Tomonlari a, b, c, bo’lgan uchburchakka ichki chizilgan aylananing yuzasini topish dasturini tuzing


Download 29.73 Kb.
Sana03.06.2024
Hajmi29.73 Kb.
#1901210
Bog'liq
Kurs ish Matn muharriri


 1. Tomonlari a, b, c, bo’lgan uchburchakka ichki chizilgan aylananing yuzasini topish dasturini tuzing.

 2. Teng tomonli to’g’ri burchakli uchburchakning yuzasi S berilgan. Uning gipotenuzasini topish algoritmni tuzing

 3. Kvadrat tomoni a berilgan. Uning yuzini, perimetrini topish dasturini tuzing.

 4. To’g’ri burchakli parallelipipedning asosi tomonlari va balandligi berilgan. Uning hajmini topish dasturini tuzing.

 5. Ikkita natural son berilgan. Ushbu sonlarning o’rta arifmetigini va o’rta geometrigini topish dasturini tuzing

 6. To’g’ri burchakli uchburchakning a va b katetlari berilgan. Ushbu uchburchakka ichki chizilgan aylana radiusini topish dasturini Java dasturlash tilida tuzing.

 7. Ikki xonali son berilgan. Bu sonning raqamlar yig’indisi a soniga karrali ekanligini aniqlash dasturini Java dasturlash tilida tuzing

 8. Uchta a,b,c son berilgan. Bu sonlarning o’rta arifmetigini topish dasturini Java dasturlash tilida tuzing

 9. Uch xonali son berilgan. Uning raqamlari yig’indisi ikki xonali son ekanligini aniqlash dasturini Java dasturlash tilida tuzing.

 10. Uch xonali son berilgan. Uning raqamlari ko’paytmasi uch xonali son ekanligini aniqlash dasturini Java dasturlash tilida tuzing.

 11. Uch xonali son berilgan. Uning birinchi raqamini aniqlash dasturini Java dasturlash tilida tuzing va dasturini tuzing.

 12. Oy raqami berilgan. Shu oyda nechta kun borligini aniqlovchi programma tuzilsin.

 13. Ikki xonali son berilgan. Ushbu sonni 10 ga bo’lgandagi qoldig’ini topish dasturini Java dasturlash tilida tuzing

 14. 20 dan 500 gacha sonlar orasida nechta son 5 ga qoldiqsiz bo’linishini aniqlash dasturini Java dasturlash tilida tuzing.

 15. Manfiy bo’lmagan butun son berilgan. Uning oxirgi raqamini aniqlash dasturini Java dasturlash tilida tuzing

 16. S=1+2+3+…+n yig’indini hisoblash dasturini Java dasturlash tilida tuzing .

 17. N natural soni berilgan. Bu sonning 3 ga bo’linishini tekshirish dasturini Java dasturlash tilida tuzing

 18. 101 dan 301 gacha barcha juft sonlar yig’indisini hisoblash dasturini Java dasturlash tilida tuzing.

 19. 1 dan 1000 gacha bo’lgan sonlar orasida 3 ga ham 4 ga ham bo’linadigan sonlar nechta ekanligini aniqlash dasturini Java dasturlash tilida tuzing

 20. 10 dan 1000 gacha bo’lgan barcha butun sonlarning kublarini chop etuvchi dasturini Java dasturlash tilida tuzing

 21. 10 dan 40 gacha bo’lgan barcha butun sonlarning kvadratlarini chop etuvchi dasturini Java dasturlash tilida tuzing

 22. 100 ta birinchi tub son topish dasturini Java dasturlash tilida tuzing

 23. 101 dan 301 gacha barcha toq sonlar yig’indisini hisoblash dasturini Java dasturlash tilida tuzing

 24. 1-7 gacha bo’lgan butun sonlar berilgan. Kiritilgan songa mos ravishda hafta kunlarini so’zda ifodalovchi dasturini Java dasturlash tilida tuzing. (1-Dushanba,2-Chorshanba,...h.k)

 25. 20 dan 500 gacha sonlar orasida nechta son 5 ga qoldiqsiz bo’linishini aniqlash dasturini Java dasturlash tilida tuzing

 26. 50 dan 500 gacha bo’lgan barcha butun sonlarning kvadratlarini chop etuvchi dasturini Java dasturlash tilida tuzing

 27. -50 dan katta va 200 dan kichik oraliqdagi, 3 va 4 ga karrali butun sonlarning yig’indisini topish dasturini Java dasturlash tilida tuzing

 28. a va b sonlardan eng kattasini topishni funksiya yordamida hal etish dasturini Java dasturlash tilida tuzing

 29. a, b, c butun sonlar berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring dasturini Java dasturlash tilida tuzing: „a, b, c tomonli uchburchak teng tomonli bo’ladi”

 30. a, b, c butun sonlar berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring dasturini Java dasturlash tilida tuzing: „a, b, c tomonli uchburchak to’g’ri burchali bo’ladi”

 31. a, b, c butun sonlar berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring dasturini Java dasturlash tilida tuzing: „a, b, c tomonli uchburchak yasash mumkin”

 32. a, b, c tomonli uchburchakning teng yonli ekanligini aniqlash dasturini Java dasturlash tilida tuzing.

 33. a, b, c uchta haqiqiy sonlar berilgan. Hech bo’lmaganda bitta juftlikning o’zaro teng sonlar ekanligini aniqlash dasturini Java dasturlash tilida tuzing.

 34. Aylanalar radiuslari bilan berilgan. Qaysi aylanadan eng katta yuzali doira kesib olish mumkiligni aniqlovchi dasturini Java dasturlash tilida tuzing.

 35. Barcha uch xonali tub sonlar topilsin. Ularning barchasini va umumiy sonini chop etish dasturini Java dasturlash tilida tuzing.

 36. Berilgan ikkita satrlarni birlashtirish dasturing tuzing

 37. Berilgan matnda nechta so’z mavjudligini aniqlash dasturini Java dasturlash tilida tuzing.

 38. Berilgan N ta natural sonlardan faqat juftlarini yig’indisini topish dasturini Java dasturlash tilida tuzing

 39. Berilgan N ta natural sonlardan faqat toqlarini yig’indisini topish dasturini Java dasturlash tilida tuzing

 40. Berilgan natural sonni raqamlarini teskari tartibda almashtirish dasturini tuzing (masalan 65112 ni 21156 ko’rinishida chop etsin)

 41. Berilgan uchta son asosida, ulardan ixtiyoriy ikkitasining yig’indisi musbat ekanligini aniqlovchi dasturini Java dasturlash tilida tuzing.

 42. Berilgan uchta sonning o’zaro tub ekanligini aniqlovchi dastur tuzing

 43. Java tilida funktsiya qanday aniqlanadi? Funktsiyaga murojaat qanday amalga oshiriladi?

 44. Javada char tipidagi satrlar ishlovchi standart funksiyalar

 45. Javada char tipidagi satrlardagi simvollarni qayta ishlash funksiyalari

 46. Javada funksiya parametrlari va argumentlari

 47. Javada funksiyalar bilan ishlash

 48. Javada funksiyalardan bir necha marta foydalanish

 49. Javada funksiyalarga murojaat qilish va unga oid misollar

 50. Javada funksiyani e’lon qilish va unga oid misollar

 51. Javada funksiyaning qaytish yuklash va unga oid misollar

 52. Javada rekursiv funksiyalar

 53. Javada satrlar bilan ishlovchi standart funksiyalar

 54. Javada satrlar va simvollar massivi

 55. Javada satrlarni nusxalash, satrlarni ulash, taqqoslash funksiyalari

 56. Javada string sinfidagi satrlar bilan ishlash uchun qo’llaniladigan standart metodlar va ularni ishlatishga oid misollar

 57. Javada string sinfidagi satrlar ustida birlashtirish, o’zlashtirish, taqqoslash amallari

 58. Javada string sinfidagi satrlar uzunligi aniqlash, satrni tozalash, bo’shligini tekshirish metodlari va ularni ishlatishga oid misollar

 59. Javada string sinfidagi satrlar va ularga oid misollar

 60. Javada string sinfidagi satrlardan simvollarni izlash, satr qismlarini taqqoslash metodlari va ularni ishlatishga oid misollar

 61. Javada string sinfidagi satrlarga simvollarni joylashtirish, simvollarni almashtirish, simvollarni o’chirish metodlari va ularni ishlatishga oid misollar

 62. Javada string sinfidagi satrlarni e’lon qilish, kiritish va ularni ishlatish

 63. Yetakchi App Store do’konlarida mavjud bo’lgan ilovalar

 64. Eng ko’p yuklab olingan dasturlar

 65. Mobil ilovalarga sarflangan vaqt. Eng ko’p ishlatiladigan dasturlar

 66. Ilovalar va kompyuter saytlari

 67. Ilovalarni yaratish uchun dasturlar.

 68. Android ilovasini o'zingiz qilishning to'rtta usuli

 69. Дунё бўйлаб энг кўп юкланган мобил иловалар рейтинги

 70. Мобиль иловалар ишлаб чиқиш – сердаромад соҳа

 71. Смартфонлар ҳамроҳимизга айланмоқда

 72. JAVA dasturlash tilinining asosiy strukturasi

 73. Java ni o’rnatish. Unda oddiy dastur tuzish

 74. Java da oddiy hisoblashlarni bajarish

 75. Java standard dastur kodlari sharxi.

 76. Foydalanish mumkin bo'lgan main funksiya ko'rinishlari

 77. Javada o’zgaruvchilar va ma’lumot turlari.

 78. Javada ma'lumot turlari (data types)

 79. Javada arifmetik va mantiqiy amallat

 80. Javada asosiy matematil funksiyalar

 81. Javada tanlash operatorlari.

 82. Javada IF-else operatori

 83. Javada IF-else-if tanlash operatori

 84. Javada Switch (tanlash) operatori

 85. Java da For Loop (Takrorlanuvchi sikl operatori).

 86. Java da For-each Loop operatori

 87. Java da break operatori

 88. Java da While Loop (Takrorlanuvchi) operatori.

 89. Java da do-while Loop(takrorlanuvchi operatori)

 90. («sharti keyin tekshiriladigan» sikl )

 91. Javada massivlar.

 92. Java/ Obyektlarga mo’ljallangan dasturlashga kirish

 93. Java/ Klasslar (Sinflar)

 94. Java/ Metodlar

 95. Java, metodldrning qayta e`lon qilinishi

 96. Java/ Obyekt konstruktsiyasi

 97. Java dasturlash tilida obyektlarning yaratilishi

 98. Obyekt destruktsiyasi

 99. Java/ Klasslararo bo`lanish

 100. Java. Ostki klasslar va irsiyat

 101. Java/ Klass ierarxiyasi

 102. Java. Abstrakt klasslar

 103. Java. Interfeyslar

 104. Java. Ichki klasslar

 105. Java. O’ramlar (package)

 106. Java. Klass a’zolari va metodlarni ko’rinilishi

 107. Java. Object klassi

 108. Java. hashCode() metodi

 109. Java. toString() metodi

 110. Swing - graphicli qurollar to’plami

 111. Frame yaratish va joylashtirish

 112. JFrame klassi asosiy metodlari. dispose(), setIconImage(), setTitle()

 113. JFrame klassi metodlari. dispose(). Dastur tuzing

 114. JFrame klassi metodlari. setIconImage(), Dastur tuzing

 115. JFrame klassi metodlari. setTitle(). Dastur tuzing

 116. JFrame klassi asosiy metodlari. setResizable(), setLocation(), setBounds()

 117. JFrame klassi asosiy metodlari. setResizable(), Dastur tuzing

 118. JFrame klassi asosiy metodlari. setLocation(), Dastur tuzing

 119. JFrame klassi asosiy metodlari. setBounds().Dastur tuzing

 120. Ma’lumotlarni Panelda ko’rsatish

 121. JPanel klassi. Ularning xususiyatlari

 122. MyPanel klassi

 123. JPanel klassining paintComponent() metodi

 124. Xodisa va amal

 125. Xodisalarni boshqarish algoritmi

 126. Tugmalar va yozuvlar

 127. JButton klassi tugmalarga rasm joylashtirish

 128. Java dasturlash tilida tugma bosilganda ActionEvent xodisasini xosil qilish.

 129. JLabel klassi. Yozuvlar

 130. JLabel klassi. Yozuvni oldida joylashgan rasm

 131. Checkbox tugmasi

 132. Radio tugmasi

 133. Checkbox tugmasidan foydalanish dasturi

 134. Radio tugmasidan foydalanish dasturi

 135. Checkbox elementi tanlanganlik xolatini aniqlovchi funksiya

 136. Checkbox elementi bosilgandagi xodisa va uni qayta ishlash

 137. JRadioButton klassi yordamida yaratilgan radio tugmalar

 138. Radio button element tomonidan tanlangandagi xodisa va unu qayta ishlash

 139. Radio tugmalar va u xosil qilgan xodisa asosida amal bajarish dasturi

 140. Ro’yxat - tanlash elementlari

 141. Combobox - tanlash elementlari

 142. JList klassi yordamida yaratilgan ro’yxat dasturi

 143. Combobox joylashgan oyna va Combobox ruyxatini ochilgan xolati dasturi

 144. Slayder

 145. Spinner

 146. Slayder joylashgan oyna dasturi

 147. Slayder yurgichi xolati o’zgartirilganda ChangeEvent xodisasi xosil qilinadi va ushbu xodisani ChangeListener interfeysini bajarib qabul qilish va amal bajarish mumkin. Dastur tuzing.

 148. JSpinner klassi yordamida yaratilgan spinner elementi dasturini yarating

 149. Java dasturlash tilidi matn kiritish

 150. JTextField va JTextArea klasslari

 151. Matn qatorini xosil qilish

 152. Matn qatoridagi matnni o’zgartirish

 153. Foydalanuvchi kiritadigan matn bir qatordan ortiq bo’ganda

 154. 6 qator va 20 simvol uzunlikdagi bo’sh matn maydonini xosil qilish kodini keltiring.

 155. foydalanuvchi kiritayotgan matn qatorga sig’masa qolgan matnni keyingi qatorga avtomatik ravishda o’tkazish

 156. Menyular

 157. Menyu xosil qilish dasturi yozilsin

 158. JMenuBar, JMenu va JMenuItem klasslari yordamida menyu yaratish

 159. Rasmli memu elementini yaratish dasturi

 160. Ostki meyuga ega menyu

 161. klaviatura qisqartmasiga ega menyu elementi dasturi

 162. Qurollar paneli

 163. qurollar paneli joylashgan oyna hosil qiling

 164. Kontekst menyu

 165. Kontekst menyu yaratish dasturi

 166. Dialog oynalar va ularni yaratish

 167. JOptionPane klassining statik metodlari yordamida yaratilishi Dialog oynalarining to’rt guruhi

 168. ma’lumot berish dialog oynasini chiqarib berish dasturi.

 169. Tasdiqlash dialog oynasi

 170. Ma’lumot kiritish dialog oynasi

 171. Maxsus dialog oynasi

 172. Fayl tanlash dialog oynasi

 173. Android platformasiga ilova yaratish asoslari

 174. Android Studio haqida umumiy tushinchalar

 175. Android Studioni Ko’chirish (Download)

 176. Android Studio. Windows uchun talablar

 177. Android Studio. Mac OS uchun talablar

 178. Android Studio. Linux OS uchun talablar

 179. Android Studionni Windows 10 x64-bit ga o’rnatish algoritmi

 180. JDK va uni o`rnatish

 181. Android Studio da 1-ch ilova yaratish

 182. Android Studio da emulyatorlar va ularni sozlash (ADV)

 183. Android 11 ning hususiyatlari

 184. Mobil qurilmalar. Mobil ilovalarni yaratuvchi OT

 185. Android platformasi haqida umymiy tushinchalar

 186. Android platformasida Ilova tuzilmasi (Dasturiy stek)

 187. Mobil ilovalarni ishlab chiquvchi jihozlar

 188. Mobil ilovalarning tiplari

 189. Mobil ilova tuzilmalari fayl va papkalari (strukturasi)

 190. Android ning yaratilish tarixi

 191. Mobil ilovaning mobil saytdan farqi

 192. Mobil ilovalarning yaxshi va yomon tomonlari (kamchiliklari)

 193. Mobil ilovalar va ularning turlari turlari

 194. Ilova komponentlari

 195. Mobil dastur yaratish qadamlari

 196. Mobil ilovalar vazifalari

 197. Mobil ilovalar va veb-ilovalar: ijobiy va salbiy tomonlari

 198. O‘zbekistonda ishlab chiqilgan 10 ta foydali mobil ilova

 199. Android Studio ни ишга тушириш. Uning bosh oynasi

 200. Android Studio ning asosiy papkalari va fayllari sharxi

 201. Android Studio ning AndroidManifest.xml fayli

Download 29.73 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling