Toshkent arxitektura qurilish instituti r. I. Gimush, F. M. Matmurodov


Download 2.82 Kb.
Pdf ko'rish
bet13/13
Sana13.11.2017
Hajmi2.82 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
hamda vergul bilan ajratilgan, ayrim so‘zlar va so‘z birikmalari);
– annotatsiya (bir betdan oshmasligi lozim) – loyihaning qisqacha
mazmuni va uni amalga oshirishning asosiy bosqilari;
– loyihada, ilmiy rahbarni ham hisobga olgan holda, ishtirok etadi-
gan asosiy ijrochilar soni (raqamda ko‘rsatiladi);
– loyihani bajarish muddatlari (boshlanish yili – yakunlash yili).
Loyiha rahbari va loyihaning asosiy ijrochilari to‘g‘risida ma’lumot:

141
– familiyasi, ismi va otasining ismi (to‘liq). Tug‘ilgan sanasi (raqam-
lar bilan – kuni, oyi, yili);
– ilmiy darajasi (to‘liq) va ilmiy daraja berilgan yili. Ilmiy unvoni va
berilgan yili;
– asosiy ish joyi – tashkilotning to‘lov hujjatlarida keltirilgan to‘liq
nomi. Tashkilotning rasmiy qabul qilingan qisqa nomi;
– ilmiy qiziqishlar sohasi (“Ilmiy yo‘nalishlar klassifikatori” bo‘yicha).
Kalit so‘zlar (15 tadan ko‘p bo‘lmagan hamda vergul bilan ajratilgan, ayrim
so‘zlar va so‘z birikmalari);
– ilmiy maqolalarining umumiy soni (ma’ruza tezislari bilan birga);
– uy manzilgohi (pochta indeksi, viloyat, shahar, tuman va ko‘cha
nomi, uy raqami, uy va ish telefonlari (qavs ichida shahar kodi ko‘rsatilgan
holda), E-mail.
Loyiha bajariladigan va uni moliyalashtirish amalga oshiriladigan
tashkilot to‘g‘risida ma’lumot:
– tashkilotning to‘lov hujjatlarida keltirilgan to‘liq nomi;
– tashkilotning rasmiy qabul qilingan qisqa nomi;
– qaysi vazirlik yoki idora tasarrufida ekanligi ko‘rsatiladi;
– joylashgan manzili (pochta indeksi, viloyat, shahar, tuman va ko‘cha
nomi, uy raqami);
– tashkilot rahbarining telefonlari (qavs ichida shahar kodi ko‘rsatilgan
holda);
– tashkilot buxgalteriyasining telefonlari;
– tashkilot faksi; E-mail. Tashkilotning Bank rekvizitlari.
2-ilova.
«Amaliy ilmiy tadqiqotlar loyihasi»
tanlovida ishtirok etishga talablar
Loyiha hujjatlari ro‘yhati: loyiha to‘g‘risida ma’lumot; loyiha rahbari
va loyihaning asosiy ijrochilari to‘g‘risida ma’lumot; loyiha bajariladigan
va moliyalashtirish amalga oshiriladigan tashkilot to‘g‘risida ma’lumot;
loyihaning ish dasturi; loyihani birinchi yilda bajarishga sarf bo‘ladigan
xarajatlar smetasi; ijrochi tashkilotlar. Ilmiy yoki ilmiy-texnik kengash-
larining loyihaga bergan xulosasi.
 Loyiha to‘g‘risida ma’lumot va loyihaning ish dasturi anonim holda
ikkinchi nusxasi keltiriladi, u imzolarsiz tayyorlangan bo‘lishi kerak, hamda
patentlar, ilmiy maqolalar (jurnaling nomi, soni va sanasi, nashr etilgan
joyi ko‘rsatilgan holda), monografiyalar, darsliklar, o‘quv qo‘llanmalari
va boshqalar to‘g‘risidagi ma’lumotlar mualliflarning ismi-sharifi
ko‘rsatilmagan holda keltirilishi lozim.

142
 Loyiha to‘g‘risida ma’lumot:
– loyihaning nomi;
– tanlov turi (amaliy tadqiqotlar);
– dasturning nomi;
– ilm-fan sohasi;
– ilmiy yo‘nalishning shifri va nomi (“Ilmiy yo‘nalishlar klassifika-
tori” bo‘yicha);
– kalit so‘zlar (loyihani to‘la tavsiflovchi, 15 tadan ko‘p bo‘lmagan
hamda vergul bilan ajratilgan, ayrim so‘zlar va so‘z birikmalari);
– annotatsiya (bir betdan oshmasligi lozim) – loyihaning qisqacha
mazmuni va uni amalga oshirishning asosiy bosqichlari;
– loyihada, ilmiy rahbarni ham hisobga olgan holda, ishtirok etadi-
gan asosiy ijrochilar soni (raqamda ko‘rsatiladi);
– loyihani bajarish muddatlari (boshlanish yili – yakunlash yili).
 Loyiha rahbari va loyihaning asosiy ijrochilari to‘g‘risida ma’lumot:
– familiyasi, ismi va otasining ismi (to‘liq). Tug‘ilgan sanasi (raqam-
lar bilan – kuni, oyi, yili);
– Ilmiy darajasi (to‘liq) va ilmiy daraja berilgan yili. Ilmiy unvoni va
berilgan yili;
– asosiy ish joyi – tashkilotning to‘lov hujjatlarida keltirilgan to‘liq
nomi. Tashkilotning rasmiy qabul qilingan qisqa nomi;
– ilmiy qiziqishlar sohasi (“Ilmiy yo‘nalishlar klassifikatori” bo‘yicha).
Kalit so‘zlar (15 tadan ko‘p bo‘lmagan hamda vergul bilan ajratilgan, ayrim
so‘zlar va so‘z birikmalari);
– ilmiy maqolalarining umumiy soni (ma’ruza tezislari bilan birga);
– uy manzilgohi (pochta indeksi, viloyat, shahar, tuman va ko‘cha
nomi, uy raqami, uy va ish telefonlari (qavs ichida shahar kodi ko‘rsatilgan
holda), E-mail.
Loyiha bajariladigan va uni moliyalashtirish amalga oshiriladigan
tashkilot to‘g‘risida ma’lumot:
– tashkilotning to‘lov hujjatlarida keltirilgan to‘liq nomi;
– tashkilotning rasmiy qabul qilingan qisqa nomi;
– qaysi vazirlik yoki idora tasarrufida ekanligi ko‘rsatiladi;
– joylashgan manzili (pochta indeksi, viloyat, shahar, tuman va ko‘cha
nomi, uy raqami);
– tashkilot rahbarining telefonlari (qavs ichida shahar kodi ko‘rsatilgan
holda);
– tashkilot buxgalteriyasining telefonlari;
– tashkilot faksi; E-mail.

143
GLASSORIY (Izohli so‘zlar)
Innovatsion menejment
 – bu turli darajadagi obyektlar va ushbu obyekt-
lardagi innovatsion maqsadlarga erishishga yo‘naltirilgan yangiliklarni ish-
lanma jarayonini va tatbiq etishni boshqarish, tashkil qilish, rejalashtirish,
mativatsiya va nazoratdir;
strategiya
 – o‘zi grekcha strategia so‘zidan olingan bo‘lib, stratos –
armiya va ago – yetaklovchi ma’nosini bildiradi;
strategiya 
– harbiy san’atning oliy qismi bo‘lib, harbiy sohada jang qilish
qoidalarini va jang xarakterini, rejalashtirishning nazariy asoslarini tahlil
qilishni, harbiy operatsiyalarga tayyorgarlikni va olib borishni o‘rgatadi;
investitsiya
 – korxona asosiy vositalarini ishlab chiqarishga jalb qilish-
ga (saqlab qolish va kengaytirishga) yo‘naltirilgan pul vositalari, xarajatlar,
investitsiyalash, ya’ni yerga, inshootlarga, ishlab chiqarishga pul vositalarini
qo‘yish, korxona ishlab chiqarishining uzluksizligini ta’minlash va kengay-
tirish orqali korxona foydasini ortirishga qaratilgan;
innovatsion korxona (firma, kompaniya) – ITTKI natijalarini tatbiq
qiluvchi va ishlab chiqarishni texnologik tayyorlovchi ixtisoslashgan vosi-
tachi shaxs;
innovatika
 – innovatsion jarayon rivojlanish qonuniyatlarini o‘rganuvchi
fan sohasi;
injiniring – loyiha, maslahat, yuritish bosqichi va boshqaruv faoliya-
tidir;
texnologik injiniring
 – buyurtmachiga texnologiya taklifi, energiya, trans-
port loyihalarini ishlanmalari va ularni yutish;
reinjiniring innovatsiya
 – tadbirkorlik faoliyatida ishlab chiqarish va
innovatsiyani tatbiq etishni qayta qurishdagi muhandislik-maslahat xizmati;
eksplerentnaya
 (pionernaya) – bozorning eski segmentlarini yangi yoki
radikal o‘zgarishga yangiliklar tamoyili asosida almashtirish;
brandmauer
 – ikki va ko‘p sonli tarmoqda dastur ta’minoti va vositalar
majmuasi hamda xavfsizlik boshqaruvining markaziy maskani;
imij
 – xo‘jalik yurituvchi subyektlar va fuqarolar haqida insonlar on-
gida va tasavvuridagi yuqori saviyalilik va mavqe tassuroti jamlanmasi;
merjer
 – korxonani kuchli kompaniya tomonidan yutib yuborilishi;
imitatsiya
 – nimagadir, kimgadir yaqinlashish yoki jipslashish;
adaptivlik
 – tizimni o‘zgarishlarga moslashtirish, masalan, ishlab chiqa-
rish apparatlarini yangi texnika va texnologiyaga moslashtirish, xodimlarni
innovatsion, tashkiliy va boshqa o‘zgarishlarga adaptivlash.

R. I. GIMUSH,   F. M. MATMURODOV
INNOVATSION MENEJMENT
O‘QUV QO‘LLANMA
O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi iqtisodiyot
oliy o‘quv yurtlari uchun o‘quv qo‘llanma sifatida tavsiya etadi
Nashr uchun mas’ul M. Tursunova
Muharrir  Q. Qayumov
Texnik muharrir A. Berdiyeva
Musahhih  H. Zokirova
Sahifalovchi Z. Boltayev
O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti.
100029, Toshkent shahri, Movarounnahr ko‘chasi, 29-uy.
Tel: 236-55-79; faks: 239-88-61.
Bosishga ruxsat etildi: 31.07.2008. «Tayms» garniturasi. Ofset usulida chop etildi.
Qog‘oz bichimi 60õ84 
1
/
16
. Shartli bosma tabog‘i 10,0. Nashr bosma tabog‘i  9,0.
Adadi  1000 nusxa. Buyurtma ¹ . Bahosi shartnoma asosida.
«AVTO-NASHR» bosmaxonasida chop etildi.
Manzil: Toshkent sh., 8-mart ko‘chasi, 57-uy.


Download 2.82 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling