Toshkent axborot texologiyalari universiteti


Download 1.91 Mb.
Pdf ko'rish
bet10/10
Sana22.09.2020
Hajmi1.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

;    b) 

10

15

2

,1

5

RR

I

R

R

;   c)

9

17

1

23

12

4,

3

mn

m

n

m

m

n

m 

 

13. a) 

15

13

7

513

n

n

n

;  b) 

13

22

2

)1

(

mm

m

m

;       c)

20

16

2

321

1

133

,

1m

i

m

m

i

im

m

m

i

i

i

tg

 

 

14. a) 

19

13

2

314

R

R

R

R

;  b) 

14

11

n

n

n

b

n

;            c)

6

114

1

23

2

2lg

i

m

m

i

i

m

i

e

m

 

 

15. a) 

14

13

7

ln15

i

i

i

i

i

;  b)

10

12

3

1)

1

(*

)

1(

R

R

R

R

R

;   c)

14

116

1

9)

3

(2

5

,1

)

5(

log


)

1

(n

m

m

m

n

nm

n

m

m

 

 

16. a)

40

223

6

,1

3

ln16

2

ii

i

i

i

;  b)

20

14

1

2)

1

(n

n

n

c

n

;  c)

16

417

1

)sin(

6

,1

4

Rm

m

m

R

m

m

R

R

 

 

17. a)

17

12

9

217

R

R

R

   ;     b)

11

42

1

)1

(

22

13

1R

R

R

R

R

R

R

;    c)

17

110

1

mn

12

7,

1

23

m

n

m

m

n

m

 

 

18. a) 

10

13

17

518

n

n

n

;   b) 

0

122

)

1(

4

8,

1

2m

m

m

m

m m

    c)

17

110

1

43

|

4|

)

(i

R

R

i

R

i

R

i

R

i

e

 

 

19. a) 

9

12

3

19n

n

n

n

;      b) 

9

31

3

2)

3

(t

t

e

t

t

t

tg

;         c) 

0

419

2

im

i

m

i

m

i

 

 

20. a) 

20

13

2

11

)

1(

n

n

n

n

;   b) 

6

104

13

2)

(

mi

e

m

m

sign

          c) 

11

116

2

23

)

|(|

20

nR

R

n

R

n

R

n

 

 

 

21. a) 

15

13

5

921

)

1(

n

n

n

n

 

  b)

12

113

2

221

2

2R

R

R

e

R

;         c) 

;

21)

(

))(

(

161

6

1i

R

R

i

R

i

R

i

Sin

sign

 

 

22. a) 

10

13

3

)3

(

184

3

nm

Ln

n

n

n

; b)

10

13

5

722

)

1(

R

R

R

R

R

     c)

17

110

1

43

2

|4

|

iR

R

i

R

Lni

 

 

23. a) 

7

12

6

,9

2

1761

R

R

R

   ;   b)

11

2)

1

cos()

1

(2

2

121

TgR

R

R

R

Arc

R

; c)

17

110

1

3)

5

()

1

(m

n

m

n

n

m

m

  

82 

 

 24. a)

;

17

4

,2

14

12

R

R

R

R

      b)

;

71)

5

()

1

(18

1

42

q

q

q

q

q

Cos

    c)

16

113

1

;24

,

0)

(

im

Lni

m

i

arctg

 

 

25. a)

;

83

5

,2

3

151

2

RR

R

R

    b)

;

)25

(

4515

6

,1

n

n

Ln

n

arctgn

    c)

25

112

3

11

4

3)

(

)(

i

m

m

i

i

m

i

Ln

m

i

 

26. a)

;

13

6

,2

6

101

3

4i

i

i

i

i

i

    b)

;

)1

(

)5

cos(


16

1

42

q

q

Tg

q

q

Arc

    c)

;

92

7

,2

27

13

R

R

R

 

 

27. a)

;

92

7

,2

27

13

R

R

R

          b)

;

271

)

1(

2

213

1

RR

R

R

R

R

R

   c)

;

)sin(

4

164

17

12

2

Rm

m

R

m

m

R

R

 

 

28. a)

;

)28

4

(28

1

2i

i

         b)

;

917

8

,2

3

111

3

23

n

n

n

n

n

      c)

6

113

1

22

2

28)

(

Rm

R

m

m

R

m

R

 

 

29. a)

;

429

10

12

m

m

m

        b)

;

2lg

)

100(

25

149

2

RR

R

R

        c)

8

113

1

297

5

)cos(

)

1(

i

R

i

iR

R

i

R

i

 

 

30. a) m!;                           b)

30

12

;

83

10

3010

n

n

n

n

       c)

;

302

5

)(

6

113

1

32

R

m

R

m

m

R

R

m

R

tg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 

 

 Nazorat savollari 

 

1.  Takrorlanuvchi hisoblash jarayoni deb qanday jarayonga aytiladi? 2.  Takrorlanuvchi hisoblash jarayonlarini algoritmi qanday qismlarni o`z ichiga oladi? 

3.  Takrorlanuvchi jarayon tanasi va takrorlanish o`zgaruvchisi haqida tushuncha bering. 

4.  Takrorlanuvchi hisoblash jarayonlari algoritmlarining turlari. 

5.  Sharti avval tekshiriladigan takrorlanish jarayonlarini tashkil qilish. 

6.  Sharti keyin tekshiriladigan takrorlanish jarayonini tashkil qilish. 

7.  Parametrli takrorlanish jarayoni. 

8.  Murakkab takrorlanish jarayonlari. 

 


84 

 

 FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR 

 

1. Ғуломов С.С. ва бошқ. Иқтисодий информатика. 1999. Тошкент. 2. Арипов М. Информатика ва ҲТ асослари. Тошкент. 2001. 

3. С.Симонович., Г.Евсеев., А.Алексеев. Специальная информатика. Москва.  

     АСТ пресс. 1999. 480 б. 

4. Керниган Б., Ритчи Д., Фьюэр А Язык программировании Си. Задачи по языку Си. М: 

Финансы и статистика. 1985. 

5. Керниган Б., Ритчи Д. Язык программировании Си. М: Радио и связь. 1992. 

6. Подбельский В.В. С++. М: Финансы и статистика. 1992. 

7. Мамажанов Р.Я.,  Хайдарова М.Ю.C++ дастурлаш тилига кириш. Услубий қўлланма                      

     Тошкент 2009 й 

8. Березин Б.И. Березин С.Б. Начальный курс С++. М: Диалог МИФИ.1996. 

9. SUMITA ARORA. 2005. СOMPUTER SCIENCE C++. 

10. Информатика. Ахборот технологиялари. Ўқув қўлланмаси. Тошкент 2003.  

 

 

 85 

 

Tuzuvchilar: t.f.n., dotsent Mamajanov R.Ya.                       t.f.n., dotsent Xaydarova M.YU. 

                       f-m.f.n. dotsent Mambetova D.E. 

assistent    G`anixo`jaeva D                          

 

  

 

Mas‘ul muharrir:                       t.f.d., prof. Radjabov B.Sh.  

 

  

 

Muharrir:  t.f.n., dots.A.A.Qayumov      

 

  

 

Bichimi 60x84  1G‘16 Bosma tabog`i- . Adadi –Buyurtma N

0

 255  

 

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti  ―Aloqachi‖ nashriyot-matbaa markazida chop etildi.  

Toshkent sh, A.Temur ko`chasi, 108  

 

 

  

 

 

 

 Download 1.91 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling