Toshkent axborot texologiyalari universiteti


Download 1.91 Mb.
Pdf ko'rish
bet6/10
Sana22.09.2020
Hajmi1.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 

53 

 

 54 

 

2-Topshiriq:Arifmetik ifodalarni C++ algoritmik tilda yozing va dasturini tuzing  

Hisobotda  quyidagilar bo`lishi kerak: 

1)  Variantingaz sharti 

2)  Dastur teksti 

3)  Hisob natijasi (Monitordan ko`chirib oling)  

 

1-variant                  a) U

xz

b

e

xz

b

x

a

a

x

arctg

log


3

                 b) Yqx

x

c

x

x

b

ax

sin


3

2

22

cos


         

 

 2-variant 

                 a)  Y

0,5)І

І(xІ


 

lgcos


x

sin3

                           b) T

3

2yІ


)

(І

sin


2

kx

e

x

 

 3-variant 

                 a)  Z

3

2

22

5

22

sin


sin

c

b

a

x

b

Ln

x

a

                     b) T

3

2yІ


)

(І

sin


2

kx

e

x

 

 4-variant 

                 a) U

4

3

23

3

33

2

.1

lg

1.

1

lgsec

1

.1

x

x

x

x

arctg

                   b) T

2

2

11

1

cos3

2

abxx

x

x

   


 

5-variant                                                                             

                 a) 

5

32

cos


3

9

.3

4

.3

arccos


45

.

0cos

15

.2

x

Ln

xe

x

x

Y

x

                   b) 

4

2

22

2

cossin

2

yx

x

e

T

x

        


 

6-variant 

                 a) 

3

32

sin


3

2

cos65

.

075

.

0sin

5

.2

x

xe

x

tg

x

Y

x

                           b) 

2

2

22

3

22

cos


z

x

z

x

x

z

e

e

x

z

x

V

         

                                                              

 

7-variant                                                                   a) 

3

22

3

32

2

.1

lg

2.

1

sec5

.

1x

x

tg

x

x

arctg

Y

                     b) x

x

c

tgx

b

ax

Z

ln

22

2

2x

x e

b

x

2

           

 

8- variant                   a) 

1

33

lg

lnsin

sin


ln

x

e

x

y

x

Z

                           b) 

3

4

2)

sin


(cos

x

arctg

x

x

Y

 

 55 

 

 9- variant 

            a) 

2

log


3

10

22

x

x

e

x

ab

Z

k

kx

           Y

 

2

lg1

2

1cos

3

12

2

23

4

xt

x

k

x

x

         

 

 

10-variant                                                                                    

x

x

n

x

x

x

Y

lg

sin1

cos


7

.

26

.

15

.

1sin

3

22

3

            b)   T2

3

5.

0

1sin

3

yx

x

y

x

e

x

 

  

11-variant                                           

                   a) 

2

32

6

23

2

2ln

cos


sin

x

b

ax

ax

b

x

a

Y

       b) 

1

1

4.

1

2.

1

ln3

2

xx

x

x

e

Z

x

 

  

12-variant             

                   a) 

2

33

log


3

2

arccosx

ax

ax

e

x

Y

a

x

                     b) 

Я

2

Яlog

x

t

e

x

tg

T

  

  

13-variant 

                   a) 

xz

b

e

xz

b

x

a

a

x

arctg

log


3

                 b) b

a

x

ac

b

abx

Z

1

43

2

  

 

14-variant                   a) 

)

3)(

2

(4

)

(arccos

2

bxax

e

b

x

arctg

x

Y

x

at

              b) ac

b

ac

b

abx

T

4

42

3

52

 

  

 

15-variant      

                  a) a

b

ax

t

x

arctgx

e

x

b

x

a

2

23

3

cos1

                            b) 

2

3

cos1

x

e-

5

3x

x

T

x

t

 

       

56 

 

 16-variant 

                  a)  Ya

x

b

mx

b

a

x

x

e

a

b

a

e

arctg

ab

m

2

21

                    b) 

2

0001


.

0

05.

2

110

)

sin(6

2

xx

e

y

x

e

xy

Z

 

  

17-variant 

                  a) 

00002


.

0

loglog

)

(log

2

22

2

xa

a

a

b

x

tg

b

a

x

arctg

a

x

Y

b

        b) 

3

5

c os4

8

101

10

xa

x

n

e

Z

x

 

        

18- variant 

           a) 

a

x

tg

b

a

x

arctg

a

x

Z

lg

22

            b) 

003

.

02

0003


.

0

21

1

xe

mx

x

g

x

b

a

e

tg

Y

                                                    

  

19- variant          a) 

1

20004

,

02

2

29

ln

4r

v

x

x

r

r

v

v

r

Y

       b) 

2

3

23

si n


2

cos


x

x

e

e

x

x

e

Z

x

                                            

 

 

20- variant      a) 

x

x

x

tg

arctgx

e

Y

a

x

cos


1

sin


1

log


2

1

)(

log


2

2

3sin

   v ) 


x

ф

ч

arctg

be

a

x

e

Z

ln

)(

 

21-variant                     a) 

2

3lg

2

3x

ax

e

a

x

cb

g

ax

arctgx

Y

                                 

                b) 

k

w

tg

t

t

v

k

t

w

x

t

A

cos


2

cos


 

22-variant 

                 a) 

3

27

)

(sin

cos


ab

bx

a

x

ctg

bx

be

x

Y

x

              

b)     

5

32

2

3001

.

02

3

arcsin2

ctg

bc

ax

a

Z

c

a

 

     7- вариант                                                                  ax_-_b²Tgx²      

2x_-_b 


    a)  y = (arctg_²(x³)_+_1,5_Sec_³√x)²          b) z =        c²x²Lnx            

     x 


                                                                                                                                                                               xe 

                   Tg(1,2x) + Lg²(1,2 x³) 57 

 

  23-variant                   

                  a) 

)

1

sec(10

48

.8

log


10

*

46

.

368

4

86

x

x

x

x

Y

     


b) 

b

ax

x

Z

a

x

5

73

10

*5

)

36

(

arccos 

 24-variant   

  a) 

5

610

*

6.

55

4.

136


ln

10

)6

sin(


2

b

a

x

e

Y

x

                b) a

x

tg

b

a

x

arctg

a

x

Z

lg

22

 

  25-variant  

 a) 


8

04

.1

3

45

10

23

sin


arg

3

logln

2

abx

e

bx

a

ax

b

a

Y

x

 b) 


5

4

210

*

13312

.

2615

lg

10)

cos(


arg

ax

c

a

b

a

Z

 

  26-variant 

                  a) 

4

1

38

5

52

23

.4

cos


10

*

38.

6

log5

1

10*

32

.6

t

W

t

W

t

p

tgt

W

A

 

b) 3

cos


10

*

001.

9

12

3

21

2

23

X

tgx

e

K

h

A

X

x

 

27-variant  a)  

k

w

k

wx

k

w

Sin

c

x

c

x

C

A

lg

42

1

20

15

                                                           b)

k

w

tg

t

t

v

k

t

w

x

t

A

cos


2

cos


16

 

28-variant                    a) 

7

2010

*

51.

0

cos2

v

w

v

w

arctg

t

t

v

k

t

w

A

  

                                                    b) t

e

t

A

t

sin


25

31

.6

10

*58

.

45

 

 29-variant                                                                    a) 

x

y

x

A

cos


5

10

cos10

*

723.

6

42

3

57

4

                                                                                 b)

t

x

e

t

c

x

t

w

e

A

3

35

10

*0005

.

4sin

cos


 

 30-variant         

               a) 

t

c

x

t

w

t

A

sin


log

25

31.

6

10*

66

.4

5

121

 

                                                  b) 7

2

10*

51

.0

cos


2

sin


v

w

v

w

arctg

t

t

v

k

t

w

a

e

A

w

 


58 

 

  

                                                                                  3-Topshiriq:Berilgan uchburchakning ma’lum parametrlariga asoslanib, noma’lum 

parametrlarinini topish algoritmi va dasturini tuzing. 

 

Hisobotda  quyidagilar bo`lishi kerak: 

1)  Variantingiz sharti 

2)  Dastur matni 

3)  Hisob natijasi (Monitordan ko`chirib oling) 

 

3- topshiriqni bajarishga amaliy ko`rsatma 

 

 Ushbu laboratoriya topshirig`ini  yechishda kuyidagi ma‘lumotlar foydali bo`ladi: 

Ixtiyoriy AVS  uchburchak berilgan bo`lsin. 

 

                                                                                          S                                                                                                                                         A 

 

                                                                                V  

a, b, s  -  Uchburchakning tomonlari. 

ά, β, γ - Uchburchakning a,v,s tomoyalari tugrisida yotuvchi mos burchaklar. 

S, R - Uchburchakni yuzasi va perimetri. 

R, g - Uchburchakga tashki va ichki chizilgan aylana;  

Quyidagi formulalardan foydalanishni tavsiya etamiz. 

 

R

c

b

a

2

sinsin

sin


    (1)  

(Sinuslar teoremasi) 

    a= b= s


- 2bc Cos

 

(2) 


(Kosinuslar teoremasi)

       


 P = a + b + c 

(3)      (Uchburchakning perimetri) 

    PI = 

2

p

 

(4) 


(Uchburchakning yarim perimetri) 

     


S

abc

R

4

  (5) (Uchburchak tashkarisiga chizilgan aylananing radiusi) 

      


c

b

a

S

r

2

 (6) 

(Uchburchak ichiga chizilgan aylananing radiusi) 

       

abSiny

S

2

1  

(7) 


 

 

))(

)(

(c

PI

b

PI

a

PI

PI

S

 

(8)     Geron formulasi. Uchburchakning aniklovchi parametrlari:   uchburchakning uchta burchagi, uchburchakning 

yuzasi (S) uchburchakning perimetri (R) uchburchakka ichki va tashki chizilgan aylanalarning 

radiuslari (g, R). 

 

 59 

 

   


Download 1.91 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling