Toshkent axborot texologiyalari universiteti


-Topshiriq:Quyidagi  ifodalarni xisoblash dasturini tuzing


Download 1.91 Mb.
Pdf ko'rish
bet8/10
Sana22.09.2020
Hajmi1.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1-Topshiriq:Quyidagi  ifodalarni xisoblash dasturini tuzing 

 

Hisobotda  quyidagilar bo`lishi kerak: 

1)  Variantingaz sharti 

2)  Dastur teksti 

3)  Hisob natijasi (Monitordan ko`chirib oling)  

 2

2

47,

2

1/4

7 ,


2

x

x

x

y

x

x

x

  

3

33 sin

8,

1,cos /

3sin


8 ,

1

xx

x

y

x

x

x

x

  

2

33

7,

0,3

9,

0x

x

x

y

x

x

x

 

  

22

7 12,


0

3 /


7 12 ,

0

xx

y

x

x

  

3

21,

0

34

7,

0tgx

x

x

y

x

x

x

x

 

 cos ,


0

1

,0

x x

y

x x

 

 2

23

9,

01/

3

9 ,0

x

x

x

y

x

x

x

 

 2

32

6

9,1

1/ 2


6

9 ,


1

x

x

x

y

x

x

x

 2

3

1675,

2,

75,2

x

x

x

y

x

x

 

 10 

2

219

69,


4,

3 /


19

69 ,


4

x

x

x

y

x

x

x

 

11 3

3

23,0,

25 /


23 ,

0

xx

y

x

x

 

 66 

 

12 2

2

56

29,


2,

1/ 5


6

29 ,


2

x

x

x

y

x

x

x

 

13 x

z

бунда

z

x

x

z

бунда

z

x

Y

2

43

2

43

2

22

2

  

14 


0

0

52

2

2xt

бунда

xt

xt

бунда

t

x

t

x

Y

 

15 2

2

ln2

)

2(

sin


2

t

x

бунда

t

x

t

x

бунда

t

x

Y

 

16 5

1)

(x   

бунда


)

sin(


5

1)

(x   

бунда


)

sin(


e

x

e

x

Y

x

 

17 1

2

22

1

22

2

22

s

r

бунда

c

r

s

r

бунда

s

r

s

r

T

 

18 1

2

22

1

22

2

22

s

r

бунда

c

r

s

r

бунда

s

r

s

r

T

 

19 0

ln

31

0

sin3

x

агар

x

x

агар

x

xe

K

x

 

20 1

,

1)

(

22

2

2d

агар

n

m

d

d

агар

d

nm

Y

 

21       

;

06,

0

;17

,

3;

5

;33

,

01

,

0arcsin

;

5;

,

3max

min


3

2

23

b

a

a

ctg

a

y

b

ctg

a

x

y

D

b

b

н

ч

x

 

 22 

1

22

2

12

2

22

2

sr

бунда

c

r

s

r

бунда

s

r

s

r

T

 

23 1

2

22

1

22

2

22

s

r

бунда

c

r

s

r

бунда

s

r

s

r

T

 

24 2

2

39,

0,

1/3

9 ,


0

x

x

x

y

x

x

x

 


67 

 

 25 

3

,0

,

0x x

y

tgx x

 

26 2

2

37

1,

2,2

4,

2x

x

x

y

x

x

 

 27 

2

649,

6

63 /7

17 ,


6

x

x

y

x

x

x

 

28 3

3

7,5

29 /


7

15 ,


5

x

x

y

x

x

x

 

29 3

2

1,0,

3

47,

0

tgxx

x

y

x

x

x

x

 

 30 

2

216

3 ,


0,

3 ,


0

x

x

x

y

x

x

 

 68 

 

 2-Topshiriq:Quyidagi  ifodalarni xisoblash dasturini tuzing 

Hisobotda  quyidagilar bo`lishi kerak: 

1)  Variantingaz sharti 

2)  Dastur teksti 

3)  Hisob natijasi (Monitordan ko`chirib oling) 

 

 

 

tqmax(a2

b,min(3,|b-a|); 

     

t

tg

y

x

e

x

a

y

y

1

11

32

1

32

x

y

x

y

x

y

b

; xq3,175; yq0,869;  

Yq 


B

x

f

B

x

A

f

A

x

f

;

;;

3

21

 ;           

;

;

12

2

21

AB

x

B

A

x

f

x

A

x

f

  

23

3

3x

x

B

f

 ;      Aq-4;  Bq2. 

 Yq B

x

f

B

x

A

f

A

x

f

;

;;

3

21

;        AB

B

A

x

f

x

Ax

x

f

2

22

2

1;

2

1    

2

34

3

xB

x

f

;      Aq-4; Bq3;            

4

.

6x

 .   4.  

3

35

2

5y

x

arctg

y

xtg

A

;    Xq 


5

;

5cos

5

;2

5

;3

3

yy

y

y

y

;      


;

04

,0

;

17,

4

cos2

2

сb

b

b

c

y

c

 Fq 

B

x

f

B

x

A

f

A

x

f

;

;;

3

21

;       


AB

x

x

B

A

f

x

A

x

f

2

22

1

;3

1

  ;   

2

34

x

x

B

f

;  Aq-3; Bq5;

7

x

 

  

;

06,

0

;17

,

3;

5

;33

,

01

,

0sin

;

5;

,

3max

min


3

2

23

b

a

a

tg

a

y

b

tg

a

x

y

D

b

b

н

ч

x

 

 Fq 


y

A

f

y

A

f

y

x

f

;

;;

3

21

 ;     


xy

y

x

f

y

ctg

x

f

x

2

3log

3

52

2

23

2

21

;     


a

b

x

b

b

a

y

x

x

f

4

7;

3

maxcos

2

33

Aq1,33; Bq0,6;  

 Zq b

a

z

b

a

z

b

a

z

;

;;

3

21

;            

;

!

24

!

33

2

32

2

21

y

x

x

z

xab

bx

a

z

          

;

sin


cos

4

42

2

42

7

3y

x

y

x

a

x

tg

xy

z

  

  

.  Fq B

x

f

B

x

A

f

A

x

f

;

;;

3

21

;    


2

1

2x

x

A

f

;   


2

3

22

3

4)

(

xx

B

f

AB

x

B

A

x

f

  Aq-2; Bq0,9;

6

x

 


69 

 

10 Pq 

B

y

f

B

y

A

f

A

y

f

;

;;

3

21

 ;  


z

xe

z

x

f

1

21

23

2

45

2

47

cos


x

tgz

f

z

x

x

f

 

     yqmax(AQ3;B-7);      Aq4x

2

 –7z3

 ; Bqsinx

-3

 –log


2

 4x;      Xq3,17; Zq0,11; 

 

11 2

2

27

2

26

3

4cos

5

4x

x

tg

x

a

a

b

a

Q

  . bq 


y

a

z

y

a

x

a

;

4;

5

  ;

12

,0

;

17,

6

4log

8

23

2

zx

x

x

x

y

 

 12 

.  Rqmin (F; 4sin

2

x);  Fq 


y

x

f

y

x

f

y

x

f

;

;;

3

21

;  


3

6

52

1

xx

f

;  


;

4

72

2

xx

tg

f

 

       13

,

0;

3

3;

3

;4

log


2

4

23

3

gx

y

g

x

x

x

f

g

x

 

 13 

4

,1

;

26,

5

;3

;

5;

3

;7

4

;3

6

min4

2

22

2

53

2

ky

tgy

y

b

k

y

a

ab

tgb

a

x

x

x

x

S

k

y

x

 

14 Fq 

B

x

f

B

x

A

f

A

x

f

;

;;

3

21

;  


2

1

24

x

B

x

f

;  


2

3

22

4

4)

(

xB

x

f

AB

x

B

A

x

f

Aq-2; Bq1,5;R

x

 

 

15 ;

16

,0

;

17,

2

;3

;

24

4

;;

7

;4

3

maxmin

4

22

2

32

2

cb

e

x

g

a

b

e

b

b

b

x

g

x

x

A

x

b

b

c

x

 

16 Fq 

x

a

f

x

a

f

x

a

f

;

;;

3

21

)3

;

max(2

1

xa

f

;  


x

x

f

x

tg

x

f

3

lg3

2

43

3

32

2

2.

7

;75

,

4,

5

2y

x

x

y

x

a

 

17 Zq 

b

a

z

b

a

z

b

a

z

;

;;

3

21

  ;    


2

2

1xab

bx

a

z

4;

!

24

!

37

3

32

3

2x

tg

xy

z

y

x

x

z

          

5

4

24

2

24

2

5log

;

sincos

x

y

x

b

y

x

y

x

a

;  


31

,

073

,

4y

x

 

 18 

;

21,

0

;16

,

4;

2

4;

cos


4

;

)3

;

min(;

4

17,

3

sinmax

2

43

2

22

b

y

y

b

y

a

b

a

ab

x

x

F

b

k

x

 

 19 

 


70 

 

 Yq 

B

x

f

B

x

A

f

A

x

f

;

;;

3

21

;   


2

1

42

x

x

Ax

f

23

2

25

x

B

x

f

AB

x

x

B

A

f

Aq-1; Bq2,2;

7

.

8x

 

 20 

  

 Cq 

x

a

f

x

a

f

x

a

f

;

;;

3

21

;  


)

5

;max(

2

1x

a

f

;  


x

x

f

x

tg

x

f

2

lg2

4

48

3

32

2

;  m

a

y

y

a

y

x

1

55

,

03

3

                     yq4,33;    mq2,3; 

 

21  

Kq 


B

x

f

B

x

A

f

A

x

f

;

;;

3

21

;  


2

2

14

2

xx

Ax

f

;  


;

4

,2

;

15

)

(2

3

22

B

A

x

x

x

B

f

AB

x

x

B

A

f

 

 22 

 

 Fq 

b

x

f

b

x

a

f

x

a

f

;

;;

3

21

;  


x

y

y

x

f

x

y

x

tg

f

2

sin3

2

32

1

sin2

5

;)

2

sin(5

3

;3

3

22

5

3x

x

y

e

f

 

                            

5

,2

;

17,

4

;3

cos


;

4

,3

max


2

3

2b

a

a

b

a

y

y

x

 

 23 

 

Fq b

x

f

b

x

a

f

x

a

f

;

;;

3

21

;  


;

3

21

x

a

x

f

   


7

.

8;

6

,2

;

13

5

23

2

32

x

b

a

x

x

b

f

abx

x

b

a

x

f

 

 24 

.   


  

Sq 


b

x

b

x

a

x

a

x

tg

x

a

xa

;

5;

cos


7

;

52

3

;     7

,

2;

25

,4

3

4cos

5

22

b

a

a

b

b

a

x

 

 25 

 

 Tq 

b

a

t

b

a

t

;

;2

1

  ;  ;

4

;max

3

21

b

a

t

  

8,

2

;27

,

1;

3

min2

b

a

ab

t

 

  

71 

 

26  

Yq 


B

x

f

B

x

A

f

A

x

f

;

;;

3

21

;   


2

1

42

x

x

Ax

f

23

2

5x

B

x

f

x

B

A

f

Aq-1; Bq2,2;

7

.

8x

 

 27 

 

Mq b

x

f

b

x

a

f

x

a

f

;

;;

3

21

 ;  


;

2

32

1

xa

x

f

8

;9

,

2;

1

45

2

33

2

2x

b

a

x

b

x

f

abx

x

x

b

a

f

 

 28 

 

;16

,

0;

17

,2

;

3;

2

44

;

;7

;

43

min


max

4

22

2

32

2

cb

e

x

g

a

b

e

b

b

b

x

g

x

x

A

x

b

b

c

x

 

  

29 


 

4

,1

;

26,

5

;3

;

5;

3

;7

4

;3

6

max4

2

22

2

53

2

ky

tgy

y

b

k

y

a

ab

tgb

a

x

x

x

x

S

k

y

x

 

 30 

 

Pq B

y

f

B

y

A

f

A

y

f

;

;;

3

21

 ;  


z

xe

z

x

f

1

21

23

2

45

2

47

x

z

f

z

x

x

f

 

      yqmin(AQ3;B-7); 

 

     Aq4x2

 –7z


3

 ; Bqsinx

-3

 –log


2


Download 1.91 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling