Toshkent davlat agrar universiteti andijon filiali agrosanoatda buxgalteriya hisobi


Download 366 Kb.
bet1/3
Sana22.01.2020
Hajmi366 Kb.
  1   2   3

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA

MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

TOSHKENT DAVLAT AGRAR UNIVERSITETI

ANDIJON FILIALI

AGROSANOATDA BUXGALTERIYA HISOBI

kafedrasi

QISHLOQ XO`JALIGIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA SOLIQQA TORTISH fanidan
Talim yonalishlari:

5111000-Kasb ta’limi (5410200-Agronomiya (dehqonchilik maxsulotlari bo’yicha)),

5410500-Kishlok xujaligi maxsulotlarini saklash va dastlabki kayta ishlash texnologiyasi,

5410400-Kishlok xujaligi ekinlari selektsiyasi va urugchiligi,

5410300-O’simliklar himoyasi va karantini

5410800-O’rmonchilik va o’rmon melioratsiyasi

Tuzuvchi: kat.o`q.; __________ r.Yuldashev. M.Gopporov

Kafedra mudiri: i.f.n.; __________ S.Maxmudov


ANDIJON – 2018

Qishloq xo’jaligida buxgalteriya hisobi va soliqqa tortish

№1 Fan bobi-1;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Tezkor hisobning asosiy vazifasi nimadan iborat?

Kuzatilayotgan ob’ektlarda sodir bo’layotgan o’zgarishlarni tezlik bilan xabar qilish

Ishlab chiqarishdagi salbiy voqealarga barham berish

Ishlab chiqarishdagi ijobiy voqealarni ro’yxatga olish

Boshqaruvga ma’lumot berish

№2 Fan bobi-2;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Xisob turlari nechta?

3 ta

1 ta


5 ta

2 ta


№3 Fan bobi-1;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Xo’jalik mablag’lari va jarayonlarini qaysi o’lchov umumlashtirib ko’rsatadi?

pul o’lchovi

pul o’lchovi va mehnat o’lchovi

natura va pul o’lchovi

natura, mexnat va pul o’lchovi

№4 Fan bobi-2;Fan bolimi-2;Qiyinchilik darajasi-1

Buxgalteriya hisobi bu-

sub’ektning iqtisodiyoti to’g’risida miqdoriy axborot beruvchi, iqtisodiy axborotni aniqlash, nazorat qilish, o’lchash va kuzatish, cheklangan resurslardan foydalanish usulini tanlab olishda zarur axborot tizimidir

iqtisodiy axborotni aniqlash, nazorat qilish, o’lchash va kuzatish jarayonidir

cheklangan resurslardan foydalanish usulini tanlab olishda zarurdir

sub’ektning iqtisodiyoti to’g’risida miqdoriy axborot beruvchi, iqtisodiy axborotni aniqlash, nazorat qilish, o’lchash va kuzatish tizimidir

№5 Fan bobi-5;Fan bolimi-2;Qiyinchilik darajasi-1

Operativ xisob yuritish uchun xujjatlar namunasi bormi?

yo’q

bor


tuzilmoqda

tasdiqlanmagan

№6 Fan bobi-1;Fan bolimi-2;Qiyinchilik darajasi-1

Sodir bo’layotgan kundalik voqealar qaysi hisob yordamida hisobga olinadi va nazorat qilinadi

tezkor hisob

statistik hisob

buxgalteriya hisobi

boshqaruv hisobi

№7 Fan bobi-1;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Vaqt o’lchovi

soat, minut

soat,minut, metr,tonna, litr

metr,tonna, litr

so’m


№8 Fan bobi-3;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Natura o’lchov birligi

metr,tonna, litr

soat,minut, metr,tonna, litr

soat,minut

so’m,tyin

№9 Fan bobi-4;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Korxonaning mablag’lar manbalari qanday guruhlarga bo’linadi ?

o’z mablag’lari va majburiyatlar

ustav kapitali va taqsimlanmagan foyda

o’z mablag’lari va ustav kapitali

majburiyatlar va joriy aktivlar

№10 Fan bobi-5;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Buxgalteriya hisobining ob’ekti

xo’jalik mablag’lari, xo’jalik mablag’larining tashkil topish manbalari, xo’jalik jarayonlari

pul mablag’lari

xom ashyo va materiallar, tayyor mahsulotlar

buxgalteriya hisobi schyotlari va ikkkiyoqlama yozuv

№11 Fan bobi-4;Fan bolimi-2;Qiyinchilik darajasi-1

Uzoq muddatli majburiyatlar nima

1-yildan ortiq muddatda to’lashi kerak bo’lgan qarzi

Bajarilmay qolgan qisqa muddatli majburiyatlari

Korxonaninguzoq muddatda bankga to’lashi kerak bo’lgan qarzi

Korxonaning uzoq muddatli aktivlarini barpo qilish maqsadiga yunaltirgan va bir yildan oshiq muddatda to’lashi kerak bo’lgan qarzi

№4 Fan bobi-2;Fan bolimi-2;Qiyinchilik darajasi-1

№12 Fan bobi-4;Fan bolimi-2;Qiyinchilik darajasi-1

Buxgalteriya hisobining usuliga nimalar kiradi?

xujjatlashtirish, inventarizatsiya, baholash, kalkulyatsiya, schyotlar tizimi, ikkiyoqlama yozuv, balans, hisobot

balansdan tashqari schyotlar va kapitallar

aylanma vedomostlar va majburiyatlar

aktiv schyotlar va analitik schyotlar

№13 Fan bobi-8;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Balans buxgalteriya xisobining usuli xisoblanadimi?

xisoblanadifaqat hisobot

faqat schyotlar

xisoblanmaydi

№14 Fan bobi-6;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Buxgalteriya hisobining funktsiyalari

Rejali, nazorat, axborot,taxliliy

Nazorat


hisob , taxlil

Rejali, nazorat

№15 Fan bobi-4;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Kimlar axborotdan tashqi foydalanuvchilar hisoblanadi?

investorlar, banklar va soliq organlari

banklar va soliq organlari

soliq organlari

investorlar va banklar

№16 Fan bobi-1;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Tashqi foydalanuv-chilarga qaysi hisob tizimi axborot beradi

moliyaviy hisob

tezkor hisob

boshqaruv hisobi

buxgalteriya hisobi

№17 Fan bobi-3;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Farmoyish beruvchi hujjatlarga qaysi hujjatlar kiradi?

buyruq

talabnomaschyot-faktura

yo’riqnoma

№18 Fan bobi-4;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Buxgalteriya xujjati - ?

muomalalarni haqiqatda sodir bo’lganligi haqida va uni amalga oshirishga berilgan huquqning yozma guvoxnomasidir

bankdan naqd pul olish uchun ruxsat

sodir bo’lgan xarajatlarni aks ettirish ruxsati

rekvizitlari to’ldirilgan blank

№19 Fan bobi-5;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Hujjatlarga qo’yilgan talablar nima deb ataladi?

rekvizit

balans


schyot

yo’riqnoma

№20 Fan bobi-7;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Qaysi xujjatlarda tuzatishlarga ruxsat etilmaydi?

pul xujjatlari

mexnat xaqi

materiallar

moddiy


№21 Fan bobi-9;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Hujjatlardagi xatolikni qalam bilan tuzatish mumkinmi?

yo’q

ha


direktor tomonidan og’zaki

bosh xisobchi tomonidan og’zaki

№22 Fan bobi-8;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Pul mablag’lari va pul hujjatlari qancha muddatda bir marta inventarizatsiya qilinishi kerak?

bir oyda

uch oyda


olti oyda

to’qqiz oyda

№23 Fan bobi-9;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Inventarizatsiya natijalariga asosan kamomad aniqlansa, kimdan undirib olinadi?

aybdor shaxsdan

buxgalterdan

undirilmaydi

raxbardan

№24 Fan bobi-8;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Inventarizatsiya kim tomonidan o’tkaziladi?

komissiya a’zolari tomonidan

kassir tomonidan

omborchi tomonidan

bosh buxgalter tomonidan

№25 Fan bobi-6;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

O’tkazilish davriga qarab inventarizasiya turlari

rejali va to’satdan

tanlab va yoppasiga

oddiy va murakkab

pul va natura o’lchov birligida

№26 Fan bobi-2;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Inventarizatsiya o’tkazish komissiyasi tarkibiga betaraf shaxs-xodim kiritilishi mumkinmi?

yo’q

bosh buxgalter hal qiladimumkin

kassir hal qiladi

№27 Fan bobi-6;Fan bolimi-2;Qiyinchilik darajasi-1

Buxgalteriya hisobida baholash - …..

xo’jalik mablag’lari, majburiyatlar va xo’jalik jarayonlarini pul o’lchov birligida aks ettirish usulidir.

mablag’ va ular tashkil topish manbalari ham miqdor, ham xajm jixatdan aks ettirish usulidir.

xo’jalik mablag’lari, majburiyatlar va xo’jalik jarayonlarini mehnat o’lchov birligida aks ettirish usulidir.

xo’jalik mablag’lari, majburiyatlar va xo’jalik jarayonlarini natura o’lchov birligida aks ettirish usulidir.

№28 Fan bobi-4;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Asosiy vositalarni qoldiq qiymati qanday aniqlanadi?

boshlang’ich qiymatdan eskirish qiymati ayriladi

sotib olingandagi qiymati orqali

sotib olish shartnoma bahosi va ishga tushirish harajatlari yigindisi

eskirish qiymatidan boshlang’ich qiymatdan ayriladi

№29 Fan bobi-3;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Mahsulot tannarxini kalkulyatsiyasi deb nimaga aytiladi?

mahsulot birligiga sarf qilingan harajatlar yig’indisiga

mahsulot turiga

mahsulot sotish bahosiga

mahsulot donasiga

№30 Fan bobi-4;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Xo’jalik jarayonlari

ta’minot, ishlab chiqarish, sotish

ishlab chiqarish, sotish

ishlab chiqarish

ta’minot saqlash

№31 Fan bobi-5;Fan bolimi-3;Qiyinchilik darajasi-1

Ta’minot jarayonining asosiy maqsadi

ta’minotning umumiy hajmini aniqlashdan iborat

ishlab chiqarishdan iborat

ishlab chiqarishga material sarflashdan iborat

materiallar tannarxini aniqlashdan iborat

№32 Fan bobi-6;Fan bolimi-3;Qiyinchilik darajasi-1

Ishlab chiqarish jarayonining asosiy maqsadi nima?

ishlab chiqarishning haqiqiy hajmini aniqlash, tannarxning shakllanishi ustidan boshqarish, mahsulotning haqiqiy tannarxini hisoblab topish

ishlab chiqarishning haqiqiy hajmini aniqlash, mahsulotning haqiqiy tannarxini hisoblab topish

sotishning haqiqiy hajmini aniqlash, tannarxning shakllanishi ustidan boshqarish, mahsulotning haqiqiy tannarxini hisoblab topish

sotishning haqiqiy hajmini aniqlash mahsulotning haqiqiy tannarxini hisoblab topish, foyda va zararlarni aniqlash

№33 Fan bobi-7;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1


Amortizatsiya bu –

asosiy vositalarni eskirishi bo’lib, qiymatini tannarxga qo’shish usulidirasosiy vositalar xarajatlarni kamaytirish

asosiy vositalar xarajatlarni oshishi

№34 Fan bobi-2;Fan bolimi-2;Qiyinchilik darajasi-1

Balansning chap va o’ng tomonlari qanday nomlangan?

aktiv va passiv

debet va kredit

sintetik va analitik

asosiy va aylanma

№35 Fan bobi-2;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Buxgalteriya balansining aktiv tomoni necha bo’limdan iborat?

2

5

36

№36 Fan bobi-3;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Buxgalteriya balansining tuzilishi qanday?

ikki tomondan aktiv va passiv qismlardan tuzilgan

bir tomondan tuzilgan

mablag’larni joylanishidan tuzilgan

mablag’larning manbalarini ko’rsatish

№37 Fan bobi-4;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Balans nima ma’noni bildiradi?

tenglik, moslik

tomonlarning roziligi

pul mablag’larining holati

to’g’ri javob yo’q

№38 Fan bobi-3;Fan bolimi-3;Qiyinchilik darajasi-1

O’z mablag’lari manbasiga nima kiradi

Ustav kapitali

ish xaqi bo’yicha qarz

Bankning uzoq muddatli krediti

Debitor qarz

№39 Fan bobi-3;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Taqdim etish vaqti bo’yicha buxgalteriya balansi qanday turlarga bo’linadi?

kirish, davriy va yakuniy

davriy va yakuniy

kirish va yakuniy

kirish, davriy

№40 Fan bobi-8;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Tugatish balansi -

korxona tugashida tuzilidigan oxirgi balans

har oy yoki chorakda tuziladi

yangi tuzilgan korxona tomonidan birinchi marta tuziladi-gan balans

yil yakuni bo’yicha tuziladi

№41 Fan bobi-7;Fan bolimi-3;Qiyinchilik darajasi-1

Yig’ma balans -

vazirlik,

idora, konsernlar tomonidan alohida tuzilgan balanslarni umumlashtirish natijasida tuziladi

korxona tugashida tuzilidigan oxirgi balans

yangi tuzilgan korxona tomonidan birinchi marta tuziladigan balans

har oy yoki chorakda tuziladi

№42 Fan bobi-6;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Xo’jalik muomalalarining buxgalteriya balansiga necha xil turdagi ta’siri mavjud?

4 xil

3 xil


2 xil

5 xil


№43 Fan bobi-9;Fan bolimi-2;Qiyinchilik darajasi-1

Asosiy vositalar balansning qaysi bo’limida ko’rsatiladi?

Aktivning birinchi bo’limida

Aktivning ikkinchi bo’limida

Passivning birinchi bo’limida

Passivning ikkinchi bo’limida

№44 Fan bobi-10;Fan bolimi-3;Qiyinchilik darajasi-1

Materiallar balansning qaysi bo’limida ko’rsatiladi?

Aktivning ikkinchi bo’limida

Aktivning birinchi bo’limida

Passivning birinchi bo’limida

Passivning ikkinchi bo’limida

№45 Fan bobi-11;Fan bolimi-3;Qiyinchilik darajasi-1

Ustav kapitali balansning qaysi bo’limida ko’rsatiladi?

Passivning birinchi bo’limida

Passivning ikkinchi bo’limida

Aktivning ikkinchi bo’limida

Aktivning birinchi bo’limida

№46 Fan bobi-11;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Xususiy kapital balansning qaysi tomonida ko’rsatiladi?

mablag’ manbai balansning passiv tomonida

mablag’ turi balansning aktiv tomonida

mablag’ manbai, balans aktiv tomonida

mablag’ turi balansning passiv tomonida

№47 Fan bobi-12;Fan bolimi-2;Qiyinchilik darajasi-1

Buxgalteriya balansini tuzish to’g’risidagi Nizom kim tomonidan qabul qilingan?

Moliya Vazirligi tomonidan

rahbar tomonidan

bosh buxgalter tomonidan

Qishloq va suv xo’jaligi vazirligi tomonidan

№48 Fan bobi-13;Fan bolimi-2;Qiyinchilik darajasi-1

Balans moliyaviy hisobotning nechanchi shakli hisoblanadi?

1-shakli

2-shakli


4-shakli

5-shakli


№49 Fan bobi-2;Fan bolimi-2;Qiyinchilik darajasi-1

Buxgalteriya hisobi schyotlari - bu

korxona mablag’lari, ularning tashkil topish manbalari va xo’jalik jarayonlarining maxsus raqamlarda belgilanishidir

hisobning bir elementidir

pul mablag’-larini ifadalovchi raqamlar yig’indisidir

buxgalteriya balansining asosiy ma’lumotlar manbasidir

№50 Fan bobi-4;Fan bolimi-2;Qiyinchilik darajasi-1

Quyidagilarning qaysi biri to’g’ri?

passiv schyotlarda qoldiq kreditda qoladi

aktiv schyotlarda qoldiq kreditda qoladi

passiv schyotlarda qoldiq debetda qoladi

schyotlarda qoldiq xam debet xam kreditda qoladi

№4 Fan bobi-2;Fan bolimi-2;Qiyinchilik darajasi-1

№51 Fan bobi-3;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Ikkiyoqlama yozuv tizimini birinchi kim kashf etgan?

Pacholi


Nyuton

Al-Xorazmiy

Kapernik

№52 Fan bobi-10;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1Oborot vedomoslari-ning ma’lumot manbasi

boshlang’ich xujjatlar

Balans

Ombor

Ishlab chiqarish

№53 Fan bobi-4;Fan bolimi-2;Qiyinchilik darajasi-1

Ikkiyoqlama yozuv deb nimaga aytiladi?

bir xil summani bir schyotning debeti va ikkinchi bir schyotning kreditiga yozilishiga aytiladi

bir xil summani ikki schyotning debetiga yozishga aytiladi

bir xil summani ikki schyotning kreditiga yozishga aytiladi

to’g’ri javob yo’q

№54 Fan bobi-3;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Vazifasiga qarab buxgalteriya hisobi schyotlarining guruhlanishi

asosiy, tartibga soluvchi, taqsimlovchi, kalkulyasiya, taqqoslovchi

sintetik va analitik

aktiv va passiv

debet va kredit

№55 Fan bobi-4;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Asosiy schyotlar qanday schyotlarga bo’linadi?

asosiy aktiv, asosiy passiv schyotlar

kontrar, to’ldiruvchi va kontrar – to’ldiruvchi schyotlar

provodka berishda qatnashmaydigan schyotlar

kontrar, to’ldiruvchi schyotlar

№56 Fan bobi-5;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Buxgalteriya schyotlarining tarkibiy tuzilishi

sintetik schyotlar, analitik schyotlar

debet, kredit

bosh qoldiq, oborot, oxirgi qoldiq

bosh qoldiq, oxirgi qoldiq

№57 Fan bobi-5;Fan bolimi-2;Qiyinchilik darajasi-1

Sintetik schyotlarning ma’lumotlariga asosan balans tuzish mumkinmi?

mumkin

mumkin emasikki yoqlama yozuv kerak

balansdan tashqari schyotlar bo’yicha tuziladi

№58 Fan bobi-9;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Kassadagi pul mablag’lari qaysi hisobvaraqda hisobga olinadi?

5010 hisobvaraqda

2010 hisobvaraqda

1010 hisobvaraqda

1110 hisobvaraqda

№59 Fan bobi-12;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Mexnat haqi bo’yicha hisoblashuvlar qaysi schyotda yuritiladi?

6710

2010


5010

1010


№60 Fan bobi-13;Fan bolimi-4;Qiyinchilik darajasi-1

Materiallar qaysi schyotda hisobga olinadi?

10 schyotda

20 schyotda

50 schyotda

60 schyotda

№61 Fan bobi-14;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Quyidagi schotlardan qaysi biri schotlar rejasining majburiyatlar bo’limiga kiradi

6010

1030


4010

5010


№62 Fan bobi-11;Fan bolimi-2;Qiyinchilik darajasi-1

Qaysi javobda passiv schyotlar ko’rsatilgan?

60, 85

25, 28


02, 10

10, 88


№63 Fan bobi-12;Fan bolimi-2;Qiyinchilik darajasi-1

Hisob registrlarini qanday ta’riflaysiz?

dastlabki hujjatlarda qayd etilgan muomalalar to’g’risidagi ma’lumotlarni ro’yxatta olish va guruhlash uchun moslangan qog’oz varaqlari

TMZlarni hisobga oladigan hujjat

tayyor mahsulotlarni guruhlash uchun moslashgan qog’oz varaqlari

pul mablag’larini hisobga oladigan hujjat

№64 Fan bobi-5;Fan bolimi-2;Qiyinchilik darajasi-1

Buxgalteriya hisobining registrlarida xatolarni izohsiz to’g’rilashga yo’l qo’yiladimi?

izohsiz to’g’rilashga yo’l qo’yilmaydi

bosh buxgalter bilan kelishgan holda

raxbar ruxsat bersagina

davlat organi ruxsati bilan

№65 Fan bobi-4;Fan bolimi-2;Qiyinchilik darajasi-1


Buxgalteriya hisobi registrlaridagi xatolarni tuzatish usullarini anqlang

qizil storno usuli, korrektura va qo’shimcha yozuv usullari

korrektura va qo’shimcha yozuv usullari

faqat korrektura, qizil storno usullari

faqat qo’shimcha yozuv usuli

№66 Fan bobi 10;Fan bolimi-2;Qiyinchilik darajasi-1

Barcha korxonalar buxgalteriya hisobining kompyuterlashgan shaklidan foydalanishga majburmi?

majbur emasmajbur

rahbarga bog’liqbuxgalterga bog’liq

№67 Fan bobi-3;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Korxona hisob siyosati kim tomonidan shakllantiriladi

korxona tomonidan

davlat tomonidan

rahbar tomonidan

bosh buxgalter tomonidan

№68 Fan bobi-4;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Hisob siyosati -

o’z xususiyatlari va hukumat tomonidan qabul qilingan qonun – qoida va tartib asosida buxgalteriya hisobini tashkil etilishidir

davlat tomonidan qabul qilingan qonun – qoida va tartib asosida buxgalteriya hisobining tashkil etilishidir

korxona o’z xususiyatdan kelib chiqib buxgalteriya hisobini tashkil etilishidir

“Buxgalteriya hisobi to’g’risida ”gi qonun asosida buxgalteriya hisobini tashkil etilishidir

№69 Fan bobi-5;Fan bolimi-3;Qiyinchilik darajasi-1

Respublikamizda buxgalteriya hisobini me’yoriy tartibga solish tizimining birinchi darajasiga nimalar kiradi?

O’zbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi to’g’risida”gi Qonuni

O’zbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi to’g’risida”gi Qonuni va BHMSlari

O’zbekiston Respublikasining Soliq Kodeksi va “Buxgalteriya hisobi to’g’risida”gi Qonuni

O’zbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi to’g’risida”gi Qonuni va nizomlar

№70 Fan bobi-4;Fan bolimi-3;Qiyinchilik darajasi-1

Buxgalteriya hisobining konseptual asoslari nima

Qonun, nizom va standartlar.

Qonun va nizomlar.

Yo’riqnomalar va standartlar.

Qonun


№71 Fan bobi-4;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Standartlar qaysi vaqtda kuchga kiradi

Moliya vazirligida tasdiqlanib, Adliya vazirligida ro’yxadan o’tkazilgan sanadan ma’lum vaqt o’tgandan keyin.

Moliya vazirligi tasdiqlaganidan boshlab.

Adliya vazirligida ro’yxatdan o’tkazilgan kunidan boshlab.

Ishlab chiqilgan kunidan boshlab.

№72 Fan bobi-10;Fan bolimi-2;Qiyinchilik darajasi-1

Ombor mudiri o’z xisobotini kimga topshiradi?

buxgalterga

kassirga

xo’jalik raxbariga

menejerga

№73 Fan bobi-12;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Buxgalteriya hisobini Soddalashtirilgan shaklda yuritish tartibi qaysi BHMS bilan tartibga solinadi?

20

19

1524

№74 Fan bobi-13;Fan bolimi-2;Qiyinchilik darajasi-1

“YUridik shaxslar tomonidan kassa operatsiyalarini amalga oshirish qoidalari” ga asosan hisob berish sharti bilan berilgan naqd pullarning sarflanmagan qismi ular berilgan muddat tugagandan keyin necha kundan kechiktirilmasdan tashkilot kassasiga qaytarilishi shart.

3 kun


5 kun

30 kun


avans hisoboti topshirilgan kunda

№75 Fan bobi-14;Fan bolimi-3;Qiyinchilik darajasi-1

Xorij firmalari bilan hisoblashish uchun valyuta schyotidan chek daftarchalari olindi.

Dt 5520-Kt 5210

Dt 5510-Kt 5210

Dt 5530-Kt 5210

Dt 5530-Kt 5110

№76 Fan bobi-12;Fan bolimi-1;Qiyinchilik darajasi-1

Kassadan safar xarajati uchun pul berilganda qanday provodka beriladi?

Dt 4220-Kt 5010

Dt 5510-Kt 5210

Dt 5530-Kt 5210

Dt 5530-Kt 5110

№77 Fan bobi-12;Fan bolimi-2;Qiyinchilik darajasi-1

Kassadan to’langan ish haqi, mukofot va nafaqa to’lovlari berilganda schyotlarda qanday aks etadi ?

debet 6710 kredit 5010

debet 6710 kredit 5110

debet 6710 kredit 6410

debet 6710 kredit 6520

№78 Fan bobi-12;Fan bolimi-3;Qiyinchilik darajasi-1

Kassa daftarini to’g’ri yuritish ustidan nazorat qilish kimga yuklanadi.

bosh buxgalter zimmasiga

hisob kitob buxgalteri zimmasiga


Download 366 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling