Toshkent davlat texnika universiteti "oliy matematika" kafedrasi


Download 0.66 Mb.
Pdf ko'rish
bet3/4
Sana02.04.2020
Hajmi0.66 Mb.
1   2   3   4

 

2.   

1

0arccos xdx

 

3.   

2

03

x

dx

 

4.   

5

7

66

)

,(

y

x

xy

y

x

f

 

5.   y

x

y

xy

x

z

3

45

2

2 

6.   

3

)1

(

12

x

x

y

y

 

7.   

0

3

)3

1

(4

2

3

dy

y

x

dx

x

y

 

8.   x

xe

y

y

y

3

3410 

 

22-variant 

 

1. 
22

2

)2

ln(


)

2

(e

e

x

x

dx

 

2.   

1

0arcsin

12

xdxx

 

3.   

0

)0

(

cosa

bxdx

e

ax

 

4.   

7

5

2)

,

(2x

xy

y

x

f

 

5.   y

y

xy

x

z

12

22

2

 

6.   x

x

x

y

y

1

3 

7.    

0

)

32

(

)2

3

(2

2

33

2

2dy

x

y

y

x

dx

xy

y

x

 

8. 


2

3

3712

x

y

y

y 

 

23-variant 

 

1. 


)

3/

ln(


)

6

/ln(

)

sin(

dxe

e

x

x

 

2.   

1

2/

1

arcsin3

dx

x

x

 

3.   

1

2

xx

dx

 

4.   y

x

ctg

y

x

f)

,

( 

5.   y

x

y

xy

x

z

12

32

2 

6.   

3

3

yx

xy

y

 

7.    

0

)

32

(

)2

3

(2

2

22

2

dy

y

y

x

dx

xy

x

 

8. 


5

7

44



x

y

y

y

 

 

24-variant 

 

1. 


3

/6

/

4cos

sin


d 

2.   2/

1

02

1

arccosdx

x

x

x

 

3.   

1

2

2)

1

(x

dx

 

4.   

5

4

),

(

3

x

y

x

y

x

f

 

5.   y

y

xy

x

z

6

22

 

6.   

y

x

y

x

y4

 

7. 

0

)3

(

)3

(

32

2

3dy

x

xy

dx

y

x

y

   

8. 


x

x

y

y

y

cos


36

12



 

 

10 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-variant 

 

1. 
4

2

5dxx

 

2.   1

0arcsin xdx

 

3.   31

7

xdx

 

4.   3

5

29

)

,(

y

x

xy

y

x

f 

5.   y

x

y

xy

x

z

3

45

2

2

 6.   

3

)1

(

12

x

x

y

y

 

7.   


0

3

)3

1

(4

2

3

dy

y

x

dx

x

y

 

8.   x

xe

y

y

y

3

3410 

 

 

 

26-variant 

 

1. 
22

2

)2

ln(


)

2

(e

e

x

x

dx

 

2.  1

0arcsin

12

xdxx

 

3.  

0

)0

(

cosa

bxdx

e

ax

 

4.  7

5

2)

,

(2x

xy

y

x

f

 

5.  y

y

xy

x

z

12

22

2

 

6.  


x

x

x

y

y

1

3

 

7.   0

)

32

(

)2

3

(2

2

33

2

2dy

x

y

y

x

dx

xy

y

x

 

8. 2

3

3712

x

y

y

y 

 

11 

 

 1-misol. Integralni hisoblang  

∫        

 

 

  

Yechish: 

∫        

 

 

   |

     


       

                    

|         |

 

  

  ∫       

 

 

                

 

    

 

           |

 

  

 

  

    


Javobi:   

1

2  

2-misol.      1

0

x

dx

xe

    hisoblansin. Yechish.  

Bo’laklab integrallash usulidan foydalanamiz. dx

e

dv

,

x

u

x deb olamiz, bundan du=dx

x

e

v.  U xolda  

1

0

1

1

0

x

1

x

1

0

x

1

0

x

e

2

e

1

e

2

e

e

dx

e

xe

dx

xe

  

 3-misol.      

dx

x

x1

13

2

22

3

 xosmas integralning  yaqinlashuvchanligini  tekshiramiz. Yechish: Integral ostidagi funksiya [-1;1] kesma ichidagi x = 0 nuqtada uzulishga ega. 

Shuning uchun uni quyidagicha hisoblaymiz. 

 

7

414

)

67

9

67

9

(lim

)

67

9

67

9

(lim

|

)6

7

9(

lim


|

)

67

9

(lim

)

23

(

lim)

2

3(

lim


2

3

lim2

3

lim2

3

31

3

70

0

31

3

70

0

13

1

37

0

01

3

13

7

00

1

11

1

13

2

34

0

03

2

34

0

03

2

20

0

13

2

20

0

32

2a

a

b

b

x

x

x

x

dx

x

x

dx

x

x

dx

x

x

dx

x

x

dx

x

x

a

b

a

a

b

b

a

b

a

a

b

a

b

b

 

Demak, berilgan xosmas integral yaqinlashuvchi.  

4-misol.  

     


 

 

  

 funksiyaning ikkinchi tartibli  xususiy hosilalarini toping. 

 Avval birinchi tartibli xususiy hosilalarini topamiz: 

  

     

 

  

 

      

 

    

     


 

 

  

    


 

    


Yana bir marta differensiallab quyidagiga ega bo‘lamiz:  

 

 12 

 

  

 

   

   


 

 

  

    


 

 

    

 

  

 

     

   


 

 

   

 

    

 

  

    


 

 

    

 

  

 

     

  

  

 

       

 

  

 

     

 

    

 

  

 

        

 

     

   


 

 

  

    


 

 

    

 

  

 

       Oxirgi ikki ifodani solishtirib,  

 

  

    


 

 

  

    


  ekannligini ko‘ramiz.  

 5-misol.  

y

x

y

xy

x

z

6

32

2

 funksiya ekstremumi aniqlansin. Yechish. Birinchi tartibli  xususiy hosilalarini topamiz: 

3

2yx

x

z

62

y

x

y

z

Ekstremum zaruriy shartidan foydalanib statsionar  nuqtalarni aniqlaymiz: 6

32

y

x

y

x

  bu yerdan x=0, y=3;  M(0;3) 

Ikkinchi tartibli  xususiy hosilalarning M(0;3) nuqtadagi qiymatlarini topamiz: 

2

22

x

z

12

yx

z

22

2

yz

Endi diskriminantni tuzamiz  0

3

12

2

2

BAC

   A>0. 


Demak,  M(0;3)  nuqta    berilgan  funksiyaning  minimum  nuqtasi.  Bu  nuqtada  funksiya 

qiymati 


9

min
z

 

6-misol.  Quyidagi  o‘zgaruvchilari  ajraladigan    differensial  tenglamani  umumiy 

echimini toping. 

0

22

dyyx

y

dx

x

xy

 

Yechish. 

Bu 

tenglamadan 

0

11

2

2dy

x

y

dx

y

x

 

yoki dx

y

x

dy

x

y

1

12

2

 

tenglamani 

 

ko‘paytmaga  bo‘lib, o‘zgaruvchilarga ajralgan differensial tenglamani hosil qilamiz, ya’ni, 

2

21

1

xxdx

y

ydy 

tenglamani ikki tarafini integrallab 2

2

11

x

xdx

y

ydy

 

tenglamani umumiy integralini xosil qilamiz 

1

1

22y

x

13 

 

  

Logarifm xossasiga binoan quyidagini yozamiz  1

1

22

xC

y

 . 


 

Tenglamani  umumiy echimi 

1

1

2xC

y

 Download 0.66 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling