Toshkent farmatsevtika instituti ekologiya va mikrobiologiya kafedrasi gigiena fani


Dorixona  gigiyenasining umumiy asoslari


Download 5.05 Kb.
Pdf ko'rish
bet2/33
Sana06.05.2017
Hajmi5.05 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Dorixona  gigiyenasining umumiy asoslari. 
 
Dorixonani  gigienik  obodonlashtirish  asoslari.  Dorixona  uchun  ajratilgan  er  maydoniga, 
loyihalashtirish  va  dorixona  ichki  jixozlanishiga  qo‗yiladigan  gigienik  talablar.  Dorixonada 
dori    tayyorlashning  sanitar-gigienik  va  epidemiyaga  qarshi  tartibi.  Dorixona  xodimlarining 
shaxsiy  gigiyenasi.  Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  diologik  yondashuv,  muammoli 
ta’lim, klaster, aqliy xujum, blits, o’z-o’zini nazorat. 
Adabiyotlar: 
 
Kimyo-farmatsevtika korxonalarida yoritilganlik, havo almashinuvi va xonalar 
havosining mikroblar bilan ifloslanganligi. 
 
Kimyo-farmasevtika  korxonalarida  gigiyenik 
obodonlashtirish  asoslari. 
Kimyo-
farmatsevtika korxonalarida yoritilganlik, havo  almashinuviga qo‗yiladigan gigienik talablar. 
Ishlab  chiqarish  joylarida  yoritilganlik,  havo    almashinuvining  ahamiyati,  ularning  salbiy 
ta`sirlari va ularning effektivligiga baho berish. 
Adabiyotlar:  ( I. 1; I.2; I.3  I.4;  II. 1;). 
 
Kimyo-farmatsevtika korxonalarida ishchi xodimlar gigiyenasi va toza xonalarga 
qo`yiladigan gigienik talablar. 
 
Toza  xonalar  klassifikatsiyasi.  Toza  xonalarni  ishlatishda  talab  qilinayotgan  toza  xona 
sinfiga  qo‗yilgan  talablarga  rioya  qilish.  Bu  borada  qiyinchilikni  ishchi  xodimlar  tug‗diradi. 
Toza    xonalarda    ishloshchi  ishchi  xodimlarga  qo`yiladigan  gigiyenik  talablar.  Toza  
xonalarda    ishlovchi  ishchi  xodimlar  kiyimlariga  bo`lgan  talablar.Texnologik  jarayonni, 
maxsulotni va atrof muxitni odamlar zarrachalaridan ximoya qilinishi . 
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  diologik  yondashuv,  muammoli  ta’lim,  klaster, 
aqliy xujum, blits, o’z-o’zini nazorat. 
Adabiyotlar: I. 1. -210-221bet. , I. 2. -386-428bet. 
 
Radiatsion gigiyena  va uni radiofarm preparatlar ishlab chiqarishdagi ahamiyati. 
 
Fanning  maqsadi  va  vazifalari.    Ionlovchi  radiatsiya  manbalari,  ionlovchi  nurlarning 
xususiyatlari.  Radiofarm  preparatlarni  tayyorlashda  atrof  muhitning  ifloslanganligini 
tekshirish usullari. Tekshirishda  qo‗llaniladigan asboblar. Dezaktivatsiya usullari. Ishchilarni 
himoya qilish tadbirlari 
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  diologik  yondashuv,  muammoli  ta’lim,  klaster, 
aqliy xujum, blits, o’z-o’zini nazorat. 
Adabiyotlar: ( I.1; I.2; I.3. I.4;  II.1; II.3; II.4;). 
 
Galen, neogalen preparatlar va tayyor dorivor shakllarni ishlab chiqarishda mehnat 
gigiyenasi. 

10 
 
 
Galen, neogalen   preparatlariga tavsif.  Fitopreparatlar tayyorlashda, ampuladagi  dorilarni 
ishlab  chiqarishda,  tabletka  va  drajelarni  ishlab  chiqarishda  texnologik  jarayonlar  ketma -
ketligi va mehnat sharoitlariga gigiyenik tavsif. Galen, neogalen preparatlar va tayyor dorivor 
shakllarni  ishlab  chiqarishdagi  salbiy  faktorlar.  Sanitar  –  gigienik  va  davolash-profilaktika 
tadbirlari 
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  diologik  yondashuv,  muammoli  ta’lim,  klaster, 
aqliy xujum, blits, o’z-o’zini nazorat. 
Adabiyotlar:  (I.1. I. 3.  I. 4;). 
 
Antibiotiklar  ishlab chiqarishda mehnat gigiyenasi va sog„lomlashtirish tadbirlari 
 
Antibiotik  ishlab  chiqarishda  mehnat  sharoiti  va  ishchilar  salomatligi  holatiga  gigienik 
tavsif.  Antibiotiklar  olishning  texnologik  jarayonlariga  gigienik  ta‘rif  (biosintez  texnologik 
jarayon, nativ eritma olish,kimyoviy tozalash, ajratib olish). 
Sintetik va yarim sintetik antibiotiklar ishlab chiqarishda mehnat sharoiti, ishlab chiqarish 
zararlarining organizmga  ta‘siri,oldini olish tadbirlari. 
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  diologik  yondashuv,  muammoli  ta’lim,  klaster, 
aqliy xujum, blits, o’z-o’zini nazorat. 
Adabiyotlar:  ( I 1. I. 3. I. 4) 
 
Inson salomatligi, havo muhiti va quyosh radiatsiyasining  ahamiyati. 
Inson  salomatligini  belgilovchi  muhim  omillardan  atmosfera  havosiga  ta`rif.  Havoning 
fizik  xususiyatlariga  gigienik tavsif.  va ahamiyati.  Atmosfera  havosining   kimyoviy tarkibi 
va  uning    gigienik  ahamiyati.  Havo  muhitining  epidemiologik  ahamiyati.  Quyosh 
radiatsiyasining  tarkibiy  qismlariga  tavsif  ,ularning  ilobiy  va  salbiy  ta`sirlari.  gigienik 
talablar.   Tuproqning fizikaviy xususiyatlari va ahamiyati. 
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  diologik  yondashuv,  muammoli  ta’lim,  klaster, 
aqliy xujum, blits, o’z-o’zini nazorat. 
Adabiyotlar: (I.1; I.2; I.4;  II.1). 
 
Tuproq  tashqi muhit omili.
 Ekologik muammolar
 
 
Tuproqning  tarkibi  va  fizikaviy  xususiyatlariga  ta`rif  va  uning  ahamiyati.  Tuproqning 
epidemiologik  ahamiyati.  Tuproqning  o`z-o`zidan  tozalanish  xususiyati  va  joularda  xosil 
bo`lgan    chiqindilardan  tozalashda  tuproqning  roli.  Tuproqning  ifloslanishi  bilan  bog`liq 
muammolar va ularni oldini olish. Bugungi kundagi  global e
kologik muammolar to`g`risida 
ma`lumot. 
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  diologik  yondashuv,  muammoli  ta’lim,  klaster, 
aqliy xujum, blits, o’z-o’zini nazorat. 
Adabiyotlar: (I.1; I.2; I.4;  II.1). 
 
Suv salomatlik omili 
 
Suvning   fiziologik,  epidemiologik  va  gigiyenik ahamiyati.  Ichimlik  suviga qo`yiladigan 
gigiyenik  talablar.  Suv  manbalari  va  ichimlik  suv  tanqisligi  muammolari.  Farmatsevtik 
maqsadda  qo‗llaniladigan  suvga    asos  qilib  olinadigan  ichimlik  suvining  sifatini  yaxshilash, 
tozalash va zararsizlantirish usullari. 
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  diologik  yondashuv,  muammoli  ta’lim,  klaster, 
aqliy xujum, blits, o’z-o’zini nazorat. 
Adabiyotlar: (I.1; I.2; I.4;  II.1). 
 
 

11 
 
Farmatsevtika sohasida qo`llaniladigan suvga gigiyenik talablar. 
 
Farmatsevtik  maqsadda  qo‗llaniladigan  suvning  qo‗llanish  yo‗llari.  Farmatsevtik 
maqsadda  qo‗llaniladigan  suvning  sifatiga  tayyorlanayotgan  dori  vositalari  xavfsizligining 
bog‗liqligi.  Farmatsevtik  maqsadda  qo‗llaniladigan  suvga  ishlov  berishda  jarayonlar  ketma-
ketligi,tabiiy  suv tarkibidagi xar  xil qo‗shimchalardan  xalos  qilish  yo`llari. Suv tayyorlanish 
bosqichlaridan o‗tgandan keyin nazorat. 
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  diologik  yondashuv,  muammoli  ta’lim,  klaster, 
aqliy xujum, blits, o’z-o’zini nazorat. 
Adabiyotlar:  ( I. 2. 524-556bet. 
 
Bolalar va o„smirlar gigiyenasi 
 
Barkamol  avlodni  etishtirishda,  tarbiyalashda  bolalar  va  o‗smirlar  gigiyenasining  tutgan 
o`rni.  Bolalar  va  o‗smirlar  rivojlanishining  umumiy  qonuniyatlari,  insonning  yoshlik  yili 
davrlari.  Bolalar  va  o‗smirlarning  salomatlik  guruhlari,ulardagi  kasalliklarni  oldini  olish 
yo`llari.  Bolalar  va  o‗smirlarni  ovqatlanishi,kun  tartibi  va  o‗quv  mashg‗ulotlari 
gigiyenasi.O‗quv jihozlari va o‗quv xonalariga qo‗yiladigan gigienik talablar 
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  diologik  yondashuv,  muammoli  ta’lim,  klaster, 
aqliy xujum, blits, o’z-o’zini nazorat. 
Adabiyotlar:  ( I 1; I.2;  II.1. II. 4;) 
 
Sog„lom turmush tarzining  gigiyenik asoslari 
 
Sog‗lom turmush tarzi   va uning asosiy elementlari. Shaxsiy gigiyenaga zamonaviy ta‘rif. 
Badan gigiyenasi, teri gigiyenasi. Kiyim kechaklarga qo‗yiladigan gigienik talablar. Sog‗lom 
turmush tarzining kasalliklarning oldini olishdagi ahamiyati 
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  diologik  yondashuv,  muammoli  ta’lim,  klaster, 
aqliy xujum, blits, o’z-o’zini nazorat. 
Adabiyotlar:i (I.2;  II.1; II.4;). 
 
“Gigiyena” fani boyicha ma‟ruza mashg‟ulotining kalendar tematik rejasi 
 
t/r   Ma‘ruza mavzulari (barcha) 
soat 

Zamonaviy  gigiyena  va  uning  farmatsevtikadagi  o‗rni.  To`g`ri  ishlab 
chiqarish qoidalari. 


Ovqatlanish salomatlik omili.  


Ovqatdan zaxarlanishlar va ularning profilaktikasi.   


Mexnat gigiyenasining umumiy asoslari va mehnatni muxofaza qilish . 


Ishlab chiqarish muhitidagi fizikaviy va biologik omillar.  


Sanoat  toksikologiyasi.Kimyoviy  birikmalar  bilan  ishlashda  mexnat 
gigiyenasi. 


Dorixona  gigiyenasining umumiy asoslari.  


Kimyo-farmatsevtika  korxonalarida  yoritilganlik,  havo  almashinuvi  va 
xonalar havosining mikroblar bilan ifloslanganligi. 


Kimyo-farmatsevtika  korxonalarida  ishchi  xodimlar  gigiyenasi  va  toza 
xonalarga qo`yiladigan gigienik talablar.. 

10  Radiatsion  gigiyena    va  uni  radiofarm  preparatlar  ishlab  chiqarishdagi 
ahamiyati. 


12 
 
11  Galen,  neogalen  preparatlar  va  tayyor  dorivor  shakllarni  ishlab  chiqarishda 
mehnat gigiyenasi. 

12  Antibiotiklar      ishlab  chiqarishda  mehnat  gigiyenasi  va  sog‗lomlashtirish 
tadbirlari. 

13  Inson salomatligi, havo muhiti va quyosh radiatsiyasining  ahamiyati. 

14  Tuproq  tashqi muhit omili.
 Ekologik muammolar
 

15  Suv salomatlik omili . 

16  Farmatsevtika sohasida qo`llaniladigan suvga gigiyenik talablar. 

17  Bolalar va o‗smirlar gigiyenasi  

18  Sog‗lom turmush tarzining  gigiyenik asoslari . 

              Jami 
36 
 
Amaliy mashg„ulotlarining tavsiya etiladigan mavzulari 
Gigiyena fani, uning maqsad vazifalari, gigiyenada tekshirish usullari. 
Gigiyena fanining maqsadi,vazifalari bilan tanishish.Atrof muhit va inson 
salomatligini muhofaza qilishda va kasalliklarni oldini olishda fandagi tekshirish 
usullari.  
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  diologik  yondashuv,  muammoli  ta’lim,  klaster, 
aqliy xujum,  o’z-o’zini nazorat. 
Adabiyotlar:  (I.1; I.2; I.4;  II. 1). 
 
To`g`ri ishlab chiqarish qoidalari. 
Yuqori  sifatga  ega  dori  vositalarini  ishlab  chiqarishda  muxim  vazifa  –  lozim  bo‗lgan 
ishlab  chiqarish  amaliyotini  (GMP)  umumiy  va  maxsus  talablariga  rioya  qilishdir.  Steril 
maxsulot  ishlab  chiqarishdagi  tozalik  sinflari.  Xar  xil  tozalik  siflarini  talab  qiladigan 
texnologik operatsiyalar. Toza xonalar klassifikatsiyasi.  
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  diologik  yondashuv,  muammoli  ta’lim,  klaster, 
aqliy xujum, blits, o’z-o’zini nazorat.  
Adabiyotlar: I. 1. -9-41bet. , I. 2. -10-62bet.  
 
Shaxsiy  ovqatlanishning adekvatligini o„rganish. Organizmning vitaminlar bilan 
ta`minlanganligini  baholash.   Oqilona ovqatlanish unga qo‘yiladigan gigienik talablar. 
Ovqatlanishning adekvatligini aniqlash.  Organizmda S‖ vitamin  etishmasligini teri 
kapilyarlarining pezistentligi bo‘yicha aniqlash. 
Qo‘llaniladigan 
ta‘lim 
texnologiyalari: 
diologik 
yondashuv, 
klaster, » Qopdagi 
mushuk», «Aqliy xujum» ,o’z-o’zini nazorat.  
Adabiyotlar: 1.1.228-259b, 1.3.100-115b, 
 
Ovqatdan zaharlanishlar va ularning profilaktikasi
 Ovqatdan zaharlanishlarning turlari.Infeksion va noinfeksion etiologiyali ovqatdan 
zaharlanishlar . Zaharlanishlarningklinikasi va ularning oldini olish chora tadbirlari. 
Qo‘llaniladigan 
ta‘lim 
texnologiyalari: 
diologik 
yondashuv, 
klaster, » Qopdagi 
mushuk», «Aqliy xujum» ,o’z-o’zini nazorat.  
Adabiyotlar: 1.2.237-270b, 
 
Kasb kasalliklari  va ularni oldini olish.Ishchilar organizmiga shovqin,  
tebranishning ta`siri. 
Ishlab chiqarish joylarida ish  sharoiti  va omillar ta`sirida yuzaga  keladigan kasalliklar 
asosan  shovqin,  tebranishning salbiy ta`sirlari. Ularni aniqlash ,baholash va ularga qarshi 
profilaktik choralar. 

13 
 
    Qo‘llaniladigan 
ta‘lim  texnologiyalari:  diologik  yondashuv,  klaster, » Qopdagi 
mushuk», » Galereya bo’ylab tur» ,o’z-o’zini nazorat.  
Adabiyotlar: 1.3.49-52b, 2.3.88-103b. 
 
Ishlab chiqarish muhiti havosida changni  aniqlash va baholash. 
     Ishlab  chiqarish  joylari  havosida  changni  aniqlashning  sedimentasion  va  aspirasion 
usullari. Migunov aspiratori yordamida havodagi chahgning miqdorini aniqlash.  
    Qo‘llaniladigan 
ta‘lim  texnologiyalari:  diologik  yondashuv,  klaster, » Qopdagi 
mushuk», » Galereya bo’ylab tur» ,o’z-o’zini nazorat.  
Adabiyotlar: 1.3.49-52b, 2.3.88-103b. 
 
Ishlab chiqarish muhiti havosida kimyoviy birikmalarni aniqlash va baholash.        
    Ishlab chiqarish xonalari havosida gazsimon,aerazol va bug`simon kimyoviy moddalarning 
gigienik  reglamenti  va  tekshirish  usullari.  Ishlab  chiqarish  xonalari  havosida  zararli 
moddalarni    tezkor  usulda  aniqlash.Pestitsidlarning  mavgud  bo‘lgan  turlari.  Ularning 
tuproqdagi miqdorini aniqlash. 
     Qo‘llaniladigan 
ta‘lim 
texnologiyalari:diologik 
yondashuv, 
klaster, » Qopdagi 
mushuk», «Aqliy xujum» ,o’z-o’zini nazorat.  
Adabiyotlar: 1.2.373-384b, 2.3.313-320b 
Adabiyotlar:1.1.65-72   1.3. 23-48b. 
   
   Loyiha  materiallari  bo„yicha  dorixona  muassasalariga  bo„lgan  gigiyenik  talablar  va 
ularni baholash.Dorixona xonalari yoritilganligining ahamiyati.  
 Dorixona  muassasalari    uchun  ajratilgan  er  maydoniga,  ichki  loyihasi  va 
obodonlashtirilganligiga xamda dorixona xodimlariga qo‘yiladigan gigienik talablar. . Tabiiy 
va  sun‘iy  yoritilganlikga  qo‘yiladigan  gigienik  talablar  va  ularning  meyorlari.  Lyuksometr 
asbobi va uning  ishlash prinsipi .  
     Qo‘llaniladigan 
ta‘lim 
texnologiyalari:diologik 
yondashuv, 
klaster, » Qopdagi 
mushuk», «Aqliy xujum» ,o’z-o’zini nazorat.  
Adabiyotlar: 1.1.123-127b, 1.3.64-75, 126-128b. 
     Adabiyotlar: 1.1.193-197b, 1.3. 115-119b. 
 
Ishlab chiqarish joylarida havo almashinuvini gigiyenik baholash .  Xonalar havosini 
mikroblar bilan ifloslanganligini aniqlash  va baholash. 
 Ventilyatsiya    turlari,    ventilyatsiya        sistemasi.  Ularning  me‘yorlari,  ularga  qo‘yiladigan 
gigienik  talablar  va  baholash.    Dorixona  xonalari  havosining  bakterial  ifloslanishni  gigienik 
baholash  usullari.  Krotov  apparati  yordamida  mikroblar  bilan  ifloslanganligini    aniqlash.
 
 
Dorixona  xonalari  havosining  bakterial  ifloslanishni  gigienik  baholash  usullari.  Krotov 
apparati yordamida mikroblar bilan ifloslanganligini  aniqlash. 
 
            Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:diologik  yondashuv,  klaster, » Qopdagi 
mushuk», «Aqliy xujum» ,o’z-o’zini nazorat.  
Adabiyotlar: 1.3.76-81b, 1.4.140-143b. 1.1. 47-72b, 1.3. 4-23b 
 
Farmatsevtika korxonalarida ishchi xodimlar gigiyenasi. Toza xonalarga 
qo`yiladigan gigiyenik talablar. 
Toza  xonalarni  ishlatishda  talab  qilinayotgan  toza  xona  sinfiga  qo‗yilgan  talablar.  Toza 
xonalarda  ishlash  uchun  o‗rgatilgan  ishchi  xodimlarga  bo`lgan  gigiyenik  talablar.  Ishchi 
xodimlar  kiyimi  texnologik  jarayonni,  maxsulotni  va  atrof  muxitni  odamlar  zarrachalaridan 
ximoya qilishi kerakligi va kiyimlarga qo`yiladigan gigiynik talablar.  
Qo‘llaniladigan 
ta‘lim 
texnologiyalari:diologik 
yondashuv, 
klaster, » Qopdagi 
mushuk», » Galereya bo’ylab tur» ,o’z-o’zini nazorat.  
Adabiyotlar: I. 1. 194-221bet, I. 2. 403-428bet 

14 
 
Ionlantiruvchi nurlanish manbalaridan foydalanilgandagi dozimetrik va 
radiometrik nazorat. INMdan foydalanilganda xodimlarni himoyalash prinsiplari. 
Ionlantiruvchi    nurlarning xususiyatlari, ularning organizmga ta‘siri, ulardan  saqlanishga 
qarshi  chora tadbirlari. INMni atrof muxitdagi miqdorini tekshirish usullari. 
Qo‘llaniladigan 
ta‘lim 
texnologiyalari: 
diologik 
yondashuv, 
klaster, » Qopdagi 
mushuk», «Aqliy xujum» ,o’z-o’zini nazorat.  
Adabiyotlar: 1.1.311-320b, 
 
Galen preparatlari va tayyor dorilar shakllarni ishlab chiqarishdagi mehnat 
gigiyenasi. 
 Galen  va novogalen preparatlari  xamda  tayyor dorilar ishlab chiqarish jarayonlari 
ketma-ketligi , unda ishilar organizmiga tasir etuvchi salbiy omillar va unga qarshi chora 
tadbirlar. 
Qo‘llaniladigan 
ta‘lim 
texnologiyalari: 
diologik 
yondashuv, 
klaster, » Qopdagi 
mushuk», «Aqliy xujum» ,o’z-o’zini nazorat.  
Adabiyotlar: 1.1.301-309b, 1.3.307-317b, 
  
Antibiotiklar  ishlab  chiqarishdagi  mehnat  gigiyenasi.      Antibiotiklar  ishlab 
chiqarishdagi    ishlab  chiqarish  jarayonlari  ketma-ketligi  ,  Antibiotiklar  ishlab  chiqarishdagi  
ishilar organizmiga tasir etuvchi salbiy omillar va unga qarshi chora tadbirlar. 
Qo‘llaniladigan 
ta‘lim 
texnologiyalari: 
diologik 
yondashuv, 
klaster, » Qopdagi 
mushuk», «Aqliy xujum» ,o’z-o’zini nazorat.  
Adabiyotlar: 1.1.218-226b, 1.3.299-304b 
 
Dorixona xonalari mikroiqlimining ahamiyati 
     Dorixona  xonalari  havosining fizik  xususiyatlariga gigienik baxo berish. Havoning fizik 
xususiyatlariga  harorati,  nisbiy  namligi,  bosimi,  havo  xarakati  tezligini  o‘lchash    va  unga 
gigienik  baho  berish.          Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:diologik  yondashuv, 
klaster, » Qopdagi mushuk», » Galereya bo’ylab tur» ,o’z-o’zini nazorat.  
Adabiyotlar: 1.1.209-212b,             1.3 57-63b,  
 
Tuproqni  tekshirish  va  unga  gigienik  baho  berish.  Tuproqni  fizik  mexanik, 
gelmintologik, bakteriologik tekshirishlar uchun undan namuna olish. Tuproqni  fizik mexanik 
xossalariga baho berish. 
Qo‘llaniladigan 
ta‘lim 
texnologiyalari:diologik 
yondashuv, 
klaster, » Qopdagi 
mushuk», «Aqliy xujum» ,o’z-o’zini nazorat.  
Adabiyotlar: 1.2.95-104b, 1.4.108-115b. 
 
Ichimlik suvi sifatini yaxshilash usullari
Ichimlik suvining kimyoviy tarkibi, organoleptik xossalari, epidemiologik jixatdan xavfsizligi 
va radiasiya nurlarini meyorlari va aniqlash. Ichimlik suvi sifati buzilishidan kelib chiqadigan 
kasalliklar.Suvni    tozalash    usullari  va  bosqichlari:  tindirish,filtrasiya,koagulatsiya.Suvni   
zararsizlantirishni    usullari  va  bosqichlari  kimyoviy  va  fizikaviy(xlorlash,  azonlash,kumush 
ionlari bilan ishlov berish). 
Qo‘llaniladigan 
ta‘lim 
texnologiyalari:diologik 
yondashuv, 
klaster, » Qopdagi 
mushuk», «Aqliy xujum» ,o’z-o’zini nazorat.  
Adabiyotlar: 1.1.73-87b, 88-105b, 1.3.82-94b, .95-99b. 
 
Farmatsevtika sohasida qo`llaniladigan suvga gigiyenik talablar.  
Tayyorlanayotgan  dori  vositalarining  xavfsizligi  farmatsevtik    maqsadda  qo‗llaniladigan 
suvning sifatiga bog‗liq bo`ladi.  Farmatsevtik maqsadda qo‗llaniladigan  suv uchun  ichimlik 
suvi  asos  bo`ladi.  Tabiiy  suv  tarkibidagi  xar  xil  qo‗shimchalardan  xalos  qilishda  suvni 

15 
 
tayyorlash  va  qayta  ishlov  berish  bosqichlari.  Suv  tayyorlanish  bosqichlaridan  o‗tgandan 
keyingi nazorat.  
Qo‘llaniladigan 
ta‘lim 
texnologiyalari:diologik 
yondashuv, 
klaster, » Qopdagi 
mushuk», » Galereya bo’ylab tur» ,o’z-o’zini nazorat.  
Adabiyotlar: I. 7. 45-149bet, I. 2. 524-556bet 
 
Bolalar va o„smirlarning jismoniy rivojlanishini tekshirish va baholash. SHaxsiy 
gigiyena  asoslari va sog„lom turmush tarzini shakllantirishning   muammolari 
Bolalar  va  o‗smirlarning  jismoniy  rivojlanish  ko‗rsatgichlarini  antrropometriya 
tekshirishlar  orqali  aniqlash.  Shaxsiy  gigiyena  qoidalari.Kiyimlarga  qo‘yiladigan  gigienik 
talablar. 
Qo‘llaniladigan 
ta‘lim 
texnologiyalari: 
diologik 
yondashuv, 
klaster, » Qopdagi 
mushuk», «Aqliy xujum» ,o’z-o’zini nazorat.  
Adabiyotlar:  1.2.449-452b, 1.4.241-262b,1.1.261-271b, 
 
“Gigiyena” fani boyicha amaliy mashg‟ulotining kalendar tematik rejasi 
№ 
              Mavzulari (barcha) 
soat 

Gigiyena fani, uning maqsad vazifalari, gigiyenada tekshirish usullari. 


To`g`ri ishlab chiqarish qoidalari. 


SHaxsiy    ovqatlanishning  adekvatligini  o‗rganish.  Organizmning  vitaminlar 
bilan ta`minlanganligini  baholash.. 


Ovqatdan zaxarlanishlar va ularning profilaktikasi.   


Kasb  kasalliklari    va  ularni  oldini  olish.Ishchilar  organizmiga  shovqin,  
tebranishning ta`siri. 


Ishlab chiqarish muhiti havosida changni  aniqlash va baholash. 


Ishlab chiqarish muhiti havosida kimyoviy birikmalarni aniqlash va baholash.           


Loyiha materiallari bo‗yicha dorixona muassasalariga bo‗lgan gigiyenik talablar 
va ularni baholash.Dorixona xonalari yoritilganligining ahamiyati. 


 Ishlab  chiqarish  joylarida  havo  almashinuvini  gigiyenik  baholash  .    Xonalar 
havosini mikroblar bilan ifloslanganligini aniqlash  va baholash.                   

10 
Kimyo-farmatsevtika  korxonalarida  ishchi  xodimlar  gigiyenasi.  Toza  xonalarga 
qo`yiladigan gigiyenik talablar.. 

11 
Ionlantiruvchi  nurlanish  manbalaridan  foydalanilgandagi  dozimetrik  va 
radiometrik nazorat.INMdan foydalanilganda xodimlarni ximoyalash prinsiplari. 

12 
Galen  preparatlari  va  tayyor  dorilar  shakllarni  ishlab  chiqarishdagi  mehnat 
gigiyenasi.  

13 
Antibiotiklar ishlab chiqarishdagi mehnat gigiyenasi. 

14 
  Dorixona xonalari mikroiqlimining ahamiyati. 

15 
Tuproqni tekshirish va unga gigiyenik baho berish. 

16 
Ichimlik suvi sifatini yaxshilash usullari. 

17 
Farmatsevtika sohasida qo`llaniladigan suvga gigiyenik talablar. 

18 
Bolalar va o‗smirlarning jismoniy rivojlanishini tekshirish va baholash. SHaxsiy 
gigiyena  asoslari va sog‗lom turmush tarzini shakllantirishning   muammolari 


Download 5.05 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling