Toshkent farmatsevtika instituti farmatsevtika ishini tashkil qilish kafedrasi tibbiyot va farmatsevtika tovarshunosligi


Download 18.83 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/34
Sana15.01.2018
Hajmi18.83 Kb.
#24584
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


 
O‟ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O„RTA MAXSUS 
TA‟LIM VAZIRLIGI 
SOG‟LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI 
 
TOSHKENT FARMATSEVTIKA INSTITUTI 
 
 
 
 
FARMATSEVTIKA ISHINI TASHKIL QILISH KAFEDRASI 
 
 
 
 
TIBBIYOT VA FARMATSEVTIKA TOVARSHUNOSLIGI 
FANIDAN  
O„QUV-USLUBIY MAJMUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toshkent - 2016 
 
 


 
 
 
Tuzuvchilar: 
 
 
Umarova Sh.Z. 

Farmatsevtika  ishini  tashkil  qilish  kafedrasi  mudiri, 
dotsent, f.f.n. 
 
Ziyaeva M.N. 

Farmatsevtika ishini tashkil qilish kafedrasi dotsent v.b. 
 
Ikramova G.M. 
 

Farmatsevtika  ishini  tashkil  qilish  kafedrasi  katta 
o‘qituvchisi, f.f.n. 
Mamatqulov Z.U 

Farmatsevtika ishini tashkil qilish kafedrasi assistenti 
 
Taqrizchilar: 
 
Akromov. U. J. 

Farmatsevtlar 
malakasini 
oshirish 
fakulteti 
―Farmatsiya‖ kafedrasi mudiri, f.f.n. 
 
Ashurov A.A. 

O‗zbekiston Respublikasi Sog‗liqni saqlash vazirligi 
huzuridagi Dori vositalari va tibbiy texnika sifatini 
nazorat qilish Bosh boshqarmasi, DVESDM TTU va 
TB SNQ laboratoriyasi mudiri, f.f.n. 
 
 
 
 
 
O‗quv-uslubiy majmua Toshkent farmatsevtika inztitutining soha uslubiy 
kengashning 2016 yil 15.06. dagi 15-sonli qarori bilan nashrga tavsiya qilingan. 
 
Soha uslubiy kengashning kengash raisi  ____________    M.A.Tojiyev 
 
 
O‗quv-uslubiy majmua MUK  da ko‗rib chiqildi va tasdiqlandi   
«__»  __________ 2016 yil ______ sonli bayonnomasi
 
 
 
Kelishildi: Markaziy uslubiy kengash raisi  __________    S.U.Aliyev
 
 
 
 
 


 
MUNDARIJA 
1. 
Ishchi dastur …………………………………………………………..  4 
2. 
Sillabus ...................................................................................................  21 
3. 
Fanni o„qitishda foydalaniladigan interfaol ta‟lim metodlari ..........  26 
4. 
Nazariy mashg„ulot materiallari .........................................................  35 
4.1. 
Tovarshunoslikning nazariy asoslari ..................................................  35 
4.2. 
Tibbiyot va farmatsevtika tovarlarni tasnifi ………………………..  41 
4.3.  
 
Tovarlar  tavsiflari,  iste‟mol  xossalari.  assortiment  haqida 
tushuncha ............................................................................................... 
49 
4.4. 
Tibbiyot  va  farmatsevtika  tovarlarining  sifat  nazorati  va 
standartlashtirish …………………………………………………….. 
55 
4.5. 
Tibbiyot va farmatsevtika tovarlarini qayd etish jarayoni ...............  70 
4.6.  
 
Tibbiyot  va  farmatsevtika  tovarlarini  qadoqlash.  Tovarlar 
markirovkasi, tovar va xizmat ko‟rsatish belgilari ........................... 
80 
4.7. 
Tibbiyot va farmatsevtika tovarlarini saqlash ...................................  89 
4.8. 
Materialshunoslik asoslari ………………………………………….. 
96 
4.9. 
Tibbiyotda zamonaviy texnologiyalarini qo„llanilishi ……………...  108 
5. 
Amaliy mashg„ulot materiallari ...........................................................  123 
5.1. 
Tibbiyot  va  farmatsevtika  tovarshunosligi  fani.  Tovarshunoslik 
tahlil turlari …………………………………………………………... 
 
123 
5.2. 
Tibbiyot  va  farmatsevtika  tovarlari,  ularning  tavsiflari,  is„temol 
xossalari ………………………………………………………………. 
 
133 
5.3. 
Tovarshunoslik tahlilida qollaniladigan me„yoriy hujjatlar ……….  143 
5.4. 
Tibbiyot va farmatsevtika tovarlarini qadoqlash ..............................  150 
5.5. 
Tibbiyot va farmatsevtika tovarlarini saqlash ...................................  163 
5.6. 
Sanitariya-gigiena  va  bemorlar  parvarishi  uchun  ishlatiladigan 
buyumlar ................................................................................................ 
 
168 
5.7. 
Bog„lov vositalari ..................................................................................  181 
5.8. 
Jarrohlik choklash ashyolari ………………………………………...  189 
5.9. 
Umumiy jarrohlik kesuvchi asboblar ……………………………….  197 
5.10.  Jarrohlik qisqich asboblar …………………………………………...  207 
5.11.  Jarrohlik kengaytiruvchi, suruvchi va yordamchi asboblari ……...  217 
5.12.  Maxsus tibbiy asboblari: neyrojarrohlik va oftalmologiya ………..  229 
5.13.  Otorinoloringologik asboblar: quloq, tomoq va burun asboblari …  239 
5.14.  Stomatologiya asboblari va jihozlari ………………………………...  247 
5.15.  Akusherlik, ginekologik va urologik asboblar ……………………...  261 
5.16.  Ko„rishni tekshirish, tuzatish va ximoyalash asboblari ……………  275 
6. 
Keyslar banki …………………………………………………………  282 
7. 
Mustaqil ta‟lim mavzulari …………………………………………....  290 
8. 
Testlar …………………………………………………………………  291 
9. 
Glossariy ………………………………………………………………  314 
10. 
Foydalanilgan adabiyotlar ro„yxati ………………………………….  323 


 
1.
 
ISHCHI DASTUR 
 
KIRISH 
Talabalarga bilim berishda zamonaviy ta‘lim texnologiyalarining ahamiyati 
to‗g‗risida  so‗z  borganda  hurmatli  Prezidentimiz  I.A.Karimovning  ―O‗quv 
jarayoniga  yangi  axborot  va  pedagogik  texnologiyalarni  keng  joriy  etish, 
bolalarimizni komil insonlar  etib tarbiyalashda jonbozlik ko‗rsatadigan o‗qituvchi 
va  domlalarga  e‘tiborimizni  yanada  oshirish,  qisqacha  aytganda,  ta‘lim-tarbiya 
tizimini  sifat  jihatidan  butunlay  yangi  bosqichga  ko‗tarish  diqqatimiz  markazida 
bo‗lishi darkor‖
1
 degan so‗zlarini ta‘kidlash o‗rinlidir. Bu masala ―Barkamol avlod 
yili‖ Davlat dasturida ham asosiy yo‗nalishlardan biri sifatida e‘tirof etilgan.  
Tibbiyot va farmatsevtika tovarshunosligi – mustaqil fan bo‗lib, tovarlarni 
iste‘mol  qiymatini  o‗rganadi.  Tibbiyot  va  farmatsevtika  tovarshunosligi  ilmiy  va 
amaliy  jihatdan  ahamiyatga  ega  bo‗lgan  hamda  tibbiyot  muassasalarida 
ishlatiladigan  har  xil  tibbiyot  asboblari,  apparatlari,  uskunalari  va  boshqa 
buyumlarining  xossalarini  va  sifatini  aniqlashda  me‘yoriy  hujjatlar  turlari  va  ular 
asosida  ishlashni  o‗rganadi.  Tibbiyot  buyumlari  va  ularini  tayorlashda 
ishlatiladigan  materiallar  haqida  tushuncha  berish  bilan  bir  qatorda,  buyumlar 
sifatini sinab, tekshirib ko‗rish, tibbiyot buyumlarini saqlash va ehtiyot qilishni eng 
foydali va oson usullari ham tahlil qilinadi.  
Tovarning  o‗ziga  xos  xususiyati  uning  iste‘mol  qiymatini  yaratadi.  Tovar 
eng avvalo tashqi predmet sifatida o‗zining xususiyatiga ko‗ra insonning ehtiyojini 
qondirishi shart. 
Oliy  ta‘limning  Davlat  ta‘lim  standartiga  ko‗ra  ―Sog‗liqni  saqlash‖  ta‘lim 
sohasi,  Farmatsiya  yo‘nalishida  o‗qitiladigan  ―Tibbiyot  va  farmatsevtika 
tovarshunosligi‖  fani  turli  mulkchilik  shaklidagi  dorixonalarda  farmatsevtika  va 
tibbiyot tovarlari haqida tushuncha, ularning assortimenti, ushbu tovarlarning tovar 
harakatini  tashkil  etish,  tovar  harakati  jarayonidagi  barcha  o‘zgarishlarni  bartaraf 
etish  va  tovarlarni  to‘g‘ri  saqlanishini  tashkil  etish,  hujjatlar  asosida  ularnini 
hisobga olish bo‗limlaridan tashkil topgan.  
Fan  mazmuni  oliy  ta‘limning  normativ-huquqiy  asoslari  va  qonunchilik 
normalari, ilg‗or ta‘lim texnologiyalari va pedagogik mahorat, ta‘lim jarayonlarida 
axborot-kommunikatsiya  texnologiyalarini  qo‗llash,  maxsus  fanlar  negizida  ilmiy 
va amaliy tadqiqotlar, texnologik taraqqiyot va o‗quv jarayonini tashkil etishning 
zamonaviy  uslublari  bo‗yicha  so‗nggi  yutuqlar,  pedagogning  kasbiy 
kompetentligi  va  kreativligi,  global  Internet  tarmog‗i,  multimedia  tizimlari  va 
masofadan  o‗qitish  usullarini  o‗zlashtirish  bo‗yicha  yangi  bilim,  ko‗nikma  va 
malakalarini shakllantirishni nazarda tutadi. 
―Tibbiyot va farmatsevtika tovarshunosligi‖ fanini o‘qitishda MEDIZNET 
TECHNIK  KaWe  Germany  Catalog,  Karl  Storz  Endoskope  Catalog  kabi 
kataloglaridan foydalanildi. 
 
Fanining maqsad va vazifalari 
 
―Tibbiyot  va  farmatsevtika  tovarshunosligi‖  fani  umumkasb  fani 
hisoblanib,    9-semestrda  o‗qitiladi.  Fanning  maqsadi  tovarlarining  iste‘mol 


 
qiymatini,  shuningdek,  tovar  harakatining  barcha  bosqichlarida  xosil  bo‘ladigan 
o‘zgarishlar, tovarlarning eng asosiy tavsiflarni o‘rgatish. 
―Tibbiyot va farmatsevtika tovarshunosligi‖ fanining bosh muhim vazifasi 
- iste‘mol qiymatini tashkil etuvchi tibbiyot va farmatsevtika tovarlarining 
asosiy tavsiflarini aniqlash; 
-  tibbiyot  va  farmatsevtika  tovarshunosligi  tamoyillari  va  usullarini 
belgilash; 
-  toifalash  usullarini  oqilona  qo‘llash  yo‘li  bilan  tibbiyot  va  farmatsevtika 
tovarlarini tizimlash;  
-  hisob-kitob  qilish  maqsadida  tibbiyot  va  farmatsevtika  tovarlarining 
assortimentini o‘rganish; 
-  tibbiyot  va  farmatsevtika  tovarlarni  ishlab  chiqaruvchi  korxonalar  va 
ushbu  mahsulotlardan  foydalanuvchi  tibbiyot  muassasasining  assortiment 
siyosatini  tahlil  qilish  uchun  tibbiyot  tovarlarining  assortimentini  va  assortiment 
ko‘rsatkichlarini aniqlashni o‘rganish; 
- tibbiyot va farmatsevtika tovarlar assortimentini boshqarish; 
-  hisob va  jiddiy  nazorat  asosida tibbiyot tovarlarni  to‘g‘ri  qabul qilish va 
saqlanishini amalga oshirish. 
―Tibbiyot 
va 
farmatsevtika 
tovarshunosligi‖ 
fani 
talabalarga 
―Farmatsevtika  ishini  tashkil  qilish‖,  ―Dori  turlari  texnologiyasi‖,  ―Farmatsevtik 
kimyo‖,  ―Farmakologiya‖,  ―Farmakognoziya‖  va  ―Farmatsevtika  menejmenti‖ 
shunga  o‗xshash  qator  fanlarni  muvaffaqiyatli  o‗zlashtirishi  uchun  zarur 
bo‗ladigan tayanch bilimlarni beradi. 
 
Fan bo„yicha talabaning bilimi, ko„nikmasi va malakasiga qo„yiladigan 
talablar 
Tibbiyot tovarshunosligi fani bo‗yicha talaba quyidagi bilimga ega bo‗lishi 
kerak: 
- tibbiyot buyumlari va tibbiy texnika omborlarida farmatsevt-tovarshunos 
ishini tashkil etish;  
-  dorixonalarda,  tibbiy  texnika  do‗konlari  va  omborlarida  tibbiy  va 
farmatsevtika  tovarlarni  qabul  qilish,  saqlash  jarayonini  tashkil  qilish  va  to‗g‗ri 
yo‗lga qo‗yish; 
-  aholini  dorixona,  tibbiy  texnika  do‗konlari  va  omborxonalar  orqali  o‗z 
vaqtida sifatli tibbiy va farmatsevtika tovarlar bilan ta‘minlash yo‗llarini bilish; 
-  tibbiy  va  farmatsevtika  tovarshunoslik  tamoyillari  va  tahlil  usullarini 
bilish; 
-  tibbiy  va  farmatsevtika  tovarlarni  qabul  qilishda  va  saqlashda  sifatini 
nazorat qilish uchun me‘yoriy hujjatlar bilan ishlashni bilish; 
-  dorixona,  tibbiy  texnika  do‗kon  va  omborlarida  xisob-kitob  ishlarini 
amalga  oshirish  maqsadida  tibbiy  va  farmatsevtika  tovarlar  assortimentini 
boshqarishni bilish; 
Talabalar  ―Tibbiyot  va  farmatsevtika  tovarshunosligi‖  fanini  o‗rganish 
jarayonida quyidagi ko‗nikma va malakalarga ega bo‗lishi kerak: 


 
-  dorixona  tibbiyot  buyumlari  va  tibbiy  texnika  omborlarida  farmatsevt-
tovarshunos ishini tashkillashtirish;  
-  turli  mulkchilik  shaklidagi  dorixonalarga  kelib  tushgan  farmatsevtika  va 
tibbiyot tovarlarini qabul qilish va ularni tovarshunoslik tahlilini o‗tkazish; 
-  tibbiy  texnika  do‘konlari  va  omborlarida  tibbiyot  va  farmatsevtika 
tovarlarni  qabul  qilish,  ularni  tovarshunoslik  tahlilini  o‗tkazish  jarayonini  tashkil 
qilish va to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish; 
-  turli  mulkchilik  shaklidagi  dorixonalarda,  tibbiy  texnika  do‘konlari  va 
omborlarida  farmatsevtika  va  tibbiyot  va  farmatsevtika  tovarlarni  saqlash 
jarayonini tashkil qilish va to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish; 
-  aholini  dorixona,  tibbiy  texnika  do‘konlari  va  omborxonalar  orqali  o‘z 
vaqtida  sifatli  farmatsevtika  va  tibbiyot  va  farmatsevtika  tovarlar  bilan 
ta‘minlashni tashkillashtirish; 
- tibbiy va farmatsevtika tovarshunoslik tahlil usullarini o‗tkazish; 
-  tibbiyot  va  farmatsevtika  tovarlarni  qabul  qilishda  va  saqlashda  sifatini 
nazorat qilish uchun me‘yoriy hujjatlardan foydalanish; 
-  dorixona,  tibbiy  texnika  do‘kon  va  omborlarida  xisob-kitob  ishlarini 
amalga  oshirish  maqsadida  farmatsevtika  va  tibbiyt  tovarlar  assortimentini 
boshqarish; 
-  tibbiyot  va  farmatsevtika  tovarlarni  qabul  qilish  va  saqlash  jarayonida 
sifatini baholash; 
Adabiyotlar, axborot ma‘lumotlar bazasi bilan mustaqil ishlash. 
 
Fanni tashkil etish va o„tkazish bo„yicha tavsiyalar 
“Tibbiyot  va  farmatsevtika  tovarshunosligi”  faninidan  ma‘ruza  va 
amaliy mashg‗ulotlar dialog, muloqot hamkorlik va o‗zaro o‗rganishga asoslangan 
frontal, kollektiv va kichik guruhlar shaklida olib boriladi.  
Fanni  o‗qitish  davrida  pedagogik  jarayonni  jadallashtirish  maqsadida 
zamonaviy  pedagogik  texnologiyalar,  axborot  vositalari,  kompyuter,  internet 
tizimidan  keng  foydalanish  ko‗zda  tutilgan.  O‗quv  jarayoni  muammoli  ma‘ruzalar 
o‗qish,  darslarni  savol-javob  tarzida  qiziqarli  tashkil  qilish,  ilg‗or  pedagogik 
texnologiyalardan  va  multimedia  vositalaridan  foydalanish,  tinglovchilarni 
undaydigan,  o‗ylantiradigan  muammolarni  ular  oldiga  qo‗yish,  talabchanlik, 
tinglovchilar  bilan  individual  ishlash,  erkin  muloqot  yuritishga,  ilmiy  izlanishga 
jalb  qilish  asosida  olib  boriladi.  Fanni  o‗tkazish  bo‗yicha  quyidagi  asosiy 
konseptual  yondoshuvlardan  foydalaniladi:  shaxsga  yo‗naltirilgan  ta‘lim,  tizimli 
yondoshuv,  faoliyatga  yo‗naltirilgan  yondoshuv,  dialogik  yondoshuv, 
hamkorlikdagi  ta‘limni  tashkil  etish,  muammoli  ta‘lim,  kompyuter  va  axborot 
texnologiyalarini o‗quv jarayonida qo‗llash, o‗qitish usullari va texnikasi (ma‘ruza 
(kirish,  mavzuga  oid,  vizuallash),  muammoli  ta‘lim,  keys-stadi  va  loyihalash 
usullari, amaliy ishlar).  
O‗qitish  vositalari:  o‗qitishning  an‘anaviy  shakllari  (darslik,  ma‘ruza 
matni) bilan bir qatorda – kompyuter va axborot texnologiyalari. 
Kommunikatsiya  usullari:  tinglovchilar  bilan  operativ  teskari  aloqaga 
asoslangan bevosita o‗zaro munosabatlar. 


 
Teskari  aloqa  usullari  va  vositalari:  kuzatish,  blits-so‗rov,  joriy  va 
yakunlovchi nazorat natijalarini tahlili asosida o‗qitish diagnostikasi.  
Boshqarish usullari va  vositalari:  o‗quv  mashg‗uloti  bosqichlarini belgilab 
beruvchi  texnologik  karta  ko‗rinishidagi  o‗quv  mashg‗ulotlarini  rejalashtirish, 
qo‗yilgan maqsadga erishishda o‗qituvchi va tinglovchining birgalikdagi harakati, 
nafaqat auditoriya mashg‗ulotlari, balki auditoriyadan tashqari mustaqil ishlarning 
nazorati.  
Monitoring va baholash: amaliy mashg‗ulotlarda ham butun kurs davomida 
ham o‗qitishning natijalarini rejali tarzda 
 
Fanning o„quv rejadagi boshqa fanlar bilan bog„liqligi va uzviyligi 
 
Mazkur  fan  o‗quv  rejasidagi  ―Farmatsevtik  iqtisodiyoti‖,  ―Farmatsevtik 
menejment  va  marketing‖,  ―Anatomiya  va  fiziologiya‖,  ―Fizika‖,  ―Anorganik 
kimyo‖,  ―Dori  turlari  texnologiyasi‖,  ―Farmakologiya‖,  ―Farmatsevtika  ishini 
tashkil  qilish‖  kabi  fanlar  bilan  uzviy  bog‘liqdir.  Fanni  o‗rganishda  ―Akademik 
litsey  va  kasb-hunar  kollej‖  lar  Farmatsevtika  va  Tibbiyot  va  farmatsevtika 
tovarshunosligi  fanlarida  olingan  nazariy  va  amaliy  bilimlarni  amaliyotda 
qo‗llashlari mumkin.  
 
Fanning oliy ta‟limdagi o„rni 
Fanni o‗zlashtirish orqali talabalar tovarshunoslik tahlil turlari, tibbiyot va 
farmatsevtika  tovarlarining  sifatini  aniqlash,  ularni  assortimenti  bo‗yicha  tahlil 
qilish,  qadoqlash  ishlari  va  saqlashga  qo‗yilgan  talablarga  doir  kasbiy 
kompetentlikka ega bo‗ladilar. 
 
“Tibbiyot va farmatsevtika tovarshunosligi” fani bo„yicha soatlar 
taqsimoti: 
Farmatsiya  (dorixona  muassasalari  ishi),  klinik  farmatsiya,  kasb  ta‘limi 
yo‗nalishi bo‗yicha 
 
T
Т/r 
Mavzular nomi 
Jami 
Ma‘ ruza 
Amaliy 
mash-
g‗ulot 
Mustaqil 
ta‘lim 
 
 
F
arma
ts
iy
a (t
u
rl
ari
 
bo
‘y
ic
ha)
 
K
as
b
 t
a‘
li
m
 
 
 
Farma
ts
iy
a (t
u
rl
ari
 
bo
‘y
ic
ha)
 
K
as
b
 t
a‘
li
m
 
Farma
ts
iy

(t
u
rl
ar

bo
‘y
ic
ha)
 
K
as
b
 t
a‘
li
m
 

Tovarshunoslikning 
nazariy asoslari. 
 
 
 
 

Tibbiyot 
va 
farmatsevtika 
tovarlarni tasnifi  
 
 
 
 


 

Tovarlar tavsiflari, 
iste‘mol xossalari. 
Assortiment haqida 
tushuncha. 
 
 
 
 

Tibbiyot va 
farmatsevtika 
tovarlarining sifat 
nazorati va 
standartlashtirish 
 
 
 
 

Tibbiyot va 
farmatsevtika 
tovarlarini qayd 
etish jarayoni 
 
 
 
 

Tibbiyot va 
farmatsevtika 
tovarlarini 
qadoqlash. Tovarlar 
markirovkasi, tovar 
va xizmat ko‘rsatish 
belgilari. 
 
 
 
 

Tibbiyot va 
farmatsevtika 
tovarlarini saqlash. 
 
 
 
 

Materialshunoslik 
asoslari. 
 
 
 
 

Tibbiyotda 
zamonaviy 
texnologiyalarini 
qo‗llanilishi.  

– 

– 
 
 
 
 

Tibbiyot va 
farmatsevtika 
tovarshunosligi fani. 
Tovarshunoslik 
tahlil turlari.  


 
 


 
 

Tibbiyot va 
farmatsevtika 
tovarlari, ularning 
tavsiflari, is‗temol 
xossalari. 


 
 


 
 

Tovarshunoslik 
tahlilida 
qollaniladigan 
me‗yoriy hujjatlar. 


 
 


 
 

Tibbiyot va 


 
 


 
 


 
farmatsevtika 
tovarlarini 
qadoqlash .  

Tibbiyot va 
farmatsevtika 
tovarlarini saqlash. 


 
 


 
 

Sanitariya- gigiena 
va bemorlar 
parvarishi uchun 
ishlatiladigan 
buyumlar. 


 
 


 
 

Bog‗lov vositalari. 


 
 


 
 

Jarrohlik choklash 
ashyolari 


 
 


 
 

Umumiy jarrohlik 
kesuvchi asboblar. 


 
 


 
 
1

Jarrohlik qisqich 
asboblar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

Jarrohlik 
kengaytiruvchi, 
suruvchi va 
yordamchi 
asboblari. 


 
 


 
 
1

Maxsus tibbiy 
asboblari: 
neyrojarrohlik va 
oftalmologiya. 


 
 


 
 
1

Otorinoloringologik 
asboblar: quloq, 
tomoq va burun 
asboblari. 


 
 


 
 
1

Stomatologiya 
asboblari 
va 
jihozlari.
 


 
 


 
 
1

Akusherlik, 
ginekologik 
va 
urologik asboblar. 
Oraliq nazorat. 


 
 


 
 
1

Ko‗rishni tekshirish, 
tuzatish 
va 
ximoyalash 
asboblari. 

– 
 
 

– 
 
 
1
7. 
Seminar
 


 
 


 
 

10 
 

Maxalliy 
ishlab 
chiqaruvchilar 
tomonidan 
ishlab 
chiqarilayotgan 
tibbiy 
va 
farmatsevtik 
tovarlar 
assortimenti. 
 
 
 
 
 
 Tibbiyot 
va 
farmatsevtik 
tovarlarning 
zamonaviy 
qadoq 
turlari 
va 
ularga 
qo‘yiladigan 
talablar. 
 
 
 
 
 
 
1

1


Bemorlar 
parvarishida 
ishlatiladigan 
zamonaviy  rezina, 
lateksdan 
tayyorlangan 
buyumlar. 
Tibbiy  amaliyotda 
ishlatiladigan  yangi 
zamonaviy tabiiy va 
sintetik 
xom 
ashyodan 
tayyorlanadigan 
bog‘lov 
va 
choklash, 
tikish 
vositalari. 
 
 
 
 
 
 
1

 
1

 
 

Umumiy jarrohlikda 
ishlatiladigan 
zamonaviy 
kesuvchi, 
qisqich, 
kengaytiruvchi, 
suruvchi 
va 
yordamchi  jarrohlik 
asboblari 
(neyrojarrohlik, 
oftalmologiya,  lor, 
stomatologiya, 
akusher-
ginekologiya, 
 
 
 
 
 
 
1

1


11 
 
urologiya). 

Tibbiyotda 
zamonaviy 
tibbiy 
texnikani 
qo‗llanilishi 
(jihozlari: 
stomatologiya, 
oftalmologiya).
 
 
 
 
 
 
 Download 18.83 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling