Toshkent moliya instituti abdalova zulxumor toirovna tojieva zulxumor nazarovna


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet20/20
Sana15.02.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Ekstensiv  iqtisodiy  o’sish  -  qo’shimcha  ish  kuchi  ishlab  chiqarish  vositasi  va 
resurslarini  jalb  qilish  xisobiga,  ya’ni  mehnat  va  moddiy  resurslarni  ko’proq 
qo’llsha  xisobiga  o’sish.  Bunda  oddiy  mehnat  sarflari  qisqarmaydi,  mehnat 
unumdorligi oshmaydi. 
YaIM  –  yalpi  ichki  mahsulot.  Bir  yil  davomida  mamlakat  yoki  biror  hududda 
ishlab chiqarilgan tovar va xizmatlarning qiymatda ifodalanishi. 
Yalpi  ichki  mahsulot  (YaIM)  –  mamlakatning  ichki  xo’jalik  faoliyatini 
umumlashgan iqtisodiy ko’rsatkichi. 
Yalpi milliy mahsulot (YaMM) – ichki va tashqi faoliyatda bir yilda moddiy va 
nomoddiy  sohalarida  qanday  millat  tomonidan  ishlab  chiqarilgan  tovar  va 
xizmatlarning  umumiy  qiymati  bo’lib,  mamlakatning  yaxlit  sotsial-iqtisodiy 
ko’rsatkichi hisoblanadi. 
YaMM  –  bir  yil  davomida  mamlakat  korxonalari  yoki  milliy  kapital  tomonidan 
ishlab chivarilgan tovarlar va xizmatlarning bozor bahosidagi ifodasi . 
 
FOYDALANILGAN   ADABIYoTLAR 
Asosiy
1.  Karimov.  I.A.  O’zbekiston  XXI  asr  bo’sag’asida:  xavfsizlikka  tahdid, 
barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari- T.: O’zbekiston, 1997.  
2.  Karimov  I.A.  Bizning  bosh  maqsadimiz–  jamiyatni  demokratlashtirish  va 
yangilash,  mamlakatni  modernizatsiya  va  isloh  etishdir.  T.:  O’zbekiston, 
2005. - 96 bet. 
3.  Karimov I. Jahon moliyaviy – iqtisodiy inqirozi, O’zbekiston sharoitida uni 
bartaraf etishning yo’llari va choralari. – T.: O’zbekiston, 2009. – 56 b.  
4.  Karimov  I.  Asosiy  vazifamiz  –  vatanimiz  taraqqiyoti  va  xalqimiz 
farovonligini yanada yuksaltirishdir. – T .: O’zbekiston, 2010. – 79 b.  
5.  Karimov I. Barcha reja va dasturlarimiz vatanimiz taraqqiyotini yuksaltirish, 
xalqimiz farovonligini oshirishga xizmat qiladi.-T.: O’zbekiston, 2011. 48 b. 
6.  Alisov N. V., Xoree B. S. Ekonomicheskaya i sotsialьnaya geografiya mira 
{obщiy obzor). M., 2001. 
7.  Asanov  G.A.,    Nabixanov  M.,  Safarov  I.  O’zbekistonning  iqtisodiy  va 
ijtimoiy jo’g’rofiyasi.-T.: O’zbekiston, 1994. 
8.  Bo’rieva  M.R.,  Tojieva  Z.N.,  Zokirov  S.S.  Aholi  geografiyasi  va        
Demografiya asoslari.- Toshkent., 2011. 
9.  Butov  V.  I.  Ekonomicheskaya  i  sotsialьnaya  geografiya  mira  i  Rossii. 
Rostov n/D, 2003.-200s. 
10. Vavilova e.V. Ekonomicheskaya geografiya i regionalistika.  M.: Gardariki, 
2005y.-160s. 
11. Gladkiy  Yu.  I.,  Sokolov  O.  V.,  Faybusovin  E.  L.  Ekonomicheskaya  i 
sotsialьnaya geografiya. M., 1999. 
12. Gladkiy  Yu.N.,  Dobroskok  V.A.  Semenov  S.P.  Ekonomicheskaya  geografiya 
Rossii Uchebnik-M.: Gardariki, 2000 y-752 s. 
13. Golubchik  M.M.,  Faybusovich  E.L.,  Nosonov  A.M.,  Makar  S.V. 
Ekonomicheskaya  i  sotsialьnaya  geografiya:  Osnovы  nauki:  Ucheb.dlya 

 
202 
stud.  Vыssh.ucheb.zavedeniy.-M.:  Gumanit.  izd.  tsentr  VLADOS,  2004.  -
400s. 
14. Kopыlov V.A. Geografiya naseleniya.- M., 1999. 
15. Maksakovskiy  V.  P.  Geograficheskaya  kartina  mira.  CH.  T.  Obщaya 
xarakteristika mira. Yaroslavlь, 1993. 
16. Maksakovskiy  V.  P.  Obщaya  ekonomicheskaya  i  sotsialьnaya  geografiya. 
Kurs  letsiy.  V  dvux  chastyax.  CHastь.:-  Gumanitar.  Izd.  TSent  VLADOS, 
2009.-367   
17. Medkov V.M. Demografiya. - M., 2004 
18. Soliev A.S. Hududiy majmualarning nazariy asoslari.-T., 2007. 
19. Soliev  A.S.,  Ahmedov  E.A,  va  boshq.  Mintaqaviy  iqtisodiyot.-Toshkent: 
Universitet,-2003y. 
20. Soliev,  A.O’zbekiston  hududlari  ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlanishi.  –  T.: 
MUMTOZ SO’Z, 2010. 
21. To’xliev  N.,  Haqberdiev  Q.,  Ermamatov  SH.,  Xolmatov  N.  O’zbekiston 
iqtisodiyoti asoslari. – T.: O`zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006. – 280 b. 
Qo’shimcha: 
1.  “Mirovoe  xozyaystvo  i  mejdunarodnoe  ekonomicheskoe  otnoshenie  na 
sovremennom etape”, M.: “Novыy yurist”, 1998. 
2. 
www.ceep.uz
 - O’zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi huzuridagi 
samarali iqtisodiy markaziy rasmiy sayti.  
3. 
 
www.uza.uz-
      O’zbekiston  Respublikasi  Milliy  Axborot  Agentligi 
rasmiy sayti. 
4.  Abdullaev  O.  Mintaqalar  va  mamlakatlar  iqtisodiyoti.  –  T.:  “Yangi  asr 
avlodi”, 2009. 
5.  Alьbom selьskoxozyaystvennыx kart Respubliki Karakalpakstan i oblastey 
Uzbekistana”. - T.: Goskomzemgeodezkadastr, 2008. 
6.  Ata–Mirzaev O, Tuxliev N. Uzbekistan: priroda, naselenie, xozyaystvo. – 
T.: “O’zbekiston Milliy entsiklopediyasi”, 2009. 
7.  Axmedov E. O’zbekiston shaharlari mustaqillik yillarida. – T.: Abu Ali Ibn 
Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti, 2002. 
8.  Axmedov  E.,  Saydaminova  Z.  O’zbekiston  Respublikasi.  Qisqacha 
ma’lumotnoma. – T.: “O’zbekiston”, 2006. 
9.  Bugaev  V.  K.  Sotsialьno  –  ekonomicheskaya  regionalistika  –  Spb 
Izdatelstvo “VVM” , 2007. 
10.  Bo’rieva M.R. Demografiya asoslari Toshkent. 2001.  
11.  Geografiya Rossii. Entsiklopedicheskiy slovar/GL. Red. A.R.Gorkin.-M.: 
Bol.Ros.ents., 1998 y. 800 s.: il., karti. 
12.  G’ulomov  P.  Jo’g’rofiya  atmalari  va  tushunchalari  izohli  lug’ati.-  T., 
“O’zbekiston” 1994. 
13.  G’ulomov P., Hasanov I. O’zbekiston tabiiy geografiyasi. – T., 2007. 
14.  G’ulomov S., Ubaydullaeva R., Ahmedov E. Mustaqil  O’zbekiston. ­T., 
1999. 

 
203 
15.   Demograficheskiy yejegodnik Uzbekistana – 2003. – Tashkent, 2004. 
16.  Doklad o chelovecheskom razvitii Uzbekistana-2003 g., T.: O’zbekiston, 
2004 y. 
17.  Domanьskiy  R.  Ekonomicheskaya  geografiya:  dinamicheskiy  aspekt. 
Perevod s polьskogo – M.: Novыy xronograf, 2010. 
18.  Qayumov  A.  va  boshqalar.  “Tabiatdan  foydalanish  iqtisodiyoti”,  T.: 
Universitet, 2005 y. 
19.  Qayumov A., Nazarova H., Egamberdiev F. va b. Mintaqaviy iqtisodiyot. 
O’quv qo’llanma. – T.,2004 
20.  Qishloq joylar demografiyasi. Prof A.S.Soliev tahriri ostida. – T., 2005. 
21.  Lomakin V.A. “Mirovaya ekonomika”M.: “Finansы”, 1998. 
22.  Lomakin V.A. Mirovaya ekonomika. M.: Finansi. 1998 g. 
23.  Maksakovskiy V.P. - «Geograficheskaya kartina mira». Yaroslavl, 1996. 
24.  Nabiev  Ye.,  Qayumov  A.  O’zbekistonning  iqtisodiy  salohiyati.-T.: 
Akademiya-Universitet, 2004 y. 
25.  Nazarov  M.,  Tojieva  Z.  Ijtimoiy  geografiya.  O’quv  qo’llanma.  –  T., 
2003. 
26.  Naseleniya i obщestva (RAN 1998 – 2011 gg). 
27.  Osnovnыe  tendentsii  i  pokazateli  ekonomicheskogo  i  sotsialьnogo 
razvitiya respubliki Uzbekistan za godы nezavisimosti (1990-2010 gg.) i   
prognoz na 2011-2015 gg. Statisticheskiy sbornik.-T.: Uzbekistan, 2011. 
229 s. 
28.  Regionalьnaya ekonomika. Pod red. M.V.Stepanova. ­M., 2000. 
29. 
Regionalьnaya ekonomika. Pod red. T.G.Morozovoy. ­M., 1998. 
30.  Regionovedenie. Pod red. prof. T.G.Morozovoy, Uchebnoe posobie. ­M., 
1998. 
31.  Rodoman B.B. Territorialьno’e arealы i seti. ­M., 1999. 
32.  Rozin  M.S.,  Volьf  M.B.  Vasilevskie  L.I.  -  «Sovremennoe  geografiya 
mirovogo xozyaystva». M.: Prosveщenie, 1998. 
33.   Rossiya regionov : v kakom sotsialьnom prostranstve mы jivem ? – M., 
2005. 
34.  Ro’ziev. Surxondaryo viloyati. Termiz, 1996. 
35.  Sergeev  P.V.  Mirovoe  xozyaystvo  i  mejdunarodnie  ekonomicheskie 
otnosheniya na sovremennom etape.-M.: Misl, 1998 g. 
36.  Soliev A.S., Mahamadaliev R.Y. Iqtisodiy geografiya asoslari. ­T., 1996. 
37.   Soliev  A.S.,  Nazarov  M.I.  O’zbekiston  qishloqlari  (qishloq  joylar 
geografiyasi). T., Fan va texnologiya, 2009.  
38.  Spiridonova I.A. Mirovaya ekonomika. Uchebnoe posobie. ­M., 2001. 
39.  Tojieva Z. O’zbekiston aholisi: o’sishi va joylanishi (monografiya) . – T.: 
“Fan va texnologiya”, 2010. 
40.  Toshkentboev A., Nasirov U. Jizzax viloyati. ­T., O’zbekiston, 1996. 
41.  To’xliev N. O’zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti.-T.: O’zbekiston, 1998 
y. Sergeev P.V.  
42.  Uzbekistan za godы nezavisimosti. Ekonomicheskiy obzor za 1991­1996 
gg.. ­T., 1996. 

 
204 
43.  O’zbekiston  Respublikasi  Entsiklopediyasi,-T.:  Qomuslar  bosh 
tahririyati, 1997-2001 y. 
44.  O’zbekiston Respublikasining ma’muriy­hududiy tuzilishi. ­T., 1996. 
45.  O’zbekiston Respublikasining Oila kodeksi. – Toshkent, 1998. 
46.  Ulьdjabaev  K.U.  Ekonomicheskaya  reforma  na  jeleznodorojnom 
transporte. ­T., 1999.  
47.  Xagget  P.  “Prostranstvennыy  analiz  v  ekonomicheskoy  geografii”, 
Perevod s angliyskogo.  M.: “Progress”,1998. 
48.  Ekonomicheskaya,  sotsialьnaya  i  politicheskaya  geografiya:  mir, 
regionы,  stronы.  Pod  red.  prof  I.  A.  Rodionovoy  –  M.:  Elits  –  Inform, 
2008. 
49.  www. Ziyo net 
50.  www. bearingpoint.uz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
205 
 
 


Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling