Toshkent moliya instituti moliya-iqtisod fakulteti ""moliya" kafedrasi


Download 437.5 Kb.
Pdf ko'rish
Sana03.06.2020
Hajmi437.5 Kb.

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS 

TA’LIM VAZIRLGI 

TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI 

MOLIYA-IQTISOD FAKULTETI 

“”MOLIYA” KAFEDRASI 

 

  

Mavzu:


  

Iqtisodiyotda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik 

faoliyatlarini rivojlantirishda davlat  moliya-kredit tizimining ro’li. 

 

                        Talaba:mm-66 guruh , Hamroqulov U.                           Ilmiy rahbar: Yo’ldosheva R. 

 

  

 

 Toshkent - 2010

 


Mavzu: Iqtisodiyotda kichik biznes va xususiy 

tadbirkorlik faoliyatlarini rivojlantirishda davlat  

moliya-kredit tizimining ro’li. 

 

Reja.  Kirish.  

1. Bozor munosabatlarini chuqurlashtirish va 

modernizatsiyalash sharoitida kichik 

tadbirkorlik faoliyatining mohiyati va ahamiyati. 

2. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni 

rivojlantirish mehanizmlari. 

3. Xususiy  tadbirkorlik va kichik biznesni 

rivojlantirishning xorij tajribasi va  O’zbekiston 

amaliyoti. 

 Xulosa. 

 

 

  

 

 Kirish.   

     Iqtisodiyotni boshqarishning jahon amaliyotida sinovdan o’tgan, o’z o’rnini  va 

ulkan tajribaga ega bo’lgan  usullaridan biri  bozor iqtisodiyoti hisoblanadi. 

Bugungi  kunda  bir  qator    rivojlangan  mamlakatlarning  iqtisodiyotda  erishgan  

yutuqlarining  asosi    bozor  iqtisodiyoti,  mulk  shakllarining  takomillashuvi, 

iqtisodiyotdagi  keskin  tuzilmaviy  o’zgarishlar,  kichik  biznes  va  xususiy 

tadbirkorlikning    yalpi    ichki  mahsulotdagi  ulushining  ortib  borishi  kabilar    bilan 

baholanmoqda. 

Respublikamiz    bozor  iqtisodiyotiga  o’tishda    inson  manfaatlari  talablariga  javob 

beradi. Buning asosiy  maqsadi  iqtisodiyotning   ijtimoiy  yo’nalishini kuchaytirish, 

ishlab  chiqarishni  iste’molchilar  talabi  darajasida  tashkil  etish  hamda  fuqarolar 

erkinligiga  keng  yo’l  ochib  berish,  ularning  mavjud  imkoniyatlaridan  to’la 

foydalanishi,  yuqori  unm,  tashabbuskorlik  va  tashkilotchilik    asosida  tadbirkorlik 

faoliyatini olib borishini ta’minlashdir. 

 Respublika  iqtisodiyotini  rivojlanib    iqtisodiy  o’sishga  erishishida  hozirgi  kunda 

bozor  iqtisodiyotidagi  mamlakatlarda  kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik 

faoliyatlari yetakchi o’rinda turadi.  Sababi kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni 

tashkil  qilish    va  kengaytirish  yirik  ishlab  chiqarish  korxonalarini  barpo  etish  va 

shakllantirishdan  kamroq  iqtisodiy  noqulayliklarni  keltirib  chiqaradi.  Bu  soha 

jahonda    rivojlangan  davlatlar  iqtisodiytining  yalpi  ichki  mahsulotini    ishlab 

chiqarishning 

asosiy 


omillaridan 

biridir. 

Bozor 

iqtisodiyoti sharoitida 

tadbirkorlikning ahamiyati quyidagi  muhim belgilari bilan ta’riflanadi. 

-  Mulkiy munosabatlarning ishtirokchisi bo’lishi 

-  Foyda olishga intilish; 

-  Raqobat kurashida qatnashish; 

-  Iqtisodiy erkinlik; 

-  Tijorat siriga ega bo’lish; 

-  Imidjga ega bo’lish; 

-  Iqtisodiy hatti-haraktlarni o’z zimmasiga olish.  

 


1)          Mamlakatimizda  kichik  biznesni  va  xususiy  tadbirkorlikni  rivojlantirish  va 

rag’batlantirishning  moliyaviy  mehanizmi hamda kafolatlar tizimi yaratilib va bu 

boradagi aniq, qonuniy chora – tadbirlar amalga oshirilmoqda. Iqtisodiyotni tubdan 

o’zgartirish,  isloh  qilish  va  unda  boshqa  sohalar  kabi  kichik  korxonalar 

faoliyatlarini  rivojlantirishda  mamalakatimizda  o’ziga  xos  va  mos    milliy  

taraqqiyot  yo’limizni    shakllantirish  jarayonida  tub  iqtisodiy    islohotlarni  amalga 

oshirishning  strategik  maqsadlari  aniq  -  ravshan  belgilab  olinganligi,  barcha 

insonlar uchun munosib hayot sharoiti yaratib berish, ijtimoiy bozor iqtisodiyotini 

yaratishga yo’naltirilgan iqtisodiy islohotlarga e’tibor qaratilayotganligi demakdir. 

Iqtisodiy  islohotlarning  jamiyatimizning    siyosiy,  ijtimoiy  sohalaridagi  tub 

islohotlar  bilan chambarchas ,  uzviy  bog’liqlikda amalga oshirilib  kelayotganligi  

milliy  manfaatlarni  ta’minlaydigan  ,  iqtisodiy  o’sishga    yo’l  beradigan  ,  aholi 

farovonligini  muttasil  oshib  borishiga  olib  keladigan    yangicha  ishlab  chiqarish 

tuzilmasini yaratish borasidagi ilk qadam bo’ldi.      

     O’zbekistonning  industrial  salohiyatini  saqlab  qolish  va  oshirish  , 

iqtisodiyotning    ixtisoslashuvi,  uning  milliy  manfaatlariga  bo’ysundirilishi 

prezidentimiz  tomonidan  puxta  ishlab  chiqarilgan  dastur  hamda    vazifalarning  

izchil bajarilishi xal qiluvchi  muhim ahamiyatga ega  bo’ldi. 

     O’zbekiston sharoitida belgilangan  kompleks chora – tadbirlar  iqtisodiyot real 

sektori  korxonalarini  qo’llab  quvvatlashning  asosiy  yo’nalishlari,  iqtisodiyotning  

real  sektori  tarmoqlari  va  korxonalariga    yordam  ko’rsatishga  qaratilgan    chora  – 

tadbirlarning puxta ishlab chiqilgani o’zining amaliy samarasini bermoqda.      

 

     1


“Xizmat  ko’rsatish  va  kichik  biznes  sohasini  aholi  bandligini  ta’minlash  va 

hayot darajasini oshirishning eng muhim omili sifatida yanada jadal rivojlantirsh – 

ustuvor vazifa bo’lib qoladi.” 

 

 ____________________________________________________________________ 

Karimov I.A //jahon moliyaviy-iqtisodiyinqirozi , O’zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo’llari va choralari// Toshkent-<>-2009 

 


2)      Bugungi  kunda  mamlakatimizning  jadal  isloh  etish  va  modernizatsiya 

qilishning  yangi  davri  –  milliy  taraqqiyotimizning  yuksalish  bosqichi  izchil 

ravishda  davom    etayotganligi  keng  miqyosdagi  ijtimoiy  dasturlarning 

muvaffaqqiyatli  amalga  oshirilishi  ,  diversifikatsiyalash  jarayonlarini  amalga 

oshirilishida kichik biznes bo’yicha ko’rilgan chora – tadbirlar natijasida aholining  

yalpi  va  real  daromadlari  sezilarli  ravishda  oshganligi,  turmush  darajasining 

shakllanishiga  ta’sir  ko’rsatuvchi    omillardan  samarali  foydalanishga    qaratilgan 

tadbirlar natijasidadir.                                                                      

1-diagramma 

   


31,0

33,8

34,6

35,0

35,6

38,2

42,1

45,5

48,2

49,5

0,0


5,0

10,0


15,0

20,0


25,0

30,0


35,0

40,0


45,0

50,0


2000-

yil


2001-

yil


2002-

yil


2003-

yil


2004-

yil


2005-

yil


2006-

yil


2007-

yil


2008-

yil


2009-

yil


Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning YAIMdagi ulushi 

(foizda)

 

        

Islohotlarni  yanda chuqurlashtirish borasida iqtisodiyotning barcha    sohalari 

kabi kichik biznes va hususiy tadbirkorlik sohasiga ham katta e’tibor qaratilmoqda. 

Buni  biz  yuqoridagi  1  –  diagrammadan  ko’rishimiz  mumkin.  Kichik  biznes  va 

xususiy  tadbirkorlikning  respublika  yalpi  ichki  mahsulotidagi  ulushi  2000  –  yilda 

31 foiz bo’lgan bo’lsa 2009 – yilga kelib uning ulushi 49,5 foizga yetdi. 31 foizdan 

49,5  foizgacha  o’sgani  kichik  biznes  hozirgi    kunda  naqadar  ahamiyatli  sohaga 

aylanib  ulgurganligini  bildiradi.  2010  –  yilda    esa  kichik  biznes  va  xususiy 

tadbirkorlik  sohasini  yanada  qo’llash  orqali  respublika  yalpi  ichki  mahsulotidagi 

ulushi 52,5 foizga yetkazish bashorat qiligan

 


 

   Davlat  tomonidan  kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik  faoliyatlarini  qo’llab 

quvvatlashning  turli  usul  va  vositalari  mavjud  bo’lib,    davlat  soliq  siyosatini 

takomillashtrish  ya’ni  iqtisodiyotda  faoliyatda  bo’lgan  korxonalarga  solinadigan 

turli  ko’rinishdagi soliq to’lovlari stavkalarini o’zgartirish;  mamlakatning moliya 

-  bank  tizimini    takomillashtirish  bunda    tijorat  banklarining  hamda 

mikrokreditlash  tizmining  kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik  faoliyatlari  bilan 

shug’ullanuvchi subektlarga  beriladigan  kredit  portfellarini    oshirish  va  bu  orqali 

aholiga,  xo’jalik  yurituvchi  subektlarga    beriladigan  imtiyozli  kreditlar  hajmini 

ko’paytirish; sohaga taaluqli bo’lgan huquqiy – normativ qarorlar qabul qilib qulay  

iqtisodiy hamda investitsion sharoit yaratish orqali va boshqa yo’llar bilan amalga 

oshiriladi.    Bank  tizimini  takomillashtirish  natijasida    omontachilar  va  bank 

o’rtasidagi  ishonchli  aloqalar  mustahkamlandi.  Ya’ni,  qulay    shart  va  yuqori 

foizlarda  taqdim  etilayotgan  omonatlar    aholi  mablag’larini  bankka  jalb  etish 

natijasida  banklarning kredit reurslarining hajmini  ko’payishida muhim ahamiyat 

kasb etmoqda. Prezidentimizning  2008 – yil  20- fevraldagi 

 “Tijorat  bankalarida  aholi    omonatlari  shartlarini  liberallashtirish  hamda 

kafolatlarini  ta’minlashga    doir  qo’shimcha  chora    -  tadbirlar  to’g’risida  ”gi 

farmoni    shu    maqsadlarni  uyg’unligini  ta’minlashga    xizmat  qilmoqda.  O’tgan 

yilda aholining banklardagi omonatalri hajmi 1,7 barobarga oshdi.  

                                                                                                2-diagramma 

         

 

 

                                                                                                   3-diagramma 

            

 

 

 So’ngi  o’n  yil  ichida  iqtisodiyotning  real  sektorlari  kreditlashga  yo’naltirilgan 

ichki  manbalar  25  marta  ko’paydi.  Natijada,  banklarning  kredit  portfeli  tarkibi 

tubdan o’zgardi. 2000-yilda banklarning jami kredit resurslarining 54 foizi  tashqi  

qarzlar evaziga shakllantirilgan bo’lsa 2009 – yilga kelib tashqi  qarzlar 16  foizga 

tushib , 84 foizini ichki manbalar hisobidan shakllantirilmoqda.  

   

Banklarning  investitsiya  maqsadlariga  yo’naltirilgan    kreditlarining  umumiy kredit  portfedlidagi  ulushi  qariyb  70  foizni  tahkil  etmoqda.  Bozor  iqtisodiyotida 

bozor munosabatlarining chuqurlashuvida hamda moliyaviy – iqtisodiy inqirozning 

salbiy  taraflarini  baratarf  qilish  maqsadida  iqtisodiyotning  real  sektorini 

rivojlantirish  real  sektori  korxonlarini  qayta  jihozlash,  modernizatsiya  qilishga  va 

shu orqali mamalakatda tovarlarni narxlarini barqaror ushlab turish, aholini doimiy 

yangi  ish  o’rinlari  bilan  ta’minlash,  barqaror  iqtisodiy  samaradorlikka  erish 

imkonini bermoqda. Ushbu maqsadlarda  iqtisodiyotning real sektori korxonalarini 

qo’llab quvvatlashda quyidagi maqsadlarni amalga oshirish rejalarga kiritildi: 

-  Ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish; 

-  Koorperatsiya aloqalarini kengaytrish; 

-  Mustahkam hamkorlikni yo’lga qo’yish; 

-  Mamlakatimizda ishlab chiqarilgan mahsulotlarga ichki talabni rag’batlantirish  

                                                                                                     

 

  

                                                                                                 4- diagramma   

                                                      

 

  

 

                            

  

    

 

    2007  yilning  1  –  yanvar  holatiga  kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik 

subektlariga 744  mlrd so’m miqdoridagi kreditlar ajratilgan bo’lsa , 2008  –yil 1 – 

yanvargacha esa 1,251 trln so’m hajmdagi kreditlar ajratildi. 2009 – yil 1 – yanvar 

holatiga  ushbu  soha  subektlariga  qariyb  1,8  trln  so’m  imtiyozli  kreditlar  ajratildi. 

Bu  esa  o’z  navbatida  2008  –yilga  nisbatan  2009  –  yilda  kichik  biznes  sohasiga  

umumiy  ajratilgan  kreditlarning  hajmini  43,8  foizga  oshganini  ko’rsatmoqda. 

Vaholanki, 2000 –yilda sohaga 171,5 mlrd so’m hajmdagi kreditlar ajratilgan edi.  

Oxirgi  uch  yil  davomida  tijorat  banklari  tomonidan  kichik  biznes  va  xususiy 

tadbirkorlik  subektlariga  ajratilgan  kreditlari  miqdori  3,8  trillion  so’mni  tashkil 

etdi.    Kreditlar  miqdorining  oshishi  aholi  omonatlarining  ko’payishi  bilan 

bog’liqligini  aytib  o’tish  kerak.  Jumladan  2007  –  yilda  aholining  banklardagi 

omonat qoldiqlari  1,023 trln so’mni tashkil etgan bo’lsa, 2008  –yilga kelib 1,724 

trln so’mga , 2009 –yilda esa 2,914 trln so’mga yetdi bu 2009 –yilda 2008 –yilga 

nisbatan  aholining  omonat  qoldiqlari  hajmi  qariyb  70  foizga  oshganini  anglatadi. 

Berilayotgan  imtiyozli  kreditlardan    tashqari  berilgan  imtiyozlarning  amal  qilish 

muddati  uzaytirildi,  aylanma  mablag’larni  to’ldirish  uchun  beriladigan 

kreditlarning eng uzoq muddati 12 oyda 18 oygacha oshirildi. O’tgan yilda kichik 

744

1251

1800

0

500

1000

1500

2000

mlrd so'm

2007 -yil

2008 -yil

2009 -yil

kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash uchun 

ajratilgan kreditlar miqdori, mlrd so'm


biznes  va  xususiy  tadbirkorlik  faoliyatini  moliyaviy  resurslar  bilan  ta’minlash 

borasida  ijobiy  o’zgarishlarga  erishildi.  Imtiyozli  kredit  stavkalari  ,  masalan, 

biznesni  boshlash  uchun  ajratiluvchi  kredit  stavkasi  5  foizdan  3  foizga  qadar 

pasaytirildi.  Kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik    subektlari  tomonidan  

xomashyo  va  resurslardan  foydalanish  imkoniyatini  yanada  kengaytirish  chora 

tadbirlari  amalga  oshirildi.  Jumladan  ,  birja  savdolari  orqali    sotiladigan    yuqori 

likvidli, monopol mahsulotlar turlari pozitsiyalari  136 tadn 195 tagacha ko’paydi. 

Kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik  subektlarining  birja    savdolarida  ishtirok 

etish  imkoniyatlarini    oshirish  maqsadida  birja  xizmatinign  komission  xarajatlari 

o’rtacha    25  foizgacha  pasaytirildi  va  birja  savdolarida    qatnashish  uchun 

to’lanadigan  garov puli 10 foizgcha oshirildi. 

Tadbirkorlar  uchun  yengillik  yaratish  maqsadida  quyidagi  to’lovlar  miqdorini  

kamaytirish bo’yicha  xujjatlar loyihasi ishlab chiqildi : 

-  Arxitektura  rejalashtirish  topshirig’ini  ishlab  chiqishga    ketadigan  to’lovlar  2 

martagacha; 

-  Ekologik ekspertizadan o’tkazish to’lovlari 20 foizdan 90 foizgacha ; 

-   Turar joylarini naturar joy toifasiga o’tkazish xarajatlari 9 martagacha; 

-  Loyihalash xujjatlarini ekspertiza qilish harajatlari 2 martagacha . 

Shuningdek,  bankda  hisob  raqami  ochish    va  yopish  uchun  olinadigan  to’lovlar 

umuman bekor qilindi. 

    Kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik  faoliyatining  samaradorligini  oshirsh 

maqsadida tartibga soluvchi 200 dan ortiq qonun  xujjatlari  loyihalari ekspertizdan 

o’tkazildi.  Buning natijasida  26 ta qonunga o’zgartirsh  va qo’shimchalar kiritildi, 

76 ta idoraviy  meyoriy – huquqiy va qonun osti xujjatlari loyihalari ekspertizadan 

o’tkazildi. 

Shuningdek,  inqirozga  qarshi  choralar  dasturida  2009  –  yilda  xo’jalik  yurituvchi 

subektlarni tekshirishlar sonini  kamida  yana 30  foizga kamytirish ko’zda tutilgan. 

So’ngi yillarda respublikada kichik biznes , tadbirkorlikni qo’llab  – quvvatlash va 

rag’batlantirish  borasida  hukumat  tomonidan  amalga  oshirilayotgan  izchil 

tadbirlar, xizmat ko’rsatish sohasidagi alohida olingan  tarmoqlarni  rivojlantirish bo’yicha qabul  qilinayotgan qator  dasturiy yo’nalishlar 

xizmat  ko’rsatish  va  servis  sohasini  ,  shuningdek  maishiy  xizmat  ko’rsatish 

sohasining yuqori sur’atlar bilan rivojlanishiga olib  kelmoqda.      

 1- jadval                                                                                              2008-yilda iqtisodiy nochor korxonalarni tarkibiy o’zgartirish 

dasturlarining bajarilishi 

Hududlar 

Sog’lomlashtirish 

dasturidagi 

korxonalar soni 

Rekonstruksiya 

ishlari 

ketayotgan 

korxonalar 

Yangi 


korxonalar 

Ijobiy 


natijaga 

erishgan 

korxonalar 

Ishlab 


chiqarish 

xajmini 1,2 

barobardan 

oshirgan 

korxonalar 

Qoraqalpog’iston 

respublikasi 

37 


27 24 

Andijon 


37 24 

22 


Buxoro 

49 


35 24 

Jizzax 


27 17 

17 


Qashqadaryo 

31 


23 23 

Navoiy 


27 21 

19 


Namangan 

36 


           4 

26 16 

Samarqand 

51 

11 


34 


29 

Sirdaryo 

16 

11 

10 


Surxodaryo 

37 


27 16 

Toshkent 

37 

29 

27 


Farg’ona 

52 


36 20 

Xorazm 


61 50 

24 


Toshkent shahri 

63 


12 

44 43 

jami 


561 

75 


22 

404 


314 

 

Iqtisodiyotda  nochor  ahvolga  tushib  qolgan  korxonalarning  faoliyatlarini  qayta yo’lga  qo’yib  olishlari  uchun  ularda  sog’lomlashtirish  ishlari  olib  borilmoqda. 

2008  yilda  respublikada  561  ta  korxona  sog’lomlashtirish  dasturiga  kiritilgan 

bo’lsa,  hozirgi  kunda  314  ta  korxona  qayta  tiklanib  oldingi  holatiga  nisbatan  1,2 


barobarga samaraliroq  ishlamoqda.  Tashkil etilgan    yangi  korxonalar soni esa 22 

taga  yetdi.    Inqirozga  qarshi  dastur  doirasida    sohani  yanada  takomillashtirish 

borasida    amalga  oshirilgan  yana  bir  muhim  yo’nalish  bu  soliq  yukini 

yengillashtirish, soliqqa tortish mehanizimini  soddalashtirish va unifikatsiya qilish 

bo’yicha    xo’jalik  tuzilmalarini  qo’llab  -  quvvatlash  maqsadida  qo’shimcha 

choralar  ko’rish  hisoblanadi.  2009  –yilda  mamalakatimiz  xo’jalik  subektlariga 

keng ko’lamli  qo’shimcha soliq va bojxona imtiyozlari berildi. 

  Rag’bat  ,  imkoniyat  va  imtiyoz  bor  joyda  taraqqiyot  bo’ladi.  Aynan  shunday 

imtiyozlar  natijasida  kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik  subektlari  ham  ulkan 

muvaffaqqiyatlarni  qo’lga  kiritmoqdalar,  2009  –yil  davomida  yengil  va  oziq  – 

ovqat sanoatinign  iste’mol  tovarlari  ishlab chiqarishga  ixtisoslashgan korxonalari, 

shuningdek,  ishlab  chiqarishni  mahalliylashtirish  dasturida  ishtirok    etayotgan 

korxoanalar  uchun  daromad  solig’i  va  yagona  soliq  to’lovi    bo’yicha  imtiyozlar 

berildi.    Kichik  korxonalar  va  mikrofirmalar  uchun  soddalashtirilgan  soliq  tizimi 

joriy etildi.                                                                                            

2-jadval


 

Soliq stavkalari             

   

2008 


   

2009 


   

2010(rejada)   

Foyda solig’inining asosiy 

stavkasi(foizda) 

10 

10 


Yagona soliq to’lovining asosiy 

stavkasi(foizda)           

2

  Inqirozga  qarshi  ishlab  chiqilgan  dastur  doirasida  amalga  oshirilgan  yana  bir muhim  tadbirimiz  –  soliq  yukini  yengillashtirish,  soliqqa  tortish  tizimini 

soddalashtirish  va  unifikatsiya  qilish  bo’yicha  xo’jalik  tuzilmalarini  qo’llab  – 

quvvatlash maqsadida qo’shimcha choralar ko’rilganidir. 

           Joriy  yilning 1 –  yanvaridan sanoat  sohasida  faoliyat ko’rsatayotgan kichik 

korxonalar  va  mikrofirmalar  uchun  yagona  soliq  to’lovi  staavkasi  8  foizdan  7 

foizga kamytirildi, moliyaviy, maishiy va boshqa xizmatlarni ko’rsatayotgan 

 

 

____________________________________  

2     


I.A. Karimov ” Asosiy vazifamiz – vatanimiz tarqqiyoti va xalqimiz  farovinligini yanada 

yuksaltirishdir ”  Toshkent - <> - 2010,   

 

mikrofirmalar  va  kichik  korxonalar  yagona  soliq  to’lovidan  3  yil  muddatga  ozod etildi.  Bunda  mikrofirmalar  va  kichik  korxonalar  ,  nodavlat  xo’jalik  yurituvchi 

subektlarni  oladigan  dividentlarining  investitsiyalarga  ,  avval  olingan  kreditlar 

uchun xisob – kitob qilishga yo’naltiriladigan qismi 5 yil muddatga soliqdan ozod 

qilindi. 

 Shuningdek,  yagona  soliq  to’lovi  stavkasi  borish  qiyin  bo’lgan  va  tog’li 

xududlardagi  chakan  savdo,  ulgurji  va  chakan  savdo  faoliyatini  yurituvchi 

dorixonalar uchun 1 foizga pasaytirildi. Borish qiyin bo’lgan va tog’li xududlarda 

tadbirkorlik  faoliyatini    ro’yxatdan  o’tkazish  yig’imi  belgilangan  stavkaning  20 

foizi  miqdorida,  savdo  korxonalaridan  esa  minimal  oylik  ish  haqi  miqdorida 

undirish  belgilandi.        Joriy  etilishi    soha  subektlariga  imtiyozlar  bergan    bo’lsa, 

yagona  soliq  to’lovi  stavkasinining  pasayish  tendensiyasi  ularni  yanada 

rag’batlantiruvchi omillardan biri bo’lmoqda.  2008 – yilda yagona soliq to’lovi 8 

foizni,  tashkil  etgan,  2009  –  yilda  8  foizni,  2010  –  yilga  kelib  uning  stavkasi  7 

foizga  tushirildi.      Inqirozga  qarshi  choralar  dasturini  amalga  oshirish  doirasida 

soliq  imtiyozlari  va  preferensiyalariberish  hisobidan    500  milliard  so’mdan  ortiq 

mablag’  xo’jalik  subektlari  tasarrufida  qoldirildi.  Bu  mablag’  ularning  aylanma 

mablag’larini  to’ldirish,  ishlab  chiqarishni  texnik  qayta  jihozlash,  yangi  turdagi 

mahsulotlarni o’zlashtirish, ishchilarni moddiy rag’batlantirish uchun

               

 

yo’naltirildi.    Soliq  yukalarining  yegillashtirilayotganligi,  banklar  tomonidan berilayotgan  imtiyozli  kreditlarning  salmog’ini  oshirilayotganligi  yildan    yilga 

kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subektlarining sonini oshirmoqda.  

 

 

  

 


 

 

                                                                                                         5- diagramma 

 

  

 

  

 

  

 

2000  –yilda  bu  soha  subektlari  soni  142,9  mingtani  tashkil  etgan  bo’lsa,  2008  –yilga  kelib  ularning  soni  398,6  mingtaga  yetib  2007  –yilga  nisbatan    1,9  barobar 

ko’paygan  bo’lsa,    2009  –yilga  kelib  ularning  soni  kasanachilik  subektlari  soni 

bilan  hisoblanganda  429,5mingtagacha  oshdi.  Kichik  biznes  subektlari  tomonidan 

ishlab chiqarilayotgan sanoat mahsulotlari hajmi 2008 – yilda  2007-yilga nisbatan 

22  foizga  ko’paydi.  Bugungi  kunda  respublikamiz  iqtisodiyotida  ish  bilan  band 

bo’lgan    jami  aholining  qariyb  76  foizidan  ko’prog’i    aynan  shu  sohada  mehnat 

qilmoqda.  Kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik  subektlarining  sonini  oshishi 

ishlabchiqaruvchi kichik korxonalarning  sonini ortishiga u esa o’z navbatida aholi 

uchun yangi ish o’rinlarini tashkil etilishiga olib keladi. Iqtisodiyotimizda har yilda 

tashkil  etilayotgan  yangi  ish  joylari  soni  ham  bu  soha  vakillarining  sonini  ortib 

borishiga to’g’ri proporsional ravishda oshib bormoqda.  

     Masalan,    2008  –  yil  davomida  ,  inqiroz  bo’lishiga  qaramasdan,  jami  661 

mingta yangi ish o’rinlari tashkil etilgan bo’lib,  jumladan : 

-  Kichik biznes soxasida  374 mingtaga yaqin; 

-  Xizmat ko’rsatish va servis sohasida  220 mingta 


-  Kasanachilki  hisobidan  97,8 mingta yangi ish o’rinlari yaratilgan bo’lsa,  

2009  yil  davomida  esa  jami  940  mingtaga  yaqin  yangi  ish  o’rinlalri  yaratildi, 

jumladan: 

 - Qishloq joylarida  500 mingtaga yaqin; 

 - Kchik biznes sohasida  390 mingta atrofida; 

 - Xizmat ko’rsatish va servis sohasida 270 mingta; 

-  Kasanchilik  va  uy  mehnatida  130  mingga  yaqin  yangi  ish joylari tashkil etilib 

respublikamiz aholisi  yangi ish o’rinlari bilan ta’minlandi. 

 

3)  Jahonning  rivojlangan  davlatlari  iqtisodiyotida    kichik  biznes  ,  xususiy tadbirkorlik  hamda  xizmat  ko’rsatish  sohalari  mamlakatda  ishlab  chiqarilayotgan 

yalpi  ichki  mahsulotning asosiy qismlaridan biri  hisoblanadi. Shuning  uchun  ham 

bu  soha  vakillariga  davlatlar  hukumatlari  tomonidan  bir  qancha  imtiyozlar  , 

rag’batlar  berilib  bu  soha  subektlarini  qo’llab  –  quvvatlab  keladi.  Masalan, 

Fransiyada  hukumat  tomonidan  kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlikni 

rivojlantirishni asosiy yo’nalishlari quyidagicha amalga oshiriladi: 

    -  Kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik  subektlarini  zaruriy  axborotlar  bilan 

ta’minlalsh; 

    -    Kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik  subektlariga  ishlab  chiqarilgan 

mahsulotlarni raqobatbardoshliligini ta’minlash va sotishda ko’maklashish; 

   -  Kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik  subektlari    eksport  salohiyatini  oshirish 

va uni rag’batlantirish; 

   - Moliyaviy yordam ko’rsatish; 

     Yaponoya  misolida  qaraydigan  bo’lsak,  hozirgi  kunda  Yaponiyada  mavjud 

bo’lgan  har  10  ta  korxonalarning    9  tasi  kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik  

korxonalri hisoblanib, ular mamlakat iqtisodiyoti yuksalishida o’z o’rniga ega. 

2009 –yil yakunlariga ko’ra Malayziya yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarish  xajmi 

191,4 mlrd    Amerika dollari ; aholi jonboshiga 7500  Aqsh dollar ini tashkil etdi. 

Malayziya  jahonda  ishlab  chiqarishva  ekport  qilish    bo’yicha    jahonda    48  – 

o’rinda  ,  Janubiy-Sharqiy  osiyoda    Singapurdan  keyingi  o’rinda  turadi. Iqtisodiyotining  asosiy  qismini  sanoat  ya’ni  Malayziya  yalpi  ichki  mahsulotining 

qariyb  46  foizini,  servis  xizmat  ko’rsatish  sohasi  yalpichki  mahsulotning  41 

foizini,  13  foizini  qishloq  xo’jaligi  tashkil  etmoqda  (2009  –  yilda.)        Bunday 

yutuqlarga erishishida albatta Malayziya bank  tizimining o’ziga  xos o’rni bor. Bu 

tizim  48  ta  mahalliy,  24  ta  xorijiy  banklardan  tashkil  topgan.  Bugungi  kunda 

malakatda  kichik  va  o’rta  biznes  subektlarining  umumiy  soni  548  mingta  bo’lib,  

shulardan  80 foizini mikrofirmalar, 100 mingdan ortig’ini kichik biznes subektlari 

tashkil  etadi.    Kichik    va  o’rta  biznes  sohasida    mamlakatning  ishga  yaroqli 

aholinig 56 foizi mehnat qiladi. Bu sohani rivojlantirish maqsadida so’ngi uch yil 

davomida  ajratilgan  kreditlarning  58  foizi  chakan  biznesga,  34  foizi  xizmat 

ko’rsatish  va  servis  sohasini  rivojlantirishga  yo’naltirildi.  Malayziyaning  shu 

sohaga yo’naltirlgan banklarning maqsadi: 

  - Mahalliy tub aholi, tadbirkorlik subektlarini mikromaliyalash; 

  - Tadbirkorlik subektlarini  zarur axborotlar bilan ta’minlash; 

  - Mamlakat bo’yicha biznes tarmog’ini yaratish; 

  - Tadbirkorlikni yanada qo’llab –quvvatlash. 

    Respublikamizda ham kichik biznes va hususiy tadbirkorlik va servis sohalarini 

rivojalntirishda  o’ziga  hos  yo’li  yaratildi.  Rivojlangan  davlatlardan  samarali 

yo’llarini  olinib  hozirgi  kunda  sohani  rivojlantirishni    hukumat  tomindan 

quyidagilar eng samarali yo’llardan hisoblanadi ular: 

-  Davlat budjeti mablag’lari evaziga qo’llab – quvvatlash; 

-  Xar hil fondlar va uyushmalar mablag’lari hisobiga ; 

-  Moliya – kredit tizimida turli imtiyozlar berish 

-  Axborotlar bilan ta’minlash. 

Agar 2007 – yilda Aqsh ning Yalpi ichik mahsuloti o’sish 2 foizni, Yaponiyaning 

yalpi  ichki  mahsuloti  ham  2  foizni,  Buyuk  Britaniyaning  yalpi  ichi  mahsuloti 

o’sishi 3 foizni tashkil etgan bo’lsa 2007 – yilda mamlakatimiz yalpi ichki  

mahsuloti 9,5 foizni tashkil etdi . 2008 - yilda Aqshda YAIM 1,57 foizga ,  

Yaponiya YAIMi  0,6 foizni, Buyuk Britaniyan YAIMi 0,9 foizni  respublikamiz 

da esa YAIM o’sish surati 9 foizni tashkil etdi. 2009 – yilda mamlakatimiz  yalpi ichkimahsuloti o’sishi  8,1  foizga  oshdi.  Ko’rinib  turibdiki  jahonning rivojlangan 

davlatlarida  Yalpi  ichki  mahsulotlari  o’sishi  past  bo’lib  turgan  bir  paytda 

respublikamiz  barqaror  iqtisodiy  o’sishga  erishmoqda.  Bunday  katta 

muvaffaqqiyatlarga    barcha  sohalar  rivojiga  qaratilayotgan  ulkan  imkoniyat  va  

berilayotgan imtiyozlar natijasida erishmoqdamiz.      

 Mamlakatimizda 

berilayotgan 

 

turli imtiyozlarni 

samarasi 

o’laroq 

iqtisodiyotimizda      2007  –  yilda  bakro’t    deb  el’lon  qilingan  korxonalarning  67 

tasi  qayta  tashkil  etilib  faoliyat  yuritayotgan  bo’lsa,  2008  –  yilga  kelib  ularning 

soni  oshdi  va  96  taga  yetgan.  Korxonalarning  kengaytirilishi  va  modernizatsiya 

qilinishi  natijasida      2007-  yilda  78  ta  yangi  turdagi  mahsulot  ishlab  chiqarilgan 

bo’lsa,  2008  –  yilda  esa  103  turga  ko’paydi.  Modernizatsiya  ishlarini  yanada 

jadallashtirish  samarasida  2009  –  yilda  120  ga  yaqin  yangi  turdagi  mahsulotlar 

ishlab chiqarila boshlandi.  

 

 

   

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

 

 Xulosa.  

2010 – yilning 1 yarim yilligi natijalalariga ko’ra respublika yalpi ichki mahsuloti 

108  foizni  tashkil  etib,  sanoat  hajmi  108  foizni,  iste’mol  tovarlarini  ishlab  

chiqarish  111,8  foizni,  qishloq  xo’jaligi  mahsulotlari  106,9  foizni  qurilish  ishlari 

111,5  foizni  ,  chakana  savdo  ayalnmasi  110,3  foizni  ,  pullik  xizmatlar  112  foizni 

tashkil  etdi.  Davlat  budjeti  yalpi  ichki  mahsulotga  nisbatan  0,2  foiz  bilan  bilan 

profitsititet bilan bajarildi, inflyatsiya darajasi 4 foizni tashkil etdi.  2010 – yilning 

birinchi  yarmida  respublikamizda  509,4  mingta    yangi  ish  o’rinlari  yaratilgan 

bo’lib buning asosiy qismini kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohalari tashkil 

qilayotgani  ahamiyatga  molikdir.    2000  –yilda  kichik  biznes  va  xususiy 

tadbirkorlikning  respublika  YAIMi  tarkibidagi  ulushi  31  foizni  tashkil  qilgan 

bo’lsa  2009  –  yilga  kelib  uning  ulushi  49,5  foizga  yetdi  bu  esa  iqtisodiyotda  bu 

soha yetakchi o’ringa chiqib  olganini anglatadi. 

     Mikrofirma  va  kichik  korxonalar  uchun  berilayotgan  soliq  imtiyozlari,  tijorat 

banklari  tomonindan  ularni  modernizatsiyal  qilish  ,  texnik  va  texnalogik  qayta 

jihozlash  uchun  berilayotgan  imtiyozli  kreditlari  natijasida  respublika  iqtisodiyoti 

barqaroro  o’sish  suratlari  ta’minlanib  unda  :  aholining  ish  joylari  bilan  doimiy  

ta’minlanishi  masalasi,  ishlab  chiqarilayotgan  mahsulotlar  va  ko’rsatilayotgan 

xizmatlarmiqdori  va  sifatini  yanada  oshirish,  ularning  narxlarini  barqaror  nazorat 

qilib  turish  kabi  masalalar  hal  etilmoqda.  Jumladan  mikrofirmalar    va  kichik 

korxonalar faoliyatlariga solinadigan yagona soliq to’lovining  stavkasini 8 foizdan  

2010  –  yilda  7  foizga  tushirilishi,  tijorat  bamklari  tomonidan  tomonidan 

beriladigan  kreditlar  hajminining  1,251  trln  so’mdan    1,8  trln  so’mga  oshirilishi 

natijasida  katta  imkoniyatlar  yaratilib  iqtisodiyotmizda  yildan  yilga  xo’jalik 

subektlari soni oshib bormoqda. 

    Xulosa  qilib  aytadigan  bo’lsak,    hozirgi  inqiroz  va  va  bozor  munosabatlarining 

chuqurlashuvi  davrida    kichik  biznes  subektlariga  berilayotgan  soliq  ,  krdeit 


imtiyozlari iqtisodiyotimizni barqaror va muttasil o’sib borishini ta’minlash, milliy 

iqtisodiytimizni    raqobatbardoshliligini  oshirish  hamda  jadal  taraqqiyotga 

erishishning muhim omili hisoblanadi. 

Foydalanilgan adabiyotlar: 

1.  O’zbekiston respublikasi <>  1992-yil, 8- dekabr 

2.  O’zbekiston  respublikasi  Vazirlar  Mahkamasi  majlisining  qarori.  <<2008  – 

yilda  respublikani  ijtimoiy  –  iqtisodiy  rivojlantirish  yakunlari  va  2009  – 

yilda  iqtisodiyotni  barqaror  rivojlantirishning  eng  muhim  ustuvor  vazifalari 

to’g’risida>>.  2009 yil 13-fevral 

3.  O’zbekiston  respublikasi  Vazirlar  Mahkamasi  majlisining  qarori.<<2006  – 

yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari hamda 2007 – yilda iqtisodiy 

islohotlarni  chuqurlashtirishning    eng  muhim  ustuvor  yo’nalishlari 

to’g’risida >> Xalq so’zi, 2007 yil 15-fevral 

4.  O’zbekiston  respublikasi  prezidentining  qarori.  <

bilan  kasanachilikni  rivojlantirish  asosidagi  ishlab  chiqarish  va  xizmatlar 

o’rtasida  kooperatsiyani  kengaytirishni  rag’batlantirtish  chora-tadbirlari 

to’g’risida>>. 2006 yil  5-yanvar 

5.  Karimov  I.A      “Jahon  moliyaviy  –  iqtisodiy  inqirozi,  O’zbekiston  sharoitida       

uni bartarf  etishning yo’llari va choralari”. Toshkent - <> - 2009 

6.  Karimov  I.A      “Asosiy  vazifamiz  –  vatanimiz  taraqqiyoti  va  xalqimiz 

farovonligini yanada yuksaltirishdir” . Toshkent - <> - 2010 

7.  Islom  Karimovning  “Jahon  moliyaviy  –  iqtisodiy  inqirozi,  O’zbekiston 

sharoitida  uni  bartaraf  etishning  yo’llari  va  choralari”    nomli  asarini  o’rganish 

bo’yicha o’quv qo’llanma, Toshkent - <> – 2009 

    8.  “Bozor  islohotlarini  chuqurlashtirish  va  iqtisodiyotni  yanada  erkinlashtirish 

borasidagi  ustuvor  yo’nalishlar  amalgam  oshirilishini  jadallashtirish  chora-

tadbirlari to’g’risida ” O’zbekiston respublikasining farmoni . 2005 –yil,14- iyun 

9.  “Mikrofirmalar  va  kichik  korxonalarni    rivojlantirishni  rag’batlantirish 

borasidagi  qo’shimcha  chora-tadbirlar  to’g’risida  ”  O’zbekiston  respublikasi 

prezidentining farmoni. 2005 –yil, 20- iyun        10.“Kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik:  tashkil  etish,        rejalashtirish, 

boshqarish”   Toshkent - <> -2005 

 

Internet ma’lumotlari:  

www.gov.uz

 

www.mf.uz 

www.ziyonet.uz

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta-maxsus 

ta’lim vazirlgi 

Toshkent moliya instituti 

Moliya-iqtisod fakulteti 

“”Moliya” kafedrasi 

 

 

 Mavzu:

  Iqtisodiyotda kichik biznes va xususiy 

tadbirkorlik faoliyatlarini rivojlantirishda davlat  

moliya-kredit tizimining ro’li. 

 

                        Talaba:mm-66 guruh , Hamroqulov U.                           Ilmiy rahbar: Yo’ldosheva R. 

 

 Toshkent - 2010

 

Download 437.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling