Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani Yagona darcha markazi tomonidan


Download 169.82 Kb.
bet1/3
Sana28.02.2020
Hajmi169.82 Kb.
  1   2   3


Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani Yagona darcha markazi tomonidan

2017-yil 13-sentabrda 542970-son reestr raqami bilan

«ARCHI HOLDING» xususiy korxonasi ishtirokchilari 2017-yil 13-sentabr dagi 1-son unuimiy yig’ilishi bayonnornasi bilan

«RO’YXATGA OLINGAN»

«TASDIQLANGAN»

«ARCHI HOLDING»


XUSUSIY KORXONASINING
USTAVI


Mirzo Ulug'bek tumani - 2017


 1. UMUMIY QO ID ALAR

 1. «ARCHI HOLDING» xususiy korxonasi (hundan buyon matnda «korxona» deb yuritiladi) O'zbekiston Respublikasining «Xususiy korxona to‘g'risida»gi Qonuni va boshqa qonun hujjailari asosida lashkil topgan.

 2. Korxonaning mulkdori:

«HAMDAMOV JONIBEK BOBOJONOVICH» — 525 000 000.00 UZS, ya’ni 100.00%;

 1. Korxonaning pochta manzili: Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, Yalang’och mavzesi, 25 B-uy.

 2. Korxona o‘z 1 aoliyaiida 0‘zbekiston Respublikasining qonun hujjatlariga va mazkur Ustavga amal qiladi.

 3. Korxona yuridik shaxs hisoblanadi va Ov.bekiston Respublikasi hududi va undan tashqarida bankda hisobvaraqlar ochishga haqlidir, o'zining inustaqil balansida hisobga olinadigan alohida mol-mulkiga ega bo'ladi, o‘z nomidan mulkiy va shaxsiv nomulkiy huquqlarga ega bo'lishi hamda ularni amalga oshirishi. majburiyailarni bajarishi. sudda da’vogar va javobgar bo'lishi murnkin. Shuningdek. korxona to'liq nomi davlat tilida ilbdalangan va joylashgan yeri ko'rsatilgan muhrga ega bo'ladi.

 4. Korxona o'z rnajburiyatlari bo'vieha o'/.iga qarashli buiun mol-mulki bilan javob beradi. Korxona mulkdori korxonaning mol-mulki yetarli bo'lmagan taqdirda korxonaning majburiyatlari bo'vieha o'ziga qarashli mol-mulk bilan qonun hujjatlariga muvofiq subsidiar javobgar bo'ladi.

 5. Korxonaning to'liq firma nomi:

To'liq nomi: «ARCHI HOLDING» xususiy korxonasi.

Qisqa nomi: «ARCHI HOLDING» XK

 1. FAOLIYAT SOHASI VA MAQSADLARl

 1. Bozorni zarur xizmatlar va mollar bilan to'ldirish, aholini ishga joylashtirish uchun yangi imkoniyatlarni yaratish. lan-texnika laraqqiyoti yutuqlarini joriy qilish va boshqalar korxonaning asosiv maqsadlari hisoblanadi.

 2. Korxona quyidagi faolivat turlarini amalga oshiradi:

Boshqa toil'alarga kiritilmagan, tovarlarning alohida turlari yoki bir guruh tovarlar ulgurji savdosiga*ixtisoslashgan agentlar faoliyati; Oked:46.180

Donli ekinlar (sholidan tashqari) yelishlirish:

 • Dukkakli ekinlar yelishlirish:

 • Moyli ekinlar va ularning urug'ini yetishtirish;

 • Sholi yetishtirish;

 • Sabzavotlar yetishtirish:

 • Poliz ekinlari yetishtirish;

 • Kraxmal va inulinga boy ildizmevali ekinlar va ularning urugTarini yetishtirish;

 • Boshqa ildizmevali ekinlar va ularning urugMarini, qo'ziqorinlar va tryufellami yetishtirish; Shakarqamish yetishtirish:

 • Tamaki yetishtirish; -

 • Paxta yetishtirish: .

 • Zig'ir yelishlirish:

 • Boshqa yigiriluvchi (tolali) ekinlarni yetishtirish:

 • Yem-xashak ekinlari va ularning urugMarini yetishtirish:

 • Gullar va ularning urugMarini yetishtirish:

 • Boshqa toil’alarga kiritilmagan ko'p yillik bo'lmagan ekinlarni yetishtirish;

 • Uzum yetishtirish;

 • Tropik va subtropik mevalar yetishtirish;

 • Sums mevalar yetishtirish;

 • Danakli va po’choqli urug'i bo'lgan mevalar yetishtirish:

Mevali daraxtlar. butalar \-a yong'oqlarning boshqa turlarini yetishtirish;

 • Moyii mevalar yetishtirish:

 • Ichimlik ishlab chiqarish uchun ekinlar yetishtirish;

Ziravorlar, xushbo’y, kuchli narkotik va tarmatsevtika ekinlarini yetishtirish;

 • Boshqa ko'p yillik ekinlarni yetishtirish:

 • Ko'chatxona mahsulotlari ishlab chiqarish;

 • Yirik shoxli qoramollaming sut beradigan zotlarini ko'paytirish;

Yirik shoxli qoramollarning boshqa zotlarini va buyvollarni ko'paytirish:

Otlami ko'paytirish;

 • L'shaklar, xachirlar va boshqa tnyoqli zotlarni ko'paytirish;

 • Tuyaiar va tuyasimonlarni ko'paytirish;

 • Qorako'l zotli qo'ylarni ko'paytirish;

 • Qorako'l zotlilardan tashqari qo’ylarni ko'paytirish;

Hchkilarni ko'paytirish;

 • ( ho’chqalar va cho’chqa bolalarini ko'pavtirish:

 • Parrandachilik:

 • Ipak qurtini ko'paytirish:

 • Asalarikirni ko'paytirish:

 • Quyonlar va boshqa mo’ynali hayvonlarni ko'paytirish;

 • Boshqa toifalarga kiritilmagan hayvonlarni ko'paytirish;

Aralash qishloq xo'jaligi;

 • Qishloq xo’jalik tcxnikasini operatori va texnik xodimi bilan berish;

- О simliklarni kasallik va zararkunanda hashoratlardan, shuningdek kemiruvchilardan himoya qilish;

 • Qishloq xo'.jalik sug'orish uskunalariga xizniat ko'rsatish;

 • Dehqonchilik sohasida boshqa xizmatlar ko'rsatish;

Hayvonlarni ko'paytirish sohasidagi yordamchi laoliyat turiari:

Hosil yig’ilgnndan keyingi qishloq xo’jalik laoliyati:

 • I rug’larga ishlox berish va ekishga tayyorlash;

Ovchilik va yovvoyi hayvonlarni tutish. bu sohalarda xizmat ko’rsatish;

 • O'rmonchilik va boshqa o’rmon xo'jaligi laoliyati:

 • Yog’och tayyorlash:

 • Yog’ochdan tashqari o’rmon mahsulotlarini vig'ish:

 • O'rmonchilik sohasidagi texnik xizmatlar;

 • Dengizlarda baliq ovlash;

 • (’huehuk suvlarda baliq ovlash;

 • Dengiz akvakulturasi;

 • Chuchuk suv akvakulturasi;

 • Toshko'mir qazib olish;

 • I.ignit qazib olish:

 • Xom nelt qazib olish:

 • Tabiiy gaz qazib olish:

 • Temir rudasini qazib olish:

 • Uran va toriy rudalarini qazib olish:

 • Boshqa rangli metall rudalarini qa/.ib olish;

 • Qurilish va pardozlash uchun tosh, ohaktosh, gips, bob' va slaneslar qazib olish;

 • Ochiq shag'al va qum konlarini ishlash. tuproq va kaolin qazib olish;

 • Kimvo sanoati va o'g'itlar ishlab chiqarish uchun mineral xom ashyolar qazib olish;

 • Tori’qazib olish:

 • Tuz qazib olish:

 • Boshqa toiialarga kiritilmagan tog'-kon sanoati bilan bog'liq taolivat:

 • Neft va tabiiy gaz qazib olish sohasidagi lexnik xizrnatlar;

 • Tog'-kon sanoatining boshqa sohalari va vopiq usulda qazishga texnik yordam ko‘rsatish va yopiq usulda qazishga texnik yordam ko'rsalish;

 • Qushxonalarda mol so'yish, go'shtga ishlov berish yoki qadoqlash:

 • Yangi. sovitilgan va muzlatilgan go'sht ishlab chiqarish:

 • Go'shtni qayta ishlash bo'yicha boshqa taolivat;

 • Uy parrandalari go'shtini qayta ishlash;

 • 1 uzlangan, quritilgan yoki dudlangan go'sht. parranda go'shti va ozuqaviy submahsulotlar ishlab chiqarish:

 • Kolbasa mahsulotlari ishlab chiqarish:

 • Boshqa toiialarga kiritilmagan go'sht mahsulotlari ishlab chiqarish; "

 • Baliq. qisqichbaqasimonlar va inollyuskalarni qayta ishlash va konservalash:

 • Kartoshkani qayta ishlash va konservalash:

 • Meva va sabzavot sharbatlarini ishlab chiqarish;

 • Mevalar va sabzavotlarni qayta ishlash va konservalashning boshqa turlari;

 • O'simlik va hayvonlar yog'lari va moylarini ishlab chiqarish;

 • Margarin va ovqatga ishlatiladigan aralash yog'lar ishlab chiqarish:

 • Sutni qayta ishlash va pishloq ishlab chiqarish;

 • Muzqaymoq ishlab chiqarish:

 • Tegirmon-yorma sanoati mahsulotlari ishlab chiqarish:

 • Kraxmal va kraxmalli mahsulotlar ishlab chiqarish;

 • Non, xamirdan yangi tayyorlangan qandolat mahsulotlari, tort va pirojnoyc ishlab chiqarish;

 • Suxari va pechenve. xamirdan tayyorlangan uzoq saqlanadigan qandolat mahsulotlari ishlab chiqarish;

 • Makaron mahsulotlari va shunga o'xshash unii mahsulotlar ishlab chiqarish:

 • Shakar ishlab chiqarish;

 • Какао, shokolad va sershakar qandolat mahsulotlari ishlab chiqarish:

 • Choy va qahva ishlab chiqarish:

 • Ziravor va dorivorlar ishlab chiqarish;

 • Гаууог oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish;

 • Bolalar ovqati va parhez oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish;

 • Boshqa toiialarga kiritilmagan oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish;

 • Fermalarda boqiladigan hayvonlar uchun tayyor ozuqa ishlab chiqarish;

 • Uy hayvonlari uchun tayyor ozuqa ishlab chiqarish;

 • Spirtli ichimliklarni distiliash, tozalash va aralashtirish; ■

 • Uzumdan vino ishlab chiqarish;

 • Sidr(olma vinosi) va boshqa meva vinolari ishlab chiqarish;

 • Boshqa distilianmagan lermentlangan (bijg'itilgan) ichimliklar ishlab chiqarish;

 • Pivo ishlab chiqarish:

 • Colod (undirib yanchilgan bug'doy, arpa va sh.k.) ishlab chiqarish;

 • Spinsiz ichimliklar ishlab chiqarish; butilkada mineral suvlar va boshqa suvlar ishlab chiqarish;

 • Tamaki mahsulotlari ishlab chiqarish:

 • Paxta tolalarini tayyorlash va yigirish:

 • Paxta tolalarini tayyorlash va yigirish;

 • Jurt tolalarni tayyorlash va y igirish;

 • Ipak tolalarini tayyorlash va yigirish;

 • Boshqa tolalarni tayyorlash va yigirish;

 • Ip gazlama ishlab chiqarish:

 • Jun gazlama ishlab chiqarish:

 • Ipak gazlama ishlab chiqarish:

 • Boshqa gazlamalar ishlab chiqarish:

 • To'qimachilik mahsulotlarini bezash:

 • To'qilgan va trikotaj polotno ishlab chiqarish;

 • Kiyimdan tashqari tayyor to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish;

 • Gilam va gilam mahsulotlari ishlab chiqarish;

 • Arqon. kanal, chilvir, bog'ichlar ishlab chiqarish va to‘r to‘qish;

 • Kiyimdan tashqari noto'qirna mahsulotlar ishlab chiqarish;

 • Boshqa lexnik va sanoal to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish;

 • Boshqa toifalarga kiritilmagan to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish;

 • C'harmdan kiyirnlur ishlab chiqarish;

 • Korjomalar ishlab chiqarish:

 • Boshqa ustki kiyimlar ishlab chiqarish:

 • Ichki kiyimlar ishlab chiqarish:

 • Boshqa kiyimlar va akscssuarlar ishlab chiqarish:

 • Mo'ynali mahsulotlar ishlab chiqarish;

 • To'qilgan va trikotaj paypoq-noski mahsulotlari ishlab chiqarish;

 • Boshqa to'qilgan va trikotaj mahsulotlar ishlab chiqarish;

 • Terini oshlash va ishlov berish; mo'ynaga ishlov berish va bo'yash;

 • Chemodanlar, ayollar sumkalari va teridan boshqa buyitmlar ishlab chiqarish;

 • Poyafzal ishlab chiqarish;

 • Taxta tilish va randalash sanoati;

 • Shpon. taner. yog'ochdan plita va partellar ishlab chiqarish:

 • Yig'ma parket qoplamalar ishlab chiqarish;

 • Boshqa yog'och qurilish konstruksiyalari va duradgorlik buyumlari ishlab chiqarish;

 • Yog'och idishlar ishlab chiqarish:

 • Boshqa yog'och buvuinlar ishlab chiqarish: po'kak. pohol va to'qish uchun nialeriallardan buyumlar ishlab chiqarish:

 • Qog’oz massasi va sells uloza ishlab chiqarish;

 • Qog'oz va karton ishlab chiqarish; •.

 • Gofrirovka qilingan qog'oz va karton, qog'oz va karton tara (idish)lar ishlab chiqarish;

 • Xo'jalik-tnaishiy va sanitariya-gigiyenaga mo'ljallangan qog'oz buyumlar ishlab chiqarish;

 • Yozuv qog'ozi ishlab chiqarish;

 • Gulqog'oz ishlab chiqarish;

 • Qog'oz va kartondan boshqa buyumlar ishlab chiqarish;

 • Gazeialar nashr qilish:

 • Maibaa faoliyaiining boshqa turlari:

 • Bosnia shakllami tayvorlash va informatsion i'aoliyat;

 • Broshvuralash-muqovalasli va pardozlash faoliyati va ular bilan bog'liq xizmatlar;

 • Axborot tarqatuvchilardagi yozuvlarni aks ettirish;

 • Koks pechlari mahsulotlari ishlab chiqarish;

 • Neftni qavta ishlash mahsulotlari ishlab chiqarish;

 • Sanoat gazlari ishlab chiqarish;

 • Bo'yoq nioddalar va pigmentlar ishlab chiqarish;

 • Boshqa asosiy noorganik kimyoviv moddalar ishlab chiqarish;

 • Boshqa asosiy organik kimyoviv moddalar ishlab chiqarish;

 • O’gitlar ishlab chiqarish;

 • Azotli birikmalar ishlab chiqarish;

Birlamchi formalarda plastmassa ishlab chiqarish;

 • Birlamchi formalarda sintetik kauchuk ishlab chiqarish;

 • Pestitsidlar va boshqa agrokimvoviy moddalar ishlab chiqarish;

Bo'yoqlar. laklar va shu kabi bo'yovchi moddalar. bosmaxona bo'yoqlari va mastikalar ishlab chiqarish;

 • Sovun va yuvish vositalari. tozalash va sayqallash preparatlari ishlab chiqarish;

 • Parfyumeriya va pardoz. vositalari ishlab chiqarish;

 • Portlovchi moddalar ishlab chiqarish;

Yclim ishlab chiqarish;

 • Efir moylari ishlab chiqarish;

•— Boshqa toifalarga kiritilmagan kimyoviv moddalar ishlab chiqarish;

 • Sun'iv tolalar ishlab chiqarish;

 • Asosi} farmatscMika mahsulotlarini ishlab chiqarish:

 • Farmatsevtika preparatlarini ishlab chiqarish:

Rezina shina. pokrishka va kamcralar ishlab chiqarish;

 • Rezina shina va-pokrishkalarni tiklash:

 • Boshqa rezina buyumlar ishlab chiqarish;

 • Plastmassa plitalar, tasmalar. quvurlar va profillar ishlab chiqarish;

 • Tovarlar uchun plastik qadoqlash mahsulotlari ishlab chiqarish;

 • Qurilish uchun plastik buyumlar ishlab chiqarish;

 • Boshqa plastmassa buyumlar ishlab chiqarish;

 • Listlangan shisha ishlab chiqarish:

 • Listlangan shishani qoliplash va ishlov berish:

 • Kovak shisha buyumlar ishlab chiqarish:

 • Shisha tola ishlab chiqarish;

 • Boshqa shisha buyumlarni. jumladan tcxnik buyumlarni. ishlab chiqarish va ishlov berish:

 • O'tga chidamli buyumlar ishlab chiqarish:

 • Keramik qoplama va plitalar ishlab chiqarish:

 • G'isht. cherepitsa va pishirilgart loydan boshqa qurilish materiallari ishlab chiqarish;

 • Maishiy va dekorativ keramik buyumlar ishlab chiqarish; •

 • Keramikadan gigiyenik sanitariya-texnika buyumlari ishlab chiqarish;

 • Keramik izolyatsivalovchi materiallar va garnituralar ishlab chiqarish;

Bteosa keremik buyumlar ishlab chiqarish:

 • Sement ishJab chiqarish:

Ohak va qurilish uchun gips ishlab chiqarish:

 • Betondan qurilish uchun buyumlar ishlab chiqarish:

 • Qurilish maqsadlariga mo’ljallangan gips buyumlar ishlab chiqarish:

1 avyor beton ishlab chiqarish:

 • Quruq beton qorishmalari ishlab chiqarish:

 • Tolali sement ishlab chiqarish:

 • Beton. qurilish gipsi va scmentdari boshqa buyumlar ishlab chiqarish;

Ioshni kesish. ishlov berish va pardozlash:

 • Abraziv buyumlar ishlab chiqarish:

Boshqa toilalarga kiritilmagan nomctall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish;

 • Cho’yan, po'lat va ternir qolishmalarni ishlab chiqarish; .

I о lat quvui. quvuro tkazgich. proПI. iitinglar ishlab chiqarish;

 • Sovuq holda cho’zish:

 • 1 asma va tor tasmalarni sovuq holda prokatka qilish (yovish);

 • Sovuq holda qoliplash va talsovka qilish;

 • Sovuq holda cho’zib tortish yo’li bilan sim ishlab chiqarish:

 • As I (qimmatbaho) metallar ishlab chiqarish:

 • Alyuminiy ishlab chiqarish:

 • Qo’rg’oshin. rux, qalay ishlab chiqarish:

 • Mis ishlab chiqarish:

 • Boshqa rangli metallar ishlab chiqarish;

 • 'i adro vonilg’ilari ishlab chiqarish:

 • Cho’yan quyish:

 • Po’lat quyish;

 • Yengil metallar quyish;

Boshqa rangli metallar quyish:

 • Qurilish metal 1 konstruksivalari va buyumlari ishlab chiqarish;

Metal I eshik v a derazalar ishlab chiqarish;

Radialorlar va imtrkaziy isitish qo/onlari ishlab chiqarish:

Boshqa metal I sisterna. re/.ervuar v a kontevnerlar ishlab chiqarish;

 • Markaziy isitish qozonlaridan lashqari bug’ qozonlari ishlab chiqarish;

Qurol va o’q-dorilar ishlab chiqarish;

 • Listlangan metallm bolg’aiash, iskanjalash, qoliplash, rolikli egish mashinalarida listlangan metallni protillash: poroshok metallurgiya:

 • Metallarga ishlov berish va metallarni qoplamalar bilan qoplash:

 • Mashinasozlikning asosiy texnologik jarayonlari;

 • Ovqatlanish anjomlari ishlab chiqarish;

 • Qulf, ilmoq va oshiq-moshiqlar ishlab chiqarish;

Asboblar ishlab chiqarish:

 • Metall boehkalar va shu kabi idishlar ishlab chiqarish:

 • Yengil metallardan upakovka materiallari ishlab chiqarish:

Simdan buyumlar, zanjirlar va prujinalar ishlab chiqarish;

 • Mahkamlash uchun va rezbali buyumlar ishlab chiqarish;

 • Boshqa toilalarga kiritilmagan layyor metall buyumlar ishlab chiqarish;

Elektron qismlar ishlab chiqarish;

Kompyuterlar va periferik uskunalar ishlab chiqarish;

 • Kommunikatsiya uskunalari ishlab chiqarish;

 • Maishiv elektronika asboblari.ishlab chiqarish;

 • O'lchash. na/orat. sinash va navigatsiya uchun asbob-uskunalar ishlab chiqarish;

 • Soailar ishlab chiqarish;

 • Nurlantiruvchi, elektr meditsina va elektr terapiya uskunalari ishlab chiqarish;

 • Optika asboblari va fotografiva uskunalari ishlab chiqarish:

 • Axboroi uzatishning magnit va optiк vosilalarini ishlab chiqarish:

- Elektr dvigatellar. generatorlar va transformatorlar ishlab chiqarish:

 • Elektr taqsimlovehi va boshqaruv apparaturalari ishlab chiqarish;

 • Batareya va akkumulyatorlar ishlab chiqarish;

 • Optik tolali kabel ishlab chiqarish;

 • Elektr simlari va kabelning boshqa turlarini ishlab chiqarish;

 • Elektr asboblar ishlab chiqarish;

 • Elektr yoritish uskunalari ishlab chiqarish:

 • Maishiv elektr asboblar ishlab chiqarish:

 • Maishiv noelektr asboblar ishlab chiqarish; *

 • Boshqa elektr asboblar ishlab chiqarish:

 • Aviatsiya uchun mo'ljallanganidan tashqari dvigatellar va turbinalar, avtomobil va mototsikllar dvigatellari ishlab chiqarish;

 • Gidravlik va pnevmatik uskunalar ishlab chiqarish:

 • Boshqa nasos va kompressorlar ishlab chiqarish:

 • Boshqa jo'mrak va ventillar ishlab chiqarish;

 • Podshipniklar. tishli g'ildiraklar. tishli uzatrna va yuritmalarning elernentlarini ishlab chiqarish;

 • Plita. pechka va pechka gorclkalari ishlab chiqarish;

 • Ko’tarma-transport uskunalari ishlab chiqarish;

 • Otis texnikasi va jihozlari ishlab chiqarish (kompyuterlar va periferik uskunalardan tashqari);

 • Qo'l elektr asboblari ishlab chiqarish;

 • Sanoat sovitish va ventilyatsiya uskunalari ishlab chiqarish;

 • Boshqa toifalarga kiritilmagan umurniy foydalanishga mo'ljallangan mashina va uskunalarni ishlab chiqarish:

 • Qishloq xo’jaligi vao'rmon xo’jaligi lexnikalarini ishlab chiqarish: —■ Boshqa metalIga ishlov beradigan dastgohlar ishlab chiqarish;

 • Metallurgiya uchun mashina va uskunalar ishlab chiqarish:

 • Tog'-kon sanoati va yerosti konlari uchun tcxnika ishlab chiqarish;

 • Oziq-ovqat mahsulotlari. ichimliklar va tamaki mahsulotlarini ishlab chiqarish va qayta ishlash uchun uskunalar ishlab chiqarish;

 • To'qimachilik, tikuvehilik. mo'ynali va charm buyumlarni tayyorlash uchun mashina va uskunalar ishlab chiqarish;

 • Qog'o/. va karton tayyorlash uchun mashina va uskunalar ishlab chiqarish;

 • Plastmassa va rezinani qayta ishlash uchun uskunalar ishlab chiqarish;

 • Boshqa toifalarga kiritilmagan, inaxsus vazifalarga mo'ljallangan boshqa mashina va uskunalar ishlab chiqarish;

 • Motorli transport \ositalari ishlab chiqarish:

Avtotransport vositalari uchun kuzovlar ishlab chiqarish: treylerlar va yarim pritseplar ishlab chiqarish;

 • Avtotransport vositalari uchun elektr va clektron butlovchi qismlar ishlab chiqarish;

- Avtotransport vositalari uchun boshqa butlovchi qismlar va aksessuarlar ishlab chiqarish;

Kemalar va suzuvchi konstruksiyalar qurish:

 • Savr va sport qayiqlari qurish;

1 emir yo I lokomotivlari va harakatdagi sostavlar ishlab chiqarish; l.chish apparatlari. jumladau kosmik apparatlar. ishlab chiqarish:

 • Harbiy jangovor transport vositalari ishlab chiqarish:

 • Mototsikllar ishlab chiqarish:

Velosipedlai va nogironlar aravachalari/krcslolari ishlab chiqarish;

Boshqa toiialarga kiritilmagan boshqa transport vositalari va uskunalari ishlab chiqarish:

Otis va magazinlar uchun mebel ishlab chiqarish:

 • Oshxona uchun mebcl ishlab chiqarish:

 • lo'shaklar ishlab chiqarish;

 • Boshqa mcbellar ishlab chiqarish;

 • I anga /arb qilish:

Zatgai lik buyumlari va shu kabi buyumlar ishlab chiqarish;

 • Bijutcriya va shu kabi buyumlar ishlab chiqarish;

 • Musiqa asboblari ishlab chiqarish:

 • Sport tovarlari ishlab chiqarish:

O'yin va o'yinchoqlar ishlab chiqarish;

Mcditsina va stomatologiya asboblari va jihozlari ishlab chiqarish;

 • Supurgi va cho'tkalar ishlab chiqarish;

 • Boshqa toifalarga kiritilmagan boshqa mahsulotlar ishlab chiqarish;

 • layyor metall buyumlnrni ta'mirlash:

Mashina va uskunalarni ta'mirlash;

 • Elektron va optiк uskunalarni ta'mirlash;

 • Elektr uskunalarni ta’mirlash;

Kemalar va qayiqlarni ta mirlash, texnik xizmat ko‘rsatish:

Havo kemalari va kosmik kemalarni ta mirlash, texnik xizmat ko‘rsatish;

I emir yo 1 lokomotivlari va harakatdagi sostavlar, jumladan tramvaylar, metro vagonlari va trolleybuslarni ta'mirlash. texnik xizmat ko'rsatish;

 • Boshqa toifalarga kiritilmagan transport uskunalarining boshqa turlarini ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish:

 • Boshqa uskunalarni ta'mirlash:

Sanoat texnika va uskunalarini montaj qilish (yig'ish);

 • Issiqhk elektr stansiyalari tomonidan elektr energiyasi ishlab chiqarish;

 • Gidro elektr stansiyalari tomonidan elektr energiyasi ishlab chiqarish;

 • Boshqa elektr stansiyalari tomonidan elektr energiyasi ishlab chiqarish:

 • Elektr energiyasini uzatish:

 • Elektr energiyasini taqsimlash; •

 • Elektr energiyasini sotish;

 • Gaz ishlab chiqarish;

Gaz biIan ta minlash tizimi orqali gazsimon yoqilgMni taqsimlash:

 • lizatish quvurlari orqali gazsimon yoqilg'ini sotish;

 • Bug' uzatish va havoni konditsiyalash tizimlari;

 • Suvni yig'ish. qayta ishlash va taqsimiash:

 • Kanalizatsiva li/.imi;

 • Zararsiz chiqindilarni yig'ish; *

 • Zararli chiqindilarni yig'ish;

 • Zararsiz chiqindilarga ishlov berish va yo'qolish;

 • Zararli chiqindi larga ishlov berish va yo'qotish;

 • Siniq bo‘laklarni yo'qotish:

 • lkkilamchi xorn ashyo oiish uehun metall chiqindilarni saralash va qayta ishlash;

 • lkkilamchi xorn ashyo olisli uehun nometall chiqindilarni saralash va qayta ishlash;

 • Tiklash va chiqindilarni yo'qotish sohasidagi boshqa xizmatlar:

 • Qurilish loyihalarini ishlab chiqish:

 • Turar joy binolarini qurish:

 • Yashash uehun mo'ljallanmagan binolar qurish;

 • Yo'llar va slwsselar qurish:

 • Ternir yo'llar va metro liniyalari qurish:

 • Ko'priklar va lunnellar qurish:

 • Taqsimlovchi muhandislik obyektlari qurish:

 • IZlektr energiyasi va telekornmunikatsiya bilan ta’minlash uehun taqsimlovchi obyektlar qurish;

 • Suv inshootlari qurish;

 • Boshqa toifalarga kiritilmagan boshqa muhandislik inshootlari qurish;

 • Binolarni qismlarga ajratish va buzish;

 • Qurilish rnavdonehalaridagi tayyorgarlik ishlari;

 • Qidiruv burg'ulash:

 • F.lektrotexnik va rnontaj ishlari:

 • Suv bilan ta’minlash. isitish va havoni konditsiyalash tizimlarini rnontaj qilish;

 • Izolyatsiyalash ishlari:

 • Boshqa toifalarga kiritilmagan qurilish-montaj ishlari;

 • Suvoq ishlari:

 • Duradgorlik ishlari;

 • Pollarni qoplash va devor sirtini qoplash:

 • Bo'yoqchilik va oyna solish ishlari;

 • Boshqa pardozlash ishlari;

 • Tom yopish ishlari;

 • Boshqa toifalarga kiritilmagan boshqa ixlisoslashtirilgan qurilish ishlari;

 • Avtomobillar va yengil motorli transport vositalarining ulgurji savdosi;

 • Avtomobillar va yengil motorli transport vositalarining chakana savdosi;

 • Boshqa motorli transport vositalarining ulgurji savdosi;

 • Boshqa motorli transport vositalarining chakana savdosi:

 • Yengil avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash;

 • Boshqa avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta’mirlash;

 • Avtompbillarni yuvish, savqallash va shu kabi faoliyat; •

 • Boshqa toifalarga kiritilmagan. motorli transport vositalariga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash turlari;

 • Avtomobil detallari. uzellari va jihozlarining ulgurji savdosi;

Aviomobil dctaliari. uzellari va jihozlarining chakana savdosi-

 • Mototsikllar. ularning dctaliari. uzellari va jihozlarining ulgurji savdosi-

 • Mototsikllar. ularning dctaliari. uzellari va jihozlarining chakana savdosi-

 • Mototsikllarga texnik xizinai ko'rsatish va tamirlasli;

~ Q,shl°4 x°‘jallk xom ash-vo?'-tirik hayvoniar. to‘qimachilik xom ashyosi va varim fabrikatlar Uigur,I savdosi bo-yicha agentlar faoliyati: ' lldr

 • Yoqilg i. rudalar. metallar va kimyoviy moddalar ulgurji savdosi bo-yicha agemlar faoliyati-

og ovh r., qunlish matenaliar, ulgurji savdosi bo-yicha agemlar faoiivati- ' ’

^ZtrUnalar' Sa""a‘ “• WV “ ™ h“'“ ^ savdosi bo-yicha

,emir-m<:,a" bUyU""ar ™ ^ -ail buvumlar ulgurji savdosi

Download 169.82 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling