Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani Yagona darcha markazi tomonidan


Download 169.82 Kb.
bet3/3
Sana28.02.2020
Hajmi169.82 Kb.
1   2   3
KORXONANING USTAV FOND I

 1. Korxonaning uslav fondi 525 000 000.00 so‘m miqdorida tashkil etiladi.

Pul. qintmatli qog’ozlar. pul bilan baholanadigan boshqa mol-mulk yoki mulkiy huquqlar yoxud boshqa shaxsga beriladigan o’zga huquqlar korxonaning ustav fondiga kiritilishi mumkin. Mulkdor korxonaning ustav fondiga o‘zi kiritadigan mol-mulkni mustaqil baholaydi.

 1. Korxonaning ustav fondini ko'paytirish va kamaytirish mulkdorning qaroriga ko'ra korxonaning ustaviga o'zgartishlar kiritish yo'li bilan amalga oshiriladi.

Agar korxonaning ustav fondi shakllantirilayotganda mulkdor o‘z oila a’zolarining umumiy (ulushli yoki birgalikdagi) niulki hisoblangan mol-mulkni korxonaga beravotgan bo'lsa. ushbu mol- mulkning barcha mulkdorlaridan notarial tasdiqlangan rozilik olish talab etiladi.

3.Korxona ko'rgan loyda hisobidan zaxira va boshqa jamg'annalar lu/ishi mumkin. Jamg'armalarni tashkil etish va ishlatish tartibi to'g'risidagi qaror korxona mulkdori tomonidan qabul qilinadi.

 1. KORXONANI BOSHQARISH

 1. Korxona mmidoci korxonani rahbar sifatida yakka boshqaradi, korxona nomidan ishonchnornasiz ish ko'radL uiiiag mantaatlarini ifodalaydi. korxonaning pu! mablagMarini hamda boshqa mol-mulkini tasasruf eiadi. slmrtnomalar, shu jumladan mehnat shartnomalari tuzadi. ishonchnomalar beradL bankterda hisobvaraqlar ochadi, shtatlarni tasdiqlaydi. korxonaning barcha xodimlari uchun raapssriy bo'lgan buyruqlar chiqaradi va ko'rsatmalar beradi.

 2. Каткова muikdori korxonani rahbar sifatida yakka boshqaradi.

Koncorsa mulkdon quyidagi huquqlarga ega:

korxona Usiaviga qonun hujjatlarida belgilangan tartibda o'/gartirishlar va qo'shirnchalar

kiritish:

korxonani qayta tashkil etish va tugatish to'g'risida qaror qabul qilish:

korxonaning soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar toManganidan keyin qolgan foydasidan o‘z Lxtiyoriga ko ra foydalanish:

korxonaga tegishli mol-mulkni boshqa shaxsga berish. ijaraga berish. garovga qo'vish. boshqa yuridik shaxslaming ustav fondiga hissa sifatida kiritish yoki ushbu mol-mulkni boshqacha usulda tasarruf etish.

Korxona muikdori qonun hujjatlariga muvofiq boshqa huquqlarga ham ega bo'lishi mumkin.

 1. Korxona muikdori:

ustav fondini shakllanlirishi;

o'/.iga qarashli korxonani yakka boshqarishi shart.

Korxona muikdori zimmasida qonun hujjatlariga muvoliq boshqa majburiyatlar ham bo'lishi

mumkin

 1. KORXONANI VAQTINC MA BOSHQARISH YOKI BOSHQA SHAXSGA 0‘TKAZISH

 1. Korxona muikdori o'zi vaqtindialik bo'lmagan taqdirda shu muddatda rahbarlik vaziiasini bajarib turishni boshqa jismoniy shaxs zimmasiga yuklash to'g'risida yozma qaror qabul qiladi.

 2. Korxona muikdori muvaqqat rahbarning korxona mol-mulkini tasarruf etishga oid huquqini cheklab qo'yishi mumkin.

 3. Korxona muikdori vafot etganligi. muomalaga kiyoqatsi/ligi. muomala lavoqati cheklanganligi yoki bedarak yo'qolgan deb lopilganligi oqibalida mulkdorning korxona rahbari vaziiasini bajarishi mumkin bo'I may qolgan taqdirda korxonani boshqarish fuqarolik qonun hujjatlariga va korxonaning ustaviga muvoliq amalga oshiriladi.

 4. Korxona muikdori korxonani mol-mulk majmuasi sifatida sotishga. hadya qilishga, vasiyat qilib qoldirishga yoki uni o’zgacha usulda boshqa shaxsga o'tkazishga haqli.

 1. KORXONANING HUJ.JATLARINI SAQLASH

6.1. Korxona quyidagi hujjatlarni saqlashga majbur:

 • Korxonaning ustavi, shuningdek ustavga kiritilgan va belgilangan tartibda davlat ro'yxatidan o'lkazilgan o'zgartirish va qo'shimchalarni;

 • Korxonani tashkil etish va korxonaning ustav fondiga pul, pul ko'rinishida bo'lmagan ulushlarni pulda baholashni tasdiqlash to'g’risidagi korxona mulkdorining qarori. shuningdek korxonani tashkil etish bilan bog'liq bo'lgan boshqa qarorlarni:

 • Korxonaning davlat ro'yxatidan o'lka/.ilganligini tasdiqloxchi gmohnomani:

 • Korxonaga tegishli mol-mulkka bo'lgan huquqini lasdiqlovehi hujjatlarni;

 • mustaqil auditorlik tashkilotlari xulosalarini;

Jr __ qonun hujjatiarida saarcu. isdixes oaaou~ -чн^-1и- .

^ 6 2 Aearda amaldagi ecoasa bcgiadari bilan boshqacha qoidalar oeigilangan bo таьа.

korxona mlztaUaavning 6.1 -ЬамЫаko rsatibo-rilgan hujjatlami doimiy saqlayd,.

 1. KORXONA FA0L1YATLNI TL'GATISH -1 Korxona uninii mulkdon voki sudning qaroriga ko'ra. qonun hujjallarida belgilangan

 1. Mazkur Ustav korxona davlat ro'yxatiga oung.

 2. O'zbokision Rcspublikasining amaldagi qo masalalar, qonunda boshqa hollar nazarda tutilmagan bo'Isa

«ARCHI HOLDING» xususiy korxonasi mulkdori «HAMDAMOV JON1BEK BOBOJONOVICH»
I cmГн"I * * * * * * * * 10!'и ' UTUn- °VqaW W va moylar ulgurji savdosi;

bpntli iciiimliklar ulgurji savdosi;

Spi,lsiz iciiimliklar va pivoning ulgurji savdosi:

Iamaki mahsulotlari ulgurji savdosi:

- Mr. shokolad va shakarli qandolal mahsulotlari ulgurji savdosi:

Qah\a. choy. какао va ziravorlar ulgurji savdosi-

ma,1sullar'- jumladan baliq. qisqichbaqasimoular va moliyuskalar ulgurji

 • lo'qnnachilik tovarlari ulgurji savdosi;

 • Kiyimlar ulgurji savdosi;

Poyafzallar ulgurji savdosi;

 • Maishiy radio- va teleapparaturalar- ulgurji savdosi;

 • Chin,,,' buvumlar. shisha idishlar va toxalash vositaiari ulgurji savdosi- Harryurneriya va pardoz tovarlari ulgurji savdosi;

 • Farmatsevtika tovarlari ulgurji savdosi;

 • Maishiy mebellar va gilamlar ulgurji savdosi:

Download 169.82 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling