Toshkent tibbiyot akademiyasi odam anatomiyasi, klinik anatomiya va operativ jarrohlik asoslari kafedrasi


Download 12.49 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/58
Sana19.01.2020
Hajmi12.49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58

 

 

  O„ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O„RTA MAXSUS TA‟LIM VAZIRLIGI 

 

O„ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG„LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI 

 

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI 

 

 

 

 

ODAM ANATOMIYASI, KLINIK ANATOMIYA VA OPERATIV 

JARROHLIK ASOSLARI KAFEDRASI 

 

 

 

 

«ODAM ANATOMI YASI » FANIDAN 

O„QUV USLUBIY MAJ MUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Toshkent – 2017 

   

 

Tuzuvchilar: 

 

1. Sagatov T.A. – Odam anatomiyasi, klinik anatomiya va operativ jarrohlik kafedrasi 

mudiri, professor, t.f.d. 

2.  Mirsharapov  U.M  –  Odam  anatomiyasi,  klinik  anatomiya  va  operativ  jarrohlik 

kafedrasi professori, t.f.d. 

3.  Shamirzaev  N.H.  –  Odam  anatomiyasi,  klinik  anatomiya  va  operativ  jarrohlik 

kafedrasi professori, t.f.d. 

3.  Sadikova  Z.SH.  –  Odam  anatomiyasi,  klinik  anatomiya  va  operativ  jarrohlik 

kafedrasi dotsenti, t.f.d. 

4.  Adilbekova  D.B.  –  Odam  anatomiyasi,  klinik  anatomiya  va  operativ  jarrohlik 

kafedrasi dotsenti, t.f.n. 

5.  Xasanov  N.A.  –  Odam  anatomiyasi,  klinik  anatomiya  va  operativ  jarrohlik 

kafedrasi katta o‗qituvchisi. 

6.  Kattaxodjaeva  D.U.  –  Odam  anatomiyasi,  klinik  anatomiya  va  operativ  jarrohlik 

kafedrasi katta o‗qituvchisi. 

7. Xudaybergenov B.E. – Odam anatomiyasi, klinik anatomiya va operativ jarrohlik 

kafedrasi katta o‗qituvchisi. 

8.  Gulmanov  I.D.  –  Odam  anatomiyasi,  klinik  anatomiya  va  operativ  jarrohlik 

kafedrasi katta o‗qituvchisi. 

9.  Xujanazarova  S.J.  –  Odam  anatomiyasi,  klinik  anatomiya  va  operativ  jarrohlik 

kafedrasi assistenti, t.f.n. 

10.  Sagdullaeva  M.K.  –  Odam  anatomiyasi,  klinik  anatomiya  va  operativ  jarrohlik 

kafedrasi assistenti. 

11.  Axmedov  J.M.  –  Odam  anatomiyasi,  klinik  anatomiya  va  operativ  jarrohlik 

kafedrasi assistenti. 

12. Toremurodova Z.B. – Odam anatomiyasi, klinik anatomiya va operativ jarrohlik 

kafedrasi assistenti. 

 

 

 

Taqrizchilar: 

 

1.  Axmedov  SH.M.  –  Toshkent  pediatriya  tibbiyot  instituti  Umumiy  xirurgiya, 

operativ  jarrohlik  va  topografik  anatomiya  kafedrasi 

professori, t.f.d. 

2.  Tursunov  X.Z.  –  Toshkent  tibbiyot  akademiyasi  Patologiya  kafedrasi  mudiri, 

professor, t.f.d 

 

 

  

MUNDARIJA 

 

I. ISHCHI O‗QUV DASTUR ....................................................................................................................................... 6 

II. O‗QUV-USLUBIY MATERIALLAR ................................................................................................................... 47 

MA‘RUZA 1. ........................................................................................................................................... 47 

MA‘RUZA 2. ........................................................................................................................................... 58 

MA‘RUZA 3. ........................................................................................................................................... 68 

MA‘RUZA 4. ........................................................................................................................................... 86 

MA‘RUZA 5. ......................................................................................................................................... 100 

MA‘RUZA 6. ......................................................................................................................................... 108 

MA‘RUZA 7. ......................................................................................................................................... 119 

MA‘RUZA 8. ......................................................................................................................................... 120 

MA‘RUZA 9. ......................................................................................................................................... 126 

MA‘RUZA 10. ....................................................................................................................................... 134 

MA‘RUZA 11. ....................................................................................................................................... 139 

MA‘RUZA 12. ....................................................................................................................................... 144 

MA‘RUZA 13. ....................................................................................................................................... 149 

MA‘RUZA 14. ....................................................................................................................................... 159 

MA‘RUZA 15. ....................................................................................................................................... 169 

MA‘RUZA 16. ....................................................................................................................................... 175 

III. AMALIY MASHG‗ULOTLAR ......................................................................................................................... 188 

AMALIY MASHG‗ULOT №1 .............................................................................................................. 188 

AMALIY MASHG‗ULOT №2 .............................................................................................................. 200 

AMALIY MASHG‗ULOT №3 .............................................................................................................. 204 

AMALIY MASHG‗ULOT №4 .............................................................................................................. 211 

AMALIY MASHG‗ULOT №5 .............................................................................................................. 219 

AMALIY MASHG‗ULOT №6 .............................................................................................................. 227 

AMALIY MASHG‗ULOT №7 .............................................................................................................. 232 

AMALIY MASHG‗ULOT №8 .............................................................................................................. 238 

AMALIY MASHG‗ULOT №9 .............................................................................................................. 245 

AMALIY MASHG‗ULOT №10 ............................................................................................................ 250 

AMALIY MASHG‗ULOT №11 ............................................................................................................ 259 

AMALIY MASHG‗ULOT №12 ............................................................................................................ 275 

AMALIY MASHG‗ULOT №13 ............................................................................................................ 276 

AMALIY MASHG‗ULOT №14 ............................................................................................................ 285 

AMALIY MASHG‗ULOT №15 ............................................................................................................ 295 

AMALIY MASHG‗ULOT №16 ............................................................................................................ 309 

AMALIY MASHG‗ULOT №17 ............................................................................................................ 323 

AMALIY MASHG‗ULOT №18 ............................................................................................................ 325 

AMALIY MASHG‗ULOT №19 ............................................................................................................ 339 

AMALIY MASHG‗ULOT №20 ............................................................................................................ 350 

AMALIY MASHG‗ULOT №21 ............................................................................................................ 354 

AMALIY MASHG‗ULOT №22 ............................................................................................................ 363 

AMALIY MASHG‗ULOT №23 ............................................................................................................ 368 

AMALIY MASHG‗ULOT №24 ............................................................................................................ 373  

AMALIY MASHG‗ULOT №25 ............................................................................................................ 382 AMALIY MASHG‗ULOT №26 ............................................................................................................ 387 

AMALIY MASHG‗ULOT №27 ............................................................................................................ 392 

AMALIY MASHG‗ULOT №28 ............................................................................................................ 404 

AMALIY MASHG‗ULOT №29 ............................................................................................................ 411 

AMALIY MASHG‗ULOT №30 ............................................................................................................ 426 

AMALIY MASHG‗ULOT №31 ............................................................................................................ 433 

AMALIY MASHG‗ULOT №32 ............................................................................................................ 443 

AMALIY MASHG‗ULOT №33 ............................................................................................................ 451 

AMALIY MASHG‗ULOT №34 ............................................................................................................ 462 

AMALIY MASHG‗ULOT №35 ............................................................................................................ 467 

AMALIY MASHG‗ULOT №36 ............................................................................................................ 474 

IV. GLOSSARIY ...................................................................................................................................................... 484 

GLOSSARY ............................................................................................................................................................. 512 

V. ASOSIY DARSLIKLAR VA O‗QUV QO‗LLANMALAR RUYXATI ............................................................. 557  

 


 

I. ISHCHI O„QUV DASTUR 

 

O„ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O„RTA MAXSUS TA‟LIM 

VAZIRLIGI 

 

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI 

 

ANATOMIYA VA OJTA KAFEDRASI 

 

 

 

 

O‗quv-uslubiy 

boshqarma 

tomonidan 

ro‗yxatga 

olindi№______________ 

«_____» 

________________2017y. 

 

«TASDIQLAYMAN» O‗quv  ishlari  bo‗yicha  prorektor 

Teshaev O.R. 

_________________ 

«_____» _____________2017 y.  

 

 

ODAM ANATOMIYASI 

FANI BO„YICHA 

ISHCHI O„QUV DASTUR 

 

 

Bilim sohasi: 

100000 - 

Gumanitar soha 

 

500000 - Sog‗liqni saqlash va ijtimoiy ta‘minot 

Ta‘lim sohasi: 

110000 - 

Pedagogika 

 

510000 -   Cog‗liqni saqlash Ta‘lim yo‗nalishi: 

5111000 -  Kasb ta‘limi (5510100-Davolash ishi) 

 

5510100 -  Davolash ishi  

5510300-  Tibbiy profilaktika 

 

 

  

 

  

 

                                              Toshkent – 2017 

 

 

 

Fanning  ishchi  o‗quv  dasturi  o‗quv,  ishchi  o‗quv  reja  va  o‗quv  dasturiga 

muvofiq ishlab chiqildi. 

 

 

Tuzuvchilar: 

Mirsharapov U.M – TFD.TTA Odam anatomiyasi va OXTA kafedrasi professori,  

Xasanov.N.A.-TTA Anatomiya va OXTA kafedrasi katta o‗qituvchisi 

 

  

Taqrizchilar:  

1. Gistologiya va tibbiy biologiya kafedrasi mudiri prof.Azizova F.X. 

2. Patologiya kafedrasi mudiri professor. Tursunov X.Z. 

 

  

 

  

Fanning  ishchi  o‗quv  dasturi  Odam  anatomiya  va  OXTA  kafedrasining  2016 

yil  30  may  11.-son  yig‗ilishida  muhokamadan  o‗tgan  va  fakultet  kengashida 

muhokama qilish uchun tavsiya etilgan. 

 

Kafedra mudiri    Sagatov T.A.  

 

  

Fanning ishchi o‗quv dasturi davolash fakulteti kengashida muhokama etilgan 

va foydalanishga tavsiya qilingan (2016 yil .29. iYundagi № .-sonli baYonnoma) 

 

Fakultet kengashi raisi    F I Salomova.  

 

 Kelishildi: 

O‗quv-uslubiy boshqarma 

boshlig‗ Azizova F H 

 

 Toshkent-2017 

 


 

1. KIRISH 

 

Oliy  ta‘limning  Davlat  ta‘lim  standartiga  ko‗ra  ―Pedagogika‖  va  ―Sog‗liqni saqlash‖  ta‘lim  sohalarida  o‗qitiladigan  Odam  anatomiyasi  fani  Tayanch 

harakat,ichki a‘zolar,qon tomir,markaziy va perifirik nerv tizimi,vegetativ nerv tizimi 

va  sezgi  a‘zolari  bo‗limlaridan  tashkil  topgan.  Ushbu  dastur  inson  organizmining  , 

to‗qimalari,  a‘zolari  va  sistemalarinnig  embrional  va  postembrional  taraqqiyoti, 

makroskopik ,mikroskopik tuzilishi, ularning hayot faoliyati qonuniyatlari, fan tarixi 

va  rivoji  tendensiyasi,  istiqboli  masalalarini  qamraydi  hamda  bo‗lg‗usi  umumiy 

amaliyot  vrachlarida  klinik  fikrlash,  kasallik  va  uning  belgilarini  asoslash  uchun 

zamin yaratib beradi.  

1.1.  Fanning maqsad va vazifalari 

Anatomiya  fani  tibbiy-biologik  fanlar  majmuasiga  taalluqli  bo‗lib,  I,  II  va  III 

semestrlarda o‗qitiladi. 

Fanning  maqsadi  -  odam  organizmi  organ  va  to‗qimalarining  embrional 

rivojlanishi,Makroskopik  va  mikroskopik  tuzilishi,  sog‗lom  inson  organ  va 

sistemalarining  tuzilishi  ,uning  perinatal  va  postnatal  rivojlanishi  asosiy 

qonuniyatlarini  o‗rganish,  organ  tuzilishi  va  Yoshga  nisbatan  tuzilishdagi 

o‗zgarishlarni identifikatsiya va interpretatsiya qilish ko‗nikmalarini egallash. 

Fanning vazifalari:  

-   Organlar  va  a‘zolarning  taraqqiyoti,  tuzilishi  va  faoliyati  to‗g‗risida  zamonaviy 

nazariy bilimlarni egallash; 

-  Organizmning  individual,Yoshiga  qarab  o‗zgarishini,jinsiy  xususiyatlarini  va 

tashqi muhit ,mehnatni organizm rivojlanishiga hamda tuzilishiga ta‘sirini bilish;  

-   Organlar  tuzilishini  makroskopik  va  mikroskopik  to‗g‗ri  tahlil  qilish  borasida 

asosiy amaliy ko‗nikmalarga ega bo‗lish;  

-  Sog‗lom  odam  organizmi  va  a‘zolarining  embrional  taraqqiyoti  qonuniyatlarini 

o‗zlashtirish;  

-  Organ  va  to‗qima  va  a‘zolarning  Yoshga  nisbatan  o‗zgarishlari  va  ularning  turli 

ta‘sirlarga nisbatan javob reaksialarini to‗g‗ri talqin qila bilish;  

-  Eng muhim anatomik tadqiqot usullarining asoslarini o‗zlashtirish.  

 

 

1.2.  Fan bo„yicha talabalarning malakasiga qo„yiladigan talablar 

 «Odam anatomiyasi»

 

fanini o‗zlashtirish jaraYonida bakalavr: - Organ a‘zolari va to‗qimalarning turlari, umumiy tuzilishi va vazifalarini; 

- a‘zolarning taraqqiyot manbalari, shakllanish muddatlari, umumiy tuzilish asoslari, 

vazifalari va Yoshga ko‗ra bo‗ladigan o‗zgarishlarini;  

-  organ  va  to‗qimalar  rivojlanish  bosqichlari,  ularning  xususiyatlari,  tizimi, 

embriogenezning qaltis davrlarini;  

- to‗qima va a‘zolar integratsiyasi bo‗yicha umumiy biologik qonuniyatlarni;  

-  keyinchalik  patologik  holatlarda  Yuzaga  keladigan  o‗zgarishlarning  mohiyatini 

o‗rganish uchun a‘zo va to‗qimalarning tuzilishi va vazifalarini bilishi kerak. 

    Bular bilan bir qatorda bakalavr: 

- preperovka usullarini bilish   

-  organ  va  a‘zolarning  tashkil  etgan  sistemalar  tuzilishdagi  Yoshga  nisbatan  farqni bilish 

- organ va a‘zolar sintopiya va skletopiyasini bilish 

-  anatomik  bilimlarni  erkin  bilish  (  umurtqalar  o‗sig‗i,qovurg‗a  ,qo‗l  va  oyoq 

suyaklarining  o‗siqlari  ko‗z  osti  va  ko‗z  usti  teshigi  ,so‗rg‗ichsimon  o‗siq  va 

boshqalar) 

-  odam  anatomiya  fanini  o‗rganish  natijasida  ,boshqa  klinik  fanlarni  o‗zlashtirishga 

tayyor bo‗lishi kerak 

-ilmiy  adabiyotlardan  to‗g‗ri  foydalana  olish  va  ular  asosida  prezentatsiyalar 

tayyorlash va referatlar yozishni bilish. 

- o‗z fikr-mulohaza va xulosalarini asosli tarzda aniq baYon eta olish ko‘nikmalariga ega bo‘lishi kerak. 

 

1.3.  Fanning  o„quv  rejadagi  boshqa  fanlar  bilan  o„zaro  bog„liqligi  va  sog„liqni 

saqlash tizimidagi o„rni 

  Mazkur  fan  o‗quv  rejadagi  tibbiy  biologiya  va  genetika,  biofizika,gistologiya, 

normal  fiziologiya,  biokimyo  kabi  fanlar  bilan  uzviy  bog‗liqdir.  Fanni  o‗rganishda 

akademik  litsey  va  kasb-hunar  kollejlari  biologiya,  anatomiya,  kimyo  kurslarida 

olingan  nazariy  va  amaliy  bilimlar  zarur  bo‗lsa,  o‗z  navbatida  bu  fandan  olingan 

bilimlar  patologik  fiziologiya,  patologik  anatomiya,  farmakologiya  va  klinik 

yo‗nalishdagi fanlarni chuqur o‗zlashtirishda ko‗prik vazifasini o‗taydi. 

Odam  anatomiyasi  fani  umumiy  amaliyot  shifokorida  tibbiy  bilimlar  asosini 

shakllantirishda  muhim  ahamiyatga  ega.  U  boshqa  zaminiy  fanlar  bilan  birgalikda 

organizm  to‗g‗risida  yaxlit  ma‘lumot  berish,  shu  bilan  birga  talabada  klinik  fikr 

Yuritishni rivojlanishini ta‘minlaydi. 

 

1.4. Fanni o„qitishda zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar 

O‗quv jaraYoni bilan bog‗liq ta‘lim sifatini belgilovchi holatlar quyidagilar: Yuqori 

ilmiy-pedagogik darajada dars berish, muammoli  ma‘ruzalar o‗qish, darslarni savol-

javob  tarzida  qiziqarli  tashkil  qilish,  ilg‗or  pedagogik  texnologiyalardan  va 

multimediya  vositalaridan  foydalanish,  tinglovchilarni  undaydigan,  o‗ylantiradigan 

muammolarni ular oldiga qo‗yish, talabchanlik, tinglovchilar bilan individual ishlash, 

erkin muloqot Yuritishga, ilmiy izlanishga jalb qilish.  

―Anatomiya  fanini  loyihalashtirishda  quyidagi  asosiy  konseptual  Yondoshuvlardan 

foydalaniladi: 

SHaxsga yo„naltirilgan ta‟lim. Bu ta‘lim o‗z mohiyatiga ko‗ra ta‘lim jaraYonining 

barcha  ishtirokchilarini  to‗laqonli  rivojlanishlarini  ko‗zda  tutadi.  Bu  esa  ta‘limni 

loyihalashtirilayotganda,  albatta,  ma‘lum  bir  ta‘lim  oluvchining  shaxsini  emas, 

avvalo,  kelgusidagi  mutaxassislik  faoliyati  bilan  bog‗liq  o‗qish  maqsadlaridan  kelib 

chiqqan holda Yondshilishni nazarda tutadi. 

Tizimli  Yondoshuv.  Ta‘lim  texnologiyasi  tizimning  barcha  belgilarini  o‗zida 

mujassam etmog‗i lozim: jaraYonning mantiqiyligi, uning barcha bo‗g‗inlarini o‗zaro 

bog‗langanligi, yaxlitligi. 

Faoliyatga 

yo„naltirilgan 

Yondoshuv. 

SHaxsning 

jaraYonli 

sifatlarini 

shakllantirishga,  ta‘lim  oluvchining  faoliyatni  aktivlashtirish  va  intensivlashtirish, 


 

10 


o‗quv  jaraYonida  uning  barcha  qobiliyati  va  imkoniyatlari,  tashabbuskorligini 

ochishga yo‗naltirilgan ta‘limni ifodalaydi. Dialogik  Yondoshuv.  Bu  Yondoshuv  o‗quv  munosabatlarini  yaratish  zaruriyatini 

bildiradi.  Uning  natijasida  shaxsning  o‗z-o‗zini  faollashtirishi  va  o‗z-o‗zini  ko‗rsata 

olishi kabi ijodiy faoliyati kuchayadi. 

Hamkorlikdagi  ta‟limni  tashkil  etish.  Demokratik,  tenglik,  ta‘lim  beruvchi  va 

ta‘lim  oluvchi  faoliyat  mazmunini  shakllantirishda  va  erishilgan  natijalarni 

baholashda birgalikda ishlashni joriy etishga e‘tiborni qaratish zarurligini bildiradi. 

Muammoli  ta‟lim.  Ta‘lim  mazmunini  muammoli  tarzda  taqdim  qilish  usuli  ta‘lim 

oluvchi faoliyatini aktivlashtiradi. Bunda ilmiy bilimni ob‘ektiv qarama-qarshiligi va 

uni hal etish usullarini ijodiy tarzda qo‗llanilishi dialektik mushohadani shakllantiradi 

va rivojlantiradi natijada talabani mustaqil ijodiy faoliyati ta‘minlanadi. Axborotni  taqdim  qilishning  zamonaviy  vosita  va  usullarini  qo„llash  –  yangi 

kompYuter va axborot texnologiyalarini o‗quv jaraYoniga tatbiq etish. O„qitishning  usullari  va  texnikasi.  Ma‘ruza  (kirish,  mavzuga  oid,  vizuallash), 

muammoli ta‘lim, keys-stadi, pinbord, paradoks va loyihalash usullari, amaliy ishlar. O„qitishni  tashkil  etish  shakllari:  dialog,  polilog,  muloqot  hamkorlik  va  o‗zaro 

o‗rganishga asoslangan frontal, kollektiv va guruh. 
Download 12.49 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling