Totstandkoming Duitse eenheid Hoe?


Download 9.72 Mb.
Sana01.02.2020
Hajmi9.72 Mb.
 • Totstandkoming Duitse eenheid
 • Hoe?
 • Door Duitse staten en staatjes te laten samenwerken:
 • door economische samenwerking (Zoll-Verein)
 • in een oorlog tegen Oostenrijk
 • in een oorlog tegen Frankrijk (1870-1871).
 • Waar?
 • In Frankrijk, in de Spiegelzaal van het paleis van Versailles (1871).
 • Door de plechtigheid in het buitenland te houden werd niet één van de Duitse staten bevoordeeld en werd Wilhelm I keizer van alle Duitsers.
 • Veel macht voor de keizer en de Reichskanselier
 • De Rijksdag mocht de Rijkskanselier en zijn ministers niet ter verantwoording roepen of hen tot aftreden dwingen.
 • De keizer benoemde de Rijkskanselier
 • De Rijkskanselier benoemde op zijn beurt de ministers. En kon de Rijksdag ontbinden.
 • CONCLUSIE: Het keizerrijk Duitsland is geen constitutionele, democratische monarchie
 • Belangrijkste politieke stromingen in het Keizerrijk
 • De conservatieven en nationaal-liberalen
 • Vooral aanhang onder industriearbeiders
 • Vooral aanhang onder de katholieke bevolking
 • Vooral aanhang onder de hogere lagen van de bevolking
 • De socialisten
 • Das Zentrum (RK)
 • Gelaagdheid bevolking
 • Boeren, arbeiders in de landbouw en de industrie, lagere ambtenaren
 • Werknemers in de dienstensector,
 • lagere ambtenaren, kleine ondernemers
 • Adel (Junkers), officieren en
 • hoge ambtenaren
 • Grote fabrikanten en bankiers
 • Alliantiepolitiek van Bismarck
 • Voorbeeld 1
 • Congres in Berlijn (1878): Bismarck nodigt landen uit om over problemen op de Balkan te praten.
 • Voorbeeld 2
 • Conferentie van Berlijn (1884): Bismarck nodigt Europese landen en de VS uit om te praten over de koloniale verdeling van Afrika.
 • Bismarck wil machtsevenwicht bewaren door alliantiepolitiek
 • Let op: Bismarck probeerde vooral Engeland te vriend te houden.
 • Duitsland is omringd door sterke landen, die de macht van Duitsland vrezen
 • Duitsland is door de eenwording een sterke politieke macht geworden.
 • Weltpolitik
 • Wilhelm II
 • Begin 20ste eeuw
 • De Weltpolitik had geen succes:
 • - Engeland en Frankrijk bleken machtiger.
 • - Duitsland ging zich meer richten op Europa.
 • Na WO-I
 • Duitsland verliest WO-I en raakt vooraanstaande positie kwijt.
 • Eind 19e eeuw
 • Wilhelm II wil dat Duitsland een wereldmacht wordt, dus veel koloniën, grote nadruk op militarisme en een sterke vloot = Weltpolitik
 • Dus:
 • Wilhelm II gedraagt zich als autocraat (Bismarck ontslagen)
 • Industrie in teken van leger
 • Generaals bedenken aanvalsplannen
 • Vlootwet: Duitsland breidt oorlogsvloot enorm uit.
 • Eerste Wereldoorlog
 • 3. Bondgenootschappen
 • vergroten de kans op
 • oorlog
 • 4. Nationalisme leidt tot
 • spanningen op de Balkan.
 • 2. Koloniale wedloop leidt
 • tot spanningen tussen
 • Engeland, Frankrijk en
 • Duitsland.
 • Toenemend militarisme
 • en bewapeningswedloop
 • Oorzaken
 • Aanleiding
 • De moordaanslag op Frans-Ferdinand (1914)
 • Wie tegen wie?
 • Oostenrijk-Hongarije, Duitsland en
 • het Osmaanse Rijk
 • Rusland, Frankrijk, Engeland en (later) Italië en de VS.
 • Von Schlieffenplan
 • Doel
 • Snelle verovering van Frankrijk om vervolgens Rusland aan te (kunnen) vallen.
 • Hoe?
 • door België naar Noord-Frankrijk
 • Het Von Schlieffenplan mislukte, omdat:
 • de Belgen onverwacht sterke tegenstand
 • boden;
 • de Russen sneller gemobiliseerd waren dan
 • verwacht;
 • de Fransen verplaatsten hun troepen sneller
 • dan verwacht;
 • de Engelsen verklaarden onmiddellijk
 • na de inval in België aan Duitsland de
 • oorlog.
 • Kenmerken Eerste Wereldoorlog
 • Het aantal doden en gewonden was vooral onder de aanvallende partij buitengewoon groot.
 • Aanvallen leverden doorgaans weinig of geen terreinwinst op.
 • Het soldatenleven in een loopgraaf was verschrikkelijk (water, modder en ongedierte)
 • De vijandelijke legers stonden in loopgraven tegenover elkaar met een niemandsland ertussen van 50 tot enkele honderden meters.
 • De leiders hielden lang vast aan een loopgravenoorlog
 • enorme verliezen zijn onvermijdelijk ;
 • door de vijand uit te putten, kun je winnen.
 • WESTFRONT
 • OOSTFRONT
 • De vijandelijke legers voerden een bewegingsoorlog.
 • THUISFRONT
 • Enorme vuurkracht door industrialisatie en techniek
 • Burgerbevolking nauw betrokken door:
 • vele aanvallen op steden en dorpen;
 • iedereen kende wel een soldaat;
 • industrie in dienst van oorlog;
 • voedseldistributie;
 • propaganda en nieuwsvoorziening (rol van de krant)
 • ‘oude’ wapens
 • ‘nieuwe’ wapens
 • Kanon
 • Houwitser
 • Machinegeweer
 • Pistool
 • Vlammenwerper
 • Torpedo
 • Tank
 • Vliegtuig
 • Gifgas
 • Verloop van de Eerste
 • Wereldoorlog
 • 1915
 • Slag om Ieper (gifgas)
 • Italie naar de geallieerden
 • 1916
 • Slag bij Verdun (100.000den slachtoffers)
 • Slag aan de Somme
 • 1918
 • Laatste offensief Duitsland
 • Okt.ober - Wilhelm II benoemt een nieuwe regering die vredesonderhandelingen moest beginnen – opstanden – regering treedt af – socialisten vormen nieuwe regering.
 • Keizer Wilhelm II vlucht naar Nederland.
 • De socialistische regering roept de republiek uit en tekent een wapenstilstand.
 • 1914
 • 1 augustus eerste oorlogsverklaring (andere volgden snel)
 • Slag bij de Marne – begin loopgravenoorlog
 • 1917
 • Duitsland begint een onbeperkte duikbotenoorlog
 • Revolutie in Rusland (maart / november) – vrede met Duitsland
 • Verenigde Staten verklaart de oorlog aan Duitsland
 • 1919
 • Verdrag van Versailles
 • Vrede van Versailles
 • Schuldvraag
 • Duitsland kreeg alle de schuld van de oorlog
 • Bepalingen t.a.v. Duitsland:
 • - Duitsland moest grondgebied afstaan:
 • • een klein gebied aan België,
 • • een groot gebied aan Polen,
 • • Elzas-Lotharingen aan Frankrijk,
 • • de Duitse koloniën werden verdeeld onder Geallieerden.
 • Duitsland moest ontwapenen: het mocht alleen kleine oorlogsschepen en een klein beroepsleger hebben.
 • Duitsland moest een enorme schadevergoeding betalen (herstelbetalingen; 132 miljard goudmark plus betalingen in natura)
 • Reacties
 • Frankrijk was blij met de zware straf;
 • In Duitsland sprak men van het ‘Dictaat van Versailles’
 • Engeland en de VS waren minder blij met de zware straf, maar waren blij met de oprichting van de Volkerenbond.
 • Republiek van Weimar
 • (1918-1933)
 • Periode 1929 – 1933: Weimar stort in
 • massawerkloosheid na crisis van 1929
 • groeiende populariteit communisten en nationaalsocialisten
 • zwakke Duitse regeringen
 • Periode 1918 – 1923: grote problemen
 • weinig politieke steun
 • drie staatsgrepen
 • economische crisis / hyperinflatie
 • Periode 1923 - 1929: voorspoed
 • - economische groei (door Dawes)
 • politieke rust en stabiliteit o.l.v. Von Hindenburg
 • culturele bloei (Brecht, Lang, jazz)
 • Werkloosheid Duitsland (1929 – 1939)
 • Democratie in de Republiek van Weimar
 • NIET GESTEUND DOOR:
 • de communisten (KPD): zij willen een revolutie
 • conservatieve nationalisten: zij willen de (autocratische) keizer terug
 • fascisten: zij willen een groot Duitsland
 • o.l.v een sterke man en intrekken V.v.V.
 • teleurgestelde, werkloze ex-soldaten: zij
 • gaven de Republiek van Weimar de
 • schuld (dolkstootlegende)
 • GESTEUND DOOR:
 • de socialistische SPD,;
 • de katholieke Centrumpartij;
 • de vooruitstrevend liberale DDP.
 • Maar:
 • de DDP verloor al snel veel zetels;
 • de socialisten en katholieken
 • wantrouwden elkaar
 • ‘Zij dragen de letters van de firma, maar wie draagt de geest?’
 • Een reactionaire staatsgreep door de NSDAP (Bierkellerputch, 1923)
 • Politieke onrust: staatsgrepen 1919-1923
 • Deze staatsgreep mislukt door:
 • Hard optreden van het leger
 • Inmenging van Freikorpsen
 • Moord op Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht
 • De communistische staatsgreep / revolutie (Spartacusbond/ KPD ) (1919)
 • Deze staatsgreep mislukt door:
 • een algemene staking
 • leiders, waaronder Hitler opgepakt
 • Een radicaal-conservatieve staatsgreep door een legereenheid (Kapp-putsch) (1920)
 • Jaren ‘20 tijd van de economische crisis
 • 1923
 • Oorzaak: Wegens achterstand in de betalingen bezetten Franse en Belgische troepen in 1923 het Ruhrgebied.
 • Duitse arbeiders zijn boos en gaan in staking
 • Duitse regering betaalt lonen door en drukt op grote schaal bankbiljetten bij
 • Gevolg: hyperinflatie.
 • Dawesplan (1924):
 • aflossing van de herstelbetalingen wordt gekoppeld aan de economische draagkracht van Duitsland;
 • de VS lenen geld aan Duitsland om de Duitse economie weer op de been te helpen.
 • 1929
 • Oorzaken:
 • Overproductie in de VS
 • Te groot optimisme in New Capitalism
 • Banken en bedrijven bieden consumenten enorme leningen
 • Aanleiding: paniek op de beurs (beurskrach) in New York na berichten over stagnerende economie
 • Directe gevolgen voor de VS:
 • veel banken en bedrijven gaan failliet
 • enorme werkloosheid en armoede
 • Duitsland extra zwaar getroffen, want:
 • Dawesplan opgeheven
 • Herstelbetalingen gaan gewoon door
 • 1 Ruzie in coalitie SPD / Zentrum -
 • Kanselier Brüning regeert verder door
 • noodverordeningen.
 • 2 Groeiende aanhang voor communisten
 • en voor nationaal-socialisten
 • Kenmerken fascisme en nationaal-socialisme
 • 10 Vrouwen en mannen hebben aparte taken
 • 3 Het fascisme is sterk nationalistisch.
 • 2 Het belang van de eigen groep wordt vooropgesteld.
 • 4 Het fascisme wil een corporatieve staat.
 • 5 De mensen zijn niet gelijk, ‘hogeren’ moeten het volk leiden.
 • 6 Aan het hoofd staat één Leider. (Führerprinzip)
 • 7 De fascistische partij beheerst alle uitingen van cultuur in de staat.
 • 8 Gevoel is belangrijker dan verstand
 • 9 Het fascisme verheerlijkt geweld.
 • 11. De rassenleer: Alleen het Arische ras was in staat de mensheid vooruit te helpen. Verderfelijke rassen, zoals zigeuners (Roma) en de Joden, zijn parasitair.
 • Minderwaardige rassen, zoals de Slaven in Oost-Europa moeten dienstbaar zijn aan de hoogwaardige volken.
 • 12. De lebensraumgedachte
 • 1933: machtsovername
 • Januari 1933: Hitler wint verkiezingen en wordt rijkskanselier; De conservatieven hebben de meerderheid in de regering.
 • Februari 1933: Rijksdagbrand → duizenden communisten gevangen genomen en KPD uit de Rijksdag gezet.
 • Maart 1933: Machtigingswet aangenomen door:
 • steun van de Centrumpartij (in ruil voor garanties)
 • het ontbreken van de communisten in de Rijksdag.
 • Gevolg Machtigingswet: parlement uitgeschakeld; Duistland wordt een dictatuur o.l.v. de NSDAP
 • Rest van het jaar 1933: De nazi’s wisten al het andere verzet uit te schakelen:
 • vakbonden: vervangen door één nationaal-socialistische organisatie, het Deutsche Arbeits-front (DAF);
 • - politieke partijen: SPD verboden; andere partijen heffen zichzelf op;
 • - SturmAbteil (SA): in Nacht van de Lange Messen worden ‘interne’ vijanden gedood;
 • - president: na overlijden Von Hindenburg nam Hitler al zijn bevoegdheden over en werd ‘Führer’;
 • - leger: Hitler liet soldaten een persoonlijke eed van trouw afleggen;
 • - kerk: Hitler probeerde de Kerken tot bondgenoten te maken.
 • Kenmerken
 • nazi-Duitsland
 • Nazificatie van de jeugd:
 • opvoeding op school;
 • in jeugdbewegingen (verplicht):
 • - Hitlerjugend (HJ)
 • - Bund deutscher Mädel (BdM);
 • door werk: ‘Arbeidsdienstplicht’.
 • Nazi’s greep op kunst en publiciteit, door:
 • de ‘Rijkscultuurkamer’ , waarvan kunstenaars
 • lid moesten zijn;
 • het ‘ministerie voor Volksvoorlichting en
 • Propaganda’(Goebbels): verbood en
 • verbrandde boeken; censuur bij films, etc.
 • Het bedrijfsleven werd ingeschakeld ter voor-bereiding van oorlog:
 • kapitalisme blijft, maar vrijemarkt gedeeltelijk
 • uitgeschakeld: grote rol van de staat als
 • opdrachtgever; banken blijven bestaan;
 • Duitsland wordt een oorlogsindustrie (geen
 • planeconomie!)
 • - De landbouw in dienst van aanstaande oorlog.
 • Nazi’s greep op meisjes en vrouwen:
 • verheerlijking van de vrouw als moeder;
 • alle getrouwde vrouwen met een baan bij de overheid
 • kregen ontslag; in het bedrijfsleven werd het aantal
 • vrouwen sterk beperkt;
 • - Meisjes werden ‘opgevoed’ in de BdM.
 • Terreur van de nazi’s
 • De SS kreeg vier taken:
 • 1 - Bescherming van de leiders van de NSDAP;
 • 2 - Het beheer van de concentratiekampen;
 • 3 - Met een eigen troepenmacht in WO II
 • deelnemen aan de strijd aan het front;
 • 4 - Het vermoorden van mensen in
 • vernietigingskampen (gaskamers)
 • Doel:
 • Gevaarlijke tegenstanders uitschakelen;
 • Weifelaars schrik aanjagen .
 • Hoe?
 • Door moord, intimidatie en geweld (op straat; nachtelijk bezoek, enz.)
 • Door arrestatie van socialisten, communisten en geestelijken die zich tegen het beleid van de nazi’s hadden gekeerd. Later ook zigeuners, homoseksuelen en Joden.
 • Door de bouw van concentratiekampen (Dachau, Buchenwald,
 • Oranienburg / Sachsenhausen, Ravensbrück, Mauthausen )
 • Rassenpolitiek
 • Vóór WO II : De Duitse Joden tot emigratie te dwingen, door:
 • boycotten van Joodse winkels
 • Joden ontslaan
 • Joden hun burgerrechten ontnemen
 • openbare voorzieningen ‘voor Joden verboden’ verklaren.
 • Tijdens WO II: De Endlösung: het vermoorden van het Joodse volk (genocide), door:
 • Executie door speciale Einsatzgruppen van de SS;
 • Vergassen en verbranden in vernietigingskampen.
 • Sobibor en Treblinka (alleen vernietiging)
 • Auschwitz-Birkenau (vernietiging en werkkamp)
 • Mauthausen (alleen werkkamp)
 • Krijgsgevangenkampen.
 • Verzet
 • Verzet was moeilijk, want
 • Gestapo en SS hielden bevolking in de gaten;
 • de meeste Duitsers waren vóór Hitler;
 • sommige mensen in de bezette gebieden steunden Hitler (Vichy-Frankrijk, NSB, etc)
 • het Lutherse geloof gebood je te gehoorzamen;
 • nazi’s / SS namen enorm wraak.
 • Wat deed het verzet?
 • helpen met vluchten / onderduiken
 • verspreiden van anti-Hitlerpamfletten
 • sabotage (meer in bezette gebieden dan in Duitsland, zoals in Amsterdam – brand in het bevolkingsregister)
 • geweld – aanslagen op Hitler / aanslagen op andere nazi’s en NSB’ers .
 • Wie gingen in het verzet?
 • Studenten (Die weisse Rose)
 • Communisten / socialisten
 • Katholieken (nadat Hitler het Concordaat = Verdrag met de paus had geschonden)
 • Protestanten van de Belijdende Kerk
 • Duitsland 1933-1939
 • 1933:
 • - Duitsland trekt zich terug uit de Volkerenbond
 • 1938:
 • Duitsland annexeert Oostenrijk (der Anschluss);
 • Op de conferentie van Munchen ‘krijgt’ Duitsland Sudetenland in Tsjechië.
 • 1935:
 • Duitsland voert algemene dienstplicht in en breidt
 • leger en vloot uit.
 • 1936:
 • Duitsland neemt het Rijnland (grens met Frankrijk) in;
 • Duitsland wordt bondgenoot met fascistisch Italië;
 • Duitsland helpt de fascistische Franco in Spanje met bombardement.
 • 1939:
 • Duitsland pikt heel Tsjechië in;
 • Duitsland en Sovjet-Unie sluiten een niet-aanvalsverdrag (met een geheime bepaling dat Polen tussen beide landen zal worden verdeeld)
 • Militaire verloop Tweede Wereldoorlog
 • Hitler valt Polen binnen (1 september 1939).
 • Hitler sluit een niet-aanvalsverdrag met Stalin om een tweefrontenoorlog te voorkomen (1939).
 • Engeland en Frankrijk verklaren Duitsland de oorlog (3 september 1939)
 • Na Polen verovert Hitler in korte tijd grote delen van Oost- en West-Europa (1939-1940)
 • In de zomer 1941 valt Hitler toch de Sovjet-Unie aan; Japan (bondgenoot van Duitsland) valt de VS aan (Pearl Harbor) – Duitsland verklaart de VS de oorlog.
 • Bij de Slag om Stalingrad (SU, 1942-1943) lijdt Duitsland zijn grootste nederlaag –Oostfront rukt op.
 • Bij de Slag om El Alamein (Egypte) lijdt Duitsland eerste nederlaag – via Afrika en (later) Italië rukken de geallieerden op.
 • In juni 1944 besluit de VS / Engeland tot een invasie op de kust van Frankrijk (D-Day) – begin Westfront.
 • Grote delen van Europa worden bevrijd – de Russen zijn het eerst in Berlijn. Duitsland geeft zich tien dagen na de zelfmoord van Hitler over (9 mei 1945)
 • Na atoombommen op Nagasaki en Hiroshimo (augustus 1945) geeft Japan zich over = einde WO-II
 • Hitler is de hoofdschuldige, maar Frankrijk, Engeland en Sovjet-Unie zijn mede-verantwoordelijk, want:
 • Op de Conferentie van München gaven Frankrijk en Engeland toe aan Hitlers eisen;
 • Stalin maakte door zijn verdrag met Duitsland de weg vrij voor Hitler om Polen aan te vallen.
 • Schuldvraag
 • Tweede Wereldoorlog
 • - 3 Theorieën
 • 2. De schuld ligt eerder bij Frankrijk en
 • Engeland dan bij Hitler, want:
 • Het Verdrag van Versailles was te streng geweest.
 • Frankrijk en Engeland lieten Hitler zijn gang gaan.
 • Engeland en Frankrijk zagen Stalin als een groter gevaar dan Hitler.
 • 3. De oorzaak ligt bij Hitler en niet bij Frankrijk
 • en Engeland, want:
 • Hitler schond het Verdrag van Versailles;
 • Hitler pikte na Oostenrijk, ook Tsjechië in;
 • Hitler tekende een niet-aanvalsverdrag met Stalin, om sterker te staan tegen Engeland en Frankrijk.


Download 9.72 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling