Turdiyeva Gulnoza 7-sinf fizika


Download 0.8 Mb.
bet10/11
Sana28.09.2020
Hajmi0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


78. Linzaning bosh optik o'qi deb nimaga aytiladi.

Linzaning markazidagi 0 nuqtaga.

Linzaning markazida o'tuvchi 0,02 chiziqqa.

Linzadan o'tuvchi barcha nurlarga.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-279 Yorug'lik tezligini birinchi bo'lib kim aniqladi.

Ryamir.

Nyuton.

Joul.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-280. Burchak nurining qanday burchagi.

A. Tushish.

Qaytish.

Sinish.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-282. Linzalar nimalarda ishlatiladi.

Proyeksiada aparatlarda, lupada, Fotoapparatda, mikroskopda.

Faqat mikroskopda

A va B javob to'g'ri.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-181. Linzalar asosan necha xil bo'lkadi.

2 xil.

1 xil.

3 xil.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-283. Potsianal energiya nima.

Jismlarning vaziati tufayli olgan energiyasiga

Jismlarning tezligi tufayli olgan energiyasiga.

Biror vaqt birligida bajarilgan ishni.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-

84. Quvatni topish formulasi.F=m*g

A=F-S

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-185. Quvvat birligi nima.

W

J

V

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-186. 15 kg necha gromga teng.

15000 g

1500 g

150000 g

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-187. Muvazonatning necha turi bor.

3

1

2

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-388. Optik kuchi 4 dptr bo'lgan linzaning bosh konus masofasi qanchaga teng.

25sm

10 sm

20 sm

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2

89. Buyum qavariq linzadan d

qanday bo'ladi.

Haqiqiy kattalashgan to'nkarilgan.

Haqiqiy kichraygan to'nkarilgan.

Mavhum kichraygan to'g'ri.

.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-190. Quyidagilardan qaysillar yorug'likning suniy manbalari.

Elektir lampochka,stol lampasi

Oy,quyosh,yulduz.

Oy,yaltiroq qo'ng'iz.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-291. Qaysi nur burchakli prizmadan o'tgandan so'ng eng katta burchakka og'adi.

Binafsha.

Qizil.

Yashil.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-192. Quyidagilardan qaysi biri yorug'likning tabiy manbalariga kiradi.

1. Oy, 2. quyosh, 3. yulduz, 4. elektr lampochka, 5. yaltiroq qo'ng'iz, 6. stol lampa.

1,2,3 ,5

4,5,6

2,3,5

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2

93.Qanday ranglar qo'shilsa oq rang hosil bo'ladi.

A. Binafsha,yashil.

B. Qizil,havorangm,yashil.

S. Hamma javob to'g'ri.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-294.inzaning kakus masofasi 4 sm uning optik necha diopteriya.

2,5

25

0.4

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-195.O'zidan yorug'lik chiqaruvchi jismlarga ... deyiladi.

Yorug'lik manbalari.

Yorug'lik qabul qilgichlarga.

Hamma javob to'g'ri.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-196. Zichlikni birligini ko'rsating.

Kg/m3

Kg*m

Kg

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-197. Mexanik energiya necha turga bo'linadi.

2

3

1

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-198 Ishni topish formulasini toping

A=FS

A=F/s

A=St

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1

99. Sovuq suvning molekulasi issiq suvning molekulasi nimasi bilan farq qiladi.

Tezlik bilan

Massasi bilan

Harakati bilan

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1

100. Molekulalarning muhim xossasi nimadan iborat.

O'zaro ta'sir va harakat

Tortishish kuchlari

Itarishish kuchlari

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1101. Tezlik birligini toping.

.m*s .

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1102. Tezlik nima bilan o'lchanadi.

Spedametr.

Monometr.

Dinometr

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2103. Velosipedning tezligi 30 km soat uni m/s da hisoblang.

8,3

83

0,83

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-3104. Jism 12 m/s tezlik bilan tekis harakatlanayotgan bo'lsa u 60 m yo'lni

qancha vaqtda bosib o'tadi.

58

720 S

72 S

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2105. Jismlarning erkin tushushni birinchi bo'lib kim aniqladi.

Galiley

Aristotel.

Arximed.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2106. Ko'chish nima.

Jism harakatidagi boshlang'ich va oxirgi vaziyatini tutashuvchi yo'nashli kesma.

Jismning harakat trayektoryasi bo'ylab bosib o'tgan masofasi.

Jismning harakat davomida bosib o'tgan masofasi.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1107. Vaqt nima.

. Vaqt bir o'lchamli uzluksiz hamma tomonlari bir xil faqat oldinga o'tadi.

Uzlukli uch o'lchamli faqat oldinga o'tadi.

Javob yo'q.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2108. Quyidagi moddalardan qaysi birining molekulasi bitta atomdan tashkil topgan.

Vodorod

Suv.

Kislorod.

.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2109. Deffuziya tezligi nimasi bog'liq.

Moddaning turiga.

Moddaning haroratiga.

Moddaning holatiga.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2110.Sabzavodlarni tuzlash qaysi hodisaga asoslangan.

Kimyoviy reyaksiya.

Bakteriyalar faolyati.

Diffuziya hodisiga.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1111.Qaysi holda qand tez eriydi.

Qaynoq suvda.

Sovuq suvda.

Farqi yo'q

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2112.Linzaning optik kuchi 2 dptr ga teng linzalarning fokus masofasini toping.

2 sm.

0.5 m.

0.5 sm.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1113. Quyoshdan issiqlik yerga qanday yetib keladi.

Issiqlik o'tkazgichlardan.

Konvensiya.

Nurlanish.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1114. Qanday holatda jismning shakli o'zgaradi hajmi o'zgarmaydi.

Suyuqliklarni.

Gazlarni.

Qattiq jismlarni.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1115. Bir xil haroratda qaysi jismlarda diffuziya tezroq bo'ladi.

. Qattiq jismlarda.

Suyuqliklarda.

Gazlarda.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2116. Mexanik harakat nima.

Jism vaziyatini boshqa jismlarga nisbatan o'zgarishi.

Jismning istalgan paytdagi harakatiga.

Jism harakatlanganda chizgan chiziqqa.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2117. Mexanika so'zining manosi nima.

Tabiat degan ma'noni anglatadi, Grekcha.

Yo'noncha, mashina haqidagi ta'limot.

Uzliksiz bir o'lchamli degani.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2118. Fizika faniga "Mexanika" so'zini kim birinchi kiritgan.

Aristotel.

Arximed.

Nyuton.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2119. Kenitika so'zining ma'nosi?

Harakat

mashina haqida ta'limot

kuchga oid degan ma'noni anglatadi

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2120. Mexanik harakat nima?

Jismlar fazodagi o'rnining vaqt o'tishi bilan boshqa jismlarga nisbatan o'zgarishiga

Jismlar bosib o'tgan yo'lga

Yo'l qiymati bilan ifodalanadigan harakatga

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2121. Fazo nima?

chegarasi yo'q harakatsiz uch o'lchamli barcha nuqtalar va barcha yo'nalishlar bir xil

chekli harakatdagi uch o'lchamli sistema

uzluksiz bir o'lchamli sistema.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2122. Yo'l nima.

Jismlarni harakat trayektoriyasi bo'ylab bosib o'tgan masofasi.

Jismning harakat davomida bosib o'tgan masofasi.

Jismlarning ma'lum vaqt oralig'ida bosib o'tgan masofa.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2123. Skalyar kattalik nima.


Faqat son qiymati bilan aniqlanadigan kattalik

Faqat yo'nalishi bilan aniqlanadigan kattalik

Birlikka ega bo'lmagan kattalik.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2124. Vektor kattalik nima.

Son qiymati va yo'nalishi bilan aniqlanadigan kattalikka aytiladi.

Faqat son qiymati bilan aniqlanadigan kattalik.

Faqat yig'indisi bilan aniqlanadigan kattalik.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1125. Yo'lni topish formulasini toping.

s=v*t

s=v*m

v=s /t

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1
126. Kuch deb nimaga aytilaadi.

Bir jism ikkinchi jismga ra'siri tufayli tezligi yoki shaklini o'zgarishga.

Jismni harakatga keltiruvchi sababga.

A va B javoblar to'g'ri.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1
127. Kuch birligi nima.

Pa.

N


Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1
128. Kuchni qanday asbob bilan belgilaymiz.

Dinomometr.

Monometr.

Barometr.

Download 0.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling