Tuzuvchilar: F. Y. Qurbonov


Download 0.88 Mb.
Pdf ko'rish
Sana04.12.2019
Hajmi0.88 Mb.

 

TASDIQLAYMAN  

MUHAMMAD al- XORAZMIY nomidagi TATU  

IA kafedra mudiri 

_______ B.B.Mo’minov 

“___” “____” 2019y. 

 

Deadline boshlanadi “___” ____ 2019y. Oxirgi muddat “__” ____ 2019 y.   

Tuzuvchilar:                       F.Y.Qurbonov 

D.R.Gulyamova 

                      G.R.Mirzayeva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S.M.Saidov 

A.X.Aliqulov 

 

 

 

4-LABORATORIYA ISHI  

Mavzu: 

Satrlar


 bilan ishlash. Sinflarga oid vazifalar. 

 

Ishning maqsadi: Keltirilgan topshriq va vazifalar asosisda masalalar dasturini 

tuzish va natija olish. 

 

 

 

Satr

lar

ga oid quyi  tartibidagi masalalar 

 

1. 


Satr berilgan. Uning oxirgi so’zdagi k harfi miqdorini aniqlang.

 

2. C belgisi va S1 va S2 satri berilgan. S1 satrida uchragan uchragan har bir C belgisidan oldin S2 satrini qo’shuvchi dastur tuzing.  

3. S1 va S2 satrlari berilgan. Agar S1 satri S2 satrida bor bo’lsa true, aks holda false 

chiqaruvchi dastur tuzing.  

4. Satr berilgan har bir so’zni alfavit ko’rinishda ekranga chop qiling.  

5. Satr berilgan. Satr so’zlarida idintifikator bor yoki yo’qlini aniqlang.  

6. Satr berilgan. Satrdagi so’zlarda polindrom so’z bor yoki yo’qligini aniqlang.  

7. Satr berilgan. Satrdagi har bir so’zning bosh harfini oxirgiga o’tkazilsin.  

8. Satr berilgan. Satrdagi har bir so’zning oxirgi harfini boshiga o’tkazilsin.  

9. Satr berilgan. Satrda faqat bir marta uchragan so’zlarni ekranga chiqaring.  

10. Satr berilgan. Satrdagi birinchi so’zdagi birinchi harfi boshqa so’zlardabosh 

harfida bo’lgan so’zlarni ekranga chiqaring.  

11. Satr berilgan. Satrdagi birinchi va ikkinchi probeldagi belgilarni alfavit ko’rinishda 

ekranga chop qiling. Agar satr faqat bitta probeldan iborat bo’lsa bo’sh satr ekranga 

hosil qilinsin.  12. Satr berilgan. Satrdagi so’zlar miqdorini toq bo’lsa o’rtadagi so’zni ekranga 

chiqarilsin. Aks holda o’rtadagi ikkita so’zni chiqaring.  

13. Satr berilgan. Satrdagi so’zlardagi belgilar soni toq bo’lsa shu so’zdagi o’rtadagi 

belgi o’chirilsin, aks holda o’zgarishsiz qoldirilsin.  

14. Lotin yozuvidagi satr berilgan. Lotin yozuvidagi belgilarni boshqa belgilar bilan 

shifrlang.  

15. Satr berilgan. Unda eng ko’p uchragan belgini ekranga chiqaring.  

16. Satr berilgan. Satrdagi har bir belgi necha marta uchrashini aniqlaydigan dastur 

tuzing.  

17. Satr berilgan. Satrdagi so’zlarni teskari tartibda alfavit ko’rinishda hosil qiling.  

18. S1 va S2 satr berilgan. S3 satr S1 va S2 satrlardagi bir - birida mavjud bo’lgan 

belgilardan tashkil topsin va S3 alvavit ko’rinishda hosil qilinsin.  

19. Satr berilgan. Satrdagi berilgan so’zni o’chirilsin.  

20. Satr berilgan. Satrda faqat bir marta ishtirok etgan belgilardan S1 satr hosil 

qilinsin. S1 satrni  

 

//Satrni satr orasiga qo'shish  

 

  

Variant 

№ 

                     

Yuqori tartibdagi satrli masalalar 

1. 

 

Lotin alifbosida kichik harflardan iborat matn berilgan, uning oxirida 

nuqta bor . Matnda ikkitadan ortiq uchragan harflarni chop eting . 

2. 

 

Biror   bir so‘z berilgan.  Klaviaturadan biror simvolni kiriting,  so‘zning 

oxiridagi simvol bilan klaviaturadan kiri-tilgan simvol mos tushsa bu 

xaqida “mos tushdi “ deb ekranga chiqsin.  

3. 

 

Nuqta bilan tugallanuvchi, lotin xarflaridan iborat matn berilgan. Matnda bir marta qatnashgan harflarning barchasini chop eting.  

4. 

 

 Nuqta bilan tugallanuvchi, lotin  harflaridan iborat matn berilgan.  

Yonma –yon so‘zlardan keyin vergul, oxirgi so‘zdan so‘ng esa nuqta 

quyilgan. Matndagi lotin alifbosidagi unli   harflarni alfavit tartibida 

chop eting. 

5. 

 

Katta  lotin alfavitidagi harflardan iborat, bo‘sh bo‘lmagan so‘zlar ketma 

ketligi  berilgan. Yonma –yon so‘zlardan keyin vergul, oxirgi so‘zdan 

so‘ng esa nuqta quyilgan.  Alfavit shaklida hech kaysi so’zda 

uchramagan undosh harflarni nashr qiling.   

  

6.  

     Kichik  lotin  harflaridan iborat so‘zlar berilgan.  So‘z tarkibidagi  

jarangli undosh xarflarni alfavit tartibida chop eting.   

7. 

 

Lotin alfavitida kichik xarflardan iborat  so‘zlar berilgan. Yonma –yon 

so‘zlardan keyin vergul, oxirgi so‘zdan so‘ng esa nuqta quyilgan. Hech 

bir so‘zda ishlatilmagan jarangsiz undosh harflarni alfavit tartibida chop 

eting.   

8. 

 

  «a» simvoli berilgan so‘zda  necha marotaba  uchraydi.  

9. 

 

Agar qator uzunligi tok son bo‘lsa , unda o‘rtadagi simbolni o‘chiring.  

10. 

 

 Bir necha so‘zdan iborat kator berilgan . So‘zlarning orasida  pro-bel, 

gapning oxirida esa nuqta  bor. So‘zlarning sonini aniqlang, ulardan 

fakat  “a” xarfidan boshlanadigan so‘zlarni ekranga chop eting.   

11. 

 

 Klaviatura orqali kiritilgan  harfni  berilgan katorda necha marotaba 

takrorlanishini hisoblang.  

 

12. 

 

So’zlar ketma ketligi berilgan. Klaviatura orqali kiritiladigan simbol  har 

bir katorda necha marotaba  uchrashini  aniqlang.  

 

13. 

 

So’zlar ketma ketligi berilgan. Har bir qatorda unli harflar necha 

marotaba uchrashini aniqlang.  

 

14. 

 

Berilgan qator uzunligini aniqlang.  Agar qatorning uzunligi tok bo‘lsa 

o‘rtadagi harfni , aks xolda   o‘rtadan ikkita  harfni o‘chiring.  

 

15. 

 

So’zdagi   hamma X1 xarflarni   X2 ga almashtiring (ularning qiymatini   

klaviatura  orqali kiriting). 

 

16. 

 

 Klaviatura orqali kiritilgan har bir X harfidan so‘ng  Y qatorni quying.  

17. 

 

Klaviaturadan kiritilgan  ixtiyoriy so‘zda xar bir uchragan   X   xarfini  

ikki marotaba yozing  . 

18. 

 

Ingliz tilida so‘zlar ketma ketligi berilgan.  hello so‘zidan farq  kiladigan 

barcha so‘zlarni chop eting. 


19. 

 

 

Ikki satr berilgan . Agar ular bir xil simvoldan boshlangan bo‘lsa “xa”, yoki   “yo‘q” deb chop eting.  

20. 

 

 

So‘zlar ketma  ketligi berilgan.  Barcha so‘zlarni alfavit tarzida  chop eting.  

21. 

 

 

So‘zlarning ketma ketligi berilgan. Ushbu ketma ketlikda bir marotaba uchraydigan so‘zlarning  barchasini chop eting.  

22. 

 

 

Ihtiyoriy gap berilgan.  Gapdagi turli so‘zlarni  hammasini chop eting.  

 

  

 

  

 

Berilgan so’zdan ‘a’ simbolar sonini chiqaruvchi dastur….  

 

 № 

var.  


Sinflarga oid vazifalar 

1  


SEMESTR sinfi 1-chi kursni qishki semestr natijalari  haqida ma'lumotlarni o’z 

ichiga oladi. Har bir talaba to'g'risidagi ma'lumot quyidagi ko'rinishda berilgan

 familiya

,guruh nomeri

,baho1

,baho2


,baho3Familiya-  12  harfgacha,  guruh  nomeri-  101  dan  116  gacha  butun  son,  har  bir 

baho-  2  3  4  yoki  5,  baho1  -  matetmatikadan,  baho2-  fizikadan,  baho3- programmalashdan. Programma tuzilsin

 a) Kamida bitta fandan qarzdor bo'lgan talabaning familiyasi

 b) Barcha imtihonlarni  4 va 5 ga topshirgan talabalar necha foizni tashkil 

qilishini

 

d) Talabalar qaysi fandan imtihonlarni eng yaxshi natija bilan topshirganlar 

e) Talabalar o'zlashtirishining o'rtacha qiymati bo'yicha o'smaydigan tartibdagi guruhlarning tartib nomerlari. 

2  


ANKETA sinfi qandaydir oliy o'quv yurti talabalarining har biri to'g'risidagi 

quyidagi ma'lumotni o’zichiga oladi 

:familiya,ismi

,otasiningismi

,jinsi

,yoshi


,kursiFamiliya, ismi va otasining ismi -12 harfdan ko'p emas, jinsi ‘E' va ‘A' harflar 

bilan ko'rsatilgan, yoshi - 16 dan 35 gacha bo'lgan butun son, kursi -1 dan 4 

gacha bo'lgan butun son. Programma tuzilsin: 

a) erkaklar soni eng ko'p bo'lgan kurs nomeri; 

b) eng ko'p tarqalgan erkak va ayollar ismlari; 

d) yoshi va shariflari bir vaqtda eng ko'p tarqalgan talaba qizlar familiyalarining 

alfavit tartibidagi ro'yxati. 

3  


AEROFLOT sinfi,  va  

maydonlarini o’z ichiga oladi. Berilgan n o’lchamidagi sinf massivi yaratilsin va 

quyidagi amallar bajarilsin: 

a) massiv reys nomeri o’sichi bo’yicha tartiblansin; 

b) klaviaturadan kiritilgan manzilga uchadigan reys nomeri va samolet turi 

chop etilsin; 

        d)  klaviaturadan  kiritilgan  samolet  turi  uchadigan  reys  nomerlari  va 

manzillar chop etilsin. 

4  

ISHCHI  sinfi  ishchi  haqidagi  -  ,   va    maydonlarini  o’z  ichiga  oladi.  Berilgan  n  o’lchamidagi 

sinf massivi yaratilsin vaquyidagi amallar bajarilsin: 

a)  massiv  ishchi  familiyasining  alfavit  bo’yicha  joylashuviga  mos 

tartiblansin va f faylda saqlansin 

b) klaviaturadan kiritilgan yildan keyin ishga kirgan korxonada ishlayotgan 

ischi familiyasi chop etilsin; 

d) klaviaturadan kiritilgan lavozimdagi ishchilar familiyasi va ishga kirgan 

yili chop etilsin 

5  

POEZD  sinfi


,    va   

maydonlarini o’z ichiga oladi. Berilgan n o’lchamidagi sinf massivi yaratilsin va 

quyidagi amallar bajarilsin: 

a) massiv poyezd nomerlarining o’sishi bo’yicha tartiblansin; 

b) klaviaturadan kiritilgan poezd nomeriga mos poezd haqidagi malumotlar 

chop etilsin; 

d)  klaviaturadan  kiritilgan  manzilga  va  ko’rsatilgan  vaqtdan  keyin 

jo’naydigan poezd haqidagi ma’lumotlar chop etilsin. 6  

MARSHRUT  sinfi,  

punktining  nomi>  va    maydonlarini  o’z  ichiga  oladi. 

Berilgan n o’lchamidagi sinf massivi yaratilsin  va quyidagi amallar bajarilsin: 

a) massiv marshrut nomerlarining o’sishi bo’yicha tartiblansin; 

b)  klaviaturadan  nomeri  kiritilgan  marshrut  haqidagi  malumotlar  chop 

etilsin; 

d) klaviaturadan kiritilgan punkt nomi bo’yicha, boshlanashi yoki oxiri shu 

punkt bo’lgan marshrutlar haqidagi ma’lumotlar chop etilsin. 

7  


BLOKNOT  sinfi  tanish  odamning  ,    va 

  maydonlarini  o’z  ichiga  oladi.  Berilgan  n  o’lchamidagi  sinf 

massivi yaratilsin va quyidagi amallar bajarilsin: 

a) massiv odamning tug’ilgan sanasining o’sishi bo’yicha tartiblansin; 

b) klaviaturadan telefon nomeri kiritilgan odam haqidagi malumotlar chop 

etilsin; 

d) tug’ilgan oyi klaviaturadan kiritilgan songa mos keluvchi odamlar haqidagi 

ma’lumotlar chop etilsin 

8  


MUCHAL sinfi shaxsning  va sanasi>  maydonlarini  o’z  ichiga  oladi.  Berilgan  n  o’lchamidagi  sinf  massivi 

yaratilsin va quyidagi amallar bajarilsin: 

a) massiv shaxsning tug’ilgan sanasini o’sishi bo’yicha tartiblansin; 

b)  familiyasi  klaviaturadan  kiritilgan  familiya  bilan  ustma-ust  tushadigan 

shaxslar haqidagi malumotlar chop etilsin; 

d)  klaviaturadan  kiritilgan  muchal  yili  tug’lgan  shaxslar  haqidagi 

ma’lumotlar chop etilsin. 

9   NARX  sinfi  mahsulot  haqidagi    ,  

magazin  nomi>  va    maydonlarini  o’z  ichiga 

oladi.  Berilgan  n  o’lchamidagi  sinf  massivi  yaratilsin  va  quyidagi  amallar 

bajarilsin: 

a) massiv mahsulot nomini alfavit bo’yicha joylashuviga mos tartiblansin; 

b)  nomi  klaviaturadan  kiritilgan  mahsulot  haqidagi  malumotlar  chop 

etilsin; 

d)  klaviaturadan  kiritilgan  magazinda  sotiladigan  mahsulotlar  haqidagi 

ma’lumotlar chop etilsin. 

10  


ORDER  sinfi  bank  mijozi  haqidagi    

 va  maydonlarini o’z 

ichiga oladi. Berilgan n o’lchamidagi sinf massivi yaratilsin va quyidagi amallar 

bajarilsin: 

a) massiv to’lovchining hisob raqami bo’yicha tartiblansin; 

b)  hisob  raqami  klaviaturadan  kiritilgan  to’lovchining  hisob  raqamidan 

qancha pul olinganligi haqidagi malumot chop etilsin; 

d) hisob raqami klaviaturadan  kiritilgan oluvchining hisob raqamiga qaysi 

hisobdan qancha pul kelib tushganligi haqidagi ma’lumotlar chop etilsin 11  

YUGURUVCHI  sinfi  yugurish  musobaqasi  natijalari  haqidagi    

familiyasi  va  initsiallari>,    va  

(sekundlarda)>  maydonlarini  o’z  ichiga  oladi.  Berilgan  n  o’lchamidagi  sinf 

massivi yaratilsin va quyidagi amallar bajarilsin: 

a)  massiv  yuguruvchilarni  masofani  bosib  o’tgan  vaqtini  kamayishi 

bo’yicha tartiblansin; 

b)  jamoa  a’zolarining  o’rtacha  yugurish  vaqti  bo’yicha  yuqori  natija 

ko’rsatgan uchta jamoa nomlari chop etilsin. 

12  


FUTBOL  sinfi  futbol  jamoasining  o’yin  natijalari  haqidagi  

,  ,  ,  soni>  va    maydonlarini  o’z  ichiga  oladi.  Berilgan  n 

jamoa  uchun to’plagan ochkolari  bo’yicha  Jamolar  jadvali  chop  etilsin. Bunda 

quyidagilarga  e’tibor  berilsin.  Agar  ikkita  jamoaning  ochkolari  teng  bo’lsa, 

kiritilgan  va  o’tkazib  yuborilgan  to’plar  farqiga  qaraladi.  Farqi  katta  bo’lgan 

jamoa uyqori qatorga o’tadi, aks holda kura tashlanadi va shunga qarab jamoa 

o’rni aniqlanadi. 

13  


AVTOMOBILCHI  structurasi  avtomobil  va  uning  egasi  haqidagi    egasining  familiyasi  va  initsiallari>,  ,   

maydonlarini  o’z  ichiga  oladi.  Berilgan  n  o’lchamidagi  structuralar  massivi 

yaratilsin va  f  faylga yozilsin, quyidagi amallar bajarilsin: 

a)  massiv  avtomobil  egalarining  familiyalarini    alfavit  bo’yicha 

joylashuviga mos tartiblansin; 

b)  klaviaturadan  kiritilgan  avtomobil  rusumidagi  avtomobil  egalari 

haqidagi malumot chop etilsin; 

d) klaviaturadan kiritilgan avtomobil rusumi va nomeri bo’yicha avtomobil 

egasining familiyasi chop etilsin. 

14  

BANK sinfi bank mijozlari haqidagi  

maydonlarni o’z ichiga oladi. Berilgan 

bir  hisob  raqamidan  ko’rsatilgan  pul  miqdorini  ikkinchi  hisob  raqamiga 

o’tkazadigan programma tuzilsin va chop etilsin. 

15  


KIYIM  sinfi,  ,  ,  soni>,    maydonlaridan  iborat.  MAHSULOT 

sinfi  ushbu  mahsulotlar  haqidagi  ,   

maydonlaridan  hosil  topgan.  Ekranda  ,  ,  ,  ,  mahsulotlar soni>

tayyor mahsulotlar soni>  ustunlaridan iborat jadvali chop etilsin.  

16  


TALABA  sinfi,  ,  ,  familiyasi  va  sharifi>,  


,
 

maydonlaridan  iborat.  FAKULTET  sinfi  fakultetlar  haqidagi    maydonlardan  tashkil  topgan.  PREDMET  sinfi  esa  

shifri>,  ,  
,
  berilganlari 

joylashgan. Ekranga har bir o’quv predmeti bo’yicha o’zlashtirish jadvali chop 

etilsin.  Unda  ,  ,  ,  

familiyasi va sharifi>, 


 ustunlari bo’lsin. 

17 


SHAXS sinfi shaxs haqidagi ma’lumot quyidagi maydonlardan tashkil topgan: 

,  ,  ,  .  ISH_HAQI 

sinfi<  lavozim>,  maydonlaridan  iborat.  Ekranga  korxona  xodimlari 

haqidagi  ma’lumot  beruvchi  va  ,  

 va  ustunlaridan tashkil topgan jadval chop 

etilsin.       

18 

DARSXONA  sinfi,  ,   maydonlaridan  tashkil  topgan.  DARS  sinfi  esa  
,

  maydonlardan  iborat.  DARS  sinfidagi  har  bir  predmet  uchun 

unga mos keluvchi auditoriya nomerlari chop etilsin.   

19 

KUTUBXONA  sinfi,  ,    va    maydonlaridan  tashkil  topgan.  Quyidagi  amallar 

bajarilsin: 

       a) mualliflar familiyalari alfavit bo’yicha tartiblangan ko’rinishdagi kitoblar 

ro’yxati chop etilsin; 

       b)  ko’rsatilgan  nashriyot  tomonidan  chiqarilgan  kitoblar  ro’yxati  chop 

etilsin; 

 

20 


AVTO sinfi 

va    maydonlari  bilan,  avtomobillar  texnik  holatlari.  TAMIR 

sinfi maydonalari bilan berilgan. 

Avtomobilning  texnik  holati  uchta  holatda  bo’lishi  mumkin:  1-yaxshi;  2-

qoniqarli; 3-qoniqarsiz. Quyidagi masalalar yechilsin: 

       a)  texnik  holati  yaxshi  bo’lgan  barcha  avtomobillar  haqidagi  ma’lumotlar 

chop etilsin; 

       b) ko’rsatilgan avtomobil nomeri bo’yicha uning texnik holati aniqlansin

 

 

Berilgan dasturda odam class yoshi bo’yicha saralaydi. #include 

using namespace std; 

class person 

 char name[100]; 

int yosh; 

public: 

 

  

void m( person a[],int n)  

 int z;   

 

for(int i=0;i

 

cout<

 

cin>>a[i].name;  

cout<<" YOSHINI KRITING "; 

 

cin>>a[i].yosh;}} void g( person a[],int n) 

 

{  int k;   

 

{for(int i=0;i

 

 

   for(int j=i+1;j

 

 

  if(a[i].yosh>a[j].yosh){ 

 

  

 swap(a[j],a[i]);}} 

 

 

   

for( int i=0;i

 

 

   cout<

 

int main()  

{      int n, i; 

 

 

person a[100];  

 

cout<<" ILTIMOS  ODAMLARNING sonini KRITING ";  

 

cin>>n;  

a[i].m(a,n); 

 

a[i].g(a,n);     

  

 

Baholash  

Topshiriqlar quyidagicha baholanadi: To’liq va aniq bajarilgan topshiriq uchun 2 ball beriladi. Topshiriq to’liq bajarilmagan 

bo’lsa  ham,  lekin  to'g'ri  mantiqiy  ketma-ketlik  (algoritm)  keltirilgan  bo’lsa    1  ball beriladi. Mazkur topshiriqlar bo’yicha savol berilgan to'g'ri javoblar uchun – 2 ball. 

 

Download 0.88 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling