Uchastkalarini tuzish haqida


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/13
Sana25.03.2017
Hajmi5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI SAYLOVINI O’TKAZUVCHI SAYLOV 
UCHASTKALARINI TUZISH HAQIDA 
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI SAYLOVINI O’TKAZUVCHI  
1-QORAQALPOG’ISTON OKRUGI SAYLOV KOMISSIYASINING QARORI 
 
NUKUS ShAHRI BO’YIChA: 
 
1-saylov uchastkasi:  
Uchastka  saylov  komissiyasining  joylashgan  manzili  –  Nukus  shahar  dezinfektsiyalash 
stantsiyasi binosi. Ulug’bek ko’chasi raqamsiz uy, telefon: 605-48-84, indeks: 230118 
Chegaralari:  «Jolsho’lar»  mahalla  fuqarolar  yig’ini hududidagi  Ulo’g’bek  ko’chasidagi 152-
222  xonadonlar,  Maman  biy  ko’chasidagi  154-233  xonadonlar,  Abadan  ko’chasidagi  153-230 
xonadonlar,  Bozatao’  ko’chasidagi  159-231  xonadonlar,  Qo’zo’l  qum  ko’chasidagi  153-209 
xonadonlar,  G.Ubaydullaev  ko’chasidagi  145-181  xonadonlar,  Amanlo’q  guzori,  G’әrip  asho’q, 
Qamsaro’q,  Sәubet,  Tilekles,  Juldo’zsha,  Nao’ro’z,  Jiydeli  bayso’n-1,  Jiydeli  bayso’n-2,  Jasarat, 
Gүjim tal, Qaratao’ ko’chalarida joylashgan barcha turar joylar kiradi. 
Saylovchilarning soni–2974  
2-saylov uchastkasi: 
Uchastka saylov komissiyasining joylashgan manzili - 6-sonli poliklinika imorati. J.Suyunov 
ko’chasi 2G’27 uy, telefon: 224-41-96, indeks: 230118.  
 
Chegaralari:  «Jolsho’lar»  mahalla  fuqarolar  yig’ini  hududidagi  Ulo’g’bek  ko’chasidagi 
104-150  xonadonlar,  Jasarat,  Gүjim  tal,  Qaratao’,  Porlo’  tao’,  Ayteke  biy,  Ashsho’  kO’l  yoqasi-1, 
Ashsho’  kO’l  yoqasi-2,  Maman  biy  ko’chasidagi  100-152  xonadonlar,  Abadan  ko’chasi  98-152 
xonadonlar,  Bozatao’  ko’chasidagi  103-158  xonadonlar,  Qo’zo’l  qum  ko’chasidagi  100-152 
xonadonlar, G.Ubaydullaev ko’chasidagi 93-143 xonadonlarda  joylashgan barcha turar joylar kiradi 
Saylovchilarning soni–2981 
3-saylov uchastkasi:  
Uchastka  saylov  komissiyasining  joylashgan  manzili  -28-sonli  maktab  imorati.  Aralbaev 
ko’chasi raqamsiz uy, telefon: 224-42-25, indeks: 230118. 
 
Chegaralari:  «Taslaq»  mahalla  fuqarolar  yig’ini  hududidagi  Doslo’q  bayrog’i 
ko’chasining shap tarapida joylashgan turor joylar, Dao’o’t ata, Tulpar, Zulfiya, Aydos biy, Erkinlik, 
Uyxun,  Bayshubar,  Taq  jap,  Taslaq,  Ata  makan,  Ag’la,  Jaslar,  Gulbaxar,  Edil,  Topo’raq  qala, 
Daro’aza qum, Qamo’s arna, Qarajan baqso’, Musa baqso’, Najim ata, Darsan, Ao’ez qala, Aq tuba, 
Karo’an qala, Erpolat jo’rao’, Qoblan bato’r, Esemurat jo’rao’, Birlikli, Qum tO’be, Saro’ qum, Jaңa 
bazar, Aydos biy O’tkeli, Eli abat, Axun jap  ko’chalarida joylashgan barcha turar joylar kiradi 
Saylovchilarning soni–2971 
 
 
4-saylov uchastkasi: 
Uchastka  saylov  komissiyasining  joylashgan  manzili  -  40-sonli  maktab  imorati.  Ulo’g’bek 
ko’chasi 10 uy, telefon: 224-41-50, indeks: 230118.  
 
Chegaralari: “Taslaq” mahalla fuqarolar yig’ini hududidagi Ulo’g’bek, Maman biy 1-100, 
Abadan  1-100,  Bozatao’  1-100,  Qo’zo’l  qum  1-100,  Shariyar  1-100,  Gүlayo’m,  Sarbinaz,  Omar 
shayo’r,  O’tesh  shayo’r,  D.Kayo’pov,  Abat  jap,  ko’chalarida  joylashgan  barcha  turar  joylar  kiradi.        
Saylovchilarning soni–2984 
5-saylov uchastkasi: 

Uchastka saylov komissiyasining joylashgan manzili – Nukus shahar 35-sonli maktab imorati. 
KaraO’zek ko’chasi raqamsiz uy, telefon: 601-49-88 indeks: 230118. 
 
Chegaralari:  “Taslaq”  mahalla  fuqarolar  yig’ini  hududidagi  Loyihadagi  13  ko’chalarda 
joylashgan barcha turar joylar kiradi 
Saylovchilarning soni– 2060 
6-saylov uchastkasi: 
Uchastka saylov komissiyasining joylashgan manzili – Nukus shahar 35-sonli maktab imorati. 
KaraO’zek ko’chasi raqamsiz uy, telefon: 601-49-88 indeks: 230118. 
 
Chegaralari:  “Qutlo’  mәkan”  mahalla  fuqarolar  yig’ini    hududidagi  ko’chalarda 
joylashgan barcha turar joylar kiradi 
Saylovchilarning soni– 2844 
7-saylov uchastkasi: 
Uchastka saylov komissiyasining joylashgan manzili – Nukus shahar 8-sonli maktab imorati. 
Amet Qalniyazov ko’chasi 30 uy, telefon: 224-45-02 indeks: 230108. 
 
Chegaralari:  “Allaniyaz  Qahraman”  mahalla  fuqarolar  yig’ini  hududidagi  Maqtano’sh, 
Jәmiyet, Sardar, Kadiriyat, Tabo’s, Muxaddes, Ro’sqo’, Maslaxat, Choros, Ustaxana, Saxo’y, Ulgili 
tO’re,  Barkamal  Әo’lat,  Saxauatlo’  insan,  Karamatlo’,  Jao’o’nger,  Xaso’l,  Kaxarman,  Talantlo’, 
Duo’tarsho’, Baxo’tlo’ el, Ak tal, Nukus, Jolo’y ao’o’l, Tayano’sh, Ornekli, Kayo’ksho’, Payo’zlo’, 
E.Alakoz, A.Dosnazarov, Akterek ko’chalarida joylashgan barcha turar joylar kiradi 
Saylovchilarning soni– 2994 
8-saylov uchastkasi: 
Uchastka saylov komissiyasining joylashgan manzili  - 2-sonli Nukus tibbiyot kolleji imorati. 
Sho’mbay guzori raqamsiz uy, telefon: 224-34-48,  224-33-46 indeks: 230108. 
 
Chegaralari:  “Botanika  bag’o’”  mahalla  fuqarolar  yig’ini  hududidagi  Ko’yas  jo’rao’ 
Kayratdinov,  Bashkurstan,  pr  Bashkurstan,  Turkistan,  pr  Turkistan,  S.Majitov,  Mәdeniyat, 
Sh.Musaev,  pr  Sh.Musaev,  Shiyro’n  bike  ayo’m,  Eli  abat,  Gulzar,  O.Xalmuratov,  Diydar, 
Salamatlaq,  Pәro’az,  Bәhar,  pr  Bәhәr,  KO’rkem,  O’әzirler,  Huqo’q,  Qorg’ao’sho’lar, 
Ag’arto’o’sho’lar, A.Dosnazarov, Loyihadagi ko’chalarda joylashgan barcha turar joylar kiradi 
Saylovchilarning soni– 2760 
9-saylov uchastkasi: 
Uchastka  saylov  komissiyasining  joylashgan  manzili  –    Nukus  Olimpiya  rezervlari  kolleji 
imorati. Sho’mbay guzori 35 uy, telefon: 224-32-06, indeks: 230108. 
 
Chegaralari:  “Botanika  bag’o’”  mahalla  fuqarolar  yig’ini    hududida  joylashgan  pr 
E.AlakO’z,  Gulnar,  Xurliman,  Ibrat,  Jaslo’q,  Sultan  uais  baba,  pr  Sultan  uais  baba    ko’chalarda 
joylashgan  joylashgan  barcha  turar  joylar  va  «Hao’a  jolo’»  MFY  hududidagi  Doslo’q  guzori, 
Zaberdes, Doslo’q,  O’qto’yar, O’qto’yar  O’tkeli,  Dao’let baqso’, Dao’let baqso’ O’tkeli,  Sho’mbay 
jolo’,  Sho’mbay  jolo’  baraq,  O’qto’yar  2a,  Dao’let  baqso’  2a,  A.Dosnazarov  183-191  ko’chalarda 
joylashgan  va  «Qutlo’  qono’s»  MFY  hududidagi  Shag’o’rlo’,  K.Auezov,  Amangeldi  biy,  Uvaysiy, 
Nәdira begim ko’chalarda joylashgan barcha turar joylar kiradi 
Saylovchilarning soni– 2433 
 
10-saylov uchastkasi: 

Uchastka  saylov  komissiyasining  joylashgan  manzili  -  21-sonli  maktab  imorati.  Sh.Musaev 
ko’chasi 3 uy, telefon: 224-36-20, indeks: 230108. 
 
Chegaralari: “Qutlo’ qono’s” mahalla fuqarolar yig’ini hududidagi E.AlakO’z, Janibekov, 
pr  Janibekov,  D.Shamshetov,  Sunxar,  Z.Nasurullaev,  pr  Z.Nasurullaev,  Toqpaq  ata,  Toqpaq  ata 
O’tkeli,  sholpan  juldo’z,  neftshi,  Arxitektorlar,  Qumjo’qo’n,  Hүr  qo’zlar,  Baymaqlo’  ao’o’l, 
Narimjan baba, Kanlo’, Sulayman Baqo’rg’ano’y, Durdana, Nuro’m tүbek, Jekensal, Gazalkent, Hүr 
jәnnet,  Nao’qo’ran  jaslaro’,  Kumay,  Zulfiya  xano’m,  Bunyodkor,  Qo’ro’q  jigit,  Doslo’q  bag’laro’, 
Gullala, 
Biybixano’m, 
ko’chalarda 
joylashgan 
barcha 
turor 
joylar 
va 
«Allaniyaz  Qaxarman»    MFY  hududidagi  Rayxan,  Er  jүrek  ,  Jeңimpaz,  Dano’shpan,  Jemisli,  pr 
Rayxan ko’chalarda joylashgan barcha turar joylar kiradi 
Saylovchilarning soni– 2785 
11-saylov uchastkasi: 
Uchastka  saylov  komissiyasining  joylashgan  manzili  -5-sonli  maktab  imorati.  Ernazar 
AlakO’z ko’chasi raqamsiz uy, telefon: 224-33-47 indeks: 230108. 
 
Chegaralari:  “Aydo’n  jol”  mahalla  fuqarolar  yig’ini  hududidagi  ko’chalarda  joylashgan 
barcha turar joylar kiradi 
Saylovchilarning soni– 2815 
12-saylov uchastkasi: 
Uchastka  saylov  komissiyasining  joylashgan  manzili  -  12-sonli  maktab  imorati. 
M.Jumanazarov ko’chasi 111 uy, telefon: 224-05-24, indeks: 230108. 
 
Chegaralari:  “Sho’mbay  shayxana”  mahalla  fuqarolar  yig’ini  hududidagi  ko’chalarda 
joylashgan barcha turar joylar kiradi 
Saylovchilarning soni–2982 
13-saylov uchastkasi: 
Uchastka saylov komissiyasining joylashgan manzili QDU qoshidagi 3-sonli akademik litsey 
imorati. Doslo’q guzori, 154-uy, telefon: 226-04-96 indeks: 230108. 
 
Chegaralari:  “Hao’a  jolo’”  mahalla  fuqarolar  yig’ini  hududidagi  Xujdan,  Ata  jolo’, 
Bereket, Hao’a jolo’, Hao’a jolo’ O’tkeli, Jambo’l, Nog’ay, Miymandos, Ormanbet biy, Alto’n orda, 
Alto’n  orda  O’tkeli,  Doslo’k  guzori  181,  181a,  181b,  181v,  183,  E.AlakO’z  70-72,  Xujdan  3,  15, 
A.Dosnazarov 157, Ata jolo’ 18, Alto’n orda 25, 27, 28, 29, 1G’16, 1G’17,  ko’chalarda joylashgan 
barcha turar joylar kiradi 
Saylovchilarning soni– 2810 
14-saylov uchastkasi: 
Uchastka saylov komissiyasining joylashgan manzili –12-sonli Amet baqchi nomidagi bolalar 
muziqa  va  san’aat  maktab  imorati.  Pushkin  ko’chasi  raqamsiz  uy,  telefon:  222-15-80,  indeks: 
230100. 
 
Chegaralari:  “Xalo’qlar  doslo’g’o’”  mahalla  fuqarolar  yig’ini  hududidagi  ko’chalarda 
joylashgan barcha turar joylar kiradi 
Saylovchilarning soni– 2988 
 
15-saylov uchastkasi: 
Uchastka saylov komissiyasining joylashgan manzili – Nukus davlat pedagogika instituti bosh 
imorati. A.Dosnazarov ko’chasi 104 uy, telefon: 222-82-42, indeks: 230108. 

 
Chegaralari:  “Sho’g’o’s”  mahalla  fuqarolar  yig’ini  hududidagi  ko’chalarda  joylashgan 
barcha turar joylar kiradi 
Saylovchilarning soni– 2975 
16-saylov uchastkasi: 
Uchastka  saylov  komissiyasining  joylashgan  manzili  –  Nukus  tibbiyot  kolleji  imorati. 
A.Dosnazarov ko’chasi 114 uy, telefon: 226-05-87, 226-18-08 indeks: 230108. 
 
Chegaralari:  “Doslo’k  guzori”  mahalla  fuqarolar  yig’ini  hududidagi  ko’chalarda 
joylashgan barcha turar joylar kiradi 
Saylovchilarning soni– 2885 
17-saylov uchastkasi: 
Uchastka  saylov  komissiyaso’no’ң  joylashgan  manzili  –  3-sonli  maktab  imorati. 
T.Qayipbergenov ko’chasi 24 uy, telefon: 222-16-24, indeks: 230100. 
 
 Chegaralari:  “To’no’shlo’q”  mahalla  fuqarolar  yig’ini  hududidagi  ko’chalarda  
joylashgan barcha turar joylar kiradi 
Saylovchilarning soni– 2985 
18-saylov uchastkasi: 
Uchastka  saylov  komissiyasining  joylashgan  manzili  –4-sonli  maktab  imorati.  Amir  Temur 
ko’chasi 42 uy, telefon: 222-39-35, indeks: 230100. 
 
 Chegaralari:  “Shayo’rlar  ao’o’lo’”  mahalla  fuqarolar  yig’ini  hududidagi  ko’chalarda 
joylashgan barcha turar joylar kiradi 
Saylovchilarning soni– 2976 
19-saylov uchastkasi: 
Uchastka saylov komissiyasining joylashgan manzili –32-sonli maktab imorati. Amir Temur 
ko’chasi raqamsiz uy, telefon: 222-75-61, indeks: 230100. 
 
 Chegaralari:  “Doslo’q”  mahalla  fuqarolar  yig’ini  hududidagi  A.Timur,  J  Seytniyazov, 
Berdax,  Nauayo’,  A.Begimov,  O’zbekistan,  Tumaris,  Ilimli,  Doslo’k  guzori,  A.Dosnazarov, 
K.Saypov,  A.Musaev,  Amanbaev,  Lalazar,  Salo’ksho’,  A.Tureev,  O’zbekistan  guzori,  48,50,52,54, 
ko’chalarda joylashgan barcha turar joylar kiradi 
Saylovchilarning soni– 2815 
20-saylov uchastkasi: 
Uchastka saylov komissiyasining joylashgan manzili – Nukus shahar Avtobil yo’l xujaligi va 
xizmat  ko’rsatish  kasb-xunar  kolleji  imorati.  Muqimiy  ko’chasi  22  uy,  telefon:  222-88-58,  indeks: 
230100. 
 
 Chegaralari:  “Sarbinaz”  mahalla  fuqarolar  yig’ini  hududidagi  barcha  ko’chalarda 
joylashgan turar joylar kiradi. 
Saylovchilarning soni– 2984 
 
 
21-saylov uchastkasi: 
Uchastka  saylov  komissiyasining  joylashgan  manzili  –Nukus  qurilish  kasb-xunar  kolleji 
imorati. A.O’tepov ko’chasi 31a uy, telefon: 224-74-80, indeks: 230106. 

 
 Chegaralari:  «Gulzar»  mahalla  fuqarolar  yig’ini  hududidagi  ko’chalarda  joylashgan 
barcha turar joylar kiradi 
Saylovchilarning soni– 2815 
22-saylov uchastkasi: 
Uchastka  saylov  komissiyasining  joylashgan  manzili  –38-sonli  maktab  imorati.  O.Axmedov 
ko’chasi 10 uy, telefon: 223-72-53, indeks: 230106. 
 
 Chegaralari:  “Juo’azsho’”  mahalla  fuqarolar  yig’ini  hududidagi  J.Qoshqarov 
B.Berdibaev,  M.Sitanov,  O.Axmetov,  Shamenzar,  Juo’azsho’,  A.Bekpolatov,  TO’rtkүl-Guzori    22, 
23, 9, 25, 26 ko’p qavatli uylar, Aydos jol, Sazan jap, Bүrkit qala, Bekkeldi, Bes bolo’s  ko’chalarda 
joylashgan barcha turar joylar kiradi 
Saylovchilarning soni–2865  
23-saylov uchastkasi: 
Uchastka  saylov  komissiyasining  joylashgan  manzili  -  Nukus  ijtimoiy-iqtisodiy  kasb-xunar 
kolleji imorati. Qaraqalpaqstanning 60 yilligi ko’chasi, 15-uy, telefon: 780-02-42, indeks: 230106. 
 
 Chegaralari: “Juo’azsho’” mahalla fuqarolar yig’ini hududidagi Tasqo’rman, Jүzim bag’, 
Aydos qala,  Alto’n taң,  katta aylanba  yo’l boyi   ko’chalari va  «Tele oray»  MFY xududidagi Temir 
jol, Tutlizar, Abat el, SO’kitli, Farxad-Shiyro’n ko’chalarida joylashgan barcha turar joylar kiradi 
Saylovchilarning soni– 2015 
24-saylov uchastkasi: 
Uchastka  saylov  komissiyasining  joylashgan  manzili  –“Barkamol  avlod”  bolalar  markazi 
imorati. O’zbekstan guzori 44 uy, telefon: 224-67-32,  indeks: 230100. 
 
 Chegaralari:  “O’rnek”  mahalla  fuqarolar  yig’ini  hududidagi  J.Izentaev,  A.Musaev, 
Kutlo’ el, Koblan, Doslo’k guzori, To’no’shlo’k, A.Dosnazarov, Xorezm, Shamsho’rak, Ernazar biy 
paluan, Sho’lpo’k, O’zbekistan guzori 36,38,40,42,44 ko’chalarda joylashgan barcha turor joylar va 
«Doslo’q» MFY hududidagi Aral, Amanbaev, Taxiatas, Turtkүl guzori 46-uylar kiradi. 
Saylovchilarning soni– 2515  
25-saylov uchastkasi: 
Uchastka  saylov  komissiyasining  joylashgan  manzili  –Nukus  davlat  pedagogika  instituti  3-
sonli oquv imorati. O’zbekstan guzori 34 uy, telefon: 223-48-70, 223-19-50, indeks: 230100. 
 
 Chegaralari: “Tuңg’o’sh qono’s” mahalla fuqarolar yig’ini hududidagi joylashgan barcha 
ko’p qavatli uylar kiradi. 
Saylovchilarning soni– 2865 
26-saylov uchastkasi: 
Uchastka saylov komissiyasining joylashgan manzili –17-sonli maktab imorati. A.Dosnazarov 
ko’chasi raqamsiz uy, telefon: 223-54-82, indeks: 230100. 
 
 Chegaralari:  “Guzar”  mahalla  fuqarolar  yig’ini  hududidagi  joylashgan  barcha  ko’p 
qavatlo’ uylar kiradi. 
Saylovchilarning soni– 2815 
 
27-saylov uchastkasi: 
Uchastka  saylov  komissiyasining  joylashgan  manzili  –  Nukus  madaniyat  va  san’aat  kolleji 
imorati. Ernazar Alakoz ko’chasi 1 uy, telefon: 224-07-12, 224-22-44 indeks: 230100. 

 
 Chegaralari: “G’әrezsizlik” mahalla fuqarolar yig’ini hududidagi ko’chalarda joylashgan 
barcha ko’p qavatli uylar kiradi.  
Saylovchilarning soni– 2981 
28-saylov uchastkasi: 
Uchastka saylov komissiyasining joylashgan manzili – Tashkent davlat stomatologiya instituti 
Nukus filiali imorati. Ch.Abdirov ko’chasi 2 uy, telefon:  95-609-12-19 , 226-14-37 indeks: 230100. 
 
 Chegaralari:  «Baqsho’lo’q»  mahalla  fuqarolar  yig’ini  hududidagi  ko’chalar    bilan  va 
“Qum ao’o’l” mahalla fuqarolar yig’ini hududidagi Erejep-baba, K.Kudaybergenov, A.Shamuratova, 
Kunxoja, Sad sovxoz, Baqsho’lo’q ko’chalarida joylashgan barcha turar joylar kiradi 
Saylovchilarning soni– 2984 
29-saylov uchastkasi: 
Uchastka  saylov  komissiyasining  joylashgan  manzili  –  41-sonli  maktab  imorati.  Oquvchilar 
ko’chasi ko’chasi 68 uy, telefon: 223-27-94 indeks: 230100. 
 
 Chegaralari:  “QoskO’l”  mahalla  fuqarolar  yig’ini  hududidagi  Qos  arna,  KO’l  boyo’, 
Beruniy, Atalo’q, O’g’bal, Ilimpazlar, Oy  ko’chalarda joylashgan barcha turar joylar kiradi 
Saylovchilarning soni– 2983 
30-saylov uchastkasi: 
Uchastka  saylov  komissiyasining  joylashgan  manzili  –  22-sonli  maktab  imorati.  Aqtal 
ko’chasi raqamsiz uy, telefon: 226-17-29 indeks: 230100. 
 
 Chegaralari:  “QoskO’l”  mahalla  fuqarolar  yig’ini  hududidagi  Oquvchilar,  Ustalo’, 
Әskeriy qalasha ko’chalarda joylashgan barcha turar joylar kiradi 
Saylovchilarning soni– 2815 
31-saylov uchastkasi: 
Uchastka saylov komissiyasining joylashgan manzili – Nukus temir yo’llari transporto’ kasb-
xunar  kolleji  imorati.  Nukus-TO’rtkүl  avtomagistralo’  raqamsiz  uy,  telefon:  226-29-51,  226-29-48, 
indeks: 230100. 
 
 Chegaralari:  “Jaңa  bazar”  mahalla  fuqarolar  yig’ini  hududidagi  ko’chalarda  joylashgan 
barcha turar joylar kiradi 
Saylovchilarning soni– 2910 
32-saylov uchastkasi: 
Uchastka  saylao’  komissiyaso’no’ң  joylashgan  manzili–33-sonli  maktab  imorati.  Kurbanov 
ko’chasi raqamsiz uy, telefon: 226-18-37 indeks: 230113. 
 
 Chegaralari:  “Quro’lo’ssho’”  mahalla  fuqarolar  yig’ini  hududidagi  joylashgan 
16,17,18,19,20 ko’p qavatli turar joylardan bashqa ko’p qavatli barcha turar joylar kiradi. 
Saylovchilarning soni– 2988 
33-saylov uchastkasi: 
Uchastka  saylao’  komissiyaso’no’ң  joylashgan  manzili  –  QDU  qoshidagi  1-sonli  akademik 
litsey imorati. A.Dosnazarov ko’chasi 2 uy, telefon: 223-58-25 indeks: 230100. 
 
 Chegaralari:  “Aq  otao’”  mahalla  fuqarolar  yig’ini  hududidagi  ko’chalarda  joylashgan 
barcha  turar  joylar  va  «Quro’lo’ssho’»  mahalla  fuqarolar  yig’ini  hududidagi  16,17,18,19,20  ko’p 
qavatli turar joylar kiradi. 

Saylovchilarning soni– 2875 
34-saylov uchastkasi: 
Uchastka  saylao’  komissiyaso’no’ң  joylashgan  manzili–Tashkent  pediatriya  tibbiyot  instituti 
Nukus filiali imorati. Kurbanov ko’chasi 223 uy, telefon: 226-19-12 indeks: 230100. 
 
 Chegaralari:  “Almazar”  mahalla  fuqarolar  yig’ini  hududidagi  ko’chalarda  joylashgan 
barcha turar joylar kiradi 
Saylovchilarning soni– 2865 
35-saylov uchastkasi: 
Uchastka  saylao’  komissiyaso’no’ң  joylashgan  manzili  –  23-sonli  maktab  imorati. 
Ch.Abdirov ko’chasi 1 uy, telefon: 226-16-30 indeks: 230112. 
 
 Chegaralari:  “Qum  ao’o’l”  mahalla  fuqarolar  yig’ini  hududidagi  Ullo’  Maxset,  A 
Amanov,  Jambas  jap,  M  Tajetdinov,  Ko’yat  abat,  A  Kurbaniyazov,  A  Ashirbekova,  Karlo’gash, 
Erjan  atao’,  Urpaqlar,  Arzo’o’lar,  O  Abdimuratov,  K  Mambetov,  Aral  ko’zlaro’,  S  Pirjanov, 
Enbekshi, I Muyatdinov, Sultan bag’, Apsana, Sh.Otemuratov, Erejep tentek, R Sultanov, B Saparov, 
S Nietullaev, Beleuli, K Jumaniyazov, Intizar, Isenim, S Aitmuratov, Abbat makan, Tolo’bai shayo’r, 
J  Matmuratov,  A  Kunnazarov,  X  Jumashov,  I  Qoso’mbetov,  Sh  Eshniyazova,  Madeli,  Kuano’sh, 
Kum-ao’o’l, Diluar ko’chalardagi barcha turar joylar kiradi. 
Saylovchilarning soni– 2975 
36-saylov uchastkasi: 
Uchastka  saylov  komissiyasining  joylashgan  manzili  –Nukus  politexnika  kasb-xunar  kolleji 
imorati. A.Dosnazarov ko’chasi 4 uy, telefon: 223-34-61 indeks: 230113. 
 
 Chegaralari:  “Nur”  mahalla  fuqarolar  yig’ini  hududidagi  joylashgan  1G’33,  1G’34, 
1G’35,  1G’36,  1G’37,  1G’38,  1G’39,  1G’40,  1G’42,  1G’43,  1G’44,  1G’45,  1G’46,  1G’47,  
Dosnazarov-2-uy,  Dosnazarov  2a-uy,        Dosnazarov  2-b  uy,  Dosnazarov  6-uy,  Dosnazarov  6-a  uy 
3G’11, 1-v ko’p qavatli turar joylar kiradi. 
Saylovchilarning soni– 2911  
37-saylov uchastkasi: 
Uchastka  saylao’  komissiyaso’no’ң  joylashgan  manzili–34-sonli  maktab  imorati.  Kurbanov 
ko’chasi raqamsiz uy, telefon: 226-16-88 indeks: 230113. 
 
 Chegaralari:  “Eli  abat”  mahalla  fuqarolar  yig’ini  hududidagi  1G’9,  1G’10,  1G’11, 
1G’12,  1G’13,  1G’14,  1G’15,  1G’16,  1G’17,  1G’18,  1G’19,  1G’20,  1G’21,  1G’22,  1G’23,  1G’24, 
3G’3, 3G’4, 3G’5, 3G’6 va Kurbanov ko’chasi 223 ko’p qavatli turar joylar kiradi. 
Saylovchilarning soni– 2815 
 
 
38-saylov uchastkasi: 
Uchastka  saylov  komissiyasining  joylashgan  manzili  –“Progress”  ta’lim  va  rivojlanish 
markazi imorati. A.Dosnazarov ko’chasi 7 uy, telefon: 223-22-80 indeks: 230113. 
Chegaralari: “Eli abat” mahalla fuqarolar  yig’ini hududidagi 1G’1, 1G’2, 1G’3, 1G’4, 1G’5, 
1G’6, 1G’7, 1G’8, 1G’25, 3G’1, 3G’2, 4G’1, 4G’2, 4G’3  ko’p qavatli turar joylar va “Nur” mahalla 
fuqarolar  yig’ini hududidagi joylashgan 1G’26, 1G’27, 1G’28, 1G’29, 1G’30, 1G’31, 1G’32, 3G’9, 
3G’10, 3G’12, 3G’12a uylar va ko’p qavatli turar joylar kiradi. 
Saylovchilarning soni– 2817 

39-saylov uchastkasi: 
Uchastka  saylov  komissiyasining  joylashgan  manzili    –  27-sonli  maktab  imorati.  22  kichik 
tumani raqamsiz uy, telefon: 226-30-37 indeks: 230115. 
 
 Chegaralari:  “Temir  jol”  mahalla  fuqarolar  yig’ini  hududidagi  Dosnazarov-1, 
Dosnazarov-1A, 7G’1, 7G’2, 7G’3, 7G’4, 7G’5, 8G’1, 8G’2, 8G’3, 8G’4, 8G’5, 8G’6, 8G’7, 8G’8, 
8G’9,  8G’10,  8G’11,  8G’12,  8G’13,  8G’14,  9G’1,  9G’2,  9G’3,  9G’4,  9G’5,  9G’6,  10G’1,  10G’2  
ko’p qavatli  turar joylar kiradi. 
Saylovchilarning soni– 2916 
 
40-saylov uchastkasi: 
Uchastka  saylov  komissiyasining  joylashgan  manzili  –36-sonli  maktab  imorati.  22  kichik 
tumani raqamsiz uy, telefon: 223-47-66 indeks: 230115. 
 
 Chegaralari:  “Bereket”  mahalla  fuqarolar  yig’ini  hududidagi  joylashgan  barcha  ko’p 
qavatli  turar  joylar  va  «Temir  jol»  mahalla  fuqarolar  yig’ini  xududidagi  A.Dosnazarov  3, 
A.Dosnazarov 5, A.Dosnazarov 1d ko’p qavatli turar joylar kiradi. 
Saylovchilarning soni– 2814 
41-saylov uchastkasi: 
Uchastka  saylov  komissiyasining  joylashgan  manzili  –19-sonli  maktab  imorati.  22  kichik 
tumani raqamsiz uy, telefon: 223-87-15 indeks: 230115. 
 
 Chegaralari:  “Dәrbent”  mahalla  fuqarolar  yig’ini  hududidagi  joylashgan  barcha  ko’p 
qavatli turar joylar kiradi. 
Saylovchilarning soni– 2918 
42-saylov uchastkasi: 
Uchastka  saylov  komissiyasining  joylashgan  manzili  –  Nukus  kompyuter  va  axborot 
texnologiyalari  kasb-xunar  kolleji  imorati.  A.Otepov  ko’chasi  10  uy,  telefon:  224-69-20,  indeks: 
230115. 
 
 Chegaralari:  “Jeke  terek”  mahalla  fuqarolar  yig’ini  hududidagi  ko’chalarda    joylashgan 
barcha turar joylar kiradi. 
Saylovchilarning soni– 2911 
43-saylov uchastkasi: 
Uchastka  saylov  komissiyasining  joylashgan  manzili  –Nukus  san’aat  va  xizmat  ko’rsatish 
kasb-xunar kolleji imorati. A.Otepov ko’chasi raqamsiz uy, telefon: 223-22-87, indeks: 230115. 
 
 Chegaralari: “Tele oray” mahalla fuqarolar yig’ini hududidagi Taza jol ko’chasi, Doslo’q 
jag’aso’,  Aqbaslo’,  Maylo’topo’raq,  Aq  maktab,  Alto’n  jag’o’s,  Mayjuo’az,  Qumshungil,  Alto’n 
suo’, Bozlo’, Salmalo’, Sho’g’o’rlo’, MO’ldirsuo’, Alto’ntaң, Ekidәrya, Kumshengel, Toraңg’o’llo’, 
QumO’zek, O’laylo’, KO’kshege, Әo’met, Nurabad, Ullo’turan, Ullo’tao’, Jүzimli vade Loyihadagi 
9  ko’chalarda joylashgan turar joylar kiradi. 
Saylovchilarning soni– 2615 

Katalog: upload -> medialibrary
medialibrary -> Zbekiston respublikasi markaziy saylov komissiyasining
medialibrary -> 11-Farg’ona okrug saylov komissiyasining 2016 yil 3 oktabrdagi 7-sonli qaroriga ilova
medialibrary -> O’zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovini o’tkazuvchi 8-Sirdaryo okrug saylov komissiyasi qarori “3” oktabr 2016 yil
medialibrary -> Zbekiston respublikasi markaziy saylov komissiyasining
medialibrary -> O’zbekiston respublikasi prezidenti saylovini o’tkazuvchI 2-andijon okrug saylov komissiyasining
medialibrary -> Zbekiston respublikasi markaziy saylov komissiyasining
medialibrary -> O’zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovini o’tkazuvchi saylov uchastkalari va saylovchilar soni to’g’risida
medialibrary -> O’zbekiston Respublikasi Prezidenti sayloviga tayyorgarlik ko’rish va

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling