Uchidan kinematik qo’zg’atilgan konussimon sterjenning tebranishlari


Download 94.65 Kb.
bet1/4
Sana13.01.2022
Hajmi94.65 Kb.
#330547
  1   2   3   4
Bog'liq
Uchidan kinematik qo
guid, 9-амалий машғулот, график янги, FORM-2020 paper 224 Конф-Ханой, лаб работа №5 -4 часа (1), Мустакил иш Сафаров Ориф, 12.04.2021 (восстановлен), Презентация1, Uchidan kinematik qo, cyberleninka.ru article n kruchenie-prizmaticheskih-sterzhney-sostavlennyh-iz-razlichnyh-materialov, Буралишга кириш, Furqat bitiruv malakaviy ishi bakalavr, Вакцинация холати НАМУНА, Жиззах 2021 (906-910)

    1. Uchidan kinematik qo’zg’atilgan konussimon sterjenning tebranishlari

    2. Колебания конического стержня с кинематическим возбуждением от наконечника.

Hozirgi zamon fan va texnikasining rivojlanishida konstruktsiya elementlarida to’lqinlar tarqalishini tadqiq etish dolzarb masaladir. Konstruktsiyalarning eng sodda elementlari yoki tarkibiy qismlari odatda qobiqlar, plastinkalar va sterjenlardan iborat. Ko’ndalang kesimi doiraviy bo’lgan sterjenlar ham ana shunday elementlar qatoriga kiradi va juda ko’p konstruktsiyalarda asosiy element sifatida ishlatiladi.

В развитии современной науки и техники исследование распространения волн в элементах конструкций является актуальной проблемой. Простейшие элементы или компоненты конструкций обычно состоят из оболочек, пластин и стержней. Стержни с круговым поперечным сечением также относятся к числу таких элементов и являются основным элементом многих конструкций.
Quyida elastik konussimon sterjenning uchiga qo’yilgan kinematik zarbadan hosil bo’ladigan bo’ylama to’lqinlarning sterjenda bo’ylab tarqalishini tadqiq etamiz.

Ниже мы рассмотрим распространение вдоль стержня продольных волн, возникающих от кинематического удара, нанесенного на конец упругого конического стержня.

Faraz qilaylik uzunligi bolgan sterjenning sirti yuklanishlardan xoli, bir uchi erkin, ikkinchi uchi esa qistirib mahkamlangan bo’lsin.Предположим, что поверхность стержня молотка свободна от нагрузок, один конец свободен, а другой конец прикреплен к прокладке.

Sterjenning erkin (z=0) uchiga kinematik yuk qo’yilgan bo’lsin.Пусть на свободный (z=0) конец стержня приложена кинематическая нагрузка.

Sterjenning ana shu yuk ta’siridan paydo bo’ladigan kuchlanganlik-deformatsiyalanganlik holatini aniqlash talab etiladi.Требуется определить состояние растяжения-деформации стержня, возникающее при воздействии этой нагрузки.

Для решения задача воспользуемся классическим уравнением продольных колебаний кругового упругого конического стержня. (Formula)

Masalaning boshlang’ich va chegaraviy shartlari esa quyidagicha bo’ladi:

boshlang’ich shartlar

А начальные и конечные условия задачи будут:

начальные условия

t=0 bo’lganda при t=0

U(z,0)=0; va ; (2.41)

chegaraviy shartlar граничные условия

z=0 bo’lgandaz=l bo’lganda

U(l,t)=0 (2.42)

Masalani yechish uchun chekli ayirmalar usulidan foydalanamiz. Buning uchun D(z,t) sohani koordinata bo’yicha h, vaqt bo’yicha qadamlar bilan bo’lib olamiz.Для решения задачи воспользуемся методом конечных вычетов. Для этого разделим сферу D(z,t) на координаты X, Шаг за шагом по времени.

bu yerda k-yechim yaqinligini ta’minlovchi koeffisent.

где k-коэффициент, обеспечивающий сродство решения.

Elastik sterjenning bo’ylama tebranish tenglamasi (2.31) ni oshkor ko’chishida chekli ayirmali tasvirlaymiz va xuddi yuqoridagidek rekurrent formulani aniqlaymizОпишем уравнение продольного колебания упругого стержня (2.31) с предельным вычетом в раскрытии и определим рекуррентную формулу так же, как и выше

(2.43)

bu yerda .

Boshlng’ich shartlarga chekli ayirmalarni qo’llab

Поддержка чековых вычетов на начальные условия

t=0 bo’lgandaU(z;0)=0; Uk0=0

; (2.44)

va chegaraviy shartlarga chekli ayirmalarni qo’llabи поддержка предельных вычетов на предельных условиях

z=0 bo’lganda ; (i=0,M)

bo’lganda ; (i=0,M) (2.45)

Ushbu masalani aylanish inersiyasi hisobga olingan holda ham yechamiz.Так же мы решаем эту задачу с учетом инерции вращения.

Buning uchun asosiy tebranish tenglamasi sifatida quyidagi tenglamadan foydalanamiz.Для этого мы используем следующее уравнение в качестве основного уравнения колебания.

(2.46)

Ushbu tenglamaga chekli ayirmalar usulini qo’llab ba’zi soddalashtirishlardan keyin, rekurent formulaga ega bo’lamiz.После некоторых упрощений этого уравнения с использованием метода конечных разностей получаем рекуррентную формулу.(2,47)
(2.47)

Bu yerdan ko’rinadiki, tenglama to’rtinchi tartibli bo’lgani bilan, uning koordinata va vaqt bo’yicha tartiblari baribir ham ikkinchidan oshmaydi. (Отсюда видно, что, хотя уравнение имеет четвертый порядок, его порядок по координатам и времени все равно не превосходит второго.) Shuning uchun bu holda ham masalaning boshlang’ich va chegaraviy shartlari yuqoridagidek (2.44) va (2.45) shartlardan iborat bo’ladi. (Поэтому и в этом случае начальное и конечное условия задачи будут состоять из условий (2.44) и (2.45), как указано выше.)

Ushbu programma asosida, lekin (2.31) - klassik tenglama uchun olingan natijalar - ko’chish va - kuchlanishlarning grafiklari ko’rinishida 2.7-2.8 rasmlarda tasvirlangan.

На основании этой программы результаты, полученные для классического уравнения (2.31) - перемещения и - напряжений, представлены в виде графиков на рисунках 2.7 - 2.8.

Aniqlashtirilgan (2.38) tenglama asosida olingan natijalar 2.9 - 2.11 rasmlarda - ko’chishning vaqtdan va koordinatadan bog’liq grafiklari ko’rinishida keltirilgan.Результаты, полученные на основе уточненного уравнения (2.38), представлены на рисунках 2.9 - 2.11 - в виде зависимых от времени и координат графиков перемешения.Download 94.65 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling