Ukrainian Journal of Food Science


Ukrainian Journal of Food Science


Download 3.98 Kb.
Pdf ko'rish
bet20/20
Sana19.11.2017
Hajmi3.98 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Ukrainian Journal of Food Science:
 
 
 
Харчова інженерія 
 
Харчова хімія 
 
Мікробіологія 
 
Фізичні властивості 
харчових продуктів 
 
Якість та безпека харчових 
продуктів 
 
 
Нанотехнології 
 
Процеси та обладнання 
 
Економіка та управління 
 
Автоматизація процесів 
 
Упаковка для харчових 
продуктів 
 
Здоров'я 
 
Рецензія рукопису статті 
Всі  наукові  статті,  представлені  для  публікації  в  «
Ukrainian  Journal  of  Food 
Science
»  проходять  «Подвійне  сліпе  рецензування»  (рецензент  не  знає,  чию  статтю 
рецензує,  і,  відповідно,  автор  не  знає  рецензента)  принаймні  двома  вченими, 
призначених редакційною колегією: один є членом редколегії і один незалежний учений. 
Авторське право 
Автори  статей  гарантують,  що  робота  не  є  порушенням  будь-яких  існуючих 
авторських  прав,  та  відшкодовують  видавцю  порушення  даної  гарантії.  Опубліковані 
матеріали є правовою власністю видавця «
Ukrainian Journal of Food Science
», якщо не 
узгоджено інше. 
Політика академічної етики 
Редакція «
Ukrainian Journal of Food Science
» користується правилами академічної 
етики, викладених в роботі Miguel Roig (2003, 2006) "Avoiding plagiarism, self-plagiarism, 
and other questionable writing practices.  A guide to ethical writing”  
[ http:/Vfacpub.stjohns.edu/ roignvplagiarism ~ /].  
Редакція  пропонує  потенційним  учасникам  журналу,  рецензентам  і  читачам  прямо 
слідувати цьому керівництву, щоб уникнути помилок в науковій літературі.
 

───
 Instructions for Authors 
───
 
 
─── 
Ukrainian Journal of Food Science.  2013.  Volume 1. Issue 1 
───
 
157 
 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 
Редакційна  колегія  наукового  періодичного  видання  «Ukrainian  Journal  of  Food 
Science» запрошує Вас до публікації результатів наукових досліджень. 
 
Мова статті – англійська.  
Обсяг статті — до 15 сторінок формату А4
Стаття подається лише в формати *.doc (Microsoft Word 2003 та більш ранні версії).  
Для  всіх  елементів  статті    шрифт  –  Times  New  Roman,  кегль  –  14,    інтервал  –  1, 
абзац – 1 см. 
Всі поля сторінки – по 2 см. 
 
СТРУКТУРА СТАТТІ: 
1УДК.    
2. Назва статті. 
3. Автори статті (ім’я та прізвище повністю).  
4. Установа, в якій виконана робота.  
5. Анотація (15-20  рядків). Структура анотації повинна відповідати структурі статті. 
6Ключові слова.  
Пункти 2-6 виконати англійською, українською та російською мовами.  
 
7. Основний текст статті.  Має включати такі обов’язкові розділи:  
 
Вступ 
 
Методи досліджень 
 
Результати та обговорення 
 
Висновки 
 
Література. 
За необхідності можна додавати інші розділи та розбивати їх на підрозділи. 
 
8. Авторська довідка (Прізвище, ім’я та по батькові, вчений ступінь та наукове звання, 
місце роботи, електронна адреса або телефон). 
9.  Контактні  дані  автора,  до  якого  за  необхідності  буде  звертатись  редакція  журналу 
(телефон та електронна адреса). 
 
Рисунки  виконуються  якісно.  Розмір  тексту  на  рисунках  повинен  бути 
співрозмірним (!) основному тексту статті. 
Фон  графіків,  діаграм  – лише  білий.  Колір  елементів  рисунку  (лінії,  сітка,  текст)  – 
чорний. 
Рисунки,  а  також  файли  формату  EXCEL  з  графіками  додатково  подаються  в 
окремих файлах. 
Фотографії бажано не використовувати. 
 
 
Стаття надсилається за електронною адресою: 
ujfs@meta.ua

 
─── 
Ukrainian Journal of Food Science.  2013.  Volume 1. Issue 1
 ───
 
158 
Ukrainian Journal of Food Science 
 
Редакційна колегія 
 
Головний редактор:  
 
Сергій Іванов, д-р. хім. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна     
 
Члени редакційної колегії: 
 
Алєксандр  Іванов,  д-р.  техн.  наук,  проф.,  Могильовський  державний  університет 
продовольства, Республіка Бєларусь 
Алєксандр  Мамцев,  д-р.  техн.  наук,  проф.,  філія  Московського  державного  університету 
технології та управління в м. Мелеуз, Республіка Башкортостан, Росія 
Анатолій  Сайганов,  д-р.  екон.  наук,  проф.,  Інститут  системних  досліджень  в  АПК  НАН 
Бєларусі 
Анжей  Ковальскі,  д-р,  проф.,  Інститут  аграрної  та  харчової  економіки  –  ноціональний 
дослідний інститут, Польща  
Антонела Дорохович, д-р. техн. наук, проф., Національний університет харчових технологій, 
Україна     
Галина  Сімахіна,  д-р.  техн.  наук,  проф.,  Національний  університет  харчових  технологій, 
Україна     
Запряна Денковад-р, проф., Університет харчових технологій, м. Пловдів, Болгарія      
Іван  Малежик,  д-р.  техн.  наук,  проф.,  Національний  університет  харчових  технологій, 
Україна     
Лівіу Гачеу, д-р, проф., Трансільванський університет Брашова, Румунія 
Микола Сичевський, д-р. екон. наук, проф., Інститут продовольчих ресурсів НААН України 
Марк  Шамцян,  канд.  техн.  наук,  доц.,  Санкт-Петербурзький  державний  технологічний 
інститут, Росія 
Олександр Серьогінд-р.техн. наук, проф., Національний університет харчових технологій, 
Україна     
Наталія Скопенко, д-р. екон.наук,  Національний університет харчових технологій, Україна 
Олександр  Шевченко,  д-р.техн.  наук,  проф.,  Національний  університет  харчових 
технологій, Україна     
Олена  Грабовська,  д-р.  техн.  наук,  проф.,  Національний  університет  харчових  технологій, 
Україна     
Олена  Сологуб,  д-р.  екон.  наук,  проф.,  Національний  університет  харчових  технологій, 
Україна 
Станка Дамянова, д-р, Русенський університет, філія в м. Разград, Болгарія 
Тамара Говорушко, д-р. екон. наук, проф., Національний університет харчових технологій, 
Україна     
Тетяна Мостенська, д-р. екон. наук, проф., Національний університет харчових технологій, 
Україна     
Тетяна  Пирог,  д-р.  біол.  наук,  проф.,  Національний  університет  харчових  технологій, 
Україна     
Олексій Губеня (відповідальний секретар), канд. техн. наук, доц., Національний університет 
харчових технологій, Україна. 

 
─── 
Ukrainian Journal of Food Science.  2013.  Volume 1. Issue 1 
───
 
159 

 
─── 
Ukrainian Journal of Food Science.  2013.  Volume 1. Issue 1
 ───
 
160
Наукове видання 
 
 
 
 
Ukrainian Journal of Food Science  
 
Volume 1, Issue 1 
2013 
Том 1, № 1 
2013 
 
 
 
 
 
Рекомендовано вченою радою 
Національного університету 
харчових технологій 
Протокол  № 8 від 28.03.2013 р.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Підп. до друку 29.03.2013 р. Формат 70x100/16. 
Обл.-вид. арк. 13.40. Ум. друк. арк. 12.61. 
Гарнітура Times New Roman.  Друк офсетний. 
Наклад 100 прим. Вид. № 16/13.  Зам. №  6-13 
 
НУХТ 01601 Київ-33, вул. Володимирська, 68 
 
Свідоцтво про державну реєстрацію  
друкованого засобу масової інформації  
КВ 19324-9124Р  
видане 23 липня 2012 року. 
 


Download 3.98 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling