Қурбонов Феруз Яхшимуродович


Download 35.74 Kb.
Sana29.07.2020
Hajmi35.74 Kb.

Қурбонов Феруз Яхшимуродович


Test savollari


1
Quyidagi funksiyalardan qaysi biri bir satrning ikkinchi satrga ulaydi?
A

strcat ();
B

append ();
C

stradd();
D

stringadd ();

2
Quyidagi funktsiyalardan qaysi biri kirish oqimidan x satrigacha 100 ta belgilarni o'qiydi?
A

cin.getline(x, 100, '\n');
B

cin.getline(x, 100, 'n');
C

readline(x, 100, 'n');

D

readline (100)

3Ikkita satrni taqqoslovchi funksiyani ko’rsating ?A

strcmp();B

string compare();C

compare();D

cmp();

4satr o'zgaruvchisini to'g'ri e’lon qilinishini aniqlashA

string mystr;B

string mystr[20];C

string[20] mystr;D

char mystr[20];

5"Salom maktab" iborasi n o’lchamli belgilar massivida berilgan. N nimaga teng?A

12B

10C

5D

6

6Satrni qanday shaklda e'lon qilish mumkin?A

charsatr[] = "Institut";B

charsatr = "Institut";C

char&satr[] = "Institut";D

a va c javoblar o'g'ri

7Quyidagilardan qaysi birida satr to'g'ri kiritilgan?A

char matn[15]; gets(matn);B

char matn[15]; cin.getline(matn);C

char matn[15]; cin.getline(matn15);D

char matn[15]; getline(cin, matn);

8tolower() funksiyasining vazifasinima?A

Satrdagi katta harflarni kichigiga almashtiradiB

Satrdagi kichik harflarni kattasiga almashtiradiC

Sardagi harflarni raqamlarga almashtiradiD

Satrdagi raqamlarniharflarni almashtiradi

9toupper() funksiyasining vazifasi nima?A

Satrdagi kichik harflarni kattasiga almashtiradiB

Satrdagi katta harflarni kichigiga almashtiradiC

Sardagi harflarni raqamlarga almashtiradiD

Satrdagi raqamlarniharflarni almashtiradi

10tolower() va toupper() funksiyalaridan foydalanish uchun qaysi sarlavha faylini kiritishimiz kerak?A

B

C

D1125 ta simvolli A string massivni to’g’ri e’lon qilingan variantini tanlangA

a:string[25];B

a:string;C

a:array [1..25]D

of strihg;

12C-satri qaysi belgi bilan tugaydi?A

\0B

''C

'.'D

'n'

13Char + tipidagi ma'lumotlar uchun C ++ da qanday standart kod ishlatiladi?A

Kod ASCIIB

Kod cp-1251C

Kod ASCID

Kod UTF-8

14Aniq o’lchamda formatlab chiqarish operatori bu...A

fixedB

showpointC

scientifiD

internal

15Belgili tipni qabul qiluvchi o’zgaruvchilami e’lon qilish uchun qaysi xizmatchi so’zidan foydalanish mumkin?A

charB

voidC

boolD

Int
16
Satrni o’chirish usulini ko’rsating
A

erase
B

back
C

assign
D

front

17
C++ dasturlash tilida qanday ma’lumot turini to’g’ridan to’g’ri mantiqiy ma’noga belgilash mumkin emas?
A

string
B

__int64
C

char
D

int

18
Satrni bildiruvchi toifani belgilang
A

string
B

int
C

char
D

float

19
Satr o’zgaruvchisini to’gri ta’rifini belgilang
A

stringmystr;
B

string mystr[20];
C

char mystr[20];
D

string[20] mystr;

20
Isalpha() funksiyasini chaqirish uchun qanday sarlavha faylini ulash kerak?
A

string.h
B

ifstream.h
C

ctype.h
D

conio.h

21
Quyidagi funksiyalardan qaysi biri ikki satrni solishtiradi?
A

compare();
B

stringcompare();
C

cmp();
D

strcomp();

22
Satr bu -


A

belgilarketma-ketligi
B

Ustunlarketma-ketligi
C

Chaqiruvlarketma-ketligi
D

Kiritishketma-ketligi

23
Dastur natijasi qanday bo'ladi?

int main()

{

string s="mustaqil ish";

int n=s.find(' ');

s.erase(n,s.size());

cout < < s < < endl;

return 0; }

A

mustaqil
B

mustaqil ish
C

ish
D

mustaqil ish find

24
Dastur natijasi qanday bo'ladi?

int main()

{

string s="mustaqil ish";

int n=s.find("mustaqil ish");

cout < < n < < endl;

return 0; }

A

0
B

mustaqil ish
C

2
D

mustaqil

25
Dastur natijasi qanday bo'ladi?

int main()

{

string s="Yutqazdin";

int a;

a=sizeof(long long);

a+=s.size();

cout < < a < < endl;

return 0; }

A

17
B

9
C

Yutqazdin
D

To’g’ri javob yo’q

26
Satrda joylashgan simvollarni aniqlash uchun qanday funksiyadan foydalaniladi?
A

length ( )
B

sizeof()
C

string()
B

find()

27
Satrda joylashgan belgilar sonini aniqlash uchun qanday funksiyadan foydalaniladi?
A

size ( )
B

sizeof()
C

Insert ()
D

compare();

28
int strlen (satr); ning vazifasini toping
A

Char tipidagi satr uzunligini qaytaradi
B

Satr2 dan satr1 ga nusxa oladi.
C

xosil bo’lgan satrning oxiriga ‘ \0’ belgisini joylashtiradi.
D

String tipidagi satr uzunligini aniqlaydi.

29
strcpy(satr1,satr2) – funksiyasi vazifasi
A

Satr2 dan satr1 ga nusxa oladi.
B

xosil bo’lgan satrning oxiriga ‘ \0’ belgisini joylashtiradi.
C

String tipidagi satr uzunligini aniqlaydi.
D

A va C javob to’g’ri

30
strncpy( satr1,satr2, int len) – funksiyasi ning vazifasi
A

Satr2 dan satr1 ga dastlabki len ta belgini nusxasini oladi, lekin xosil bo’lgan satrning oxiriga ‘ \0’ belgisini joylashtirmaydi.
B

Satr2 dan satr1 ga dastlabki len ta belgini nusxasini oladi, lekin xosil bo’lgan satrning oxiriga ‘ \0’ belgisini joylashtiradi.
C

Satr2 dan satr1 ga nusxa 2 marta oladi.
D

Satr2 dan satr1 ga dastlabki belgini qo’shadi

31
strncat( satr1, satr2, int a) – funksiyasi.
A

Satr2 dan keyin satr1 ni dastlabki a ta belgisini joylashtirib satr xosil qiladi
B

xosil bo’lgan satrning oxiriga ‘ \0’ belgisini joylashtiradi.
C

Satr2 dan satr1 ga dastlabki len ta belgini nusxasini oladi
D

Satr2 dan satr1 ga dastlabki len ta belgini nusxasini oladi, lekin xosil bo’lgan satrning oxiriga ‘ \0’ belgisini joylashtiradi.

32
Empty() funksiyasinig vazifasi
A

Satrni bo’shligini tekshirib, mantiqiy qiymat qaytaradi
B

xosil bo’lgan satrning oxiriga ‘ \0’ belgisini joylashtiradi.
C

Satr2 dan satr1 ga dastlabki len ta belgini nusxasini oladi
D

B va A javoblar to’g’ri

33
cin.getline ( < satr > , < satr uzunligi > ); satr uzunligi uchun qaysi funksiyadan foydalanish mumkin.
A

sizeof( < satr > );
B

sizeof
C

< satr uzunligi >
D

< satr>

34
< string.h > kutubxonasi nima uchun chaqiriladi.
A

Satrli ma'lumotni char tipida e’lon qilish uchun
B

Satrli ma'lumotlari uchun
C

Dasturni yaxshi ishlashi uchun
D

To’g’ro javob yo’q

35
Qaralayotgan belgining katta harfligini yoki katta harf emasligini aniqlab beruvchi funksiyani ko’rsating.
A

isupper();
B

tolower();
C

islower ();
D

int atoi©

36
Qaysi funksiya satr ko‘rinishidagi sonni haqiqiy son formatiga o‘tkazish.
A

atof
B

strtod
C

strtol
D

tolower

37
Qaysi funksiya ikkita satrlardagi belgilarni taqqoslash.
A

strncmp
B

Strtod, strtol
C

memmove
D

memcpy

38
Qaysi funksiya satrdan belgilarni izlaydi
A

strpbrk
B

strncspn
C

memchr
D

strncmp

39
Qaysi funksiya orqali ko‘rsatilga belgini satrga joylashtiradi.
A

strspn
B

NULL
C

strrchr
D

strstr

40
Qaysi funksiya orqali uzun satrni double turiga o‘tkaziladi
A

wcstod
B

strpbrk
C

strncspn
D

memchr

41
Qaysi funksiya orqali uzun satrni float turiga o‘tkaziladi
A

wcstof
B

NULL
C

strrchr
D

strstr

Download 35.74 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling