Urganch davlat universiteti iqtisodiyot fakulteti


O‘zbekiston va Quyi Amudaryo mintaqasida tashqi migratsiya


Download 0.66 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/7
Sana16.02.2017
Hajmi0.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

O‘zbekiston va Quyi Amudaryo mintaqasida tashqi migratsiya 

yo‘nalishlari tarkibi, 2012 yil 

 

 Hududlar 

O‘zbekiston 

Respublikasi 

SHu jumladan: 

Qoraqalpog‘iston 

Respublikasi 

Xorazm viloyati 

Kel-


gan-

lar 


Ket-

gan-


lar 

Migra


tsiya 

sal-


dosi 

Kel-


gan-

lar 


Ket-

gan-


lar 

Migra


tsiya 

sal-


dosi 

Kel


gan-

lar 


Ket-

gan-


lar 

Migr


atsiya 

sal-


dosi 

Umumiy 


migratsiya 

169701  210653  -40952  12091 

23099  -11008  7192  9511 

-2319 


Respublikaning 

boshqa 


hududlari  

165206  165206 

0,0 

11578 


12480 

-902 


104 

8727  -1639 

Respublikadan 

tashqari  

4495 

45447  -40952 513 

10619  -10106  7088 

784 

-680 


MDH 

mamlakatlari 

4369 

44811  -40442 135 

10614  -10101 

104 

776 


-672 

Boshqa 


mamlakatlar 

126 


636 

510 


-5 -8 *Jadval O‘zbekiston Respublikasi davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan  

hisoblab chiqilgan. 

 

Jami  tashqi  migratsiyaning    98,8  foizi  MDH  mamlakatlari  bilan  amalga oshirilgan.    Qoraqalpog‘iston  Respublikasi  aholisi  migratsiyasining  53,7  foizi 

mamlakat ichidagi aholi ko‘chib yurishiga to‘g‘ri keladi. Mamlakatdan tashqariga 

bo‘lgan migratsiyada Qoraqalpog‘iston ancha katta manfiy saldo migratsiyaga ega 

(-10,1 ming kishi). Ularning deyarli hammasi MDH mamlakatlariga to‘g‘ri keladi. 

Xorazm  viloyatida  aholi  migratsion  aloqalarining  asosiy  qismi,  ya’ni  94,7  foizi 

mamlakat ichidagi, 5,3 foizigina respublikadan tashqari hududlarga to‘g‘ri keladi.   

Quyi  Amudaryo  mintaqasi  aholisining  istiqlol  yillaridagi  migratsiya 

harakatchanligini o‘rganish quyidagi xulosalar chiqarish imkonini beradi: 

-  mustaqillikning  dastlabki  yillaridagi  kuchli  migratsion  harakatlar  keyingi 

yillarda ancha pasaydi; 

- qishloq aholisining migratsion faolligi oshib bormoqda; 

-  tashqi  migratsiya  yo‘nalishlarida  asosan  Rossiya  Federatsiyasi  va 

Qozog‘iston Respublikasi bilan migratsiya almashinuvlari yuqoridir;  

-  Qoraqalpog‘istogn  Respublikasida  aholi  migratsiyasiga  ekologik 

vaziyatning ta’siri saqlanib qolmoqda. 

Migrantlar  oqimi  aholining  yosh  jinsiy  tarkibida  o‘z  aksini  topadi.  Mehnat 

resurslari  ortib  boradi.  Natijada  qator  muammolar  yuzaga  keladi  yoki  aksincha 

mehnat  resurslarining  kamayib  ketish  hollari  ham  yuzaga  kelishi  mumkinki,  bu 

ham muammolarga sabab bo‘ladi  

Aholining  shakllanish  jarayoni,  uning  takror  barpo  bo‘lishi  va  aholi 

migratsiyasi  o‘rtasidagi  aloqalar  bilan  bog‘liq.  Aholining  takror  barpo  bo‘lishi, 


uning  tabiiy  harakatini  o‘z  ichiga  olsa,  migratsiya  bu  aholining  xududiy 

harakatidir.  

Migratsiya    aholi    soniga,  uning  milliy  tarkibiga  va    turli  ijtimoiy  guruhga 

xos  aholi  shakllanishiga  o‘z  ta`sirini  ko‘rsatadi.  Ma`lumki,  O‘zbekiston  qadimda 

Buyuk  ipak  yo‘lida  joylashganligi,  CHor    Rossiyasining  va  sho‘rolar  tuzumining 

Turkistonda  olib  borgan  xalqlarni  aralashtirib  yuborishdek  mustamlakachilik 

siyosati  va  qolaversa,  respublikamizning  boy  tabiiy  resurslarini  o‘zga  xalqlar 

tomonidan bosib olishga urinishlar kabi tarixiy voqealar bu erga ko‘plab  evropalik 

(asosan rus) xalqlarning ko‘chib kelishiga qulay sharoit yaratdi.  


1.3.3-jadval 

 

Quyi Amudaryo mintaqasi aholisi migratsiya intensivligi (har ming kishiga) Yillar 

O‘zbekiston Respublikasi  

SHu jumladan 

Qoraqalpog‘iston Respublikasi 

Xorazm viloyati 

Ko‘chib 


kelgan 

Ko‘chib 


ketgan 

Migra-


siya 

saldosi 


migratsiya 

aylanma-si 

Ko‘chib 

kelgan 


Ko‘chib 

ketgan 


Migra-

siya 


o‘sishi 

migratsiya 

aylanma-si 

Ko‘chib 


kelgan 

Ko‘chib 


ketgan 

Migra-


siya 

o‘sishi 


migratsiya 

aylanma-si 

1991 

17,8 


19,2 

-1,5 


37,0 

24,7 


24,8 

-0,1 


49,6 

15,7 


11,1 

4,6 


26,7 

1992 


16,2 

19,7 


-3,5 

35,9 


24,5 

27,1 


-2,6 

51,6 


12,1 

9,8 


2,3 

21,9 


1993 

13,7 


16,2 

-2,5 


29,9 

28,1 


30,2 

-2,1 


58,3 

12,2 


9,7 

2,5 


22,0 

1994 


9,9 

16,0 


-6,2 

25,9 


15,8 

17,1 


-1,3 

32,9 


7,8 

7,7 


0,1 

15,4 


1995 

7,3 


11,2 

-3,9 


18,5 

9,5 


13,5 

-4,0 


23,0 

4,9 


5,5 

-0,6 


10,4 

1996 


6,4 

8,5 


-2,2 

14,9 


8,1 

12,1 


-4,0 

20,2 


4,3 

4,8 


-0,5 

 9,1 


1997 

6,2 


8,2 

-2,0 


14,4 

7,4 


10,8 

-3,4 


18,1 

4,9 


5,5 

-0,7 


10,4 

1998 


5,9 

8,0 


-2,1 

13,9 


7,0 

10,3 


-3,3 

17,3 


4,6 

5,5 


-0,9 

10,1 


1999 

6,6 


9,2 

-2,5 


15,8 

9,3 


11,1 

-1,9 


20,4 

6,5 


7,2 

-0,7 


13,7 

2000 


5,9 

8,6 


-2,7 

14,5 


8,6 

11,2 


-2,6 

19,8 


5,4 

6,5 


-1,0 

11,9 


2001 

6,0 


9,1 

-3,1 


15,1 

7,9 


15,3 

-7,4 


23,2 

4,7 


6,3 

-1,6 


11,0 

2002 


6,0 

9,3 


-3,3 

15,3 


11,2 

19,7 


-8,5 

30,9 


4,1 

6,1 


-2,0 

10,2 


2003 

5,4 


9,1 

-3,6 


14,5 

7,3 


16,9 

-9,5 


24,2 

3,8 


5,9 

-2,1 


 9,7 

2004 


5,7 

9,4 


-3,7 

15,1 


9,4 

20,5 


-11,1 

30,0 


4,5 

6,6 


-2,1 

11,1 


2005 

5,5 


9,4 

-3,9 


14,9 

8,1 


21,7 

-13,6 


29,9 

4,5 


7,0 

-2,5 


11,5 

2006 


5,5 

8,0 


-2,5 

13,5 


7,9 

17,9 


-10,0 

25,8 


4,0 

5,6 


-1,6 

 9,5 


2007 

5,8 


8,2 

-2,4 


14,0 

9,6 


19,4 

-9,8 


29,0 

3,9 


5,9 

-2,0 


 9,8 

2008 


5,8 

7,6 


-1,8 

13,4 


8,6 

14,8 


-6,2 

23,4 


4,0 

5,0 


-1,0 

 9,0 


2009 

5,7 


7,7 

-2,0 


13,4 

7,9 


17,5 

-9,7 


25,4 

4,1 


5,1 

-1,0 


 9,2 

2010 


6,6 

8,6 


-2,1 

15,2 


8,7 

16,5 


-7,8 

25,3 


4,6 

5,3 


-0,7 

10,0 


2011 

4,7 


6,3 

-1,6 


11,0 

8,3 


17,7 

-9,4 


26,0 

4,8 


4,8 

0,0 


 9,6 

2012 


5,7 

7,1 


-1,4 

12,8 


7,1 

13,6 


-6,5 

20,7 


4,4 

5,8 


-1,4 

10,2 


2013 

 

  

 

  

 

  

 

  

Jadval O‘zbekiston Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan. Tashqaridan  O‘zbekistonga  ko‘chib  keluvchi  migrantlarning  miqdori  1917 

yildan  keyin  yana  ham  ko‘paydi.  Ikkinchi  jahon  urushi  yillarida  ko‘plab 

evropaliklar  evakuatsiya  qilindi.  Bundan  tashqari  1966  yilda  Toshkent  zilzilasi 

talofatlarini  bartaraf  etish  maqsadida  Rossiya,  Ukraina,  Belorussiya  davlatlaridan 

keluvchi yosh migrantlar oqimi yanada kuchaydi. Ularning bir qismi o‘z yurtlariga 

ma`lum  vaqdan  keyin  qaytib  ketgan  bo‘lsa,  ma`lum  qismi  shu  erda  qolib 

yashadilar.  Bularning  hammasi  respublikada  aholining  etnik  tarkibida  keskin 

o‘zgarish yasadi. SHu bilan birga mahalliy millatlarning turmush tarziga, ularning 

kiyinish va urf-odatiga, qadriyatlariga ta`sir ko‘rsatdi. 

Aholining bir joydan ikkinchi joyga ko‘chib yurishiga avvalambor iqtisodiy-

ijtimoiy omillar, jumladan ishsizlik, ya`ni ish qidirish, madaniy-maishiy sharoitdan 

qoniqmaslik,  o‘qish  va  boshqalar  sabab  bo‘ladi.  2006  yilda  respublikada  jami 

391.2 mingdan ortiq kishi o‘z yashash joyini o‘zgartirdi. Bu ko‘rsatkich 1990 yilda 

864  ming  kishini  tashkil  etgan.  1991  yilda  sobiq  Ittifoqning  parchalanib  ketishi 

sababli  O‘zbekistonda  yashovchi  nomahalliy  millatlarning  ko‘pchiligi  tarixiy 

vatanlariga qaytdilar. 1991-2006  yillar  mobaynida O‘zbekiston aholisi soni tashqi 

migratsiya hisobiga 1,5 million kishiga kamaydi.Albatta, bu hol aholi soning o‘sish 

sur`atlariga  ham  ta`sir  ko‘rsatdi.  90-nchi  yillarning  o‘rtalaridan  boshlab 

mamlakatda  iqtisodiy-ijtimoiy  vaziyatning  barqarorlashuvi  natijasida  migratsiya 

hajmi ancha kamaydi. 

Migratsiyada  ishtirok  etuvchilarning  asosiy  qismi  shahar  aholisiga  to‘g‘ri 

keladi.  Agar  1000  ta  shahar  aholisining    23,7  tasi  o‘z  yashash  joyini  o‘zgartirgan 

bo‘lsa,  bu  ko‘rsatkich  qishloq  aholisi  orasida  9,2  tani  tashkil  etdi.  Ko‘rinib 

turibdiki,  qishloq  aholisining  migratsion  intensivligi  shahar  aholisiga  nisbatan 

deyarli  3  marta  kam.  Qishloq  aholisining  sust  darajada  migratsiya  jarayonida 

ishtirok  etishida  qarindosh-urug‘chilik  aloqalarining  mustahkamligi  va  tug‘ilib 

o‘sgan  erida  yashashni  afzal  ko‘rishi  bilan  izohlanadi.  Biroq,  keyingi  yillarda 

ko‘chib  yuruvchilar  orasida  shaharliklar  salmog‘i  qisqarib  qishloq  aholisining 

ulushi ortib bormoqda. 


Iqtisodiyotdagi isloxatlarning chuqurlashuvi hamda bozor munosabatlarining 

shakllanishi qishloqdan shaharga bo‘lgan migratsiyaning o‘sishiga obyektiv sharoit 

yaratdi.  Lekin,  buning  uchun  shahar  joylar  ham  katta  migratsion  oqimini  qabul 

qilishga «tayyor» bo‘lishlari talab etiladi. Hozirgi kunda qishloqlardan asosan hech 

qanday  malakaga  ega  bo‘lmagan  ishchilar  kelmoqda.  SHahardagi  mavjud  ish 

o‘rinlari esa kasbiy tayyorgarlikka ega bo‘lgan kadrlarni talab etadi. 

Hozirgi  kunda  eng  dolzarb  muammolardan  biri  qishloq  joylarida  ortiqcha 

ishchi  kuchining  to‘planib  qolishidir.  O‘zbekiston  iqtisodiyotining  hozirgi 

taraqqiyotida  ishlab  chiqaruvchi  kuchlardan  oqilona  foydalanishning  zarurligi, 

kichik  va  o‘rta  shaharlarni  har  tomonlama  rivojlantirishni  taqozo  etadi.  Kichik  va 

o‘rta  shaharlarda  mahalliy  hom-ashyo  hisobiga    yangi  sanoat  tarmoqlarini  tashkil 

etish  yoki  xalq  hunarmandchiligining  umuman  xalq  iste`moli  buyumlari  ishlab 

chiqarishning  xilma-xil  tarmoqlarini  rivojlantirish  asosida  yangi  ish  joylarini 

tashkil qilib, ortiqcha  mehnat  yoshidagi aholini  ish bilan ta`minlash  muammolsini 

ma`lum darajada hal qilish mumkin. Kichik va o‘rta shaharlarda ishlab chiqarishni 

rivojlantirish hisobiga u erga qishloq joylaridagi ortiqcha ishchi kuchlari jalb qilish 

maqsadga muvofiq bo‘lur edi. 

Aholini  ish o‘rinlari bilan ta`minlashni  yaxshilashda,  ularni  nafaqat  ish joyi 

ko‘p  bo‘lgan  xududlarga  ko‘chirib  o‘tishga  yordamlashish,  balki  ishlab 

chiqarishni,  jumladan  sanoat  tarmog‘ining  mehnatni  ko‘p  talab  qilib,  hom-ashyo, 

suv  va  elektr  energiyasini  kam  iste`mol  etuavchi  mahsulotlar  ishlab  chiqaruvchi 

korxonalarni,  maishiy  hizmat  ko‘rsatish  sohalarini  aholi  zich  joylashgan 

xududlarda keng ko‘lamda rivojlantirishni amalga oshirish lozim. 

Aholining  bir  ijtimoiy-iqtisodiy  muhitdan  ikkinchi  muhitga  o‘tishi  uning 

demografik  mayliga  (nikohga  kirish  va  oila  qurishiga,  oiladagi  farzandlar  soniga, 

oila mustahkamligiga munosabati va h.k.) bevosita ta’sir etadi. SHuningdek, aholi 

migratsiyasi mehnat resurslari shakllanishida ham muhim omillardan hisoblanadi. 

Migrantlar  oqimi  aholining  yosh  jinsiy  tarkibida  o‘z  aksini  topadi.  Mehnat 

resurslari  ortib  boradi.  Natijada  qator  muammolar  yuzaga  keladi  yoki  aksincha 


mehnat  resurslarining  kamayib  ketish  hollari  ham  yuzaga  kelishi  mumkinki,  bu 

ham muammolarga sabab bo‘ladi. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-BOB. MINTAQADA DEMOGRAFIK RIVOJLANISHNING O‘ZIGA XOS 

XUSUSIYATLARI (XORAZM VILOYAT MISOLIDA) 

 

2.1 Viloyat aholisining ko‘payib borish xususiyatlari 

           Mustaqillik 

yillarida 

mamlakatimizda  olib 

borilayotgan 

islohotlar 

iqtisodiyotning hamma jabhalarida ijobiy natijalarni keltirib chiqazmoqda. Moddiy 

boyliklar  ishlab  chiqarishning  o‘sib  borishi  bilan  birgalikda  aholining  turmush 

farovonligi  ham asta-sekinlik bilan ko‘tarilib bormoqda.  Turmush  farovonligining 

eng  asosiy  ko‘rstakichlaridan  hisoblangan  aholi  salomatligini  muhofaza  qilish 

Prezidentimiz  va  hukumatimizning  diqqat  markazida  bo‘lib,  mustaqillikning 

dastlabki  kunlaridanoq  sog‘liqni  saqlash  sohasiga  alohida  e’tibor  qaratib 

kelinmoqda. 

           Aholining 

salomatligini 

yaxshilash 

demografik 

vaziyatni 

qulaylashtirishning  eng  muhim  omillaridan  hisoblanadi.  Tug‘ilish  darajasi 

barqarorlashib,  va  hatto  pasayib  borayotgan  bir  sharoitda  aholi  o‘rtasida 

kasallanish  va  o‘lim  hodisalarini  kamaytirish  demografik  rivojlanishning  oqilona 

yo‘nalishiga imkoniyat yaratadi. 

           Mamlakatimizning  demografik  xususiyatlarini  e’tiborga  olgan  holda 

«Sog‘lom  ona  –  sog‘lom  bola»  dasturini  izchil  amalga  oshirish  bilan  sog‘lom 

avlodni voyaga etkazish, onalar va bolalarning reproduktiv salomatligini muhofaza 

qilish,  tibbiy  xizmat  sohasi  moddiy-texnik  bazasini  mustahkamlash,  sog‘lom 

bolalar  tug‘ilishi  va  ularni  tarbiyalash  bilan  bog‘liq  masalalar  yuzasidan  aholi 

o‘rtasida  tushuntirish  hamda  maslahat  ishlarini  kuchaytirish  uchun  yanada  qulay 

shart-sharoitlar  yaratish  mustaqillik  yillarida  O‘zbekiston  demografik  siyosatining 

asosiy maqsad va yo‘nalishlaridan hisoblanadi. 

          1991-2011  yillarda  aholi  sonining  o‘sishi  xususiyatlari.  Mamlakatimizda 

istiqlol  yillaridagi  iqtisodiy  va  ijtimoiy  sohada  yuz  berayotgan  ijobiy  o‘zgarishlar 

aholi  soni  va  tarkibining  holatiga  ham  ta’sir  ko‘rsatmasdan  qolmadi.  Ushbu 

yillarda  mamlakat  aholisi  20,6  mln  kishidan  29,1  mln  kishigacha  ya’ni,  141,3 

foizga  ko‘paydi.  Quyi  Amudaryo  mintaqasida  Xorazm  viloyati  aholisi  esa  1066,0 

ming  kishidan  1601,0  ming  kishigacha  (150,2  foizga)  ko‘paydi.  Mamlakatimizda 

aholining  mutloq  soni  o‘sib  borayotganligiga  qaramasdan,  yillik  o‘sish  sur’atlari 

pasaymoqda.  Agar,  1991  yilda  yillik  o‘sish  2,4  foizni  tashkil  qilgan  bo‘lsa,  2011 

yilda  faqat  1,5  foizga  teng  bo‘ldi.  Aholi  sonining  yillik  o‘sish  sur’atlari  pasayishi Quyi  Amudaryo  mintaqasi  hududlarida        ham        namoyon        bo‘lib        bordi.     

Masalan,     Xorazm viloyatida ushbu davrda yillik o‘sish sur’atlari, mos ravishda 

3,1 dan 2,1 foizgacha pasaydi. Aholining yillik o‘sish sur’atlari Xorazm viloyatida 

32,5 foizga pasaygan  (2.1.1-jadval)

15

   

Natijada  Xorazm  viloyati  aholisining  butun  O‘zbekiston  aholisidagi  ulushi 

5,2 dan 5,5 foizgacha ko‘paydi.  

Tug‘ilish  jarayonidagi  tendensiyalar.  Aholi  soni  o‘sib  borish 

sur’atlarining  nafaqat  Quyi  Amudaryo  mintaqasida  balki  butun  O‘zbekiston 

miqyosida  kamayib  borishi  birinchi  navbatda  tug‘ilish  ko‘rsatkichlarining 

pasayishi  bilan  bog‘liqdir.  Tug‘ilish  ko‘rsatkichlarining  pasayishi  90-yillar 

avvalida boshlanib,  hozirgi  paytgacha davom etib kelmoqda. Masalan, 1991  yilda 

butun  O‘zbekiston  bo‘yicha  har  ming  aholiga  34,68  ta  tug‘ilish  qayd  qilingan 

bo‘lsa,  bu  ko‘rsatkich  xozirgi  kunga  kelib  (2013  yil)  22,51  tagacha  pasaydi, 

pasayish  darajasi  ushbu  davrda  -35,1  foizni  tashkil  qildi.  Tug‘ilishning  pasayish 

tendensiyasi Quyi Amudaryo mintaqasida ancha yaqqolroq namoyon bo‘ldi. 

                                                

15

 

Жадвалда акс этган 2011 йилдаги аҳоли сонининг кескин кўпайиб кетганлиги кўрсаткичи ҳисоб-китобларнинг  янада  аниқлаштирилганлиги,  яъни  Ўзбекистон  Республикаси  Вазирлар 

Маҳкамасининг  2011  йил  14  мартдаги  71-сонли  Қарори  асосида  ўтказилган  танлама  статистик 

кузатуви натижасида олинган.

 

  2.1.1-jadval.  O‘zbekiston va Quyi Amudaryo mintaqasida aholi sonining o‘sishi dinamikasi* 

 

O‘zbekiston Respublikasi 

Qoraqalpog‘iston  

Respublikasi 

Xorazm viloyati 

Yillar 


Doimiy 

aholi soni, 

yil boshiga, 

ming kishi  

Axolining 

yillik o‘rtacha 

o‘sishi, foizda 

Doimiy aholi 

soni, yil 

boshiga, ming 

kishi 

Axolining yillik o‘rtacha 

o‘sishi, foizda 

Qoraqalpo-

g‘iston 


aholisining 

respublika 

aholisidagi 

hissasi 


Doimiy aholi 

soni, yil 

boshiga, 

ming kishi 

Axolining 

yillik  o‘rtacha 

o‘sishi, foizda 

Viloyat 


aholisining 

respublika 

aholisidagi 

hissasi  

1991 

20607,7 


2,4 

1270,6 


2,9 

6,2 


1066,0 

3,1 


5,2 

1992 


21106,3 

2,3 


1307,5 

2,5 


6,2 

1097,8 


3,1 

5,2 


1993 

21602,2 


2,3 

1339,6 


2,2 

6,2 


1133,0 

3,1 


5,3 

1994 


22091,9 

1,7 


1368,5 

1,8 


6,2 

1167,0 


2,7 

5,3 


1995 

22461,6 


2,0 

1393,5 


1,5 

6,2 


1195,9 

2,4 


5,3 

1996 


22906,5 

1,9 


1414,9 

1,5 


6,2 

1223,5 


2,2 

5,4 


1997 

23348,6 


1,8 

1435,9 


1,6 

6,1 


1249,7 

2,1 


5,4 

1998 


23772,3 

1,5 


1459,1 

1,4 


6,1 

1276,5 


2,0 

5,4 


1999 

24135,6 


1,5 

1478,8 


1,7 

6,1 


1298,7 

1,8 


5,4 

2000 


24487,7 

1,3 


1503,3 

1,6 


6,1 

1323,9 


1,9 

5,4 


2001 

24813,1 


1,2 

1527,0 


0,9 

6,2 


1347,7 

1,7 


5,4 

2002 


25115,8 

1,2 


1540,1 

0,7 


6,1 

1369,3 


1,6 

5,5 


2003 

25427,9 


1,1 

1551,6 


0,6 

6,1 


1390,9 

1,5 


5,5 

2004 


25707,4 

1,2 


1560,3 

0,6 


6,1 

1410,3 


1,5 

5,5 


2005 

26021,3 


1,1 

1569,9 


0,1 

6,0 


1432,8 

1,5 


5,5 

2006 


26312,7 

1,3 


1571,9 

0,7 


6,0 

1453,9 


1,6 

5,5 


2007 

26663,8 


1,5 

1582,7 


0,8 

5,9 


1477,8 

1,7 


5,6 

2008 


27072,7 

1,7 


1595,4 

1,3 


5,9 

1504,2 


1,8 

5,6 


2009 

27533,4 


1,7 

1615,7 


1,0 

5,9 


1530,8 

1,9 


5,6 

2010 


28001,6 

4,0 


1632,0 

3,0 


5,8 

1561,6 


2,3 

5,5 


2011 

29123,4 


1,5 

1680,9 


0,7 

5,8 


1601,0 

2,1 


5,5 

2012 


29555.4 

1,0 


1692.8 

1,0 


5,7 

1629,1 


1,0 

5,5 


2013 

29993.5 


1,1 

1711,8 


1,0 

5,7 


1653,8 

1,0 


5,5 
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling