Urganch davlat universiteti kimyo texnika fakulteti


Download 0.72 Mb.
Pdf ko'rish
bet3/8
Sana03.09.2017
Hajmi0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

faktorlar 

 

Ta’sir etuvchi faktorlar guruxi 

Ta’sir etuvchi faktorlar 

Metallning  fizik-kimyoviy 

xususiyatlari 

va 

ichki 


tuzilishi. 

 

  

Metallning 

termodinamik 

barkarorligi. 

Metallning  davriy  sistemada  joylashgan  urni. 

Metal 


qotishmasidagi 

komponentlarning 

miqdoriy nisbatlari. 

Metallning kristal panjarasi tuzilishi. 

Metall  sirtining  bir  jinsliligi  (sillik  yoki 

notekisligi). 

Metallda  ichki (mexanik) kuchlanishlar turi  va 

miqdori. 

Metall 

konstruksiya (detallarning  konstruksion 

tuzilishi). 

 

 

 Turli metallarning o‘zaro kontakti. 

Metallning  polimer, yogoch, nometall material  

bilan  o‘zaro  kontakti. 

Metallning  boshqa  konstruksiya    elementlari 

bilan birikish  harakteri 

Kesim  yuzalarining    birikkanligi  ,  detallar, 

jixozlar  shakllarining sillikligi va boshqalar. 

Detallar,  jixozlarning  o‘zaro  joylashuvi  va 

qanday  yigilganligi ; 

Kuchlarning yigilganligi ( tarkokligi ) 

Sirtki  koplamalarni kayta tiklash mumkinligi;  

Qo‘shimcha  himoyalashning  imkoniyatlari 

 

 

Texnologik   omillar  

Metall  va    qotishmalarning  kimyoviy    tarkib, 

tozalik  darajasi. 

YArim  mahsulotlarning texnologik o‘ziga  xos 

xususiyatlari. 

Kayta    ishlashning  texnologik  o‘ziga  xos 

xususiyatlari. 

Metallarga    qo‘shimcha  ishlov  berishning 

o‘ziga xos xususiyatlari. 

Detallar 

birikmalarining 

texnologik 

xususiyatlari. 

 

Metall  

jixozlardan 

Foydalanish 

(ekspluatatsion) 

muddatning 

davomiyligi. 25 

 

foydalanish (ekspluatatsion) 

omillar 


bilan bog‘liq 

 

 Temperatura va  uning o‘zgarishi 

Suvli    muhit  tarkibi,  qatlamining  kalinligi  va 

uning bir tekisligi. 

Eritmaning muhiti (rN-i). 

Atrof  muhit  ifloslanishining  darajasi  va 

xususiyati. 

Korroziya  stimulyatorlari  (intibitorlari)ning 

miqdori, turlari. 

Muhitning bosimi, uning o‘zgarishi. 

Kuyosh nuri yoki radiatsiyaning ta’siri. 

Muhitning harakatchanligi. 

Agressiv 

muhit 

bilan 


metall 

(jixoz, 


detallar)ning 

o‘zaro 


kontakt 

ta’sirlashuv 

harakteri. 

Xavo almashuvchanligi. 

 

 

Korroziya  jarayonini  to‘liq  tasavvur  etish  uchun    shunga  e’tibor  berish kerakki,  oksidlanib  eritmaga  utgan  metallning  gidratlangan  ioni  korrozion  muhitda 

ion  xolida  qolib  ketmaydi.  Korrozion  muhitning  tarkibiga  ko‘ra  bu  ion  kompleks 

birikma,  {Me(H

2

O)x

  *  Any};  yomon  eriydigan  chukma  -        Me  (OH)

  x

  yoki  turli oksid        MexOy  lar  ko‘rinishidagi  mahsulotlarni  hosil  kilib  korroziyalanishning 

kaytmas jarayon bo‘lishiga olib keladi.  Bu jarayonlarda korrozion  muhit tarkibida  

bo‘lishi  mumkin  bo‘lgan    anionlar    (  An  =  OH

-

,  CO3

-2

,  S-2

,  CL


-

,  Br


-

,  J


-

,  HS


-

    va 


xokazo) ham muxim rol uynaydi. SHu sababli texnologik jarayonlarda ishlatiladigan 

turli metall konstruksiyalarini yaratishda va foydalanishda korrozion muhit tarkibida  

bo‘lishi  mumkin  bo‘lgan    anionlarning  ham  ximiyaviy  aktivligi  va  xossalarini 

e’tiborga olish kerak.  

 

Lekin  ko‘rib  o‘tilgan  oksidlovchilar  ichida  eng  ko‘p  tarkalgani  eritmalarda erigan  N

+

  - ioni, H2

S, O


2

 va  CO


2

  molekulalaridir. 

Kislorodning ta’siri 

 

Korrozion  muhitdagi  kislorod  molekulalari  katod  jarayonlari  ishtirokchisi  bo‘lib, korroziya tezligi  O

2

   molekulalarning  metall sirtiga  etib  kelish (diffuziya) tezligi  bilan    harakterlanadi.    Korroziya  tezligiga  korrozion  muhitda    erigan 

kislorodning  miqdori  ta’sir  etadi.  Suvda  erigan  kislorodning  konsentratsiyasi    (98 26 

 

kPa    dan  yuqori  bo‘lmagan  bosimda)    Genri  qonuni  bo‘yicha  hisoblanadi:     R=E*X.          Bunda  R  -  suyuqlik  ustidagi  gazning  porsial  bosimi,    E  -  Genri 

koeffitsienti,  X - suvda erigan gazning molyar qismi. 

 

Korroziya  jarayoni    borishiga  kislorodning  miqdori  va  bosimi  turlicha  ta’sir etadi.  Rasmlardan  ko‘rinib  turibdiki,  ma’lum  miqdorgacha  kislorod  korroziyani 

tezlatib, keyin sekinlashtiradi. Buning sababi (4-5  mg/l  miqdorda) kislorod dastlab 

katod  jarayoni  depolyarizatori  (oksidlovchi)  sifatida  korroziyani  tezlashtiradi. 

Keyinchalik  metall  sirtida  hosil  bo‘lgan  oksid  parda  yoki  korroziya  mahsuloti 

“metall-kislorod” ta’siriga to‘sqinlik qilib korroziyani sekinlashuviga sabab bo‘ladi. 

SHu  sababli  aksariyat  kislorodli  korrozion  muhitda  uning  bosimi  yuqori  kilinib 

(kislorod  rejimi)  korroziya  tezligi  sekinlashtiriladi.  Harakatlanmaydigan  elektrolit 

muhitida  kislorodning  metallga  diffo‘ziyalanishi  korroziya  tezligini  belgilab 

beruvchi  asosiy  bosqich  bulsa,  harakatlanadigan  elektrolit  muhitida  kislorodning 

ionlanishi hal qiluvchi bosqich hisoblanadi.  

 

Bunda  yopiq  sharoitda    temperatura  ortishi  bilan  korroziyalanish  kuchayib boradi, ammo ochiq sharoitda  70

S dan yuqorida korroziya tezligi kamayib boradi, chunki  bu  temperaturada  kislorodning  eruvchanligi  kamayib,  korrozion  muhitning 

agressivligi kamayishiga olib keladi. 

 

 SO


2

 - ta’siri:    

Metallarning  korroziyalanishida  suvda  erigan  uglerod    (IV)    oksidining 

miqdori  ham  xal  kiluvchi  ahamiyatga  ega,  chunki,  SO

2

+  N


2

O=N


+

+  NSO


3

  - 


reaksiyasi  tufayli  eritmada  N

+   


-  ionlari  miqdori  ortib,  (rN=4,5-6,0),  “metall-

vodorod-ioni”  o‘zaro  ta’siri  natijasida  katodda  vodorodli  depolyarizatsiya  ro‘y 

beradi, metall oksidlanadi. 

 

Lekin,  N+

  ionlari  N

ga  aylanishi  tufayli  metall  sirtida  hosil  bo‘ladigan korroziya  mahsuloti  (oksid  parda)  qavat-qavat  xolida  ajralishi  sababli  korroziya 

markaziga  suvda  erigan  O

molekulalarining    etib  kelishi  osonlashadi  va  korroziya bir maromda davom etaveradi. Bu jarayon tezligi temperaturaning  qiymat oralig‘ida  

vodorodli,    kislorodli  depolyarizatsiya  tufayli  ortib  boradi.  YUqori  temperaturada 

kamayishiga  sabab, erigan kislorodning korrozion muhitdan chiqib ketishidir [4]. 


27 

 

2.3. Korroziya tezligiga eritma muhiti (pH)ning ta’siri  

YUqorida keltirilgan ma’lumotlarga asosan korroziya tezligiga pH-ning ta’siri 

korrozion muhitning tarkibi bilan uzviy bog‘langan.  

Metall  sirtida  oksid  pardasi  hosil  bo‘lishi  bilan  boradigan  korroziya 

jarayonida pH ning ta’siri o‘ziga xos bo‘ladi. 

 

Ayrim  metallar  temir,  marganets,  nikel,  kobalt    oksid  pardalarining  asoslilik xossasi  yuqoriligi  uchun  kislotali    muhitda  bekaror,  ishkoriy  muhitda  barkaror 

bo‘ladilar. 

 

Boshqa    metallar  oksid  pardalarining  kislotalik    xossasi    yuqori  bo‘lgani uchun  kislotali  muhitda  bardoshli,  ishkoriy  muhitda  korroziyalanuvchan  bo‘ladi 

(tantal, molibden, volfram). 

 

Ba’zi  xollar  (pH<7)  da  metallarning  korroziyalanishiga  chidamli  bo‘lib qolishi ularning sirtida tuz pardalari  hosil bo‘lishi bilan (PvSO

4

  , FeSO4   

lar sulfat 

kislotada, Md F

2

, plavik kislotada FeRO4

 fosfat kislotali muhitda) izohlanadi.  

 

Ko‘pchilik xollarda  metallar korroziyalanib, uning   mahsulotlari sifatida turli kompleks  birikmalar  hosil  kiladilar.  Kompleks  birikmalar  hosil  bo‘lishi  natijasida, 

ularning  yaxshi  eruvchanligi  sababli,  korroziyalanadigan    metall  sirtida  oksid  yoki 

tuz  pardalari  hosil  bo‘lishiga  yul  kuymaydi,  metall  ionlarining  elektrolit 

eritmasidagi  aktivligini  kamaytirida  va  Nernet  tenglamasiga  ko‘ra  elektrod 

potensialini  manfiy  tomonga  siljitib,  anod  jarayonini    osonlashtiradi.  M:  SN

-

    va  NH

+   

,    NO


  muhitli  eritmada  Misning  korroziyalanishida  {Cu  (NH3

)

4}

2+ 


 

kompleks-ion  hosil  bo‘lib,  kam  erituvchan    Cu  (OH)

2   

birikma  hosil  bo‘lishiga tuskinlik kiladi. 

Temperatura ta’siri: 

 

Korroziyalanish  jarayoniga  temperatura  ta’siri  ham  boshqa  faktorlar  bilan birga bog‘liq bo‘lib, asosan quyidagi xollarda o‘z aksini topgan: 

 temperatura  ortishi  oksidlovchilarning  “qaytarilish  uta  kuchlanishini” 

kamaytiradi.  N

+

  -  ioni  qaytarilishi  bilan  boradigan    N2

S,    CO


2

  +  H


2

O;  lar 


sharoitidagi    korroziyalanish  jarayonlari  tezligi;    K  =  A*exr  (-E

akt


  /  RT)  Arrenius  

tenglamasi bilan ifodalanadi. Bunda : E

akt

 - korroziyalanishning effektiv  aktivlanish 28 

 

energiyasi;   K - korroziya tezligi;  A - doimiy son;  R - gaz doimiysi,  T - absolyut temperatura. 

 diffuzion kiyinchiliklar bilan boruvchi korrozion jarayonlarinig tezligi kinetik 

kiyinchiliklar  bilan  boradigan  emirilishga  nisbatan  temperaturaga  kamrok  bog‘liq 

bo‘ladi (ochiq sharoitda), yopik sharoitda kuchli bog‘liq bo‘ladi. 

 turli  metallarning  elektroximiyaviy  korroziyalanishi  temperatura  ortishiga 

turlicha  bog‘liq  bo‘ladi.  Temperatura  ta’sirida  nafaqat  korroziya  tezligi  o‘zgarib 

qolmasdan, korroziya harakteri ham o‘zgaradi. 

 

M:    Ruxlangan    po‘lat  quvurlarda    jixozlar  chuchuk    suvli  muhitda  xona temperaturada  ishlatilganda  rux qatlami po‘latga nisbatan anod rolini o‘ynaydi. 

 

Ayrim  xollarda  (teploobmennikda)  issiqlik  almashinuvchi  jixozlarning devorlari  boshqa,  ular  ichidagi  korrozion  muhit  boshqacharok  temperaturaga  ega 

bo‘lib qoladi. Bunday xollarda korroziya tezligi  yuqori bo‘ladi. 

 

Konstruksiya  va  jixozlarning  turli  qismlarida  turli  temperatura  bo‘lishi termogalvanik korroziyalanish ga olib keladi. Bunda yuqori temperaturali qismning 

potensiali  manfiyrok qiymatli bo‘lib, anod rolini utaydi. 

 

Ayrim  xollarda  yuqori  temperaturali  qism  yuqori  potensialiga  ega  bo‘lib, sovuk  qismi  kichiq  potensiali  bulsa,  sovuk  qism  anod  vazifasini  bajaradi.  Buni 

teskari termogalvanik element  deyiladi [5]. 

 

2.4 Korroziya jarayoniga suyuqlik oqimi tezligining ta’siri  

Suyuqliklar  oqimining  tezligi      korroziyani  tezlashtiradi.  CHunki  oqim 

tezligig ortishi bilan metall sirtiga ta’sir etuvchi kislorod miqdori ortadi, oqim kuchi 

metall  sirtida  hosil  bo‘lgan  korroziya  mahsulotini  surib  ketadi  va  kislorodning 

metall  sirtiga  diffuziyasi  kuchayadi.  Oqim  tezligining  keskin  ortishi  korrozion 

muhitning  kislorodga  boyishi  va  metallning  passivlanishiga  ham  olib  keladi.  Suvli 

eritma  oqimi  tezligi    -  V    bilan  korroziya  tezligi  -K  urtasida  bog‘lanish  grafigida 

uchta o‘ziga xos soxani ko‘rish mumkin: 29 

 

  (V<1,5:2,0  m/sek)  da  korroziya  keskin  kuchayib    ketadi,  chunki korroziyalanayotgan  metall  sirtiga  kislorodning  etib  kelishi  juda  ko‘p  va  kuchli 

bo‘ladi. 

  (2

metallarning passivlanishi ro‘y beradi. 

  (V>10,0  m/sek)  yuqori  oqim  tezligida  korroziya  tezligi  ortadi.  Sababi 

korroziya  mahsulotining  metall  sirtidan  kuchishi  sababli  metall  sirtining  ochilib 

qoladi va yangi korroziya markazlari paydo bo‘ladi. 

 

Korroziya  tezligiga  issiqlik  kuchlari  (harakati)  ham  ta’sir  etadi.  Issiqlik kuchlari  metall  sirtidagi  oksid  pardalarini    bo‘zilishi  va  kuchishiga  sabab  bo‘ladi. 

SHu bilan birgalikda metall sirtida qaytarilgan  N

2

 gazi pufakchalari chiqib ketishini tezlashtiradi.  “Suv-bug‘”    aralashmasi  korrozion    muhitidagi  kislorodning 

deaeratsiyasi tufayli korroziyalanish sekinlashadi. 

 

Mexanik  kuch  va  korrozion  muhitning  birgalikda  ta’siri    tufayli  metall korroziyasi kuchayadi. Mexanik ta’sir tashkaridan, ichkaridan (termik  ishlov berish 

va  deformatsiyalanish  sababli)    bo‘lishi  mumkin.  CHunki  bu  kuchlar:  metall 

sirtidagi  himoya  (oksid  va  tuz)  pardani  buzadi,  plastik  deformatsiyalaydi  va 

metallning termodinamik barkarorligini kamaytiradi. 

 

Doimiy  elektr  toklari  ta’sirida  metallda  anod  va  katod  emrilishi (depolyarizatsiya)  ro‘y  berib,  daydi  toklar  ta’siridagi  elektr  korroziyalanish  sodir 

bo‘ladi. 

 

Ultra  tovush  ham  korroziyalanishni  tezlashtiradi.  Bu  ta’sir  tufayli  metallning sirtidagi  qo‘sh  elektr  qavatining  to‘zilishi  o‘zgarishi,  (siljishi)  ro‘y  beradi.  Metall 

sirtida desorbsiyalanish, maxalliy temperatura ortishi, mexanik kuchlanishlar yuzaga 

keladi.  Bular  tufayli  ayrim  xollarda  korroziya  tezlashadi,  ayrim  xollarda 

sekinlashadi. 

  Radioaktiv  nurlanish  ta’siri  ham  yuqoridagi  singari  bo‘ladi.  Uning  ta’sirida 

metallning  kristall to‘zilishi,  xossasi o‘zgaradi. Korrozion muhit ionlanishi sababli 

uning  aktivligi ortadi.  

 


30 

 

Buning oqibatida:  radioximiyaviy  effekt  sababli  oksidlovchilar  hosil  bo‘lib,  katod  jarayoni 

kuchayadi; 

 dasturuksion  effekt  sababli  metall  sirtining  xususiyati  o‘zgaradi,  oksid 

pardaning himoyalovchilik xossasi yo‘qoladi; 

 fotoradiatsion  effekt  -katod  jarayoni  osonlashadi  va  depolyarizatsiya 

kuchayadi. 

 Keyingi paytda metall konstruksiyalarning tashqi ko‘rinishi, shakli, bir-biriga 

nisbatdan  joylashuvi  ham  korroziyalanishda  muxim  ahamiyatga  ega  ekanligi 

aniklangan. 

    


Ma’lumki,   korroziyalanish  elektroximiyaviy   jarayondir. Elektroxi-miyaviy 

reaksiyalarda  bir  elektrod  sistemasi  ishtirokida  boruvchi  tugri  va  teskari 

jarayonlarning  tezliklari  teng  (muvozanat  xolatida)  bulsa,    eritmaning    tarkibi  va 

elektrod  (metall)ning    massasi  o‘zgarmaydi.  Boshqacha  aytganda,  bunday 

sistemalarda  bir  faza  (metall)dan  ikkinchi    faza  (eritma)ga  modda  (metall 

ionlari)ning  ortiqcha  o‘tishi  kuzatilmaydi,  ya’ni  korroziyalanish        tezligi  

o‘zgarmaydi  

Ammo,  korroziya  jarayonlarida  (a,b,v)  metall  atom-ioni  elektronlarini 

qoldirib,  eritmaga  utib  ketadi.  Uning  qolganan  elektronlarini  boshqa  zarracha-

oksidlovchilar  biriktirib  oladi  va  teskari  jarayonni  amalga  oshish  extimolligi  va 

tezligi juda kam bo‘ladi.  

 

Bu  elektroximiyaviy  jarayonda  dinamik  muvozanat    yuzaga  kelmaganligi sababli  ular    nomuvozanat  sistemalar  deyiladi.  Bunday  xolatda  yuzaga  keladigan 

potensiallar  nomuvozanat potensiali  deyiladi.      

         Nomuvozanat  potensial  qiymati  Nernct  tenglamasiga  to‘lik  buysinmaydi  va 

shu  sababli  uning  qiymatini  termodinamik  kattaliklar  asosida  hisoblab  bulmaydi. 

Uning qiymati faqat eksperimental usul bilan aniklanadi. 

Tugri  va  teskari    reaksiyalar  tezliklari  yigndisiga    mos  kelgan  muvozanat 

potensiali qiymati statsionar potensial deyiladi [6].  

 


31 

 

2.5.  Elektroximiyaviy korroziyalanishning termodinamikasi. Metallarning  elektroximiyaviy  emirilishi 

metallarda 

metall 

xolatini termodinamik noturgunligi sababli sodir bo‘ladi. 

Termodinamika  kursidan  ma’lum  ediki,  har  qanday  jarayon,  shu  jumladan 

korroziyalanish (o‘z-o‘zidan),  sistema erkin energiyasi (izobar-izotermik potensiali) 

ning kamayishi hisobiga sodir bo‘ladi. 

Korroziyalanish  metallarning  elektroximiyaviy  emirilish  jarayoni  ekanligi 

sababli,  uning  termodinamik  extimolligi  bir  tomondan  shu  metallning  elektrod 

potensiali qiymati bilan harakterlansa, ikkinchi tomondan korrozion muhit tarkibiga 

kiruvchi  oksidlovchilar  (O

2

)  ning  oksidlovchilik  kuchi  (oksidlanish  potensiali)  ga ham bog‘liqdir. 

Bu  jarayonlar  birgalikda  boradi,  elektroximiyaviy  korroziyalanishning 

termodinamik  extimolligi  oksidlovchining  qaytarilish  potensiali  bilan  metallning 

oksidlinish  potensiallari  nisbatiga  bog‘liqdir.  Bu  potensiallar  farqining  qiymati 

koroziyalanishning  harakterlantiruvchi  kuchi  bo‘lib,  quyidagi  shart  bajarilganda 

elektroximiyaviy korroziya ro‘y beradi. 

Buning  ma’nosi  metallarning    qaytarilish  potensiali  uning  oksidlanish 

potensialidan    katta  bo‘lgan  (yoki  musbatroq)  oksidlovchi  saklagan  korrozion 

muhitga tushganda elektroximiyaviy korroziyalanishga uchraydi. 

Demak,  tabiatda  korroziyalanmaydigan  metall  yuk.  Etarlicha  oksidlovchilik 

xossasiga  ega  bo‘lgan  muhitda  xatto  oltin  ham  korroziyalanadi.  Buning  uchun 

korroziyalovchi modda - oksidlovchining potensiali +1,68v dan katta  (Masalan, ftor  

+2,87 v) bo‘lishi kerak. 

Elektroximiyaviy 

korroziyalanish 

mexanizmi. 

Elektroximiyaviy 

korroziyalanish  nomuvozanat  (qaytmas)  jarayon  bo‘lib,  u  asosan  ikkita  birgalikda 

boradigan  reaksiya;  anod    jarayoni-  metallning  oksidlanishi  va  katod  jarayoni  - 

oksidlovchining  qaytarilishidan  iboratdir.  Ikkala  reaksiya  baravariga  va  bir 

maromda  doimiy  amalga  oshishi  uchun  metall  bergan  elektronlar  oksidlovchi 

tomonidan  to‘lik  qabul  kilinib  turishi  kerak.  Bu  reaksiyalar  amalga  oshishi  uchun 

korrozion  muhit  (odatda  suv)  asosiy  urin  tutadi.  Metall  emirilishida.  Suvda  turli 


32 

 

agressiv moddalar, tuzlar, kislotalar erishi tufayli elektrolit eritmasi hosil bo‘ladi. Bu elektrolit eritmasida qutbli suv mole-                                               kulalari atom-

ionlardan  iborat  metall    sirti  chegarasida    tizilishib  turadilar.  Bu    “ion-dipol”  ta’sir 

tabiatiga  ega  bo‘lib,    ta’sir  natijisida  hosil  bo‘lgan  metall  ionining  suvli  birikmasi- 

gidratlangan  ionlar  hosil      bo‘lishi  energiyasi    metallning  kristall  panjarada 

bog‘lanib  turish  energiyasidan  katta  (E

gidr


  ›  E

kr.pan


)  bo‘lgani  uchun  metallning  sirti 

emirila boshlaydi: 

            { Me

n+

 • ne-

 }+mH


2

O —› Me


n+

 • mH


2

O+ ne


 

Bu  jarayonning  o‘ziga  xosligi  shundaki  olinayotgan  yoki  berilayotgan elektronlar  bevosita  metall  atomi  va  oksidlovchi  atomlari    urtasida  amalga 

oshmasdan metallning sirti orqali ro‘y beradi. Oksidlanish va qaytarilish reaksiyalari 

bir  joyda  “kotib”  qolmasdan,  “metall-elektrolit”  sirti  chegarasida  bir  nuqtadan 

boshqasiga  kuchib  turadi.  CHunki  metallarning  sirti  ximiyaviy  aktivligi  jixatidan 

notekis  bo‘lib,  u  metalning  kristall  to‘zilishi,  mexanik  kuch  ta’siri,  bosim, 

suyuqlikning harakati, temperaturaga bog‘liq bo‘ladi. 

Murakkab  tarkibli  (turli  metallardan  iborat)  qotishmalarda  ayrim-ayrim 

nuqtalar  ximiyaviy aktivlik  namoyon kilib  metallarning  boshqa qismi oksidlanish  - 

qaytarilishda    faqat  elektronlarni  o’tqazuvchilik  vazifasini  bajaradilar.  Lekin 

shunday bulsada, korroziyaning mexanizmi va  moxiyatini to‘liq anglab etish uchun 

emirilayotgan  metallni  yaxlit bir elektrod sifatida tasavvur etib, uning sirtini shartli 

ravishda  anod  va  katoddan  iborat  yagona  elektroximiyaviy  sistema  sifatida  qarash 

kerak [7]. 

 Elektroximiyaviy korroziyaning kinetikasi. 

 

Yuqoridagi termodinamik 

tushunchalar 

asosida 

korroziyalanishning  

termodinamika nuqtai nazaridan amalga oshishi ehtimolligini ko‘rib chiqdik. Ammo 

bu  korroziya  tezligining  o’lchovi  bo’la  olmaydi.  CHunki    uning  katta  manfiy 

qiymatga ega bo‘lishi har doim bu reaksiya yuqori tezlikda boradi, degani emas. M: 

Al  metalining  kislorod  ta’sirida  metall  xolidan  ion  xoliga  o‘tish  extimolligi  (  G

(Al) 

=717,9  kj/mol  )  temir  atomlarining    Fe+2-

ionga  aylanish  extimolligi  (G

(Fe) 

=-254 


kj/mol)dan  ancha  katta  bulsada,  alyuminiy  temirga  nisbattan  korroziyaga  kam 

33 

 

uchraydi.  

Buning  sababi  shundaki,  korroziyalanishning  real  tezligi  faqatgina  uning 

termodinamik  extimolligiga  bog‘liq  bulmasdan,  bu  jarayonning  kinetik  omillariga 

(kristal  panjara  energiyasi,  “metall-elektrolit”  o‘zaro  ta’siri  tabiati,  korroziya 

mahsuloti tarkibi, metall ionning eritmasidagi diffuziyalanishi...) bog‘liqligidir. 

 

Har  qanday  nomuvozanat  jarayoni,  shuningdek,  korroziyalanishning  tezligi quyidagi munosabat orqali ifodalanadi: 

 

Korroziya  tezligi  =  korroziyani  harakatlantiruvchi  kuchi    jarayon  borishiga Download 0.72 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling