Urganch davlat universiteti kimyo texnika fakulteti


Download 0.72 Mb.
Pdf ko'rish
bet6/8
Sana03.09.2017
Hajmi0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ega  ega  kristallik  modda.  Piozaelektirik  xususiyatlarga    romb  dodokaedr  shaklida 

oson kristallanadi. Suvda to’yingan eritmani sovutganimizda GMTAni  geksagidrati 

turida  kristallanadi  –    (CH

2

)

6N

4*

6H2

o     


13,5°C  gacha  o’z  holatini  saqlaydi.  

Formaldegid  suv  eritmasi  va  gaz  xoldagi  NH

3

  dan  GMTAning  paydo  bo’lish jaroyani quydagi tenglama orqali ifodalaniladi:  

                     6CH

2

o

+4NH → (CH


2

)

6N

4 * 


6H

2

o+81 kkal     

GMTA  yanada  farmaldegitni  NH

4

  tuzlarini  eritmasi    (masalan;  ammoniy  sulfat) qo’shilganda paydo boladi: 2(NH

4

)2

SO

4+6CH

2

O→(CH2

)

6N

4

+2H2

SO

4+6H

2

O         Lekin    bo’lak    chiqib  turgan  kislatani  neytralizatsiya    qilish  kerak  yoki  ajratish 

turush kerak.  

 

 Gossypol smolasi fizik kimyoviy va kimyoviy xarakteristikasi  

     Yog’ va moylarni gidroksidlar bilan ishlanishida kimyoviy rafinatsiya jarayonida 

neytral  moylarda  (jir),  tuzlar,  sovunlar  paydo  bo’ladi.  Ularni  suv  eritmalari  suvli 

eritmalari  katta  zichligi  natijasida  jirlardan  bo’laklanadi.  Unday  sovun  massasini 57 

 

soapstok  deyiladi.    TU-18-Uz-38-79  markali  paxta  soapstoki  quyidagi ko’rsatkichlarga  ega:  rangi-  toq  jigarrangdan  toq  sariq  rangacha;  20°C  da 

konsentratsiyasi  (quyuq-suyuqligi)-  suyuqdan  muzlargacha,  soapstok  massasida 

umumiy  yog’(jir)ni    massa  qismi  35%  dan  baland.  Umumiy  yog’kislotalarini  va 

yog’ bo’lmagan  moddalarni soapstokdagi qismi 30% dan kammas. Paxta  moylarini 

va  jirlarini  neytralizatsiyada  paydo  bo’lgan  soapstoklar  umumiy  jirlar  qismlari, 

yonaki  moddalar  soni  bilan  ham  farqlanadi.  Masalan;  Toshkent  yog’-moy 

kambenatini  soapstoklari  40,8-61,2  %  gacha  umumiy  jirlarga  ega,  16,2  –  22,1% 

neytral jirlarga ega. 3,6-6,2%  moy bo’lmagan moddalarga, 9,0-30,6 % gacha suvga 

ega. Soapstokni o’rtacha jir kislotalarining tarkibi, mass. %: C

14

-1,3;  C16

-42,8; C


18

-

23. O’rtacha molekulyar massasi 276. Ishda  qo’llanilgan  gossypol  smolasi  yog’  kislotalarini  distilyatsiyasi  220-230°C 

natijasida  paydo  bo’ladi.  U  o’z  tarkibida  40-50%  gacha  kondensatsiya  va 

polimerizatsiya    mahsulotlariga  ega,  gossypol  mahsulotlarini  bir-biriga  ta’sir 

ko’rsatishi. Gossypol smolasiga GOST-18-114 talablari: 

       1. tashqi ko’rinishi - qiyin oquvchan massa 

      2.  toq jigarrangdan qoragacha 

      3.  kislota soni – mg, KOH – 50-100 

      4.  kul (zollar) qismi, massa % sifatida 1,0-1,2  

      5.  suv va uchuvchan moddalar qismi  4% gacha 

      6.  atsetonda eruvchanligi – massa, 70-80%   

      7.  solishtirma og’irlik, gr/sm

– 0,98-0,99       8. sovunlanish massasi, mg KOH – 80-130  

 

 Fizik kimyoviy tahlillarni o’tkazishning eksperimental usuli  

Qo’yilgan  vazifalarni  aniq  natijalarni  olish  ko’pincha  axperimentlarni  va 

izlanish parametrlarni aniqlash metodlarini tanlash va ishlab chiqarishga bog’liq.  

       Hammaga  ma’lum  bo’lgan  analitik  kimyo  metodlari:  kalsiyni  hajm 

komplexametrik  metodi  bilan  aniqlaganlar.  Uglerod,  azot,  vadorodni  aniqlash 


58 

 

elementlik analizi metodika asosida o’tkaziladi.       Kinematik  qovushqoqlikni  o’lchanishini  –  VPJ  tipidagi  viskozametr 

yordamida 

o’tkaziladi. 

Kapillyar 

diametri 

1,47mm 


natijalar 

 

aniqligi  0,0001

10

-1m

2

/sek.       Izlanayotgan eritmalarning namunalarini solishtirma og’irligi piknometrik 

metodi  asosida  aniqlaganlar.  5sm

3

  lik  hajmli  kapillyar  piknometr  qo’llanilgan. Hajmni  belgilash  uchun,  piknometr  distillirlangan  suv  bilan  yo’ldirilib  25°C  da 

termastatirlangan  va  o’lchangan  piknometrni  quruq  massasini  bilgan  holatda  suvni 

25°C  da  zichligini  bilib  va  suv  bilan  to’ldirilgan  piknometrni  massasini  bilgan 

holda,  uni  hajmini  aniqlaganlar.  O’lchov  aniqligi 

0,00005  mg,  natijalar  aniqligi 

0,05kg/m


3. 

           

Eritma orasi pH o’lchovi pH metr 121-B da olib borilgan.  

       Qattoqlik  fazalarini  identifikatsiyasi  kimyoviy  va  boshqa  fizik  kimyoviy 

metodlar  analiz  asosida  olib  borilgan  rentgenafaza  analiz  difroktometr  DRON-3,0 

da olib borilgan, rentgenafaza analiz filtrlangan to’q nurlanishda  – 40kv; elektr to’q 

kuchi uzunligi 20mA, hisoblagich aylanalar harakati tezligi 2 grad/min. 

       Qatlamlararo masofasini qo’llama bilan burchak aksi difraksion chiziqlar 

intensivligi stabil shqala bo’yicha baholangan. 

        IK-spektraskopik  izlanishlar  brikmani  asosiy  kompanentlari  bir-biriga 

ta’sir  xarakterini  bilish  uchun  o’tkazilgan.  Chostata  doirasi  4000-400sm

-1 


namunalarni KBR bilan preslash asosida tayyorlangan. 

      Differensial  issiqlik  analiz  kuzatilayotgan  brikmalarni  Paulik-Edey 

sistemasidagi  derivatografida  olib  borilgan,  qizdirish  tezligi  10-12  grad/min  ga 

namuna  moddalar  150-200  mg,  20-600°C  temperature  intervalidagi  DTA-1/10,  

DTG-1/15,    TP-200  galvanometrlar  sezuvchanlikda  olib  borilgan.    Moddalardan 

izolyatsiyalashtirilgan  platina-radiy  termajuftliklar  ishlatilgan.  Analizlarni  qopqoqi 

bor  platina  –  tigellarida  olib  boriladi,  etalon  sifatida  alyuminiy  oksidi    kuchli 

qizdirilgan. 

      Qoplama  tashkil  qiluvchi  –  antikarrozion  qoplamalar  sifatida  ishlab 

chiqarish  izlanishlarida  uchuvchan  moddalarni  massa  ulushini  aniqlash  yagona 59 

 

standart bo’yicha olib borilgan.  Qoplamalar qilish uchun plastinalar GOST 9832-76 bo’yicha  tayyorlangan.    Namunalarni  tekshirish  ending  pog’anasiga  tayyorganligi 

qoplamani  tashqi  ko’rinishida,  uning  suvni  statik  ta’siriga  3%  li  natriy  xlarid 

eritmasini qarshilik darajasini aniqlash. 

      Qoplamani  fizik-mehanik  xususiyatlarini  08KP    va  8KC  markali 

GOST16523  –78,  bo’yicha  ishlab  chiqilgan  po’lat  plastinalarda  tekshirilgan, 

razmeri  150 70 1,0mm.  qoplamalarni  korroziya  mahsulotlari  artilmagan  va 

artilgan  plastinalarga  shyo’tkalar  bilan  yoki  chimdirib  olish  metodi  qoplamani 

qalinligi – 60-80 mkm gacha qilingan. Zangli suniy, plastinani, 3% natriy xlor da 3- 

sutka  davomida  xona  xaroratida  olib  borilgan.  Qoplamalarni  qurutilishi  hona 

harorati (22-25 C) 24 soat davomida qilingan. 

     Tayyorlangan  aralashmaning  nisbatan  (shartli)  qovushqoqligini  aniqlash. 

Laq  bo’yoq  materiallarining  shartli  qovushqoqligi  deb  20°C  temperaturada 

viskozometrni  kolibrlangan  soplasidan  belgilangan  suyuqlik  hajmi  oqib  chiqqan 

vaqtni (sekundlarda) bilamiz. Viskozametrni markasi VZ-4.  

      Uchmas  moddalarning  massa  qismini  GOST-17537-76  bo’yicha  olib 

borilgan.  Naveskani  1,5-2,0g    miqdorida  chashkaning  tagida  yoyib,  IK  lampa 

nurlarida  yoki  qurutish  shqafida  140-200°C  da,  vazni  o’zgarmas  xolatgacha  olib 

boriladi.  

     Birlamchi  o’lchov  10minutdan  keyin  o’tkaziladi  (IK  lampasida 

quritilganda)  va  1  soatdan  keyin  –  quritish  shkafida  ish  olib  borganda.  So’ngi 

o’lchovlarni  IK  lampa  tagida  xar  3-5  min,  quritish  shkafida  xar  30min  dan  keyin 

olib boriladi. Ikkita o’lchov o’rtasidagi farq 0,01g ko’p bo’lmasligi kerak.  

     Antikarrozion  qoplam  plyonkasining  qalinligi  ITP-1  magnit  o’lchovchi 

bilan  olib  boriladi.  Uskunaning  ishlash  prinsipi  magnit  email  plyonkaning 

qalinligiga  qarab  magnitni  ferromagnit  tortishuv  kuchini  o’zgartirishga  asoslangan.  

Tortishuv  kuchi  harakatlanuv  shkalada  prujinani  uzalish  soni  bilan  o’lchanadi. 

Magnitning  tortishuv  kuchini  plyonkaning  qalinligiga  bog’liqligi  nomogrammada 

ko’rsatilgan. 

 

Nomogrammada shkala 

ko’rsatgichlarining 

mikrometrlarga 

o’tkazilgan.  Qoplamlarni  egilishlarda  quvvatliligi  GOST-6806-78  bo’yicha  olib 60 

 

boriladi.      Metodning asosi sterjenni minimal diametrini belgilash (qayrilish, burulishi 

qaysi  holatda  mehanik shikastlarga olib  kelishi). Plyonkaning quvvatligi, egilishda, 

sterjenning minimal diametrida shikastlanmagani bilan belgilanadi.  

     Zarbalarga chidamliligi GOST4765-78 bilan aniqlanadi. Y-1A uskunasida. 

Uning  ishlash  prinspi:  o’qning  plyonkaga  tushish  balandligi  (sm)  mehanik  shikast 

yetkazilmagan darajasi bilan belgilanadi.  

     Adgeziya  GOST15140-76  bilan  aniqlanadi.    Plyonka  qiluvchi  va  metallic 

qism  orasidagi  adgeziya,  antikorrozion  qoplamalarda  eng  asosiy  harakteristikadir.  

Negaki  bu  ko’rsatgichga  metallarni  himoyalanishi  va  qoplamalarni  xizmat  qilish 

mudattiga bog’liq. 

     Tajribada  uni  aniqlashni  ikkita  usuli  mavjud.  Birinchisi  panjarasimon 

kesishlar  metodi.  Izlanish  qoplamaga  scalpel  bilan  5  dan  kam  emas  lineyka  yoki 

toblon  bilan  o’rtasi  1-2mm  teng  parallel  kesishlar  va  unga  teng  perpendikulyar 

kesmalar  qilish  kerak.  Undan  keyin  ustini  shyotka  bilan  tozalab  4  ballik  shkala 

bo’yicha baholanadi.  Bu shqalada 1 eng yaxshi adgeziya deb bilinadi. Ikkinchisi  – 

parallel  kesimlar  metodi.  Qoplama  ustiga  5  dan  kam  emas,  o’rtasi  1mm  parallel 

kesimlar  qo’yiladi.  U  kesimlarga  perpendikulyar  razmeri  10 10mm  bo’lgan 

politilen  yopishqoq  lentalar  yopishtoroladi,  bir  tomoni  yopishtirilmaydi.  Shu 

tomonidan tutib tez harakat bilan, to’g’ri burchakni saqlab, tortib olinadi va 3 ballik 

shkala bilan baholanadi.   

     Turli qo’shimchalar bilan gossypol smolasi bilan qoplangan himoyalovchi 

vositalarning  turg’unligi  8  ballik  shkala  bilan  baholanadi.  Unga  binoan  visual  turli 

shikastlar:  uvilish,  uchish,  chortlash,  qatlari  qopishi,  shishlar  paydo  bo’lishi  va 

karroziya aniqlanadi. Xech shikast bo’lmasa oily ball 8 bilan baholanadi. 

      O’rta ball 4 da: o’rtacha uvilish yo’q, uchish yo’q, ust setkalari 25% gacha 

korroziyaning  alohida  nuqtalarida  ham  kukun  uchishlar  35%  kam.  Eng  pas  baho  1 

ballda  uvilish  to’liq  va  chortlash,  uchish,  ko’pirish  va  karroziya  10%  va  baland 

bo’ladi. 

     Bo’yoqlarning  suvga  qarshilik  hususiyati  quyidagicha  nazorat  qilinadi:  


61 

 

tajriba qilinayotgan mahsulotni distillangan suv to’ldirilgan stakanga cho’miltiriladi, suvning  sathi  belgilanib  doimiy  saqlanadi.  Plastinalarni  yuzasi  1,3,5,10,14 

sutkalardan keyin ko’rib turiladi. Olingan nushalarni darhol ko’zdan kechiriladi, 1-2 

soat ochiq havoda tutib o’zgarishlarni belgilanadi. 

      Tuzga  qarshiligi  3%li  natriy  xloridda  oldindan  filtrlab,  suvga  qarshilik 

kabi tekshiriladi.  

      Atmosfera  ta’sirlariga  qarshiligining  shahar  binosining  tomida  2  yil 

davomida kuzatilgan.  

     Bitumsimon  kompazitsiyalar  namunalari,  jarayonni  optimal  sharoitlarda 

olib,  neftni  turli  markalaridan  quyidagi  sharoitlarda  olingan  bitumlari  bilan 

solishtirib loyiqligi silalgan. 

    Bitumsimon  kompazotsiyalarga  igna  tushish  chuqrligi  penetrometrda, 

GOST11501[214,215]  ga  binoananiqlanilgan.  Bir  vaqtda  sinalayotgan  moddaning 

temperaturasi,  igna  tushishda  bosim  va  uzoqligi        qayd  qilinadi.  Ordinar  bosim  – 

100g  moddaga  igna  kirish  davomiyligi  –  5sek  va  moddaning  aynan  shu  vaqtda 

temperaturasi +25°C. 

     Ignani kirish chuqrligi graduslarda belgilanadi. Uni penetrometr aylanasidan 

bilinadi, har bir gradusi ignani 0,1mm tushurilishini bildiradi.  

     Bo’shashish  temperaturasini  GOST11506-73  bo’yicha,  shar  va  doiradan 

aniqlanadi.  Bitumsimon  kompazitsiyaning  bo’shashish  temperaturasi  uning  faqat 

harakatlanuvchanligini  bildiradi,  chunki  temperaturani  balandlashishida  modda 

bo’shashadi,  shu  bilan  bir  vaqtda  suyuq  va  qattiq  holatlarning  chegarasi 

aniqlanmaydi.  

     Bu metodda bitumsimon kompazitsiya, berilgan o’lcham aylanasimon latum 

formaga  otiladi,  metall  shar  bosimi  natijasida  bo’shashadi  va  aylanasimon 

formadan, ma’lum chuqrlikka chiqadi.  

    Chaqnash  haroratini  aniqlash  Brenken  metodi  bo’yicha  ochiq  tigelda  olib 

boriladi. Analiz uchun tigel 25°C gacha sovitiladi va qizdirilgan qumli tashqi tigelga 

qo’yiladi. Qum ichki tigelning chetidan 12mm pas bo’lishi kerak. Analiz qilinuvchi 

nusxa  ichkari  tigelidagi  sathi  u  tigelning  chetidan  12mm  yiroqda  bo’lishi  kerak. 


62 

 

Termometr ichlari tigelidagi modda ichida aniq vertical holatda bo’lishi kerak.        Analiz  vaqtida  tashqi  tigelni  gaz  garelkaning  olovi  bilan  shunday  qilib 

qizdiriladiki, ichidagi moddaning qizdirilish tezligi 10°C/min bo’lishi kerak. Kerakli 

chaqnash  temperaturaga  10°C  qolganida  tigel  chetidan  hotirjamlik  bilan  olov 

yuritiladi.  Chaqnash  temperaturasi  deb  analiz  qilinuvchi  moddaning  ust  qismida 

ko’k olovning birinchi paydo bo’lishini biladilar. 

      Turli oraliqlarda korroziya tezligining  aniqlanishini bir  necha  metodlari bor. 

Eng zamonaviy va aniqligi yetarli darajasidagisi polyarizatsiya qarshilik o’lchovi. U 

klassik  metodlariga  boy  bermaydi.  Elektrodlarni  korroziyasini  3%    natriy  xlorid 

eritmasida o’tkaziladi. Bu eng agressiv ora hisoblanadi. Karroziyaning tezligi  vazn 

birligida 1b – g/sm

soatiga; lineyka 1l mm/yiliga; elektr toki 1t- mA/sm2

 birliklarda. 

     Experimental  natijalar  bo’yicha  elektrodlarni  polarizatsion  qarshilikni  vaqt 

ichida o’zgarishi grafik nisbatlari tuzilgan va qoplamni qalinligi bo’yicha korroziya 

tezligi aniqlangan.  

     Tajriba oldidan elektrodni nozik nojdok qog’oz bilan artilgan, keyin etil spiriti 

bilan moysizlangan va bir necha bor distilyatda yuvilgan. Tajriba qoplamalari sof va 

zang elektrodlarga yuritilgan.  

     

4.5. Turli muxitda ishlovchi korxonalar uchun kimyoviy barqaror rangli bo’yoqlar  olishning laboratoriya texnologik reglamenti va  

material balanslarini hisoblash 

Laborotoriya sintezining material balansi 

     O’zgartiruvchilar  zang  modifikatori  sintezi  moddiy  balansining  loborotoriya 

hisobida quyidagilarga e’tibor berish kerak: 

-  Kiruvchi oqimlar sxemasining tarkibi; 

-  Kimyoviy reaksiyalar bo’yicha mahsulotlar chiqish soni; 

-  Steoxometrik koeffitsiyentlar va nisbatlar; 

-  Kompanentlar bo’yicha foydalaniladigan koeffitsiyentlari; 

-  Kompanentlar yo’qotilishlarini amaliy ko’rsatkichlari nol deb qabul qilingan; 

-  Chiqish oqimlari sxemasi tarkiblar bo’yicha normativlar. 


63 

 

 Hisoblar  1000gr  tayyor  mahsulot  bilan  olib  borilgan.  Natijalari  jadvalda 

ko’rsatilgan: 

 

Jadval  10. 100 gr antikorrozion mahsulot sintez jarayonining balansi 

 

Miqdori, kg  

 

Statyalar  nomlari 

 

Gossypol smolasi

 

Oxak Karbok-

simetil-


selluloza 

GMTA  Erituv-

chi 

Pig-


ment 

 

Hammasi, kg 

 

KIRIM: 1). Gossypol 

smolas 


 

53,5 


 

  

  

  

  

 

 53,5 

 

2). Oxak 4,5 


     - 


 

4,5 3). Karbok- 

      simetil-   

     selluloza 1,5  

1,5 


4). GMTA 0,5 


0,5 5). Erituvshi  30,0 30,0 


6). Pigment 

10,0 

10,0 


Kirim 

natijasi: 

53,5 

4,5 


1,5 

0,5 


30,0 

10,0 


100,00 

Chiqim: 


 

 

  

 

 100,00 

 

  Sintez qilish vaqtidagi talablari 

1. Umumiy talablar 

   Kimyoviy  laboratoriyasida  ish  olib  borganda  GOST  12.1.007-76  “zararli 

moddalar” texnik xavfsizligi talablariga rioya qilishi kerak. 

   2. O’zgartiruvchi  zang modifikator va antikorrozion qoplamalar sintezi ishlarini 

olib  borishga,  havfsizlik  choralarini  saqlash  ko’rsatmalarini  o’tgan  lobarontlar 

qo’yilishi mumkin. 

   3.    Ish  staji,  lavozimi  va  ma’lumotiga  qaramasdan  sintez  jarayonida  ishtirok 

qiluvchilarni hammasi yo’riqnomadan o’tishi shart. 


64 

 

   4.  Yo’riqnomaning hamma turlarini o’tkazilishi jurnalga kiritiladi.    5.      Laboratoriyada  ishlovchilarning  hammasi  mahsus  kiymlar  va  individual 

himoya vositalari bilan tanishishi shart. 

   6. Qo’llarni tuzlar, kislotalar, ishqorlardan, erituvchilardan himoyalovchi rezina 

qo’lqoplar  bo’lishi  shart.  Ularni  ishlatishdan  oldin  ichiga  talk  kukuni  sepilishi 

shart. Ko’zlarini himoyasi himoyasi uchun turli niqoplar va qalqonlar ishlatiladi. 

    7.  Organik erituvchilar,zaxarli moddalar bilan ishlash tortuvchi shkaflarga olib 

borilishi lozim. 

    8.      Reaktivlarni  pipetkalarga  og’iz  bilan  tortib  olish  man  qilinadi.  Bu  ishlarni 

faqat maxsus uskunalar vositasi bilan qilinadi. 

    9.   Kimyoviy moddalarning xidini bilish uchun extiyotkorlik bilan, parlarni va 

gazlarni  qo’lning  yengil  harakati  bilan  o’z  tarafiga  yo’naltirish  amalida  hidlash 

lozim. 


 

4.6. Texnologik sxema tanlash va uning tavsifi 

 

           Ilmiiy  tadqiqotlar  asosida  korroziyaga  qarshi  qoplama  olishni  texnologik sxemasi  yaratildi.  Ushbu  texnologik  sxema  tarkibida  25%  dan  kam  bo’lmagan  suv 

tutgan  gossypol  smolasini,  kalsiy  oksidi  monoetanolaminli  tozalash  jarayonidagi 

qub qoldig’i, karbamid, karboksimetilselyuloza, geksametilentetraamin  va erituvchi 

“nefras” dan foydalanilanilib, qayta ishlashga asoslangan. 

      Texnalogik jarayonlar quyidagi bosqichlardan iborat: 

-  Gossypol smolasini reaktorga yuklash va suvsizlantirish. 

-  Gossypol  smolasi  bilan  kalsiy  oksidi  va  geksametilentetraaminni  reaksion 

mahsulotini olish. 

-  Sovutish va bitumsimon mahsulotni olish. 

-  Bitumsimon mahsulotni erituvchida eritish va antikarroziyon material olish. 

- Olingan antikarrozion mahsulotlarni idishlarga quyish.   


65 

 

 6-Rasm.  1-gossipol  smolasini  saqlash  sig’imi,  3,6,11,18-sarf  o’lchagichlar  orqali  asosiy 

reaktorga  tushadi  9,13,15-o’lchov  dazotorlari,  19-qadoqlash  uskunasi,  2,5,17-MQ 

nasoslar,4,7-reaktorlar, 8,10,12,14-bunkerlar, 16-erituvchi saqlash sig’imi, 20,23-ventillar. 

 

   Antikarroziyon  qoplaamani  olishda  asosan  mehanik  aralashgichli  gaz  yoki 

bug’  bilan  qizdiriladigan  laq  bo’yoq  sanoatida  qo’llaniladigan  oddiy  reaktorlarda 

sintez qilinadi. 

   


60-80°C  gacha  qizdirilgan  gossypol smolasi (1) saqlash sig’imi  idishidan (2) 

nasos  yordamida  sarf  o’lchagich  (3)  orqali  (4)  reaktorga  haydaladi.  (4)  reaktorga 

gossypol  smolasi  yuklangandan  keyin  asta-sekinlik  bilan  harorat  120-130°C  gacha 

chiqguncha qizdiriladi. Bunda reaktorda ko’pik hosil bo’lish jarayoni kuzatiladi. Bu 

esa gossypol smolasida namlik yuqoriligidan dalolat beradi. 

     


Ko’pikni  hosil  bo’lishini  kamaytirish  uchun  aralashtirishni  intensivligini 

oshirish  kerak.  60-70  daqiqa  mobaynida  intensive  aralashtirib  bo’lgandan  keyin, 

ko’pik  hosil  bo’lish  jarayoni  to’xtaydi.  Bu  esa  tarkibidan  95,5-96%  gossypol 

smolasidan namlik yo’qolganligidan dalolat beradi. 

      

Olingan  4,0-4,5%  namlikli  issiq  smola  nasos  (5)  yordamida  sarf  o’lchagich (6)  orqali  (7)  reaktorga  haydaladi.  Ushbu  (7)  reaktorda  haroratni  210-220°C  gacha 

ko’tariladi,  (8)  bunkerdan  ta’minlagich  (9)  orqali  kalsiy  oksidi  beriladi  va  50-60 

daqiqa  davomida  intensive  aralashtiriladi.  Bunda  kompanentlarni  to’liq  reaksiyaga 

kirishishi ta’minlanadi. Reaksiya tugaganligi ko’pik  hosil bo’lish tugaganligi orqali 

aniqlanadi.  Bundan  keyin  40-50  daqiqa  yana  aralashtiriladi. 

 

Kompanentlarni 66 

 

aralashtirish  20  daqiqa  davom  qiladi.  Aralashtirish  tugagach  (11)  sarf  o’lchagich (10)  bunker  orqali  geksametilentetraamin  va  (15)  dazatordan  (14)  bunker  orqali 

karboksimetilselyuloza  reaktorga  beriladi.  Kompanentlarni  aralashtirish  kamida  30 

daqiqa  davom  qiladi.    Reaktorda  ko’pik  xosil  bo’lish  jarayoni  tugagani  polimer 

reaksiyasi oxirigacha tugaganini bildiradi. 

      

Bundan  keyin  aralashmani  40°C  gacha  sovutilib  (18)  sig’im  idishidan MQNasos (16) bilan (17) sarf o’lchagichdan “nefras” erituvchisi beriladi.   Bir soat 

davomida  intensive  aralashtirish  olib  boriladi  va  tayyor  mahsulot  omborxonaga Download 0.72 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling