Urganch davlat universiteti kimyo texnika fakulteti


Download 0.72 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/8
Sana03.09.2017
Hajmi0.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

 

 O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA  MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI 

 

  

 

URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI KIMYO TEXNIKA   FAKULTETI 

 

  5320400 – Kimyoviy texnologiya (ishlab  chiqarish turlari bo’yicha ) 

(shifri va ta’lim yo’nalishi nomi) 

bakalavr darajasini olish uchun 

 

Abdusharipova Oybibi Saparbayevnaning  

 

  

 

  

 

 Mavzu: 

«

Turli muxitda ishlovchi korxonalar uchun kimyoviy barqaror rangli bo’yoqlar olishning laborotoriya tajriba 

reglamentini yaratish» 

 

 

 Ilmiy rahbar: 

 

  

prof. Jumaniyazov M. J. 

 

 

  

Urganch 2015 yil  

1-ilova. Bitiruv malakaviy ishining titul varag’i  

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI  OLIY VA O’RTA 

MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI 

 

AL-XORAZMIY  NOMLI  URGANCH   DAVLAT  UNIVERSITETI  

 

      _____________KIMYO - TEXNIKA_________________________ 

(fakultet nomi) 

 

______________«KIMYOVIY TEXNOLOGIYALAR»________________ (kafedra nomi) 

 

  

 

«Turli muxitda ishlovchi korxonalar uchun kimyoviy barqaror rangli 

bo’yoqlar olishning laborotoriya tajriba reglamentini yaratish»

 

 (bitiruv malakaviy ish mavzusining nomi)  

 

  

 

  

 

  

Bajaruvchi:____________________ Abdusharipova Oybibi 

 

               Rahbar:_______________________ prof. Jumaniyazov M. J.  

 

  

 

  

 

 Urganch shahri  2015 yil 

 

2-ilova URGANCH  DAVLAT  UNIVERSITETI 

 

 __________________KIMYO -TEXNIKA_________________________ 

(fakultet nomi) 

 

________________KIMYOVIY TEXNOLOGIYALAR________________ (kafedra nomi)  

 

BITIRUV MALAKAVIY ISHNI BAJARISH BO’YICHA  TOPSHIRIQLAR REJASI: 

1. 


Talaba                           Abdusharipova Oybibi ga 

Universitet rektorining 2014 yil 20 noyabr 192 T-§ 4- sonli    buyrug’i  bilan 

bitiruv malakaviy ish bajarish uchun  «Turli muxitda ishlovchi korxonalar uchun 

kimyoviy barqaror rangli bo’yoqlar olishning laborotoriya tajriba 

reglamentini yaratish» mavzusi tasdiqlangan. 

2. Kafedra majlisining qaroriga binoan             professor Jumaniyazov M.J. 

 

bitiruv malakaviy ishini bajarishga rahbar qilib tayinlangan. 3.  Bitiruv  malakaviy  ishining  tarkibiy  tuzilmasi:  kirish,  tanlangan  mavzu 

buyicha  adabiyotlar  sharxi,  tadqiqot  o’bekti  va  xom  ashyo  va  tayyor  maxsulotlarni 

analiz qilish usullari,  tadqiqot qismi, texnologik sxema tanlash, material balanslarni 

hisoblash,    ekologik  masalalar  yechimi,  iqtisod  qism,  xulosa  va  foydalangan 

adabiyotlardan iborat 

4.  Bitiruv  malakaviy  ish  uchun  ma’lumotlar__  Maxsus  ilmiy  adabiyotlar, 

metodik  va  amaliy  qo’llanmalar,  Internet  ma’lumotlari,  mavzuga  oid  darslik  va 

o`quv qo`llanmalardan  ilmiy ishlar, monografiyalardan foydalaniladi. 

5.  Bitiruv  malakaviy  ishga  texnologik  sxemaning    prezentatsiyasi_  ilova  

qilinadi.  

 

 

  

 

  

 

  

  

 

Bitiruv malakaviy ishni bajarish jadvali № 

Bajarilgan ishning mazmuni 

Bajarish 

muddati 


Maxsus adabiyotlarni o’rganish, metodik va 

amaliy materiallari yig’ish 

05.01.2015 

Ilmiy adabiyotlar tahlili, potentlar analizi, ilmiy maqolalarda keltirilgan materiallarni o’rganish 

02.02.2015 

Tadqiqot ob’ekti va tadqiqot uslublarini tanlash 02.03.2015 

Turli muxitda ishlovchi korxonalar uchun kimyoviy barqaror rangli bo’yoqlar  olishning 

tajriba tadqiqot qismini boshlash, ustanovka 

yig’ish 

17.03.2015 

Tajriba tavsifini belgilash 22.03.2015 

Gossipol smolasining suvsizlantirish jarayoninim o’rganish 

23.03.2015 

Gossipol smolasi asosida turli muxitda ishlovchi korxonalar uchun kimyoviy barqaror rangli 

bo’yoqlar  olish borasida tadqiqotlar olib borish 

31.03.2015 

Texnologik reglamentini yaratish 15.05.2015 

Texnologik sxema tanlash 30.05.2015 

10  Iqtisodiy hisob kitoblar qilish 

03.06.2015 

11  Xulosa yozish 

06.06.2015 

 

 Bitiruv malakaviy ish rahbari:                                    prof. Jumaniyozov M. J. 

 

Bajaruvchi talaba:                                                      Abdusharipova Oybibi  2014 yil «_27_»__oktabr 

Topshiriqlar rejasi va jadvali kafedra majlisida 25 dekabr 2014 yil tasdiqlandi 

(№ - 3

 

sonli bayonnoma)  

Kafedra mudiri:      t.f.n. Matchanov SH.K.           _________________ 

 

 

                                                           

(imzo)


   

 

  

 

  

 

  

 

 3-ilova 

BITIRUV MALAKAVIY ISH BO’YICHA RAHBARINING  

MULOHAZALARI 

Talaba:                Abdusharipova Oybibi Saparboyevna               

Bitiruv malakaviy ish mavzusi: «Turli muxitda ishlovchi korxonalar uchun 

kimyoviy barqaror rangli bo’yoqlar olishning laborotoriya tajriba 

reglamentini yaratish»

 

 Bitiruv malakaviy ish hajmi: 87   sahifadan iborat  

Tushuntirish qismi: 75 sahifadan iborat 

Ilovalar soni: bitta harakatlanadigan texnologik sxema va 5 ta chizmadan iborat 

Mavzuning  dolzarbligi:    dolzarblik    talablar  darajasida  yoritilgan  bo’lib, 

undagi  masalalar,  prezidentimiz  Islom  Karimov  2010-yil  15-dekabrda  qabul 

qilingan  “2012-2015-yillarda  O’zbekiston  Respublikasi  sanoatini  rivojlantirishning 

ustuvor  yo’nalishlari  to’g’risida”gi  qarorida  ko’rsatilgan    ishlab  chiqarish 

sanoatlariga qaratilgan. 

 

Ma’lumki, ekspluatatsiyadagi barcha metallar havo,  suv, kislota, ishqor va va tuzlarning  ta’sirida  emiriladi.  Ayniqsa  harorat  yuqori  bo‘lsa  bu  jarayon  tez  ketadi. 

SHuning  uchun  metallkonstruksiyalar  va  uskunalarni  zanglashdan  himoyalash 

muhim vazifalardan hisoblanadi. 

So‘ngi  vaqtlarda  korroziyaga  qarshi  olib  borilayotgan  ko‘rash  usullaridan  biri 

metall  sirtini  yuqori  polimer  moddalardan  olingan  zangga  qarshi  qoplamalar  bilan 

qoplash  hisoblanadi.  Bu  bilan  metall  yuzalarini  elektrolit  muhitdan  ajratishga 

erishiladi.  

          Korroziyaga  qarshi  ko‘rashning  eng  ko‘p  qo‘llaniladigan  usuli  korrozilanishi 

mumkin bo‘lgan  metallning  yuzasiga  boshqa  materiallar qoplashdir. Bu qoplamlar, 

asosan,  metall  yuzasini  elektrolit  muhitdan  ajratib,  mikrogalvanik  elementlar  hosil 

bo‘lishiga  yo‘l  qo‘ymaydi.  SHuning  uchun  qoplamlar  zich  bo‘lishi,  korroziyadan 

saqlanuvchi  metall  yuzasiga  bir  tekisda  va  yaxshi  yopishishi  kerak.  Bir  so‘z  bilan 

aytganda bu murakkab va qimmat usullardan hisoblanadi.  

Agar  buyumlarni  korroziyadan  saqlash  bilan  birga,  ularga  deqarativ  chiroy  

berish zarur bo‘lganda rangli zangga qarshi qoplamalarga zaruriyat seziladi.  Bugungi  kunlarda  Respublikamiz  sanoat  korxonalari  uchun  zarur  bo‘lgan 

zangga  qarshi  qoplamalar  asosan  valyuta  hisobiga  chetdan  keltiriladi.  Demakki 

ushbu  turdagi  qoplamalarni  mahalliy  xom  ashyolar  va  sanoat  chiqindilari  asosida 

olish  borasidagi  izlanishlar  doimo  dolzarb  masalalardan  hisoblanadi.  Ushbu 

turdagi  koplamalarning  rangli  turlarini  yaratishga  erishish,  dolzarblikni  yanada 

oshirib yuboradi. 

 

 

  

       Bitiruv malakaviy ish rahbari:                             prof. Jumaniyozov M.J. 

                                                                                                                                           

                                          2015 yil « 1 »  iyun 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

4-ilova Urganch davlat universiteti  Kimyo texnika fakulteti  kimyoviy texnologiya           

(ishlab  chiqarish  turlari  bo’yicha)  ta’lim    yo’nalishi  bo’yicha  ta’lim  yo’nalishi 

bitiruvchisi  Abdusharipova  Oybibi  Saparboyevnaning    «Turli  muxitda  ishlovchi 

korxonalar  uchun  kimyoviy  barqaror  rangli  bo’yoqlar  olishning  laborotoriya 

tajriba reglamentini yaratish» mavzusidagi bitiruv malakaviy  ishiga

 

 T A Q R I Z 

           Malakaviy ishning hajmi 15144 so’zdan iborat 

a) tushuntirish qismi varaqlar soni: 75 sahifadan iborat 

Bitiruv malakaviy ish mavzusining dolzarbligi va berilgan topshiriqqa mosligi: 

Korroziyaga  qarshi  olib  borilayotgan  ko‘rash  usullaridan  eng  samaralisi  metall 

sirtini  bitumsimon  polimer  moddalar  bilan  qoplash  hisoblanadi.  Talaba 

Abdusharipova  Oybibi  Saparboyevna  bitiruv  malakaviy    ishida  turli  muxitda 

ishlovchi  korxonalar  uchun  kimyoviy  barqaror  rangli  bo’yoqlar  olishning 

laborotoriya tajriba reglamentini yaratgan.

 

Respublikamiz  sanoat  korxonalari  uchun  zarur  bo‘lgan  zangga  qarshi qoplamalar asosan valyuta hisobiga chetdan keltirilishini hisobga olsak, mavzuning 

dolzarbligi yanada oshishidan dalolat beradi.  

Bitiruv  malakaviy  ishning  «Kirish»  qismida  mavzuga  oid  ilmiy  adabiyotlar, 

ilmiy  maqolalar  va  patentlarning  tahlili  keltirilgan.  Malakaviy  ishda  ilmiy 

manbalardan 

tashqari 

fan-texnikaning 

innovatsiya 

yutuqlari 

natijalaridan 

foydalanilgan.  ishda  18  ta  ilmiy  manbalar,  shuningdek  foydalanilgan  internet 

manbalari ham keltirilgan. 

Bitiruv malakaviy ish hajmi 87 sahifadan iborat. Tushuntirish qismi: 75 sahifani 

tashkil etadi. Ishda texnologik sxemadan tashqari  5 ta chizma keltirilgan, shu bilan 

birga  5 ta grafiklar mavjud. 

  Ilova  qilingan  materiallarning  tarkibi  va  bajarilish  sifati:  ishning  «Kirish»dan 

tortib,  barcha  keltirilgan  ma’lumotlar  bitituv  malakaviy  ishlarga  qo’yiladigan 

talablar asosida bajarilgan. 

Abdusharipova  Oybibi  Saparboyevna  bitiruv  malakaviy  ishida    fan  va 

texnikaning innovatsion yutuqlaridan, kompyuter texnologiyalaridan foydalangan.    

Bitiruv  malakaviy  ishning  ilmiy-uslubiy  va  texnik  iqtisodiy  jihatdan asoslanganligi talablar darajasida. 

  Bitiruv  malakaviy  ishning  ijobiy  tomonlari.  Berilgan  tavsiyalarni  ishlab 

chiqarishda va ta’lim-tarbiya jarayonida foydalanish imkoniyatlari:  

Bitiruv  malakaviy  ishda  turli  muxitda  ishlovchi  korxonalar  uchun  kimyoviy 

barqaror rangli bo’yoqlar olishning laborotoriya tajriba reglamenti yaratilgan bo’lib, 

ushbu  reglamentni  ishlab  chiqarishda  va  ta’lim-tarbiya  jarayonida  foydalanish 

imkoniyatlari  mavjud.  Ijobiy  tomonlaridan  yana  bittasi,  birinchi  bor  rangli 

qoplamalar olish borasida ilmiy izlanishlar qilingan. 

Bitiruv  malakaviy  ishda  texnologik  jarayonlarning  kompyuter  dasturida 

tayyorlangan xarakatdagi dasturi ishlangan. 

  Bitiruv malakaviy ishidagi kamchiliklar:  Ishda ayrim orfografik va imloviy 

kamchiliklar mavjud. 

Abdusharipova  Oybibi  Saparboyevnaning  «Turli  muxitda  ishlovchi  korxonalar 

uchun  kimyoviy  barqaror  rangli  bo’yoqlar  olishning  laborotoriya  tajriba 

reglamentini  yaratish»  mavzusidagi    bitiruv  malakaviy  ishi  hajmi,  ilmiy  yangiligi, 

amaliy ahamiyati jixatidan, bitiruv malakaviy ishlariga qo’yiladigan talablarga javob 

beradi va u muvaffaqiyatli himoyaga tavsiya qilaman. 

 

Taqrizchi:        ________                              Yusupov X.S.                               (imzo) 

 

    «Qo’shko’pir silikat g’isht» MCHJ                                                             bosh   muhandisi 

 

                                                                2015 yil «_6_» __iyun    

   


 

 

  

 

  

 

  

 

5-ilova Bitiruv malakaviy ishni DAK tomonidan baholash mezonlari 

№ 

Baholanadigan bo’limlar Eng yuqori 

ko’rsatkich 

ball hisobida 

BMI ning 

“Kirish” 

qismida 

mavzuning 

dolzarbligi, maqsad va vazifalarning yoritilishi 

10 


Ishning  asosiy  (tushuntirish)  qismining  Nizom 

talablariga mos xolda bajarilishi 

35 


“Xulosa”  qismida  ilmiy-nazariy  va  amaliy 

tavsiyalarning mavjudligi 

10 


Ishni  bajarishda  mavzuga  oid  manbaalarning 

tahlili. 

Chet 


el 

adabiyotlaridan 

va 

internet materiallaridan foydalanish 

10 


Ishdagi ilovalarning mavzu mazmuniga mosligi 

10 Ishni  bajarishda  grammatika  qoidalariga  amal qilinganligi Himoyaga  ish  mazmunini  bayon  qila  bilganligi. 

Savollarga berilgan javoblar darajasi 

10 BMI  mavzusi bo’yicha  ilmiy-nazariy seminarlar va  konferentsiyalarda  ma’ruza  (axborot)  bilan 

ishtiroki, maqola (tezis) nashr qilinganligi 

10 

 

  Eslatma:  har  bir  kafedraning  xususiyatlari  e’tiborga  olingan  holda  baholash mezonlariga o’zgartirishlar kiritish maqsadga muvofiq. 

10 

 

6-ilova Urganch  davlat  universiteti  Kimyo  texnika_fakulteti  kimyo-texnologiya                  

(ishlab  chiqarish  turlari  bo’yicha  )  ta’lim    yo’nalishi  bo’yicha    yo’nalishining 

bitiruvchisi    Abdusharipova  Oybibi  Saparboyevnning  «Turli  muxitda  ishlovchi 

korxonalar uchun kimyoviy  barqaror rangli bo’yoqlar olishning  laborotoriya tajriba 

reglamentini yaratish» mavzusida bitiruv malakaviy  ishi DAKning «____» 2015 yil 

«______________» dagi majlisida himoya qilinadi. 

  Davlat attestattsiya komissiyasi bitiruv malakaviy ishga quyidagi o’zlashtirish 

ko’rsatkichlarini belgilaydi. 

№ 

Baholanadigan bo’limlar Eng yuqori 

ko’rsatkich 

ball hisobida 

Komissiya 

belgilagan foiz 

BMI  ning  “Kirish”  qismida  mavzuning dolzarbligi, maqsad va vazifalarning yoritilishi 

10 


 

Ishning asosiy 

(tushuntirish) 

qismining 

Nizom talablariga mos xolda bajarilishi 

35 

 “Xulosa”  qismida  ilmiy-nazariy  va  amaliy 

tavsiyalarning mavjudligi 

10 

 Ishni  bajarishda  mavzuga  oid  manbaalarning 

tahlili.  Chet  el  adabiyotlaridan  va  internet 

materiallaridan foydalanish 

10 


 

Ishdagi ilovalarning 

mavzu 


mazmuniga 

mosligi 


10 

 Ishni bajarishda grammatika qoidalariga amal 

qilinganligi 

 Himoyaga 

ish 


mazmunini 

bayon 


qila 

bilganligi. Savollarga berilgan javoblar darajasi 

10 

 BMI 

mavzusi 


bo’yicha 

ilmiy-nazariy 

seminarlar 

va 


konferentsiyalarda 

ma’ruza 


(axborot)  bilan  ishtiroki,  maqola  (tezis)  nashr 

qilinganligi 

10 

 

Jami:  

 

Davlat attestattsiya komissiyasi majlisining qarori: 1. « Urganch shahrida kaustik soda  ishlab chiqarish  sexini loyihalash » 

 mavzusida bajargan bitiruv malakaviy ish uchun  ____ lik o’zlashtirish ko’rsatkichi 

belgilanish va «______» deb baholansin. 

2._____________________________________________________________ 

       DAK raisi:_______________________________ 

   


 

 

 A’zolari:___________________________________ 

   


 

 

2015 yil «__» ______________ 11 

 

7-ilova Urganch davlat universiteti______Kimyo texnika___fakulteti_________ 

«Kimyoviy texnologiyalar» kafedrasi 

Bitiruv  malakaviy  ish ___________________________sonli tartib raqam bilan 

qayd qilindi. 

Bitiruv malakaviy ishni bajaruvchining ismi-sharifi: Abdusharipova Oybibi 

Saparboyevna 

Mavzusi  «Turli muxitda ishlovchi korxonalar uchun kimyoviy barqaror rangli 

bo’yoqlar olishning laborotoriya tajriba reglamentini yaratish»  

Ilmiy rahbar (maslahatchi) ning ismi-sharifi:  prof. Jumaniyozov M.J. 

 

Bitiruv  malakaviy  ish  kafedraning  2015  yil  «_____»________da  o’tkazilgan majlisi qaroriga muvofiq DAK majlisida himoya qildi. 

Taqrizchi:        ________                              Yusupov X.S.    

                           (imzo) 

 

    «Qo’shko’pir silikat g’isht» MCHJ                                                              bosh   muhandisi 

 

Kafedra mudiri:                             __t.f.n., dots. Matchanov SH. K._____  

 

Kafedraning  bitiruv  malakaviy  ishni  DAK  majlisida  himoya  qilish  bo’yicha tavsiyasiga roziman. 

 

  

 

 Fakultet dekani:                                              dots. Matnazarov A.R._______ 

12 

 

Urganch davlat universiteti Kimyo –texnika fakulteti «Kimyoviy texnologiyalar» kafedrasi kimyo-texnologiya (ishlab chiqarish 

turlari bo’yicha) ta’lim  yo’nalishi bo’yicha  kunduzgi ta’lim bakalavr 

 

                                                                                «Tasdiqlayman»    

 

  

 

  

    _______   fakultet dekani 

   

 

  

 

  

 

dots. Matnazarov A.R.  

 

                                                                        

“___”__________2015 y. 

 

 

  

 

  

 

  BITIRUV MALAKAVIY ISH BO’YICHA TOPSHIRIQ 

 

Talaba_____________ Abdusharipova Oybibi Saparbayevna      Ishning mavzusi «Turli muxitda ishlovchi korxonalar uchun kimyoviy barqaror 

rangli bo’yoqlar olishning laborotoriya tajriba reglamentini yaratish»  

  «_20_»__noyabr___2014 yil_ 

2. Ishni topshirish muddati: “6” iyun 2015 y. 

3.  Mavzu bo’yicha dastlabki ma’lumotlar  va  adabiyotlar ro’yxati: 

 

1. Эпштейн  Я.  В.,  Ахмина  Е.И.,  Раскин  М.Н.  Рациональные  направления 

использования  лигнина // Ж. Химия древесины.  –  1977. – №6. – С. 24 

2. 

Исмаилова Г.Х., Дюсебеков Б.Д., и др. Утилизация лигнина хлопковой  шелухи // Всесоюзный симпозиум биотехнологических и химических  

методов: Тез.док. – Самарканд, 1988.         С. 38-39. 

3. 

Ройзман Б.Б. и др. Переработка хлопковых соапстоков  по схеме  разложение  –  расщепление  –  дистилляция  //  Ж.  Масложир.пром.  – 

1970. - № 8.- С. 34. 

4. 

Сергеев  А.Г.,  Тавбин  И.М.  Пути  повышения  технологического  уровня масло - жировой промышленности // Обзорная информация. ЦИИНИТ.  

Вып. 1 М.: Пищепром. 1961. С. 31. 

5. 

Комплексная  переработка семян  хлопчатника  //  Проспект ВДНХ.  Под   ред.  Сергеева А.Г. – М.: 1961. – С.6. 

6. 


Кадыров И. и др. Исследование хлопкового соапстока //Ж. масло – жир. 

пром. –1971. – № 12. – С. 21. 

7. 

Казакова  Н.М.  и  др.  Рациональное  использование  жирных  веществ, извлекаемых из сточных вод //Ж. масло-жир.пром. –1978.– № 11.– С. 43 

8. 


А.  С.  1378338  МКИ6  С09Д5/08/    Сорин  В.  В.,  Щербаков  В.  Л., 

Форостян  Ю.Н.,  Форостян  Е.И.,  Мельников  Н.  А.  Получения  модифи-

цирующей добавки. В № 3716580/05: Заявл. 29. 3. 84; Опубл. 27. 10. 96. 

Бюл № 30. 

9. 

Е.И.Дизенко и др. "Противокоррозионная защита трубопроводов и резервуаров", Учебник, М. 1978 год. 

10. 


Никитенко Е.И. и др. "Монтер по защите подземных трубопроводов от 

коррозии". М.,1981 г. 13 

 

4. Bitiruv malakaviy ishimning asosiy maqsadi  Turli muxitda ishlovchi korxonalar uchun kimyoviy barqaror rangli bo’yoqlar olishning laborotoriya tajriba 

reglamentini yaratishdan iborat. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun 

quyidagilar vazifa qilib belgilangan: 

 

turli muhitda ishlovchi korxonalar uchun kimyoviy barqaror rangli 

Download 0.72 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling