Urganch davlat universiteti tasdiqlayman


Talabalar mustaqil ta’limining mazmuni va hajmi


Download 207.5 Kb.
bet6/6
Sana10.11.2021
Hajmi207.5 Kb.
1   2   3   4   5   6
2.4 Talabalar mustaqil ta’limining mazmuni va hajmi
Mavzuning nomi

Ajratilgan saot
2-semestr
1.

Organik dielektriklar.

12

2.

Tabiiy katronlar.

12

3.

Sun’iy katronlar, Sellyuloza.

12

4.

Tukimachilik materiallari.

13

5.

Usimlik moylari, bitumlar._

13

6.

Mumsimon dielektriklar.

13

7

YOgoch va kogozlar, Lokli matolar, Elastomerlar.
8.

Anorganik dielektriklar xdkida kiskacha ma’lumot.

12

9.

SHisha, sopol materiallar, sitollar.

11

10.

Slyuda va slyudali materiallar

11

11.

Asbest, segnetoelektriklar, p’ezoelektriklar.

11

12

Utkazgich materiallar,
13

YArim utkazuvchanlik: Germaniy, kremniy, ferritlar.
14

Magnit materiallari.Jami:

120

Mustaqil o‘zlashtiriladigan mavzular bo‘yicha talabalar tomonidan referatlar tayyorlanadi va uni taqdimoti tashkil qilinadi.Kurs loyihasi ( ishi) bo‘yicha ko‘rsatma va tavsiyalar

«Elektrotexnik materiallar» fanidan kurs loyihasi (ishi) rejalashtirilmagan.


Xisob-grafik ishlarining mavzulari:
« Elektrotexnik materiallar » fanidan Xisob-grafik ishi rejalashtirilmagan.

III. BAHOLASH MEZONLARI

I. O‘QUV SOATLARI

Ushbu fan 2 semestr davomida o‘qitiladi va o‘quv soatlari quyidagicha:Semestr

Xaftalar soni

Ma’ruza

Amaliy

Laboratoriya mashg‘ulotlari

Jami auditoriya soati

Mustaqil ta’lim

2

30

15

15

15

45

(xaftasiga 5saot)75


II. NAZORAT TURLARI

2-SEMESTR:

1.1. Ushbu semestrda fandan talabalar bilimini nazorat qilish oraliq va yakuniy nazorat turlarini o‘tkazish orqali amalga oshiriladi.

1.2. Oraliq nazorat 2-semestrning 2-xaftasida talabaning bilim va amaliy ko‘nikmalarini baholash maqsadida o‘quv mashg‘ulotlari davomida 1 marta o‘tkaziladi.

1.3. Talabaning amaliy mashg‘ulotlari va mustaqil ta’lim topshiriqlarini bajarishi, shuningdek uning ushbu mashg‘ulotlardagi faolligi fan o‘qituvchisi tomonidan baholab boriladi. Baholash III -bo‘limda nazarda tutilgan mezonlar asosida quyidagi sonda amalga oshiriladi:
Mashg‘ulot turi

Baxolashlar soni

Masofaviy topshirganda

Amaliy

Ikki haftada 1 marta (xisob-grafik ishi amaliy dars masalalarini ishlash)

dl.urdu.uz dagi fanda xisob-grafik ishi va amaliy topshiriqlar elementiga topshiriq natijalarini qistiradi

Labaratoriya

Ikki haftada 1 marta (8 ta laboratoriya ishi)

dl.urdu.uz dagi fanda laboratoriya ishi topshiriqlar elementiga topshiriq natijalarini qistiradi

Mustaqil ta’lim

2 marta (referat)

dl.urdu.uz dagi fanda mustaqil ishi topshiriqlar elementiga topshiriq natijalarini qistiradi

1.4. Talabani oraliq nazorat turi bo‘yicha baholashda 2 ta nazariy savol va 5 yoki 10 ta testga yozma ish javobi baxosi (assisment yoki dl.urdu.uz da 30 ta test savoliga deb almashtirish mumkin) (III -bo‘limda nazarda tutilgan mezonlar asosida) hamda uning o‘quv mashg‘ulotlari davomida olgan baholari o‘rtachasi hisoblanib yaxlitlab qo‘yiladi.

1.5. YAkuniy nazorat turi semestr yakunida ushbu fan bo‘yicha talabaning nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalarini o‘zlashtirish darajasini aniqlash (III-bo‘limda nazarda tutilgan mezonlar asosida) maqsadida 2 ta savol va 5 yoki10 ta test berish orqali yozma shaklda o‘tkaziladi:

1 savol: nazariy

2 savol: nazariy

3 savol: 5,10-test

(assisment yoki dl.urdu.uz da 30 ta test savoliga deb almashtirish mumkin)

YAkuniy nazorat turini o‘tkazish ushbu shakli kafedra tomonidan belgilangan.III. TALABALAR BILIMINI BAHOLASH MEZONLARI

Talabalarning bilimi quyidagi mezonlar asosida:

talaba mustaqil xulosa va qaror qabul qiladi, ijodiy fikrlay oladi, mustaqil mushohada yuritadi, olgan bilimini amalda qo‘llay oladi, fanning (mavzuning) mohiyatini tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan (mavzu) bo‘yicha tasavvurga ega deb topilganda — 5 (a’lo) baho;

talaba mustaqil mushohada yuritadi, olgan bilimini amalda qo‘llay oladi, fanning (mavzuning) mohiyatni tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan (mavzu) bo‘yicha tasavvurga ega deb topilganda — 4 (yaxshi) baho;

talaba olgan bilimini amalda qo‘llay oladi, fanning (mavzuning) mohiyatni tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan (mavzu) bo‘yicha tasavvurga ega deb topilganda — 3 (qoniqarli) baho;

talaba fan dasturini o‘zlashtirmagan, fanning (mavzuning) mohiyatini tushunmaydi hamda fan (mavzu) bo‘yicha tasavvurga ega emas deb topilganda — 2 (qoniqarsiz) baho bilan baholanadi.IV. TALABALAR BILIMINI BAHOLASHDA UMUMIY QOIDALAR

1. Talabalar bilimini baholash 5 baholik tizimda amalga oshiriladi.

2. YAkuniy nazorat, fakultet dekani tomonidan ishlab chiqilgan (o‘quv ishlari bo‘yicha prorektor tasdiqlagan) YAkuniy nazorat turlarini o‘tkazish jadvaliga muvofiq o‘tkaziladi.

3. YAkuniy nazorat turini o‘tkazish va mazkur nazorat turi bo‘yicha talabaning bilimini baholash o‘quv mashg‘ulotlarini olib bormagan professor-o‘qituvchi tomonidan amalga oshiriladi.

Tegishli fan bo‘yicha o‘quv mashg‘ulotlarini olib borgan professor-o‘qituvchi yakuniy nazorat turini o‘tkazishda ishtirok etishi taqiqlanadi.

4. Agar ta’lim sifatini nazorat qilish bo‘limi tomonidan nazorat turlarini o‘tkazilish tartibi buzilganligi aniqlangan hollarda, o‘tkazilgan nazorat turlarining natijalari bekor qilinishi hamda tegishli nazorat turi qaytadan o‘tkazilishi mumkin.

5. Talaba tegishli fan bo‘yicha yakuniy nazorat turi o‘tkaziladigan muddatga qadar oraliq nazorat turini topshirgan bo‘lishlari shart.

6. Oraliq nazorat turini topshirmagan, shuningdek ushbu nazorat turi bo‘yicha «2» (qoniqarsiz) baho bilan baholangan talaba yakuniy nazorat turiga kiritilmaydi.

YAkuniy nazorat turiga kirmagan yoki kiritilmagan, shuningdek ushbu nazorat turi bo‘yicha «2» (qoniqarsiz) baho bilan baholangan talaba akademik qarzdor hisoblanadi.

7. Talaba uzrli sabablarga ko‘ra oraliq va (yoki) yakuniy nazorat turiga kirmagan taqdirda ushbu talabaga tegishli nazorat turini qayta topshirishga fakultet dekanining farmoyishi asosida ruxsat beriladi.

8. Talaba oraliq va (yoki) yakuniy nazorat turini birinchi marta qayta topshirishdan o‘ta olmagan taqdirda, fakultet dekani tomonidan komissiya tuziladi. Komissiya tarkibi tegishli fan bo‘yicha professor-o‘qituvchi va soha mutaxassislari orasidan shakllantiriladi.

Ikkinchi marta oraliq va (yoki) yakuniy nazorat turini o‘tkazish va talabani baholash mazkur komissiya tomonidan amalga oshiriladi.

9. Berilgan muddat davomida mavjud bo‘lgan qarzdorlikni topshira olmagan talaba bo‘yicha fakultet dekani bildirgi bilan oliy ta’lim muassasasi rektorini (boshlig‘ini, filial direktorini) xabardor qiladi va ushbu talaba rektor (boshliq, filial direktori) buyrug‘i asosida kursdan qoldiriladi.

10. Talaba baholash natijasidan norozi bo‘lgan taqdirda, baholash natijasi e’lon qilingan vaqtdan boshlab 24 soat davomida apellyasiya berishi mumkin. Talaba tomonidan berilgan apellyasiya fakultet dekani tomonidan tashkil etiladigan Apellyasiya komissiyasi tomonidan 2 kun ichida ko‘rib chiqiladi. Talabaning apellyasiyasini ko‘rib chiqishda talaba ishtirok etish huquqiga ega. Apellyasiya komissiyasi talabaning apellyasiyasini ko‘rib chiqib, uning natijasi bo‘yicha ushbu semestrda fanni o‘zlashtirgani yoki o‘zlashtira olmagani ko‘rsatilib qaror qabul qiladi, qarorni fakultet dekani va talabaga etkazilishini ta’minlaydi.

11. Nazorat turi bo‘yicha talabaning bilimi «3» (qoniqarli) yoki «4» (yaxshi) yoxud «5» (a’lo) baho bilan baholanganda, nazorat turini qayta topshirishga yo‘l qo‘yilmaydi

Asosiy adabiyotlar

1. A.R. West . R.H. Mitchell . P. Shiv Halasyamani M. Kunz & I.D.

Brown . A. Safari, R.K. Panda, V.F. Janas. Dielectric Materials. Chemistry

754, 2002.

2. T.K. Basak. Electrical engineering materials. New Age Intenational,

Nil edition. USA, 2009.

3. M.T. Normurodov, B.E. Umirzakov va boshkalar ≪Elektrotexnika

materiallari va kurilmalari texnologiyasi≫. Toshkent. ≪Mexnat≫. 2004

yil.

4. A.X.Sulliyev, I.M.Bedritskiy, O.T.Boltayev. Elektrotexnikamateriallari. Toshkent: TTIMI, 2017, 220b.

5. Ahmedov A.Sh. Elektr texnika materiallar. O’quv qo’llanma, -

Toshkent: TDTU, 2006.

6.2. Sushimcha adabiyotlar:

5. Mirziyoev SH.M. Erkin va farovon, demokratik Uzbekiston

davlatini birgalikda barpo etamiz. UzR Prezidentining lavozimiga

kirishish tantanali marosimiga bagishlangan Oliy Majlis

palagalarining kushma majlisidagi nutki. -T.: “Uzbekiston” NMIU,

2016.-56 b.

6. Mirziyoev SH.M. K,onun ustuvorligi va inson manfaatlarini

ta’minlash - yurt tarakkiyoti va xal k farovonligining garovi. UzR

Konstitutsiyasi kabul kilinganining 24 yilligiga bagishlangan tantanali

marosimdagi ma’ruza 2016 yil 7 dekabr. - T.: “Uzbekiston”

NMIU, 2016.-48 b.

7. Axmedov A.SH., Kurbanbaeva D.U. Elektr texnika materiaplari

fani buyicha tajriba ishlarini bajarish uchun metodik kursatma. -

Goshkent: TDTU, 2005.

8. Ageeva ND., Vinakovskaya N.G., Lifanov V.N. Elektrotexnicheskoe

materialovedenie: Uchebnoe posobie. - Vladivostok: Izd-vo DVGTU,

2006,- 115 s.

6.3. Axborot manbaalari:

9. www.eov.uz- Uzbekiston Resggublikasining xukumat portapi.

10. www.catback.ru - xalkaro ilmiy makola va materiallar sayti.

11. www.eooele.ru - xalkaro v k v b materiallarini k i d i r u v sayti.

12. www.zivonet.uz- milliy ukuv materiallarini kidiruv sayti.
Qo‘shimcha adabiyotlar


  1. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida. - T.:2017 yil 7 fevral, PF-4947-sonli Farmoni.

  2. Rashidov Y.R., Abidov Q.G‘., Kolesnikov I.K. «Elektrotexnikaning nazariy asoslari» fanidan 1-oraliq,2-oraliq va yakuniy nazorat savollari to‘plami. TDTU, 2002.-102 b.

  3. Ibadullayev M. Nazariy elektrotexnika asoslari. Masala va mashqlar toplami.I-qism. T.: o‘zbekiston, 2015.- 328 b.

  4. Abidov Q.G’., Isamuxamedov S.D., Isamuxamedov U.S. «Elektrotexnikaning nazariy asoslari» fanining «O‘zgarmas tok zanjirlari» bo‘limi bo‘yicha hisob-grafik ishlarini bajarish namunalari ko‘rsatilgan. TDTU, 2010.- 40 b.

  5. Abidov Q.G’., Isamuxamedov S.D., Isamuxamedov U.S. Elektrotexnikaning nazariy asoslari fanining o‘zgaruvchan tok zanjirlari bo‘limi bo‘yicha hisob-grafik ishlarini bajarish yuzasidan uslubiy ko‘rsatma. TDTU, 2010.- 31 b.

  6. Abidov Q.G’., Ernst I.V. «Elektrotexnikaning nazariy asoslari» fanining «Nochiziqli magnit zanjirlarini hisoblash» bo`limi bo`yicha hisob-grafik ishi bajarish yuzasidan uslubiy ko`rsatma. TDTU, 2010.- 32 b.

  7. Abidov Q.G’., Rashidov Y.R., Isamuxamedrv S.D. Elektrotexnikani nazariy asoslari fanidan laboratoriya ishlari bajarish uchun uslubiy ko’rsatma 1-qism. TDTU, 2007.- 38 b.


3.3 Elektron resurslar

1. www.gov.uz – O‘zbekiston Respublikasi xukumat portali.

2.www.lex.uz –O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi.

3. www. ziyonet.uz;


Download 207.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling