Urganch davlat universiteti turizm va iqtisodiyot fakulteti


Download 0.61 Mb.
Pdf ko'rish
bet6/6
Sana09.02.2017
Hajmi0.61 Mb.
1   2   3   4   5   6

IV.  Aholi zichligi 

 

Ko’chish maydonidan tashqari 

kishi/gekt

ar 

41,96 


30,61  72,95 

30,3 


99,0 

 

Shahar qurilish maydonidan tashqari 

kishi/gekt

ar 

38,23 


28,02  73,29  27,88 

99,5 


V.  Uy joy qurilishi 

 

67

1. Uy joy fondi (jami 

maydon) 


ming.kv.787,9 

100,0 


1170,0 

100,0 


148,5 

1995,0 


100,0 

170,5 


2. 

Uy joy fondi qavatlar 

bo’yicha 

 

  

 

  

 

1-, 2-, 3-qavatli individual 

ming.kv.


m  

657,1 83,4 

932,5 


79,7 

141,9 


1579,7 

79,19 


169,4 

 

2-, 3- qavatli seksiyaviy 

ming.kv.


81,0 10,3 

81,0 


6,92 

100,0 


81,0 

4,06 


100,0 

 

2-, 3-qavatli — kottejlar 

ming.kv.


22,3 2,8 

110,3 


9,43 

494,6


219,6 


11,0 

199,09 


 

4-, 5- qavatli 

ming.kv.

%% 27,5 

3,5 


46,2 

3,95 


168,0 

114,7 


5,75 

248,27 


3. 

Umumiy maydon 

ta’minlanganligi 

ming.kv.


14,7 


18,0 

122,4


21,0 


116,67 

4. 


Yangi quriladigan uy 

joylarning qavatlar 

bo’yicha: 

 

  

 

  

 

1-, 2-, 3-qavatli individual 

ming.kv.
190,8 

64,1 


480,5 


73,0 

251,83 


 

2-, 3- qavatli 

seksiyaviy 

ming.kv.


m  88,0 

29,6 


109,3 


16,6 

124,2 


 

4-, 5- qavatli 

ming.kv.18,7 


6,3 

68,5 10,4 

366,3 


 

JAMI: 


ming.kv.297,5 


100,0 

658,3 100,0 

221,28 


 

2030  yilga  kelib  Xiva  shaxrini  arxitekturaviy  qurulish  jihatidan  aholi 

yashaydigan joylarni 3 ta zonaga ajratishimiz mumkin. 

1.  “Ichan  Qal’a”  tarixiy-madaniy  qo’riqxonasi.  Loyiha  bo’yicha  bu  qismdagi 

o’zgarishlar  faqatqina  tarixiy-  madaniy  o’bjektlarga  ta’sir  qilmagan  taqdirdagina 

amalga oshiriladi.  

68

2.  “Dishan  Qal’a”  qismidagi  tarixiy  ahamiyatdagi  barcha  obyektlar  umuman o’zgartirilmaydi, qolgan obyektlar loyiha doirasida o’zgartirilishi nazarda tutilgan. 

3.  Yangi  qurilishlar  amalga  oshiriladigan  qism.  Bu  yerdagi  qurilishlar 

arxitertura  jihatidan  tarixiy  obyektlarga  mos  kelishi  va  qishloq  joylari  bilan 

bog’langan  qismida  qishloq  xo’jaligida  foydalaniladigan  yer  fondlariga 

zarar yetkazilmasligi lozim 

Bundan  tashqari  Xiva  shaxrida  yana  quyidagi  turdagi  qismlarga 

ajratilgan: 

1.

 Sanoat zonasi 

2.

 O’quv-tajriba zonasi 

3.

 Medetsina zonasi 

4.

 Yashil-ko’kalamzorlashtirilgan qism 

5.

 Tashqi transport zonasi. 

Xiva  shaxridagi  infratuzilma  obyektlarini  rivojlantirish  evajida 

turistlar  oqimini  yanada  oshirish  va  kelajakda  mintaqamiz  yalpi  hududiy 

mahsulotida  turizm  va  boshqa  xizmatlardan  keladigan  daromadni  oshirish 

mumkin.Shu  bilan  birga  kelajakda  shahar  aholisi  soni  va  maydonining 

oshishi  natijasida  shu  hududda  yashayotgan  aholining  yashash  sharoiti, 

turmush farovonligi yanada oshirish imkonini beradi.  


 

69

XULOSA VA TAKLIFLAR 

Hulosa qilib aytadigan bo’lsak, O’zbekiston Respublikasida turizm sanoatini 

xalqaro  talablarga  mos  ravishda  rivojlantirishda  xususiy  turistik  korxonalarning 

faoliyat  doirasini  yanada  kengaytirish  va  ularning  samaradorligini  oshirish 

borasida  talaygina  siljishlarga  erishilmoqda.  2013  yil  mamlakatimizda  kichik 

korxona  va  mikrofirmalar  turfirma  sifatida  333  ta  turfirma,  429  ta  mehmonxona, 

54  sanitariya-kurort  birlashmalari,  105  ta  dam  olish  maskanlari  va  3  ta  turistik 

bazalar  faoliyat  yuritgan.  Turistik  firmalarning  tashabbusi  bilan  mamlakatimizda 

mavjud  turizm  resurslarining  boshqa  turlaridan  samarali  foydalanishning  amalga 

oshirilayotganligi va boshqa shu kabi o’zgarishlar fikrimizning yakkol isboti bo’la 

oladi. Xukumat tomonidan turizm sohasida faoliyat ko’rsatadigan kichik bisness va 

xususiy  tadbirkorlik  sub’ektlari  faoliyatini  har  tomonlama  qo’llab-quvvatlash  va 

rag’batlantirishni  ta’minlovchi  bir  qator  me’yoriy-huquqiy  xujjatlar  yaratilgan 

bo’lib,  ulardan amaliyotda keng  miqyosda  foydalanish  natijasida anchagina  ijobiy 

natijalarga  erishilmoqda  (bu  me’yoriy  xujjatlar  xususida  yuqoridagi  mavzularda 

aytib  o’tilgan).  Biroq,  bozor  iqtisodiyotiga  o’tishdek  murakkab  davrda 

mamlakatimizdagi  boshqa  barcha  iqtisodiy  tarmoqlarda  bulgani  kabi  turizm 

infrastrukturasida  ham  bir  qator  qiyinchiliklarga  duch  kelinmoqda.  Ayniqsa, 

xususiy  turistik  korxonalarning  faoliyati  samaradorligini  oshirish  borasida  ham 

talaygina muammolar mavjud bo’lib, ular quyidagilarda uz ifodasini topgan:  

•  turizm infrastrukturasida faoliyat ko’rsatadigan yangi turdagi kichik biznes 

va  mikrofirmalar  turistik  firmalarni  boshqara  oladigan  va  ulardagi  operatsiyalarni 

jahon  andozalari  darajasida  bajara  oladigan  yetuk  malakali  kadrlarning 

yetishmasligi;  

•    xususiy  turistik  agentliklar  tomonidan  mamlakatimizda  mavjud  turizm 

imkoniyatlarini reklama qilish borasida sustkashliklarga yul qo’yilayotganligi;  

•    turizm  sohasida  faoliyat  ko’rsatayotgan  kichik  biznes  va  xususiy 

tadbirkorlik  sub’ektlari  o’rtasida  o’zaro  munosabatlar  tizimini  rivojlantirish 

borasida kamchiliklar yuzaga kelmoqda;   

70

•   mamlakatimizning  turistik shaharlari  hisoblangan  Buxoro, Samarqand  va Xiva shaxarlarida xususiy kichik mehmonxona va kempinglarning etarli miqdorda 

emasligi,  shuningdek,  katta  yo’l  trassalari  yoqasida  bunday  ob’ektlarning  deyarli 

mavjud emasligi  yoki  mavjudlarida ham jahon sifat andozalari doirasidagi turistik 

xizmatlar ko’rsatish darajasining pastligi;  

•    turizm  sohasida  faoliyat  ko’rsatayotgan  turistik  agentliklar  va  turizm 

operatorlari  kabilar  bilan  maxalliy  kichik  korxonalar  o’rtasida  o’zaro 

munosabatning  takomillashmaganligi  oqibatida  mamlakatimiz  ichki  bozorlarida 

turistlar  ehtiyoj  sezgan  mahsulotlar  hajmining  kamligi  yoki  umuman,  mavjud 

emasligi va boshqalar.   

Yuqorida  ta’kidlab  o’tganimizdek,  bu  kabi  muammolarni  bartaraf  yetish 

borasida  ko’plab  chora-tadbirlar  amalga  oshirilmoqda.  Biroq,  murakkab  o’tish 

davridagi  keskin  o’zgarishlar  natijasida  bunday  muammolar  hali  ham  o’zining 

to’liq echimini topa olmagan.   

Xоrazm  vilоyatining  bоy  tarih,  madaniyatga  ega  ekanligi,  Buyuk  ipak 

yo`lida jоylashganligi jahоn hamjamiyatining e’tibоriga sazоvоrdir. Ushbu vоhani 

turistik  infratuzilmasini  yanada  takоmillashtirish  uchun  quyidagilarni  amalga 

оshirish maqsadga muvоfiqdir: 

·

 Xоrazmda  vоhasida  jоylashgan  barcha  tarihiy  mе’mоriy  оb’еktlarni 

to`liq  paspоrtizatsiyadan  o`tkazish,  ularni  tamirlash  va  ulardan  maqsadli 

fоydalanishni  yo`lga  qo`yish  maqsadida  dasturlar  yaratish  lоzim.  “Ichan-qal’a” 

davlat  muzеyi  qo`riqhоnasi  faqat  turistlarga  ekskursiya  hizmati  sifatida 

fоydalanishini qattiq  nazоrat  qilish. “Dishan qal’a” dеvоrlarini saqlashni bo`yicha 

chоra tadbirlar ishlab chiqish; 

·

 

turistik  yunalishlarning  yangi  turlarini  ishlab      chiqish:  -  оvchilik  va baliqchilik  turizmi,  Xоrazm  vilоyatida  muhоfaza  qilinadigan  tabiiy  hududlarda 

hamda  Qarakum,  Amudaryo  qirg‘оqlari  hududlariga  yangi  turistik  yunalishlarini 

оchish bo`yicha (tuyalarda) ekоlоgik turizmni yo`lga qo`yish; 

·

 qishlоq  jоylarida  mavjud  tarihiy  yodgоrliklarni  ta’mirlash  va  turizm 

infratuzilmasini barpо etib yangi turistik marshrutlarni tashkil etish;   

71

· 

transpоrt 

infratuzilmasini; 

aviarеyslarni 

turistik 

mavsumlarda 

ko`paytirish  va  chartеr  rеyslarni  tashkil  etish,  mamlakatimiz  turistik  shaharlari 

Buhоrо,  Samarqand  yo`nalishlarida  tеzyurar  pоеzdlarni  tashkil  qilish,  Buhоrо 

vilоyatini  bоg‘lоvchi  avtоmagistral  yo`lini  ta’mirlash  va  yo`l  bo`yida  jahоn 

andоzalariga  javоb  bеradigan  kеmpinglar,  dam  оlish  maskanlari,  mеditsina 

hizmatlari ko`rsatish, avtоmоbillarga yoqilg‘i qo`yish shahоbchalarini tashkil etish; 

·

 vilоyatda  mеhmоnhоna  ho`jaligi  hizmatlarini  takоmillashtirish 

maqsadida Hiva va Urganchda zamоnaviy mеhmоnhоnalar qurish va mavjudlarini 

kapital  ta’mirlash  uchun  to`g‘ridan  to`g‘ri  chеt  el  invеstitsiyalarini  jalb  etish. 

Hоzirgi «Jayhun» turistik kоmplеksinining invеstоri bilan shartnоmani bеkоr qilish 

va  bоshqa  invеstоrlarga  sоtish  yoki  invеstitsiya  shartlari  bilan  «nоl»  qiymatida 

bеrish;  

·

 

turizm sоhasida  malakali kadrlarni  jumladan: turizm  va  mеhmоnhоna ho`jaligi,  rеstоran  mеnеjеrlari,  turоpеratоrlar,  gid  ekskursоvоdlarni  faqatgina  оliy 

o`quv yurtlari bazasida оlib bоrish maqsadga muvоfiqdir; 

·

 

O`zbеkistоn Rеspublikasining chеt eldagi elchihоnalar va O`zbеkistоn Rеspublikasidagi  hоrijiy  davlatlarning  elchihоnalari  yordami  bilan  tеlеvidеniе, 

radiо  hamda  intеrnеt  tarmоg‘i  оrqali  O`zbеkistоn  Rеspublikasi  va  Hоrazm 

vilоyatining  salоhiyati  va  ahamiyatini  ko`taradigan  rеklama  rоliklarni  va 

prеzеntatsiyalarni namоyish qilish; 

·

 

chartеr rеyslari bilan to`g‘ridan to`g‘ri Urganchga kеladigan Frantsiya, Gеrmaniya,  Avstriya,  Italiya,  Buyuk  Britaniya,  Bеniluks  mamlakatlari,  Yapоniya, 

Kоrеya  kabi  mamlakatlardan  tashrif  buyuradigan  hоrijlik  turistlarga  aerоpоrtning 

o`zida viza masalalarini hal etishni yo`lga qo`yish; 

·

 “O`zbеkturizm”  MK,  Madaniyat  va  spоrt  vazirligi  va  halqarо 

tashkilоtlar  bilan  hamkоrlikda  “Hоrazm  san’ati,  madaniyati  va  milliy  mе’rоsi” 

mavzusida dоimiy halqarо turistik yarmarkasini tashkil qilish; 

·

 Hiva  “Ichan  Qal’a”  davlat  muzеyi  qo`riqhоnasida  va  “Dishan  Qal’a” 

hududida  tarihiy  yodgоrliklarni  еmirayotgan  tеrmik  hasharоtiga  qarshi  qurashish 

masalasini Hukumat miqyosida hal etish maqsadga muvоfiqdir. 


 

72

Rеklama  faоliyatini  yanada  kuchaytirish  va  yodgоrlik  buyumlari mahsulоtlarini  ishlab  chiqarishni  takоmillashtirish  vilоyatga  kеladigan  turistlar 

оqimini  yanada  ko`paytirishga  оlib  kеladi.  Rеklama  faоliyatini  rivоjlantirish 

bo`yicha takliflarni kеltirish mumkin: 

·

 barcha  rеklama  mahsulоtlarida  buklеtlar,  brоshyuralar,  katalоglar, 

haritalar,  plakatlar,  kitоblarni  chоp  etishdan  оldin  tеgishli  tashkilоtlarga  ko`rsatib 

ma’lumоtlarni haqqоniyligini tеkshirish lоzim; 

·

 rеklama  mahsulоtlarida  yagоna  milliy  «UZBEKISTAN»  turistik 

brеndini kеng qo`llash maqsadga muvоfiq; 

·

 

turistik  firmalar  va  mеhmоnhоnalarni  mintaqaviy  va  halqarо  turistik yarmarkalarda qatnashishiga ko`maklashish; 

·

 magistral  yo`llarida,  chеgara  nazоrati  punktlarida,  vоkzallarda 

rеklama tablоlarini tashkil qilish; 

·

 

Urganch,  Xiva  shaharlarida,  aerоpоrt  va  tеmir  yo`l  vоkzallarida ekskursiya va sayyohlik ahbоrоt оfislari faоliyatini yo`lga qo`yish; 

·

 Xоrazm  vilоyati  “O’zbеkturizm”  MK  hududiy  bo`limi  sayyohlik 

saytini tashkil etish va uni tеhnik jihatdan qo`llab-quvvatlash; 

·

 

Qadimiy Xоrazm va Xiva оbidalari, madaniyati, an’ana va urf-оdatlari to`g‘risida rеklamaga оid vidеоfilmlarni yaratish, ularni hоrijiy sayyohlarga esdalik 

sоvg‘a tariqasida tuhfa qilish; 

·

 

ishlab  chiqariladigan  rеklama  mahsulоtlarining  targ‘ibоt-tashviqоt etilish jоylari sifatida tеmir yo`l pоеzdlari, vоkzallari, aerоpоrlar va havо kеmalari 

bоrtlari,  mеhmоnhоnalar,  intеrnеt,  ko`rgazmalar,  yarmarkalarda  amalga  оshirish 

maqsadga muvоfiqdir.   

Sayohatchilarga  transpоrt  hizmatlari  ko`rsatishni  takоmillashtirish  uchun 

quyidagi takliflar bеriladi:  

·

 turistik firmalar va mеhmоnhоnalarga transpоrt vоsitalarini sоtib оlish 

uchun imtiyozli krеditlar bеrish va lizing hizmatlarini tashkil etish; 

·

 

mavjud  transpоrt  vоsitalarini  har  bir  marshrutdan  оldin  uning  tеhnik ko`rikdan o`tkazish; 

 

73

· 

haydоvchilarni mеditsina ko`rigidan davоmli o`tkazib turish; 

·

 

aydоvchilarni  marshrut  davоmida  avtоbuslarni  bоshqarishini  8 sоatdan оshmasligi qattiq nazоrat qilish; 

·

 Avtоmоbillarni ijaraga bеrishni tashkil qilish. 

Bitiruv  malakaviy  ishida  Xiva  shahriga  turistlar  oqimini  oshirish  uchun 

quyidagilar taklif qilindi: 

1.

 Shaharda turizm infratuzilma obyektlarini yanada rivojlantirish; 

2.

 Turistlarni  jalb  qilish  bo’yicha  reklama,  targ’ibot  tashviqot  ishlarini  olib 

boorish; 

3.

 

Xizmatlar assortimenti va sifatini oshirish; 4.

 

 Turoperator, turagentlik va turfirmalarni yanada ko’proq tashkil qilish va takomillashtirish; 

5.

 Xiva shahrida ko’ngilochar obyektlarni ko’paytirish; 

6.  Xorijiy turistlarni shaharda uzoqroq qolishiga erishish va h.k.z 

Umuman  olganda,  turizm  kelajakda  mamlakatimizning  eng  yuqori 

daromadli  tarmoqlaridan  biriga  aylanadi.  Buning  uchun  mamlakatda  barcha 

imkoniyatlar,  siyosiy  tinchlik  va  eng  asosiysi,  xalqning  insonparvarligi  va 

mehmondo’stligi nixoyatda muhim omil bo’lib xizmat qiladi. 

  

 


 

74

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI I. O’zbekiston Respublikasi qonunlari 

1.

 O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. -T.: «O’zbekiston», 2014. 

2.

 “Turizm  to’g’risida”gi  O’zbekiston  Respublikasining  Qonuni.  O’zbekistonning 

yangi qonunlari.-T.: Adolat, 2000, 131-140 b. II. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari va Qarorlari 

1.

 “O’zbekturizm”  MKsining  tashkil  topishi  to’g’risida”gi  O’zbekiston 

Respublikasi Prezidentining Farmoni // “Xalq so’zi”, 1992 yil 27 iyul. 

2.

 

“Buyuk  Ipak  yo’liini  qayta  tiklashda  O’zbekiston  Respublikasining  ishtirokini avj  oldirish  va  respublikada  Xalqaro  turizmni  rivojlantirish  borasidagi  chora  –

tadbirlar  to’g’risida”gi  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  1995  yil  2 

iyundagi 1162 raqamli Farmoni. //“Xalq so’zi”, 1995 yil 3 iyun. 

3.

 O’zbekistonda  turizmni  rivojlantirishning  2005  yilgacha  bo’lgan  davlat  dasturi. 

O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  I.Karimovning  15.04.1999  yildagi  PF-

№2286 farmoni. //Xalqso’zi, №74. 1999. 16 aprel 

 

III. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari 

 

1.

 “Turistik tashkilotlarning faoliyatini takomillashtirish to’g’risida”gi O’zbekiston 

Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  №  346  sonli  8  avgustda  qabul  qilingan 

Farmoyishi. //“Xalq so’zi” gazetasi, 1998 yil 9 avgust.  

IV. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A. Karimov 

ma’ruzalari va asarlari 

1.  I.Karimov.  Jahon  moliyaviy-iqtisodiy  inqirozi,  O’zbekiston  sharoitida  uni 

bartaraf etishning yo’llari va choralari. –T.: O’zbekiston, 2009 y. 

2.

 I.Karimov.  «Bizning  bosh  maqsadimiz  –  jamiyatni  demokratlashtirish  va 

yangilash,  mamlakatni  modernizatsiya  va  isloh  etishdir».  -T.:  O’zbekiston, 

2005 y. 

3.

 I.  Karimov.  Barcha  reja  va  dasturlarimiz  vatanimiz  taraqiyotini  yuksaltirish, 

xalqimiz farovonligini oshirishga xizmat qilad”Xalq so’zi”,2011 yil 22 yanvar.  

4.

 

I.Karimov.Mamlakatimiz  taraqqiyotining  qonuniy  asoslarini  mustahkamlash faoliyatimiz mezoni bo’lishi darkor. Xalqso’zi, 2006,25-fevral. 

 

75

5. 

I.Karimov.  Erishilgan  yutuqlarni  mustahkamlab,  yangi  marralar  sari  izchil 

harakat qilishimiz lozim.Xalqso’zi, 2006.  11-fevral 

6.

 I.Karimov.  Inson,  uning  huquqi  va  erkinliklari  hamda  manfaatlari  –  eng  oliy 

qadriyat. Xalq so’zi, 2005. 8 dekabr  

7.

 

I.Karimov.  Bizning  bosh  maqsadimiz  –  jamiyatni  demokratlashtirish  va yangilash,  mamlaktni  modernizatsiya  va  isloh  etishdir.  –T.:O’zbekiston.  2005 

y.   


8.

 

I.Karimov.  Biz  tanlagan  yo’l  demokratik  taraqqiyot  va  ma’rifiy  dunyo  bilan xamkorlik yo’li. –T: O’zbekiston. 2003. -318 b. 

9.

 I.Karimov. O’zbekiston XXI asrga intilmoqda. –T.:O’zbekiston, 2000 y. 

10.


 

 2012  yil  vatanimiz  taraqqiyotini  yangi  bosqichga  ko’taradigan  yil  bo’ladi. 

O’zbekiston Respublikasi  Prezidenti Islom Karimovning  2011 yilning  asosiy  

yakunlari  va  2012  yilda  O’zbekistonni  ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlantirishning 

ustuvor  yo’nalashlarga  bag’ishlangan  Vazirlar  Mahkamasining    majlisidagi 

ma’ruzasi. Xalq so’zi, 2012  yil 20 yanvar. 

11.

 

O’zbеkiston  Rеspublikasi  Prеzidеnti  I.A.Karimovning  mamlakatimizni  2014 yilda  ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlantirish  yakunlari  va  2015  yilga  mo’ljallangan 

iqtisodiy dasturning eng  muhim  ustuvor  yo’nalishlariga bag’ishlangan Vazirlar 

Mahkamasining majlisidagi ma'ruzasi. // “Xalq so’zi”, 2015 yil 17 yanvar, 1-b 

V. O’zbekistonlik va xorijiy olimlarning adabiyotlari 

1.

 Балабанов И.Т., Балабанов.А.И. «Экономика туризма»- М.: Финансы 

и статистика, 2004 й. 

2.

 

Кабушкин.Н.Н. Менеджмент туризма. -М.: Новое знание 2005 г. 3.

 

Чудновский А.Д. Туризм и гостиничное хозяйство  М.: ЮРКИНГА.  2005 й. 

4.

 Яковлев.Г.А Экономика и статистика туризма. Учебное пособие. М.: Изд. 

2005 й.. 

5.

 

Квартальнов В.А. Туризм. – М., Финансы и   статиститка 2004 й . 6.

 

Mirzaev M.A. «Turizm asoslari».  Ma’ruzalar matni T.: 2005 y. 7.

 

Хасанова  Л.Г.  «Основы  туризма».  Учебно-методический  комплекс  по  

76

дисциплине . – Т.: 2006 8.

 

Kamilova F.K. – «Xalqaro turizm bozori»  T.: TDIU-2001y. 9.

 

Alieva M.T., Umarjonov A. Turistik mamlakatlar iqtisodiyoti.-T:. Moliya 2005 y. 

10.


 

Tuxliev  I.S.,  Qudratov  G’.H.,  Pardaev  M.K.  Turizmni  rejalashtirish.T.: 

“IQTISOD-MOLIYA” 2010 y. 

11.


 

Tuxliev I.S. Turizm asoslari. Uslubiy qo’llanma. Samarqand.: SamISI, 2008 y. 

12.

 

Tuxliev I.S, Qudratov G.X. Turizm iqtisodiyoti. –S.: SamISI., 2007 y. 13.

 

Tuxliev  I.S.  va  boshqalar.  “O’zbekistonda  turizm  xizmat  bozorini rivojlantirishning    ijtimoiy  –  iqtisodiy  muammolari”  nomli  monografiya.  T.: 

“Iqtisodiyot” 2012 y. 

14.

 

Тухлиев Н., Абдуллаева Т. «Формальности в системе туризма Республики Узбекистан» - Т: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси», 2007 й  

15.


 

Тухлиев  Н.,  Абдуллаева  Т.  Основы  безопасности  в  туризме.  –Т.: 

Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси, 2008 й. 

 

VI. 

Internet saytlari 

1.

 www.interunion.ru

 

2. 

www.world-tourism.org

 

3.

 www.wttc.org

 

4. 

http:www.wto-marketing.ru

 

5.

 http:www.tourism.uz  

6.

 http:www.tour.uz 

7.

 www.hotellerie.ch

 ma’lumotlari 

8.

 

www.lex.uz  

 

  

 


Download 0.61 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling