Ushbu test varianti 30 ta test topshirig‘idan iborat. Uni bajarishga


Download 262.19 Kb.
Pdf ko'rish
Sana18.09.2020
Hajmi262.19 Kb.

Matematika

1913941


TEST VARIANTI RAQAMI:

1913941


MATEMATIKA

Ushbu test varianti 30 ta test topshirig‘idan iborat.

Uni bajarishga

1 soat vaqt belgilash tavsiya etiladi. Natijani bilish uchun javoblaringizni

javoblar varaqasiga belgilab, rasmini @dtmxizmatbot orqali jo‘nating.

Sizga omad tilaymiz!

Test varianti raqamini javoblar varaqasiga to‘g‘ri ko‘chiring!

1 9 1 3 9 4 1

9

8

76

5

43

2

10

9

87

6

54

3

21

0

98

7

65

4

32

1

09

8

76

5

43

2

10

9

87

6

54

3

21

0

98

7

65

4

32

1

09

8

76

5

43

2

10

1. f (x) =

x

2

− x2

va g(x) =

6

x − 5


+ 5 berilgan.

Agar a = f (5), b = g(6) bo‘lsa, quyidagi

tengsizlikalardan qaysi biri to‘g‘ri?

A) 13a>12b

B) 12a<11b

C) 10a<9b

D) 9a<8b

2. Agar a =

2

3

bo‘lsa,a + 4

a

2− 5a

·

sa

2

− 10a + 25a

2

+ 8a + 16− 2

1

2ifodaning

qiymatini toping.

A) −2

1

2B) −1

C) −1


1

2

D) −43.

2 − 15q

2 + 1 − 4q2 + 1 ni hisoblang.

A) 2


B) 0

C) 4


D) −2

4. Agar ¯

a (x; 2) va b (5; y) o‘zaro kollinear

vektorlar bo‘lsa, 2xy − 3 ning qiymatini toping.

A) 17

B) 7


C) 3

D) 13


5. Uchlari A(1; −1), B(1; 3), C(5; 3) va D(6; −1)

nuqtalarda bo‘lgan ABCD to‘rtburchakning

yuzasini toping.

A) 18


B) 12

C) 14


D) 20

6.

x − 255 +

x+

x

2− 6

6 − xifodaning x = 6 dagi

qiymatini toping.

A) 1

B) −1


C) −2

6D) −11

7. (5a − 3b) − (−4b + 7a) ifodani soddalashtiring.

A) 2a − b

B) 2a + b

C) −2a − b

D) −2a + b

8. Agar a ∈ (−0, 4; 0, 4) bo‘lsa, x

4

+ 0, 32 = 2a2

tenglamalar nechtadan haqiqiy ildizlarga ega?

A) 0 yoki 2

B) 0


C) 2

D) 4


9. Detal uzunligi 1:8 masshtabli xaritada 4,5 cm

bo‘lsa, 1:5 masshtabli xaritada necha santimetr

bo‘ladi?

A) 7,2


B) 7

C) 7,8


D) 6,8

10. Bitta daftar 600 so‘m va u bitta qalamning

narxidan 400 so‘mga qimmat. O‘quvchi

3600 so‘mga daftarlar va qalamlar sotib oldi.

Quyida keltirilgan sonlardan qaysi biri xarid

qilingan qalamlarning soni bo‘la oladi?

A) 5

B) 1


C) 3

D) 4


11. ABC uchburchakning AC tomonidan D nuqta

shunday olinganki, bunda BD = DC (rasm).

Agar

∠BAC = 33va

∠BDC = 42bo‘lsa,


∠ABC ni toping.

A

BC

D

A) 78B) 79


C) 80


D) 75


12. sin α · cos

3

α − cos α · sin3

α ifodaning α =

16

dagi qiymatini toping.A)

24

B)

14

C) −


2

4D)

28

13.
6x > x


2

4x

2≤ 25

tengsizliklar sistemasining butun

yechimlari yig‘indisini toping.

A) 12


B) 7

C) 4


D) 3

14. Arifmetik progressiyaning dastlabki sakkizta

hadi yig‘indisi 248 ga, dastlabki o‘n to‘rtta hadi

yig‘indisi esa 686 ga teng. Arifmetik

progressiyaning beshinchi hadini toping.

A) 36


B) 34

C) 40


D) 42

c

 Davlat test markazi, 20191

1913941

Matematika

15. Agar f (x) =x2

+ 1, x ≤ 1

x,

x > 1


bo‘lsa,

2

R−1

x · f (x)dx integralni hisoblang.

A)

7

3B)

4

3C)

5

3D)

8

316.

3

|x|− 27

x − 3


≥ 0 tengsizlikni yeching.

A) [−3; +∞)

B) [−3; 3) ∪ (3; +∞)

C) [0; 3) ∪ (3; +∞)

D) (−∞; 3) ∪ (3; +∞)

17. Konusning to‘la sirti 24 ga teng. Agar konus

o‘q kesimi muntazam uchburchakdan iborat

bo‘lsa, konus asosining yuzini toping.

A) 8

B) 6


C) 12

D) 9,6


18. Uchlari Oxy tekisligining (0; 0), (3; 0), (2; 3) va

(0; 3) nuqtalarida bo‘lgan trapetsiyani Oy o‘qi

atrofida aylantirishdan hosil bo‘lgan jismning

hajmini toping.

A) 7π

B) 18π


C) 12π

D) 19π


19. Oy o‘qiga perpendikulyar va

y = (x − 4)

2

· e


x

+ 2 funksiya grafigiga urinma

bo‘lgan to‘g‘ri chiziq tenglamalarini aniqlang.

A) y = 4 · e

2

+ 2; y = 2B) y = 4 · e

2

+ 2; y = 4C) y = 2 · e

2

+ 4; y = 2D) y = 2 · e

2

+ 4; y = 420. f (x) =

17

3x2

+

75x2

17

funksiyaning eng kichikqiymatini toping.

A) 10


B) 12

C) 6


D) 8

21. y = log

(1−2x)

2 −


3 − x


 funksiyaning

aniqlanish sohasini toping.

A) (−1; 0) ∪ (0; 0, 5)

B) (0; 0, 5)

C) (−1; 0, 5)

D) (0; 0, 5) ∪ (0, 5; 3]

22. A = {x| x = 4n + 3, n ∈ N },

B = {x| x = 6n + 5, n ∈ N } bo‘lsa, A ∩ B

to‘plamni aniqlang.

A) {x| x = 12n − 1, n ∈ N }

B) {x| x = 12n + 11, n ∈ N }

C) {x| x = 24n − 13, n ∈ N }

D) {x| x = 24n − 1, n ∈ N }

23. 2 cos

2

x − cos x − 1 = 0 tenglamaning eng kichikmusbat yechimini toping.

A)4

B)

π4

C)

π6

D)3

24. Hisoblang: 0, 04 · 10

−8

· 2, 3 · 1012

.

A) 92B) 920

C) 9200


D) 9,2

25. ABCD parallelogramda C o‘tkir burchak.

E nuqta AB tomonda yotadi. Agar

AE:EB nisbat 2:3 kabi bo‘lsa,

AECD to‘rtburchak yuzining

BCE uchburchak yuziga nisbatini toping.

A)

3

2B)

4

3C)

5

3D)

7

326. Ushbu

3n

2+ 2n − 18

n

kasrning qiymati naturalson bo‘ladigan n (n ∈ N ) ning barcha

qiymatlari yig‘indisini toping.

A) 39

B) 36


C) 38

D) 33


27. 6 kishidan 4 ta kishini va bu 4 kishidan 2

kishini necha xil usulda tanlab olish mumkin?

A) 60

B) 120


C) 90

D) 144


28. Quyidagi jumlalardan qaysilari noto‘g‘ri?

1) agar natural son 6 ga bo‘linsa, u holda 12 ga

ham bo‘linadi; 2) agar natural son 12 ga

bo‘linsa, u holda 6 ga ham bo‘linadi; 3) agar

natural son 12 ga bo‘linmasa, u holda 6 ga ham

bo‘linmaydi; 4) agar natural son 6 ga

bo‘linmasa, u holda 12 ga ham bo‘linmaydi.

A) 1, 2


B) 2, 3

C) 3, 4


D) 1, 3

29. Tenglamani yeching:

x + 3

4

2− 1

+

x + 36

2

− 1+

x + 3


8

2

− 1+ ... +

x + 3


100

2

− 1=

49

101A) 2

B) −3


C) −

1

3D) 0

30. f (x) =

1

3

x − 2 funksiya uchun quyidagitengliklardan qaysi biri to‘g‘ri?

A) f (6) = 4

B) f (9) = −5

C) f (−9) = 1

D) f (−6) = −4

c

 Davlat test markazi, 20192

Matematika

1913941


Test varianti “Test topshiriqlari to‘plami 2019” asosida shakllantirilgan:

1 – 76-bet 66

2 – 50-bet 48

3 – 25-bet 34

4 – 114-bet 3

5 – 99-bet 68

6 – 25-bet 31

7 – 45-bet 6

8 – 62-bet 30

9 – 19-bet 30

10 – 21-bet 47

11 – 92-bet 18

12 – 40-bet 55

13 – 68-bet 19

14 – 33-bet 32

15 – 88-bet 29

16 – 54-bet 22

17 – 110-bet 29

18 – 113-bet 55

19 – 83-bet 52

20 – 78-bet 13

21 – 56-bet 15

22 – 121-bet 16

23 – 43-bet 80

24 – 13-bet 30

25 – 102-bet 89

26 – 14-bet 48

27 – 124-bet 16

28 – 8-bet 17

29 – 63-bet 44

30 – 73-bet 36

c

 Davlat test markazi, 20193

Download 262.19 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling