Uzbekiston Respublikasi Xalq Ta`lim Vazirligi Ajiniez nomidagi Nukus Davlat Pedagogika Instituti Tarix kafedrasi


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet11/24
Sana12.02.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24

«Tarixi muluki Ajam» asari 
Alisher  Navoiyning  ikkinchi  tarixiy  asari  «Tarixi  muluki  Ajam»dir.  890/1485 
yildan  so`ng  yaratilgan  bu  asarda  Eronda  xukmronlik  kilgan  to`rt  sulola: 
Peshdodiylar, Kayoniylar, Ashkoniylar va Sosoniylar to`grisida ma`lumot keltirilgan. 
Asar  oxirida  Sulton  Xusayn  Mirzo  madxi  o`rin  olgan.  Agar  biz  avvalrok  yaratilgan 
«Saddi  Iskandariy»  dostonida  xam  to`rt  sulola  xakidagi  ma`lumot  borligini  nazarda 
tutsak,  doston  yaratish  jarayonida  Alisher  Navoiy  to`plagan  ma`lumotlarni  maxsus 
tarixga  oid  asar  sifatida  ijod  kilgan  ko`rinadi.  Bunda  Alisher  Navoiy  yukorida 
nomlari  zikr  etilgan  asarlar  katorida  yana  Abu-l-Xayr  Nasiriddin  Abdullox  binni 

Umar ul-Kozi Bayzaviyning (vaf.685/1266) «Nizom ut-tavorix» (yozilgan 674/1275), 
Abu  Xomid  Gazzoliyning  (1058-1111)  «Nasixat  ul-muluk»  va  boshka  asarlarni, 
xususan  o`z  zamondoshi  Mir  Muxammad  Mirxondning  «Ravzat  us-safo»  asaridan 
boxabar  xolda,  Eron  tarixiga  oid  arab  va  fors  tillarida  tarixiy  asarlardan  farkli,  bu 
kitobni turkiy tilda yaratdi. Ushbu asardagi shaxslar to`grisidagi ma`lumotlar Alisher 
Navoiy o`zining dostonlarida xam mavjudligini eslatib o`tgan. Bu asar ilmiy tankidiy 
matnini sharkshunos L.Xalilov tuzib, nomzodlik dissertatsiyasini ximoya kilgan edi. 
Afsus xamon uning tankidiy matni chop etilmagan.  
«Tarixi  muluki  Ajam»  asarini  ma`lum  darajada,  «Xamsa»,  xususan  «Saddi 
Iskandariy»  dostoniga  tarixiy  ilmiy  ilova  sifatida  xam  kabul  kilish  mumkin.  Uning 
ichidagi  ma`lumotlarning  she`riy  ifodasi  «Saddi  Iskandariy»da  keltirilgan  bo`lib, 
ularni boshka tarixiy asarlar bilan kiyosiy o`rganish Alisher Navoiyning tarixchi olim 
sifatidagi ijod kirralarini ochishga rdam berishi mumkin.  
 
 
«Xamsat ul-mutaxxirin» risolasi 
Alisher  Navoiyning  uchinchi  memuar  biografik  asari  «Xamsat  ul-
mutaxxirin»dir. U Abduraxmon Jomiy vafotidan so`ng, ya`ni 898/1492 yildan keyin 
yaratilgan. Bu risola Alisher Navoiyning piri, ustozi va do`sti Abduraxmon Jomiyga 
bagishlangan  bo`lib,  ikki  buyuk  ijodkor  o`rtasidagi  garoyib  vokealar  bayoni, 
Jomiyning  shajarasi,  asarlari  nomlari  va  ularga  berilgan  baxolardan  iborat.  Uni 
memuar-yodnoma asar deb atash mumkin. Ushbu risola mazmunini ikki buyuk shaxs 
asarlaridagi  lavxalar,  xususan  «Nasoyim  ul-muxabbat»,  «Majolis  un-nafois»  xamda 
ularning  o`zaro  xatti  kitobati,  ayniksa,  «Murakka`i  Mir  Alisher»  to`plamidagi 
Jomiyning dastxat maktublari boyitishga xizmat kiladi.  
 
«Xoloti Sayyid Xasan Ardasher» risolasi 
Alisher Navoiyning to`rtinchi tarixiy asari, memuar biografik xarakterdagi risola 
bo`lib, u «Xoloti Sayyid Xasan Ardasher» deb nomlanadi. O`ziga «otaday» mexribon 
bo`lgan  Sayyid  Xasan  Ardasher  to`grisidagi  asar  to`gridan  to`gri  «Xolot»  ya`ni 
biografiya  deb  ataladi.  Asar  tasnif  odobiga  ko`ra,  «Bismilloxir-raxmonir  -  raxiym» 
so`zidan  so`ng  keladigan  «Xamd»  Allox  madxi  o`rniga  nasimga  murojaat  bilan 
boshlanadi,  asar  mazmuni  shunday  xarakterlanadi:  «Soliki  foniy  va  gavxari  koniy, 
orifi maoniy Sayyid Xasani Ardasher (raxmatulloxi) siyar va xolotida». Ya`ni bu asar 
«o`tkinchi  foniy  dunyodagi  solik,  gavxarlar  koni  va  ma`nolar  orifi  Sayyid  Xasan 
Ardasher biografiyasi» deb ataladi.  
Asar  boshida  muallif  Sayyid  Xasani  Ardasherning  otasi  to`grisida  kiska 
ma`lumotlarni keltiradi, undan so`ng, Alisher Navoiy uning o`zi xam yoshligida otasi 
kabi  Boysungur  Mirzo  xizmatida  bo`lgani,  turli  soxalar  bo`yicha  bilim  olganini 
yozadi.  Temuriylar  saroyida  xizmat  kilib,  doim  xurmat  va  e`tiborda  bo`lgani,  xatto 
Sulton Xusayn Mirzo unga katta davlat lavozimini taklif kilganida, dunyo ishlaridan 
yuz  o`girib,  darveshlikni  ixtiyor  etganini  zikr  etadi.  Risolada  Sayyid  Xasan 
Ardasherning  tarixi,  uning  badiiy  didi,  turkiy  va  forsiy  tildagi  adabiyotni  yaxshi 
bilishi,  imom  Gazzoliyning  «Kimiyo-i  saodat»,  Fariduddin  Attorning  «Mantik  ut-
tayr»  asarlarini  xush  ko`rishi,  xayotida  bo`lib  o`tgan  vokealar  tafsilotilarining  eng 
muximlari  zikr  etiladi.  Natijada,  kitobxon  ko`z  o`ngida  Temuriylar  zamoni 
ziyolilarining  yorkin  vakili  siymosi  tarixi  namoyon  bo`ladi.  O`sha  davr  ijtimoiy 

xayotiga  tasavvur  ta`limoti  katta  ta`sir  o`tkazganini  ko`ramiz.  Chunki,  e`tikod 
yuzasidan Sayyid Xasan Ardasher davlat lavozimidan voz kechgen shaxsdir.  
Sayyid  Xasan  Ardasher  nomini  Alisher  Navoiy  o`zining  «Majolis  un-nafois», 
«Nasoyim ul-muxabbat» asarlarida chukur xurmat bilan yod etadi. Umuman, «Xoloti 
Sayyid  Xasan  Ardasher»  risolasi  Temuriylar  davri  ijtimoiy-madaniy  xayotini  aks 
ettirgan  muxim  tarixiy  manbadir.  Unda  Alisher  Navoiy  o`zining xayotida  juda katta 
rol o`ynagan katta zamondoshi Sayyid Xasan Ardasherga munosib tarixiy  yodgorlik 
o`rnatadi.  
 
«Xoloti Paxlavon Muxammad» risolasi 
Alisher  Navoiyning  beshinchi  tarixiy  asari  xam  memuar  biografik  xarakterdagi 
risola bo`lib, unda o`sha davrning eng mashxur va benazir kurashchisi va turli fanlar 
bilimdoni  to`grisidagi  «Xoloti  Paxlavon  Muxammad»dir.  Alisher  Navoiy  «Majolis 
un-nafoyis» asarida ushbu shaxs to`grisida kuyidagi ma`lumotni keltiradi: «Paxlavon 
Muxammad  Kushtigirkim,  ko`p  fazoyil  bila  orastadurkim,  kushti  bovujud  ulkim, 
uning  andok  xak  va  mulkidurkim,  ma`lum  emasikm,  xargiz  bu  fanda  andok  paydo 
bo`lmish  bo`lgoy.  O`zga  fazoyiliga  ko`ra  va  din  martabasidur,  musikiyda  idvor 
ilmida  davrining  benaziridur,  chun  kamoloti  izxor  min  ash-shamsdur,  sharx  kilmok 
extiyoj ermas».  
Risolada biz Paxlavon Muxammadning o`z davrining benazir kishisi bo`lganligi, 
kirk  yil  davomida  alisher  Navoiyga  mexribonchilik  ko`rsatganligi,  favkulodda 
xotiraga  egaligi,  barcha  zamondoshlari  izzat  xurmatiga  sazovor  bo`lgan,  yuksak 
axlokiy  fazilatlarga  ega  kurashchi  ekanligini  ko`ramiz.  Uni  barcha  kechik 
zamondoshlari, Zaxiriddin Muxammad Bobur, Zayniddin Vosifiy, Mirza Muxammad 
Xaydar xam ajoyib kurashchi va oliyjanob inson, bastakor ekanligini tasdiklaydilar.  
Bu  asarda  temuriylar  davri  XV  asr  ikkinchi  yarmi  madaniy  xayotiga  oid 
kimmatli  ma`lumotlar  keltirilishi  bilan  muxim  xususiyat  kasb  etadi.  Bu  risola  xam 
avvalgi «Xamsat ul-mutaxayyirin» va «Xoloti Sayyid Xasan Ardasher» kabi XV asr 
ikkinchi yarmi Temuriylar davri tarixi to`grisidagi kimmatli manbadir.  
Nomlari zikr etilgan besh sof tarixiy asarlardan tashkari Alisher Navoiy kuyidagi 
asarlari, ya`ni «Maxbub ul-kulub», «Majolis un-nafois», «Munshaot», «Nasoyim ul-
muxabbat»  va  xatto  sof  lingvistik  xarakterdagi  «Muxokamat  ul-lugatayn»  asarida 
xam tarix ilmi uchun muxim ma`lumot bor.  
Alisher  Navoiy  tarixchi  olim  sifatida  asarlarida,  xususan  «maxbub  ul-kulub»da 
ijtimoiy guruxlar to`grisidagi muloxazalarni bayon etgan, «Majolis un-nafois» asarida 
450  dan  ortik  davlat  arbobi  shoir  va  san`at  shaydolari  xakida,  «Nasoyim  ul-
muxabbat» asarida esa 750 dan ziyod avliyolar to`grisdagi ma`lumotlar keltirilgandir.  
«Vakfiya»  asarida  esa  Alisher  Navoiyning  kanday  mol-mulk  egasi  bo`lgani, 
xamda  ularni  jamiyat  uchun  vasiyat  kilganligi  bayon  etiladi.  Alisher  Navoiyning 
«Munshaot»  asari,  xamda  u  tartib  bergan  «Murakka`  Mir  Alisher»da  jamlangan 
maktublar  mazmuni,  Alisher  Navoiyning  xayoti  va  faoliyati  turli  kirralarini  va  o`z 
davri  ijtimoiy,  siyosiy  va  madaniy  xayotini  yoritishda  juda  katta  tarixiy,  ilmiy 
axamiyatga ega xujjatlardir.  
U  tartib  bergan  Xoja  Ubaydullox  Axror,  uning  muridlari  va  Abduraxmon 
Jomiyning  dastxat  maktublarini  tartibga  keltirib,  maxsus  «Murakka`  Mir  Alisher» 
nomli dastxat avtograflardan iborat kimmatli 594 ta maktubni kitob xoliga keltirgizib, 
bizga  meros  koldirgan.  Ushba  murakka`  asosida  doutorlik  dissertatsiyasini  yozib 

sharkshunos  Asomiddin  O`rinboev  tarix  fanlari  doutori  degan  unvonga  ega  bo`ldi. 
Keyingi yillarda olim ular to`grisida rus, tojik, fors va ingliz tillarida bir necha kitob 
chop  etib  Alisher  Navoiyning  tarix  soxasidagi  ko`rsatgan  xizmatini  dunyoga 
namoyish etdi.  
 
Ìàâçóíè ìóñòàõêàìëàø ó÷óí áåðèëàäèãàí ñàâîëëàð.
Ìàâçóíè ìóñòàõêàìëàø ó÷óí áåðèëàäèãàí ñàâîëëàð.
Ìàâçóíè ìóñòàõêàìëàø ó÷óí áåðèëàäèãàí ñàâîëëàð.
Ìàâçóíè ìóñòàõêàìëàø ó÷óí áåðèëàäèãàí ñàâîëëàð.    
q. Àëèøåð Íàâîèéíèíã òàðèõãà îèä 3àéñè àñàðëàðèíè áèëàñèç?  
w. «Òàðèõè àíáèå âà õóêàìî» àñàðè íèìàãà áà2èøëàíãàí?  
e. «Òàðèõè ìóëóêè Àæàì» àñàðèäà 3àéñè ñóëîëàð õà3èäà ñóç áîðàäè?  
r. «Õàìñàò óë-ìóòàõàééèðèí» àñàðè êèìãà áà2èøëàíãàí?  
t. «Õîëîò Ñàééèä Õàñàí Àðäàøåð» àñàðè êèì òó2ðèñèäà?  
y. «Õîëîò Ïàõëàâîí Ìóõàììàä» àñàðè ìàçìóíèíè ñóçëàá áåðèíã?  
 
11-mavzu. O`zbekistoning XVI-XIX asr birinchi yarmi tarixi fors tilidagi 
manbalar 
 
Reja: 
1. Muxim ijtimoiy siyosiy vokealar.   
2. Fors tilidagi manbalar. 
3. Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati.  
4. Mavzuni mustaxkamlash uchun berilgan savollar.  
 
Asosiy  tushunchalar:  manbalar,  ashtarxoniylar,  mangitlar,  minglar,  Buxoro 
amirligi, Ko`kon xonligi, Xiva xonligi.  
 
Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati. 
1. I.A.Karimov. «Yuksak ma`naviyat engilmas kuch»-T., 2008. 
2. B.A.Axmedov. O`zbekiston tarixi manbalari.-T., “O`kituvchi”. 2001. 
3.  T.S.Saidkulov.  O`rta  Osiyo  xalklari  tarixining  tarixnavisligidan  lavxalar.-T., 
“O`kituvchi”. 1993.  
4. Istoriya. Sostaviteli D. Yu. Yusupova, R.P.Djalilova. –Tashkent: “Fan”. 1998.  
5.  Rukopisnaya  kniga  v  kul`turax  narodov  Vostoka.  Kniga  pervaya.-Moskva: 
‘’Nauka’’. 1987. 
6. B.A.Axmedov. Istoriko-geograficheskaya literatura Sredney Azii. XU1-XVIII vv. 
(Pismennie pamyatniki).-T.“Fan”, 1985. 
7. B.A.Axmedov. Tarixdan saboklar. –T., “O`kituvchi”. 1994.  
8.  Manbashunoslikdan  ma`ruzalar  majmuasi.  Tuzuvchi  A.A.Madraimov.-T.,  TDPU, 
2001.  
 
 
 
Fors tilidagi manbalar. 
“Fatxnoma”  nomli  tarixiy  mavzudagi  she`riy  doston  mualifi  Mulla  Shodiydir. 
Uning  xayoti  va  ilmiy  –adabiy  faoliyotiga  oid  ma`lumotlar  juda  kam. 

Shayboniyxonning  inisi  Maxmud  Sulton  xizmatida  bo`lganligi  va  uning  topshirigi 
bilan  o`zining  “Fatxnoma”  dostonini  yozganligi,  uni  1502  yili  tugatgan  bo`lib,  ayni 
shu davrda 55 yoshda bo`lganligi ma`lum, xalos.  
  “Fatxnoma”  tarixiy  doston  bo`lib,  unda  Shayboniyxon  tavallud  topgan  1451 
yildan to Dashti kipchok o`zbeklari tomonidan Samarkandning istilo etilishi, so`nggi 
marta  1501  yil  iyun  oyigacha  bo`lgan  asosiy  ijtimoiy-siyosiy  vokealar  keng 
yoritilgan.  Xorazm  va  uning  Urganch,  Vazir  va  Adok  singari  shaxarlari,  Dashti 
kipchokning 
axolisi, 
xususan 
mangitlarning 
turish-turmushi, 
shuningdek, 
Shayboniyxon  askarlarining  Turkiston,  Andijon,  Buxoro,  Dabusiya  va  Karshi 
viloyatlarini ishgol kilganliklari xakida kimmatli ma`lumotlar mavjud. 
  Asar  xozircha  bironta  tilga  tarjima  kilinmagan.  Uning  ko`lyozma  nusxalari 
ko`pgina 
mamlakatlarning 
kutubxonalarida 
saklanadi. 
Rossiya 
va 
MDX 
mamlakatlarida    “Fatxnoma”  dostonining  beshta  ko`lyozmasi  mavjud.  Bulardan 
ikkitasi  Sankt-Peterburg  Davlat  universiteti  kutubxlnasida,  ikkitasi  Dushanbeda  va 
bittasi  O`zR  FA  Sharkshunoslik  institutida  (Inv.  №  5369)  saklanadi.  Toshkentdagi 
ko`lyozma juda kimmatli bo`lib XU1 asrda ko`chirilgan va unda turli mavzudagi 9-ta 
ajoyib miniatyura bilan bezatilgan.   
“Shayboniynoma”  fors  tilida  bitilgan  she`riy  doston  bo`lib,  uning  muallifi 
atokli  shoir  va  tarixnavis  olim  Kamoliddin  Binoiydir  (1453-1512  yy.).  Uning  asli 
ismi  Ali  ibn  Muxammad  al-Xaraviy.  Ko`prok  Kamoliddin  Binoiy  nomi  bilan 
mashxur.  Xirotda  ko`zga  ko`ringan  me`mor  ustod  Muxammadxon  Sabz  oilasida 
dunyoga  kelgan.  Yoshlik  paytlari  ogir  sharoitda,  Shoxrux  Mirzo  vafotidan  keyin 
mamlakatda  kuchayib  ketgan  toju  taxt  uchun  kurash  va  o`zaro  urushlar  sharoitida 
kechdi. 
Ma`lumki,  1458  yili  Kora  ko`yunlular  sulolasidan    bo`lgan  Jaxonshox  (1438-
1467  yy.)  Xurosonga  bostirib  kirdi  va  Xirotni  egalladi.  Lekin  oradan  ko`p  vakt 
o`tmay, 1459 yili Temuriyzoda Sulton Abu Said Mirzo ko`shinlarining tazyiki ostida 
poytaxt shaxar va mamlakatni bo`shatib chikishga majbur bo`ldi. Ushanda Jaxonshox 
yuz nafar xunarmand oilani o`zi bilan birga Fors viloyatiga olib ketdi. Bular orasida 
me`mor  Muxammad  Sabz  va  uning  oilasi  kariyb  uch  yil  Sherozda  istikomat  kilib, 
1461 yili yana Xirotga kaytib keldi. 
Manbalarning  guvoxlik  berishiga  karaganda,  Kamoluddin  Binoiy  keng 
ma`lumotli  kishi  bo`lib,  she`riyat,  insho,  iloxiyot,  musika  va  tarix  ilmlarini  chukur 
bilgan.  Bundan  tashkari  u  me`morchilik  san`atida  xam  o`z  zamonasining 
peshkadamlaridan xisoblangan. Muxammad Sabz va uning o`gli ishtirokida kurilgan 
binolar  Xirotda  va  mamlakatning  boshka  shaxarlarida  juda  ko`p  bo`lgan.  Masalan, 
1481 yili xozirgi Afgonistonning Mozori sharif shaxrida, eski nomi Xoja xayron, Ali 
ibn  Abu  Tolib  (656-661  yy.)    mozori  tepasiga  kurilgan  muxtasham  makbara  va 
boshka binolar shular jumlasidandir. Shoir va olimning “Binoiy” deb taxallus tanlashi 
xam mana shundandir. 
Binoiy oradan ko`p vakt o`tmay Tabrizga kelib koldi va 1492 yilga kadar Sulton 
Ya`kub Ok Ko`yunlu (1478-1490 yy.) saroyida xizmat kildi. 1492 yili u yana Xirotga 
kaytdi.  1495  yili  ayrim  sabablarga  ko`ra,  o`zining  so`zlariga  karaganda,  ba`zi 
xasadgo`ylarning igvosi tufayli, Samarkandga ketib koldi. 
Binoiy  dastlab  xoja  Ubaydulla  Axrorning  to`ngich  o`gli  va  sulukda  vorisi  xoja 
Kutbuddin  Yaxyo,  so`ng  Zaxiriddin  Bobur,  undan  keyin  1501  yili  to  umrining 

oxirigacha,  Shayboniyxon  xuzurida  uning  saroy  shoiri  va  tarixchisi  bo`lib  xizmat 
kildi. 
1507  yili  Binoiy  Shayboniyxon  bilan  birga  Xirotga  keldi  va1510  yilgacha  ona 
shaxrida  istikomat  kildi.  1511  yili  shaxarga  Ismoil  Safaviy  ko`shinlari  yakinlashishi 
bilan,  u  yana  Movarounnaxrga  ketib  koldi  va  Karshi  shaxrida  kun  kechirdi. 
Kamoluddin  Binoiy  1512  yili  Karshi  mudofaachilari  safida  turib  shaxarni 
Safaviylardan ximoya kildi va o`sha jangda xalok bo`ldi. 
Kamoliddin  Binoiy  iste`dodli  shoir  va  ulkan  tarixshunos  olim  sifatida  tarixda 
koldi.  U  Markaziy  Osiyo,  O`zbekiston  va  Kozogistonning  XV  asrning  so`nggi 
choragi  va  XV  asrning  boshlaridagi  ijtimoiy-siyosiy  tarixini  o`rganishda  aloxida 
kiymatga ega bo`lgan “Shayboniynoma” nomli tarixiy dostonini yozdi.  
Binoiyning“Shayboniynoma” asari xam“Tavorixi guzida, nusratnoma” va Mulla 
Shodiyning  “Fatxnoma”  asarlari  bilan  bir  rejada  yozilgan  bo`lib,  Shayboniyxon 
tavalludidan  to  Dashti  kipchok  o`zbeklari  tomonidan  Movarounnaxr  va  Xorazmni 
1505 yili bo`ysundirilishiga  kadar zu xududda bo`lib o`tgan tarixiy vokealar xakida 
xikoya kilinadi. Asar 1505-15-7 yillari orasida yozilgan. 
“Shayboniynoma”da  1450-1505yillar  orasida  yuz  bergan  ijtimoiy-siyosiy 
vokealar kiska, lekin anik bayon etilgan. U muxim geografik, masalan, Sirdaryoning 
o`rta okimida joylashgan Sabron, Signok, Arkuk, O`tror, Yassi, O`zgand, Okko`rgon 
va Xorazmga tobe shaxarlardan Urganch, Vazir, Buldumsoz, Adok va boshka joylar 
xakida  xamda  etnografik,  masalan  Dashti  kipchoklik  o`zbek  kabilalari  va  ularning 
ijtimoiy-siyosiy  xayotdagi  mavkei  xakidagi  dalillarga  boy  asardir.  Bundan  tashkari, 
asarda  Shayboniy  amirlar  va  askarlarining    faoliyati  xakida  muxim  ma`lumotlarni 
uchratish mumkin. 
“Shayboniynoma” asari matni chop etilmagan. Lekin uning ko`lyozma nusxalari 
ko`p tarkalgan. Fakat O`zR FA Sharkshunoslik instituti ko`lyozmalari xazinasida etti 
mo``tabar  nusxa  mavjud.  Bulardan  biri,  inv.№  844,  eng  kadimgi  bo`lib, 
Shayboniyxon  xayot  chogida  uning  shaxsiy  kotibi  Muxammad  Mo`min  tarafidan 
ko`chirmlgan, ayrim satrlari esa Shayboniyxonning o`z ko`li bilan ko`chirilgan. Yana 
bir  e`tiborli  ko`lyozma  rakami  №  3422  bo`lib,  ushbu  asarning  xorazmlik  mashxur 
tarixchi va tarjimon Muxammad Yusuf Bayoniy (1858-1923 yy.) tomonidan kilingan 
o`zbekcha  tarjimasidir.  Kitobdan  ayrim  parchalar  rus  tilidagi  majmualarda  e`lon 
kilingan. 
“Mexmonnomayi  Buxoro”  nomli  O`zbekiston  va  Kozogiston,  balki  Markaziy 
Osiyoning XV asr II - yarmi –XVI asr boshlaridagi vokealar bayoni mavjud kimmatli 
tarixiy  asar  ijodkori  Fazlullox  ibn  Ruzbexondir.  Uning  to`lik  ismi  Fazlullox  ibn 
Ro`zbexon  al-Isfaxoniy  bo`lib,  ko`pincha  xoja  Mullo  nomi  bilan  mashxur  bo`lgan. 
Ruzbexon  1457  yili  Fors  viloyatining  Xunji  kishlogida  tavallud  topgan.  Otasi 
Jaloluddin Ruzbexon yirik iloxiyot va fikx olimi, mansabdor bo`lgan. 
  Fazlullox  ibn  Ruzbexon  asosiy  ma`lumotni  Isfaxon  maktablari  va 
madrasalaridan  birida  oldi,  so`ng  bilimini  yanada  kengaytirish  va  chukurlashtirish 
maksadida ikki marta 1474 va 1482 yillari Arabistonga bordi va yirik iloxiyot olimi 
shayx  Jamoluddin  Ardastoniy  (1474  yili  vafot  etgan)  xamda  misrlik  mashxur 
tarixshunos  va  tilshunos  olim  Shamsuddin  Muxammad  as-Sakaviy  (1427-1497 
yy.)dan ta`lim oldi. 
  Xullas,  Fazlullox  ibn  Ruzbexon  o`rta  asr  fanining  birmuncha  soxalarini, 
xususan, iloxiyot, fikx, falsafa, tarix va Shark adabiyotini keng va chukur egallagan 

olim  bo`lib  etishgan.  Bu  xol  uning  Sulton  Ya`kub  Ok  kuyunlu  (1479-1490  yy.), 
Sulton  Xusayn  Mirzo  (1470-1506  yy.)  Shayboniyxon,  va,  nixoyat  Ubaydullaxon 
saroyida  zo`r  extibor  kozondi  va xizmat  kildi.  Bunda tashkari va  eng  muximi,  u  bir 
necha fan soxalarida yirik asarlar yozib koldirdi. 
  Fazlullox  ibn  Ruzbexon  “Xalli  tajarrid”  (“Abstraktsiyaning  xal  etilishi”), 
“Ta`likot bar muxolot” (“Aklga sigmadigan (narsalar)ning izoxi”), “Badi` uz-zamon 
fi  kissayi  Xayy  ibn  Yakzon”  (“Xayy  ibn  Yakzon”  kissasida  zamon  badialari”), 
“Tarixi  olamoroyi  Aminiy”  (“Aminiyning  olamga  bezak  bo`luvchi  tarixi”),  “Ibtol 
najx al-botil va axmol kashf al-o`til” (“Noto`gri yo`ldan voz kechish va bid`atni inkor 
etish”),  “Suluk  al-muluk”  (“Podshoxlarning  xulk-atvori  xakida  (risola)”)  va 
“Mexmonnomayi Buxoro” nomli asarlarni yaratgan. 
1509 yili yaratilgan  “Mexmonnomayi 
Buxoro” 
asari 
Muxammad 
Shayboniyxonning  1508-1509  yil  kish  oylarida  kozok  sultonlari  Jonish  Sulton, 
Axmad Sulton va boshkalarning ulusi ustiga uyushtirgan xarbiy yurishi tarixini bayon 
etadi. Bu yurish Fazlullox ibn Ruzbexon keltirgan ma`lumotlarga karaganda, mazkur 
sultonlarning  1508  yilning  kuzida  va  1508-1509  yilning  kish  oylarida 
Movarounnaxrning  o`trok  tumanlari  ustiga  kilgan  talonchilik  xurujlariga  javoban 
u.shtirilgan.  Fazlullox  ibn  Ruzbexon  bu  .rishda  shaxsan  ishtirok  etgan,  yuz  bergan 
vokealarning ko`pchiligini o`z ko`zi bilan ko`rgan, ba`zilarini esa xon va uning yakin 
kishilaridan eshitgan. Asar XV asrning ikkinchi yarmiga oid, shuningdek, o`zbek va 
kozok  xon  va  sultonlarining  kelib  chikishi  xamda  ularning  o`zaro  munosabatlari 
xakidagi vokealar esa Shayboniyxonning ko`lida bo`lgan “Nasabnoma” yoki “Tarixi 
Xumoyun” deb ataluvchi kitob asosida yozilgan. 
“Mexmonnomayi  Buxoro”  asarining  ko`lyozma  nusxalari  kam.  Xozirgacha 
dunyoda  uning  fakat  ikkita  nusxasi  borligi  aniklangan.  Ulardan  biri  muallif  dastxati 
bo`lib,  O`zR  FA  Sharkshunoslik  institutida  1414  tartib  rakami  ostida  saklanmokda. 
Ikkinchisi  Turkiyada,  “Nuri  Usmoniya”  kutubxonasiga  karashlidir  (Tartib  rakami 
3431). Ushbu ko`lyozma asosida asar matnini eron olimi Manuchexr Setude 1962 yili 
chop etgan. Ruscha kiskartirilgan tarjimasini R.P.Jalilova Moskvada 1976 yili nashr 
etgan. 
Asarning biz uchun kimmati shundaki, unda Dashti kipchok, Turkiston va kozok 
ulusi  geografik  xolati,  o`zbek  va  kozoklarning  kelib  chikishi,  ularning  etnik  tarkibi, 
turmushi,  urf-odati,  shuningdek,  boylarning  xo`jaligida  kul  mexnatidan  foydalanish 
xollari xakida benixoyat kimmatli ma`lumotlar uchraydi. 
Unda  Gayboniyxonning  kozoklar  ustiga  yurishini  gayridinlar  ustiga  yurish  deb 
oklashga xarakat kilingan. 
“Xabib  us-siyar  fi  azbor  afrod  ul-bashar”  va  Giyosiddin  Xondamirning 
tarixiy  asarlari  (“Inson  xabarlari  va  fardlarida  do`stning  tarjimai  xoli”)  nomli 
mashxur tarixiy asar muallifi Giyosiddin Xondamirdir (1475-1535 yy.). Uning to`lik 
ismi  Giyosiddin  Muxammad  ibn  xoja  Burxoniddindir.  Otasi  xoja  Xumomiddin 
Muxammad  Temuriylardan  Sulton  Maxmud  Mirzo  (1459-1494  yillari  Chagoniyon, 
Xuttalon,  Kunduz,  Baglon  va  Badaxshon  xokimi)ning  vaziri  bo`lgan.  Ona  tarafidan 
tarixchi Muxammad Mirxond nabirasidir. 
  Xondamir  15-16  yoshligi  chogida  Alisher  Navoiyning  e`tiborini  kozonadi  va 
uning  kutubxonasiga  xizmatga  kabul  kilinadi.  U  to  Navoiy  vafotiga  kadar,  yaeni  3 
yanvar  1501  yilgacha  xizmatda  bo`ldi  va  boy  kutubxonasiga  mutasaddilik  kildi. 
Xondamir  o`zining  keng  va  chukur  ma`lumotliligi,  ilm-fanga  chankokligi  va 

saloxiyati  bilan  ko`plarning  taxsiniga  sazovor  bo`ldi.  Uning  xakida  Alisher 
Navoiyning  “Majolis  un-nafois”  tazkirasida  mana  bularni  o`kiymiz:  “Mavlono 
Xondamir  Mirxondning  farzandidir  va  saloxiyatli  yigitdir.  Tarix  ilmida  maxorati 
bordir...” 
Alisher  Navoiy  vafot  etgandan  keyin  Xondamir  mamlakatda  kuchayib  ketgan 
o`aro kurash, ayniksa saroy afjiga mingan fmsku fujurlar okibatida Balxga ketib koldi 
va Badi`uzzamon mirzo (1496-1506 yillari Balx xokimi, 1517 yida vafot etgan)ning 
shaxsiy krtib sifatida xizmatiga kirdi. 1507 yili Xirot Shayboniyxon tomonidan ishgol 
etilgandan  keyin  u  Zaxiriddin  Muxammad  Bobur  xuzuriga  ketib  koldi.  1512  yili 
Bobur Movarounnaxrdan sikib chikarilgach, Xondamir Garjistonga bordi va to 1514 
yilgacha  Pasht  kishlogida  istikomat  kildi.  U  asosan  ilmiy  faoliyat  bilan  mashgul 
bo`ldi. 
1514-1517  yillari  Xondamir  Balx  uchun  kurash  olib  borgan  Badi`uzzamon 
mirzoning  o`gli  Muxammad  Zamon  bilan  birga  bo`lib,  uning  kotibi  sifatida  xizmat 
kildi.  Muxammad  Zamon  Safaviylardan  engilgach,  Xondamir  yana  Garjistonga 
kaytib bordi va ilmiy faoliyatini davom ettirdi. 
1521  yili  Xondamir  vazir  Xabibullo  Sovajiyning  taklifi  bilan  Xirotga  kaytib 
bordi  va  uning  topshirigi  bilan  o`zining  yirik  tarixiy  asari  “Xabib  us-siyar”ni 
yozishga kirishdi. Oradan olti yil o`tgach, 1527 yilning iyuo` oyida Xondamir Xirotni 
tark etdi va bu safar Xindistonga ketib koldi. Kishni u Kandaxorda kechirdi va 1528 
yilning 17 sentyabrida Agraga kelib tushdi va Bobur xizmatiga kabul kilindi. Bobur 
vafotidan  so`ng  uning  to`ngich  o`gli  va  taxt  vorisi  Xumoyun  (1530-1542,  ikkinchi 
marta  1555-1556  yy.)  bilan  birga  bo`ldi.  Tarixchi  Dexlida  vafot  etdi  va  vasiyatiga 
ko`ra mashxur Nizomuddin Avliyo mozorida Amir Xusrav yoniga dafn etildi. 
Xondamir sermaxsul olim edi. Movarounnaxr, Turkiston, Yakin va O`rta Shark 
xalklari  tarixi  va  madaniyatiga  oid  o`nga  yakin  asar  yozib  koldirgan.  “Xulosat  ul-
axbor”  (“Tarixlar  (xabarlar)  xulosasi”),  “Maosir  ul-muluk”  (“Podshoxlar 
asrdoshlari”), 
“Nomayi 
nomiy”(“Atokli 
maktublar”), 
“Makorim 
ul-axlok” 
(“Namunali xulk”) va “Xabib us-siyar” shular jumlasidandir. 
Xondamirning ilmiy merosida “Xabib us-siyar” nomli yirik tarixiy asari aloxida 
o`rin  tutadi  va  Movarounnaxr  xamda  Xurosonning  XV  asr  oxiri  va  XVI  asrning 
birinchi  choragi  dagi  ijtimoiy-siyosiy  tarixini  o`rganishda  muxim  va  kimmatli 
manbalardan biri bo`lib xizmat kiladi. Asar 1521-1524 yillar orasida yozilgan. Lekin 
olim Xindistonda turgan yillari xam asari ustida muntaxam ish olib bordi, uni yangi 
dalillar bilan boyitdi, taxrir kildi. Kitob to`la ravishda 1529 yili yozib tamomlandi. 
“Xabib  us-siyar”  umumiy  tarix  yo`nalishidagi  asar  bo`lib,  mukaddima  (iftitox), 
xotima (ixtitom) va uch jild (mujallad)dan iborat. O`z navbatida xar bir jild to`rt kism 
(juz)ga bo`linadi. Asarning I-II- jildlari amda III- jildning 1-2- kism, juzlari Turkiston 
xonlari, Chingizxon va uning Mo`guliston, Dashti kipchok, Movarounnaxr va Eronda 
xukmronlik  kilgan  avlodi,  Mamlyuklar,  Kirmon  Klraxitoylari,  Kartlar  va  Xuroson 
sarbadorlari tarixini o`z ichiga oladi. III - jildning 3- va 4- kismlari, juzlari esa yangi 
bo`lib,  Xuroson  va  Movarounnaxrning  XV  asrning  90-  yillaridan  to  1524  yilgacha 
bo`lgan ijtimoiy-siyosiy axvolini chukur va atroflicha bayon etadi. 
“Xabib  us-siyar”  asarida  katta  er  egaligi,  iktisodiy  axvol,  tinimsiz  urushlar 
tufayli  vujudga  kelgan  sharoit  to`grisida  ayrim,  dikkatga  sazovor  dalillar  va 
ma`lumotlarni  uchratamiz.  Masalan,  asarda  o`z  aksini topgan 1498  yilgi  Samarkand 
kamali  paytidagi  shaxar  xalkining  ayanchli  axvoli,  1512  yilgi  Safaviylar  tomonidan 

10:42arshi shaxrida uyushtirilgan kirgin-katli om, 1514, 1515  yillari Xurosonda yuz 
bergan kaxatchilik va ochlik xakidagi ma`lumotlar ana shular jumlasidandir. 
Xondamirning  ushbu  asarida  muxim  ijtimoiy-iktisodiy  masalalarga  oid,  kr 
egaligi, tarxonlar, suyurgol egalari va ularning jamiyatda tutgan mavkei, Temuriylar 
davlatining  ma`muriy  tuzulishi  xakida  kimmatli  ma`lumotlar  bor.  Shuningdek,  asar 
etnografik va geografik ma`lumotlarga xam boydir. 
“Xabib us-siyar” asarining ko`lyozma nusxalari ko`p. Asarning  matni 1857 yili 
Bombay  shaxrida  va  1954  yili  Texronda  chop  kilingan.  Undan  ayrim  parchalar  rus, 
frantsuz va ingliz tillarida turli to`plamlarda e`lon kilingan.  

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling