Uzbekiston Respublikasi Xalq Ta`lim Vazirligi Ajiniez nomidagi Nukus Davlat Pedagogika Instituti Tarix kafedrasi


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet13/24
Sana12.02.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24

“Dastur  ul-muluk”  (“Podshoxlarga  ko`llanma”)  nomli  kimmatli  asar  muallifi 
XVII  asr  tarixchisi  Xoja  Samandar  Termiziydir.  Uning  o`z  ismi  Muxammad 
Bakoxoja  bo`lib,  asli  nasaf(Karshi)lik,  Mir  Xaydariy  tarikati  shayxlaridan  biri 
oilasida dunyoga kelgan. 
Xoja  Samandar  Termiziy  Ashtarxoniylardan  Abdulazizxon  (1645-1681  yy.)  va 
Subxonkulixon (1681-1702 yy.) bilan zamondosh bo`lgan. U 1702 yilgacha Karshida 
raislik  lavozimida  turgan,  Abdulazizxon  va  Subxlnkulixonning  xarbiy  yurishlarida 
ishtirok etgan. Oxiri ana shu Mir Xaydariy tarikati shayxlaridan ba`zilarining igvosi 
bilan  1702  yili  raislik  lavozimidan  iste`voga  chikishga  majbkr  bo`ldi  va  umrining 
oxirigacha, u 1735 yili xali xayot bo`lgan, fakat ilmiy faoliyat bilan mashgul bo`lgan. 
Xoja  Samandar  Termiziy  o`z  davrining  keng  ma`lumotli  kishilari  jumlasidan 
bo`lgan.  O`sha  vaktlarda  yozilgan  bir  kator  kitoblar,  jumladan  “Muzakkiri  axbob”, 
“Muxit at-tavorix”ning ma`lumotlariga karaganda, u etuk shoir, yozuvchi va tarixchi 
olim  bo`lgan,  iloxiyot  ilmini  xam  yaxshi  bilgan,  ko`p  sayoxat  kilib,  nazariy  bilmini 
mustaxkamlagan. 
Bizning  zamonimizgacha  olimning  ikki  muxim  asari  etib  kelgan.  Bulardan  biri 
“Dastur  ul-muluk”  bo`lib,  u  1695  yili  va  ikkinchisi  “Anis  ul-fukaro”  (“Fakirlar 
do`sti”) nomi bilan mashxur bo`lib, 1735 yili yozilgan. 
O`zbekiston  tarixini  o`rganishda  Xoja  Samandar  Termiziyning  “Dastur  ul-
muluk”  asari  zo`r  kimmatga  ega.  Asar  Buxoro  xonligining  XVII  asrning  70-90- 
yillardagi  ijtimoiy-siyosiy  axvolini,  shuningdek,  Buxoro  bilan  Xiva  xonliklari 
o`rtasidagi  siyosiy  munosabatlarni  o`rganishda  katta  axamiyatga  ega.  Asarda  o`zaro 
kurashlar, oliy martabali mansabdordar orasida keng tarkalgan buzuklik, poraxo`rlik, 
zulm  va  mexnatkash  xalkning  ogir  axvoli  xakida  kimmatli  ma`lumotlar  mavjud. 
“Dastur  ul-amal”da  o`zbeklarning  etnik  tarkibi  xakida  xam  muxim  dalil  va 
ma`lumotlarni uchratamiz.   
1971  yili  “Dastur  ul-amal”asarining  forsiy  matnini,  ruscha  tarjimasi,  zarur 
izoxlar  bilan  M.A.Saloxitdinova  chop  etdi.  Asarning  o`zbekcha  nashri  1997  yili 
Jabbor Esonov tomondan amalga oshirildi. 
“Tarixi Mukimxoniy” nomli tarixiy asar muallifi XVII asrda o`tgan yirik olim 
Muxammad  Yusuf  Munshiydir.  Asarida  keltirilgan  ma`lumotlarga  karaganla,  asli 
balxlik bo`lgan va Subxonkulixon (1651-1680 yillari Balx, 1680-1702 yillari Buxoro 
xoni) xamda Muxammad Mukimxon (1697-1707 yillari Balx xoni) saroyida munshiy 
bo`lib xizmat kilgan. 

Muxammad  Yusuf  Munshiy  Muxammad  Mukimxonga  bagishlangan  “Tarixi 
Mukimxoniy”nomli  asarini  yozgan.  Mazkur  asar  1697-1704  yillar  orasida  yozilgan 
bo`lib,  Balx  va  kisman  Buxoro  xonligining  XVII  asrdagi  ijtimoiy-siyosiy  tarixini 
bayon  etadi.  Muxammad  Yusuf  Munshiy  agar  “jaxon  xodisalarining  kuchli  shamoli 
uning  (Muxammad  Mukimxonning)  xayot  o`tini  o`chirmasa,  yo`ksizlik  dengizining 
to`lkinlari  o`ynoki  otini  o`z  girdobiga  tortib  ketmasa”  ushbu  asarining  ikkinchi 
kismini  xam  yozish  niyatida  ekanligini  aytadi.  Lekin  “Tarixi  Mukimxoniy”ning 
ikkinchi  kitobi  yozilmay  kolgan.  Fikrimizcha,  bunga  kandaydir  kutilmagan  xodisa, 
balki muallifning biron falokatga uchrab kolganligi sabab bo`lgan. 
“Tarixi Mukimxoniy” mukaddima va uch bodan iborat. 
Mukaddimada  turkiy  xalklarning  afsonaviy  onasi  Alan  kuva,  Chingizxonning 
ota-bobolari,  mo`gul  ko`shinlari  tomonidan  Movarounnaxr,  Balx  va  Badaxshonning 
bosib olinishi tarixi kiskacha bayon etilgan. 
Asarning  birinchi  bobi  Shayboniylar  davrida  Movarounnaxrning  umumiy 
axvolidan xikoya kiladi. 
“Tarixi  Mukimxoniy”ning  yangi  va  muxim  kismi  uning  II-III  boblaridir. 
Ikkinchi  bobda  Balx  va  kisman  Buxoro  xonligining  XVII  asrdagi  ijtimoiy-siyosiy 
axvoli,  shuningdek,  Buxoro  va  Balx  xonliklarining  Xindiston,  Eron,  Turkiya  va 
Koshgar  bilan  bo`lgan  siyosiy  munosabatlari,  uchinchi  bobda  esa  1702-1704  yillar 
vokealari, xususan Buxoro bilan Balx o`rtasida boshlangan kurolli kurash o`rin olgan. 
Asarda xonlar va katta er egalari to`grisida, mexnatkashlar ogir axvoli to`grisida 
ayrim kimmatli ma`lumotlar uchraydi. 
“Tarixi  Mukimzoniy”  asarining  ko`lyozma  nusxalari  ko`p  va  Sankt-Peterburg, 
Toshkent,  shuningdek,  xloidiy  mamlakatlarning  kutubxlnalarida  saklanmokda.  Asar 
to`la  o`zbekchaga  1861  yili  tarjima  kilingan,  unday  ayrim  parchalar  frantsuz  va  rus 
tillarida e`lon kilingan. 1956 yili to`lik ruscha tarjimasi chop etilgan. 
“Ubaydullanoma” XVII asrda o`tgan Mir Muxammad Amini Buxoriy asaridir. 
U o`kimishli va fozil kishilardan bo`lib, 1645 yilda tugilgan, vafot yili ma`lum emas. 
Ashtarxoniylardan  Subxonkulixon  va  Ubaydullaxon  (1702-1711  yy.)  saroyida  bosh 
munshiylik vazifasida xizmat kilgan. 
“Ubaydullanoma”  Buxoro  xonligining  1702-1716  yillar  orasidagi  ijtimoiy-
siyosiy  va  madaniy  xayoti  xakida  xikoya  kiladi.  Asar  1716  yildan  keyin  yozilgan, 
mukaddima, xotima va 80 bobdan iborat. 
 Mukaddimada  muallifning    xol-axvoli,  ya`ni  Subxonkulixon  xukmronligining 
so`nggi  yillarida  xizmatdan  chetlashtirilib,  ogir  axvolga  tushib  kolganligi  va 
Uaydullaxon  xizmatiga  kabul  kilinishi,  Abdulazizxon  va  Subxlnkulixon  davrida 
Buzoro xrnligining ijtimoiy-siyosiy axvoli kiska tarzda bayon kilingan. 
1-80-  boblarda  Buxoro  xonligining  kariyb  15  yillik  (1702-1711  yy.)  ijtimoiy-
siyosiy  tarixi  batafsil  yoritilgan.  Muallif  mazkur  asarida  katta  er  egaligi,  axolidan 
yigiladigan solik va jarimalar, Buxoro xonligining ma`muriy tuzulishi, tarkoklikning 
kuchayishi,  mamlakat  boshiga  tushgan  iktisodiy  kiyinchiliklar  va  uning  afrim 
sabablari  kabi  masalalarga  keng  o`rin  bergan.  Asarda  geografik  va  etnografik 
ma`lumotlar xam ko`p. 
Xotimada  muallif  bilan  zamondosh  bo`lgan  va  Buxoroda  istikomat  kilgan 
olimlar, shoirlar, masalan, Sayido Nasafiy, Kosixoja, mulla Sarfaroz, Fitrat, Mulxam, 
mashxur kozilar xakida kiskacha, lekin e`tiborga molik ma`lumotlar keltirilgan. 

“Ubaydullanoma”  asarining  10  dan  ortik  ko`lyozma  nusxasi  mavjud.  Asar 
A.A.Semenov tomonidan rus tiliga tarjima kilingan va 1957 yili Toshkentda nashrdan 
chikarilgan. 
”Tarixi  kasira”  yoki  ”Tarixi  sayyid  Rokim”,  “Tarixi  sayyid  Rokim 
Samarkandiy”  nomlari  bilan  mashxur  bo`lgan  asarni  Mulla  Sharafuddin  A`lam 
yaratgan. U XVII asrning ikkinchi yarmi va XVIII asrning birinchi choragida yashab 
o`tgan  shoir  va  tarixchi  olimdir.  V.R.Rozen  va  A.A.Semenovlar  keltirgan 
ma`lumotlarga  karaganda,  Mulla  Sharafuddin  A`lam  asli  andijonlik,  yosh  paytida 
Samarkandga,  otasi  xuzuriga  kelib  kolgan.  Otasining  ismi  mullo  Nuriddin  bo`lib, 
xalk orasida oxund mulla Farxod nomi bilan mashxur bo`lgan. 
Mulla  Sharafuddin  yoshligidan  mexnatsevar  vailmga  chankok  bo`lgan. 
Otasining  yordami  bilan  yaxshi  o`kidi,  turli  ilmlarni  kasb  etdi  va  keng  ma`lumotli 
olim  va  shoir  bo`lib  etishdi.  V.R.Rozen  va  A.A.Semenovlarning  tadkikotlaridan 
anglishilishicha,  mulla  Sharafuddin  Samarkandning  eng  ma`lumotli  olimlaridan 
mulla  Bokijon  Buxoriyning  xizmatida  bo`lgan  va  uning  vafotidan  keyin  o`rniga 
a`lamlik  vazifasigao`tirgan.  Ba`zi  ma`lumotlarga  karaganda,  u  kozilik  mansabida 
xam turgan. 
Olim  “Tarixi  kasira”  asari  bilan  mashxur.  Unda  mashur  shaxslarning  xayotiga 
oid  mamlakatda  bunyod  etilgan  katta  binolar,  usti  yopik  bozor,  timlar,  xammamlar 
kurilishi  va  mashur  kishilar  xayoti  bilan  boglik  sanalarga  bagishlangan  tarix-
xronogrammalar majmuidan iboratdir. U Amir Temur tavalludi(1336 y.)dan to XVIII 
asrning o`rtalarigacha kechgan vokealarni o`z ichiga oladi. 
 “Tarixi  kasira”  asarining  ko`lyozma  nusxalari  va  toshbosma  nashrlari  ko`p. 
Asarning birinchi toshbosma nashr olim va yirik davlat xizmatchisi Mirza Salimbek 
tarafidan  1913  yili  Toshkentda  amalga  oshirilgan.  Shu  erda  mazkur  asarni  “Tarixi 
tomm” nomi bilan 1998 yili bosmadan chikkanligini eslatib o`tmokchimiz. 
“Tarixi kasira” ba`zi muxim vokealar tarixini aniklashda kimmatli manba rolini 
o`ynaydi. Dalil sifatida bir necha misollar keltiramiz. 
Yirik  tarixnavis  olim  va  vazir  Rashiduddinning  o`ldirilishi  vokeasi  1318  yil  27 
oktyabr kuni sodir bo`lgan. 
Shoir Kamol Xo`jandiyning vafoti 1391 yili yuz berdi. 
Amir  Temur  zamonida  o`tgan  yirik  alloma  Taftazoniy  xakida  kuyidagi 
ma`lumotlar  keltirilgadi.  1322  yili  tavallud  topgan.  18  yoshlik  paytida  Gijduvonda 
“Sharxi Zandoniy” asarini yozgan. 1347 yilning 10 iyun kuni Jom viloyatida “Sharxi 
mulaxxas al-miftax” kitobini yozib tamomlagan. 1373 yil 23 may kuni Samarkandda 
“Makosid  ul-kalom  va  sharxi  makosad”  kitoblarini  yozib  tamomlagan.  Vafoti  1392 
yili sodir bo`ldi. 
“Tarixi  kasira”da  Amir  Temur  davrida  o`tgan  yana  bir  yirik  olim  Mir  Sayyid 
Sharif  Jurjoniy  xakida  kuyidagilarni  o`kiymiz.  Asli  Mozandaronning  To`un 
kishlogidan.  1377  yili  tugilgan.  Sherozdagi  “Dor  ush-shifo”  o`kuv  yurtida 
mudarrislik  kilgan.  Amir  Temur  Sherozni  ishgol  kilgan  1393  yili  Samarkandga 
ko`chib  kelgan  va  xazrat  soxibkironning  inoyat  va  marxamatlariga  sazovor  bo`lib, 
uning saroyida xizmat kilgan. 76 yoshida Sherozda vafot etgan. 
Movarounnaxrlik iloxiyot olimi xoja Muxammad Porsoning vafoti 1419 yili yuz 
bergan. 
Mirzo  Ulugbekning  birinchi  muallimi  shayx  Ozariy,  xakikiy  ismi  Xamza  ibn 
Abdulmalik  at-Tusiy  1440  yili  vafot  topgan.  “Tarixi  kasira”da  uning  xakida  yana 

kuyidagilar aytiladi. Otasi sarbadorlar jamoasiga mansub bo`lgan. O`z davrining etuk 
olimi  va  shoirlari  jumlasidan  bo`lgan.  She`rlari  mashxur  bo`lib,  nazm  va  nasrda  bir 
necha  asar  yozib  koldirgan.  “Javoxir  al-asror”,  “Tugroyi  xumoyun”  va  “Ajoyib  ul-
garoyib” shular jamlasidandir. 
Shayboniylar,  xususan,  Muxammad  Shayboniyxon,  Ubaydullaxon,  Abdullaxon 
soniy  davrida,  Movarounnaxr  va  Balx  shaxarlarida  bir  talay  katta  kurilishlar, 
madrasalar,  masjidu  xonakolar,  timlar,  yirik  suv  inshoatlari  kurib  ishga  tushirilgan. 
“Tarixi  kasira”da  bular  xakida  xam  muxim  ma`lumotlarni  uchratamiz.  Bir  necha 
misol: 
Kesh(Shaxrisabz)da  Oksaroy  binosining  kurilishi  asosan  1382  yilda 
tamomlangan. 
Mirzo Udugbekning Samarkanddagi madrasasi 1425 yili kurib bitkazilgan. 
Mirzo Ulugbekning rasadxonasi 1429 yili kurib ishga tushirilgan. 
Alayka ko`kaltoshning Samarkanddagi jome` masjidida Ko`chkinchixon tarafida 
kurilgan marmar minbar 1528 yili bitkazilgan. 
Buxoroda Ubaydullaxon tarafida Mir arab madrasasining bino kilinishi 1536 yili 
sodir bo`lgan. 
Mavlono  Mir  muftiy  tarafidan  Buxoroyi  sharifda  kurilgan  kutubxona  1558  yili 
bitkazilgan. 
Juvonmard  Alixon  tarafidan  Buxoroda  xammom  kurilishi  1574  yili  poyoniga 
etgan. 
Muxtar  Kosim  tarafidan  Gijduvon  yonida,  Ko`xak daryosi  ustiga kurilgan ko`p 
oshiyonalik suv ayirgich inshooti 1576 yili kurilib ishga tushirilgan. 
Abdullaxon  soniy  tarafidan  Buxoroda  bunyod  etilgan  chorbog  1584  yili  kurib 
tamomlandi. 
Mazkur  xon  tarafidan  Buxoroda  Chorsu  bozorining  kurilishi  1587  yili 
tamomlandi. 
Karmina  yonida,  Ko`xak  daryosi  ustiga  ko`prik  kurish  ishlari  1587  yili 
tamomlandi. 
Kitobda  mashxur  asarlarning  yozib  tamomlangan  vaktixam  ko`rsatilgan. 
Masalan, Ulugbek mirzoning “Ziji jadidi ko`ragoniy” kitobi 1437 yili, Abduraxmon 
Jomiyning  “Nafaxot  ul-uns”  asari  1469  yili,  “Xusni  Xusayn”  kitobi  1606  yili  yozib 
tamomlangan. 
“Tarixi  kasira”  asari,  uning  kiymati  va  idm-fan  uchun  zarurligi  keltirilgan 
misollardan xam ko`rinib turibdi. 
“Tarixi  Abulfayzxon”  asarini  Ubaydallaxon  va  Abulfayzxon  (1711-1747  yy.) 
saroyida xizmat kilgan munajjim, shoir va tarixchi olim Abduraxmon Davlat yozgan. 
Muallif ko`prok Abduraxmon Tole nomi bilan mashxur. 
Mazkur  asar  xajm  jixatdan  kichik,  161  varak  bo`lib,  “Ubaydullanoma”ning 
davomi  xisoblanadi  va  Buxoro  xonligining  1711-1723  yillar  orasidagi  ijtimoiy-
siyosiy tarixini o`z ichiga oladi. Ma`lumki, XVIII asrning birinchi choragida Buxoro 
xonligining  iktisodiy  va  siyosiy  axvoli  zaiflashadi,  ulus  boshliklarining,  ya`ni 
maxalliy  xukmdorlarning  mustakillik  uchun  olibborgan  xarakati  kuchaydi,  ularning 
ayrimlari, masalan, Balx va Samarkand markaziy xukumatga bo`ysunmay ko`ydilar, 
Fargona  XVIII  asr  boshlarida,  1709  yili  Ashtarxoniylar  davlatidan  ajralib  chikdi  va 
o`lkada mustakil Ko`kon xonligi tashkil topdi, 1722 yili Samarkand xam mustakillik 

e`lon  kildi  va  Rajabxon  ismli  kimsani  xon  kilib  ko`tardilar  (1722-1728  yy.),  o`zaro 
urushlar boshlanib ketdi.   
“Tarixi  Abulfayzxon”  asarida  mana  shu  masalalar  keng  yoritib  berildi.  Bundan 
tashkari,  asarda  Buxoro  xonligining  ma`muriy  tuzulishi  va  o`zbek  xalkining  o`sha 
yillardagi etnik tarkibi xakida xam ayrim, dikkatga sazovor dalil va ma`lumotlar bor. 
“Tarixi  Abulfayzxon”ning  to`la  ruscha  tarjimasi,  zarur  izoxlar  bilan  1959  yili 
A.A.semenov tarafidang Toshkentda nashr kilingan.    
“Cilsilat us-salotin” Xoji Mir Muxammad Salimning asaridir. Uning ko`lyozma 
nusxalari  juda  kamyob  bo`lib,  bir  nusxasi  Angliyaning  Oksford  shaxridagi  Bodli 
kutubxonasida (rakami № 269) saklanmokda. 
 Xoji  Mir  Muxammad  Salim  xech  bo`lmaganda  biron  kichik  viloyatga  xokim 
bo`lish  sharafiga  muyassar  bo`lolmagan  va  boshidan  ko`p  ogir  kunlarni  kechirgan 
Ashtarxoniylar  jumlasidandir.  Uning  bobosi  Tursun  Muxammad  sulton  1578-1598 
yillari Samarkand xokimi bo`lgan. Uning to`ngich o`gli Poyanda Muxammad Sulton 
Balx  xoni  Nadr  Muxammadxonga  yakin  bo`lgan,  xonning  singlisi  Zubayda  bonuga 
uylangan va 1611-1642 yillari Kunduz viloyatiga xokimlik kilgan. Ana shu Poyanda 
Muxammad sulton bilan Zubayda bonydan tugilgan Muxammadyor sulton Xoji Mir 
Muxammad  Salimning  bobosidir.  U  1645  yilgacha  Shaxrisabz    viloyatiga  xokim 
bo`lgan  va  Nadr  Muxammadxon  Buxoro  taxtini  o`gli  Abdulazizxonga  koldirib 
ketgandan  keyin  u  bilan  birga  Balxga  kochib  borgan.  Oradan  bir  yil  o`tgach,  1646 
yili,  Balx  Boburiylardan  Shoxi  jaxon  ko`shinlari  tomonidan  ishgol  etilganlan  so`ng, 
xonning  onasi  Shaxribonu  xamda  Nadr  Muxammadxonning  boshka  oila  a`zolarini 
olib  Buxoroga  kochib  keldi,  Abdulazizixonning  kaomoklar,  korakalpok  va  kozok 
sultonlariga karshi  xarbiy  yurishlarida  ishtirok  etdi, toju taxt oldida ko`rsatgan katta 
xizmatlari  uchun  Shaxrisabzga  xokim  kilib  tayinlandi.  Muxammadyor  sulton  1647 
yilning  14  iyunida  Avrangzeb  ko`shini  bilan  Balx  kishlogi-Temurobodda  bo`lgan 
jangda  xalok  bo`lgan.  Xoji  Mir  Muxammad  Salimning  otasi  Muxammad  Rustam 
sulton 1645 yili xali yosh bo`lgan va Abdulazizixon unga ikto` tarzida Samarkandga 
karashli  Saripul  tumanini  in`om  kilgan,  unga  otalik  kilib  esa  Mir  Shoxxoja 
Shavdariyni  tayinlagan.  Lekin  1671  yili  Abdulaziz  undan  xavfsirab  ko`ziga  mil 
torttirib  ko`r  kilgan.  Muxammad  Raxim  sulton  orada  ko`p  vakt  o`tmay,  amir 
Muxammadyor  ltadikning  vositachiligi  bilan,  xondan  ruxsat  olib  Xajga  jo`nagan. 
Lekin,  Dekan  viloyatida  davom  etib  turgan  urush  xarakatlari  sababli,  bandargox 
shaxarlaridan  birontasiga  o`tolmay,  Shoxijaxonobodga  kaytib  kelgan  va  oradan  ikki 
yil o`tgach, o`sha erda vafot etgan. 
Mir  Muxammad  Salimning  o`ziga  kelsak,  u,  asarda  bayon  etilgan  vokealarga 
karaganda,  otasidan  keyin  Buxoroda  kolgan.  1711  yili  Ubaydullaxon  o`ldirilgandan 
keyin, xaj kilish baxonasi bilan Arabistonga jo`nagan. Bir yilcha Isfaxonda istikomat 
kilib,  1712  yili  Turkiyaga  borgan.  Sulton  Axmad  111  (1703-1730  yy.)  uni  extirom 
bilan kutib olgan. To`rt yilcha Turkiyada turib, mazkur sultonning xarbiy yurishlarida 
katnashgan. Mir Muxammad Salim 1716 yili Makkaga borgan va xaj marosimini ado 
etgandan  keyin,  dengiz  orkali  Xindistonga  kelgan  va  Boburiy  Nosiruddin 
Muxammadshox  (1719-1748  yy.)ning  xizmatiga  kirgan.  “Cilsilat  us-salotin”  asarini 
Nosiruddin  Muxammadshoxning  topshirigi  bilan  yozgan.  Xoji  Mir  Muxammad 
Salimning kachon va kaerda vafot etganligi aniklanmagan. 
“Cilsilat  us-salotin”    1731  yilda  yozilgan  bo`lib,  mukaddima  va  to`rt  kismdan 
iborat.  

Mukaddimada asarning yozilishi xakida so`z boradi va muallifning 1711 yildan 
keyingi xayoti xakida ayrim, dikkatga sazovor ma`lumotlar keltiriladi. 
Birinchi  kismda  islomiyatdan  avval  o`tgan  paygambarlar,  kadimgi  turklar  va 
mo`gullar,  xususan  barloslar  va  Amir  Temurning  ota-bobolari,  Amir  Temur  va 
Temuriylar, shuningdek, xazrat soxibkironning Xindistonda xukmronlik kilgan avlodi 
tarixi kiskacha bayon etiladi. 
Asarning ikkinchi kismi Mo`gulistonning Tugluk Temurxon(1348-1363 yy.)dan 
to Suyurgatmishxongacha (1370-1388 yy.) o`tgan davrdagi tarixini o`z ichiga oladi. 
Mukaddima  va  I-II  kismlarni  yozishda  muallif  o`zidan  avval  yozilgan 
asarlardan,  masalan,  Juvayniyning  “Tarixi  jaxonkushoy”,  Rashiduddinning  “Jome` 
ut-tavorix”,  Sharafuddin  Ali  Yazdiyning  “Zafarnoma”,  Mirzo  Ulugbekning  “Tarixi 
arba`  ulus”,  Xondamirning  “Xulosat  ul-axbor”,  “Xabib  us-siyar”  va  “Maosir  ul-
muluk”  asarlari,  Abulfazl  Allomiyning  “Akbarnoma”,  Xofiz  Do`stmaxammad  ibn 
Yodgorning  “Majma`  ul-ajoyib”  (1606  yili  yozilgan)  va  boshka  20  ga  yakin 
kitoblardan foydalangan.  
“Cilsilat us-salotin”ning III-IV kismlari favkulodda axamiyatga ega bo`lib, O`rta 
Osiyo,  xususan  O`zbekistonning  XVI-XVIII  asrning  birinchi  choragidagi  ijtimoiy-
siyosiy tarixini bayon kiladi.  
Asarda Buxoro xonligining Eron, Xindiston va Koshgar bilan bo`lgan alokalari, 
Buxoro xonligida xokimiyatning Shayboniylardan Ashtarxoniylar ko`liga o`tishining 
anik tafsiloti, XVII asrda Balx va Badaxshon, shuningdek, O`zbekistonning ijtimoiy-
siyosiy  va  madaniy  xayoti,  Shoxijaxonning  Balx  va  Buxoro  xonligi  ichki  ishlariga 
kurolli aralashuvi va Boburiylar ko`shinining Balx va unga tobe bo`lgan erlarni bosib 
olishi, Xoraxmning XVI-XVII asrlardagi siyosiy axvoli xususida boshka manbalarda 
uchramaydigan  kimmatli  dalil  va  ma`lumotlar  keltiriladi.  Asarda  ulus  tizimi,  tiul  va 
solona kabi soliklar, O`zbekiston shaxarlari, ularning axolisi va turmush tarzi xakida 
keltirilgan ma`lumotlar xam aloxida kimmatga egadir.  
Xoji  Mir  Muxammad  Salim  Buxoro  xonlari,  Abdullaxon  II,  Abdulmo`minxon, 
Dinmuxammadxon,  Imomkulixon,  Abdulazizxon,  Subzonkulixonning  Xindiston, 
Eron  va  Turkiya  xukmdorlari  bilan  yozishmalarining  20  nafar  maktubi  nusxalarini 
xam  keltirgan.  Bu  maktublar,  shubxasiz,  Buxoro  xonligi  bilan  mazkur  mamlavatlar 
o`rtasidagi munosabatlartarixini o`rganishda muxim ma`no kasb etadi.  
“Nomayi olamoroyi Nodiriy” (“Nodirshoxning olamga bezak bo`luvchi tarixi”) 
asarining  muallifi  XVIII  asrda  o`tgan  marvlik  mashxur  tarixchi  olim  Muxammad 
Kozimdir. U 1721 yili Marvda tugilgan. Otasi, 1737 yili vafot etgan. U mashxur fotix 
Nodirshox(1736-1747  yy.)ning  yakin  kishilaridan  bo`lib,  uning  dastlabki  xarbiy 
yurishlarida  katnashgan  va  muxim  diplomatik  topshiriklarini  bajargan.  Keyincha  u 
Nodirshoxning inisi Ibroximxon, dastlab Xuroson, so`ngra, 1736 yildan, Ozarbayjon 
xokimi saroyida xizmat kilgan. 
Muxammad  Kozim  boshlangich  ma`lumotni Marvda  oldi, so`ng  1731  yili otasi 
uni  Mashxadga  olib  keldi  va  bu  erdagi  madrasalardan  biriga  o`kishga  berdi. 
Muxammad Kozim bu erda sayid Mir Shamsuddin Ali Mozandaroniydan ta`lim oldi. 
1736  yili  u  Darbandga,  Ibroximxon  xuzuriga  chakirtirib  olindi  va  1739  yilgacha 
xonning  yasovuli  lavozimida  xizmat  kildi.  1739  yili  Muxammad  Kozim 
Nodirshoxning  o`gli  Rizokuli  mirzo  xizmatiga  kabul  kilindi  va  1741  ymlgacha 
lashkarnavis, xarbiy kotib vazifasida xizmat kildi. 1744 yildan u Nodirshox xuzurida 
xizmat  kila  boshladi,  174401747  yillari  moliya  maxkamasida  kotib  va  1747  yildan 

podshox  kurol-yarog  omborining  mutasaddisi,  vazir  bo`lib  ishladi.  Muxammad 
Kozim taxminan 1752 yili vafot etdi.  
Muxammad Kozim o`zining tarixiy asari “Nomayi olamoroyi Nodiriy”ni 1750-
1753 yillari yozgan. Asar uch jilddan iborat. 
Birinchi  jildi  Eronning  1688-1736  yillar  orasidagi  ijtimoiy-siyosiy  tarixini  o`z 
ichiga oladi. 
Ikkinchi  jildda  1736-1743  yillari  Eronda,  shuningdek,  O`rta  Osiyo  va  Kavkaz 
orti mamlakatlarida bo`lib o`tgan vokealar bayon etilgan. 
Asarning  uchinchi  jildi  Eron  va  kisman,  O`rta  Osiyo,  Xindiston,  Turkiya  va 
Kavkaz  orti  mamlakatlarining  1743-1747  yillar  orasidagi  ijtimoiy-siyosiy  tarixiga 
bagishlanadi. 
O`zbekistonning  XVIII  asrdagi  tarixini  o`rganishda  “Nomayi  olamoroyi 
Nodiriy”ning II va III jildlari asosiy manbalardan biri o`rnini o`taydi. Ayniksa, asarda 
Eron ko`shinining 1737 yili O`zbekiston xududiga bostirib kirishi va Guzor, Karshi, 
Shulluk  va  boshka  shaxar  va  tumanlarning  talon-taroj  kilinishi,  1740  yili  Buxoro 
xonligining  Nodirshox  tarafidan  bo`ysundirilishi,  1746  yildagi  Xorazmning  ogir 
axvoli, 1747 yili Eron askarlarining O`rta Osiyo shaxar va kishloklariga yana bostirib 
kirishi va okibatda mexnatkash xalkning ayanchli axvolga tushib kolishi, 1741-1742 
yillarda  Ko`lob,  Xisori  shodmon,  Badaxshon,  Balx  va  boshka  viloyatlar  xalkining 
katta  er  egalarining  zulm  va  chet  el  boskinchilariga  karshi  ko`zgolonlari  xakidagi 
ma`lumotlar zo`r ilmiy kimmatga ega. 
“Nomayi olamoroyi Nodiriy”ning ko`lyozma nusxalari kam. Shu paytgacha asar 
to`la  ravishda  biron  tilga  tarjima  kilinmagan.  Undan  ayrim  parchalar  ba`zi  ilmiy 
to`plam  va  jurnallarda  chop  etilgan.  II  jildning  bir  kismi,  ya`ni  Nodirshoxning 
Xindistonga  yurishini  bayon  etuvchi  kismi  P.I.Petrov  tomonidan  rus  tilida  nashr 
etilgan.  1960,  1965  va  1966  yillari  “Nomayi  olamoroyi  Nodiriy”ning  matni 
fotofaksimil nashri Moskvada N.D.Mikluxo-Maklay tomonidan chop etilgan. 
“Tuxfat 
ul-xoniy” 
(“Xonning 
tuxfasi”) 
yoki 
“Tarix 
Raximxoniy” 
(“Muxammad)  Raximxon  tarixi”)  nomli  asar  Buxoro  xonligining  1722-1782  yillar 
orasidagi  ijtimoiy-siyosiy  tarixini  o`z  ichiga  oladi.  Uni  tarixchi  olim  Muxammad 
Vafoyi  Karminagiy  (1685-1769  yy.)  yaratgan.  Tarixchining  to`la  nomi  Mulla 
Muxammad Vafo ibn Muxammad Zoxir Karminagiydir. U Buxoroning o`kimishli va 
tanikli  kishilaridan  biridir.  Karminagiy  nisbasiga  karaganda,  asli  Buxoroning 
Karmana tumanidan bo`lgan. “Ubaydullanoma” kitobining muallifi Mir Muxammad 
Amin  Buxoriyning  shuvoxlik  berishiga  karaganda,  Muxammad  Vafoyi  Karminagiy 
Ashtarxoniylardan  Ubaydullaxon  saroyida  kitobdor  bo`lib  xizmat  kilgan. 
Fikrimizcha, u Ubaydullaxondan keyin taxtga o`tirgan Abulfayzxon davrida xam shu 
lavozimda turgan. Mulla Muxammad Vafo Karminagiy “kozi Vafo” nomi bilan xam 
mashxurdir.  U  kozilik  lavozimiga  yangi  sulola-Mangitlar  sulolasining  asoschisi 
Muxammad Raximxon (1753-1759 yy.) zamonida erishgan.  
Muxammad  Vafo  Karminagiy  1769  yili  “Tuxfat  ul-xoniy”  nomli  asarida  fakat 
1722-1768 yil vokealarini o`z ichiga olgan kisminigina  yozib ulgurgan, xalos. Uning 
davomini,  ya`ni  1768-1782  yillar  vokealarini  bayon  etuvchi  kismini  nasaflik  domla 
Olimbek ibn Niyozkulibek yozgan. 
“Tuxfat  ul-xoniy”  kofiyali  nasr,  saj  bilan  yozilgan,  lekin  vokealarning  to`la  va 
keng  yoritilishi,  ijtimoiy-iktisodiy,  siyosiy,  geografik  xamda  etnik  dalillarga  boyligi 
bilan  birinchi  darajadi  manbalar  katorida  turadi.  Asar  Buxoro  xonligida  XVIII 

asrning  20-  yillaridan  boshlab  kuchayib  ketgan  iktisodiy  va  siyosiy  tanglikni, 
ijtimoiy-siyosiy  tarkoklikning  kuchaymshm  va  buning  natijasida  markaziy  davlat 
boshkaruvining  zaiflashuvi,  mangit  xukmdorlarining  uluslar  va  kabilalarni 
bo`ysundirish maksadida olib borgan tinimsiz urushlari va buning okibatida ko`plab 
shaxarlar  xamda  kishloklarning  vayron  etilishi,  mexnatkash  xalk  turmushining 
ogirlashib  borishi  va  uning  asosiy  sabablarini  aniklashga  yordam  berishi  mumkin 
bo`lgan daliliy ma`lumotga o`ta boydir. 
Asarda  yana  o`zbek  kavmlari,  uluglari  va  ularning  ijtimoiy-siyosiy  xayotda 
tutgan  o`rni,  Ashtarxoniylar  va  Mangitlar  xukmronligi  davrida  o`zbek  ko`shini  va 
mangitlar  davlatining  tuzilishi,  1722-1782  yillarda  Buxoro  xonligining  Eron, 
Afgoniston,  Kozok  va  Ko`kon  xonliklari  xamda  Koshgar  bilan  olib  borgan  siyosiy 
munosabatlari xakidagi xam e`tiborga molik ma`lumotlar ko`p uchraydi.  
“Tuxfat  ul-xoniy”  asarining  ko`lyozma  nusxalari  ko`p.  Masalan,  fakat  Sankt-
Peterburg,  O`zbekiston,  Tojikiston  kutubxonalarida  undan  23  ko`lyozmasi  mavjud. 
Asar  biron  tilga  to`la  tarjima  kilinmagan  xam.  Asardan  kichik  bir  parcha,  ya`ni 
Muxammad  Raximxonning  1747  yili  Saraxs  atrofida  Eron  ko`shinlari  bilan 
to`knashuvi rus tilida 1938 yili e`lon kilingan, xalos. 

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling