Uzbekiston Respublikasi Xalq Ta`lim Vazirligi Ajiniez nomidagi Nukus Davlat Pedagogika Instituti Tarix kafedrasi


«Ravzat  ur-rizvon  va  xadikat  ul-gilmon»


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet19/24
Sana12.02.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

 «Ravzat  ur-rizvon  va  xadikat  ul-gilmon»  («Jannat  bogi  va  changalzor 
maxramlari»)  asari  Badriddin  Kashmiriy  kalamiga  mansub  bo`lib,  unda  XVI-XVII 
asrlarda  O`zbekistonda  va  ko`shni  mamlakatlar,  Xuroson,  Shimoliy  Xindiston  va 
Koshgarning  ijtimoiy-siyosiy  xayotida  katta  nufuzga  ega  bo`lgan  Juybor  xojalari, 
xususan  xoja  Muxammad  Islom  (1493-1563  yy.),  xoja  Sa`d  (1531/32-  1589  yy.)  va 
xoja  Tojiddin  Xasan  (1574-1646  yy.)larning  xayoti  va  faoliyati  xakida  xikoya 
kilinadi. Kitob XVII asrning birinchi yarmida yozib tamomlangan. 
Asar muallifining to`la nomi Badruddin ibn Abdussalom ibn sayyid Ibroxim al-
Xusayniy  al-Kashmiriydir.  Asar  mukaddimasida  o`zi  keltirgan    ma`lumotlarga 
karaganda, asli kashmirlik bo`lib, 1554 yili Buxoroyi sharifga ko`chib kelgan va xoja 
Muxammad  Islomning  shaxsiy  kotibi  sifatida  xizmatiga  kirgan.  Uning  vafotidan 
keyin  o`gillari  xoja  Sa`d  va  xoja  Tojiddin  Xasanlarning  xizmatida  (uning 
faoliyatining boshida) bo`lgan. 
Asar mazmuni, uslubi va unda turli mavzu bo`yicha to`plangan ma`oumotlardan 
ko`rinishicha, Badriddin Kashmiriy keng ma`lumotli, tarix, she`riyat, insho ilmlarini 
chukur egallagan kishi bo`lgan. U «Ravzat ar-rizvon»dan boshka «Sham`i dilafro`z» 
(«Dilni  ravshan  kiluvchi  chirog»,  1568/69  yili  yozilgan),  “Me`roj  ul-komilin” 
(“Komil  kishilarning  me`rojga  ko`tarilishi”,  1573/74  yili  yozib  tamomlangan), 
“Ravzat ul-jamol”  (“Go`zal  bog”, 1575/76  y.  yozib tamomlangan),  “Baxr  ul-avzon” 
(“Vaznlar  o`lchovi”,  1583  y.)  va  “Rasulnoma”  (1593  y.)  kabi  nazmiy  va  nasriy 
asarlar  yozib  koldirgan.  So`nggi  asarining  to`rtinchi  kismi  “Zafarnoma”  she`riy 
doston bo`lib, unda Shayboniy Abdullaxon soniyning tarixi bayon kilingan. 
“Ravzat ur-rizvon” – katta 552 varakdan iborat asar bo`lib, mukaddima, xotima 
va etti bobdan tashkil topgan. 
Mukaddimada xoja Muxammad Islomning avlod-ajdodi, xazrat eshonning xulk-
atvori, xorik odatlari va olijanob fazilatlari xakida ma`lumotlar keltiriladi, Badriddin 
Kashmiriyning  Buxoroga  ko`chib  kelish  sabablari,  mazkur  asarning  to`rt  yil  ichida 
yozib  tamomlanganligi  va  buning  evaziga  xazrat  eshondan  2.500  Abdullaxoniy 
kumush tanga va boshka in`omlar olgani xakida gap boradi. 
Birinchi  bobda  Movarounnaxrning  XVI  asrning  birinchi  yarmidagi  ijtimoiy-
siyosiy  xayoti,  1556  yili  Buxoroning  Abdullaxon  soniy  tarafidan  ishgol  etilishi, 
Abdullaxonning  galabalari  va  bunda  xoja  Muxammad  Islomning  ishtiroki  va  o`rni 
xakida  kimmatli,  ko`p  o`rinlarda  tarixiy  asarlarda  uchratish  kiyin  bo`lgan 
ma`lumotlar mavjud. 

Asarning ikkinchi bobi o`ta kimmatli.  Unda  Shayboniy  sultonlar  –  Muxammad 
Amin  sulton,  Dinmuxammad  sulton,  Xisrav  sulton,  Abdukuddus  sultonlarning  xoja 
Muxammad  Islom  va  xoja  Sa`d  nomiga  yo`llagan  arznomalari  va  Buxoro, 
Samarkand,  Marv  va  Badaxshon  shoirlari  Mushfikiy,  Maxramiy,  Shuuriy,  Vosifiy, 
Sabriy  va  boshkalarning  xazrat  eshon  –  xoja  Muxammad  Islom  va  xoja  Sa`dlar 
sharafiga  bitgan  she`rlaridan  namunalar  keltirilgan.  Bu  erda  keltirilgan  arznomalar, 
shuningdek  xon  va  sultonlarning  farmonlari  asosan  uch  masala;  1)  Buxoro 
xonligining  XVI  asrdagi  ichki  axvoli,  ya`ni  markaziy  xukumat  bilan  ulus,  viloyat, 
o`lka  xokimlari  o`rtasidagi  munosabat,  2)xonliklarning  ijtimoiy-iktisodiy  axvoli,  3) 
Buxoro xonligi bilan Eron, Shimoliy Xindiston va Koshgar o`rtasidagi munosabatlari 
masalasiga  to`xtalingan.  Arznomalar  va  she`rlar  O`zbekistonning  XVI  asrdagi 
ijtimoiy-iktisodiy xayoti va madaniyatini o`rganishda katta axamiyatga ega. 
Asarning  uchinchi  va  to`rtinchi  boblarida  xoja  Muxammad  Islomning  XVI  asr 
60-yillari  boshidagi  xayoti  va  faoliyati  bilan  boglik  ma`lumotlar  keltiriladi, 
shuningdek,  Juybor  xojalarining  mamlakatning  ijtimoiy-iktisodiy  xayotidagi  ishlari 
xakidagi  ma`lumotlar  o`rin  olgan.  Bu  ma`lumotlarning  ko`pchiligi  xatto  shu 
masalalarni maxsus o`rgangan tadkikotchilarga xam ma`lum bo`lmasa kerak. 
“Ravzat  ur-rizvon”ning  beshinchi  bobi  xam  yozishmalarga  bagishlangan.  Bu 
bobda  Abdullaxonning  xoja  Muxammad  Islom  va  xoja  Sa`dga  yo`llagan  100  dan 
ortik maktubining nusxalari, Shayboniy sultonlar, yirik olimlar va viloyat xokimlari, 
shuningdek,  Xindiston,  Eron  va  Koshgar  xukmdorlarining  Juybor  xojalariga 
yo`llagan  maktublarining  nusxalari  keltirilgan.  Bular  orasida  xazrat  xojalarga  in`om 
etilgan  mulklar,  xazrat  eshonning  erlarini  obod  kilish  yumushiga  axolini  majburiy 
safarbar  kilish  va  dexkonlarni  erga  biriktirish  xakidagi  farmonlarning  nusxalari 
keltirilgan. 
Juyboriy  xojalarga  sher,  kasidalar,  masnaviylar,  ta`rixlar  bagishlagan  shoirlar 
Mexriy  Buxoriy,  Raximiy  Samarkandiy,  Masixo,  Foniy,  Xofiz  Xusayn,  Mexriy, 
Xofiz  Ibroxim  va  boshkalarga  asarning  oltinchi  bobi  bagishlangan.  Tarixda 
Abdullaxon  va  Juyboriy  shayxlar  kurdirgan  binolar  xakida  muxim  dalil  va 
ma`lumotlar keltirilgan.  
Asarning so`nggi, ettinchi bobida Buxoro xonligining xoja Sa`d va Abdullaxon 
davridagi  ijtimoiy-siyosiy  axvoli  xakida  muxim,  dikkat  e`tiborga  sazovor 
ma`lumotlar keltiriladi. 
“Ravzat ur-rizvon”ning yaxshi va yagona ko`lyozmasi O`zR FA Sharkshunoslik 
insititutining  xazinasida  2094  rakami  ostida  saklanmokda.  Asar  xali  biron  xorijiy 
tilgan tarjima kilinmagan. Uning to`grisida B.Axmedov va I.Saidaxmedov makolalari 
e`lon kilingan. 
«Jomi` ul-makomoti Maxdumi A`zam Kosoniy» («Maxdumi A`zam Kosoniy 
makomotlari majmu`i») asari Nakshbandiya tarikatining yirik namoyondalaridan biri 
xoja  Axmad  ibn  Mavlono  Jaloliddin  Kosoniy  (1461/62-1542  yy.)ning  xayoti  va 
faoliyatiga bagishlangan. 
Maxdumi  A`zam  Kosoniy  yirik  tarikat  etakchisi  bo`lishi  bilan  bir  katorda, 
sermaxsul  olim  edi.  U  axlok,  siyosat  va  iloxiyotga  oid  «Tanbex  us-salotin» 
(«Sultonlarga  nasixat»),  «Asror  ul-nikox»  («Nikox  sirlari»),  «Rsolayi  samo`iya» 
(«Darveshlar  uchun  ixtiro  etilgan  musikalar»),  «Risolayi  vujudiya»  («Chin  xakikat 
xakida risola»), «Odob us-solikin» («Darveshlar odobi xakida»), «Odob us-siddikin» 
(«Sodik  kishilar  odobi»),  «Ganjnoma»,  «Risolayi  bako`iya»  («Ko`z  yoshi  to`kib 

tavba  kilish  xakida  risola»),  «Nasixat  ul-solikin»  («So`fiylik  yo`lidan  boruvchilar 
uchun  nasixat»),  «Risolayi  zikr»  («Zikr  xakida  risola»),  «Risolayi  bayoni  silsila» 
(«Nakshbandiya tarikati boshliklari silsilasi»), «Risolayi chaxor kalima» («Abduxolik 
Gijduvoniy  aytgan  to`rt  kalima  xakida  risola»),  «Risolayi  botixiya»  («O`zini  narigi 
dunyodagi  xayotga  xozirlash  xakida  risola»),  «Mir`ot  us-safo»  («Poklik  ko`zgusi»), 
«Zubdat  us-solikin  va  tanbex  us-salotin»  («So`fiylik  yo`lidan  boruvchilar  uchun 
zubda va sultonlar uchun tanbex»), «Risolayi Boburiya» kabi 30ga yakin asar yozib 
koldirganlar. Maxdumi A`zam Kosoniyning ilmiy me`rosi ya`shi o`rganilmagan. 
Bu ulug zotning xayoti va faoliyatiga bagishlangan «Jomi` ul-makomot» asarini 
olimning  nabirasi  xoja  Abulbako  ibn  Baxouddin  yozgan.  Asar  Maxdumi  A`zam 
Kosoniyning  yakin  xalifalaridan  Ali  Axsikatiy,  mavlono  Do`st  saxxof,  mavlono 
Boboyi  xujrador,  Xofiz  Ibroxim  va  boshkalarning  bergan  ma`lumotlar«Jomi`  ul-
makomotiga asoslanib yozilgan. 
Asarda  keltirilgan  ba`zi  ma`lumotlarga  karaganda,  xoja  Abulbako  keng 
ma`lumotli  va  o`ziga  to`k  odam  bo`lib,  savdo-sotik  bilan  xam  mashgul  bo`lgan. 
Uning  karvonlari  Movarounnaxr  bilan  Balx,  Xindiston  va  Koshgar  o`rtasida  katnab 
turgan. O`zi Shayboniy Abdulazizxon (1540-1549 yy.)ning ko`lida mas`ul, xukmgar 
lavozimida  turgan.  Keyincha  Fargona  xukmdori  Muxammadshox  nomidan  Kozok 
sultoni  xuzuriga  elchi  bo`lib  borgan,  so`ng  1556  yili,  Abdullaxon  soniy  Buxoroni 
kamal  kilib  turganida  Buxoro  xokimi  Burxon  sulton  va  nomi  yukorida  zikr  etilgan, 
xoja Muxammad Islomning iltimoisi bilan uning o`rdasiga elchi bo`lib borgan va sulx 
tuzish xususida xon bilan muzokara olib borgan.  
«Jomi`  ul-makomot»  kiskacha  an`anaviy  so`z  boshi,  xotima  va  uch  bobdan 
iborat. 
Birinchi  bobda  Maxdumi  A`zam  Kosoniyning  Muxammad  paygambarga 
ulangan shajarasi va ulug bobolari xakida kiskacha ma`lumot keltirilgan. Ikkinchi va 
uchinchi  boblar  to`ligicha  Maxdumi  A`zam  Kosoniyning  xayoti,  faoliyati  va 
karomatlari xakida xikoya kiladi. 
Xotimada  xazrat  eshonning  xayoti  oxiri  va  uning  1542  yil  7  may  kuni  yuz 
bergan vafoti tafsiloti bayon etilgan. 
Asarda  kuyidagi  tarixiy  ma`lumotlar  o`rin  olgan.  XVI  asrning  birinchi  yarmi 
Shayboniy  sultonlarning  o`z  uluslarida  xukmronligini  to`la  o`rnatish  yo`lida  olib 
borgan kurashlari, masalan, Ko`chkinchixon, Jonibek sulton, Do`stmuxammad sulton 
va  Kepak  sultonlarning  Fargona  ustiga  yurishi,  Toshkent  xokimi  Navro`z  Axmad-
Barokxonning,  Samarkand  xokimi  Abdullatif  sulton  bilan  birgalikda  Buxoro  ustiga 
kilgan  yurishi,  Suyunchxojaxonning  Toshkentga  yurishi  va  Toshkentning  kamal 
kilinishi,  Suyunchxojaxon  bilan  Koshgar  xoni  Sulton  Saidxon  o`rtasida  Toshkent 
uchun bo`lgan kurash, yukorida nomi tilga olingan Sulton Saidxonning Axsi, Andijon 
va 
Koson 
ustiga 
kilgan 
xuruji, 
Suyunchxojaxon, 
Ko`chkinchixon 
va 
Ubaydullaxonning  Kogar  xoni  Sulton  Saidxon  bilan  olib  borgan  urushi  va  Sulton 
Saidzonning  Koshgardan  kochib  ketishi,  Toshkent  va  Karshi  Kosonda  XVI  asrning 
40-yillarida  bo`lib  o`tgan  xalk  ko`zgolonlari  xakida  ma`lumotlarni  bu  kitobda 
uchratamiz. 
Kitobdagi  ijtimoiy-iktisodiy  xayot  xakida  xam  muxim  ma`lumotlar  mavjud. 
Unda  Ko`xak  daryosining  ba`zi  yillari  to`lib-toshib  okishi,  ayrim  yillarda  satxi 
pasayishi,  yoki  o`zanining  o`zgarishi  okibatida  kurgokchilik  sodir  bo`lishi  va  uning 
tevarak-atrofidagi  kishloklarga  suv  chikmay  kolib,  axolining  iktisodiy  kiyinchiliklar 

iskanjasida  kolishi,  kurgokchilik  yillari  Movarounnaxrning  ayrim  xududlarini 
chigirtka  va  kora  kuzgun  bosib  ketganligi,  shuningbek,  Shayboniylar  davrida  xam 
tarxonlik  tizimi,  bu  tizim  Amir  Temur  va  Temuriylar  davrida  keng  tarkalgan  edi, 
xakida xam o`ta muxim ma`lumotlar usratamiz.  
 «Nasimat  ul-kuds  min  xadoyik  al-uns»  («Avliyolik  shabadasining  yakinlik 
bogidan  esishi»  nomli  asar  Nakshbandiya  tarikatining  Xindistondagi  goyaviy 
raxbarlardan  bo`lgan  Muxammad  Xoshim  Sirxindiy  tarafidan  1622  yili  yozilgan 
bo`lib,  u  Xusayn  Voiz  al-Koshifiyning  «Rashaxot  ayn  ul-xayot»  asarining  davomi 
xisoblanadi. Kitob Movarounnaxr, Xuroson, Xindiston va Sharkiy Turkistonda XVI-
XVII  asrlarda  faoliyat  ko`rsatgan  Nakshbandiya  tarikati  namoyondalari  xayoti  va 
faoliyatiga  bagishlangan  va  754  varakdan  iborat.  Muallif  o`z  asarini  Nakshbandiya 
tarikatining  Xindistondagi  yirik  namoyondalaridan  biri  Muxammad  Bakr  Sirxindiy 
(1563/64-1603/04 yy.)ning topshirigi bilan yozgan. 
Asarda ayniksa biografik ma`lumotlar ko`p. Shulardan uchtasini keltiramiz. XVI 
asrda  Koshgarning  ijtimoiy-siyosiy  xayotida  birinchilik  uchun  kurashgan  xoja 
Ubaydulla  Axrorning  avlodi  xoja  Xovand  Maxmud  bilan  Maxdumi  A`zam 
Kosoniyning  o`gli  xoja  Isxok  o`rtasidagi  kurash,  Koshgarda  islom  dinining 
targibotchilaridan  biri  bo`lmish  xoja  Tojiddin,  xoja  Muxammad  Porsoning  avlodi 
xakidagi ma`lumot dikkatga sazovor. 
Xoja  Xovand  Maxmud    Shoxibekxon  (Shayboniyxon)  o`ldirilganidan  keyin 
Koshgarga  ketib  koldi.  Sulton  Sa`idxon  uni  xursandchilik  bilan  kutib  oldi,  iltifotlar 
ko`rsatdi  va  unga  Koshgarda  muridlar  orttirishiga  ko`maklashdi.  Xoja  Yusuf  1532 
yilning 12 sentyabrida olamdan o`tdi. 
«Tarixi  Rashidiy»  kitobining  muallifi  Mirza  Muxammad  Xaydar  (1500-1551 
yy.)  yana  bir  kizik  ma`lumotni  keltiradi;  «Xoja  Xovand  Maxmud  (xakikiy  ismi 
Shaxobiddin  Maxmud,  xoja  Ubaydulla  Axror  nabirasi)  muridlar  orttirish  uchun 
Koshgarga  kelganda  uning  bilan  xoja  Yusuf  oralarida  rakobat  boshlandi.  Shunday 
bo`ldiki,  bir  kuni  xoja  Xovanl  maxmudning  oldiga  borspm  xuzurlarida  xoja 
Muxammad  Isxok  o`ltirgan  ekanlar.  Ular  nimalarnidir  so`zlashib  o`tirgan  ekanlar. 
Xoja Xovand Maxmudning jaxli chikib dedi; «Xoja Isxok! Nima sabadan sen menga 
bunaka  shaplarni  aytib  o`tiribsan?  Agar  sen  otangning  muroji  bo`lsang,  men  xazrati 
oliylari  (xoja  Ubaydulla  Axrorning  muridiman.  Bundan  tashkari,  sen  yosh  jixatdan 
menga o`gil o`rnidasan. Xoja Isxok javob kildi; «Men xam ul janobning marxamatiga 
tayanaman». Tortishuv tugugach, o`sha kuniyok xoja Xovand Maxmud Badaxshonga 
ketib koldilar. Oradan ikki-uch kun o`tgach, kimdur menga xoja Isxokning to`saddan 
o`sallab, vafot etganini xabar kildi. 
Maxdumi A`zam Kosoniyning o`gli xoja Isxok xakida shunday ma`lumot bayon 
etilgan.  Oliyjanob  xoja  (Samarkanddan)  Koshgar  va  Xo`tanga  jo`nab  ketdilar. 
Koshgar  va  Xo`tan  xalki  ul  janobning  sa`y-xarakatlari  chin  dinni  (islomni)  kabul 
kildi. Koshgar xokimi Muxammadxon xojaning xakikiy va sofdil muridi bo`lib koldi. 
Xullas,  mazkur  xoja  tufayli  Nakshbandiya  –  Xojagon  tarikati  o`sha  o`lkada  yoyildi. 
So`ng  o`rniga  muridi  Devoni  Ashtarni  ko`yib,  o`z  yurtiga  kaytda  va  1599-1600  yili 
vafot  etdi.  Dexbed  yonidagi  Safed  kishlogidagi  kabristonga  dafn  etildi.  Otasidan 
keyin u shu kishlokda istikomat kilib turgan edi. 
Xoja  Muxammad  Porsoning  ulug  ajdodi  xoja  Tojiddin  xakida  kuyidagicha 
ma`lumot  bor.  Xoja  Tojuddin  xoja  Xofiziddin  Buxoriyning  ajdodi,  xoja 
Rashididdinning o`glidir. Xoja Rashididdinning otasi xoja Shujo` Chingizxon xuruji 

vaktida  Mo`gulistonga  ketib  kolgan  va xoja  Rashididdin  o`sha erda tugilgan.  Uning 
sa`y-xarakatlari bilan mo`gullar islom biniga kirganlar. Xoja Tojiddin xoja Ubaydulla 
davrida Movarounnaxrga kelgan va mavlono Irokiy Tusiydan ta`lim olgan. Mavlono 
Irokiy Tusiy janob xoja Axrorning do`stlaridan bo`lgani tufayli, xoja Tojiddin xazrat 
eshonning  (xoja  Ubaydulla  Axror)  kabul  va  suxbati  sharafiga  muyassar  bo`lgan.  U 
ko`p  vakt  uning  ostonasini  o`pish  sharafiga  va  xayr-exsoniga  muyassar  bo`lgan. 
Shundan  keyin  Koshgar  shaxarlaridan  Turfon  xokimi  uning  kelishini  yaxshilikka 
yo`yib, o`zi va bolalariga izzat-xurmat ko`rsatgan. Ulardan ba`zilari xozirgi kungacha 
o`sha mamlakatning exsonlariga musharrafdurlar. 
«Matlab  ut-tolibin»  («Xakikat  izlovchilarning  maksadi»)  Tojiddinning  o`gli 
Abulabbos  Muxammad  Tolib  tomonidan  1663/64  yili  yozib  tamomlangan.  Unda 
mashxur  Juyboriy  xojalardan  xoja  Muxammad  Islom,  xoja  Sa`d,  xoja  Tojiddin 
Xasan,  xoja  Abduraxim  (1575-1629  yy.),  Abdixoja  (1577-1607  yy.)  va  Muxammad 
Yusufxoja (1595-1652 yy.)larning xayoti va ijtimoiy-siyosiy faoliyati bayon etilgan.  
«Matlab  ut-tolibin»  fakat  biografik  asar  bo`lib  kolmay,  unda  mamlakatning 
siyosiy  va  ijtimoiy-iktisodiy  axvoliga  oid  xamda  Buxoro  xonligi  bilan  Xindiston 
o`rtasida  munosabatlarga  tegishli  o`ta  muxim  ma`lumotlar  mavjud.  Shuning  uchun 
xam undan V.L.Vyatkin va P.P.Ivanov Juyboriy xojalarning kr-suvi va mol-mulkini 
tadkik etishda asosiy manbalardan biri sifatida foydalanishgan. 
Muxammad  Tolib  xakida  kuyidagilar  ma`lum.  Asarda  uchragan  ba`zi 
ma`lumotlarga karaganda, otasi 1608 yili vafot etganida u 39 yoshda bo`lgan. Shuni 
e`tiborga olinadigan bo`lsa, muallifning tugilgan yili 1569 yil bo`lib chikadi. U xoja 
Tojiddin  Xasanning  ikkinchi  o`gli  bo`lib,  xamma  vakt  otasi  bilan  birga  Buxoroda 
istikomat  kilgan.  1623  yili  ota-bola  Balxga  borganlar.  Muxammad  Tolibning  xam 
xam  xo`jaligi  katta  bo`lgan.  Otasidan  olgan  ulushidan  tashkari,  1632-1633  yillari 
bevarzand  xolasining  er-suvi  va  boshka  mulki  xam  unga  berilgan.  Mulk  otasi 
tirikligida 400 ming tangaga baxolangan. 
«Matlab  ut-tolibin»  tarkibi  an`anaga  binoan  mukaddima,  xotima  va  sakkiz 
bobdan iborat. 
Mukaddimada  an`anaviy  fotixa  va  xamdu  sanolardan  keyin,  mazkur  asarni 
yozishda  muallif  o`z  oldiga  ko`ygan  vazifalar  xakida  so`z  yuritiladi  va  asar 
mundarijasi keltiriladi. 
Asarning eng kimmatli ma`lumotlar mavjud kismi uning IV-VIII boblaridir. 
To`rtinchi  bobda  xoja  Sa`dning  karomatlari«Matlab  ut-tolibin»,  mol-mulki  va 
xizmatkorlari,  XVI  asrning  80-ymllarida  mavjud  siyosiy  vaziyat  xakida  muxim 
ma`lumotlar keltiriladi. Aytishlaricha, xoja Sa`dning Buxoro, Miyonkol, Samarkand, 
Savron,  Turkiston,  Axsikat,  Nasaf,  Xisor,  Termiz,  Kubodiyon,  Balx,  Badaxshon, 
Xirot, Marv, Murgob, Mexna, Mashxad, Chorjo`y va Andxud viloyatlarida katta mol-
mulki,  er-suvi,  ko`p  sonli  mol-ko`ylari,  do`konlari,  xammomlari,  sardobalari  va 
kullari  bo`lgan.  Masalan,  xazrat  eshonning  tilga  olingan  viloyatlarda  2000  juft  gov 
ekin eri, 2500 bosh ko`yi, 1500 oti, 12 xammomi, 10ta sardobasi, ko`plab bozorlari, 
savdo do`konlari va ustaxonalari, 100 nafar kuli va boshka boyliklari bo`lgan. Uning 
xar  bir  viloyatda  galla  omborlari  bo`lgan.  Fakat  Buxoroyi  sharifning  bir  o`zida 
shunday  omborlardan  to`rttasi  kurilgan  bo`lib,  ularning  xar  birida  100  mann  galla 
saklangan.  Xoja  Sa`dning  yillik  daromadi  60.000  tangaga  barobar  bo`lgan.  Xazrat 
xojaning mol-mulkini ko`p sonli va turli lavozimdagi sarkor, vakil, daftardor, soxibi 

xiroj,  kerak  yarok,  bakovul,  kozi,  doruga,  mirishkor  kabi  mansabdorlar  boshkarib 
turganlar. 
To`rtinchi  bobda  keltirilgan  siyosiy  vokealar  ichida  Abdullaxon  soniyning 
Andijon va Xorazm ustiga XVI asr 80- yillarida kilgan xarbiy yurishlari, Abdullaxon 
bilan  O`zbek  sulton  o`rtasidagi  kelishmovchiliklar,  Shayboniy  ko`shinlarining 
Issikko`l viloyati ustiga kilgan xarbiy yurishi xakidagi ma`lumotlar o`ta muximdir. 
Yana  shu  bobda  bayon  kilingan  vokealar  ichida  Samarkand  xokimi 
Shayboniyzoda Ibodulla Sulton, Abdullaxon soniyning inisining o`ldirilishi sabablari 
xakida  aytilgan  fikrlar  zo`r  axamiyatga  egadir.  «Abdullanoma»  muallifining 
so`zlariga  karaganda,  Ibrluooa  sultonning  o`limiga  uning  shariat  koidalarini 
buzganligi,  ya`ni  ramazonning  birinchi  kuni  ro`za  tutmay,  ichkilik  ichganligi  sabab 
bo`lgan. Lekin, 1586 yili Buxoro va Samarkandda bo`lib o`tgan vokealarni chukurrok 
taxlil etadigan bo`lsak, bu fakat bir baxona, sababi esa tamoman boshkacha bo`lgan. 
Masalan,  «Matlab  ut-tolibin»da  keltirilgan  ma`lumotlarga  karaganda,  XVI  asrning 
80-yillari  boshida  Shayboniy    sultonlar,  xususan  Ibodulla  sulton  bilan  Abdullaxon 
o`rtasida  munosabatlar  bir  kadar  buzilib  kolgan.  Bunga  Abdullaxonning  1583  yili 
Andijon  ustiga,  Isfandiyor  sultonga  karshi  ko`shin  tortgani  sabab  bo`lgan.  Asarda 
keltirilgan  ma`lumotlarga  karaganda,  1586  yilning  3  avgust  kuni  Toshkent  xokimi 
Do`stim  sulton,  Andijon  xokimi  Isfandiyor  sulton  va  Xisor  xokimi  O`zbekxon,  va 
Samarkand  xokimi  Ibodulla  sultonning  elchilari  Samarkandga  to`planib  kengash 
o`tkazganlar  va  gapni  bir  erga  ko`yib  Abdullaxon  soniyga  karshi  xarbiy-siyosiy 
ittifok    tuzganlar.  Oradan  ko`p  vakt  o`tmay,  Ibodulla  sulton  Abdullaxonning 
yo`kligidan foydalanib, Samarkand tevaragidagi tumanlarni bosdi va talon-taroj kildi. 
«Matlab  ut-tolibin»  muallifi  yana  kuyidagilarni  yozadi;  «(Ibodulla)  sulton 
ramazon  oyi  boshlarida  kattik  ichib  mast  bo`lgani  sababdan  Mirzo  Abduraxim 
kechasi maxfiy ravishda uning xonasiga kirdi va xanjar zarbi bilan uni o`ldirdi. O`sha 
kunlari  xazrat  eshon  (xoja  Sa`d)  Xisori  shodmonda  edilar.  Tun  yarimlaganda  din 
suyanchigi bo`lmish amir ul-umaro Kulbobo ko`kaltosh (xazrat eshonning xuzuriga) 
kirib  keldi  va  Ibodulla  sultonning  o`ldirilganligini  aytdi.  Bundan  sal  avval  xazrat 
eshon  onasini  tushida  ko`rganligini  va  mulozimlariga  «Yakin  orada  Ibodulla  sulton 
bu dunyoni tark etsa kerak», deb aytgan. Asarda keltirilgan bu ma`lumotlarni dikkat 
bilan  taxlil  kilinganda  Ibodulla  sulton  Abdullaxonning  odamlari  tomonidan 
o`ldirilganligi o`z-o`zidan ma`lum bo`ladi. 
Yana  shu  bobda  Abdullaxonning  1583  yili  Andijon  ustiga,  Isfandiyor  sultonga 
karshi, va sal keyinrok Xorazmga ko`shin tortgani xakida ma`lumotlar bor. 
Asarning  boshinchi  bobi  xoja  Tojiddin  Xasanning  tugilgan  kunidan  to 
vafotigacha  Movarounnaxrda  kechgan  vokealar  xakida  xikoya  kilinadi.  Bu  erda 
keltirilgan  ma`lumotlar  orasida  xokimiyatning  Shayboniylardan  Ashtarxoniylar 
sulolasi  ko`liga  o`tish  vakti  xakidagi  ma`lumotlar  kimmatlidir.  Ma`lumki,  ba`zi 
kitoblarda  va  xronologiyalarga  oid  asarlarda,  masalan,  S.Leynpul,  e.Tsambaur 
kitoblarida, bu vokea xijriy 1006, melodiy 1598 yilda sodir bo`lgan deb kayd kilinadi. 
Lekin keyinrok atroflicha o`rganilgan «Baxr ul-asror», «Tarixi olamoroyi Abbosiy», 
«Silsilat us-salotin» asarlarida bu vokea xijriy 1009, melodiy 1601 yili sodir bo`lgani 
ochik  aytilgan.  «Matlab  ut-tolibin»da  shu  fikr  anik  va  ishonarli  dalillar  bilan  e`tirof 
kilingan. 
Yana shu bobda Abdullaxon soniy bilan uning o`gli va taxt vorisi Abdulmo``min 
sulton  o`rtasida  boshlangan  ziddiyat  xakidagi  ma`lumotlar  tariximizning  yaxshi 

yoritilmagan masalalariga aniklik kiritishda muxim axamiyat kasb etadi. Bu jixatdan 
beshinchi bobda keltirilgan ma`lumotlar jikkatgan sazovordir. 
Bulardan  biri,  Juyboriy  xojalarning    mol-mulki  yil  sayin  ortib  borishidir. 
Masalan,  xoja  Sa`dning  vorisi  xoja  Tojiddin  Xasanning  mol-mulklari  orasida 
yangilari,  yangi  kurilgan  Xasanobod  kishlogi,  50  nafar  chorbog,  20  kator  tuya  va 
boshkalar  xam  bo`lgan.  Shuni  xam  aytish  kerakki,  xoja  Tojiddin  fikx,  xadis  va 
tarixga  oid  kimmatli  kitoblar  yigishga  xam  e`tibor  bergan.  «Matlab  ut-tolibin»da 
keltirilishicha,  uning  kutubxonasida  1000  jild  kimmatli  ko`lyozmalar  saklangan. 
Ularning ayrimlari bezakli, tilla suvi berib yozilgan kitoblar bo`lgan. 
Ikkinchisi  Abdullaxon  bilan  uning  o`gli  va  taxt  vorisi,  Balx  xukmdori 
Abdulmo``min  sulton  o`rtasida  XU1  asrning  80-yillaridan  boshlab  kuchayib  ketgan 
ziddiyatlar 
va 
Abdullaxonning 
vafoti 
xususidadir. 
«Matlab 
ut-tolibin»da 
kuyidagilarni  o`kiymiz;  «Abdullaxon  mamlakatni  44  yil  idora  kildi.  Otasi 
Iskandarxon tirikligi chogida 28 yil uning nomidan, otasi vafot etgandan keyin 18 yil 
mustakil  idora  kildi.  Saltanatning  bir  uchi  Andijonda,  bir  uchi  Xorazmda,  uchinchi 
uchi  Dashti  kipchokda,  to`rtinchisi  Xuroson  va  Seistonda  bo`lgan.  Aytishlaricha, 
Abdumo``minxon  Muxammad  Bokibiy  bilan  til  biriktirib,  otasining  ovkatiga  zaxar 
ko`shdirib bergan va xon xijriy 1006 yili vafot etgan. 
«Matlab  ut-tolibin»ning  oltinchi  bobi  Juyboriy  xojalarning  yana  bir 
namoyondasi 
xoja 
Abduraximningxayoti 
va 
ijtimoiy-siyosiy 
faoliyatiga 
bagishlangan.  B«Matlab  ut-tolibin»u  bobda  yirik  xo`jadiklarda  kul  mexnatidan 
foydalanish,  er  egaligining  tanxox  va  suyurgol  shakllari,  kerak  yarok  lavozimi  va 
uning  vazifalari,  Buxoro  xonligi  bilan  Xindiston  o`rtasidagi  munosabatlar  xakida 
kimmatli ma`lumotlar keltiriladi. 
Kerak  yarokchi  xakida  bu  asarda,  masalan,  bunday  deyiladi;  «Mulla 
Mirmuxammad  xoja  (Abduraxim)ning  xizmatkorlari  jumlasidan  edi.  Uning 
zimmasiga  kerak  yarokchilik  vazifasi  yuklatilgandi.  Uning  zimmasiga  xojaning 
xonadoni  uchun  kerak  bo`lgan  xarir  matolar  va  boshka  narsalarni  topib  keltirish 
majburiyati  yuklatilgandi.  Bir  payt  xisobchilar  mulla  Mirmuxammad  kerak 
yarokchini  taftish  kilganlarida  unga  xojaning  sarkorligidan  berilgan  nakd  puldan 
tashkari,  uning  savdogarlar  va  boshka  shaxarlardan  90  ming  xoniy  karz  olganligi, 
lekin  shu  xakdagi  tilxatlardan  1000  xoniy  mablag  tilxatlarda  xoja  (Abduraxim)ning 
muxri  yo`kligi  aniklandi.  Shundan  keyin  xoja  (Abduraxim)  uni  xuzuriga  chakirib; 
«Nega  aytilgan  karz  xakida  o`z  vaktida  bizsha  ma`lum  kilmadingiz  va  tilxatlarni 
bizga  ko`rsatmadingiz?»,  deb  so`raganda,  mulla  Mirmuxammad  (xojaga)  bunday 
javob  kilgan;  «Biz  sizning  soxibi  ximmatligingizga  ishongan  edik».  Shundan  keyin 
xoja 
mulla 
Xojibek 
devonbegi 
bilan 
mutavalliyni 
chakirtirib, 
mulla 
Mirmuxammadning barcha kogozlarini  yo`k kilib  yuborishni buyurgan.»  Keltirilgan 
parchadan kerak yarokchining vazifalari va xukuklari, ortikcha izoxsiz xam ko`rinib 
turibti.  
Asarning  so`nggi,  ettinchi  bobi  Abdixojaning  xayoti,  faoliyati  va  karomatlari 
bayoniga  bagishlangan.  Lekin  tadkikotchi  uchun  o`ta  zarur  bo`lgan  dalil  va 
ma`lumotlar, masalan, Buxoro xonligining  Abdullaxon soniy vafotidan, 1598 yildan 
keyingi  ichki  axvoli,  Juyboriy  xojalarning,  masalan,  Abdixojaning  bundagi  o`rni  va 
vazifasi,  Shayboniylar  davlatining  tuzilishi,  xususan,  devonbegi,  miroxur,  otalik, 
shigovul,  yasovul,  nakib,  kozi,  bakovul,  kurchi  boshi,  dodxox,  parvonachi, 
shayxulislom, ko`kaltosh, kadxudoyi daxa (daxaboshi), chirokchi, munshiy va boshka 

lavozimlar  xakida,  shuningdek,  o`zbek  xalkining  etnik  tarkibiga  kirgan  saroy, 
ko`ngirot,  nayman,  katagon,  yuz,  argin,  kenagas  va  boshka  kabilalar  va  ularning 
mamlakatning  ijtimoiy-siyosiy  xayotida  tutgan  o`rni  xakida  muxim  ma`lumotlar 
keltirilgan. 
Abdixojaning XVI asrning oxiri va XVII asrning boshlarida Buxoro xonligining 
mchkm  axvoli  va  uning  mamlakatning  siyosiy  xayotida  tutgan  o`rni  va  mavke`i 
xakida asarda kuyidagi ma`lumotlarni uchratamiz. So`nggi Shayboniy Pirmuxammad 
Soniy  (1598-1601  yy.)  davrida  mamlakatning  ichki  axvoli  bekarorlikka  yuz  tutdi. 
Shu payt Abdixoja Buxoroni tark etib Samarkandga bordi. Uning xokimi Ashtarxoniy 
Boki Muxammadning omadi yurishib, toj-taxtni egallaguday bo`lsa, ikkalari davlatni 
birgalashib 
boshkarishga 
axd 
kildilar. 
«Matlab 
ut-tolibin»da 
Boki 
Muxammadxonning  mana  bu  so`zlari  keltiriladi;  «Agar  biz  Buxoro  bilan  Balxni 
egallashga  muyassar  bo`lsak,  unda  mamlakatni  Siz,  men  va  Vali  Muxammad 
o`rtasida uchga taksimlaymiz...» Ertasi kuni ertalab, nonushta paytida Abdixoja Boki 
Muxammadxonga  murojaat  kildi;  «Tabriklaymiz,  ulug  ajdodlarimiz  Sizga  poytaxt 
shaxar  Buxoroni  in`om  kiladilar.»  Boki  Muxammadxon  (ichiga  sigmay)  suyunib 
ketdi  va  singlisini  Abzixojaga  xotinlikka  berdi.  Abdixoja  xammasi  bo`lib  Buxoroda 
bir yilga yakin istikomat kildi. Shundan keyin Abdixojaning nuvuzi ortti. Muxammad 
Tolib bu xakda mana bularni yozadi; «Xazrat xojaning ulugligi va kuch-kudrati shu 
darajaga  borib  etdiki,  jinoyat  sodir  etgan  kishi  uning  xuzuriga  kochib  borib,  uning 
xizmatiga kirgudek bo`lsa, u jaxoga tortilmagan. Xojaning ta`siri barcha viloyatlarda 
shu  kadar  kuchli  ediki,  biron  zot  uning  so`zini  kaytarmas  edi.  Kayfiyati  yo`k 
paytlarda  Boki  Muxammadxonni  xam  mensimas  edi.  Agar  xon  biror  shaxsni 
ostonasidan kuvib yuborguday bo`lsa, xoja uni o`z ximoyasiga olar edi. Xoja tex-tez 
xonga  o`zgalar  oldida  tanbex  berar  edi.  Odamlar  va  xarbiylar  fakat  xojaga  yordam 
so`rab  murojaat  kilar  edilar.  Xullasi  kalom,  yirik  mansabdorlar,  aslzodalar  va 
sipoxiylar  shurux-gurux  bo`lib  xazrat  xojaning  panoxiga  kochib  o`ta  boshladilar. 
Ba`zi  sipoxiylar  xojaga;  «Siz  bizning  pushti  panoximizsiz.  Biz  Sizni  podshox  etib 
saflamokchimiz», deb murojaat kila boshladilar. 
    
    
    
    
Ìàâçóíè ìóñòàõêàìëàø ó÷óí áåðèëãàí ñàâîëëàð. 
Ìàâçóíè ìóñòàõêàìëàø ó÷óí áåðèëãàí ñàâîëëàð. 
Ìàâçóíè ìóñòàõêàìëàø ó÷óí áåðèëãàí ñàâîëëàð. 
Ìàâçóíè ìóñòàõêàìëàø ó÷óí áåðèëãàí ñàâîëëàð.     
q. Àãåîãðàôèÿ ñóçíèíã ìàúíîñèíè àéòèá áåðèíã? 
w. Äèíäîðëàð, õàåòèãà îèä 3àíäàé àäàáèåòëàðíè áèëàñèç?  
e. Äèíèé àäàáèåòëàðíèíã òàðèõ ôàíè óðãàíèøäàãè àõàìèÿòè íèìàäà? 

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling