Uzbekiston Respublikasi Xalq Ta`lim Vazirligi Ajiniez nomidagi Nukus Davlat Pedagogika Instituti Tarix kafedrasi


Foydalanilgan adabiyotlar ruyxati


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet2/24
Sana12.02.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

 
Foydalanilgan adabiyotlar ruyxati: 
1. И.А.Каримов. «Юксак маънавият енгилмас куч»-Т., 2008.   
2. I.A.Karimov. «Tarixiy xotirasiz kelajak uyk» -T., 2001.      
3. B.A.Axmedov. «Uzbekiston halqlari tarixi manbalari»-T., «O`qituvchi». 1991. 
4. Б.А.Аhмедов. «O`збекистон тарихи манбалари»-Т., «O`qитувчи». 2001.   
 
Manbashunoslikning yo`nalishlari asosiy maksad va vazifalari 
Manbashunoslik  fani  asosan  ikki  yo`nalishga  ega  bo`lib,  u  nazariy 
manbashunoslik  va  amaliy  manbashunoslikdan  iboratdir.  Biz  kuyida  nazariy 
manbashunoslik xususiyatlarini bayon etamiz. 
Nazariy  manbashunoslik  yo`nalishi  amaliy  manbashunoslik  tajribasini 
umumlashtiradi, yozma manbalarni vujudga kelishi va ularning real tarixiy sharoitni 
o`zida aks ettirish konuniyatlari, manbalarni izlab topish, turkumlash, tavsifga olish, 
tartibga  solish  asoslarini  ishlab  chikadi  va  ularni  ilmiy  muomalaga  kiritishning, 
amaliy  o`rganishning  eng  maksadga  muvofik  asosiy  usul  va  yo`llarini  aniklaydi  va 
amaliyotga tavsiya etadi.  Ular kuyidagilardir. 
Manbalarni turkumlash 
Shark  yozma  manbalarni  turkumlashning  yagona  anik  bir  koidasi  xozirgacha 
ishlab chikilmagan. Mavjud ko`lyozma manbalar fixristi bir kismi asarlar tili no`ktai 
nazaridan  kelib  chikib  tuzilgan.  Masalan,  Angliyaning  Britaniya  muzeyida 
saklanayotgan  shark  ko`lyozmalari  yirik  sharkshunos  Charlz  Riyo  tomonidan 
ularning  kaysi  tilda  yozilganiga  karab,  arab,  fors  va  turkiy  tildagi  ko`lyozmalarni 
aloxida,  aloxida  tavsifga  olib  fixrist  tuzgan.  Frantsiya    poytaxti  Parijdagi  Milliy 
kutubxonadagi  saklanayotgan  shark  ko`lyozmalari  xakida    Edgar  Bloshe  xam  shu 
tartibda  katalog tuzgan. 
Toshkentdagi  Abu  Rayxon  Beruniy  nomidagi  Sharkshunoslik  instituti 
xazinasidagi  ko`yozmalar  birinchi  bor  saklanayotgan  tashkilot  “O`zbekiston  Fanlar 

Akademiyasi  Shark  ko`lyozmalari  majmuasi”  nomi  ostida  turli  tildagi  va  turli 
mavzudagi  asarlar  tavsifga  olinib,  ularning  o`n  bir  jildda  nashr  etilgan.  Xozir 
ko`lyozmalarni  kaysi  fan  soxasiga  oidligiga  karab  tavsifga  olish  boshlab  yuborilgan 
mana shunday kataloglar chop etilmokda. 
Ba`zi  manbashunoslar  ko`lyozmalarni  mazmuniga  karab,  asarda  kaysi  masala 
bayon  etilganiga  karab,  turkumlashni  lozim  topsalar,  ularning  boshka  bir  guruxi   
asarning kelib chikishiga, ya`ni kaerda va kachon yozilganligiga  karab turkumlashni 
ma`kul ko`radilar. 
  Yana bir gurux olimlar esa ularni rasmiy xujjatlar, tarixiy, geo-kosmografik va 
biografik  asarlar  kabi  turlarga  bo`lib  o`rganishni  tavsiya  kiladilar.  Manbalarni 
avtograf – ya`ni muallifning o`z ko`li bilan ekanligiga karab yoki ko`chirilgan nusxa 
ekanligigi karab  turkumlash xollari xam uchraydi. 
  Xozirgi  paytda  tarixchi  manbashunoslar  manbalar  ustida  ishlashning  fakat 
bittasiga,  ya`ni  ularning  turlariga  karab  tadkik  etishni  maksadga  muvofik  deb 
xisoblaydilar.  Chunki  boshka  tadkikot  yo`llari  yozma  manbani  chukur  va  atroflicha 
o`rganish xamda taxlil kilish vazifalariga to`la javob bera olmaydi. 
  Birinchidan,  tarixiy  manbalar  ichida  fakat  bir  masala  –  ijtimoiy-iktisodiy, 
siyosiy,  madaniy  va  boshkaga  butunlay  bagishlangan  asar  deyarli  yo`k  yoki  juda 
kam.  
  Til  bo`yicha  manbalarni  o`rganish  yomon  emas,  lekin  biror  mavzuga  oid 
manbalarni  o`rganganda,  fakat  bir  yoki  ikki  tilda  yaratilgan  asarlar  bilan 
chegaralanish tadkikot ilmiy kiymatini pasaytiradi. 
  Mana  shularni  inobatga  olganda,  tarixiy  manbalarni  turlariga  va  kaysi  davr 
vokealarini  aks  ettirganligiga  karab  turkumlash  maksadga  muvofikdir.  Avvalgi 
paytlarda  talaygina  markaziy  oliy  o`kuv  yurtlarida  o`kitilgan  “CCJM  tarixi 
manbashunosligi”  va  “O`rta  asrlar  tarixi  manbashunosligi”  darsliklari  mana  shu 
koidaga asoslangan.  
B.  A.  Axmedov  “O`zbekiston  tarixi  (o`rta  asrlar)  manbalari”ni  (yozma 
manbalarni)  kuyidagi  uch  turga  bo`lib  o`rganishni  tavsiya  kilgan:  1)  Ashyoviy 
manbalar, ya`ni arxeologik kazishlar natijasida topilgan ashyolar; 2) rasmiy xujjatlar; 
3)  tarixiy,  geo-kosmografik  xamda  biografik  asarlar.  Ushbu  turkumda  kayd  etilgan 
arxeologik  yoki  ashyoviy  manbalar,  ya`ni  kadimda  ajdodlarimiz  turmush  tarzi  va 
ijtimoiy  faoliyatini  o`rganish  uchun  asosiy  manba  bo`lib  xizmat  kiluvchi  manbalar 
asosan  arxeologiya  fani  tomonidan  o`rganiladi  va  biz  uchun  ko`shimcha  yoki 
yordamchi dalil sifatida tadkikotlarga jalb etilishi mumkin. 
  Bizning  fikrimizcha,  O`zbekiston  tarixi  yozma  manbalarini  asasan  ikki  turga 
bo`lib o`rganish ma`kul ko`rinadi. 
1)  rasmiy  xujjatlar  –  yorliklar,  farmonlar,  inoyatnomalar,  vakfnomalar,  xisob-
kitob daftarlari, raxnomalar, rasmiy  yozishmalar,  maktublar va boshkalar. Umuman, 
tarixiy  xujjatlarning  o`ttizdan  ortik  turi  mavjud.  Xujjatlar  ijtimoiy-siyosiy  xayotni 
bevosita kayd etishlari, ya`ni feodal er egaligi, ijtimoiy munosabatlar, davlat tuzilishi 
va  shunga  o`xshash  masalalar  bo`yicha  daliliy  ma`lumotga  boyligi  bilan  tarixiy 
manbalarning  boshka  turlaridan  ajralib  turadi.  Ular    asosan  xujjatshunoslar 
tomonidan  maxsus  o`rganilsa-da,  tarixiy  manba  sifatida  manbashunoslikda  ilmiy 
kiymati juda katta.  
2) tarixiy, geo-kosmografik, agiografik xamda biografik asarlar. 

Tarixiy,  geo-kosmografik,  agiografik  xamda  biografik  asarlarda  rasmiy 
xujjatlarga nisbatan tarixiy vokea va xodisalar keng va to`la yoritiladi. Shuning bilan 
bir katorda ularda faktik materialning boyligi ko`zga tashlanadi. 
Arxeografiya  -  yozma  manbalarni  ilk  tavsifga  olish  yoki  ularni  kidirib  topib, 
birinchi  marta  tavsiflash,  ilmiy  muomalaga  olib  kirishni  nazarda  tutadi.  Bu  ilmiy  
yo`nalish  Respublikamiz  Fanlar  Akadnmiyasining  Abu  Rayxon  Beruniy  va  sobik 
Ko`lyozmalar  Institutida  boshlangan  bo`lib  ma`lum  davrgacha  Fargona  vodiysi, 
Samarkand,  Buxoro  va  Xorazm  viloyatlariga  kator  arxeografik  ekspeditsiyalar 
uyushtirilgan  bo`lib,  ularda  A.  Murodov,  A.Irisov,  I.Abdullaev,  A.Axmedov, 
B.Xasanov,  O.Jalilov,  M.Xakimov,    Yu.  Tursunov  va  boshkalar  ishtirok  etganlar. 
Bular  natijasida  bir  kancha  nodir  ko`lyozmalar  va  xujjatlar  aniklanib,  davlat 
xazinalariga olib kelingan. 
Xamid  Sulaymon  (vaf.1979)  Angliya,  Frantsiya  (1868)  va  Xindiston 
kutubxonalariga  (1976-1977)  arxeografik  ekspeditsiyalar  uyushtirgan  edi  va  buning 
natijasida kator yozma manbalar to`grisida ma`lumotlar, ayrimlarining mikrofil`m va 
fotokopiyalari yuotimizga keltirilgan edi. 
  Xozirgi  paytda  Sharkshunoslik  instituti  va  Islom  universiteti  koshida  shark 
ko`lyozmalarini  kabul  kilish  arzeografik  komissiyalari  mavjud  bo`lib,  ularda  axoli 
o`rtasida mavjud yozma manbalarni kiymatini aniklashga kodir mutaxassislar bor. 
Tarixiy manbalarni aniklash, tanlash va taxlil etish 
Nazariy  manbashunoslikda  eng  zarur  tarixiy  manbalarni  aniklash,  tanlash  va 
nixoyat uni ilmiy taxlil kilish xar kanday katta kichik tadkikotning dastlabki boskichi 
xisoblanadi. 
  Tanlangan  mavzuning  ilmiy  xamda  nazariy  jixatdan  to`gri  xal  etilishi  ko`p 
jixatdan xar kanday tadkikotning asosi, poydevorini tashkil etadigan manbaning sifat 
va salmogiga, ya`ni mukammalligiga va faktik materialga boyligiga boglikdir. 
  Manbashunoslik talablaridan biri shuki, biror mavzuni tadkik etishda bir emas, 
balki  bir  necha  manbalar  turiga  –  rasmiy  xujjatlar,  solnomalar,  geo-kosmografik, 
agiografik  va biografik  asarlarga  asoslanib,  ulardagi  ma`lumotlarkiyosiy  solishtirilib 
taxlil  etilsa  ilmiy  tadkikot    saviyasi  oshib,  xulosa  va  umumlashmalar  ishonarli  va 
asosli bo`lib, uning ilmiy axamiyati xam katta bo`lishi shubxasizdir. 
  Tadkikot uchun yozma  manbalarning kaysi biri asosiy va kaysilari yordamchi 
rol` o`ynashi tanlangan mavzuning xarakteriga boglikdir. Masalan, iktisodiy-ijtimoiy 
masalalarni  o`rganishda  rasmiy  xujjatlar  asosiy  birlamchi  manba  rolini  o`taydigan 
bo`lsa,  siyosiy  xamda  madaniy  xayotni  yoritib  berishda  solnomalar  –  tarixiy  asarlar 
va  biografik  tazkiralar  xamda  adabiy-badiiy  asarlar  etakchi  o`rinda  turadilar.  Lekin 
shunga  karamay,  ilmiy  tadkikot  olib  borishda  fakat  asosiy  xisoblangan  birgina 
birlamchi  manba  bilan  kifoyalanib  kolmay,  imkon  kadar  boshka  ikkinchi  darajali 
manbalarga murojaat etish, ularni xam tadkikotga jalb etish maksadga muvofikdir. 
  Manbashunos olimlarning tajribasi shuni ko`rsatadiki, aksariyat tarixiy asarlar 
ijtimoiy-iktisodiy masalalar xamda madaniy xayotga oid kimmatli ma`lumotlarga boy 
bo`ladi.  Rasmiy  xujjatlarda  va  biografik  asarlarda  esa  siyosiy  tarixga  oid  kimmatli 
faktlarni, tarixiy asarda yo`k ma`lumotlarni uchratish mumkin. 

  Manbashunoslikdagi  ilmiy  ishda  ko`p  va  turli  tipdagi  manbalarga  asoslanib, 
tadkik  etilmish  mavzuga  oid  barcha  manbalarni  ishga  jalb  etish  bo`dajak  ilmiy 
asarning  kiymatini  va  axamiyatini  belgilovchi  asosiy  va  xal  kiluvchi  omillardan 
biridir. 
Amaliy  manbashunoslik  (yo`nalishi)  bevosita  yozma  manbalarni  nazariy 
manbashunoslik tavsiyasiga binoan o`rganish, izlab topish, tavsif etish va o`zi topgan, 
mavzu uchun yangi va kerakli ma`lumotlarni ilmiy muomalaga olib kirishni nazarda 
tutadi. 
Amaliy  manbashunoslikda  tadkikotchi  o`zi  uchun  tanlab  olgan  biror  mavzuga 
oid manbalarni tanlab olgandan keyin ularning xar birini tashki yoki moddiy –texnik 
belgilari va ichki mazmuniga ko`ra guruxlarga ajratib ilmiy taxlil etishi lozim. 
 
Manbalarni tashki belgilari moddiy-texnik ma`lumotlariga karab taxlil 
etish 
  Manbalarni  tashki  belgilari  yoki  moddiy-texnik  ma`lumotlari  deganda 
ko`lyozma  kitob  yoxud  xujjat  bitilgan  kogozning  o`lchami,  kogozi,  varaklar  soni, 
mukovasi,matn o`lchami, xati, siyoxi, xattoti, asar nomi, muallifi, kitobat tarixi, joyi 
kabi  ma`lumotlar  nazarda  tutiladi.  Bu  ma`lumotlar  asar  yozilish  sabablari,  uning 
yozilgan  joyi  va  o`sha  vaktdagi  texnik  tarakkiyot  va  ijtimoiy-sisiy  muxitni 
o`rganishda muxim axamiyatga ega. Bu ma`lumotlarni aniklamay turib, asarda bayon 
etilgan  vokealar  xakida,  umuman  asar  xakida  to`gri  va  to`la  tasavvurga  ega  bo`lish, 
uning xususida fikr bildirish mumkin emas. 
  Ko`lyozma  kitoblarning  muallifi,  asar  nomi,  yozilgan vakti  va  joyini  aniklash 
kiyin.  Chunki  kadimgi  ko`lyozmalarda  bugungi  kundagi  kitoblardagi  kabi 
mukovaning  o`zidayok asar  nomi,  muallif  nomi,  kitob boshlanishi va oxiridagi  kabi 
zaruriy  ma`lumotlar  keltirilmagan.  Ba`zi  xollarda  asar  oxiri-xotimada  uning 
ko`chirilgan vakti va joyi xamda kotibning nomi kayd etiladi, xalos.  
Ma`lumotlar  keltirilmagan  takdirda,  asarning  matni,  yozilish  va  kitobati  tarixi, 
kogozi,  xati  xamda  tili  va  til  uslubiga  karab  taxminan  aniklanadi.  Bunday 
ma`lumotlarni aniklash tadkikotchidan katta xayotiy tajriba va yuksak malakani talab 
kiladi  va  bu  ancha  kiyin  va  mas`uliyatli  ishdir.  Bunday  masalalarni  mashxur  kitob 
bilimdoni  Ibodulla  Odilov,  Abdukodir  Murodov,  Abdulla  Nosirov  kabi  yuksak 
malakali  mutaxassislargina  bir  necha  yozma  manbalarni  solishtirish,  kiyoslash 
asosida xal kilishi mumkin.  
Asar  muallifi  va  uning  shaxsini  aniklash  ko`lyozma  kitobning  ilmiy  taxlil 
etishda katta axamiyatga ega. Bu asarning yaratilish tarixi va uning yozilishiga sabab 
bo`lgan ijtimoiy-siyosiy muxitni aniklab olish uchun xam zururdir.  
Odatda, kadimgi ko`lyozma asarlarda ko`p xollarda muallifning ismi ma`lum va 
ko`zga  tashlanadigan  joyda,  masalan,  asarning  boshi  yoki  oxirida  kayd  etilmaydi. 
Ba`zan  u  mukaddima  kismida,  yoki  asar  o`rtasida,  vokealar  bayoni  orasida  biron 
masala  yuzasidan  tilga  olinadi.  Ko`p  xollarda  esa  muallif  o`zining  xakikiy  ismini 
aytmay,  “fakiru  xakir”,  “ojiz  va  xoksor”,  “bu  garib  banda”  deb  atash  bilangina 
kifoyalanadi.  Bunday  xollarda  asar  varakma-varak,  satrma-satr,  aloxida  e`tibor  va 
sinchkovlik  bilan  o`rganilishi  lozim.  Shunday  xam  bo`ladiki,  asarning  biron  erida 

muallif  o`zi,  otasi  yoki  yakinlari  xakida  bir-ikki  kalima  aytib  o`tadi.  Yoki  bayon 
etilayotgan  vlkeaga  o`zining  munosabatini  (masalan,  “Abdullaxon    taxtga  o`tirgan 
vaktda kamina Xofizi Tanish ibn Mir Muxammad 33 yoshda edim”) bildiradi. 
Manbalarni ichki belgilariga karab taxlil etish 
Manbalarni  ichki  belgilariga  karab  taxlil  etish  deganda  ko`lyozma  asarning 
tarkibi  va  mazmunini  taxlil  kilish,  tushuntirish,  goyaviy-siyosiy  saviyasi  va  ilmiy 
kiymatini aniklash masalalari anglashiladi. 
Ko`lyozma  asarning  ilmiy  kiymatini  unda  nimalar  bayon  etilganligi,  vokea  -
xodisalarga  muallifning  xolis  munosabati,  keltirilgan  dalil  va  ma`lumotlarning 
to`griligi va oldinga surilgan fikr va goyalar bilan belgilanadi. 
Tarixiy asarning asl nusxa, original bo`lishi yoki kompilyativ – ya`ni boshkalar 
ma`lumotlarni  terib  yoki  aynan  keltirishi,  to`la  va  nokisligi,  kiskaligi,  vokealarning 
kay tarzda bayon etilishi xam muxim axamiyat kasb etadi. 
Ilmiy tadkikotlarda original va mo``tabar ko`lyozmalarga tayanib ish olib borish 
xar  bir  dalil  va  ma`lumot,  rakamlar  eng  ishonchli,  nodir,  birlamchi  manbalardan 
olinishi kerak.  Boshkalar kitobida keltirilgan ma`lumotlardan sakdanish lozim. 
O`tmish  jamiyat  sharoitida  yozilgan  asarlarning  mualliflari  ko`pincha  o`zlari 
keltirayotgan  dalillardan  to`gri  xulosa  chikarmaydilar,  ularning  fikrlarida  noaniklik, 
chalkashlik  va  karama-karshilik  xam  uchraydi.  Bu  tabiiy  xol,  albatta  chunki  ular 
yashab ijod etgan muxitning o`zi ziddiyatlar bilan ajralib turar edi. 
Yozma  manbalarda  karama-karshi  fikrlar  bilan  bir  katorda  xolisona 
muloxazalar  xam  uchraydi.  Bunday  paytlarda  muallif  ko`pincha  o`z  fikr  va 
muloxazalarini  pardozli  iboralar  va  istiorali  so`zlar  orasiga  yashiradi,  goroskop  – 
odam  tugilganda  uning  takdirini  yoki  biron  ulug  shaxs  ishtirokida  sodir  bo`lishi 
mumkin bo`lgan muxim vokeaning natijasini sayyoralarning o`sha paytdagi xolati va 
o`rniga  karab    maxsus  jadvallar  vositasida  oldindan  belgilash,  shuningdek,  ko`p  asr 
avval  bo`lib  o`tgan    va  aynan  muallif  bayon  kilmokchi  bo`lgan  vokeaga  o`xshash 
faktlarni misol tarikasida keltirish yo`li bilan bayon etganlar. 
“Abdullanoma”  asarining  muallifi  Xofiz  Tanish  Buxoriy  (XU1  asr)  mashxur 
Juyboriy  xojalardan  biri  xoja  Muxammad  Islom  (taxm.1493-1563)  va  uning  “etti 
iklimning  chakkon  xisobchilari”  bir  bo`lganda  xam  yuzdan  birini  xam  xisoblay  ola 
olmaydigan  bexisob  boyliklariga  bo`lgan  o`zining  salbiy  munosabatini  Tafsir  va 
Xadis  kitoblariga  tayanib,  mana  shunday  so`zlar  bilan  ifodalagan:  “Tafsirat  ul-
mubtadin”ning uchinchi misboxida (bobida) aytilganki, jaxon a`yonlari bo`lganliklari 
uchungina  emas,  (balki)  unga  tegishli  bo`lishlari  va  mol-dunyoga  xirs  ko`yishlan 
o`zini  tiymaganliklari  uchun  yomondir.  Shu  bois  xazrat  risolat  panox  (Muxammad 
paygambar)...  bu  ma`nidan  xabar  berdi  (va  dediki)  “Mol-dunyoni  do`st  tutish  xar 
kanday gunoxning boshidir”  
Ashtarxoniylardan  Ubaydullaxonning  (1702-1711)  kotibi  muarrix  Mir 
Muxammad  Amini  Buxoriy  mazkur  xonning  o`ldirilishi  sabablarini  uning 
faoliyatidagi  nuksonlardan,  anikrogi  atrofiga  tuban  va  sotkin  kishilarni  to`plab  olib, 
saltanat  va  xalk  axvolidan  beparvo  bo`lganligida  ko`radi.  U  yozadi:  “Ravzat  us-
safo”da  aytilganki,  (jaxon  ustidan  xukm  yurgizishning)  birinchi  sharti  (shulki) 
xukmdor  sir  saklay  oladigan,  muxim  davlat  ishlarida  mustakil    fikrga  ega  bo`lgan 
maslaxatchilarni  tarbiyalab  etkazmogi  zarur.  Jaxon  ustidan  xukm  yurgizishning 
ikkinchi  sharti  shulki,  (xukmdor)  o`ziga  etuk,  okil,  vijdonli,  kamtarin  va  iste`dodli 

kishilarni  yakinlashtirmogi  lozim...  Shunga  o`xshash,  “Ciroj  ul-muluk”  kitobida 
xikoya kilinganki, Nushirvon kunlardan bir kuni bosh koxindan so`radi: “Davlatning 
inkiroziga  sabab  nima?”  Bosh  koxin  javob  kildi:  “Buning  sababi  uchta.  Birinchisi, 
davlatning  umumiy  axvoli  oliy  xukmdordan  yashirin  tutilsa;  ikkinchisi,  xalk 
podshoxga  nafrat  ruxida  tarbiyalansa;  uchinchisi,  solik  to`plovchilarning  jabr-zulmi 
oshib ketsa” 
Mir  Muxammad  Amin  Buxoriy  zikr  etilgan  lavxadan  xulosa  chikarib  bunday 
deydi:  “Afsuski,  xar  uchchala  zarur  shart  Sayyid  Ubaydullaxon  xukmronligiga 
taalluklidir...  Podshox  xukmronligining  ikkinchi  yarmida  ilgari  o`tgan  podshoxlar 
tarikidan, ota-bobolarning tutimidan chetga chikdi. Tamom kuch-kuvvatini tuban va 
zaif,  sust  va  manfur  kishilarni  tarbiyalashga  sarfladi,  ularni  o`ziga  yakinlashtirdi; 
muttaxamlar,  xaram  xodimlari  va  xotinlar  bilan  yakin  munosabatda  bo`ldi.  Mana 
shularning xammasi uning davlatini inkirozga uchratdi” 
 
Manbaning  tarkibi  va  mazmunini  ilmiy  taxlil  kilishdan  kuzatilgan  maksad, 
uning  muxim  va  kimmatli  tomonlarini  aniklash,  unda  keltirilgan  dalillarning 
ishonchliligi va to`grisini boshkalaridan ajrata olish xamda eng muximi asarda bayon 
etilgan vokeani xolis tarixchi nuktai-nazaridan turib baxolay olishdan iboratdir. 
 
Manbashunoslik talablaridan biri shuki, yozma manbani fakat uning bir o`zida 
keltirilgan dalil va ma`lumotlarga karab baxolab bo`lmaydi. Ba`zi xollarda keltirilgan 
dalil soxta, bayon etilgan vokea esa soxtalashtirilgan bo`lishi xam mumkin. Shuning 
uchun  xam  biron  asar  xakida  kat`iy  bir  fikr  aytishdan  avval  uni  o`ziga    o`xshash 
boshka asar bilan solishtirib ko`rish, keltirilgan dalillarni bir-biri bilan solishtirish va 
tekshirish zarur.  
 
Amaliy manbashunoslik kadimgi davrlardan boshlab to shu kungacha ma`lum 
darajada tajriba to`pladi. Ko`plab yozma yodgorliklarning eng asosiylari asl nusxada-
faksimilesi, tankidiy matni, tarjima va izoxli tarjimasi amalga oshirilib, chop etishga 
erishildi.  Turli  ko`lyozma  fondlari,  kutubxona  va  muzey,  shaxsiy  majmualardagi 
yozma yodgorliklar tavsifi fixrist-kataloglarda e`lon kilinib, ularda amalga oshirilgan 
manbashunoslik soxasidagi tadkikotlar natijalari umumlashtirildi. 
 
Xullas,  manbalarni  o`rganish  bo`yicha  amalga  oshirilgan  ishlar,  tajribalar 
umumlashtirilib,  kelshusida  amalga  oshirilajak  tadkikotlar  uchun  eng  kulay  va 
istikbolli  tadkik  metod  va  usullarini  aniklab,  belgilab  va  ishlab  chikib,  ularning  eng 
zamonaviylari va samaradorlarini amaliyotga ko`llashni tavsiya etish zarur. 
 
So`nggi  paytda  zamonaviy  kompyuterlarning  yozma  manbalarni  tadkik  etish 
imkoniyatidan  foydalanish  vakti  keldi.  Bu  o`rinda  zamonaviy  talaba  va  pedagog 
inturnet xizmatidan bemalol foydalana olishi talab etiladi. 
 
Umuman,  nazariy  va  amaliy  manbashunoslik  biri-birini    to`ldiradi,  biri 
ikkinchisi  uchun  asosiy  tadkikot  yo`nalishi  va  uslublarini  belgilasa,  ikkinchisi 
birinchisi uchun faktik material jamlab, asos bo`lib xizmat kiluvchi dalillarni yigadi.  
Amaliy  manbashunoslik  nazariy  bilim  va  tajriba  asosida  manbashunoslikning 
konkret, muayyan soxasi, bo`limi, davri masalasi yoki biror manba yuzasidan amaliy, 
praktik  tadkikot  olib  boradi,  arxiv,  muzey,  kutubxona  va  shaxsiy  majmualarda 
mavjud yozma  manbalarni o`rganib, eng kimmatlilarini ilmiy muomalaga olib kirib, 
keng jamoatchilik ma`naviy mulkiga aylantiradi.   
 
Maruza materialini mustahkamlash uchun beriladigan savollar: 
1. Manbashunoslikning qaysi yo`nalishini bilasiz? 

2. Nazariy manbashunoslikning maqsadi va vazifasi nimadan iborat? 
3. Amaliy manbashunoslik deganda nimani tushunasiz? 
4. Manbaning tashqi moddiy belgilari deganda nimani tushunasiz? 
5. Manbaning ichki belgilari – tarkibi va mazmuni nimadan iborat? 
 
 
 
3-Mavzu. Manbalarni o`rganish  va o`rgatish usullari 
 
Reja: 
1. Yozma manbalarni tavsif usuli va ularni talabalarga tushuntirish.  
2. Kodikologik ma`lumotlar.  
3. Asar muallifi va uning davri.  
4. Asarning tarkibi va mazmuni taxlili  
5. Manbaning ¢rganilishi yoki tarixshunosligi.  
 
Asosiy  tushunchalar:  ko`lyozma  texnik  (moddiy  asosi)  xususiyatlari, 
rakamlash, varaklar sonini yozib ko`yish-paginatsiya, matn o`lchami, saxifada satrlar 
soni,  debocha,  mukaddima,  bob,  fasl,  kism,  daftar,  xotima-kolofon,  kitobat  tarixi,  
asar nomi, uning mukammalligi, muallif nomi, tarix, xat, xattot, xat turi va uslublari, 
muxrlar,  xoshiyadagi  izoxlar,  turli  yozuv  va  kaydlar,  asarning  boshlanishi  va 
oxiridagi jumla. 
 
Foydalanilgan adabiyotlar ruyxati: 
1. È.À.êàðèìîâ. «Òàðèõèé õîòèðàñèç êåëàæàê éóê»-Ò., «Øàðê» qooi.  
2. Б.А.Аhмедов. 
B.A.Axmedov. Tarixdan saboklar. –T., “O`kituvchi”. 1994.. 
3.
 B.A.Ahmedov. «O`zbekiston tarixi manbalari»-T., «O`qituvchi» 2001. 
4. Sobranie vostochnыx rukopisey ANRO`Z. Istoriya.-T., «Fan». 1998. 
 
Yozma manbalarni tavsif usuli va ularni talabalarga tushuntirish. 
Áoy  tarixni  irganish  va  irgatish  deganda,  fakat  ezma  manbalarda  mavjud 
ma`lumotlar tugrisidagi bilim va tushunchalarni shunchaki mexanik tarzda talaba va 
bakalavrlariga  etkazish  emas,  balki  an`naviy  va  zamonaviy  pedagogik  usullarning 
eng  kulay  va  samarali  vositalaridan  foydalangan  xolda,  ularda  manbalar  tugrisida 
tushuncha, bilim va ulardan foydalanish malakasini xosil kilish bilan birga, tariximiz 
tugrisida mustakil fikr yuritishga urgatishni xam tushunamiz.  
Buning  uchun  esa,  yurtimiz  tarixini  urganishda  ezma  manbalardan 
foydalanishning ilmiy va metodik asoslarini ishlab chikish va amalietga tavsiya etish 
tarix va pedagogika fanlarining eng muxim va dolzarb muammolaridan biridir. Biz uz 
ma`ruzamizäà  Nèçîìèé  íîìèäàãè  Tîøêåíò  dàâëàò  påäàãîãèêà  uíèâåðñèòåòè    tarix 
fakul`tetining  G`Manbashunoslik  va  tarix  ukitish  metodikasiG`  kafedrasi  ïðîôåññîð 
ukèòóâ÷èëàðè  prof.  Sh.N.Bobobekov,  A.A.Madraimov,  G.S.Fuzailovaning  sunggi, 
1999-2005 yillardagi tajribalarini umumlashtirishga xarakat kildik. 
Bu  masala  juda  keng  kamrovli  bulib,  ezma  manbalarning  tadkik  etishni  ilmiy 
metodik asoslarini chukur urganib chikishni takozo etadi.  

Ezma  manbalarni  talabalarga    tushuntirishning  bir  necha  printsipi  mavjud. 
Birinchisi maxsus kataloglardagi manbaning tavsif printsipidir.  
XIX asr oxirida paydo bulgan Evropa mamlakatlaridagi kataloglar ichida ingliz 
olimi  Ch.Rening  kup  tomlik  arab,  fors  va  turkiy  tillardagi  kataloglaridagi  ezma 
manbani  tavsiflash  printsipi    uzining  mukammalligi  va  puxta  uylanganligi  bilan 
aloxida  ajralib  turadi.  Kuyida  til  printsipi  asosidagi  Ch.R`ening  G`Britaniya 
muzeyidagi  turkiy  kulezmalarG`  (London,  1888,  ingliz  tilida)  (Ña5al9g7c  9f  5h3 

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling