Uzbekiston Respublikasi Xalq Ta`lim Vazirligi Ajiniez nomidagi Nukus Davlat Pedagogika Instituti Tarix kafedrasi


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet20/24
Sana12.02.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

 
17- mavzu. Memuar asarlar 
Reja: 
1.  Memuar asarlar xususiyati.  
2. Memuar asarlar tavsifi.   
Asosiy tushunchalar: me`muar, xotira, taassurot.  

 
Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati. 
1. I.A.Karimov. «Yuksak ma`naviyat engilmas kuch»-T., 2008. 
2. B.A.Axmedov. O`zbekiston tarixi manbalari.-T., “O`kituvchi”. 2001. 
3.  T.S.Saidkulov.  O`rta  Osiyo  xalklari  tarixining  tarixnavisligidan  lavxalar.-T., 
“O`kituvchi”. 1993.  
4. Istoriya. Sostaviteli D. Yu. Yusupova, R.P.Djalilova. –Tashkent: “Fan”. 1998.  
5.  Rukopisnaya  kniga  v  kul`turax  narodov  Vostoka.  Kniga  pervaya.-Moskva: 
‘’Nauka’’. 1987. 
6. B.A.Axmedov. Istoriko-geograficheskaya literatura Sredney Azii. XU1-XVIII vv. 
(Pismennie pamyatniki).-T.“Fan”, 1985. 
 
Memuar asarlar xususiyati 
Memuar  asarlar  deb,  mualliflarning  shaxsiy  xotiralari  asosida  yozilgan 
kitoblarga  aytiladi.  Ularda  aksariyat  xollarda  muallif  o`zi  shaxsan  ko`rgan,  ishtirok 
etgan  yoki  zamondoshlaridan  o`zi  eshitgan  vokealarni  bayon  etadi.  Bu  asarlarda 
aksariyat xollarda vokea xodisalar to`gri yoritiladi. Ba`zan muallifning shaxsiy kelib 
chikishiga karab vokealar turlicha talkin kilinishi mumkin.  
Memuar  asardagi  vokea  xodisalar  bayonini  boshka  yozma  manbalar  bilan 
solishtirib  so`ngra  xulosa  chikarish  zarur.  Bunday  asarlarda  ba`zi  xollarda  vokea 
xodisalarni  garazli  bayon  etish  xollari  xam  uchraydi.  Umuman  tarixiy  vokea-
xodisalarni  chukur  va  atroflicha  o`rganish  uchun  memuar  asarlardan  xam  tankidiy 
foydalanish mumkin.  
Memuar  asarlar  tavsifi.    «Mujmali  Fasixiy»  («Fasixiyning  (tarixlar) 
majmuasi») XV asrning ko`zga ko`ringan tarixchilaridan Fasix Axmad Xavofiyning 
asaridir.  Muallifning  to`la  nomi  Fasix  Axmad  ibn  Jaloliddin  Muxammad  bo`lib,  u 
1375 yili Xirtda yirik mansabdor oilasida tugilgan, 1405-1424 yillarida Alouddin Ali 
tarxon va Shoxrux devonida xizmat kilgan. U 1440-1441 yillari Shoxruxning suyukli 
va nufuzli xotini Gavxarshod begimning amri bilan kamokka tushib koldi. 1441 yil 2 
noyabrida  ozod  kilingandan  so`ng  fakat  ilm  bilan  mashgul  bo`lgan  va  1442  yili 
o`zining  yirik-tariziy  biografik  asari  bo`lmish  «Mujmali  Fasixiy»  asarini  yozib 
tamomlagan va Shoxruxga takdim etgan. Tarixchining vafot etgan yili ma`lum emas. 
Fasix  Axmad  Xavofiyning  mazkur  asari  ko`pgina  tarixiy,  adabiy,  biografik, 
geografik asarlar, masalan, al-Mas`udiy, ibn al-Asir, ibn Xallikon, Nisoviy, Juvayniy, 
Rashididdin, Faxriddin Banokatiy, Vassof, Xofizi Abru, robi`a Fushanjiy, Ibn Yamin 
Faryumadiy,  Salion  Sovajiy  va  boshkalarning  asarlari  asosida,  shuningdek, 
muallifning  kuzatish  va  taftishlari  natijasida  to`plagan  boy  daliliy  ma`lumot  asosida 
yozilgan. 
Asarda  Odam  Atodan  to  muallif  zamonigacha  Elon  va  Movarounnaxrda  bo`lib 
o`tgan  muxim  tarixiy  vokealar,  mashxur  olimlar,  shoirlar,  adiblar  va  boshka  tanikli 
kishilarning  tarjimai  xoli, shugingdek,  yirik  suv inshootlari xamda  dikkatga sazovor 
yuinolar, masjid, madrasa, sardoba, karvonsaroy, xammom va boshkalarning kurilishi 
xakida  kiskacha,  lekin  benixoyat  kimmatli  daliliy  ma`lumotlar  keltirilgan.  Vokealar 
yyilma-yil,  xronologik  tartibda  berilgan.  Bu  xol  asardan  foydalinishni  birmuncha 
osonlashtiradi. 

«Mujmali Fasixiy» so`z boshi-debocha, kirish-mukaddima, xotima va ikki kism-
makoladan iborat. Debochada tarix fanining xosiyoti va uni o`rganishning axamiyati 
xakida  gap  boradi,  asarning  nomi  va  mundarijasi  keltiriladi.  Mukaddimamda 
dunyoning  yaratilishidan  to  Muxammad  paygambarning  tugilishigacha  bo`lgan davr 
ichida kechgan vokealar xakida ma`lumot beriladi. 
Birinchi makolada Muxammad paygambarning to`gilishidan to uning Makkadan 
Madinaga xijrat kilishi, 622 yiligacha bo`lgan davrni o`z ichiga oladi. 
Ikkinchi  makolada  juda  katta  davr  622  yildan  to  1442  yilgacha  musulmon 
olamida yuz bergan vokealar bayon etiladi. 
Xotima maxsus Xirot shaxariga bagishlangan. 
Fasix  Axmad  Xavofiy  va  uning  mazkur  asari  XIX  asr  o`rtalaridan  beri  ilmiy 
jamoatchilikning  dikkat-e`tiborini  o`zisha  jalb  kilib  kelmokda  va  mashxur 
sharkshunos olimlarning bksak baxosiga sazovor bo`lgan. 
«Mujmali  Fasixiy»ning  matni  1961-1963  yillari  Eronda  Maxmud  Farrux 
tomonidan, ikkinchi makolaning ruscha tarjimasi D.Yusupova tomonidan Toshkentda 
1980 yili chop etilgan. 
«Badoyi` ul-vakoyi`» («Nodir vokealar») nomli asar muallifi XV asrning oxiri 
va XVI asrning birinchi yarmida o`tgan tanikli adib va olim Zayniddin Vosifiy yoki 
Zayniddin  Maxmud  ibn  Abduljamildir.  U  1485  yili  Xirotda  tugilgan.  Otasi  o`ziga 
tinch va ma`lumotli kishi bo`lib, Sulton Xusayn mirzo saroyida kichik lavozimlardan 
birida munshiy yoki vokeanavis bo`lgan. 
Zayniddin  Vosifiy  yaxshi  o`kida,  iloxiyot,  tarix,  adabiyot  va  boshka  ilmlarni 
puxta egalladi. 16 yoshida karindoshi va Xirotning tarikli zotlaridan biri bo`lgan amir 
Soxibdoroning  yordami  orkasida  Aliger  Navoiyning  dikkat-e`tiborini  kozonishga 
muyassar  bo`ldi.  U  1500-1502  yillari  xirotlik  nufuzli  amir  Shoxvali  ko`kaltoshning 
xonadonida muallimlik kildi, 1502-1507 yillari Sulton Xusayn mirzoning o`gillaridan 
Faridun  Xusaynning  kutubxonasida  kitobdor  mansabida  ishladi.  1507-1511  yillari 
Vosifiy  Shoxrux  mirzo  madrasasida  Xurosonda  ko`zga  ko`ringan  iloxiyot  olimi 
Imodiddin Ibroximdan ta`lim oldi. 
Zayniddin  Vosifiy  1511  yili  Xurosonda  Safaviylar  xukmronligi  o`rnatilishi  va 
sunniy mazxabidagi musulmonlarni ta`kib etish kuchayganligi tufayli 1512 yilning 17 
aprelida  bir  gurux  ruxoniylar  sayyid  Shamsiddin  Kurti,  amir  Xusayn  va  boshkalar 
bilan birga Movarounnaxrga keldi va umrining oxirigacha shu mamlakatda istikomat 
kildi.  U  Movarounnaxr  va  Turkistonning  ko`pgina  shaxarlari  Samarkand,  Buxoro, 
Yassi,  Sabron,  Shoxruxiya,  Toshkent  va  boshkalarida  istikomat  kildi  va  mudarris, 
imom,  tarbiyachi,  masalan,  Suyunchxojaning  kenja  o`gli  Navruz  Axmadxonning 
tarbiyachisi  bo`lib  xizmat  kildi,  Shoxruxiyada  bo`lgan  yillari  esa  Keldi 
Muxammadxon  xukumatida  kozi  askar  lavozimida  turdi.  Vosifiy  1551  yili 
Toshkentda vafot etdi va mukaddas manzilgoxlardan shayx Xovand Taxur mozoriga 
dafn kilindi. 
Zayniddin  Vosifiy  o`zining  «Badoyi`  ul-vakoyi`»  nomli  tarixiy-memuar  asari 
bilan  shuxrat  kozondi.  Asarda  1512-1532  yillar  orasida  muallifning  Xuroson  va 
Movarounnaxrda ko`rgan-kechirganlari, o`sha  davrdagi  ijtimoiy-siyosiy  vaziyat  zo`r 
maxorat  va  yuksak  san`at  bilan  bayon  etiladi.  «Badoyi`  ul-vakoyi`»da 
Movarounnaxrning  XV  asrning  oxiri  va  XVI  asrning  birinchi  yarmidagi  ijtimoiy-
siyosiy va madaniy xayotiga oid kimmatli ma`lumotlar ko`p. Asar 1538-1539 yillari 
yozib tamomlangan. 

«Badoyi`  ul-vakoyi`»  asosan  ikki  kismdan  iborat.  Uning  birinchi  kismi  II  bob 
bo`lib,  unda  Vosifiyning  Xirotdan  1521  yili  kochib  kelishidan  to  uning 
Shoxruxichga, Keldi Muxammadxon saroyiga 1518 yili kelguniga kadar Xuroson va 
Turkistonda bo`lib o`tgan vokealarni o`z ichiga oladi. 
Ikkinchi  kismda  Vosifiyning  mazkur  xon  saroyida  tez-tez  bo`lib  turadigan 
adabiy yiginlar xakidagi esdaliklar joy olgan. 
«Badoyi` ul-vakoyi`»ning ko`lyozma nusxalari keng tarkalgan. Birgina O`zR FA 
Sharkshunoslik  instituti  kutubxlnasida  ushbu  asarning  o`ndan  ortik  nusxasi 
saklanmokda.  Asarning  tankidiy  matni  Sankt-Peterbkrglik  olim  A.N.Boldirev 
tomonidan 1961 yili ikki jild kilib chop etilgan. U Xorazmda 1826 va 1907 yillarda 
Dilovarxoja  va  Muxammad  Amin  to`ra  tomonidan  o`zbek  tiliga  tarjima  kilingan. 
Ayrim  parchalar  rus  tilida  A.N.Boldirev  va  V.P.Yudin  tarafidan  e`lon  kilingan. 
«Badoyi`  ul-vakoyi`»ning  ayrim  kismlari  N.Norkulov  tomonidan  tarjima  kilinib, 
1979 yili nashr etilgan. 
«Mir`ot ul-mamolik» («Mamlakatlar ko`zgusi») XVI asrda o`tgan turk admirali 
Seydi  Ali  Reis  asaridir.  Muallifning  to`lik  ismi  Seydi  Ali  Xusayn  o`gli,  she`rlarini 
Kotibiy Rumiy taxallusi bilan yozgan. 
Seydi  Ali  Reis  keng  ma`lumotli  dengizchi  bo`lib,  sultonning  Magrib  dengizi, 
O`rta er dengizi da olib borgan barcha urushlarida, Xayruddin posho va Sinon posho 
raxbarligida  ishtirok  etgan.  Ota-bobolari  Galatiyadagi  dorussaloxiyi  omira,  kurol-
yarog omboriga boshchilik kilganlar. 
Uning  xavf-xatarlar  bilan  to`la  sarguzashtlari  1554  yilning  fevral  oyida 
Suriyaning  Basra  shaxridan  boshlanadi.  Turli  sarguzashtlarni  boshdan  kechirib, 
dengizchi  o`z  xamroxlari  bilan  Xindiston,  Badaxshon,  Movarounnaxr,  Xorazm, 
Dashti kipchok, Xuroson va Iroki Ajam (Garbiy Eron)da bo`lgan. U o`z yurtiga 1556 
yilda kaytib borguncha o`sha  mamlakatlarda ko`rgan-bilganlarini bir kitobga  jamlab 
uni «Mir`ot ul-mamolik» deb atadi. 
Asarda  muallifning  ko`rgan-kechirganlari,  o`zi  bo`lgan  mamlakatlarning  XVI 
asr  o`rtalaridagi  ijtimoiy-siyosiy  axvoli  va  xalki  xakida  kimmatli  ma`lumotlar 
uchratamiz. 
Masalan,  Seydi  Ali  Reis  o`sha  paytlarda  Movarounnaxrni  egallab  turgan 
Navro`z  Axmad  Barokxon  va  Shayboniylar  bilan  Turkiya  o`rtasidagi  munosabatlar 
xakida  mana  bu  ma`lumotlarni  keltiradi;  «Samarkandi  bexishti  monandga  doxil 
bo`ldik. Bu erda Navro`z Axmadxon, ya`ni Barokxon bilan ko`rishib, unga keltirgan 
fakirona  tortigimizni  takdim  etdik.  Xon  bu  fakirga  bitta  ot,  bosh-oyok  sarupo 
marxamat  kildi.  Bundan  avval  saodatli  podsho  (Sulton  Muxammad  Fotix)  shayx 
Abdullatif  va  Dodosh  elchi  orkali  Barokxonga  bir  mikdor  miltik  otuvchilar  va  bir 
kancha  kal`a  to`plari  yuborgan  edi.  Elchilar  kelgan  paytda  Samarkand  podshosi 
Abdullatifxon  vafot  etib,  Barokxon  Samarkandda  xonlik  taxtiga  o`tirgan,  Balxda 
Pirmuxammadxon,  Buxoroda  esa  sayyid  Burxon  sulton  o`z  nomlariga  xutba 
o`kitganlar. Barokxon shu ikki xonga karshi biror chora ko`rishga kodir bo`lmasa-da, 
keyinrok ularning o`zaro nizolaridan foydalangan. Avval Samarkandni olgach, keyin 
Shaxrisabzga  borib  u  erda  xam  ko`p  urishgan.  Bu  urushda  rumlik(turk)larning  bir 
kancha  boshliklari  o`lgan.  Nixoyat,  Shaxrisabz  uning  ko`liga  o`tgan.  Yana  u  erdan 
Buxoroga  borib  shaxarni  bir  necha  vakt  kamal  kilgan.  Buxoro  xoni  sayyid  Burxon 
Barokxonsha  bardosh  berolmay,  Korako`lni  Balx  xoni  Pirmuxammadga  bergan. 
Pirmuxammadxon  o`z  inilari  yuborib,  Korako`lni  ko`lga  kirgizgan.  Oxiri  sayyid 

Burxon dosh berolmay, Barokxondan omonlik tilab, o`rtada sulx tuzilgan. Barokxon 
Buxoroni  yana  sayyid  Burxonga  topshirib,  o`zi  Korako`l  ustiga  yurgan. 
Pirmuxammadxonning  inilari  Barokxondan  omonlik  tilab,  Korako`lni  unga 
topshirganlar.  Barokxon    uni  xam  sayyid  Burxonga  kaytarib,  o`zi  Samarkandga 
kaytgan...  Barokxonning  yonida  atigi  150  ga  yakin  rumlik  nayzaboz  kolgan. 
Kolganlari uning o`gillari yonida kolgan». («Mir`ot ul-mamolik», 101-102- betlar). 
Seydi  Ali  Reisning  Kazvinda  Eron  podshosi  shox  Taxmosib  (1524-1576  yy.) 
bilan  uchrashuvi  xakida  keltirgan  ma`lumotlar  o`sha  yillari  Turkiya  Shayboniylar 
davlati  va  Eron  o`rtasidagi  munosabatlarini  tushunishda  juda  muximdir.  Asarda 
xususan  mana  bularni  o`kiymiz;  «Shox  (Shox  Taxmosib)  ning  elchisi  Sobit  oga 
Tabriz  yo`li  orkali  podshox  xazratlari  (Sulton  Sulaymon  soniy  konuniy,  1520-1566 
yy.) xuzuriga bizdan oldin jo`nab ketgan edi, shox (shu sababdan) bir necha oygacha 
bizga  ketishga  ruxsat  bermay,  bir  necha  marta  chakirib,  ko`p  suxbatlashdi.  Bir  kun 
suxbat  vaktida  «Rum  diyori  Barokxonga  yordam  bkrish  uchun  300  ta  yanichar 
yuborilgan  ekan»,-  dedi.  Men  ular  Barokxonga  yordam  berish  uchun  emas,  balki 
shayx  Abdullatif  xazratlarini  ko`riklab  Rumga  olib  ketish  uchun  yuborilgan  edi, 
chunki  Ashtarxon  (Astraxan)  yo`lida  xoja  Axmad  Yassaviyning  avlodlari  Bobo 
shayxni  cherkas shaxid kilgani  sababli,  bu  yo`llar  yolgiz  yurishga  xatarli  xisoblanib 
kolgan edi. Agar yordam uchun yuborilganda, fakat 300 tagina emas, balki bir necha 
ming askar yuborilar edi»,-deb javob berdim.» («Mir`ot ul-mamolik», 122-bet). 
«Mir`ot  ul-mamolik»da  admiral  va  uning  sheriklari  bosib  o`tgan  mamlakat  va 
shaxarlar , ularning osori atikalari xakida xam kimmatli maxlumotlar keltirilgan. 
«Mir`ot  ul-mamolik»  matnini  Axmad  Javdod  toshbosma  usuli  bilan  1895  yili 
Istanbulda chrp etgan. Uni G.Vamberi ingliz tiliga tarjima kilib 1899 yili Londonda 
chop  etgan.  Asar  Sh.Zunnunov  tomonidan  o`zbek  tiliga  tarjima  kilinib,  1963  yili 
Toshkentda nashr etilgan. 
    
Ìàâçóíè ìóñòàõêàìëàø ó÷óí áåðèëãàí ñàâîëëàð. 
Ìàâçóíè ìóñòàõêàìëàø ó÷óí áåðèëãàí ñàâîëëàð. 
Ìàâçóíè ìóñòàõêàìëàø ó÷óí áåðèëãàí ñàâîëëàð. 
Ìàâçóíè ìóñòàõêàìëàø ó÷óí áåðèëãàí ñàâîëëàð.     
q. Ìåìóàð ñóçíèíã ìàúíîñèíè àéòèá áåðèíã?  
w. #àíäàé ìåìóàð àäàáèåòëàðíè áèëàñèç?  
e. Ìåìóàð àäàáèåòëàðíèíã òàðèõ ôàíè óðãàíèøäàãè àõàìèÿòè íèìàäà? 
18-mavzu. Sayyoxlar va elchilarning esdaliklari 
 
Reja: 
1. Sayyox va elchilarning esdaliklarining umumiy xususiyatlari.  
2. Sayyox va elchilarni esdaliklari tavsifi.  
 
Asosiy tushunchalar: Sayyox, elchi, xotira, kundalik, rasmiy kabul.....  
 
Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati. 
1. I.A.Karimov. «Yuksak ma`naviyat engilmas kuch»-T., 2008. 
2. B.A.Axmedov. O`zbekiston tarixi manbalari.-T., “O`kituvchi”. 2001. 
3.  T.S.Saidkulov.  O`rta  Osiyo  xalklari  tarixining  tarixnavisligidan  lavxalar.-T., 
“O`kituvchi”. 1993.  

4. Istoriya. Sostaviteli D. Yu. Yusupova, R.P.Djalilova. –Tashkent: “Fan”. 1998.  
5.  Rukopisnaya  kniga  v  kul`turax  narodov  Vostoka.  Kniga  pervaya.-Moskva: 
‘’Nauka’’. 1987. 
6. B.A.Axmedov. Istoriko-geograficheskaya literatura Sredney Azii. XU1-XVIII vv. 
(Pismennie pamyatniki).-T.“Fan”, 1985. 
7. B.A.Axmedov. Tarixdan saboklar. –T., “O`kituvchi”. 1994.  
8.  Manbashunoslikdan  ma`ruzalar  majmuasi.  Tuzuvchi  A.A.Madraimov.-T.,  TDPU, 
2001. 
  
Sayyoxlar va elchilarning esdaliklari 
Arab, Xitoy va Rossiya elchilari va sayyoxlarining esdaliklarida xam tariximizni 
chukur  va  atroflicha  o`rganish  uchun  zarur  daliliy  ma`lumotlar  ko`p.  Shu  bois 
esdaliklar xam muxim tarixiy manba xisoblanadi. 
Shuni e`tiborga olib, ulardan ayrimlariga kiskacha to`xtalib o`tishga karor kildik. 
Markaziy  Osiyo  Rossiya  va  uning  sarmoyador  guruxlarini  xar  jixatdan;  xarbiy 
strategik, ya`ni uning Xindiston va Xitoyga yakinligi, zaminning boyligi va xalkining 
soddadil  va  mexnatsevarligi  bilan  ko`p  vaktlandan  beri  kiziktirib  kelgan.  Markaziy 
Osiyo  bilan  kizikish,  uni  Rossiyaning  mustamlakasiga  aylantirish  yo`lidagi  xarakat 
podshox  Mixail  Fyodorovich  (1613-1645  yy.)  davridan  boshlandi  va  ikki  yuz  kirk 
besh yildan keyin, 1865 yili Ko`kon, Buxoro va Xiva xonliklarini bo`ysundirish bilan 
yakunlandi. 
Rossiya  xukumati  o`zining    bu  siyosatini  amalga  oshirish  uchun  Markaziy 
Osiyoni  yaxshi  bilgan,  keng  ma`lumotli  diplomatlari  va  xarbiylaridan  foydalangan. 
Ular  ogizda  savdo  va  madaniy  alokalarni  rivojlantirish  uchun,  aslida  esa 
mamlakatdagi  xarbiy-siyosiy  vaziyatni  o`rganish,  Xiva,  Buxoro  va  Ko`kon 
xonliklarining  ko`shni  davlatlar;  Xindiston,  Eron,  Turkiya  va  Xitoy  bilan  kanday 
munosabatda  ekanligini  aniklash  va  Markaziy  Osiyo  shaxarlariga  olib  boridigan 
yakin va kulay yo`llarni belgilash uchun yuborildi. 
Darslikda  1620  yildan  to  rus  armiyasining  Markaziy  Osiyoga  bostirib 
kirishigacha  kechgan  ikki  yuz  yil  mobaynida  mamlakatimizga  Rossiyadan  kelib 
ketgan  ba`zi  elchiliklar  va  xarbiy  mutaxassislarning  faoliyatiga  kiskacha  to`xtalib 
o`tiladi. 
”Risola” nomli asarni X asrning birinchi yarmida yashab o`tgan arab sayyoxi va 
jugrofiy fanlar bilimdoni olim va yozuvchi Axmad ibn Fadlan yozgan. Ibn Fadlanni 
921-922 yillari Bulgor, ya`ni Volga bo`yi podshoxining iltimosiga binoan, bulgorlar 
orasida  islomni  mustaxkamlash,  bulgor  podshoxligini  ko`shni  xazar  xokonlarining 
xujumidan  ximoya  kilish  uchun  kal`alar  bino  kilishda  yordam  berish  uchun  xalifa 
Muktadir  (908-932  y.)  Bagdoddan  yuborilgan  elchi  bilan  uning  kotibi  vazifasida 
Bulgorga  yubordi.  Bagdod  elchilari  Bulgorga  Xamadon,  Ray,  Domgon,  Nishopur, 
Marv, Poykand, Buxoro, Xorazm, Ustyurt, Yoyik (Urol) orkali bordilar. 
Ibn Fadlan ana shu sayoxat vaktida ko`rgan va eshitganlari xakida “Risola” deb 
ataluvchi  bir  kitob  yozib  koldirgan.  Asar  etnografik  ma`lumotlarga  boy,  unda  turli 
xalklar, ularning turish-turmushi, mashgulotlari xususida kimmatli ma`lumotlar bor. 
Ibn  Fadlanning  ushbu  asari  XII-XIII  asrlardan  buyon  jamoatchilikning  dikkat 
e`tiborini  tortgan,  tarixchi  olimlar  undan  birinchi  manba  sifatida  foydalanganlar. 
“Risola”ning  aslidan  ayrim  parchalar  Yokut  Xamaviyning  “Mo``jam  ul-buldon” 

asarida  saklanib  kolgan.  1923  yili  uning  kiskartirilgan  taxriri  ko`lyozmasi  Mashxad 
kutubxonalarining birida topilib, asarni yakindan, bevosita o`rganishga yo`l ochildi. 
Ibn Fadlan “Risola“cining arabcha matni 1823 yili Peterburgda, Yokut Xamaviy 
asarida saklangan parchalar asosida va 1959 yili Damashkda nashr kilingan. Asar rus 
tilida (tarjimon A.P.Kovalevskiy) 1939 yilda nashr kilingan. 
“Risolat ul-avval” (“Birinchi risola”) nomli kitob muallifi Abu Dulaf, X asrda 
yashab o`tgan adib, sayyox va geograf olimdir. Uning to`la Mas`ar ibn Muxalxil al-
Xazrajiy  al-Yanbuiydir.  Madinaning  mashxur  xazraj  kabilasiga  mansub  bo`lib,  asli 
Kizil dengizning port shaxri Yanbulikdir. 
Abu  Dulaf  X  asr  boshlarida    Buxoroga  kelgan  va  shoir  sifatida  Nasr  11  ibn 
Axmad  Somoniy  (taxm.  914-943)  xizmatiga  kabul  kilingan.  942  yili  Buxorodan 
kaytayotgan  Xitoy  elchilariga  xamrox  bo`lib,  Sharkiy  Turkiston  orkali  Xitoy 
poytaxtiga  borgan,  u  erdan  Xindistonga  o`tgan.  Muallif  Buxorodan  Xitoy  va 
Xindistonga kilgan safari vaktida ko`rgan-bilganlari xakida “Risolat ul-avval” asarini 
yozgan. 
Olimning  Ozarbayjon,  Armaniston  va  Eronning  shaxarlari  va  osori  atikalari 
xakida “Risolat ul-uxro” (“Ikkinchi risola”) asari xam Eronda o`sha vaktda yozilgan. 
Ulardan ayrim parchalar Yokut Xamaviy xamda Zakariya ibn Muxammad Kazviniy 
asarlari ichida saklangan. Bu parchalar nemischa tarjimasi bilan birga F.Vyustenfel`d 
(1942) xamda K.Shlyotser (1844) tomonidan chop etildi. 
Abu  Dulaf  va  uning  asarlari  mashxur  sharkshunos  olimlar  dikkat  e`tiborini 
kozongan. “Risolat ul-uxro” rus tiliga tarjima kilingan (1860). 
Marko  Polo  xotiralari.  evropalik  sayyox  Marko  Polo  (1254-1324  yy.)ning 
1271-1275  yillari  Mo`guliston  va  Xonbalik  (Xitoy)ga  sayoxat  kilgan.  U  17  yil 
davomida  Xitoyning  ko`p  viloyatlarini  borib  ko`rgan.  U  Samarkandda  xam  bo`lgan 
va  bu  xakda  mana  bu  ma`lumotlarni  koldirgan;  «Samarkand  katta,  mashxur  shaxar. 
Unda  sarasinlar  bilan  xristianlar  xam  istikomat  kiladilar».  Marko  poloning  kitobida 
Oltin  O`rda  va  Chigatoy  ulusiga  karashli  shaxarlar,  ularning  xalki  xakida  xam 
kimmatli  ma`lumotlar  keltirilgan.  Uning  asari  1298  yili  yozilgan  va  bir  kancha 
evropa tillariga tarjima kilingan. Asarning ruscha nashri 1955 va 1990 yillari amalga 
oshirilgan. 
 
«Iogann Shil`tbergerning evropa, Osiyo va Afrika bo`ylab kilgan sayoxati» 
Bavariyalik  ritsar`,  kurchi  Iogann  Shil`tberger  Amir  Temur  davriga  oid  o`z 
esdaliklarini  yozib  koldirgan.  U  asli  nemis  jangchisi  bo`lib,  1396  yilning  15 
sentyabridagi Turklar va evropaliklar umumiy ko`shini o`rtasidagi jangda asir olingan  
va keyinchalik kariyb 8 yil Boyazid 1 ning xizmatida bo`lgan. 
1402  yilgi  Ankara  yonida  bo`lgan  urushda  Iogann  Shil`tberger  Amir  Temur 
tarafidan  asir  olindi  va  Samarkandga  olib  ketildi.  Amir  Temur  vafotidan  (1405  y.) 
keyin u dastlab Shoxrux, so`ngra Mironshox va uning o`gli Abubakr mirzo xizmatida 
bo`ldi. Shundan boshlab uning Osiyo va Afrika mamlakatlari bo`ylab jaxongashtaligi 
boshlandi.  Iogann  Shil`tberger  kariyb  31  yil  mobaynida  kilgan  «sayoxat»i  paytida 
ko`rgan-bilganlarini  esdalik  sifatida  yozib  koldirgan.  Unda  juda  ko`p  noanikliklar, 
ayrim  vokealarni  bo`rttirib  yoki  kamsitib  yozishlar  bor.  Shunga  karamay,  Iogann 
Shil`tbergerning  kundaliklarida  kimmatli  tarixiy  ma`lumotlar,  muxim  dalillarni 
uchratamiz. Bir-ikkita misol; 

1)Temuriylar,  xususan  ularning  Ozarbayjondagi  noiblari,  masalan  Abubakr 
Mirzo Oltin O`rda xukmdorlarining o`zaro kurashlariga aralashib turganlar. 
2)XU  asrning  boshida  Oltin  O`rdaning  ichki  axvoli  va  bunda  kudratli  amir 
edigey (Idiku O`zbek)ning nomi ko`rsatib o`tiladi. 
3)Ozarbayjon,  Dashti  kipchok  va  uning  xalki  xakida  muxim  ma`lumotlar 
keltiriladi.  Masalan,  Ozarbayjon  xakida  bunday  ma`lumotlar  bor;  Tabriz  Eronning 
bosh  shaxarlaridan.  Uning  savdodan  oladigan  foydasi  tamom  bir  xristian  davlati 
topadigan  foydadan  ortik.  «Sultoniya,  Ray,  Maroga,  Axlat,  Gilon  xam  ushbu 
mamlakatning  yirik  shaxarlaridan...  Rayning  xalki  boshkalardan  shu  bilan  fark 
kiladiki,  u  Muxammadga  emas,  balki  Aliga  imon  keltiradi.  Ularni  rofiziylar  deb 
ataydilar».  Dashti  kipchok  va  uning  xalki  xakida  Iogann  Shil`tbergerning 
«Esdaliklari»  da  mana  bunday  gaplar  bor;  «Men,  shuningdek,  Buyuk  Tataristonda 
xam  bo`ldim.  Xalki  don  ekinlaridan  fakat  tarik  ekadi.  Ular  umuman  non  va  vino 
istimol  kilmaydilar.  Vino  o`rniga  ot  va  tuyaning  sutini  ichadilar,  shu  va  boshka 
xayvonlarning go`shtini uydilar ...Yana shuni xam aytish kerakki, xon saylashda uni 
ok  kigizga  o`tkizib,  uch  marta  ko`tarib  erga  ko`yadilar,  so`ng  chodir  atrofida 
aylantirib, keyin ichkariga olib kiradilar va taxtga o`tkazadilar.» 
Umuman, bu kitob Sharkiy evropa, Kichik Osiyo, Eron, Movarounnaxr, Dashti 
kipchok,  Irok,  Suriya  va  Misr  mamlakatlari  tarixi  va  xalki  xakida  ayrim,  dikkatga 
sazovor  ma`lumotlar  beradi.  Iogann  Shil`tbergerning  mazkur  asari  «Iogann 
Shil`tbergerning  evropa,  Osiyo  va  Afrika  bo`ylab  kilgan  sayoxati  (1394-1427  yy.)» 
deb  ataladi  va  uning  rus  tilida  (nemischa  nashri  1859  yili  amalga  oshirilgan)  uchta 
yaxshi  nashri  bor.  Birinchis  Odessa  Universitetining  profkssori  F.K.Braun  tarafidan 
1867 yili, ikkinchisi Ozarbayjon Fanlar Akademiyasi akademigi Z.M.Bunyodov 1984 
yili va uchinchisi 1997 yili Toshkentda amalga oshirilgan.  
 

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling