Uzbekiston Respublikasi Xalq Ta`lim Vazirligi Ajiniez nomidagi Nukus Davlat Pedagogika Instituti Tarix kafedrasi


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet24/24
Sana12.02.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Rossiya  manbalari.  Mustamlakachilik  davriga  oid  Rossiya  manbalari  deganda 
birinchi  galda  Chor  Rossiyaning  rasmiy  idoralari,  tashki  ishlar  vazirligi  rus 
amaldorlarining xotiralari xamda rus tarixchilarning asarlarini tushunamiz.  
Chor Rossiyaning ramiy idoralarining Turkistonni zabt etilishi va mustamlakaga 
aylantirilishiga  oid  ko`plab  kimmatli  ma`lumotlar  mavjud.  Ammo  ular  yaxlit  xolda 
chop etilmagan. Bu manbalarda O`zbekiston yangi tarixining birinchi jildi «Turkiston 
Chor  Rossiyasi  mustamlachiligi  davrida»  (Tashkent  2000  g.)  ma`lum  darajada 
foydalanilgan.  Lekin  ularni  katta  tarixiy  ilmiy  axamiyatga  egaligini  nazarda  tutgan 
xolda chop etilishini maksadga muvofikdir.  
Rasmiy  xujjatlar  va  ushbu  davr  to`grisidagi  adabiyotlar.  Turkiston 
o`lkasining  rus  mustamlakachiligi  va  sho`ro  xukmronligi  davrida  kechgan 
mazlumona  xayoti  tarixiy-ilmiy  adabiyotlarda,  kay  nuktai-nazardan  bo`lmasin, 
xarxolda, nisbatan to`larok  ifoda  etilgan, deyish  mumkin.  Bu adabiyotlarni  mazmun 
va  moxiyat  e`tibori  bilan  to`rt  davrga  ajratish  to`gri  bo`ladi.  Birinchi  davr  asosan 
1917  yilgacha  yozilgan  tadkikotlarni,  ikkinchi  davr  20—50-yillarda,  uchiinchi  davr 
esa  50-yildan  to  80-yillar  birinchi  yarmiga  kadar  yaratilgan  asarlarni  kamrab  oladi. 
To`rtinchi  davr  oid  adabiyotlar  tarixshunoslikda  «kayta  kurish»  deb  nom  olgan  80-
yillarning  ikkinchi  yarmidan  to  O`zbekiston  Respublikasining  mustakillikka 
erishganiga  kadar  va  mustakillik  yillarida  vujudga  kelgan  asarlar  majmuidan 
iboratdir.  
    

Ìàâçóíè ìóñòàõêàìëàø ó÷óí áåðèëãàí ñàâîëëàð.
Ìàâçóíè ìóñòàõêàìëàø ó÷óí áåðèëãàí ñàâîëëàð.
Ìàâçóíè ìóñòàõêàìëàø ó÷óí áåðèëãàí ñàâîëëàð.
Ìàâçóíè ìóñòàõêàìëàø ó÷óí áåðèëãàí ñàâîëëàð.    
q. Áó äàâðãà îèä 3àíäàé òàðèõèé ìàíáàëàðíè áèëàñèç?  
w. Áàåíèé àñàðëàðèäà ðóñëàðíèíã áîñ3èíè 3àíäàé òàñâèðëàíãàí?  
e. Ðóñ òàðèõ÷èëàðè Òóðêèñòîí óëêàñèíè çàáò ýòèëèøèíè 3àíäàé åðèòãàíëàð?  
r.Òóðêèñòîííèíã òàðèõè çàìîíàâèé àäàáèåòëàðäà 3àíäàé åðèòèëãàí? 
 
20-mavzu. O`zbekiston Sovet davridagi manbalar. 
 
Reja: 
1. Asosiy siyosiy-ijtimoiy vokealar.  
2. Rasmiy manbalar.  
3. Davr tarixi tadkikotlarda.  
4. Sho`ro davri tarixiy xorijiy olimlar asarlarida.  
5. Sho`ro davri tarixi zamonaviy tadkikotlarda.  
 
Asosiy  tushunchalar:  Sovet,  sho`ro,  bol`shevik,  kompartiya,  s`ezd,  dexkon, 
ishchi, pioner, komsomol, partiya, lenin, stalin.    
  
Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati. 
1.  Masal`skiy  V.M.  Xlopkovodstvo,  oroshenie  gosudarstvennix  zemel`  i  chastnaya 
predpriimchivost`. SPb, 1908; Turkestanskiy kray. SPb, 1913.  
2. Krivoshein A.V. Zapiska glavnoupravlyayushego zemledileim i zemleustroystvom 
o poezdke v Turkestan. SPb, 1912.  
3. Safarov G.I. Kolonial`naya revolyutsiya (opit Turkestana). M., 1921.  
4.  Galuzo  P.G.  Turkestan  –  koloniya.  Ocherk  istoriya  Turkestana  ot  zavoevaniya 
russkimi do revolyutsii 1917 goda. M., 1929. 
  
Yakin  o`tmishimizning  sobik  sovet  xokimiyati  xukmronlik  kilgan  davri  (1917-
1991 yillar) mamlakatimiz tarixida o`ziga xos o`rin egallaydi. Bu davr, garchi tarixan 
kiska  bo`lsa-da,  lekin  o`zining  murakkabligi  va  ziddiyatliligi  bilan  ajralib  turadi. 
1917  yil  oktyabrida  bol`sheviklar  zo`rlik  bilan  amalga  oshirilgan  to`ntarish  sobik 
Ittifok  xalklari,  shu  jumladan,  O`zbekiston  xalo`lari  tarixida  salkam  75  yil  davom 
etgan 
yangi 
mustamlakachilik 
saxifasini 
boshlab 
berdi. 
Natijada 
chor 
mustamlakachilik 
imperiyasi 
o`rnini 
«kizil 
imperiya» 
egalladi. 
Yangi 
mustamlakachilik  zulmi  ostida  yashagan  o`lka  xalklari  bol`sheviklar  «sotsialistik 
tajribasi»ning  barcha  mash`um  mushkulotlarini  boshdan  kechirdilar.  Eng  achinarlisi 
shundaki,  respublikadagi  ijtimoiy-siyosiy  tarixiy  jarayonning  o`ta  murakkab  va 
ziddiyatli  kechishi  ko`plab  kurbonlar  berilishiga,  madaniy  va  ma`naviy 
yo`kotishlarga olib keldi.  
Oktyabr`  to`ntarishidan  keyin  O`zbekistonning  Turkiston  xududida  bo`lgan 
anchagina  kismi  Turkiston  Avtonom  Respublikasi  sifatida  RSFSR  tarkibiga  ko`shib 
olindi.  1924  yilda  zo`raki  o`tkazilgan  milliy-xududiy  chegaralanish  natijasida 
O`zbekiston  SSR  tashkil  topib,  SSR  Ittifoki  tarkibiga  kiritildi.  SSR  Ittifoki  o`z 
moxiyatiga  ko`ra  unitar  (ko`shma)  davlat  edi.  Okibatda  O`zbekiston  to`la-to`kis 
Moskvaga  karam  bo`lib  koldi.  O`zbekiston  SSR  fakat  nimgagina  mustakl  edi. 

Respublikaning  raxbar  organlari  Kompartiya  Markaziy  Ko`mitasi  (MK)  va  Ittifok 
xukumati  tomonidan  tayinlanar,  binobarin,  ularga  bo`ysunardi.  Ular  respublika  va 
uning  xalklari  manfaatlari  emas,  balki  Markaz  (Moskva;  umuman  Sovet  Rossiyasi.-
Taxririyat)  manfaatlari  yo`lida  siyosat  yurgizishga  majbur  edilar.  O`zbekiston 
xalklarining  suveren  xukuklari  asosida  ularning  tub  manfaatlarini  ximoya  kilishga 
karatilgan  ularning  tub  manfaatlarini  ximoya  kilishga  karatilgan  vatanparvarlik 
kayfiyatidagi  milliy  raxbarlarning  chikishlarini  mustabid  tuzum  goyat  kat`iyatlik 
bilan barxam toptirardi.  
Mustabid  tuzum  O`zbekistonni  Markaz  tarkibidagi  mustamlaka  sifatida  o`z 
iskanjasida  doimiy  saklab  kolish  va  uni  metropoliyaning  xom  ashyo  bazasi  va 
maxsulot  bozori  sifatidagi  xolatini  yanada  mustaxkamlashga  intildi.  Bunday  siyosat 
okibatida  respublikaning  iktisodiy  rivojlanishi  bir  tomonlama  kechdi,  uning  kishlok 
xo`jaligi tobora ko`prok paxtachilik yo`nalishiga ega bo`lib bordi, shu alfozda paxta 
yakkaxokimligi  karor  topdi.  O`zbekiston  sanoati  asosan  kishlok  xo`jaligi 
extiyojlariga  xizmat  kilishga  yo`naltirilgan  edi.  Sanoatda  kishlok  xo`jaligi 
maxsulotlariga  dastlabki  tarzda  ishlov  beradigan  tarmoklar  asosiy  o`rinni  egallardi. 
Respublika  xom  ashyosining  pirovard  maxsuloti  Ittifok  sanoat  markazlarida  ishlab 
chikarilar, binobarin, foydaning asosiy kismi xam o`sha erda kolardi.  
Markazning  O`zbekitondagi  mustamlakachilik  siyosati  respublikaning  madaniy 
rivojida  xam  o`zining  yakkol  ifodasini  topdi.  Garchi  bu  soxada  birmuncha  ijobiy 
siljishlarga  erishilgan  bo`lsa-da,  o`lka  xalklarining  ma`naviy  xayoti  to`la-to`kis  o`z 
davrining xukmron mafkurasi va siyosati ta`siriga olindi, baynalmilallik nikobi ostida 
respublikani  ruslashtirishga  intilish  ro`y  berdi.  O`zbek  xalkining  milliy  madaniy 
kadriyatlari oyokosti kilindi,  O`zbek tili ikkinchi darajali  tilga, rus tili  esa  davlat  va 
asosiy muomala tiliga aylantirildi.  
Darvoke,  Markazning  bunday  mafkura  siyosati  tufayli  xalkimiz  xayotining 
barcha  soxalariga  putur  etkazilganligini  ta`kidlash  barobarida  respublika  tarixiy 
o`tmishining  sovet  davrida  xam  bir  kator  ijobiy  ishlar  kilinganligini  aytib  o`tmaslik 
noxolislik  bo`lur  edi.  Zero,  o`sha  yillarda  xalkimizning  fidokorona  mexnati  bilan 
ko`plab zavod va fabrikalar kurildi, millionlab gektar yangi erlar o`zlashtirildi, katta-
katta  kanallar  kazildi,  kishlok  xo`jaligining  moddiy-texnika  negizi  mustaxkamlandi, 
uning maxsulotlari xajmi ortdi. O`nlarcha oliy va o`rta maxsus o`kuv yurtlari ochildi, 
ularda  xalk  xo`jaligining  barcha  tarmoklari  uchun  mutaxassislar  tayyorlandi, 
umumta`lim  maktablari  xunar-texnika  bilim  yurtlarining  keng  tarmogi  tashkil  etildi, 
ko`pgina madaniy-ma`rifiy muassasalar barpo kilindi. Natijada axolining ta`limiy va 
madaniy saviyasi oshdi. To`gri, bu yutuklarning barchasiga mustabid tuzum davrida 
aytish  odat  bo`lib  kolgan  «partiyaning  dono  siyosati»  tufayli  emas,  balki 
xalkimizning sadokatli, fidokorona mexnati tufayli erishildi.  
Birok,  shuni  aloxida  ta`kidlash  joizki,  ogir  va  mashakkatli  mexnatlar  evaziga 
yaratilgan  ana  shu  moddiy  boyliklar  o`zbek  xalki,  uning  farovonligi  uchun  xizmat 
kilmadi.  Aksincha,  bu  moddiy-ma`naviy  boyliklar  o`zbek  xalkini  kamsitish,  milliy 
gururini  oyokosti  kilish,  o`zligini  unuttirish,  kommunistik  mafkurani  yanada 
kuchaytirish  uchun  xizmat  kildi.  O`zbekiston  xududida  bunyod  etilgan  korxonalar 
(ayniksa, kimyo kombinatlari), keragidan ortikcha o`zlashtirilgan ko`rik va bo`z erlar, 
kazilgan  kanallar,  kurilgan  suv  omborlari  respublikaning  ekologik  axvolini 
murakkablashtirdi,  Orol  dengizining  kurib  borishini  tezlashtirdi,  dexkonchilik  erlari 
tarkibini  o`zlashtirib  yubordi,  atrof  muxitni,  ichimlik  suvini  zaxarladi.  Modomiki 

shunday  ekan,  Sovet  davlati  «eksperimentlari»  natijasida  barcha  xalklar  boshiga 
tushgan  fojialar  va  kulfatlarni,  mustabid  tuzum,  xukmron  partiya  tomonidan  sovet 
xalklariga  karshi  olib  borilgan  zo`rovonlik  va  gayriinsoniy  siyosatni  xuch  kachon 
oklash mumkin emas.    
    Rasmiy  manbalar.  Sho`ro  davri  rasmiy  manbalar  deganda  turli  davlat 
idoralarning xujjatlari partiya tizimi organlari karorlarini tushunamiz.  
O`sha  davr  rasmiy  matbuotda  ularning  bir  kismi  chop  etilgan.  Lekin  turli  tasik 
organlari  xujjatlari  ma`lum  davrgacha  ko`pchilikdan  pinxon  saklangan.  Agar  chop 
kilingan rasmiy ma`lumotlar maxsus tizimlar xujjatlari bilan kiyosiy o`rganishini juda 
muximdir. Bu xujjatlar ichida sho`ro davri raxbarlari xayoti ijodiyga oid ma`lumotlar 
ularning asarlari muxim tarixiy manba vazifasini o`taydi.  
Fakat,  O`zbekiston  davlat  mustakilligini  ko`lga  kiritishi  bilan  tarixiy  xakikatni 
tiklash uchun, yangicha va xolis yondashuv, sovet davrida yuzaga kelgan Vatanimiz 
tarixidagi noxolisliklar va «ok doglar»ni milliy mustakillik mafkurasi asosida tugatish 
uchun  kulay  shart-sharoit  karor  topdi.  Bunga  bosh  mezon  sifatida  tarixiy  dalil  va 
vokealarga,  butun  tarixiy  jarayonga  respublika  va  uning  xalki  manfaatlarini  xisobga 
olgan  xolda  printsipial  baxo  berish  asos  kilib  olindi.  Aynan  shunday 
yondashuvlarning 
asosiy 
printsiplari 
O`zbekiston 
Respublikasi 
Prezidenti 
I.A.Karimov  asarlarida,  shuningdek,  Vazirlar  Maxkamasining  1996  yil  dekabrdagi 
«O`zbekistonning  yangi  tarixini  yaratish»  va  1998  yil  iyuldagi  «O`zbekiston 
Respublikasi  Fanlar  akademiyasi  Tarix  instituti  faoliyatini  takomillashtirish 
to`grisida»gi  karorlarida  bayon  etilgan  bo`lib,  ushbu  ilmiy-ommabop  kitobning 
mualliflar  jamoasi  xam  shu  asosda  sovet  davri  O`zbekiston  tarixini,  sovet 
davlatchiligining  mustabidchilik  moxiyatini  xolisona  yoritishga  xarakat  kildi. 
Mualliflar  jamoasi  bu  ishning  uddasidan  kanchalik  chikkanligiga  baxo  berish,  Siz-
muxtaram kitobxonlar xukmiga xavola.         
Davr  tarixi  tadkikotlarda.  Sho`ro  davrida  amalga  oshirilgan  tadkikotlar 
mavjud  siyosiy  yo`nalish  va  mafkuraga  bo`ysingan  edi.  Bu  davrdagi  tadkikotlarni 
1917-30  yillarda  amalga  oshirilgan  tadkikotlar.  Ularda  shu  davr  tarixiy  butun  bor 
ziddiyatlar  bilan  yoritilgan.  40-50  yillarda  amalga  oshirilgan  tadkikotlarda  tarixiy 
xakikat ma`lum darajada «sotsialistik» goyalarga bo`ysindirilgan xolda yoritilgan.  
60-70  yillarda  amalga  oshirilgan  tadkikotlarda  ma`lum  darajada  shaxsga 
siginishdan  ozod  bo`lingan  bo`lsada,  umuman,  «kommunistik»  mafkura  ruxida 
yoritilgan.  
Mustakillik  tufayli  biz  sho`ro  davri  tarixini  xolis  va  to`gri  yoritish  imkoniga 
egamiz.     
Sho`ro  davrida  tarix  xorijiy  olimlar  asarlarida.  O`zbekistoning  sho`ro 
davrida  tarixiy  Rossiya  va  maxalliy  olimlar  tomonidan  mavjud  mafkura  ruxida 
yoritilganligi sababli chet el olimlarining ularga munosabati ma`lum ilmiy kiymatga 
ega.  
Albatta  ularning  bazilarida  goyaviy  kurash  ta`siri  aks  etgan.  Lekin  ayrim  yirik 
olimlar  tadkikotlari,  xususan  Axmad  Zakiy  Validiy  Tugon  asarlarini  misol  kilib 
keltirish mumkin.  
Bu  davrda  O`zbekistonda  bo`lgan  chet  el  tarixchilarining  taassurotlari  xam 
ma`lum darajada ilmiy kimmatga ega.  
Sho`ro  davri  tarixi  zamonaviy  tadkikotlarda.  Tarix  fani  mustabidchilik 
davrida  O`zbekistonning  sovet  davrini  (1917-1991  yillar),  respublikamiz  davlat 

mustakilligini  ko`lga  kirutgunga  kadar  bo`lgan  tarixini  o`rganish  borasida  muayyan 
ishlarni amalga oshirdi. Turixchi olimlarning sa`y-xarakatlari bilan, o`sha davr nuktai 
nazaridan, katta mikdordagi tarixiy manbalar to`plandi, ular bir tizimga solinib, ilmiy 
jixatdan  umumlashtirildi.  Birok  bu  asarlar  jamiyatshunoslikda  xukmron  bo`lgan 
markscha  uslub  asosida,  sinfiylik  va  partiyaviylikning  asosiy  printsiplari  negizida 
yozilgan edi. Shu boisdan bu asarlarda tarixiy jarayon ko`p jixatdan bir tomonlama, 
noxolis,  tarixiy  dalil  va  vokealar  ataylab  buzib  ko`rsatildi,  kommunistik  mafkuraga 
xos xulosalar kilindi.  
Binbarin,  chop  etilgan  ana  shu  ilmiy,  ilmiy-ommabop  ishlar  kontseptual 
tuzilishi, 
oldiga 
ko`ygan 
vazifasi, 
uslubiy 
jixatlar 
xilma-xilligiga 
yo`l 
ko`yilmaganligini,  yagona  siyosiy  mafkura  kolipida  yozilganligini  e`tiborga  olib, 
sovet  davri  tarixiy  adabiyotlarining  xar  biriga  aloxida  berishni  lozim  ko`rmadik. 
Shuningdek,  73  yillik  sovet  tuzumi  davrida  sotsializmni  uluglab  yozilgan  tarixiy 
adabiyotlarning  son-sanogi  yo`kligini  inobatga  olib,  mavzuga  oid  adabiyotlar 
ro`yxatini berishni xam maksadga muvofik emas deb xisobladik.  
    
Ìàâçóíè ìóñòàõêàìëàø ó÷óí áåðèëãàí ñàâîëëàð.
Ìàâçóíè ìóñòàõêàìëàø ó÷óí áåðèëãàí ñàâîëëàð.
Ìàâçóíè ìóñòàõêàìëàø ó÷óí áåðèëãàí ñàâîëëàð.
Ìàâçóíè ìóñòàõêàìëàø ó÷óí áåðèëãàí ñàâîëëàð.    
q. Øóðî äàâðèäàãè 3àíäàé ìàíáàëàðíè áèëàñèç?  
w. Øóðî äàâðè ðàñìèé ìàíáàëàð äåãàíäà íèìàíè òóøóíàñèç?  
e. Øóðî äàâðè òàðèõèãà îèä 3àíäàé òàä3è3îòëàðíè áèëàñèç?  
r. #àéñè ÷åò ýëëèê òàðèõ÷èëàð àñàðëàðèäà øóðî äàâðè òàðèõè åðèòèëãàí?  
t. Çàìîíàâèé òàä3è3îòëàðäà øóðî äàâðè òàðèõè 3àíäàé òàë3èí 3èëèíàäè? 
 
 
 
 
 
 
 
21-mavzu. Mustakillik davri tarixi manbalari 
 
Reja: 
1. Asosiy siyosiy-ijtimoiy vokealar.  
2. Rasmiy xujjatlar.  
3. Prezident I.A.Karimov asarlari.  
4. Mustakillik davri tarixi zamonaviy tadkikotlarda.  
 
Asosiy  tushunchalar.  Daslat  suvereniteti,  Mustakillik,  istiklol,  davlat  ramzlari. 
Oliy Majlis, Senat, Parlament, ma`naviyat, milliy istiklol goyasi, inson omili.  
 
Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati. 
1. I. Karimov, «Yuksak ma`naviyat engilmas kuch», -T., «O`zbekiston», 2008 yil;  
2. I.Karimov, «Bizdan ozod va obid Vatan kolsin», 2-jild.-Toshkent: «O`zbekiston», 
1996 yil;  

3. I. Karimov, «Vatan sajdagox kabi mukaddasdir», 3-jild.-Toshkent: «O`zbekiston», 
1996 yil;  
4. I. Karimov, «Bunyodkorlik yo`lidan», 4-jild.-Toshkent: «O`zbekiston», 1996 yil;  
5.  I.  Karimov,  «Yangicha  fikrlash  va  ishlash  davr  talabi»,  5-jild.-Toshkent: 
«O`zbekiston», 1997 yil; 
6.  I.  Karimov,  «Xavfsizlik  va  barkaror  tarakkiyot  yo`lida»,  6-jild.  Toshkent: 
«O`zbekiston», 1998 yil;  
7.  I.  Karimov,  «Biz  kelajagimizni  o`z  ko`limiz  bilan  kuramiz»,  7-jild.-Toshkent: 
«O`zbekiston», 1999 yil.  
 
Mustakillik  yillari  ijtimoiy-siyosiy  jarayonlarning  tezkorligi,  vokea  va 
xodisalarning  shiddatliligi,  olamu  odam  takdiriga  daxldor  bo`lgan  dunyoviy 
muammolaru  serkirra  xayotning  barcha  jabxalarini  kamrab  olgan  umumiy 
karashlarimizdan tortib, eng kichik, eng shaxsiy yumushlarimizgacha bo`lgan barcha 
xodisalarni o`zida mujassam etdi. Mudrok bosgan tuygularimizni junbushga keltirdi. 
Boshkacha kilib aytganda, xayotga tiyrakrok karaydigan bo`ldik. O`zligimizni anglay 
boshladik.  
Tabiiyki, bunday xayotiy zaruriyat barcha ijtimoiy-gumanitar fanlar katori tarix 
fani  oldiga  xam  yangi  vazifalar  ko`yadi.  Tadkikotchilar  birinchi  navbatda  xalkning 
istiklolga erishish yo`lidagi fidoyi mexnatini, milliy mustakillikka erishish yo`llari va 
vositalarini, 
milliy 
davlatchilik 
kurilishiga 
doir 
tajribani, 
istiklolni 
mustaxkamlashning  siyosiy,  iktisodiy,  ijtimoiy  va  ma`naviy  omillarini  o`rganish  va 
milliy  istiklol  mafkurasini  yaratish  kabi  bir  kator  muxim  muammolarni  xar 
tomonlama  mushoxada  kilmoklari  lozim.  Darxakikat,  o`rganishga,  tadkik  etishga, 
dastlabki ilmiy-nazariy xulosalarni o`rtaga tashlashga asos bor.  
2000  yil,  6  aprel  kuni  Ok  saroyda  mamlakat  Prezidenti  bir  gugux  olimlar, 
faylasuflar,  tarixchilar  va  mutaxassislar  bilan  uchrashib,  milliy  mafkura,  milliy  ong 
tarakkiyoti, uning zarurati xakida gapirdi.  
«Tarixiy xotirasiz kelajak yo`k»,-degan edi I.Karimov. Darxakikat, tarix xotirasi 
inson tarakkiyotiga kuchli ta`sir o`tkazadi, milliy istiklol mafkurasini shakllantirishda 
muxim  omil  bo`lib xizmat  kiladi.  Milliy  ong,  milliy  tafakkur xalk xalk  tarixi,  uning 
rivojlanish  boskichlarini  nechoglik  o`rganish,  undan  sabok  chikarish  bilan  boglik. 
Ulug  allomalar  aytganidek,  tarix  insonni  istikbolga  da`vat  etadi.  Ulkan 
yaratuvchilikni 
ragbatlantiradi. 
Zotan, 
uning 
murabbiylik, 
tarbiyachilik, 
yo`naltiruvchilik kuchi xuddi ana shunda.  
Shu  ma`noda  mamlakatimiz  raxbarining  O`zbekiston  Respublikasi  Prezidenti 
xuzuridagi Davlat va jamiyat kurilishi Akademiyasi koshida «O`zbekistonning yangi 
tarixi»  Markazini  tashkil  kilish  to`grisida  chikargan  Farmoyishi  katta  tarixiy  va 
siyosiy  axamiyatga  ega.  Ko`lingizdagi  «Mustakil  O`zbekiston  tarixi»  kitobi  ana shu 
xayrli yo`lda kilingan dastlabki ishdir. 
Kitobda O`zbekistonning davlat mustakilligiga erishishi, yangi jamiyatga o`tish 
davrida siyosiy isloxotlarning amalga oshirilishi, O`zbekistonda xukukiy demokratik 
davlat  kurilishi,  fukarolik  jamiyatining  shakllantirilishi,  iktisodiy  isloxatlarni 
chukurlashtirishga  doir  tadbirlar,  mamlakatda  ijtimoiy-siyosiy  barkarorlikning 
ta`minlash  omillari,  ma`naviy-ruxiy  poklanish  va  milliy  kadriyatlarning  tiklanishi 
xamda  O`zbekistonning  jaxon  xamjamiyatidan  munosib  o`rin  olishi  kabi  masalalar 
ko`rib chikiladi.  

Xullas,  «Mustakil  O`zbekiston  tarixi»  kitobi  ana  shu  tarixiy  jarayonlarni 
mumkin  kadar  to`larok  kamrab  olish,  uni  jamlash,  ma`lum  bir  tartibga  solish, 
kolaversa, ana shu jarayonlarni iloji boricha ko`prok o`rganish orzu-istagida vujudga 
keldi.  Darxakikat,  mustakillik  davrida  o`tgan  kunlarimiz  aloxida  o`rganishni,  tadkik 
etishni,  ilmiy  va  nazariy  xulosalar  chikarishni  takozo  etmokda.  Buning  o`ziga  xos 
asoslari bor.  
Birinchidan,  istiklol  yillarida  O`zbekiston  mustakil  suveren  davlat  sifatida 
jaxon  xamjamitida  o`ziga  xos  nufuzga  ega  bo`ldi.  U  o`zining  katta  ishlab  chikarish 
imkoniyatlari,  boy  akliy  va  jismoniy  saloxiyati,  tengsiz  tabiiy  boyliklari  bilan 
dunyoning  eng  rivojlangan  mamlakatlari  dikkatini  tortdi  va  ular  bilan  tengma-teng 
turib xamkorlik kilish kudratiga ega ekanligini ko`rsata oldi.  
Ikkinchidan,  eng  ogir,  mashakkatli  va  ziddiyatli  paytlarda,  o`tish  davrining 
o`ziga xos murakkabliklari mavjud bo`lgan bir vaktda mamlakatda siyosiy, ijtimoiy, 
iktisodiy  barkarorlikning  saklab  turilishi  mamlakat  xukumati  siyosatining  nakadar 
xayotiy  va  xalkchil  ekanligini  ko`rsatadi.  Ayniksa,  yuzdan  ortik  millat  va  ealt 
yashayotgan  mamlakatda  turli  akidalar  va  goyalar  ta`sirida  bo`lgan  axolining  talab-
extiyojlarini o`z vaktida kondirish, ularning karashlarini bir nuktada jamlash aloxida 
uddaburonlikni va kat`iyatlikni talab etadi. O`zbekiston xukumati xuddi ana shunday 
kat`iyatni ko`rsata bildi.  
Uchinchidan,  bozor  iunosabatlariga  o`tish  jarayonida  axolini  ijtimoiy 
ximoyalash,  dunyoviy  davlat  kurishning  aosi  bo`lgan  konun  ustivorligiga  erishish, 
konun  oldida  barchaning  tenligini  ta`minlash  tamoyillari  vujudga  keldi.  Tub 
isloxotlarning  Prezident  I.Karimov  tomonidan  ishlab  chikilgan  mashxur  besh 
tamoyili istiklolning dastlabki yillaridayok jaxon xamjamiyatida yukori baxolandi va 
to`la tan olindi.  
To`rtinchidan,  xorijiy  invalb  etish,  chet  ellik  ishbilarmonlar  bilan  yo`lga 
ko`yish,  shu  asosda  mamlakat  ishlab  chikarishini  tubdan  o`zgartirish,  uni  jaxonning 
eng  ilgor  texnologiyalari  bilan  kayta  jixozlantirish  yo`li  tutildi.  Bu  O`zbekistonning 
jamiyatni  bir  xolatdan  ikkinchi  bir  xolatga  o`tkazishda  barcha  yosh  mustakil 
mamlakatlar o`rtasida eng to`gri yo`l tanlaganini ko`rsatdi.  
Beshinchidan,  O`zbekiston  xukumatining  isloxchilik  siyosati  bevosita  xalk 
dunyokarashi, uning ming yillar mobaynida shakllangan urf-odatlari, an`analari bilan 
uygun xolda amalga oshirila boshlandi. «Bizdan ozod va obod Vatan kolsin», «Vatan 
sadagox  kabi  mukaddasdir»,  «Savob  ishni  xar  kim  kilish  kerak»,  «Farzandlarimiz 
bizdan  ko`ra  kuchli,  aklli,  dono  va  albatta  baxtli  bo`lishi  kerak»  singari  shiorlar 
xalkimizning  orzu-istagi,  umid  va  intilishlari  bilan  uygun  xolda  dunyoga  keldi. 
Bugungi  O`zbekistonning  tom  ma`noda  ma`naviy  tiklanish  va  ruxiy  poklanish 
maydoniga  aylanganligi  ana  shu  eng  ezgu  niyatlar  asosida  davlat  siyosati  va  xalk 
orzu-umidlarininguygunligi natijasidir.  
Ma`lumki,  jamiyat  tarakkiyotida  shaxsning  roli  benixoya  katta.  Ayniksa,  o`tish 
davrida  davlat  arbobining,  siyosiy  etakchiningo`rni  yana  xam  yakkolrok  ko`zga 
tashlanadi.  Chunki,  bu  paytda  xali  ma`lum  bir  siyosiy  tutum,  siyosiy  katlam  va 
jamiyatni yo`naltiradigan okim shakllanmagan, karashlar bir o`zanga tushmagan, turli 
karama-karshiliklar  va  ziddiyatlar  mavjud  bo`lgan  murakkab  bir  vaziyat  vujudga 
keladi.  Bunday  paytda  xalk  o`z  kelajagini  asosan  davlat  raxbariga  karab  belgilaydi. 
O`zining iymon-e`tikodini, takdirini u bilan boglaydi.  

Ana  shu  nuktai  nazardan  karaganda  mustakillikning  o`tgan  davrida 
mamlakatimizda  amalga  oshirilgan  keng  ko`lamli  ishlar  bevosita  davlat  raxbarining 
shaxsiyati,  uning  ish  uslubi,  vokea-xodisalarga  yondoshish  usuli  bilan  boglanib 
ketgan.  Xoxlaymizmi-yo`kmi,  davlat  arbobining  siyosiy  kiyofasi  o`tish  davrining 
noyob  maxsuli  sifatida  tarix  saxifalarida  Bosh  isloxotchi  kiyofasida  mustaxkam 
o`rnashgan  bo`ladi.  Demak,  mustakllik  davri  tarixini  o`rganar  ekanmiz,  bu  jarayon 
bevosita mamlakat Prezidenti I.Karimov faoliyati bilan uzviy boglanganligini yakkol 
ko`ramiz va uni saxifalarga aynan ko`chirishga intildik. Tarixiy xakikat xam, xayotiy 
va ilmiy xakikat xam shuni takozo etadi.  
Shubxasiz, yukorida tilga olingan masalalarni o`rganish va mushoxada kilish 
kishilarda  yuksak  ma`naviy  fazilatlarni  kamol  toptirish,  milliy  istiklol  mafkurasini 
shakllantirish,  yoshlarni  tarixiy  an`analarga,  umuminsoniy  kadriyatlarga  xurmat, 
Vatang muxabbat, istiklol goyalariga sadokat ruxida tarbiyalashga ko`maklashadi.        
Rasmiy  xujjatlar.  O`zbekiston  mustakilligiga  oid  rasmiy  xujjatlar  deganda 
sobik  sho`ro  davrining  xokimiyati  tizimi  so`nggi  karorlarini  tushunamiz.  Chunki 
mustakillik sobik ittifokning barxam topishi bilan yuzaga keldi. Bu davr xujjatlari bir 
kismi sobik ittifok tizimi kabul kilingan.  
Ikkinchi  gurux  rasmiy  xujjatlar  mustakil  O`zbekiston  raxbariyat  organlari 
tomonidan kabul klingan «Mustakillik dekloratsiyasi», «O`zbekiston konstitutsiyasi» 
va  boshka  konunlar,  Prezident  farmonlari,  vazirlar  maxkamasi  karorlari  va 
boshkalardir.  Ayrim  tarmok  xujjatlari  xam  yurtimiz  tarixini  o`rganishda  muxim 
axamiyat kasb etish mumkin.  
Prezident 
I.A.Karimov 
asarlari. 
O`zbekiston 
mustakil 
bo`lgach, 
tarakkiyotning 
asosiy 
yo`nalishlari 
O`zbekiston 
Respublikasi 
Prezidenti 
I.A.Karimovning  doklad  va  nutklarida,  monografik  asarlarida  aks  etgan. 
Mustakillikka erishish goyasi xalkimizga azaldan meros, shu maksad ajdodlar orkali 
ming  yilliklar  karidan  bizgacha  etib  kelmokda.  Prezident  I.Karimov  «Buyuk 
kelajagimizning  xukukiy  kafolati»  nomli  risolasida,  -  «O`zbek  millati  azaldan  o`z 
fikri  zikri,  o`z  istikloli  uchun  kurashib  yashagan».  Bunga  moziy  guvox.  Millatimiz 
tarixi  xakidagi  xakikat,  yurtimizning  fidoyi,  o`z  yo`lidan,  maslagidan,  so`zidan 
kaytmaydigan farzandlariga ochilishi lozim. Bilishimiz shar bo`lgan tarix saxifalarini 
kunt bilan varaklash xammamiz uchun xam karz, xam farz,-deganda ana shu xolatni 
nazarda  tutadi.  Xalkimizning  uzok  tarixi  u  o`z  o`tmishida  ozodlik,  istiklol  uchun 
tinimsiz kurash olib borganidan guvoxlik beradi.  
I.A.Karimov asarlarida ko`p asrlik tariximizdagi eng yirik tarixiy shaxslar Imom 
al-Buxoriy,  Axmad  al-Fargoniy,  Axmad  Yassaviy,  Jaloliddin  Mangu  Berdi,  Amir 
Temur,  Mirzo  Ulugbek  kabi  buyuk  ajdodlarimizning  jaxon  madaniyatiga  ko`shgan 
xissasi,  xamda  mustakil  respublikamiz  tarakkiyotining  ustuvor  yo`nalishlari  o`z 
aksini  topgan.  Bundan  tashkari  Prezident  davlat  raxbari  sifatida  respublikamizning 
xalkaro  mikyosida  olib  borayotgan  siyosatini  aniklaydi.  Mana  shuning  uchun  xam 
O`zbekiston  respublikasi  prezidenti  I.A.Karimov  asarlari  xalkimiz  tarixini 
o`rganishda  metodologik  ko`llanma  sifatida,  zamonaviy  jarayonlarni  o`rganishda 
mushim manba bo`lib xizmat kiladi.      
Eng  muxim  asarlari ingliz,  frantsuz,  ispan,  nemis,  xind,  xitoy,  arab kabi o`nlab 
turli  xorijiy  tillarga  tarjima  kilinib  chet  ellarda  bir  necha  bor  nashr  kilingan. 
Respublikamizda esa I.A.Karimov asarlarining 13 jildlik to`plami nashr kilingan.  

Mustakillik  davri  tarixi  zamonaviy  tadkikotlarda.  Mustakillik  azaldan 
insoniyatning  orzu-umidlari,  armon  va  iztiroblarini  o`zida  mujassam  etgan. 
Darxakikat,  inson  tabiatning  gultoji  sifatida  xamisha  ozodlik  va  xurriyatga  irtilib 
yashaydi.  U  xamisha  xar  jixatdan  o`zini  erkin  xis  kilishga,  taxlikasiz  turmush 
kechirishga  extiyoj  sezadi.  Shuning  uchun  xam  kishilik  tarixi  turli  davrlarda  er 
sharining  barcha  mintakalarida  ozodlik  uchun  kurashni,  shaklan  turlicha,  moxiyatan 
o`xshash bo`lgan xurriyatga intilish xodisalarini ko`p ko`rgan.  
 
 
Mavzuni mustaxkamlash uchun berilgan savollar. 
1. Mustaqillik deklaratsiyasi nimaW  
2. Prezident I.A.Karimov asarlarida Uzbekiston tarixi qanday eritilishiW  
3. Uzbekiston Oliy Davlat Organlari tug`risida ma`lumot qaysi manbada aks etganW  
4. Uzbekistonning xalqaro munosabatlari qanday manbalarda eritilganW 
 


Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling