Uzbekiston Respublikasi Xalq Ta`lim Vazirligi Ajiniez nomidagi Nukus Davlat Pedagogika Instituti Tarix kafedrasi


T74k8sh  Man7sc48p5s  8n  5h3  B4858sh  M7s37m  b6  R837  Cha4l3s.-L9nd9nU`


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/24
Sana12.02.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

T74k8sh  Man7sc48p5s  8n  5h3  B4858sh  M7s37m  b6  R837  Cha4l3s.-L9nd9nU` 
a`hhh.  n`qg`  p.).  katalogidagi  manba  tavsifi  printsipini  keltiramiz.  Unda  ezma 
manbaning  muzeydagi  tartib  rakami  birinchi  bulib  sarlavxa  urnida  berilib,  sungra 
kulezmaning  kodikologik  xususiyatlari,  varaklar  soni,  ulchami,  saxifadagi  satrlar 
soni, satr uzunligi, xati, ziynatlari aloxida, ixcham tarzda berilgan. Sungra asar nomi 
asl nusxada, ya`ni arab alifbosida va uning tarjimasi ajratilib berilgan. Sungra muallif 
nomi va asarning boshlanishi va oxiridagi jumlalar aslida, arab alifbosida keltirilgan. 
Ana  undan  keyin  muallif  tugrisidagi  va  asar  tarkibi,  mazmuni  baen  etilib,  tavsif 
oxirida asar tarixnavisligi ya`ni urganilishi tugrisidagi ma`lumotlar berilgan. 
Qator 
mavjud 
kataloglar 
asosida 
Uzbekiston 
Respublikasi 
Fanlar 
Akademiyasining  Abu  Rayxon  Beruniy  nomidagi  Sharkshunoslik  instituti  olimlari 
xam  uzlaricha  kulezma  manbalarni  ilmiy  tavsifga  olish  usulini  ishlab  chikkanlar  va 
bu  ilmiy  usul  D.Yu.Yusupova  va  R.P.Jalilovalar  tomonidan  tartib  berilgan 
G`Sobranie vostochnix rukopisey AN RUz. IstoriyaG` (G`TarixG`) nomli katalogida 
foydalanilgan. Ushbu G`TarixG` katalogida manbaning kuyidagicha tavsifi berilgan; 
Sarlavxa  sifatida  asar  nomi  asl  nusxada  va  uning  tarjimasi,  kilezmaning  xazinadagi 
tartib  rakami  va  ushbu  katalogdagi  rakami  keltirilgan.  Sungra  asar  muallifi  nomi 
bilan asosiy tavsif boshlanadi. Undan keyin muallif tugrisida (imkon darajasida tilik), 
asar mazmunining tarkibi va kiskacha baeni (annotatsiyasi) keltiriladi. Tavsif ixcham 
kodikologik  ma`lumotlar-xati,  kogozi,  ziynati,  xattot  nomi,  kilezmaning  kitobat 
tarixi, nuksoni, varaklar soni, ulchami va adabietlar (bibliografiya) nomlarini keltirish 
bilan tugallanadi.  
Bulardan  tashkari  ezma  manbalarni  tavsiflashning  komusiy  eki  entsiklopedik 
printsipi  xam  mavjud.  Biz  uning  namunasini  G`Uzbekiston  entsiklopediyasiG`  va 
G`Uzbekiston milliy entsiklopediyasiG` saxifalarida kurishimiz mumkin.   
Mustakillik  davrida  manbashunoslikka  oid  akademik  B.A.Ashmedovning 
G`Uçáåêèñòîí  xàëkëàðè  òàðèõè  ìàíáàëàðèG`  (T.U`  G`Ukèòóâ÷èG`,  1991)  va  
G`Uzbekiston  tarixi  manbalariG`  (ikkinchi  tuldirilgan  nashri.-T.  Ukituvchi,  2001) 
asarlari chop etilgan edi. Olim manbalarning ezilgan tillariga karab va yana shukukiy 
xujjatlar,  ezishmalar,  geografiya  va  kosmografiyaga  oid  asarlar,  biografik,  memuar 
asarlar, sayexlarning, elchilarning esdaliklari mavjudligini kayd etadi.  
B.A.Ashmedov ezma tarixiy manbalarni ikki turga biladi. 
 a`)  Oliy  va  maxalliy  xukmdorlar  maxkamasidan  chikkan  rasmiy  xujjatlar 
(erliklar,  farmonlar,  inoyatnomalar  va  boshkalar).  Ushbu  asarlarda  ezma  manbalar 
aloxida  emas,  balki muallif nomi  ostida keltirilgan. Bundan  tashkari tarixchi xar bir 
tarixiy  davrga  kiska  ta`rif  bergan.  Mazkur  darsliklarning  ijobiy  xususiyati  sifatida 
ularda  daliliy  ma`lumotlarni  kupliligi,  ilmiyligini  kayd  etish  mumkin.  Fakat  ularda 
materiallar akademik nashrlar kabi joylashtirilgan va dars utish xususiyatlari inobatga 
olinmagan.  

A.Shabibullaevning G`Adabiy  manbashunoslik va matnshunoslikG` (T. TDShI. 
2000)  killanmasi  va  A.A.Madraimov  tuzgan  G`Manbashunoslikdan  ma`ruzalar 
majmuasiG`  (T.  TDPU  2001)da  ezma  manbalar  tugrisida  talabalarga  ma`lumotlar 
berish  dars  jaraeni  xususiyatlarini    e`tiborga  olishga  xarakat  kilingan.  Fakat 
A.Shabibullaev  killanmasida  adabiy  manbashunoslikka  katta  e`tibor  berilgan.  Unda 
dars kuyidagi tartibda tuzilgan.  
1.  Mavzu  nomi.  2.  Adabietlar.  3.  Dars  mazmunining  kiska  izoshi.  Sungra  dars 
mazmuni baeni, aloxida atamalar va oxirida savollar berilgan. 
A.A.Madraimov  tuzgan  ma`ruzalar  matnida  dars  jaraenining    tartibi 
kuyidagichadir.  1.  Mavzu  nomi.  2.  Dars  rejasi.  3.  Asosiy  tushunchalar.  4.  Darsning 
mufassal  mazmuni.  5.  Materialni  mustashkamlash  uchun  savollar  va  oxirida 
adabietlar ruyxati keltirilgan.  
Ushbu  maxsus  kataloglar  va  darsliklardan  tashkari  kilezma  kitob  tugrisida  va 
shark manbashunosligiga oid tuplam va kitoblar xam mavjud bulib, ulardagi muxim 
ezma  manbalarning  Xar  biriga  Aloxida  e`tibor  berilmagan.  Lekin  ularda  eng 
muximlari  tugrisida  matn  orasida  ma`lumotlar  keltiriladi  xamda  manbalarning 
umumiy  xususiyatlari  tadkik  etilgan.  Zikr  etilgan  darslik  va  killanma,  maxsus 
adabietlarning  barchasida  uziga  xos  foydali  ma`lumotlar  mavjudligini  tan  olamiz. 
Lekin  ularning  birontasini  ilmiy-metodik  jishatdan  talabalarga  manbalar  tugrisida 
dars berish uchun mukammal namuna deb olish mumkin emas.  
Mavjud  ilmiy  adabietlaríèng  òàshëèëè  va  kafedramizdagi  tajribalarimiz  asosida 
ezma  manbalar  tugrisidagi  texnik  ma`lumotlar  va  asar    mazmuni  talabalarga 
kompleks  tarzda  tushuntirishning  eng  samarali  va  ilmiy-metodik  asoslarini  ishlab 
chikishga xarakat kilindi.   
Talabalarga  manba  tugrisida  kompleks  tarzda  ma`lumot  berish  kerak.  Bu  esa 
ezma  manbaning  kodikologik  ma`lumotlar,  muallif  va  uning  yashagan  davri,  asar 
tarkibi va mazmuni taxlili, uning tarixnavisligini tushuntirishdan iboratdir. Darsning 
uziga  xos  xususiyatlari  sifatida  uning  rejasi,  mavzuga  oid  asosiy  tushunchalar  va 
kushimcha kirgazmali kurollardan foydalanishni kayd etish mumkin.    
Ezma  manbalar  tugrisidagi  ma`lumotlarni  kuyidagi  tartibda  tushuntirishni  eng 
ma`kul va samarali ilmiy metodologik uslub deb shisoblayman.  
Kodikologik  ma`lumot  eki  taxlil  deganda  ezma  manba,  uning  muallifining 
nomlari va noeb kulezmalar tugrisidagi ma`lumotlarni baen etish tushuniladi. Bunday 
ma`lumotlar  5  dan    9  gacha  bilishi  mumkin.  (Bundan  ortikcha  ma`lumot  talabani 
e`tiborini  susaytirishi  mumkin).  Bular  kodikologik  eki  kilezma  tugrisidagi 
ma`lumotlar xisoblanadi. Kodikologiya suzi lotincha ñod3x-kodeksdan olingan bulib 
kilezma kitobning uziga xos xususiyatlarini anglatadi.  
Kodikologik ma`lumotlar asar nomidan tashkari yana kuyidagilardan iboratdir.  
q.
 
Muallifning nomi (xaet yillari);  
w.
 
Asarning yaratilgan vakti;  
e.
 
Kilezmaning tartib rakami va saklanaetgan joyi;  
r.
 
Eng kadimgi kilezmaning yaratilgan vakti va joyi; 
t.
 
Kilezmaning varaklar soni va ilchami. 
Ularning  ayrimlarini  B.A.Ashmedov  manbaning  tashki  belgilari-kilezma 
mukovasi,  kogozi  va  xatidan  tashkari  asarning  ezilgan  vakti,  joyi,  muallifi,  ezilish 
sabablari, asar ezilgan vaktdagi ijtimoiy-siesiy mushit, deb tushuntiradi.    
Bular kilezma asar tugrisidagi eng ixcham kodikologik ma`lumot xisoblanadi. 

Pedagog  urganilaetgan  manbaning  ilmiy  axamiyatidan  kelib  chikib,  yana 
kuydagi  kushimcha  ma`lumotlar  bilan  tuldirish  mumkin  va  ularni  kilezma  asar 
tugrisidagi batafsil ma`lumotlar deb atashimiz mumkin. Ular kuyidagilardir.  
q.
 
Shattotning nomi va xat turi; 
w.
 
Kulezmaning kichirilgan joyi;  
e.
 
Paleografik  xususiyatlari  (sieshi,  kogozi  va  kilezmaning  uziga  xos 
xususiyatlari);  
r.
 
Kulezma xotimasi-kalofon.  
 Pedagog-mutaxasis uz bilim saviyasiga kura va ixtieri bilan bu ma`lumotlarning 
barchasini  eki  ulardan  ayrimlarini  tanlab  talabalarga  tushuntirishi  mumkin.  Sunggi 
tadkikotlar  shuni  kirsatadiki,  bir  manba,  kilezma  kitob,  bitik  tugrisida  60  dan  zied 
texnik,  kodikologik  ma`lumot  mavjud.  Albatta  bularning  aksariyati  fakat  sof  ilmiy 
akademik tadkikotlarda  istifoda etiladi. 
Oliy  ta`lim  tizimining  birinchi  boskichi  uchun  asar  tugrisidagi  9  ta  eslatilgan 
kodikologik ma`lumotlarni kifoya deb uylaymiz. 
 
Asa4 m7all8f8 va 7n8ng 6ashagan dav48. 
Kulezmadagi asar  muallifi  va uning  yashagan davri  tugrisida  ixcham  ma`lumot 
keltirilishi zarur. Odatda shark tarixchilari nomlari ixcham tarzda va tula keltirilishi, 
imkon darajasida nomlar originalda ya`ni arab alifbosida berilishi kerak. Muallifning 
tugilgan  yili  va  vafoti,  yaratgan  asosiy  asarlari,  ularning  kiskacha  mazmuni 
keltirilishi  maksadga  muvofikdir.  Shuningdek,  muallif  yashagan  davr,  jamiyat 
tugrisida xam talabalarga tushuncha berish zarur.  
 
Asa4n8ng 5a4k8b8 va mazm7n8 5axl8l8 
Talabalarga  manbaning  kodikologik  xusiyatlaridan  tashkari  ezma  manbalardagi 
asarning  tarkibi  va  umumiy  mazmunini  xam  tushuntirish  lozim.  Bularni 
B.A.Axmedov  manbaning  ichki  belgilari  deb  atagan.  Asar  mazmuni  va  uning 
tarkibini tushuntirishda pedagoglar  talabalarga kuyidagi ilmiy ma`lumotlarni berishi 
zarur deb shisoblayman. 
1. Asarning umumiy xarakteri;  
2. Asarning tarkibini taxlili; 
3.  Asarning  mazmunini  taxlil  kilish,  goyaviy-siesiy  saviyasi  va  ilmiy  kiymatini 
aniklash masalalari nazarda tutadi;  
4. Asarning uziga xos xususiyatlari; 
5. Asarning uz soshasiga kishgan yangiligi va uning ilmiy axamiyatini aniklash. 
 
Manbadagi asarning umumiy xarakteri. 
Manbadagi  asarning  umumiy  xarakteri  deganda,  asar  mazmunining  umumiy 
tarixga, masalan, G`Tarixi TabariyG`, G`Ravzat us-safoG`, G`Jomi ut-tavorixG` kabi 
asarlarga  xos  xususiyatlarini  aniklash  nazarda  tutiladi.  Eki  sulolalar  tarixi-G`Tarixi 
BayshakiyG`,  G`Tarixi  salotini  mangitiyaG`  kabi  asarlarga  xos  xususiyatlarni 
aniklash tushuniladi.  
Bulardan  tashkari  yana  xotira  xarakterdagi  manbalar-G`Temur  tuzuklariG`, 
G`BoburnomaG`, G`Tarixi RashidiyG` kabi asarlar xususiyatlari xam mavjud.  
Sof tarixiy asarlardan tashkari manba sifatida yana tazkiralar-shoirlar, adiblar va 
tasavuf namoendalari tugrisidagi majmualar xam katta ilmiy tarixiy axamiyatga ega.  

Din  namoendalar  tugrisida  agiografik  xarakterdagi  asarlar  xam  muxim  tarixiy 
manba bulib xizmat kilishi mumkin. Bulardan tashkari ezma edgorliklardan, ayniksa, 
maktublar va shujjatlar  namunalaridan manbashunoslik darslarida va shu soshaga oid 
maxsus tadkikotlarda foydalanish mumkin. 
Bu  erda  keltirilgan  asar  xarakteri  tugrisidagi  ma`lumotlar  bakalavrlar  uchun 
kifoya  deb  shisoblayman.  Ezma  manba  va  undagi  asar  tugrisidagi  boshka  tafsilotlar 
maxsus ilmiy tadkikotlarda istifoda etiladi. 
 
Asar tarkibining taxlili. 
An`anaga kura, tarixiy asarlar G`Bismilloshi Rashmonu RaximG` suzidan keyin 
xamd,  tashmid-Alloxga  xamdu  sano  bilan  boshlanadi.  Sungra  na`t-Muxammad 
Paygambarning  ta`rifi,    maktovi  bitiladi.  Yana  turt  saxobalar-Xalifai  Roshidin  ya`ni 
tugri  yildan  yurgan  xalifalar-Abubakr  Siddik,  Umar,  Usmon  va  Alilarning  madshi 
urin  oladi.  Shundan  keyin  tarixchi  uz  asariga  shomiylik  kilgan  shaxsni  uluglaydi. 
Aloxida ibora G`Ammo ba`dG`  suzidan sung muallif uzi va ezmokchi bulgan asari 
tugrisida  ixcham  ma`lumot  eki  shu  xususida  ayrim  tafsilotlarni  zikr  etadi.  Buni 
mualliflar mukaddima eki debocha deb ataydilar. Mana shundan sung asarning asosiy 
mazmuni baen etiladi. Tarixiy asarlarda asosan ikki uslubda vokealar baen etiladi. 
a)  Xronologik  tartibda  ya`ni  yilma-yil.  Bu  tartibda  G`Tarixi  TabariyG`, 
G`Mujmali  FasixiyG`,  G`Matla`  as-sa`daynG`  va  G`BoburnomaG`  kabi  asarlar 
yaratilgan.  
b)  Tarixiy asarlarda eng muxim vokealar Aloxida sarlavsha  ostida baen etiladi. 
Bundan  tashkari  turli  shududlarda  yuz  bergan  vokealar  Aloxida  baen  etilishi 
mumkin. Yana ayrim tarixiy asarlarda yukoridagi usullar aralash sholida xam kelishi 
mumkin.    
Manbaning mazmuniga karab taxlil etish. 
Xar bir asarning mazmuni muallifning uz oldiga kuygan maksad va vazifalaridan 
kelib chikib eritilgan biladi.  Manbadagi asarning mazmunini eritish juda muxim va 
ma`suliyatli  ish  bulib,  kitob  bilan  tula  tanishib  chikishni  takazo  etadi.  Pedagog-
mutaxasis  ezma  manbalardagi  asarning  boy  mazmunini  talabalarga  ixcham  tarzda 
baen  etishi  zarur.  Bunda  ezma  manbalar  tugrisidagi  mavjud  tavsif-kataloglar  xamda 
entsiklopedik ma`lumotlardan foydalanishi mumkin. Umumiy tarixga oid asarlarning 
aksariyatida vokealar baeni uz xususiyatiga kura ikki xil bilishi mumkin:  
a)  Boshka  tarixchilar  tomonidan  baen  etilgan  vokealar  zikrini  muallif  ixcham 
sholda eki aynan keltiriladi. Asarning bu kismini kompilyatsiya ya`ni uzlashtirma 
deb ataladi. Kompilyatsiya suzi inglizcha ñ9mp8le-tuzmok ma`nosini anglatadi.  
b) Muallifning shaxsan uzi ma`lumot yigib vokealarni baen etgan kismi original, 
yangi kismi deb ataladi 
 
Manbaning uziga xos xususiyatlarini taxlil etish. 
Ezma  manbalar  tugrisida  talabalarga  ma`lumot  berishda  ularning  Xar  birining 
uziga xos xususiyatlarini ajratib kirsatish juda muximdir. Chunki Xar bir manba, asar 
albatta  boshkalardan  kator  xususiyatlari  bilan,  kaysi  vokealarni  baeni  mavjudligi 
bilan,  kay  tarzda  baen  etilishi  bilan,  kanday  manfaatlarni  ifoda  etgani  bilan  uzaro 
farklanib turadi.  Asarning  uziga xos xususiyatlarini  aniklashda uning kanday  tarixiy 
asarlarga  uxshashligi,  ulardan  farki,  xamda  kanday  manbalardan  foydalanib 
yaratilganligiga Aloxida e`tibor berish zarur. 

 
Asarning uz soxasiga kushgan yangiligi va uning ilmiy axamiyatini aniklash. 
Ezma manbadagi asar mazmunining taxlili, uning tarix fani tarakkietiga kishgan 
yangiligi, xissasi bilan belgilash bilan yakunlanadi. Ya`ni kaysi vokealar birinchi bor 
eritilgan.  Avvalgi  eritilgan  vokealar  baeni  kay  tarzda  talkin  etilgan.  Asarda  baen 
etilgan  vokealar  yurtimiz  tarakkietiga  kay  tarzda  ta`sir  etgan.    Aynan  shu  masalalar 
asarning  yurtimiz  tarixini  irganishdagi  ilmiy  axamiyatini  ochib  berishga  xizmat 
kiladi.  
 
Manbaning irganilishi, uning tarixnavisligi 
Manbaning  irganilishi,  uning  tarixnavisligi  maxsus  kushimcha  tarixnavislik 
fanida  kay  darajada  eritilganligini  aniklash  xam  muxim  axamiyatga  ega.  Chunki 
bulgusi  pedagoglar  ushbu  manbalar  ustida  mustakil  tadkikot  olib  borishlari  uchun 
ilmiy  asos  yaratiladi.  Manbaning  irganilish  tarixi  maxsus  tarixnavislik  erdamchi 
fanida  tadkik  etilsa-da,  manbashunoslikda  xam  uning  tugrisida  ixcham  ma`lumot 
berish zarur deb iylayman. 
Bunda  asosan  manbaning  kulezmalari  kay  darajada  irganilgani,  asarning  asl 
matni,  zamonaviy  matbaa  usulida-faksimile,  litografik  va  terma  tarzda  chop 
etilganmi,  nashir  ya`ni  nashrga  tayerlovchi  nomi,  nashrga  ezilgan  suz  boshi,  ilova 
kilingan izoshlar va kursatkichlar mavjudligini kayd etish maksadga muvofikdir. 
 
 
4. Mavzu. Kadimgi zamon tarixi manbalari 
(Miloddan avvalgi VI-milodning V asrlari) 
 
Reja: 
1. Asosiy ijtimoiy-siyosiy vokealar. 
2. Kadimgi Eron va xind manbalari. 
3. Kadimgi yunon va Rim manbalari. 
 
Asosiy  tushunchalar:  «Avesto»  arxeologik  manbalar  Xitoy,  Eron,  Yunon  va 
Rim manbalari; katiba tasviriy sur`at, tarixiy yozuvlar, rel`ef.     
   
1. I.A.Karimov. «Yuksak ma`naviyat engilmas kuch»-T., 2008. 
2. B.A.Axmedov. O`zbekiston tarixi manbalari.-T., “O`kituvchi”. 2001. 
3.  T.S.Saidkulov.  O`rta  Osiyo  xalklari  tarixining  tarixnavisligidan  lavxalar.-T., 
“O`kituvchi”. 1993.  
4. Istoriya. Sostaviteli D. Yu. Yusupova, R.P.Djalilova. –Tashkent: “Fan”. 1998.  
5.  Rukopisnaya  kniga  v  kul`turax  narodov  Vostoka.  Kniga  pervaya.-Moskva: 
‘’Nauka’’. 1987. 
6. B.A.Axmedov. Istoriko-geograficheskaya literatura Sredney Azii. XU1-XVIII vv. 
(Pismennie pamyatniki).-T.“Fan”, 1985. 
 
 
O`zbekiston  xududi  xam  Eron,  Xindiston,  Mesopotamiya,  Yunoniston,  Rim, 
Misr  va  Xitoy  singari  mamlakatlar  kabi  ilk  madaniyat  o`choklaridan  xisoblanadi. 
Lekin uning kadimiy  madaniyati xakida ma`lumotlar juda kam saklanib kolgan. Biz 

yurtimizning  fakat  miloddan  avvalgm  VI  asrlardan  keyingi  ijtimoiy-siyosiy  xayoti 
xakida ma`lum darajada yozma ma`lumotlarga egamiz. 
Eron, Xindiston va ayniksa, kadimgi Yunoniston va Rim manbalarida saklangan 
ma`lumotlarga  karaganda,  kadim  zamonlarda    xozirgi  O`zbekiston  xududida 
istikomat kilgan saklar, massagetlar va boshka kabilalar urugchilik tuzumini boshdan 
kechirganlar,  chorvachilik,  kisman  dexkonchilik  xamda  xunarmandchilik  bilan 
shugullanganlar. 
Miloddan  avvalgi  VI  asrda  yurtimiz  Axamoniylar  davlati  (miloddan  avvalgi 
550  –  330  yillar)  asoratiga  tushib  koldi.  Ana  shu  davrda  bu  erda  istikomat  kilgan 
xalklar  xayotida  muxim  ijtimoiy-siyosiy  o`zgarishlar  sodir  bo`ldi.  Urug  jamoalari 
orasida  tabakalanish  boshlandi:  yangidan  paydo  bo`lgan  urug  aslzodalari  serunum 
erlarni egallab oldilar, kul mexnati xamda erkin jamoa a`zolari zulm kilish yo`li bilan 
boyib  bordilar.  Shu  tarika  jamiyatning  tabakalanish  jarayoni  kuchaydi  va  kuldorlik 
jamiyati paydo bo`ldi. 
Bu  davrning  o`zisha  xos  xususiyatlaridan  biri  shuki,  miloddan  avvalgi  VII 
asrda yurtimiz xududida, masalan Balx va Xorazmda otashparastlik –zardushtlik dini 
paydo bo`ldi va keng tarkaldi. 
Axamoniylar va ularning maxalliy noiblari baribir axolini to`la itoatla tutib tura 
olmadilar.  Xalkimizning  chet  el  boskinchilariga  karshi  kurashi  kuchaydi.  Natijada 
miloddan  avvalgi  VI  asr  o`rtalariga  kelib  Xorazm  mustakillikni  ko`lga  kiritib  oldi. 
Saklar  va  massagetlar  xam  o`z  ozodligi  uchun  tinmay  kurash  olib  bordilar.  Eron 
xukmdorlari  bilan  yurtimiz  xalklari  o`rtasida  uzluksiz  davom  etgan  urushlar 
Axamoniylar  davlatini  kuchsizlantirdi  va  Eronning  Iskandar  Zulkarnayn  (miloddan 
avvalgi 336 – 323 yy.) tarafidan bosib olinishini birmuncha osonlashtirdi. 
Iskandar  Zulkarnaynning  yurishlari  (miloddan  avvalgi  334-324  yy.)  yurtimiz 
ijtimoiy-siyosiy  tarakkiyotiga  ta`sir  ko`rsatdi:  katta  er  egalari  bo`lmish  maxalliy 
aslzodalarning mavkei yanada mustaxkamlandi. 
Ma`lumki, Iskandar Zulkarnayn vafotidan (miloddan avvalgi 323 yil 13 iyun`) 
ma`lum  vakt  (taxminan  75  yil)  o`tgach,  uning  ulkan  saltanati  mayda-mayda 
davlatlarga bo`linib ketdi. 
Miloddan  avvalgi  taxminan  250  yili  Buyuk  Makedoniya  saltanatining 
Baktriyadagi  noibi  Diodot  mustakillik  e`lon  kildi  va  Yunon-Baktriya  davlatiga  asos 
soldi.  Bu  davlat  tarkibiga  Sirdaryo  bilan  Ind  daryosi  yukori  okimlarigacha  bo`lgan 
erlar va xalklar karar edi. 
Xozirgi  Turkmanistonning  janubiy  tumanlari  xam  mustakillikka  erishdi.  Bu 
erla xokimiyat tepasiga nufuzli Arshakiylar urugining boshliklari o`tkizildi. 
Miloddan  avvalgi  190  yili  Magnesiya  yonida  bo`lgan  janglarda  Rim 
ko`shinlari  Buyuk  Antiox  (miloddan  avvalgi  242-187  yy.)  ko`shinlarini  tor-mor 
keltirib,  Salavkiylar  xukmronligiga  kakshatkich  zarba  berdilar.  Bu  xol  Yunon-
Baktriya, ayniksa Parfiyaning kuchayishiga yo`l ochib berdi.      
Miloddan  avvalgi  II  asrning  40-yillarida  Parfiya  butun  Eron  va 
Mesrpotamiyaning  katta  kismini  o`ziga  karatib  olib,  yirik  kuldor  davlatga  aylandi. 
Poytaxt  Ekbatana  (Xamadon)dan  evfrat  bo`ylariga,  xozirgi  Bagdod  yonida 
joylashgan Ktesifonga ko`chirildi.   
Taxminan  o`sha  vaktlarda  Yunon-Baktriya  davlati  xam  o`z  chegaralarini 
birmuncha  kengaytirib  oldi.  Evfidem,  Demetriy  va  Eakradit  zamonida  So`gdiyona, 
Baktriya, Araxosiya (xozirgi Afgonistonning Garbiy kismini o`z ichiga olgan xudud) 

va  Ariya  (xozirgi  Afgonistonning  markaziy  kismi),  boshkacha  so`z  bilan  aytganda 
xozirgi O`zbekiston, Tojikiston, Eronning sharkiy kismi xamda Afgonistonning katta 
kismi Yunon-Baktriya davlati tarkibiga kirar edi. 
Lekin,  Yunon-Baktriyaning  ichki  axvoli  u  kadar  mustaxkam  emas  edi. 
Maxalliy  xalk  bilan  yunon-makedoniyalik  xokimlar    o`rtasidagi  ziddiyat  tobora 
chukurlashib  bordi,  chet  el  boskinchilariga  karshi  ko`zgolonlar  kuchaydi.  Xalk 
xarakati,  ayniksa,  So`gdiyonada  keskin  tus  oldi.  Natijada  miloddan  avvalgi  II  asr 
oxirlari  va  I  asr  boshlarida  So`gdiyona  mustakillikni  ko`lga  kiritishga    muvaffak 
bo`ldi.  Yunon-Baktriya  imperiyasining  boshka  o`lkalarida  xam  mustakillik  uchun 
kurash kuchaydi. 
Kadimdan Shimoliy Xitoyda istikomat kilib kelgan xunnlar miloddin avvalgi II 
asr  oxirlarida  xitoylar  tayziki  ostida  garbga  karab  chekinishga  majbur  bo`ldilar  va 
Sharkiy  Turkiston  xamda  ettisuv  voxasida  ko`chib  yurgan  skif  (xitoy  manbalarida 
yuechji,  antik  adabiyotda  toxarlar  nomi  bilan  mashxur)  va  usun`  kabilalarini  surib 
chikardilar.  Okibatda  yuechji  (toxar)  va  usunlar  So`gdiyona  va  Baktriya  xududiga 
ko`chib o`tdilar va bu erda saklar va boshka maxalliy kabilalar bilan ko`shilib, avval 
So`gd,  milodning  taxminan  128-yili  Yunon-Baktriya  davlatiga  karam  boshka 
o`lkalarni xam to Ind daryosigacha istilo kilishga muvaffak bo`ldilar. 
Shunday  kilib,  Yunon-Baktriya  davlati  o`rnida  yuechjilar  (toxarlar)  davlati 
tashkil topti. Bu davlat tarixda Kushonlar davlati nomi bilan mashxurdir. Kushonlar 
davlatiga  xozirgi  O`zbekistonning  katta  kismi,  Afgoniston,  Shimoliy  Xindiston  va 
Pokistonning  shimoliy-garbiy  kismi  karagan  bo`lib  ayniksa  Kanishka  va  uning  taxt 
vorisi  Xuvishka    xukmronlik  kilgan  yillari  kuchaydi.  Lekin  milodning  11  asri 
o`rtalarida bu davlatning xam inkirozi boshlandi va 1U asrga kelib mayda davlatlarga 
bo`linib ketdi. 
Yurtimiz  xududida  xukm  surgan  kadimiy  davlatlardan  yana  biri  Kang  va 
Fargona (Parkana)dir. 
Kang davlati tarkibiga Buxoro, Shaxrisabz, Kattako`rgon, Toshkent viloyati va 
Xorazmning  shimoliy  kismi  kirgan.  Davlat  tepasida  jabgu  (xitoy  manbalarida 
chaovu) turgan. 
Miloddin avvalgi 11-1 asrlarda Fargonada xam mustakil davlat bo`lgan. Xitoy 
manbalarida  keltirilgan  ma`lumotlarga  karaganda,  Fargonada  xunarmandchilik, 
ayniksa dexkonchilik rivoj topgan kadimiy mamlakat bo`lib, uning 70ga yakin katta-
kichik  shaxarlari  Kuba-Kuva,  Gaushan-O`zgan,  Ershi  –  Marxamat,  Go`y-Shan`  –
Koson  va  boshkalar  bo`lgan.  Maxalliy  xalk  dexkonchilik  va  bogdorchilik  bilan 
shugullangan,  arpa,  bugdoy,  sholi,  beda,  uzum,  anor,  poliz  ekinlari  va  boshkalarni 
etishtirgan. 
104-101 yillar orasida Xitoy ko`shinlari Fargonaga ikki marta bostirib kirdilar. 
Birinchi  yurish  104  yili  xitoy  ko`shinlarining  tor-mor  keltirilishi  bilan  tugadi.  
Ikkinchi marta 101 yili 60 000 kishilik xitoy ko`shini Fargonaning yirik shaxarlaridan 
Ershini  (xozirgi  Andijon  viloyatiga  karashli  Marxamat  kishlogi  o`rnida  bo`lgan) 
kamal kildilar. Lekin shaxarni ola olmadilar, sulx tuzib va ozgina o`lpon 3000 bosh ot 
olib kaytib ketishga majbur bo`ldilar. 

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling