Uzbekiston Respublikasi Xalq Ta`lim Vazirligi Ajiniez nomidagi Nukus Davlat Pedagogika Instituti Tarix kafedrasi


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet5/24
Sana12.02.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Strabon  (miloddan  avvalgi  63  –  milodning  23  y.)  kadimgi  Yunonistonning 
atokli  geograf  olimlaridan,  asli  amosiyalik  (Pont  podshoxlarining  karorgoxlaridan), 
nufuzli  va  badavlat  oiladan  chikkan,  mashxur  yunon  faylasufi  Aristotel`ning 
(miloddan avvalgi 384-322-yy.) shogirdi, kariyb 80 yil umr ko`rgan.  
Strabonni  dunyoga  tanitgan  uning  17  kitobdan  iborat  “Geografiya”  nomli 
asaridir.  Asarning  1-2-  kitoblari    “Mukaddima”  deb  ataladi  va  unda  geografiya  ilmi 
va  uning  xokimlar,  sarkardalar  va  savdogarlar  faoliyatidagi  o`rni  va  roli  xakida  gap 
boradi.  Eratosfen,  Poseydon  va  Polibiyning    er  tuzilishi  xakidagi  ta`limoti  tankid 
kilinadi, er yuzini tavsiflash xakida umumiy tushuncha bkriladi. 
3-10-  kitoblarida  evropa  mamlakatlarining  tavsifiga,  shundan  8-10-  kitoblar 
Ellada va unga tutash mamlakatlarga bagishlangan. 
Asarda Osiyo mamlakatlariga katta o`rin berilib, ular to`grisida 11-16 kitoblarda 
ma`lumot berilgan. 17 kitob Afrika mamlakatlariga bogishlangan. 
Strabon  Polibiyning  “Umimiy  tarix”ini  davom  ettirib,  unga  miloddan  avvalgi 
146-31-  yillar  orasida  bo`lib  o`tgan  vokealarni  ko`shgan.  Afsuski,  bu  muxim  asar 
bizning  zamonimizgacha  etib  kelmagan,  lekin  kning  ayrim  kismlari,  xususan 
O`zbekiston tarixidan xabar beruvchi ayrim parchalar olimning  “Geografiya” nomli 
asariga kirib kolib saklangan. 
Strabonning  “Geografiya”sida  Girkaniya,  Parfiya,  Baktriya  va  Margiyonaning 
tabiiy  xolati,  shaxarlari,  kisman  ularga  borish  yo`llari,  Oxa  (Xarrirud),  Oks  va 
Yaksart  daryolari  xakida,  O`zbekistonning  kadimiy  xalklari  –  saklar,  massagetlar, 
daylar,  atasiyalar,  toxarlar  xamda  xorazmliklar  va  ularning  kelib  chikishi,  bu 
xalklarning  turmushi,  urf-odati  va  e`tikodi,  shuningdek  Parfiya  va  Baktriyaning 
miloddan  avvalgi  111  asrning  birinchi  choragidagi  ichki  axvoli  va  o`zaro 
munosabatlari xakida muxim va kimmatli ma`lumotlar mavjud. 
Strabrnning  ushbu  asari  1844  va  1848  yillari  Kramer  va  Myuller  tarafidan, 
maxsus  xarita  va  tarxlar  bilan  ko`shib  nashr  kilingan.  Uning  nemischa  (Grosskurd, 
Berlin, 
1831-1834) 
xamda 
ruscha 
(F.G.Mishchenko, 
Moskva, 
1879, 
G.A.Stratanovich, Moskva, 1964) tarjimalari xam mavjud. 
Ptolomey  Klavdiy  (taxminan  90-160  yy.)  –  mashxur  komusiy  olim, 
Aleksandriyada  yashab  ijod  kilgan.  U  astronomiya,  geometriya,  fizika  (optika, 
mexanika) xamda geografiyaga oid asarlar yozib koldirgan. 
Jaxonga  mashxur  “Al`magest”-  “Al-majastiy”  (18 kitobdan  iborat,  astronomiya 
va  trigonometriya  ilmlarini  o`z  ichiga  oladi),  “Optika”  (5  kitobdan  iborat), 

“Germanlar  xakida  tushuncha”  (3  kitobdan  iborat)  va,  nixoyat,  “Geografiya”  shular 
jumlasidandir. 
Lekin 
olimga 
shuxrat 
keltirgan 
asarlari 
“Almagest” 
va 
“Geografiya”dir. 
“Geografiya”ning  (8  kitobdan  iborat)  birinchi  kitobi,  anikrogi  uning  24-  bobi 
jaxon mamlakatlarini tavsiflashga bagishlangan va katta ilmiy kiymatga ega. Shunisi 
muximki,  asarda  shaxarlar,  mamlakatlar  va  ularning  koordinatalari  keltirilgan  va 
unga 27ta xarita ilova kilingan. 
Ptolomeyning  “Geografiya”sida  Girkaniya,  Margiyona,  Baktriya,  So`gdiyona 
xamda skiflar mamlakatining geografik xolati, Baktriya va So`gdiyonaning mashxur 
shaxarlari,  shuningdek  o`sha  mamlakatlar  va  ular  bilan  tutash  o`lkalar  va  ularning 
axolisi xakida asl va kimmatli ma`lumotlar keltirilgan.  
Yunon  va  Rim  olimlarining tarix  va gkografiyaga oid  asarlari ma`lum  darajada 
musulmon,  shu  jumladan  yurtimiz  olimlari  Al-Xorazmiy,  Al-Fargoniy,  Beruniy  va 
boshkalarning ijodiga asos bo`lib xizmat kildi. 
    
Ìàâçóíè ìóñòàõêàìëàø ó÷óí áåðèëãàí ñàâîëëàð.
Ìàâçóíè ìóñòàõêàìëàø ó÷óí áåðèëãàí ñàâîëëàð.
Ìàâçóíè ìóñòàõêàìëàø ó÷óí áåðèëãàí ñàâîëëàð.
Ìàâçóíè ìóñòàõêàìëàø ó÷óí áåðèëãàí ñàâîëëàð.    
1. Óçáåêèñòîí òàðèõèãà îèä 3àíäàé Ýðîí ìàíáàëàðèíè áèëàñèçìè.  
2. «Øîõíîìà» àñàðèäà Óçáåêèñòîí òàðèõèãà îèä 3àíäàé ìàúëóìîòëàð áîð?  
3. Õèíäëàðíèíã «Ìàõîáõîðàò» àñàðèäà 3àäèìãè Óçáåêèñòîí òó2ðèñèäà 3àíäàé 
ìàúëóìîòëàð áîð?  
4.  ¹àéñè  Þíîí  òàðèõ÷èëàðè  àñàðèäà  Èñêàíäàðíèíã  þðòèìèçãà  þðèø  àêñ 
ýòãàí?  
5. Àâåñòîäà 3àíäàé òàðèõèé ìàúëóìîòëàð ìàâæóä? 
 
5-mavzu. VI – VIII ASRLAR TARIXI MANBALARI 
 
Reja: 
1. Muxim siyosiy vokealar. 
2. Kadimgi Turk manbalari. 
3. Xitoy manbalari. 
4. So`gd tilidagi manbalar. 
 
Asosiy  tushunchalar:    eftaliylar,  xeptal,  xaytal,  ey–da,  i–da,  runiy  yozuv, 
Sugd tili, biyik.  
 
Foydalanilgan adabiyotlar royxati. 
1. I.A.Karimov “Yuksak ma`naviyat engilmas kuch”-T., 2008.  
2. B.A.Axmedov. O`zbekiston tarixi manbalari.-T.: «O`kituvchi». 2001.  
3. O`zbekiston tarixi. R.X.Murtazaeva taxriri ostida.-T.: 2003.  
4. Sa`dullaev A.S. Kadimgi O`zbekiston tarixi manbalardan.-T.: 1996.  
5. Tolstov S.P. Kadimgi Xorzm madaniyatini gullab.-T.: 1964.  
6. Beruni. Kadimgi xalklardan kolgan yodgorliklar.  
7. Rtveladze E.V. Velikiy shelkoviy put.-T.: 1999.  
 

Muxim  siyosiy  vokealar.  V-VI  asrlarda  O`zbekiston  tarixi  eftaliylar  va 
Eftaliylar  davlati  tarixi  bilan  boglikdir.  Tarixiy  manbalar,  shuningdek,  arxeologik 
kazishlar  bergan  ma`lumotlarga  karaganda,  Eftaliylar  saklar  va  masagetlarning 
avlodlaridir.  
Eftaliylar  juda  katta  xududda  o`z  xukmronliklarini  o`rnatdilar.  Ularning 
davlatiga  Sharkiy  Turkistondan  Kaspiy  bo`ylarigacha  bo`lgan  erlar  karar  edi. 
Eftaliylar  milodning  457-yilida  Chaganiyon,  Toxariston  va  Badaxshonni 
bo`ysundirishga  muvaffak  bo`ldilar.  Eron  shoxi  sosoniy  Piruz  (459-484  yy.) 
Eftaliylarga  karshi  uch  bor  ko`shin  tortti,  lekin  uning  barcha  yurishlari  maglubiyat 
bilan  yakunlandi.  Buning  ustiga  Eron  Eftaliylarga  o`lpon  to`lab  turishga  majbur 
bo`ldi. Shundan keyin Eftaliylar Marv va Kobulni, oradan ko`p vakt o`tmay, Sharkiy 
Turkistonni xam bo`ysundirishga muvaffak bo`ldilar. 
Eftaliylar Turon, Eronning sharkiy tumanlari, Afgoniston, Shimoliy Xindiston 
xamda Sharkiy Turkiston ustidan xukm yurgizdilar. 
563-567-  yillari  turk  xokoni  Istemi  (Dizovul)  Eron  xukmdorlari  bilan  ittifok 
tuzib,  Eftaliylar  davlatiga  zarba  berdi  va  ularga  karashli  erlarni  bo`ysundirishga 
muvaffak  bo`ldi.  Natijada  Turk  xokonligi  Amudaryo  va  Orol  dengizigacha 
cho`zilgan  o`lkalar  ustidan  o`z  xukmronligini  o`rnatdi.  U1  asrning  uchinchi 
choragida  turklar  Shimoliy  Xitoyda  joylashgan  Chjau  va  Tsi  davlatlarini  xam 
bo`ysundirdilar,  576  yili  Bosporni  (Kerch`)  egaladilar,  581  yili  esa  Xersonni  kamal 
kildilar. 
VI  asr  o`rtalariga  borib  Turk  xokonligi  zaminida  ilk  katta  er  egaligi 
munosabatlari shakllana boshladi. Shuning bilan bir katorda o`zaro urushlar kuchaydi 
va  bundan  Suy  imperiyasi  (581-618  yy.)  xukmdorlari  ustalik  bilan  foydalandilar. 
Okibatda  Turk  xokonligi  ikki  kimga  –  Sharkiy  va  Garbiy  turk  xokonligiga  bo`linib 
ketdi. 
Sharkiy turk xokonligi Markaziy Osiyoda xokon Shibi davrida (609-619- yy.) 
Suy  imperiyasi  bilan  ko`p  urushdi  va  o`z  mustakilligini  saklab  koldi.  Xokon  Xelu 
(620-630-  yy.)  davrida  xam  bu  kurash  davom  etdi.  O`sha  yillari  turklar  Xitoyga  67 
marta  bostirib  kirdilar.  Bu  davrda  soliklar  ko`paydi,  mexnatkash  xalkning  axvoli 
ogirlashdi.  Xitoy  imperatorlari  bundan  ustalik  bilan  foydalandilar  va  Sharkiy  Turk 
xokonligi  ustidan  o`z  xukmronligini  o`rnatilshga  muvaffak  bo`ldilar.  Lekin  ko`p 
o`tmay, turklar Xitoy istibdodiga karshi ko`zgolon ko`tardilar. Bunga dastlab Eltarish 
koon  (Kutlug  koon),  keyinchalik  esa  uning  maslaxatchisi  To`nyukuk  boshchilik 
kildilar.  Natijada  681  yili  Garbiy  turklar  yana  mustakillikni ko`lga kiritdilar.  Xokon 
Bilga  vafotidan  (734  y.)  keyin  kuchayib  ketgan  feodal  kurashlar  natijasida  Garbiy 
turk  xokonligi  mayda  kismlarga  bo`linib  ketdi  va  keyinchalik  uning  o`rniga  Uygur 
xokonligi tashkil topdi. 
Garbiy  turk  xokonligi  xarbiy  siyosiy  jixatdan  birmuncha  kudratli  edi.  U11 
asrning  o`rtalarida  unga  Sharkiy  Turkistondan  to  Kaspiy  dengizigacha  bo`lgan  erlar 
karardi.  Uning  ijtimoiy-siyosiy  tomondan  yuksalishida  Marv,  Chorjo`y,  Buxoro, 
Samarkand,  Choch,  Ispijob  kabi  shaxarlarning    o`sishi  va  Xitoy,  Eron  xamda 
Vizantiya  bilan  olib  borilgan  savdo-sotik  xam  sabab  bo`ldi.  Manbalarda  keltirilgan 
ma`lumotlarga  karaganda,  Garbiy  turk  xokonligi  poytaxti  Suyabda  xar  yili  katta 
yarmarkalar tashkil etilib, unda ko`pgina xorijiy  mamlakatlardan kelgan savdogarlar 
xam katnashgan. 

Garbiy turk xokonligining xalki xokon Shabolo Xilishi xukmronligi yillari 10 
toifaga bo`lingan. Masalan, Chu daryosining o`ng tarafida istikomat kiluvchi xalklar 
Nushibi (5 toifa), daryoning so`l soxilida istikomat kiluvchilar esa Dulu (5 toifa) deb 
atalgan.  Ko`p  o`tmay  bu  toifalar  o`zlarining  mustakil  davlatini  tuzib  oldilar.  Bu 
o`zaro  feodal  kurashning  kuchayishiga  olib  keldi.  Xitoy  ko`shinlari  bundan 
foydalanib,  658  yili  Garbiy  turk  xokonligi  erlariga  bostirib  kirdilar,  lekin  uni 
tamoman  bo`ysundira  olmadilar.  Xokon  Ashina  Xudaydao  uni  yana  tiklashga 
muvaffak  bo`ldi.  Birok  katta  er  egaligi,  o`zaro  kurashlar  va  shimoldagi  ko`shni 
xalklar,  xususan  korliklarning  xurujlari  natijasida xokonlik  inkirozga  yuz  tutdi.  VIII 
asrning  ikkinchi  yarmida  xokimiyat  tamoman  korliklar  ko`liga  o`tdi.  Ular  766  yili 
Suyabni bosib oldilar va uni o`z poytaxtlariga aylantirdilar. 
Garbiy  turk  xokonligi  markazlashmagan  davlat  bo`lib,  15ga  yakin  mustakil 
xokimliklardan,  So`gdda  yuechji  xalkidan  chikkan  jabgu,  Buxoroda  maxalliy 
buxorxudot, Fargonada ixshidlar kabilardan tashkil topgan edi. 
Xokonlik  tarkibiga  kirgan  xalklar  bir  kismi  So`gd,  Xorazm,  Toxariston, 
Fargona  dexkonchilik,  shaxar  axolisi  xunarmandchilik  va  savdo-sotik  bilan,  uning 
togli  va  cho`l  tumanlarida  istikomat  kiluvchi  katta  kismi  esa  chorvachilik  bilan 
shugullangan. 
Arablar  istilosi  arafasida  O`zbekiston  mayda-mayda  davlatlardan  iborat  edi. 
Shark  va  xitoy  tillarida  yozilgan  manbalar  ma`lumotlariga  karaganda  VIII  asr 
boshlarida  yurtimizda  15  yakin  mustakil  davlatlar  bo`lib,  bularning  eng  kattasi 
Xorazm,  So`gd,  Buxoro,  Chagoniyon,  Toxariston,  Ustrushona,  Choch  va  Fargona 
xisoblangan.  Ularning  podshoxlari  jabgu  (knyaz`),  xudot,  ixshid  va  ispaxbed  deb 
atalardi. 
Arablar  O`zbekiston  xududiga  674  yildan  boshlab  bostirib  kira  boshladilar.  
Boskinchi  ko`shinlarga  xalifalikning  Xurosondagi  noibi  Ubaydullox  ibn  Ziyod 
boshchilik  kilar  edi.  O`shanda  ular  Poykent  va  Buxoro  shaxarlari  xamda  ularning 
tevarak-atrofidagi  tumanlarni  talon-taroj  kildilar  va  katta  o`lja  (1  mln  dirxam  pul, 
4000 asir va boshkalar) bilan kaytdilar. Bundan keyin xam arablar O`zbekiston ustiga 
ko`p marta talonchilik yurishlarini uyushtirdilar. 
705  yildan  boshlab  arablarning  O`zbekiston  ustiga  istilochilik  yurishlari 
kuchaydi. Bunga arablarning Xurosondagi yangi noibi Kutayba ibn Muslim (715 yili 
xozirgi  Andijon  viloyatining  Jalolkuduk  tumanida,  xozirgi  Shurunch  mozor,  aslida 
Kilich mozor temir yo`l bekati yonida o`ldirilgan) boshchilik kildi. 
Arab  ko`shini  706  yili  Omul  (Chorjo`y),  Zamm  (Karki),  Buxoro  xamda 
Poykent  shaxarlarini,  709  yili  esa  Buxoroning  mustaxkam  kal`alaridan  Shofurkom 
(Vardanza)ni,  710  yili  esa  Kesh  va  Nasafni  zabt  etdi.  Buxoro,  So`gd,  Vardanza  va 
Fargona xukmdorlari  turklar bilan ko`shilib arab istilochilariga karshi ittifok tuzishga 
xarakat  kildilar,  lekin  o`zaro  kelishmovchiliklar  va  ishtiloflar  ittifokning 
mustaxkamlanishiga  yo`l  bermadi.  Kutayba  bundan  ustalik  bilan  foydalandi  va  ular 
bilan birma-bir kurashda galaba kozondi. 
712  yili  Kutayba  o`zaro  ichki  kurashlardan    foydalanib  xiyonatkorona  tarzda 
Xorazmni  xam  bo`ysundirdi.  Samarkand  podshoxi  Gurak  (710-737-yy.)  bilan 
tuzilgan bitim shartlariga binoan Samarkand va So`gdiyona xalki arablarga xar yili 2 
million 200 ming dirxam mikdorida o`lpon to`lash va arab ko`shiniga 100 ming kishi  
to`plab  berishga  majbur  etildi.  713-715  yillari  Kutayba  Choch  (Toshkent)  xamda 

Fargona  viloyatlarini,  shuningdek    ettisuv  va  Koshgargacha  bo`lgan  erlarni  bosib 
oldi. 
Arab  istilosi  O`zbekistonning  ijtimoiy-siyosiy  va  madaniy  tarakkiyotiga  katta 
zarar etkazdi, ko`plab katta va boy shaxarlarning kuli ko`kka sovurildi, ming-minglab 
kishilarning “yostigi kuridi”, Marv, Buxoro, Samarkand va Xorazm kutubxonalarida 
saklanayotgan juda ko`p noyob asarlar yo`k kilindi. 
Arab  istilochilari  maxalliy  xalklarni  xam  majburan  islom  diniga  kiritdilar, 
mexnatkashlar  zimmasiga  ogir  soliklar  va  jarimalar  –  xiroj,  jizya,  zakot  yuklatildi, 
axolining yarim mulki arab ko`shini foydasiga musodara kilindi. 
O`zbekiston  xalklari  arab  istilochilari  zulmiga  karshi  bir  necha  bor  ko`zgolon 
ko`tardilar.  VIII  asrning  o`rtalarida  bo`lgan  Isxok  turk  ko`xgoloni,  769-776-  yillari 
butun  Movarounnaxrni  larzaga  solgan  Mukanna  (783  yili  o`ldirilgan)  boshchiligida 
bo`lib o`tgan ko`zgolon, 806 yili Rafi` ibn Lays boshchiligida So`gdda bo`lib o`tgan 
dexkonlar ko`zgoloni shular jumlasidandir. 
Arab  xalifaligi  tarkibiga  kirgan  xalklarning  iktisodiy  va  madaniy 
tarakkiyotidagi katta tafovut, ularning etnik jixatdan bir xil emasligi, ular o`rtasidagi 
iktisodiy  va  madaniy  alokalarning  zaifligi,  ayniksa,  er-suv  va  boylikning  tobora 
maxalliy  boshliklar  ko`lida  to`plana  borishi  va  nixoyat,  maxalliy  axoli  va 
boskinchilar  o`rtasidagi  ziddiyatlarning  tobora  kuchayib  borishi  xalk  xarakatlari  va 
o`zaro  kurashni  kuchaytirib  yubordi.  Bu  xol,  o`z  navbatida,  arab  xalifaligining 
inkirozini  tezlashtirdi.  IX  asrning  birinchi  choragida  uning  zaminida  mustakil 
maxalliy davlatlar paydo  bo`ldi. Masalan, Misrda Tuluniylar (868 y.), Tabaristonda 
Aliylar  (864  y.),  Xurosonda  Toxiriylar  (821  y.),  Seistonda  Safforiylar  (867  y.)  va 
nixoyat,  Movarounnaxrda  Somoniylar  (819  y.)  xokimiyat  tepasiga  keldilar.  Boshka 
o`lkalarda  xam  shunday  axvol  yuz  berdi.  Kiskasi,  935  yildan  boshlab  Abbosiylar 
xalifalikda o`z siyosiy mavkelarini tamoman yo`kotdilar va nomigagina xalifa bo`lib 
koldilar.  
Kadimgi  Turk  manbalari  orasida  XVII  asrda  Sibir`  xamda  Mo`gilistonda, 
Oltoy  xamda    O`zbekistonda  topilgan  runiy  bitiklar  aloxida  kiymatga  ega.  Bu 
yozuvlarning etti guruxi – Lena – Baykalbo`yi bitiklari, enisey, Mo`guliston, Oltoy, 
Sharkiy Turkiston, O`rta Osiyo bitiklari ma`lum. Bu bitiklar O`zbekiston xalklarining 
arablar  istilosi  arafasidagi  ijtimoiy-siyosiy  xamda  madaniy  xayotini  o`rganishga 
yordam beradi. 
Enisey  bitiklari  mashxur  rus  xaritashunos  olimi  S.U.Remezov  (taxminan 
1642-1720-yy.)  tarafidan  XVII  asr  oxirida  enisey  xavzasi  (xozirgi  Xakas  avtonom 
viloyatiga  karaydi)  topilgan.  Undan  keyin  bu  xakda  shvktsiyalik  xarbiy  asir 
F.Stralenberg (Tabbert) ma`lumot beradi. U enisey xavzasidagi kabrtoshlardan toshga 
o`yib  yozilgan  notanish  xatlarni  topgan.  Bu  yozuv  xakidagi  ma`lumotlar  birinchi 
marta  o`tgan  asrning  birinchi  choragida  “Cibirskiy  vestnik”  jurnalida  e`lon  kilindi. 
1889 yili fmn olimlari eniseydan topilgan yozma yodgorliklar xaritasini tuzdilar. 
Mo`gulistondan topilgan bitiklar orasida To`nyukuk, Kul tegin, Bilga xokon 
va  Ongin  muxim  o`rin  tutadilar.  To`nyukuk  bitigi  Ulan-Batordan  66  km  janubi-
sharkda,  Bain  Tsokto  manzilida  joylashgan va ikkinchi turk xokonligining  asoschisi 
Eltarish xokonning (681-691-yy.) maslaxatchi sarkarda To`nyukukka atalgan va 712-
716 yillari yozilgan. 1897- yili rus olimi D.A.Klements (1848-1914) va uning xotini 
elizaveta Klementslar tarafidan ochilgan, V.V.Radlov (1899 y.), V.Tomsen (1922 y.), 
X.Sheder  (1924  y.),  D.Ross  (1930  y.)  xamda  G.Aydarov  (1971)  tarafidan  yaxshi 

o`rganilgan va matni nemischa, daniyacha, inglizcha va ruscha tarjimalari bilan chop 
etilgan.  Obida  G.A.Abduraxmonov  xamda  A.Rustamov  tomonidan  o`zbek  tiliga 
kiskacha tarjima kilingan (1982 y.). 
Kul tegin bitigi. Bilga xokonning (716-734 yy.) inisi Kul tegin (731- yili vafot 
etgan)  sharafiga  yozilgan.  Mo`gulistonning  Kosho  Tsaydan  vodiysida  Ko`kshin 
O`rxun daryosi bo`yidan rus arxeolog va etnograf olimi N.M.Yadrintsev (1842-1894 
yy.) tomonidan 1889 yili topilgan. 
Bitik  V.V.Radlov  (1891  y.),  A.Xeykel  (1892  y.),  V.Tomsen  (1896  y.), 
P.M.Melioranskiy  (1897  y.),  X.Sheder  (1924  y.),  S.e.Malov  (1951  y.),  G.Aydarov 
(1971  y.)lar  tomonidan  nemischa,  frantsuzcha,  ruscha  tarjimalarda  chop  etilgan. 
G.A.Abduraxmonov  va  A.Rustamov  tomonidan  o`zbek  tiliga  kilingan  kiskacha 
tarjimasi (1982 y.) xam bor. 
Bilga xokon bitigi. Kul tegin bitigidan 1 km janubi-garbda  - Ko`kshin O`rxun 
daryosi  xavzasida  topilgan  bu  obida  735  yili  bitilgan.  Uni  V.V.Radlov,  S.e.Malov, 
P.M.Melioranskiy va V.Tomsen tomonidan o`rganilgan va chop etilgan. 
Ongin  bitigi  Mo`gulistonning    Kosho  Tsaydan  vodiysidan  topilgan  va  kimga 
atalganligi  anik  ma`lum  emas.  Ba`zi  fikrlarga  karaganda,  yukorida  tilga  olingan 
Eltarish  xokon  va  uning  xotini  Elbiyga  xotun  sharafiga  ko`yilgan  (735  y.),  boshka 
fikrga  ko`ra  Kopagon  xokonga  (691-716-yy.),  yana  bir  ma`lumotga  (J.Klosson) 
karaganda Bilga xokonning xarbiy boshliklaridan Alp Eletmish (taxminan 731 yilda 
o`lgan) sharafiga ko`yilgan. 
Obida  1892  yili  V.V.Radlov  tarafidan  (estompaji)  va  1957  yili  J.Kloson 
tomonidan (inglizcha tarjimasi va tadkikot bilan nashr kilingan.  
Bulardan  tashkari,  Karabalsagun  shaxri  (Ulan-Batordan  taxminan  400  km 
janubda joylashgan kadimiy shaxar) xarobalaridan, Xayto Tamir, Cho`yren, Beyshin-
Udzur, Bayan-Xo`ngur va boshka joylardan topilgan yozuvlar xam muximdir. 
Oltoydan  topilgan  bitiklardan  Chorish,  Katandi  daryolari,  Ko`shogoch  xamda 
togli  noxiyalaridan  topilgan  bitiklarni  aytib  o`tish  mumkin.  Bular  O`rxun-enisey 
bitiklaridan  fvrkli  o`larok,  etnografik  materialga boydir.  Oltoydan  topilgan  yozuvlar 
P.M.Melioranskiy,  E.R.Tenishev,  A.K.Borovkov,  K.Seydakmatov,  V.M.Nadelyaev 
xamda D.D.Vasil`ev tomonidan e`lon kilingan. 
Sharkiy  Turkistondan  topilgan  bitiklar  orasida  Turfon  voxasidagi  gorlarga 
joylashgan  ibodatxona  devorlariga  yozilgan  bitiklar  aloxida  o`rin  tutadi.  Bitiklar 
V.Tomsen tarafidan chop kilingan. 
Kozogiston xamda Kirgizistonda topilgan bitiklar (asrimizning 60-70- yillarida 
topilgan)  xali  chukur  o`rganilmagan.  Bular  orasida  Talas  voxasidagi  (Ayritom, 
Teraksoy, Kulonsoy, Toldiko`rgon, Urjor, Sirdaryo, Ila, Olma Ota, Tolgar, Tinbas va 
xokazo) topilgan bitiklar muxim ilmiy axamiyat kasb etadi. 
Kozogiston  xamda  Kirgiziston  xududidan    topilgan  bitiklarning  ba`zilari 
S.Sodikov,  M.e.Masson,  A.N.Bernshtam,  A.S.Omanjolov,  G.Musaboev,  Ch. 
Jumagulov xamda G.Karagulovalar tomonidan e`lon kilingan. 
Kadimiy turk runik yozuvlari (asosan sopol idishlarga yozilgan) Fargona, Oloy 
vodiysi xamda Janubiy O`zbekiston va Tojikiston xududidan, ya`ni Bekobod, Isfara, 
Margilon,  Fargona,  Andijon,  Kuvasoy,  O`sh,  O`zgand,  Kofirnixon,  shuningdek 
So`gddan  xam  topilgan  va  A.N.Bernshtam,  B.A.Litvinskiy,  V.A.Bulatova, 
E.R.Tenishev, Yu.A.Zadneprovskiy tarafidan o`rganilgan. 

Umuman,  kadimiy  turk  runik  yozuvlari  xalkimiz  tarixini  yoritishda  juda 
kimmatli manbadir. 
Xitoy manbalari xakida so`z boshlashdan oldin shuni aloxida kayd etib o`tish 
kerakki,  ular xam  xitoy  xukmdorlarining maksad  va  manfaatlarini  ko`zlab  yozilgan, 
boshka  xalklarning  tarixi  ko`p  xollarda  bir  taraflama  yoritilgan.  Lekin  xitoy 
manbalarida  bo`lib  o`tgan  vokealarning  vakti  va  o`rni  anik  ko`rsatiladi,  bir-biriga 
karshi turgan ko`shinlarning umumiy soni anik ko`rsatiladi. 
Kadimiy 
O`zbekistonning  uzok  o`tmishdagi  ijtimoiy-siyosiy  tarixini 
o`rganishda kuyidagi xitoy manbalari muxim rol` o`ynaydi. 
“Shi 
Tszi” 
(“Tarixiy 
esdaliklar”) 
xitoy 
tarixshunoslarining 
otasi 
xisoblanadigan Sima Tsyan`ning 130 bobdan iborat asaridir. 
Sima  Tsyan`  –(taxminan  miloddan  avvalgi  145  yoki  135-86-yillar)  Lunmin` 
(xozirgi  Shen`si    viloyati)  shaxrida  saroy  tarixchisi  Sima  Txan  oilasida  tugilgan, 
mamlakat  bo`ylab  ko`p  sayoxat  kilgan,  otasi  vafot  etgandan  (miloddan  avvalgi  108 
yili) keyin uning o`rniga saroy tarixchisi sifatida kabul kilingan. Miloddan avvalgi 98 
yili imperatorga karshi chikib, sarkarda Li Linni ximoya kilgani uchun kattik jazoga 
tortilib  (bichilgan)  saroydan  kuvib  yuborilgan.  Lekin  u  ruxiy  tushkinlikka  tushib 
kolmadi  va  bo`lajak  tarixiy  kitobi  ustidagi  ishni  davom  ettirdi.  Ko`p  vakt  o`tmay 
Sima  Tsyan`  yana  saroyga  taklif  etildi  va  imperator  Bosh  maxkamasi  boshligi  etib 
tayinlanadi, kitobini yozib tamomlashga sharoit yaratib berildi. 
 
Uning  “Shi  Tszi”  nomli  asarida  Xitoyning  kadimiy  zamonlardan  to  miloddan 
avvalgi 1 asr boshlariga kadar o`tgan tarix bayon etilgan. Asarda O`zbekiston, uning 
123  bobida  xususan  Fargona  va  uning  kadimiy  xalki,  xayoti  xakidagi  kimmatli 
ma`lumotlar mavjud. 
 
“Shi  Tszi”ning  to`la  matni  olti  jild  kilib  1959  yili  Pekinda  e`lon  etilgan,  rus 
tiliga  tarjima  etilib  (I.Ya.Bichurin,  L.S.Vasil`ev,  L.S.Perelomov,  Yu.L.Krol`  va 
boshkalar)  1972,  1975,  1984,  1986  yillari  chop  etilgan.  E.Shavann  (1865-1905) 
tomonidan  frantsuz  tiliga  tarjima  kilinib,  1895-1918  yillari  5  jildda  bosmadan 
chikkan. 
“Tsyan`  Xan`  shu”  (“Avvalgi  Xan`  sulolasining  tarixi”)  yirik  tarixchi  olim 
Byan`  Gu  (39-92)  asaridir.  Tarixchi  An`lin  (Shensi  viloyati)  shaxrida  Garbiy  Xan` 
sulolasi (miloddan avvalgi 206 – milodning 220 y.) xizmatida turgan yirik mansabdor 
va tarizshunos oilasida tugilgan, 47-55 yillari Loyanda oliy ta`lim olgan, 58-82 yillari 
o`z asarini yozgan. 
“Tsyan`  Xan`  shu”ning  95  bobida  O`zbekiston  (ayniksa,  kangli,  yuechji  va 
usunlar  xakida)  va  Sharkiy  Turkistonning  kadimiy  tarixi,  xalki  va  uning  xayoti 
xakida ko`p muxim ma`lumotlarni uchratamiz. 
“Tsyan`  Xan`  shu”  1962  yili  Pekinda  12  jildda  nashr  kilingan.  Inglizcha 
tarjimasi (G.Dubs, Baltimor, 1938-1944-yy.) xam bor. 

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling