Uzluksiz metodik xizmatning asosiy maqsadlaridan biri Pedagoglarning kasbiy mahoratni oshirish


Download 54.44 Kb.
Sana03.10.2020
Hajmi54.44 Kb.Uzluksiz metodik xizmatning asosiy maqsadlaridan biri....

Pedagoglarning kasbiy mahoratni oshirish.

Darsliklarning yangi avlodini yaratishga qaratilgan faoliyat.

Rahbarlar faoliyatini takomillashtirish masalalari.

O‘qituvchilarning darslarini tahlil qilishTa’lim tizimini rivojlantirishga yo‘naltirilgan yagona davlat siyosatining amalga oshirilishini ta’minlash o‘quv – tarbiya ishlari samaradorligini oshirishda metodik xizmatga oid yo‘nalishlarni belgilash – bu?

Uzluksiz metodik xizmat ko‘rsatishning asosiy vazifalaridan biri.

Uzluksiz metodik xizmat ko‘rsatishning asosiy prinsiplardan biri.

XTVning uzluksiz metodik xizmat ko‘rsatishning qarori.

Uzluksiz metodik xizmat ko‘rsatish metod hisoblanadi.2016 yil 30 maydagi 6-MX-son buyryg‘i bilan tasdiqlangan ........... Nizom?

Ta’lim muassasalari Pedagogika kengashi to‘g‘risida

Ta’lim muassasalarining Metodik kengashi to‘g‘risida

Umumiy o‘rta ta’lim maktabi fan metod birlashmalari to‘g‘risida

Tuman (shahar) Metodika uyushmalari to‘g‘risida.Ta’lim muassasasida metodik xizmat ko‘rsatish tuzilmasi to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni belgilang?

Ta’lim muassasalari, pedagogik kengash, metodik kengash, metodbirlashma, pedagoglar.

Metodik kengashi, maxalla kengashi, pedagoglar kengashi, metodbirlashma

Ta’lim muassasalari, Pedagogik kengash,Metodik kengash, Metodbirlashma.

Tuman (shahar) Metodika uyushmalari, fan metod birlashmalari.Maktab metodika kengashi vazifalari nimalardan iborat?

Ilg‘or tajribani o‘rganish, ommalashtirish va yoyish, tashkiliy pedagogik, tadqiqot-izlanish, metodik maslahat,moslashish (o‘rganish), malaka oshirish.

Metodik maslahat,moslashish (o‘rganish), malaka oshirish, pedagoglar kengashi, metodbirlashma.

Ilg‘or tajribani o‘rganish, ommalashtirish va yoyish, tashkiliy pedagogik.

Ilg‘or tajribani o‘rganish,fan metod birlashmalari, ommalashtirish va yoyish.Adliya vazirligi tomonidan 2016 yil 3 mayda 2781-raqami bilan qaysi Nizom ro‘yxatdan o‘tkazilgan?

Ta’lim muassasalarining Metodik kengashi to‘g‘risida Nizom

Metodik kengashi, maxalla kengashi, pedagoglar kengashi, metodbirlashma

Ta’lim muassasalari Pedagogik kengash to‘g‘risidagi Nizom

Tuman (shahar) Metodika uyushmalari, fan metod birlashmalari.Adliya vazirligi tomonidan 2016 yil 9 iyunda 2799-raqami bilan qaysi Nizom ro‘yxatdan o‘tkazilgan?

Ta’lim muassasalarining pedagogik kengashi to‘g‘risida Nizom

Metodik kengashi, maxalla kengashi, pedagoglar kengashi, metodbirlashma Nizomi

Ta’lim muassasalari to‘g‘risidagi Nizom

Ta’limmuassasalarining Metodbirlashmasi nizomiMetodik kengashning tarkibi va uning faoliyatini tashkil qilish kim tomonidan shakllantiriladi?

Metodik kengash tarkibi umumta’lim muassasasi direktorining buyrug‘i bilan shakllantiriladi

Metodbirlashma Nizomi bilan shakllanadi.

Ta’limmuassasalariningMetodikkengashito‘g‘risida Nizom

Tuman metodik kengashi buyrug‘i bilan shakllanadi.Metodik kengash umumta’lim muassasasi pedagog soni va o‘quvchilar kontingenti necha kishidan iborat bo‘ladi?

10-15 kishidan iborat.

10-20 kishidan iborat.

10-12 kishidan iborat.

5-15 kishidan iborat.O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi faoliyatini takomillashtirish to‘g‘risida O‘zR PQ Qarori qachon tasdiqlangan?

O‘z R PQ, 30.09.2017 y, 3304-son

O‘z R PQ, 30.0910.2017 y, 3307-son

O‘z R PQ, 20.09.2017 y, 3304-son

O‘z R PQ, 30.11.2017 y, 3304-sonMetodik kengash a’zoligiga kimlar tavsiya qilinadi?

Metodik kengash a’zoligiga umumta’lim muassasasi direktorining o‘rinbosarlari, uslubiy birlashmalar rahbarlari, oliy, birinchi va ikkinchi toifali o‘qituvchilar kiritiladi.

Metodik kengash a’zoligiga umumta’lim muassasasi direktorining o‘rinbosarlari, uslubiy birlashmalar rahbarlari

Metodik kengash a’zoligiga umumta’lim muassasasi direktori, mahalla raislari, Oliy, birinchi va ikkinchi toifali o‘qituvchilar

Oliy, birinchi va ikkinchi toifali o‘qituvchilarUmumta’lim muassasasi Metodik kengashining faoliyati kim tomonidan nazorat qilinadi?

maktab direktori

direktor o‘rinbosari

pedagogik jamoa

direktorning o‘quv ishlari bo‘yicha o‘rinbosariO‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi huzuridagi Xalq ta’limi xodimlariga uzluksiz metodik xizmat ko‘rsatish ishlarini muvofiqlashtirish kengashiga nechta a’zo belgilangan?

11 ta a’zo belgilangan

8 ta a’zo belgilangan

13 ta a’zo belgilangan

9 ta a’zo belgilanganUstoz-shogird maktabiga kim koordinatorlik qiladi?

Tuman (shahar) metodik ta’minlash, o‘quvchilarni kasbga yo‘naltirish va davlat ta’lim standartlari monitoringi guruhi metodisti koordinator etib belgilanadi.

O‘quvchilarni kasbga yo‘naltirish va davlat ta’lim standartlari monitoringi guruhi metodisti koordinator etib belgilanadi.

Tuman (shahar) xalq ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish bo‘limi rahbari koordinatorlik qiladi.

Barcha fanlar bo‘yicha metodistlar“Uzluksiz metodik xizmat ko‘rsatish tizimini takomillashtirish to‘g‘risida» XTVning 144-sonli buyrug‘i qachon qabul qilindi?

XTV 2011 y 4 .07.

XTV 2014 y 19 .12.

XTV 2011 y 19 .12.

XTV 2011 y 29 .10.Xalq ta’limi tuman (shahar) bo‘limi qoshidagi ta’lim muassasalarining o‘quv -tarbiya jarayonini metodik ta’minlash kichik guruhi to‘g‘risidagi nizom tartibini yozing?

Mazkur Nizom tumandagi umumiy o‘rta va maktabdan tashqari ta’lim (maxsus ta’lim) muassasalariga uzluksiz metodik xizmat ko‘rsatish tartibini belgilaydi.

Mazkur Nizom maktabdan tashqari ta’lim (maxsus ta’lim) muassasalariga uzluksiz metodik xizmat ko‘rsatish tartibini belgilaydi.

Mazkur uzluksiz metodik xizmat ko‘rsatish tartibini belgilaydi.

Mazkur Nizom Respublika uzluksiz metodik xizmat ko‘rsatish tartibini belgilaydiTa’lim muassasalarining o‘quv-tarbiya jarayonini metodik ta’minlash kichik guruhi metodistlarining majburiyatlari qaysi javobda to‘g‘ri berilgan?

Davlatimizning xalq ta’limiga oid qonun, qaror va ko‘rsatmalarini, yuqori tashkilotlardan kelgan barcha buyruq, ko‘rsatma va tavsiyalarni, malaka oshirish sohasini qamrab olgan hujjatlarni, ta’lim-tarbiyaga oid me’yoriy hujjatlarni, o‘quvchilarning DTS talablarini o‘zlashtirish monitoringini olib borish va aniqlangan bo‘shliqlarni to‘ldirish yo‘llarini, darslarni tahlil qilish kabilar

O‘qituvchilarning malaka oshirish sohasini qamrab olgan hujjatlarni bilishi kabilar

Ilg‘or pedagogik tajribani ommalashtirish kabi

DTS talablarini o‘zlashtirish monitoringini olib borish kabiTuman (shahar) xalq ta’limi bo‘limi qoshidagi ta’lim muassasalarining o‘quv-tarbiya jarayonini metodik ta’minlash kichik guruhining Metodik kengashi yig‘ilishlarining o‘tkazilish muddati necha kunni tashkil etadi?

Har oyda bir marta

2 oyda bir marta

6 oyda bir marta

3 oyda bir martaTuman (shahar) xalq ta’limi bo‘limi qoshidagi ta’lim muassasalarining o‘quv-tarbiya jarayonini metodik ta’minlash kichik guruhining Metodik kengashida qanday hujjatlar bo‘lishi shart?

Yillik ish reja, yig‘ilish bayonnomalari, hisobotlar, Metodika kengashi faoliyatiga aloqador bo‘lgan o‘quv-metodik hujjatlar nusxasi, Metodika kengashiga xalq ta’limi boshqaruvi organlaridan kelib tushgan o‘quv- metodik hujjatlar nusxalari.

Yillik ish reja, Metodika kengashi faoliyatiga aloqador bo‘lgan o‘quv-metodik hujjatlar nusxasi, metodika kengashiga xalq ta’limi boshqaruvi organlaridan kelib tushgan o‘quv- metodik hujjatlar nusxalari.

Yillik ish reja, metodika kengashiga xalq ta’limi boshqaruvi organlaridan kelib tushgan o‘quv- metodik hujjatlar nusxalari.

Yillik ish reja, yig‘ilish bayonnomalari, hisobotlar.Tajriba-tayanch muassasa ish rejasi qanday tuziladi?

Tuman fan (yo‘nalish) metodika uyushmasi ish faoliyati bilan muvofiqlashtirilgan holda tuziladi.

Tuman metodika kengashi ish faoliyati bilan muvofiqlashtirilgan holda tuziladi.

Maktab ped kengashi ish faoliyati bilan muvofiqlashtirilgan holda tuziladi.

Metod birlashma ish faoliyati bilan muvofiqlashtirigan holda tuziladi.


Ta’lim muassasasi Metodik kengashi faoliyatidagi asosiy yo‘nalishlar to‘g‘ri berilgan qatorni ko‘rsating.


Barcha javoblar to‘g‘ri

O‘quv fani bo‘yicha dars (mashg‘ulotlar) o‘tish metodikasiga oid metodik ma’ruza uyushtirish va o‘qituvchi(tarbiyachi)larning malakasini va malakaviy toifasini oshirishda ishtirok etish.

Taqvim-mavzu rejasini muhokama qilish va tasdiqlash, yangi axborot texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha pedagogik tadqiqotlar olib borish, o‘quv laboratoriya bazasini takomillashtirish bo‘yicha ishlarni tashkillashtirish, tajriba almashish maqsadida metodbirlashma a’zolarining dars(mashg‘ulot)larini kuzatish va tahlil qilish.

Fanlar kesimida o‘qitilishning natijasini tahlil qilish, o‘quv dasturi mazmuniga minimal o‘zgartirish kiritishda ishtirok etish.“Yilning eng yaxshi fan o‘qituvchisi ko‘rik-tanlovida qatnashish uchun pedagog nomzodini kim tavsiya etadi?

Metodbirlashma a’zolari tavsiya etadi.

Maktab pedagogik kengashi raisi

Tuman metodika kengashi

Maktab pedagogik qrori bilanUmumiy o‘rta ta’lim maktabi fan metodbirlashmalari to‘g‘risidagi Nizom qachon tasdiqlangan?

XTV ning 2011 yil 4 iyuldagi 144-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan.

XTV ning 2009 yil 26 iyuldagi 253-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan.

XTV ning 2010 yil 8 iyuldagi 30-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan.

XTV ning 2008 yil 4 iyuldagi 230 -sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan.O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimida uzluksiz metodik xizmat to‘g‘risida nechta nizom tasdiqlangan.

14 ta

13 ta

12 ta

16 taO‘qituvchilarning malaka oshirish jarayoniga jalb qilish rejasi metodik xizmatning qaysi organi tomonidan tuziladi?

Maktab metodik bilashmasi tomonidan oldindan rejalashtiriladi.

Tuman metodika kengashi tomonidan oldindan rejalashtiriladi.

Tuman metodika uyushmasi tomonidan oldindan rejalashtiriladi.

Maktab pedagogik kengashi tomonidan oldindan rejalashtiriladi.

Quyida berilgan majburiyatlar qaysi rahbarning ish faoliyati bilan bog‘liq?Yosh o‘qituvchilarga metodik yordam uyushtirish, fan o‘qituvchilarining metodbirlashmasi, metod kengashi o‘tishini doimiy ravishda tashkillashtirib borish, DTS talablari doirasida o‘qitish sifatiga e’tibor berish, ilg‘or ish tajribalarni ommalashtirish, taqvim-mavzu rejalarining tuzilishi va bajarilishini nazorat qilish

Metodbirlashma rahbari

Metodik kengash rahbari

Muvofiqlashtiruvchi kengash raisi

Fan metodistilariPedagogik ehtiyoj qanday aniqlanadi?

Barcha javoblar to‘g‘ri

So‘rovnoma savollariga berilgan javoblar asosida, test sinovi asosida.

O‘quvchilarning fikrlarini o‘rganish, suhbat asosida.

Hujjatlarni o‘rganish asosida, o‘quv mashg‘ulotlarini kuzatish va tahlil qilish.Reja nima?

ma’lum bir muddatga tuzilgan, bir shaklga keltirilgan, aniq maqsadga yo‘naltirilgan hujjat

mahalliy sharoit va imkoniyatlarni hisobga olingan hujjat;

ko‘zda tutilgan narsa;

mavjud bir qolipga solingan tizim.Ta’lim muassasalariga qanday metodik xizmat ko‘rsatiladi?

ta’lim muassasalarining metodik ishlarini muvofiqlashtirish, metodik kengash, metodbirlashma ishlarini tashkil etish orqali;

ta’lim muassasalarining metodik ishlarini boshqarish, metodik kengash, metodbirlashma ishlarini nazorat qilish orqali;

ta’lim muassasalarining metodik ishlarini muvofiqlashtirish, metodik kengash, metodbirlashma ishlarini bevosita bajarish orqali;

ta’lim muassasalarining metodik ishlarini boshqarish, metodik kengash, metodbirlashma ishlarini tashkil etish orqali.Uzluksiz ta’lim tizimining faoliyat olib borishi qay tarzda ta’minlangan?

DTS va davlat talablari asosida

ta’lim dasturining izchilligi va uzviyligi asosida

ilg‘or pedagogik texnologiyalar asosida

axborot texnologiyalar asosidaTa’limdagi innovatsion tavsiyalar qaysi javobda to‘liq ko‘rstilgan?

“Yaxshi muallim –sifatli ta’lim”, “Uzluksiz va uzviy”, “Dars – muqaddas”, “O‘rgan-o‘rgat”, “Sog‘lom muhit - sog‘lom jamoa”, “Murakkab fani – o‘rganaman”, “Puxta ishlangan reja-samarali natija”

“Yaxshi muallim –sifatli ta’lim”, “Uzluksiz va uzviy”, “Dars – muqaddas”, “Sog‘lom muhit - sog‘lom jamoa”, “Murakkab fani – o‘rganaman”, “Puxta ishlangan reja-samarali natija”.

“Uzluksiz va uzviy”, “Dars – muqaddas”, “O‘rgan-o‘rgat”, “Yaxshi muallim –sifatli ta’lim”, “Sog‘lom muhit - sog‘lom jamoa”, “Murakkab fani – o‘rganaman” , “Ustoz-shogird”,

“Yaxshi muallim –sifatli ta’lim”, “Uzluksiz va uzviy”, “O‘rgan-o‘rgat”, “Sog‘lom muhit - sog‘lom jamoa”, “Murakkab fani – o‘rganaman”, “Puxta ishlangan reja-samarali natija” , “Ustoz-shogird”.Ommalashtirish uchun tavsiya etilgan tajriba qanday mezonlarga javob bermog‘i kerak?

ijtimoiy ahamiyati va dolzarbligi, ishning natijaviyligi, tajribaning yangiligi, isbotlanganligi, barqarorligi, optimalligi, butunligi.

ijtimoiy ahamiyati va aktualligi, ishning natijaviyligi, tajribaning yangiligi, DTS va o‘quv dasturlardagi o‘zgarishlar o‘rganib olgan, isbotlanganligi, barqarolligi,optimalligi, butunligi;

ijtimoiy ahamiyati va aktuvalligi, ishning natijaviyligi, tajribaning yangiligi, o‘ziga xosligi, har qanday holatda o‘zini tuta oladigan, ilg‘orligi, isbotlanganligi, barqarorligi, optimalligi, butunligi;

ijtimoiy ahamiyati va aktualligi, ishning natijaviyligi, tajribaning yangiligi, tajriba-sinovdan o‘tgan, isbotlanganligi, barqarolligi, optimalligi, butunligiPedagogik diagnostikaning asosiy tamoyillari aks etgan javobni belgilang?

maqsadlilik, ehtiyojga asoslanganlik, metodik asoslanganlik, pedagogik texnologiyalarga muvofiqlik, xolislik davriylik

maqsadlilik, ilmiylik, nazariyaga muvofiqlilik, psixologik omillarni hisobga olish, xolislik, davriylik;

maqsadlilik, ilmiylik, metodik asoslanganlik, pedagogik texnologiyalarga muvofiqlik, uzviylik, soddalik, xolislik, davriylik;

maqsadlilik, ilmiylik, metodik asoslanganlik, pedagogik texnologiyalarga muvofiqlik, psixologik omillarni hisobga olish, xolislik, davriylik.O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 187-sonli qarori qachon qabul qilingan?

2016 yil 7 aprel

2017 yil 17 aprel

2016 yil 16 aprel

2017 yil 6 aprelUmumiy o‘rta ta’limning tayanch o‘quv rejasi qanday hujjat hisoblanadi?

umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida o‘qitiladigan o‘quv fanlari nomi, o‘quv yuklamasining minimal hajmi hamda ularning sinflar bo‘yicha taqsimoti belgilangan hujjat hisoblanadi.

umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida o‘qitiladigan o‘quv fanlarining sinflar bo‘yicha taqsimoti belgilangan hujjat hisoblanadi.

umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida o‘qitiladigan o‘quv fanlari nomi, o‘quv yuklamasining hajmi hamda ularning sinflar bo‘yicha taqsimoti belgilangan hujjat hisoblanadi.

umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida o‘qitiladigan o‘quv fanlari nomi, o‘quv yuklamasining maksimal hajmi hamda ularning sinflar bo‘yicha taqsimoti belgilangan hujjat hisoblanadi.Ta’lim muassasalarining dars jadvalini ishlab chiqish uchun qanday xujjat asos hisoblanadi?

Tayanch o‘quv reja

Davlat ta’lim standarti

o‘quv yuklamasining sinflar bo‘yicha taqsimoti

o‘quv yuklamasining minimal hajmi .Umumiy o’rta ta’limning o‘quv dasturi qanday hujjat hisoblanadi?

tayanch o‘quv rejaga muvofiq o‘quv fanlarining sinflar va mavzular bo‘yicha hajmi, mazmuni, o‘rganish ketma-ketligi va shakllantiriladigan kompetensiyalari belgilangan hujjat hisoblanadi.

o‘quv fanlarining sinflar va mavzular bo‘yicha hajmi, mazmuni, o‘rganish ketma-ketligi va shakllantiriladigan kompetensiyalari belgilangan hujjat hisoblanadi.

o‘quv fanlarining sinflar va mavzular bo‘yicha hajmi, mazmuni, o‘rganish ketma-ketligi va shakllantiriladigan kompetensiyalari belgilangan hujjat hisoblanadi.

tayanch o‘quv rejaga muvofiq o‘quv fanlarining sinflar va mavzular bo‘yicha hajmi, mazmuni, o‘rganish ketma-ketligi belgilangan hujjat hisoblanadi.O‘quv dasturi qaysi tashkilot tomonidan ishlab chiqiladi va tasdiqlanadi?

O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi tomonidan ishlab chiqiladi va tasdiqlanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi tomonidan ishlab chiqiladi va Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadi.

Respublika ta’limi vazirligi tomonidan ishlab chiqiladi va tasdiqlanadi.

Ijodiy guruh tomonidan tomonidan ishlab chiqiladi va RTM tomonidan tasdiqlanadi.Ilg‘or tajriba nima?

O‘qituvchi dars jarayonida qanday usulni qo‘llamasin, qanday didaktik vositalardan foydalanmasin, qanday ishlanma, didaktik vosita yoki audio-video material yaratmasin, ilg‘or tajriba deb dars samaradorligini oshirishga yo‘naltirilgan tajribaga aytiladi.

O‘qituvchi dars jarayonida noan’anaviy usullar qo‘llasa ilg‘or tajriba deyiladi.

O‘qituvchi dars jarayonida qanday usulni qo‘llamasin, ilg‘or tajriba deb darsni yaxshi o‘tishi va mahoratli tashkil etishiga aytiladi.

O‘qituvchi dars jarayonida yangi usulni qo‘llasa, didaktik vosita yoki audio-video material yaratsa ilg‘or tajriba deb aytiladi.Dars tahlili turlarini ko‘rsating.

Ilmiy, didaktik, metodik, umumpedagogik, psixologik.

Ilmiy, metodologik, umumpedagogik, psixologik.

Ilmiy, umumdidaktik, metodik, genetik, psixologik.

Ilmiy, didaktik, metodik, umumpsixologik, adabiiy.Ta’lim sifati monitoring bo‘limining inspektor – metodist vazifalari to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni aniqlang.

DTS asosida o‘quvchilar bilimidagi bo‘shliqlarni aniqlash uchun monitoring o‘tkazadi, montoring natijalarini tahlil qiladi, bo‘shliqlarni yuzaga kelib sabablarini o‘rganadi.

DTS asosida o‘quvchilar bilimidagi bo‘shliqlarni o‘rganadi, tahlil qiladi, tavsiya ishlab chiqadi.

DTS asosida o‘qituvchilar bilimidagi bo‘shliqlarni aniqlaydi, natijalari asosida metodik materiallar ishlab chiqadi.

DTS asosida o‘quvchilar bilimidagi bo‘shliqlarni aniqlaydi, natijalarini tahlil qilish, tavsiya yaratadi.O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 martdagi 140-son qarori nomi qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

Umumiy o‘rta ta’lim to‘g‘risidagi nizomini tasdiqlash haqida.

Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining nizomni tasdiqlash to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi faoliyatini takomillashtirish to‘g‘risida

Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risidaFanlar bo‘yicha metodist qaysi sho‘bada faoliyat yuritishini aniqlang

O‘quv tarbiya jarayonini metodik ta’minlash sho‘basi.

Ta’lim sifatini monitoring bo‘limi.

Ta’lim muasassalari faoliyati tashkil etish sho‘basi.

O‘quv ishlab chiqarish majmualari faoliyatini tashkil etish va metodik xizmat ko‘rsatish sho‘basiFan metodistining vazifalari to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni aniqlang.

DTS asosida o‘quvchilar bilimida aniqlangan bo‘shliqlar yuzasidan tavsiya yaratadi, o‘qituvchilarga amaliy-metodik yordam ko‘rsatadi

DTS asosida o‘quvchilar bilimidagi bo‘shliqlarni o‘rganadi, natijalarni tahlil qiladi.

DTS asosida o‘quvchilar bilimidagi bo‘shliqlarni aniqlash uchun monitoring o‘tkazadi, monitoring natijalarini tahlil qiladi, bo‘shliqlarni yuzaga kelib sabablarini o‘rganadi.

DTS asosida o‘quvchilar bilimidagi bo‘shliqlarni aniqlaydi, natijalarini o‘rganadi.Davlat ta’lim standarti talablarining bajarilmaganligi uchun javobgarlik qonun hujjatlariga muvofiq kimga yuklanadi?

Umumiy o’rta ta’lim muassasasi rahbariyatiga yuklanadi..

Umumiy o’rta ta’lim direktoriga yuklanadi.

Umumiy o’rta ta’lim muassasasi O‘quv tarbiya ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosariga yuklanadi

Umumiy o’rta ta’lim muassasasi fan o‘qituvchisiga yuklanadi.Kompetensiya nima?

Mavjud bilim, ko‘nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo‘llay olish qobiliyati

Mavjud bilim, ko‘nikma va malakalarni amalda qo‘llay olish layoqati

Mavjud bilim, ko‘nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo‘llay olish layoqati

Mavjud bilim, ko‘nikma va malakalarni amalda qo‘llay olish qobiliyati
2017 — 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasida beshta ustuvor yo‘nalishlar berilgan qatorni toping.

Davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirishning ustuvor yo‘nalishlari, Qonun ustuvorligini ta’minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlari, Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo‘nalishlari, Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari, Xavfsizlik,millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglikni ta’minlash hamda chuqur o‘ylangan, o‘zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat sohasidagi ustuvor yo‘nalishlar

qonun ustuvorligini ta’minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilishga, iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirishga, ijtimoiy sohani rivojlantirishga, xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglikni ta’minlash, chuqur o‘ylangan, o‘zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siёsat yuritishga

Xavfsizlik, diniy bag‘rikenglik va millatlararo totuvlikni ta’minlash sohasidagi ustuvor yo‘nalishlar: Chuqur o‘ylangan, o‘zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat sohasidagi ustuvor yo‘nalishlar: Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish: Ta’lim va fan sohasini rivojlantirish:
A1 standart darajasi qanday nomlandi?

Umumta’lim fanlarini o‘rganishning boshlang‘ich darajasi

1-4-sinf darajasi

Boshlang‘ich ta’lim darajasi

Boshlang‘ich darajasiA1+ standart darajasi qanday nomlandi?

Umumta’lim fanlarini o‘rganishning kuchaytirilgan boshlang‘ich darajasi

Umumta’lim fanlarini o‘rganishning chuqurlashtirilgan boshlang‘ich darajasi

Boshlang‘ich ta’lim chuqurlashtirilgan darajasi

1-4-sinf fanlarini o‘rganish kuchaytirilgan boshlang‘ich darajasiA2 standart darajasi qanday nomlandi?

Umumta’lim fanlarini o‘rganishning tayanch darajasi

Umumiy o‘rta ta’lim fanlarini o‘rganish darajasi

Umumiy o‘rta ta’limning tayanch darajasi

5-9 sinf fanlarini o‘rganish darajasiA2+ standart darajasi qanday nomlandi?

Umumta’lim fanlarini o‘rganishning kuchaytirilgan tayanch darajasi

Umumiy o‘rta ta’lim fanlarini o‘rganishning chuqurlashtirilgan darajasi

5-9 sinf fanlarini o‘rganishning kuchaytirilgan darajasi

Umumiy o‘rta ta’lim fanlarini o‘rganishning kuchaytirilgan darajasiO‘quv fanini o‘zlashtirilishida kompetensiyalar necha turga bo‘linadi?

2 ta

8 ta

6 ta

5 taTayanch kompetensiyalar nechta?

6 ta

8 ta

3 ta

5 taKompetensiyalar qanday turlarga bo‘linadi?

Tayanch va fanga oid umumiy kompetensiyalar

Tayanch va umumiy kompetensiyalar

Tayanch va xususiy kompetensiyalar

Boshlang‘ich va umumiy kompetensiyalarUmumiy o‘rta va o‘rta ta’limining davlat ta’lim standartlari qachon amaliyotga joriy etilgan?

2017-2018 o‘quv yilidan boshlab bosqichma-bosqich

2017-2018 o‘quv yilidan boshlang‘ich sinflarda

2017-2018 o‘quv yilidan 1-sinflarda

2017-2018 o‘quv yilidan barcha sinflardaBilim nima?

o‘rganilgan ma’lumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish

mavzuga oid nazariy ma’lumotlar, atama va tushunchalar

mavzuga oid DTS talablari

o‘quv fani bo‘yicha materiallarni tushntirib berishKo‘nikma nima?

o‘rganilgan bilimlarni tanish vaziyatlarda qo‘llay olish

o‘rganilgan bilimlarni amalda qo‘llay olish

nazariy bilimlarni amalda qo‘llay olish

nazariy ma’lumotlarni amalda qo‘llay olishMalaka nima?

o‘rganilgan bilim va shakllangan ko‘nikmalarni notanish vaziyatlarda qo‘llay olish va yangi bilimlar hosil qilish

nazariy bilimlarni amalad qo‘llash

o‘rganilgan bilim va shakllangan amalad qo‘llash

nazariy va amaliy bilim, ko‘nikmalarni amalda qo‘llash va yangi bilimlar hosil qilishO‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 803-F-sonli farmoyishi qachon qabul qilingan?

2017 yil 25 iyul

2017 yil 15 iyul

2017 yil 05 iyul

2017 yil 25 iyun

Download 54.44 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling