V. I. Vernadskiy Tuproq biologiyasi qaysi fanlarni o’z ichiga oladi?


Download 21.76 Kb.
Sana24.04.2020
Hajmi21.76 Kb.
#101069
Bog'liq
1-ORALIQ JAVOBLARI
Akt da mustaqil ish Xayriddinov Mirshod Excel-dasturi-haqida-, Akt da mustaqil ish Xayriddinov Mirshod Excel-dasturi-haqida-, axborot xavsiligi, 15-bob. Yalpi talab, 15-bob. Yalpi talab, (2)Ôrta asrlar iqtisodi qarashlari.Merkantalizm, (2)Ôrta asrlar iqtisodi qarashlari.Merkantalizm, (2)Ôrta asrlar iqtisodi qarashlari.Merkantalizm, kurs ishi, kurs ishi, kurs ishi, kurs ishi, Buxgalteriya hisobini avtomatlashtirish 3, Документ Microsoft Word

1. “Tuproq qoplami o’simliklarni hayot bilan ta’minlab, ularning qoldiqlarning qayta ishlash uchun katta fabrika bo’lib xizmat qiladi” deb kim aytgan?

V.I.Vernadskiy2. Tuproq biologiyasi qaysi fanlarni o’z ichiga oladi?

Tuproq zoologiyasi, protistologiya, mikologiya, mikrobiologiya, biokimyo3. Tuproq biologiyasi fanining metodik xususiyati nimadan iborat?

Tuproqda kechadigan jarayonlar mexanizmi va biologik mazmuni4. Tuproq biologiyasi fani nimani o’rganadi?

Tuproqda yashovchi hayvonlar, o’simliklar va mikroorganizmlar hayot faoliyatini5. Tuproqdagi tirik jonivorlarning tuproq hosil bolishidagi roli, tuproqdagi mikrob senozi, ishlov berish va meliorasiya, o’g’itlarni yerdan foydalanish sistemasini tuproqqa ta’siri qaysi fan o’rganadi?

Tuproq biologiyasi6. Tuproqlarni o’rganishda tuproq mikroorganizmlari faoliyati bilan bog’lagan birinchi olim kim?

V.V.Dokuchayev7. Kim birinchi bo’lib mikroorgnaizmlar bilan ishlash usullari ishlab chiqqan?

Lui Paster8. Qaysi olim sut kislotali, spirtli, yog’ kislotali bijgish jarayonlarini urganib, bularning barchasi turli xil mikroorgnaizmlar faoliyati bilan bog’likligini isbotlagan?

Lui Paster9. Kim oziq muhitlarini ishlab chiqdi va turli substratlarda mikroorgnaizmlarni ustirishni tavsiya etgan?

R.Kox


10. 1888 yilda tashkil etilgan Lui Paster institutida tuproq mikrobiologiyasi laboratoriyasini ilk qaysi rus olimi boshqargan?

S.N.Vinogradskiy11. 1894 yilda qaysi olim “Tabiatda azotning aylanigshi” haqida doklad qilgan?

S.N.Vinogradskiy12. Kim birinchi bo’lib tuproq mikroorganizmlarini yuqori o’simliklar bilan bir sistemada urgangan?

N.A.Krasilnikov13. Zamburuglar tugrisidagi fan nima deyiladi?

Mikologiya A. N.A.Krasilnikov14. Rizosfera nima?

O’simlik ildizlarini bevosita o’rab turadigan tuproq qoplami15. Parazit fitopatogen zamburug’lar o’simliklarga qanday ta’sir qiladi?

O’simliklarda turli xil kasalliklarni keltirib chiqaradi16. Simbioz zamburug’lar o’simliklarga qanday ta’sir qiladi?

O’simliklarni oziqlanishi uchun yordam qiladi17. Har bir gektar maydon atmosferasida qancha azot mavjud?

80 ming tonna18. Saprofit so’zining manosi nima?

Yunoncha sapros – chirigan, phuton - o’simlik19. Saprofit organiznlar?

O’simlik va hayvon qoldiqlaridan oziq manbai sifatida foydalanadigan mikroorganizmlar20. «Yomg'ir chuvalchanglari faoliyati tufayli o'simlik qatlamining hosil bo'lishi» asarini kim yozgan?

Ch.Darvin21. Tuproqda hayot kechiradigan yoki u bilan bog'langan tirik organizmlardan iborat kompleks nima?

Tuproq biotasi22. Biota tarkibiga nimalar kiradi?

O’simliklarning yer ostki qismlari, bakteriyalar, zamburug'lar, suvo'tlari va hayvonlarning turli sistematik guruhlari23. Tuproq biotasi tarkibigagi hayvonlar katta-kichikligiga ko’ra necha guruhga bo'linadi?

5 ta


24. Uzunligi 5 mikron (mkn)dan iborat bo’lgan sodda hayvonlar (soxta oyoqlilar, xivchinlilar, infuzoriyalar) qaysi guruhga kiradi?

Nanofauna25. Uzunligi 150 mkmdan (mikrometr) 1,3 mm gacha bo'lgan hayvonlar (nematodalar, imillab yuruvchilar, oyoq dumlilar) qaysi guruhga kiradi?

Microfauna26. Uzunligi 1,3 mm dan 10 mm gacha bo'lgan hayvonlar (o'rgimchaklar, ko'poyoqlilar, hasharotlar, zahkashlar) qaysi guruhga kiradi?

Mezofauna27. Uzunligi 1 sm dan 8 sm gacha bo'lgan hayvonlar (ko'pchilik mollyuskalar, hasharotlar, zahkashlar) qaysi guruhga kiradi?

Macrofauna28. Uzunligi 8 sm dan katta bo'lgan hayvonlar (kemiruvchilar, yerqazarlar, hasharotxo'rlar va yomg'irchuvalchanglari) qaysi guruhga kiradi?

Megofauna29. Tuproqdagi jonivorlari hayot kechirishi uzoq yoki qisqa bo'lishiga ko’ra necha guruhga ajratiladi?

3 ta


29. Tuproqda doimiy hayot kechiradilar (yomg'ir chuvalchangi, enxitreidalar, kanalar, oyoqdumlilar, nematodalar) qaysi guruhga kiradi?

Geobiontlar30. Hayotining bir qismini tuproqda o'tkazadigan hayvonlar (qonxo'r kanalar, ayrim hasharotlar va ularning lichinkalari) qaysi guruhga kiradi?

Geofillar31. Tuproqda vaqtincha yashovchi hayvonlar kiradi (chigirtkalar, qandalalar, o'rgimchaklar) qaysi guruhga kiradi?

Geoksinlar32. Yashil o'simliklar bilan oziqlanadigan qaysi guruhga mansub?

Fitofaglar33. Tirik organizmlar bilan oziqlanadiganlar qaysi guruhga mansub?

Yirtqichlar34. Chiriyotgan moddalar bilan oziqlanadiganlar qaysi guruhga mansub?

Saprofaglar35. Tuproq qaysi fazalardan tashkil topgan?

Qattiq, suyuq, gazsimon va tirik fazalardan36. Tuproqning qattiq fazasi nimalardan iborat?

Organik hamda turli birlamchi va ikkilamchi minerallar37. Tuproqning necha foizini organik moddalar tashkil qiladi?

1-10 %


38. Tuproqning necha foizini mineral moddalar tashkil qiladi?

90-99 %


39. Tuproqning organik qismini necha foizini gumus tashkil qiladi?

85 %


40. Tuproqning organik qismini necha foizini flora va faunas tashkil qiladi?

5 %


41. Yashil o’simliklar quruqlikda har yili qancha tonna biomassa hosil qiladi?

53*1010 tonna42. Organik qoldiqlar tarkibidagi 1 g uglerod tarkibida energiya miqdori necha kkal. ni tashkil etadi?

9,33 kkal43. Turli tabiiy - iqlim sharoitida har yili to’planadigan biomassa miqdori gektariga necha sentnerni tashkil etadi?

42-137 s.44. MDH xududida N.N.Rozov bo’yicha o’simliklar formasiyasining nechta guruhlarga ajratiladi?

5 ta


45. O’simliklar formasiyasi to’liq berilgan javobni ko’rsating?

Daraxtsimon, daraxtsimon - o’tsimon, o’tsimon, cho’l o’simliklar va lishaynik-moxli46. O’tsimon o’simliklar formasiyasida ildizlar necha foizni tashkil qiladi?

85 %


47. Bo’z tuproqlar sharoitida ildiz massaning umumiy zaxirasi gektariga necha tonnani tashkil qiladi?

9 - 23 tonna48. 4 oylik javdarning barcha ildizlar va tukchalarning umumiy uzunligi necha km.ni tashkil etadi?

11 ming km.49. Zamburugʻ so’zining manosi nima?

Fungi yoki Mycetes59. Zamburugʻlarning tuzilishi nimalardan iborat?

A. Vegetativ tanasi mitseliy, ingichka ipcha – gifalar60. Zamburug’larni qaysi fan o’rganadi?

Mikologiya61. Mikologiya so’zi qaysi tildan olingan va ma’nosi?

Yunoncha “mykes” – zamburug’ va “logos” – fan so’zlaridan62. Zamburug’lar qaysi yo’llar bilan ko’payadi?

Vegetativ va reproduktiv63. Zambrug’lar necha sinfda tavsiflanadi?

4 sinf


64. Suv o’tlari va zamburuglardan tarkib topgan tirik organizmlar kompleksi nima deyiladi?

Lishayniklar65. Lishayniklar haqidagi fan nima deb ataladi?

Lixenologiya66. Lishayniklarning anaqa shakllari bo’ladi?

Po’stloqsimon, bargsimon va butasimon67. Hozirgi kunda tirik organizmlar qaysi asosiy birliklar bilan tasniflanadi?

Domen, dunyo, tip yoki bo’lim, sinf, turkum, oila, urug’ va tur68. Hozirgi kunda tirik organizmlar nechta birliklar bilan tasniflanadi?

2 domen va 7 dunyo69. Hujayrasida shakllangan yadroga yega bo’lgan organizmlar nima deyiladi?

Eukariotlar70. Hujayrasida shakllangan yadroga yega bo’lmagan organizmlar nima deyiladi?

Prokariotlar71. Kim tomonidan domen tushunchasi fanga kiritilgan?

Karl Vyoze72. Tuproq qanaqa moddalardan tashkil topgan?

Mineral, organik va organik-mineral73. Tuproqni litosferadan farq qiladigan asosiy farqi nima?

Unumdorligi bilan74. Tuproq tarkibida kislorod (O) necha foizni tashkil qiladi?

49 %


75. Tuproq tarkibida kremniy (Si) necha foizni tashkil qiladi?

33 %


76. Litosfera umumiy massasining 99 foizini tashkil etadigan 8 ta elementlarni ko’rsating?

O, Si, Al, Fe, Ca, Na, K, Mg77. Tuproq qanaqa jinslardan tashril topgan?

Magmatik, metomorfik va cho’kindi78. Ammiakning nitrat kislotasiga qadarli biokimyoviy o’zgarish jarayoniga nima deyiladi?

Nitrifikatsiya79. Azotli organik moddalarning ammiakka qadarli biokimyoviy o’zgarish jarayoniga nima deyiladi?

Ammonifikatsiya80. Nitrat shaklidagi azotning azot oksidi va molekulyar azotlargacha qaytarilish jarayoniga nima deyiladi?

Denitrifikatsiya81. Tuproqda erkin yashaydigan azotfiksatorlar gektariga har yili necha kg azot to’playdi?

5-10 kg


82. Tarkibida juda faol tugunak bakteriyalarni tutadigan preparat nima?

Nitrogen


83. Tarkibida azotfiksatsiyalovchi erkin yashovchi aerob bakteriyalarni tutadigan preparat nima?

Azotobakterin84. Tuproqdagi fosforli bikikmalarni minerallahtira oladigan bakteriyalarni tutadigan preparat nima?

Fosforobakterin85. Murakkab organik birikmalarning oddiy moddalar (CO2, H2O, NH3 kabilar) gacha parchalanishi nima deyiladi?

Minerallanish86. Gumusning hosil bo’lishi jarayoni nima deyiladi?

Gumifikasiya87. Gumus tarkibida uglerod (C) elementining miqdori qancha?

58 %


88. Gumus tarkibida kislorod (O) elementining miqdori qancha?

28 %


89. Gumus tarkibida azot (N) elementining miqdori qancha?

3 %


90. Gumus moddasi tarkibida birikmalar qaysi guruhlarga bo’linadi?

Gumin va fulvo kislota, gumin moddasi91. MDH xududida tarqalgan quyidagi tuproq – bioiqlim mintaqalari haroratga ko’ra necha guruhga bo’linadi?

. 5 ta


92. MDH xududida tarqalgan quyidagi tuproq – bioiqlim mintaqalarini haroratga ko’ra ko’rsating?

. Sovuq, mo’tadil sovuq, mo’tadil iliq, iliq, issiq93. Iliq (subtropik) iqlim guruhda o’rtacha yillik harorat necha gradus bo’ladi?

+15


94. Issiq (tropik) iqlim guruhda o’rtacha yillik harorat necha gradus bo’ladi?

+35


95. Sovuq (qutb) iqlim guruhda o’rtacha yillik harorat necha gradus bo’ladi?

-23-15


96. Quruq (arid) iqlim guruhda o’rtacha yillik yog’in miqdori necha mm bo’ladi?

50-150


97. Juda quruq (ekstraarid) iqlim guruhda o’rtacha yillik yog’in miqdori necha mm bo’ladi?

10-20


98. Juda nam (ekstragumid) iqlim guruhda o’rtacha yillik yog’in miqdori necha mm bo’ladi?

3000-500099. «Podzol» so’zining ma’nosi nima?

Kvars va kremnezyom oqish kulrang ya’ni kulga o’xshaganligi uchun100. Podzol tuproqlarda gumus miqdori necha foiz?

1-4 %


101. Keng bargli o’rmonlarning qo’ng’ir tusli tuproqlarda gumus miqdori qancha?

3-8 %


102. Quruq dasht zonasidagi o’simlik qoldiqlarining biomassasi o’rtacha s/ga ni tashkil etadi?

150-200 s/ga103. “Bo’z tuproqlar” atamasini fanga kiritgan olim kim?

S.S.Neustruyev104. Bo’z tuproqlarni qanday tipchalari bor?

Och tusli, tipik, to’q tusli bo’z105. Bo’z tuproqlarda gumus miqdori qancha?

1-3 %


106. Och tusli bo’z tuproqlar dehgiz sathidan necha metr balandlikda joylashgan?

300-600 m106. Tipik bo’z tuproqlar dehgiz sathidan necha metr balandlikda joylashgan?

700 – 1000 m107. To’q tusli bo’z tuproqlar dehgiz sathidan necha metr balandlikda joylashgan?

1400-1600 m108. O’zbekiston respublikasi yer maydonining necha foizi cho’l zonasidan iborat?

70 %


109. Cho’l zonasining zonal tuproqlarii ko’rsating?

Sur-qo’ng’ir tusli, taqir va taqirli110. Sur-qo’ng’ir tusli tuproqlar tarkibida gumus miqdori qancha?

1 % gacha111. Tuproq yuzasining qalinligi 2-5 sm bo’lgan qattiq zich poligonal-yoriqli qatqaloq bo’lish jarayoni nima?

Taqirlar


112. Taqir tuproqlarning ustki qismi mexanik tarkibiga ko’ra qanaqa?

Mexanik tarkibi og’ir, soz113. Qumli cho’l tuproqlarida gumus miqdori qancha?

0,2-0,5 %114. Tuproqning unumdor qatlamini olib ketilishi, ko’chirilishi va qayta yotqizilishi kabi jarayon nima deyiladi?

Tuproq eroziyasi115. Tuproqni tabiiy va antropogen omillar ta’sirida eyimirilishi, yuvilishi va uchirib ketish jarayonlariga ko’ra qanaqa turlarga bo’linadi?

. Suv va shamol116. Tuproq qoplamining atmosfera yog’inlari va sug’orish (irrigatsion) suvlar bilan yeimirilish jarayoni qanday eroziya turuga mansub?

Suv


117. Bir yilda har gektardan o’rtacha 100 tonna yuvilishi bilan qancha azot yo’qoladi?

100 kg


118. Bir yilda har gektardan o’rtacha 100 tonna yuvilishi bilan qancha fosfor yo’qoladi?

115 kg


119. Shamol eroziyasidan saqlash xususiyati bo’yicha o’simliklarni necha guruhga bo’lish mumkin?

. 4 ta


120. Shamol eroziyasidan saqlash xususiyati bo’yicha o’simliklarni qanday guruhlarga bo’lish mumkin?

O’rmon-daraxt, pichan o’t, mevali ko’chatzorlar va qishloq xo’jalik ekinlari121. Suv eroziyasiga uchragan tuproqlar darajasiga ko’ra qanaqa guruhlarga ajratiladi?

Kam, o’rtacha va kuchli yuvilgan122. Tuproqning 10 sm gacha qatlami ya’ni gumusli gorizontning to’rtdan bir qismi yuvilsa qanday darajadagi yuvilishga mansub?

Kam yuvilgan123. Tuproqning 10-20 sm gacha qatlami ya’ni gumusli gorizontning yarmi yuvilsa qanday darajadagi yuvilishga mansub?

O’rtacha yuvilgan124. Tuproqning gumusli gorizonti to’liq va B gorizontning bir qismi yuvilsa qanday darajadagi yuvilishga mansub?

Kuchli yuvilgan125. Shamol eroziyasi bo’yicha kam eroziyalangan tuproqlarda g’alla hosili necha foizga kamayadi?

10-15 %


126. Shamol eroziyasi bo’yicha o’rtacha eroziyalangan tuproqlarda g’alla hosili necha foizga kamayadi?

25-40 %


127. Shamol eroziyasi bo’yicha kuchli eroziyalangan tuproqlarda g’alla hosili necha foizga kamayadi?

50 %


128. Maydon nishabligi necha gradus bo’lganda tuproq yuzasini suv yuvib keta boshlaydi?

2-3°


129. Yer yuzasidan 10 sm balandlikka shamol necha tezlik bilan esganda eroziya jarayoni boshlanadi?

8-12 m/sek130. Eroziyaga qarshi kurash tadbirlariga ko’ra xo’jalik yerlari necha kategoriyalarga bo’linadi?

9 ta


131. Tuproqlarning struktura holatini buzulishi, kimyoviy tarkibining yomonlashuvi, unumdorligining yo’qotilishi va to’liq yemirilishi nima deyiladi?

Tuproqlar degradasiyasi132. Tuproqda organik moddalar miqdori va zaxirasining kamayishi nima deyiladi?

Tuproq degumifikasiyasi133. Tuproqqa tushadigan og’ir metallarning manbalari qanday turlarga bo’linadi?

Tabiiy va texnogenli134. Yerlarni himoyalash, yaxshilash va rasional foydalanishga, tuproq unumdorligini oshirishga va umuman biosfera barqarorligini saqlashga yo’naltirilgan tadbirlar sistemasi nima deyiladi?

Tuproqni muhofaza qilish va undan rasional foydalanish135. FAO ma’lumotlariga ko’ra olinadigan hosilning necha foizi qo’llanilgan o’g’itlar hissasiga to’g’ri keladi?

50 %


136. Qaysi o’g’it tarkibida ftor aralashmalari, radioaktiv elementlardan uran, radiy va stronsiy bor?

Fosforli
Download 21.76 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling