Vabo epidemiyasi


Download 31.5 Kb.
Sana02.03.2020
Hajmi31.5 Kb.

9-sinf O’zbekiston tarixi Nazorat ishi-4

1.Toshkentda “Vabo epidemiyasi” qachon tarqala boshladi va bu yirik qo’zg’olon boshlanishiga sabab bo’ldi?A)1890-yil B)1892-yil C)1894-yil. D)1896-yil. E)1872-yil.

2.O’rta Osiyoda temiryo’llar dastlab nima maqsadda qurilgan edi?

A)O’lkadagi paxtani olib ketish maqsadida B)O’lkaga rus tovarlarini olib kelish maqsadida C)Faqat aholini ko’chirish maqsadida D)Harbiy maqsaddalari E)barcha javoblar to’g’ri

3.Turkistonning qachondan boshlab paxtaning Amerikaha navi yetishtirila boshlandi?

A)1880-yil B)1884-yil C)1888-yil D)1885-yil

4.Dukchi Eshon boshchiligidagi qo’zg’olon nechanchi yilda bo’lgan?A)1878-yil 10-may B)1892-yil 9-iyun C)1898-yil 17 mayd E)1892-yil 10 oktabr

5.Andijon qo’zg’oloni qaysi qishloqda bo’lgan?

A).Oqmachit B)Hozorasn C)Mingtepa D)Cho’ponota E)Chiroqband.

6.Qanday harakatga xalq norozilik harakati deyiladi?

A)Norozilik tufayli sodir etilgan harakat B)Mavjud tizimdagi siyosatdan norozi bo’lgan muayyam xalq,ijtimoiy guruh,qatlanlarning qo’zg’alonlari, g’alayonlar C)Muayyan odamlar guruhining harakatiga D)Harbiy qism harakatiga

7.Turkiy xalqlarning jadidchilik harakatining asoschisi va g’oyaviy rahbari kim? A)Mustafo Cho’qayev B)Anvar Poshsho C)Ismoil Gasparali D)A.Avloniy

8.Ismoil Gasparalining g’oyalarini yoyishdagi xizmati juda katta bo’lgan gazetaning nomi nima?A),,Oyina” B),,Tarjimon’’ C).,,Sadoi Turkiston” D),,Turon’’

9.Munavvar Qori Abdurashidxonov yashab faoliyat ko’rsatgan yillarni aniqlang? A)1878-1931 yil B)1876-1924 yil C)1874-1920 yil D)1872-1933 yil

10.Jadidchilik harakati asosan aholining qaysi qatlami asosida paydo bo’ladi?

A)Mahalliy milliy burjuaziya va milliy ziyolilar orasida

B)Xalqning ruhonoy vakillar orasida

C)Proletarati va mahalliy milliy vakillar orasida

D)Mahalliy va rus burjuaziya asosida

E)Ruhoniy va rus burjuaziya asosida

11.Toshkent shahrida birinchi jadid maktabiga kim asos slogan?

A)A.Avloniy B)Munavvar Qori C)Boboxun Salimov D)Mannon Qori E)Salohiddin Domla.

12.1 tanob qancha yer maydonini tashkil etadi?

A)2300 kv m B)2400 kv m C)2500kv m D)2600 kv m

13.O’mirbek laqqi qaysi xalq ijodiyotining qahramoni hisoblanadi?

A)qirg’iz B)qozoq C)qoraqalpoq D)tojik

14.Qaysi Xiva xonii davrida «Qoraqaloqlar ulusi» tashkil etildi?

A)Muhammad Aminxon B)Eltuzarxon C)Muhammad Rahimxon I D)Olloqulixon

15. Xitoy-qipchoq, mang’it va kenagas qabilalari tarkibidagi urug’ «o’n to ‘rt urug’» — .... birlashmasini tashkil qilgan.

A)Qabila B)Aris C)Jung’or D)No’g’ay

16.Qachon qoraqalpoqlarning qo‘1dov1i qabilasidan bo’lgan Ernazarbiy boshchiligidagi qo‘zg‘olon boshlanadi?

A)1853 yil B)1854 yil C)1855 yil D)1856 yil

17. Podsho hukumati tomonidan Xiva xonligi protektoratga aylantirilgandan so'ng Amudaryo bo’limidagi qoraqalpoqlarga nisbatan jabr-zulm kuchaydi. Biybozor va Nukus volostida mustamlakachilarga qarshi kim boshchiligida xalq qo‘zg‘oloni jiddiy tus olib, qariyb o ‘n yil (1881—1891) davom etdi?

A)Ernazarbiy B)Bobo Go’klan C)Bobo Chingiz D)Otamurodxon

18.1873 yilda Xiva xonligi bosib olingandan keyin Amudaryoning o’ng qirg’og’idagi qoraqalpoqlar Qaysi viloyat tarkibiga kiruvchi Amudaryo bo’limi tashkil etildi?

A)Samarqand B)Buxoro C)Sirdaryo D)Farg’ona

19.Zevar laqabi bilan mashhur bo’lgan qoraqalpoq shoiri kimedi?

A)Kunxo’ja B)Ajiniyoz C)Otash Olshinboy D)Berdaq

20. ... - insonlarning bilimi va tafakkurini oshirishga qaratilgan ta ’lim-tarbiya.

A)maorif B)Ma’rifat C)Taraqqiyot D)Didaktika

21. 1910-yilda Toshkentning o ‘zida 24 ta jadid maktabi faoliyat ko‘rsatib turga bo’lsa 1917-yilga kelib esa ularning soni nechta yangi usuldagi maktablar mavjud edi?

A)80 B)90 C)100 D)120

22.Jadidlarning asosiy g’oya va maqsadlarini ajratib oling?

1.Turkistonni o ‘rta asrchilik, feodal qoloqlik, xurofotlardan ozod qilish

2.«Usuli qadim »ni inkor etgan ho ld a o‘lkani, xalqni, m illatni taraqqiyot y o ‘liga olib chiqish

3.Mahalliy aholini milliy ziyoli qatlamlariga qarshi ma’rifatparvarlik bilan kurashish

4.Milliy davlat bunyod etish

5.Konstitutsion, parlam ent idora usulidagi ozod va farovon jamiyat qurish

6.Rus bosqinchlarining yangi qadriyatlarini Turkistonga yoyish

7.Turkiy tillarga davlat tili maqomini b erish

8.Milliy pul b irligi v a m illiy qo‘shin tuzish

A)1.2.3.5.6.7 B)1.2.4.5.7.8 C)2.3.4.5.6.7 D)1.3.5.6.7.8

23.Kim maktablar uchun «Adibi avval»,«Adibi soniy», «Yer yuzi» kabi darsliklarni yaratdi.

A)Mahmudxo’ja Behbudiy B)Munavvar qori C)Abdulla Avloniy D)Ismoil Gaspirali

24.»Tarbiyai atvol» (Bolalar tarbiyasi) jamiyati qachon va qayerda tuzilgan?

A)Samarqand 1909 yil B)Buxoro 1909 yil C)Samarqand 1910 yil D)Buxoroda 1910 yil

25.Qachon Toshkentda «Musulmon markaziy sho’rosi» tashkiloti tuzilgan?

A)1917 yil yanvar B)1917 yil fevral C)1917 yil mart d)1917 yil aprel

Download 31.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling