Vatan erur tomirdagi qon. Ushbu gapning kesimini aniqlang


Download 36.86 Kb.
Sana30.06.2020
Hajmi36.86 Kb.
#122495
Bog'liq
Vatan erur tomirdagi qon
Logopediya, Цели и задачи дисциплины, Joriy nazorat, 1, test 1000, Минвуз презентация 06.08.2020, 2020 YARIM YILLIGI UCHUN XISOBOT, Fan dasturi, Fazoda tekislik va to’g’ri chiziq tenglamasi. Ma’ruza, Determinantlar nazariyasi. Smenar, @prezident uz Shavkat Mirziyoyev kitobi 1-bob, Ишчи дастур (2), Ишчи дастур (2), File 00403

 1. Vatan erur tomirdagi qon. Ushbu gapning kesimini aniqlang.

 1. erur

 2. vatan erur

 3. C)qon erur

 4. Qon
 1. Bog’lovchi ishtirok etgan bo’lak gapda qaysi bo’lak bo’lib kelayotganligini aniqlang. Shunday yashaginki, ketar chog’ingda... (Shuhrat)

 1. ega

 2. kesim

 3. hol

 4. Aniqlovchi
 1. Endi g’alabamiz yaqin, do’stim!” gapining kesimi qaysi so’z turkumi bilan ifodalangan?

 1. ot

 2. sifat

 3. fe’l

 4. ravish
 1. Ishlamay yegan og’rimay o’lar. (maqol) Eganing ifodalanishi to’g’ri ko’rsatilgan qatorni toping.

 1. sifatdosh bilan ifodalangan

 2. fe’l bilan ifodalangan

 3. C)birikma bilan ifodalangan

 4. otlashgan sifatdosh bilan ifodalangan
 1. Yurtimiz uzra mustaqillik quyoshi charaqlayversin! Ushbu gapda qo’llangan bosh kelishikdagi so’zlarning sintaktik vazifasini aniqlang.

 1. ega, kesim

 2. to’ldiruvchi, hol

 3. C)aniqlovchi, ega

 4. hol, ega
 1. Quyidagi gapda ega qaysi so’z turkumi bilan ifodalangan? Bilgan bilganin ishlar, bilmagan barmog’in tishlar.

 1. Ot bilan

 2. Fe’l bilan

 3. Otlashgan sifat bilan

 4. Otlashgan sifatdosh bilan
 1. Birlashgan daryo bo’lur, tarqalgan irmoq bo’lur. Ega qaysi so’z turkumi bilan ifodalangan?

 1. Ot

 2. Sifat

 3. C)Fe’l

 4. Otlashgan sifatdosh
 1. Vositasiz to’ldiruvchi qatnashgan gapni aniqlang.

 1. Gap bilan shoshma, ish bilan shosh.

 2. Chinnigul yer ostidan sekin yigitga qaradi.

 3. Keldi ochilur chog’ing, o’zliging namoyon qil.

 4. Sevgi pulga sotilmas, ko’ngil pulga topilmas.
 1. Biz tong qorong’isida Rishtonga yetdik. Mazkur gap qaysi qatorda to’g’ri tahlil qilingan?

 1. Biz – ega, yetdik – kesim, tong – belgisiz qaratqich aniqlovchi, qorong’isida – hol, Rishtonga – hol.

 2. Biz – ega, yetdik – kesim, tong – aniqlovchi, qorong’isida – to’ldiruvchi, Rishtonga – hol. C)Biz – ega, yetdik kesim, tong qorong’isida – hol, Rishtonga – to’ldiruvchi.

 3. Biz – ega, yetdik – kesim, tong qorong’isida – hol, Rishtonga hol
 1. Ko’pni yomonlagan ko’muvsiz qolar. Ushbu maqoldagi gap bo’laklari to’g’ri ko’rsatilgan qatorni aniqlang.

 1. to’ldiruvchi, aniqlovchi, hol, kesim

 2. to’ldiruvchi, aniqlovchi, kesim

 3. to’ldiruvchi, ega, hol, kesim

 4. to’ldiruvchi, aniqlovchi, hol
 1. O’rin-payt kelishigi shaklidagi so’zning to’ldiruvchi vazifasida kelishi qaysi qatorda berilgan?

 1. Yozda qilingan mehnat o’z natijasini berdi.

 2. Birlashma idorasi uch qavatli binoda edi.

 3. Katta chinni kosada suv olib chiqdi.

 4. Nemis do’stlarimizni Buxoroda uchratdik.
 1. Chakmonining ikki yonini xurjunga o’xshatib yelkasiga tashladi-da, shoshmasdan orqaga qaytdi. Gapdagi shoshmasdan holning qaysi turiga mansub?

 1. o’rin holi

 2. payt holi

 3. sabab holi

 4. vaziyat (ravish) holi
 1. Quyidagilarning qaysi biri qaratqichli birikma hisoblanadi?

 1. oltin soat

 2. yigit husni

 3. uzum yedi

 4. peshin chog’i
 1. Birovga choh qazima, o’zing tushasan. Ushbu maqol qanday gap bo’laklaridan tashkil topgan?

 1. hol, kesim: aniqlovchi kesim

 2. to’ldiruvchi, hol, kesim; aniqlovchi, kesim

 3. to’ldiruvchi, to’ldiruvchi, kesim; ega, kesim

 4. to’ldiruvchi kesim; ega, kesim
 1. Moslashuv yo'li bilan bog'langan so'z birikmasini toping.

 1. kuchli shamol

 2. kitob o'qish

 3. maktab bog'i

 4. jadal yur
 1. Boshqaruv yo'li bilan birikkan so'z birikmasini aniqlang.

 1. kitob o'qish

 2. birga ishlamoq.

 3. tezda kelmoq

 4. mahallaning qariyalari
 1. Qaysi qatorda ergash so'z bilan bosh so'zning moslashuvli birikishi berilgan?

 1. do'stga sadoqat

 2. chiroyli yozmoq

 3. maktab kutubxonasi

 4. suv bilan to'ldirmoq
 1. Bitishuv yo'li bilan birikkan so'z birikmalarida ergash so'zni ko'rsatuvchi asosiy belgilar qaysilar?

 1. grammatik vositalarni olgan so'z ergash so'z

 2. ko'makchilardan oldin kelgan so'z ergash so'z

 3. oldin kelgan so'z ergash so'z

 4. kelishik qo'shimchasini olgan so'z ergash so'z
 1. Qaysi qatordagi gapda boshqaruvli birikmaning bosh va ergash so'zi tartibi o'zgargan holda berilgan?

 1. Har bir inson o'z orzusini amalga oshirish yo'lida tinmay mehnat qiladi.

 2. Maqsadga erishish yo'lidagi mashaqqatlardan chekinmaslik kerak.

 3. Vatan ozodligi yo'lida jon berganlar ruhi abadiydir.

 4. Tinglab qalb so'zlarini, belbog'ini bog'lab beliga.
 1. Moslashuvli birikma qaratqich kelishigi qo'shimchasisiz hosil bo'lgan qatorni belgilang.

 1. Hosil uchun kurash boshlandi.

 2. Ota-onalar majlisi kechgacha davom etdi.

 3. Sayilda shahar tomon ketishga oshiqayotgan odamlarga duch keldik.

 4. Baland binolar qad ko'tarib turadi.
 1. Bitishuv aloqali birikma misollarning qaysi birida bor?

 1. Uzum uzishga yordamchilar yetib kelishdi.

 2. Direktorning kabinetida yig'ilish bo'lib o'tdi.

 3. Avtobus bekatida do'stim bilan uchrashib qoldim.

 4. Katta tanaffusda biz suhbatlashib o'tirdik.
 1. Boshqaruv yo'li bilan birikkan so'z birikmalari qatorini toping.

 1. kichik korxona, yakuniy baho

 2. san'at bayrami, dugonamning singlisi

 3. shoir bilan uchrashish, sahroga hujum

 4. Valining uyi, paxtakorlar yutug'i
 1. Kelishikli boshqaruv qatnashgan gapni aniqlang.

 1. Yaxshi o'g'il otga mindirar, yomon o'g'il otdan indirar.

 2. O'quvchilarning tashabbusi bilan ish boshlandi.

 3. Yigit tezda chiqib olibdi.

 4. Xalqim uchun, Vatanim uchun jon fido qilaman.
 1. So'z birikmasidagi moslashuv qaysi qatorda berilgan?

 1. derazani ochmoq

 2. moviy osmon

 3. ilmda o'tkir

 4. uzukning ko'zi.
 1. Boshqaruv yo'li bilan hosil bo'lgan so'z birikmasini toping.

 1. opasiga gapirmoq

 2. birga yurmoq

 3. tezda keladi

 4. zimdan kuzatmoq
 1. Bitishuv yo'li bilan hosil bo'lgan so'z birikmasini toping?

 1. bolalar haqida g'amxo'rllk

 2. maktab hovlisi

 3. o'ylab gapirmoq

 4. gapirishga oson
 1. Qaysi qatorda ergash so'z bilan bosh so'zning faqat moslashuvli birikishi berilgan?

  1. buloq suvi, oq paxta, ilonning yog'i

  2. maktab hovlisi, o'z ukang, uning daftari

  3. tonggi konsert, baxmal ko'rpa, toza ko'ylak

  4. yeryong'oq, bizning uy, uning aksi, kitob muqovasi
 1. Bitishuv yo'li bilan bog'langan so'z birikmasini aniqlang?

  1. Zahar solmoq emish kasbi ilonning

  2. Men uyda qoladigan bo'ldim

  3. Gulni sevgan tikanini ham sevadi.

  4. Tantanali qism juda qisqa bo'ldi.
 1. So'z birikmalarining qaysi birida ergash so'z ayrim hollarda kelishik qo'shimchasisiz ishlatilishi mumkin?

  1. moslashuvda

  2. boshqaruvda

  3. bitishuvda

  4. A, B
 1. Qanday birikma hosil bo'lishida egalik qo'shimchasi ishtirok etadi?

  1. moslashuvli birikmada

  2. teng bog'lanishli birikmada

  3. boshqaruvli birikmada

  4. bitishuvli birikmada
 1. Birdan kirib kelmoq. Ushbu birikmadagi so'zlarning o'zaro aloqasi qaysi qatorda to'g'ri ko'rsatilgan?

  1. boshqaruv

  2. bitishuv

  3. kelishikli boshqaruv

  4. moslashuv
 1. Bitishuvli so'z birikmasini toping.

  1. qiz husni

  2. ukam uchun olmoq

  3. birdan gapirmoq

  4. ukamdan olmoq
 1. Quyidagi birikuvlarning qaysi biri bitishuvli birikuvga mansub emas? 1) devor soat 2) vatan ishqi 3) shunday o'yin 4) qiyin vazifa 5) chindan aytmoq 6) ashula aytgan qiz 7) xayrlashib ketmoq 8) o'qib chiqmoq 9) tezda qaytmoq 10) holdan toymoq.

A) 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10

B) 2, 4, 10C) 1, 2, 4

D) 2, 8, 10


 1. Bitishuvli birikuvlarda tobe so'z vazifasida asosan qanday so'zlar keladi?

 1. sifat va ravish vazifasidagi so'zlar

 2. sifatlar

 3. mustaqil so'z turkumiga oid barcha so'zlar

 4. ot, sifat va ravish vazifasidagi so'zlar
 1. Tobe bog'lanishning qaysi usuli bilan hosil qilingan birikmalar asosan otli birikma hisoblanadi?

 1. boshqaruv

 2. moslashuv

 3. bitishuv

 4. A.B
 1. Kutilmagan xabar eshitishi natijasida taajjub bildirib, aynan gapni yoki uning biror bo’lagini takrorlash natijasida qanday gap hosil bo’ladi?

  1. darak gap

  2. so’roq gap

  3. buyruq gap

  4. hishayajon gap
 1. Maslahat mazmunini bildirgan buyruq gapni toping.

  1. Maktabga bor ertalab.

  2. Opa, shu ertak kitobini menga bering.

  3. O’g’lim sog’-salomat kelsin.

  4. Yaxshisi, bugun kutubxonaga bor. 1. Nutq qanday til birliklaridan tashkil topadi?

 1. nutq tovushlaridan

 2. so’zlardan

 3. so’z birikmalaridan

 4. gaplardan
 1. Ritorik so’roq gapni toping.

  1. Farmon bibining uylari shumi?

  2. Siz qaerdan, mehmon?

  3. Sunday go’zal vatan bormi dunyoda?

  4. Sen mening gapimga quloq solgin.
 1. Ikki bosh bo‘lakli gap qaysi qatorda?

  1. Kulmoq hamisha umrni uzaytiradi.

  2. Har kuni sport bilan shug‘ullaning.

  3. Paxtakorlik kasbini ulug‘layapmiz.

  4. Sharqda hamma keksalarni shoir hisoblashadi.
 1. Shaxsi topilmas gapni belgilang.

  1. Kiyimni bo‘yga qarab bichadilar.

  2. Umr bo‘yi bilimni boyitib borish lozim.

  3. Xalqimning baxt-u saodati yo‘lida xizmat qilishga tayyorman.

  4. Do‘stini yomonlagandan qoch.
 1. Lekin bu musiqa jimjitlikni buzmas, balki uni quyultirardi. Ushbu gapda zidlov bog‘lovchisi qanday bo‘laklarni bog‘lagan?

  1. gap tarkibidagi sodda gaplarni

  2. uyushiq bo‘laklarni

  3. turli gap bo‘laklarini

  4. bog‘lovchi vazifasini bajarmagan
 1. Ajratilgan izoh bo‘lak berilmagan qatorni aniqlang.

  1. Oshpaz opa, ellik-ellik besh yoshlarga borib qolgan ayol, yopilgan nonlarni dasta-dasta qilib o‘rarkan, kulib javob berdi.

  2. yozda, ta’til kunlarida bir necha badiiy asarlar o‘qidik.

  3. Bu xabar ko‘plarni, shu-jumladan, meni ham, ajablantirdi.

  4. Bulbullarning, sa’valarning sayrashi bizlarga zavq berardi.
 1. Ertasi ertalab qishloq chetida, maktab yonidagi sayhonlikda, ko‘p odam yig‘ildi. Ushbu gapni qanday izohlaysiz?

  1. uyushiq bo‘lakli gap

  2. undalmali sodda gap

  3. qo‘shma gap

  4. ajratilgan o‘rin holli gap
 1. Qaysi gapda undalma mavjud emas?

  1. - Qulluq, qulluq, G‘afurjon.

  2. Samarqand, Samarqand! degani shu ekan-da!

  3. - Hoy! Sizni kutib turibmiz.

  4. - Hoy, soqoling to‘kilgur, - dedi xotin,- bu qanday qiliq?
 1. Yomon urug‘dan yaxshi hosil kutma. Ushbu gap grammatik asosiga ko‘ra qanday gap?

  1. shaxsi ma’lum gap

  2. shaxsi topilmas gap

  3. shaxsi umumlashgan gap

  4. shaxsi noma’lum gap
 1. So‘z-gap qaysi qatorda bor?

 1. Hayot kitobiga hech qachon yakun yasab bo‘lmaydi.

 2. Bu gap esingdan chiqmasin. Xo‘p, taqsir.

 3. Ertaga teatrga borasizmi? -Yo‘q, borolmayman.

 4. Avlod uchun otadan ham ulug‘roq kishi bormi? – Bor.
 1. Menimcha, fikrimcha, aytishlaricha, nazarimda, eshitishimcha kirish so‘zlarining ifodasi to‘g‘ri berilgan qatorni ko‘rsating.

  1. his-hayajonni ifodalaydi

  2. fikrni shakllantirishga xizmat qiladi

  3. fikrning tartibini ko‘rsatadi

  4. fikr manbaini ko‘rsatadi
 1. Shaxsi noma’lum gapni toping.

  1. She’rda aql bovar qilmas sehr bor.

  2. Sharqda savdogarlarga alohida hurmat bilan qaraganlar.

  3. Go‘zallikka boshqa yaxshi fazilatni qo‘shishga intiling.

  4. Yolg‘onni hazil bilan ham, jiddiy ham gapirib bo‘lmaydi.
 1. O‘zbek tilida gapning uyushgan bo‘laklarini bog‘lash vazifasida nisbatan kam qo‘llanadigan bog‘lovchilarni aniqlang.

  1. biriktiruv bog‘lovchilari

  2. zidlov bog‘lovchilar

  3. ayiruv bog‘lovchilari

  4. A, B

 2. Qaysi adib 1947-yilda Farg’ona viloyatining Oltiariq tumanida tavallud topgan?

 1. Anvar Obidjon

 2. A. Kochimov

 3. Hamza Imonberdiyev

 4. Abdurahmon Akbar
 1. Qaysi adibning 1974-yilda «Ona yer» to’plami nashr qilingan?

 1. Anvar Obidjon

 2. A. Kochimov

 3. Hamza Imonberdiyev

 4. Abdurahmon Akbar
 1. Qaysi adibning 2001-yilda «Bulbulning cho’pchaklari» to’plami nashr qilingan?

 1. Anvar Obidjon

 2. A. Kochimov

 3. Hamza Imonberdiyev

 4. Abdurahmon Akbar
 1. Anvar Obidjonning qaysi she’ri nafaqat shoirning, balki butun o’zbek bolalar adabiyotining katta yutug’i bo’lib, asarda bola ta’lim-tarbiyasida xalq og’zaki ijodining ahamiyati ochib beriladi?

 1. «Latifachi oyim»

 2. «Olovjon va uning do’stlari»

 3. «Dorboz bola»

 4. «Vatan»
 1. Qaysi adibning 1989-yilda «Dahshatli meshpolvon» to’plami nashr qilingan?

 1. Anvar Obidjon

 2. A. Kochimov

 3. Hamza Imonberdiyev

 4. Abdurahmon Akbar
 1. Anvar Obidjonning qaysi asarida vayronada yashaydigan Boyqush ham xuddi bulbul kabi o’z hayotidan mamnun, vayronasi bilan shod ekanligi aytiladi?

 1. «Vatan»

 2. «Latifachi oyim»

 3. «Olovjon va uning do’stlari»

 4. «Dorboz bola»
 1. Anvar Obidjon qaysi to’plami chiqqanidan so’ng adabiy jamoatchilikning e’tiboriga tushdi?

 1. Bahromning hikoyalari.

 2. «Latifachi oyim»

 3. «Olovjon va uning do’stlari»

 4. «Dorboz bola»
 1. Anvar Obidjonning «Odil Burgutshoh va «Zamburug’» laqabli josus haqida ertak» asari qaysi janrda yozilgan?

 1. she’riy doston

 2. Hikoya

 3. She’r

 4. Ballada
 1. Anvar Obidjonning «Dahshatli Meshpolvon» asari qaysi janrda yozilgan?

 1. Qissa,

 2. she’riy doston

 3. Hikoya

 4. Ballada
 1. «Mark Tven, aka-uka Grimmmlar, Sharl Perro, Janni Rodari singari jahonshumul yozuvchilarni o’qiganda... ularning o’ziga xosligi, adabiyotga hech kim aytolmagan gaplarini aytib kirib kelganligini o’ylab, «Yo, Xudo, bizga ham ana shunday yozuvchilardan bersang edi», deb ich-ichimdan orzu qilgan paytlarim ham ko’p bo’lgan. Ana shunday ijodkorni Alloh bizga polosonlik Anvar Obidjon qiyofasida berganga o’xshaydi» deb qaysi adib ta’rif bergan?

 1. Xudoyberdi To’xtaboyev

 2. Abdulla Qahhor

 3. O’tkir Hoshimov

 4. Abdurahmon Akbar
 1. Qaysi adibni maktabdoshlari «muxbir bola» deb atar edilar?

 1. A. Kochimovni

 2. Anvar Obidjonnni

 3. Hamza Imonberdiyevni

 4. Abdurahmon Akbarni
 1. Qaysi doston bolalar adabiyotidagi tipik usullardan biri — sayohat janrida yozilgan?

 1. «Mening O’zbekistonim»

 2. «Chanoq»

 3. «Odil Burgutshoh va «Zamburug’» laqabli josus haqida ertak»

 4. «Vatan»
 1. Qaysi dostonda mamlakatda sodir bo’layotgan voqea va hodisalar Bobo bilan Nabiraning xayolan qilgan sayohati vositasida juda qiziqarli hikoya qilinadi?

 1. «Mening O’zbekistonim»

 2. «Chanoq»

 3. «Odil Burgutshoh va «Zamburug’» laqabli josus haqida ertak»

 4. «Vatan»
 1. Qaysi shoirning «Maqtanchoqlar», «Mish-mishvoy», «Inoqlar», «Yolg’on-chi-sayohatchi», «Jazo», «Suflyor» she’rlarida yuksak yumor bilan birga bolalarda uchraydigan sodda mug’ambirlik, maqtanchoqlik, o’yinqaroqlik ajoyib mahorat bilan tasvirlanadi?

 1. A. Kochimov

 2. Anvar Obidjon

 3. Hamza Imonberdiyev

 4. Abdurahmon Akbar
 1. Ko’chimovning qaysi asarida bitta brigada bo’lib mehnat qilayotgan paxtakor bolalar faoliyati qalamga olingan. Doston qahramonlari — Qo’chqor, Alisher, Oysuluv, Dildora va boshqalar ota-bobolari kasbi — paxtachilik sirlari, mashaqqatlari dardi bilan yashaydilar?

 1. Chanoq»

 2. «Mening O’zbekistonim»

 3. «Odil Burgutshoh va «Zamburug’» laqabli josus haqida ertak»

 4. «Vatan» 1. Ko’chimovning qaysi kitobi G’afur G’ulom nomidagi mukofotga sazovor bo’ldi?

 1. «Halqa»

 2. «Toshburgut»

 3. «Hayot hukmi»

 4. Mening O’zbekistonim
 1. Qaysi adib tabiat mavzusida yozgan asarlari uchun 1984-yil YuNESKO mukofoti bilan taqdirlangan?

 1. A. Kochimov

 2. Anvar Obidjon

 3. Hamza Imonberdiyev

 4. Abdurahmon Akbar
 1. Shalpangquloq, hoy, filcha, Javob bergil so’roqqa.Suv to’la xartuming-la Ketayapsan qayoqqa? E, do’stim, bu sayyohlar Rosa tegdilar jonga. Ermakka gulxan yoqib, Xavf solishar o’rmonga. Bu ajoyib misralar, ma’no va mazmunga boy, badiiy jihatdan yuksak darajadagi she’r muallifi qaysi bolalar shoirining qalamiga mansub?

 1. Hamza Imonberdiyev

 2. A. Kochimov

 3. Anvar Obidjon

 4. Abdurahmon Akbar
 1. Qaysi shoir 1954- yilda Qozog’iston Respublikasi Chimkent viloyatining Suzoq qishlog’ida dehqon oilasida tavallud topgan?

 1. Hamza Imonberdiyev

 2. A. Kochimov

 3. Anvar Obidjon

 4. Abdurahmon Akbar
 1. Qaysi shoir hozirgi Nizomiy nomli Toshkent davlat pedagogika universitetining filologiya fakultetida Abusaid Ko’chimov, Abdug’affor Hotamov kabi yozuvchilar, Shuhrat Jabborov, Hamid Habibullaev kabi taniqli jurnalistlar bilan birin-ketin o’qib, O’tkir Rashid rahbarlik qilgan «Chashma» to’garagiga qatnashdi?

 1. Hamza Imonberdiyev

 2. A. Kochimov

 3. Anvar Obidjon

 4. Abdurahmon Akbar
 1. Qaysi shoir talabalik yillaridayoq «Quvnoqlar quvonchi», «Shokoladxo’rlar», «Kulgi shaharchasi», «G’aroyib pufak», «Oydagi tomosha», «Qutichada mitticha», «Lofchilar — aldoqchilar», «G’aroyib Kent hangomalari», «Bir kunlik mo’’jiza» kabi kitoblar muallifi sifatida bolalar dilidan mustahkam joy oldi?

 1. Hamza Imonberdiyev

 2. A. Kochimov

 3. Anvar Obidjon

 4. Abdurahmon Akbar
 1. Hamza Imonberdievning qaysi ertagida hadislardagi to’g’riso’z, halol, pok bo’ling, kimki bunga qattiq amal qiladigan bo’lsa, el-yurt o’rtasida xijolat bo’lmaydi egan fikr hamohang tarzda beriladi?

 1. Adolat kaliti”

 2. “Yolg’izlikda”

 3. “Tarbiyachi”

 4. “Oq”
 1. Qaysi adib 1962-yilda Yangiyo’l tumani Niyozbosh qishlog’ida tavallud topgan?

 1. Abdurahmon Akbar

 2. A. Kochimov

 3. Anvar Obidjon

 4. Hamza Imonberdiyev
 1. «Kichkintoy va paxtaoy», «Ehtiyotkor toshbaqa», «Uyquchining tushlari» kabi o’ndan ortiq she’riy kitoblar muallifi kim?

 1. Abdurahmon Akbar

 2. A. Kochimov

 3. Anvar Obidjon

 4. Hamza Imonberdiyev
 1. Qaysi shoirnnig «Iltimos» deb atalgan she’rining adabiy qahramoni tog’asining ushalmagan armoniga mana bu yo’sinda nuqta qo’yishga bel bog’laydi:Ertakdagi parilar sarvqomat desalar, Ulardan go’zal derdim Lobaroy kennoyimni. Kasal bo’lib qolasiz yig’layversangiz agar,Desam ham ko’zin yoshlab solib berdi joyimni, Ona, tog’amning nega bitta ham bolasi yo’q?

 1. Abdurahmon Akbar

 2. A. Kochimov

 3. Anvar Obidjon

 4. Hamza Imonberdiyev
 1. Chuchmoma «1lik» ko’cha, 18! «Paxtakor» ham ketma-ket Quchib turibdi zafar.1mas, 3ta, to’p urdi Ilhom kechagi safar...(«Salom xat») Qaysi shoirning yuqoridagi raqamli she’rlari kichik maktab yoshidagi bolalar she’riyatini yangicha shakl va mazmun bilan boyitdi?

 1. Abdurahmon Akbar

 2. A. Kochimov

 3. Anvar Obidjon

 4. Hamza Imonberdiyev
 1. Qaysi ertakchi adib „Havorang soqol“, „Bob“, „Eshak terisi“, „Uyqudagi malika“ kabi ertaklar muallifi?

 1. Sharl Perro

 2. Janni Rodari

 3. Xans Kristian Andersen

 4. Aka-uka Grimlar
 1. Buvimni ko‘rgani ketyapman, “Qizil Shapkacha” ertagida Qizil Shapkacha buvisiga nimalar olib boradi?

 1. somsalar bilan kuvachada yog‘

 2. Bo’g’irsoq va shirinliklar

 3. somsalar bilan kuvachada asal

 4. Faqat somsa
 1. Qizil Shapkacha” ertagida Qizil Shapkacha bo’riga buvisining uyini qayerda ekanligini aytadi?

 1. Tegirmon orqasidagi qishloqning chekkasidagi uy

 2. O’rmon yoqasidagi qishloqqa kiraverishdagi uy

 3. So’qmoq oxiridagi uy

 4. Daryo etagidagi yog’och kulba
 1. Sharl Perrodan bor-yo’g’i nechta ertak saqlanib qolgan?

 1. 11 ta

 2. 12 ta

 3. 10 ta

 4. 9 ta
 1. «Etik kiygan mushuk» ertagini muallifi kim?

 1. Sharl Perro

 2. Janni Rodari

 3. Xans Kristian Andersen

 4. Aka-uka Grimlar
 1. 1812-yilda qaysi adiblar tomonidan yaratilgan ertaklarning birinchi jildi “Bolalar va oilaviy ertaklar” deb nomlanadi?

 1. Aka-uka Grimlar

 2. Sharl Perro

 3. Janni Rodari

 4. Xans Kristian Andersen
 1. Aka-uka Grimmlar “Tilla g`oz” ,”Shishadagi arvoh”, “Uch aka-uka” ertaklarida nimani aks ettirishgan.

 1. Aql bilan ish ko`rish, bilimdonlik mavzulari

 2. Ochko’zlik va xasislik

 3. Mehnatsevarlik va dangasalik

 4. Muhabbat va nafs
 1. Grimmlarning dunyoga mashhur bo`lgan qaysi ertaklarining qahramonlari hammadan turtki yeydigan so`kish eshitadigan va eng past qiyin yumushlarni bajaradigan qizlar bo`lib, ertak davomida o`zlarining halol mehnatlari, yoqimli so`z va tabassumlari bilan baxtiyor bo`ladilar?

 1. “Zolushka”, “Qorqiz”

 2. “Yalqov Geys”, “Gansning baxti”,

 3. “Botir tikuvchi”, “Yosh pahlavon”

 4. “Bremen musiqachilari”
 1. Yalqov Geys”, “Gansning baxti”, “Botir tikuvchi”, “Yosh pahlavon”, “Bremen musiqachilari” kabi ertaklari muallifi kim?

 1. Aka-uka Grimmlar

 2. Sharl Perro

 3. Janni Rodari

 4. Xans Kristian Andersen
 1. Bolalar uchun aytilgan ertaklar” (1835-1842), “Yangi ertaklar” (1843-1848), “Tarix” (1852-1855), “Yangi ertaklar va tarix” kabi asarlar muallifi kim?

 1. Xans Kristian Andersen

 2. Sharl Perro

 3. Janni Rodari

 4. Aka-uka Grimmlar
 1. Xans Kristian Andersenning qaysi ertagida asrlar davomida ezilgan, og`ir mehnat va zulmdan tinka-madori qurigan mehnatkash xalq vakili Blakening o`z xo`jasiga qarshi kurashi aks ettirilgan?

 1. “Qo`ng`roqli girdob”

 2. “Kumush tanga”

 3. “Kolbasa sixidan sho`rva”

 4. “Go`ng qo`ng`iz”
 1. Qaysi ertakchi adib o’zining «Gans tentak», «Kumush tanga», «Bolalar gurungi», «Daniyalik Xolter», «Qor qiz», «Sandiq-samolyot», «Dyuymchaxon», «Irkit o’rdakcha», «No’xat ustidagi malika» kabi ertaklarida meshchanlik, adolatsizlik, ijtimoiy tengsizlikni tanqid qiladi, o’z zamonasining ayrim illatlaridan kuladi va Buning uchun xalq ertaklariga xos yumordan o’rinli foydalanadi?

 1. Xans Kristian Andersen

 2. Sharl Perro

 3. Janni Rodari

 4. Aka-uka Grimmlar
 1. Xans Kristian Andersenning qaysi ertagidagi voqealar yosh kitobxonning kulgisini qistadi ham tannoz malikaga nisbatan qahr-g’azabini keltiradi.

 1. «No’xat ustidagi malika»

 2. “Qo`ng`roqli girdob”

 3. “Kumush tanga”

 4. “Kolbasa sixidan sho`rva”
 1. Oshiqbola obrazi qaysi asarda uchraydi?

 1. «Dahshatli meshpolvon»

 2. «Olovjon va uning do’stlari»

 3. Bulbulning cho’pchaklari»

 4. «Dorboz bola»

Download 36.86 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling