«Vatan tuyg‘usi» 5-sinf sana: mavzu: «vatan yagona va muqaddas, vatan nima?»


Download 2.58 Mb.
Pdf ko'rish
Sana10.01.2019
Hajmi2.58 Mb.

«VATAN TUYG‘USI» 

5-SINF  

SANA:_______________ 

MAVZU: «VATAN YAGONA VA MUQADDAS,  VATAN NIMA?»  

Maqsad: 

Talim beruvchi: Vatan haqidagi bilim va tushunchalarni shar'lab, o„quvchilarning qalbi va 

ongiga  nazariy  va  amaliy  usullarda  singdirib,  ularda  yurtga  muhabbat,  ona  zaminga  sadoqat 

tuyg„usini shakllantirish. 

Tarbiyalovchi:  vatanparvarlik  fazilatlarini  shakllantirish,  g„urur-iftixor  tuyg„usini 

tarbiyalash. Rivojlantiruvchi: Tahliliy tafakkur qilish, xulosa chiharish va takliflar kiritish mahoratini 

rivojlantirish, ko„mak beruvchi qo„shimcha adabiyotlar bilan ishlash mahorati va ko„nikmalarini 

shakllantirish. 

Jihozlar: 5-sinf o`quv darsligi, O`zbekiston xaritasi. 

Qo‘shimcha  adabiyotlar:  I.A.Karimov  «Tarixiy  xotirasiz  kelajak  yo„q»,  A.Avloniy 

«Turkiy guliston yoxud axloq», A.Ibrohimov va boshqalar «Vatan tuyg„usi», Azim Suyun «Biz 

kim o„zbeklar» asarlari, qog„oz, markerlar, skotch. 

Dars uslubi : yangi bilim beruvshi. 

Dars metodi: Aqliy hujum,guruhlarda ishlash. 

Darsning borishi. Dars tashkil qilinadi. 

O„qituvchi  guruhlarda ishlash uchun tegishli  guruhni  belgilaydi.  Guruhni tashkil qilishda 

o„qituvchi  eng  zehnli  yoki  eng  qobiliyatli  o„quvchilarni  tanlab  olib,  ularni  har  bir  guruhga 

kiritadi. Shuningdek,  uo„uvsiz  o„quvchilarni  ham tanlab olib,  ularni har bir guruxga taqsimlab 

chio„adi.  Har bir  guruh  aozolari  davra  qurib,  bir-birlarini bemalol  ko„ra  oladigan tarzda o„tirib 

olishadi.  

O„quvchilarga  Vatan  haqidagi  tushunchalarni  bayon  etish  topshiriladi.  Ularga  ishlash 

uchun qog„oz va markerlar beriladi. 

O„qituvchi  o„quvchilarda  tug„ilgan  savollarga  javob  berishi  uchun  har  bir  guruh  atrofida 

yurishi  hamda  mu'hokama  yakunida  har  bir  guruh  taqdim  etgan  yaxshi  g„oyaga  alohida  etibor 

berib, o„z kuzatuvlari to„g„risida gapirib beradi. 

O„quvchilar  o„z  topshiriqni  bajarib  bo„lgach,  oralaridan  tayinlangan  o„quvchi  tomonidan 

yozganlarini taqdim etadilar. 

O„quvchilarning  ishlari  sinf  xonasining  ko„rinarli  joylariga  ilinadi.  Bu  vaqtda  o„qituvchi 

o„quvchilarning aniq va lo„nda fikrlarini sinf taxtasiga quyidagi tartibda (klaster)  yozib boradi. 

O„quvchilarning  Vatan  haqidagi  bilimlari  umumlashtirilib,  o„qituvchi  tomonidan  xulosa 

chihariladi. 

Demak,  Vatan  deganda,  avvalo,  tug„ilgan  makonimizni  kindik  konimiz  to„kilgan  joyni 

tushunamiz. Lekin bu Vatan so„zining tor manosi, Vatan so„zining keng manosi esa – o„zimiz, 

xalqimiz mansub bo„lgan mamlakatimizdir. 

Vatan,  avvalo,  aniq  bir  joy,  ya'ni  nomi,  davlati,  xalqi,  yeri  va  osmoni,  tabiati,  tarixan 

shakllangan, chegaralari, timsollariga ega bo„lgan malum bir hudud, ya'ni mamlakatdir. Anglash. Oquv qo„llanmada berilgan matn guruh o„quvchilariga bo„lib beriladi. 

I guruhga: Vatan va vatan ichidagi vatan haqidagi (7-8 bet) 

II guruhga: Mahalla, qishloq, shahar so„zlari haqidagi (8-9 bet) 

III guruhga: Yurtimizdagi viloyatlar, O„zbekiston yagona vatan ekanligi haqidagi (10-11 

bet) 


IV guruhga: Vatan nimasi bilan qadrli, nima uchun bir umr insonni o„ziga maftun etishi 

haqidagi ma'lumotlarni oqish (12-13 bet) 

O„quvchilar  matnni  mustaqil  oqib,  mazmunini  o„zlashtiradilar.  Guruhlardan  bir  o„quvchi 

chiqib  matn  mazmunini  gapirib  beradi.  O„quvchilar    savol  beradilar.  Savollarga  o„quvchi,  joiz 

bo„lsa o„qituvchi javob beradi. 

Mazkur xujjatni to’liq holda olish uchun 

+998902295952 telefon 

raqamiga qo’ng’iroq qiling yoki telegram orqali

 bog’laning va 

arzon narx evaziga unga ega bo’ling! 

Xujjatni e-mailingizga yoki telegram orqali olishingiz mumkin. 

Narxi: 15000 sum 

www.sadikov.uz Mustahkamlash.  Olingan  bilimlarni  qanchalik  tushunganini  tekshirish  uchun  o„qituvchi 

o„quvchilarga savollar beradi. Savol: Vatan so‘zi qanday manoni bildirar ekan? 

Javob: Vatan so„zi arabcha so„z bo„lib tug„ilgan makon degan maononi bildiradi. 

S: Vatan ichidagi kichik vatanga nimalar kiradi? 

J:  Inson  tug„ilgan,  voyaga  yetgan  xonadon,  mahalla,  qishloq  va  shahar  ichidagi  kichik 

vatandir. S: Qishloq so‘zi qanday manoni bildiradi? 

J: Qishloq o„zbekcha so„z bo„lib, qishlaydigan joy degan manoni anglatadi. 

S: Qaysi so„zlar “Vatan” so„zining manodoshlari hisoblanadi? 

J:  Vatan  so„zining  manodoshi  “yurt”,  “diyor”,  “mamlakat”  so„zlaridir.  “Yurt”,  “o„lka” 

so„zlari  o„zbekcha,  “diyor”  dorscha,  “mamlakat”  so„zi  arabcha,  “respublika”  so„zi  esa 

lotinchadir. 

S: “Mamlakat” so„zi qanday manoni bildirar ekan. 

J:  “Mamlakat”  so„zi  mulk,  ya'ni  kimgadir  tegishli  bo„lgan  narsa  manosini  bildiradi.  Bu 

so„z bugungi kunda biror-bir davlatga harashli bo„lgan huquq, uning ijtimoiy-siyosiy tuzumi va u 

yerda yashaydigan xalqni anglatadi. Masalan, Xitoy mamlakati deganda, ushbu davlat egallagan 

hududni,  u  yerdagi  davlat  tuzumi  va  xalqni  tushunamiz.  Mamlakat  so„zi  ko„proq  vatanning 

rasmiy maqomini takidlashda qo„llanadi. 

S: Kimlarni biz ajdodlar deb ataymiz? 

J: Ajdodlar deb, insonning uzoq va yaqin ota-bobolariga aytiladi. 

S: Avlodlar kimlar? 

J: Avlodlar deb, inson naslining davomchilariga aytiladi. 

S: Vatanparvar ajdodlarimizdan kimlarni bilasiz? 

J: To„maris, Shiroq, Spitamen, Najmiddin Kubro, Amir Temur, Bobur Mirzo va boshqalar. 

O„quvchilar bilan savol-javobdan keyin fikrlash uchun ularga Vatan so„ziga manodosh bir 

necha so„z birikmalarini tuzib,  uni sherga aylantirish topshiriladi(Sinkveyn). 

Masalan: 

Tug„ilgan makonim, 

Yurtim chamanim, 

Ozod, obod, 

hur O„zbekistonim. 

O„quvchilarning bu qisqa sherlari ham o„zlari tomonidan oqib eshittiriladi. 

Uyga  topshiriq:  O„qituvchi  guruhlar  ishiga  yakun  chiharadi.  O„quvchilarni  baholaydi. 

Uyga  “Men  O„zbekistonda  yashayotganimdan  g„ururlanaman”  mavzusida  insho  yozib  kelish 

topshiriladi. 

 

 

 

 

 

 

O`.I.B.D.M : _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5-SINF 

SANA:_______________ 

MAVZU: «VATANNI ANGLASH»  

Maqsad: 

Talim  beruvchi:  Vatanni  anglash  haqidagi  bilim  va  tushunchalarni  shar'lab, 

o„quvchilarning qalbi va ongiga nazariy va amaliy usullarda singdirib, ularda yurtga muhabbat, 

ona zaminga sadoqat tuyg„usini shakllantirish. 

Tarbiyalovchi:  vatanparvarlik  fazilatlarini  shakllantirish,  g„urur-iftixor  tuyg„usini 

tarbiyalash. Rivojlantiruvchi: Tahliliy tafakkur qilish, xulosa chiharish va takliflar kiritish mahoratini 

rivojlantirish, ko„mak beruvchi qo„shimcha adabiyotlar bilan ishlash mahorati va ko„nikmalarini 

shakllantirish. 

Jihozlar: 5-sinf o`quv darsligi,O`zbekiston xaritasi.  

Qo‘shimcha  adabiyotlar:  I.A.Karimov  «Tarixiy  xotirasiz  kelajak  yo„q»,  A.Avloniy 

«Turkiy guliston yoxud axloq», A.Ibrohimov va boshqalar «Vatan tuyg„usi», Azim Suyun «Biz 

kim o„zbeklar» asarlari, qog„oz, markerlar, skotch. 

Dars uslubi : yangi bilim beruvshi. 

Dars metodi: Aqliy hujum,guruhlarda ishlash. 

Darsning borishi. Dars tashkil qilinadi. 

 

  

Anglash. Oquv qo„llanmada berilgan matn guruh o„quvchilariga bo„lib beriladi. 

I guruhga: Vatan va vatan ichidagi vatan haqidagi (7-8 bet) 

II guruhga: Mahalla, qishloq, shahar so„zlari haqidagi (8-9 bet) 

III guruhga: Yurtimizdagi viloyatlar, O„zbekiston yagona vatan ekanligi haqidagi (10-11 

bet) 


IV guruhga: Vatan nimasi bilan qadrli, nima uchun bir umr insonni o„ziga maftun etishi 

haqidagi ma'lumotlarni o„o„ish (12-13 bet) 

O„quvchilar  matnni  mustaqil  oqib,  mazmunini  o„zlashtiradilar.  Guruhlardan  bir  o„quvchi 

chiqib  matn  mazmunini  gapirib  beradi.  O„quvchilar    savol  beradilar.  Savollarga  o„quvchi,  joiz 

bo„lsa o„qituvchi javob beradi. 

Mustahkamlash.  Olingan  bilimlarni  qanchalik  tushunganini  tekshirish  uchun  o„qituvchi 

o„quvchilarga savollar beradi. 

 

Uyga  topshiriq:  O„qituvchi  guruhlar  ishiga  yakun  chiharadi.  O„quvchilarni  baholaydi. 

Uyga  “Men  O„zbekistonda  yashayotganimdan  g„ururlanaman”  mavzusida  insho  yozib  kelish 

topshiriladi. 

 

  

 

  

 

O`.I.B.D.M : _________________  

 

  

5-SINF 

SANA:_____________ 

MAVZU: «VATAN  TUYG`USI»  Maqsad: 

Talim  beruvchi:  Vatan  tuyg`usi  haqidagi  bilim  va  tushunchalarni  shar'lab, 

o„quvchilarning qalbi va ongiga nazariy va amaliy usullarda singdirib, ularda yurtga muhabbat, 

ona zaminga sadoqat tuyg„usini shakllantirish. 

Tarbiyalovchi:  vatanparvarlik  fazilatlarini  shakllantirish,  g„urur-iftixor  tuyg„usini 

tarbiyalash. Rivojlantiruvchi: Tahliliy tafakkur qilish, xulosa chiharish va takliflar kiritish mahoratini 

rivojlantirish, ko„mak beruvchi qo„shimcha adabiyotlar bilan ishlash mahorati va ko„nikmalarini 

shakllantirish. 

Jihozlar: 5-sinf o`quv darsligi,O`zbekiston xaritasi. 

Qo‘shimcha  adabiyotlar:  I.A.Karimov  «Tarixiy  xotirasiz  kelajak  yo„q»,  A.Avloniy 

«Turkiy guliston yoxud axloq», A.Ibrohimov va boshqalar «Vatan tuyg„usi», Azim Suyun «Biz 

kim o„zbeklar» asarlari, qog„oz, markerlar, skotch. 

Dars uslubi : yangi bilim beruvshi. 

Dars metodi: Aqliy hujum,guruhlarda ishlash. 

Darsning  borishi.  Dars  tashkil  qilinadi.Salomlashish,davomat  olish,  o`quvchilar  darsga 

jonli muhit yaratish. Yangi mavzu bayoni : 

 

 

 

 

 

 Mustahkamlash.  Olingan  bilimlarni  qanchalik  tushunganini  tekshirish  uchun  o„qituvchi 

o„quvchilarga savollar beradi. 

 

Uyga  topshiriq:O„quvchilarni  baholaydi.  Uyga  “His  –tuyg`u  ”mavzusida  insho  yozib  

kelish topshiriladi. 

 

 

  

O`.I.B.D.M :________________ 

 

 5-SINF 

SANA:_____________ 

MAVZU: «OILA VATAN TIMSOLI »  Maqsad: 

Talim  beruvchi:  Oila  –  Vatan    timsoli  haqidagi  bilim  va  tushunchalarni  shar'lab, 

o„quvchilarning qalbi va ongiga nazariy va amaliy usullarda singdirib, ularda yurtga muhabbat, 

ona zaminga sadoqat tuyg„usini shakllantirish. 

Tarbiyalovchi:  vatanparvarlik  fazilatlarini  shakllantirish,  g„urur-iftixor  tuyg„usini 

tarbiyalash. Rivojlantiruvchi: Tahliliy tafakkur qilish, xulosa chiharish va takliflar kiritish mahoratini 

rivojlantirish, ko„mak beruvchi qo„shimcha adabiyotlar bilan ishlash mahorati va ko„nikmalarini 

shakllantirish. 

Jihozlar: 5-sinf o`quv darsligi,O`zbekiston xaritasi. 

Qo‘shimcha  adabiyotlar:  I.A.Karimov  «Tarixiy  xotirasiz  kelajak  yo„q»,  A.Avloniy 

«Turkiy guliston yoxud axloq», A.Ibrohimov va boshqalar «Vatan tuyg„usi», Azim Suyun «Biz 

kim o„zbeklar» asarlari, qog„oz, markerlar, skotch. 

Dars uslubi : yangi bilim beruvshi. 

Dars metodi: Aqliy hujum,guruhlarda ishlash. 

Darsning  borishi.  Dars  tashkil  qilinadi.Salomlashish,davomat  olish,  o`quvchilar  darsga 

jonli muhit yaratish. Yangi mavzu bayoni : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mustahkamlash.  Olingan  bilimlarni  qanchalik  tushunganini  tekshirish  uchun  o„qituvchi 

o„quvchilarga savollar beradi. 

 

Uyga  topshiriq:O„quvchilarni  baholaydi.  Uyga  “Oila  ”mavzusida  insho  yozib    kelish 

topshiriladi. 

 

 

  

O`.I.B.D.M :________________ 

 

  

 

  


Download 2.58 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling