Вопрос №1 Jamoa bu Выбран правильный ответ


Выбран неправильный ответ


Download 32.08 Kb.
bet5/5
Sana12.11.2021
Hajmi32.08 Kb.
1   2   3   4   5
Выбран неправильный ответ:

Maqsad


Правильный ответ:

Malaka
Вопрос № 18

Boshqaruvdagi asosiy psixologik funksiyalar

Выбран неправильный ответ:

ehtiyojga yo'naltirilganПравильный ответ:

maqsadga yo'naltiruvchi–tashkiliy funksiyalar


Вопрос № 19

Tashabbuskorlikni qoilab-quvvatlash, ijrochilarning ijodiy potensialini ko’taruvchi uslubВыбран неправильный ответ:

avtoritar.Правильный ответ:

demokratik.


Вопрос № 20

Boshqaruv sub'ektiВыбран неправильный ответ:

boshqaruvchi shaxs yoki odamlar guruhiПравильный ответ:

rahbar, boshqaruvchi


Вопрос № 21

Ta'qiqlash, po'pisa bo'lmasdan, uning o'rniga ko'pincha ishning oxirgi oqibati bilan tanishish bilan cheklanadigan rahbarlik uslubiВыбран неправильный ответ:

demokratikПравильный ответ:

liberal
Вопрос № 22

Liderlikka oid nazaryalar

Выбран неправильный ответ:

ijtimoiy nazarya. gumanistik konsepsiyaПравильный ответ:

xarizmatik vaziyatga bog'liqlik. sintetik nazaryalar.


Вопрос № 23

Kognitiv kompetinsiya buВыбран правильный ответ:

ma'lumotni ongli va mulohazali qabul qilish


Вопрос № 24

Lider ta'rifi to'g'ri ko'rsatiligan qator?Выбран правильный ответ:

biron bir xususiyatga asosan odamlami o'ziga ergashtirish


Вопрос № 25

Boshqaruv kompetensiyasining komponentlariВыбран правильный ответ:

muloqot, moslashuvchanlik, ko'nikma, emotsional qobiliyatning rivojlanganligi


Вопрос № 26

Liderlik bu?Выбран правильный ответ:

yetaklash


Вопрос № 27

Yapon menejerlari o’z boshqaruv faoliyatida .................ko’proq e’tibor berishadiВыбран правильный ответ:

ijtimoiy psixologik jihatlarga


Вопрос № 28

Shaxslardagi tug'ma sifatlar yig'indisini uning guruhda lider bo'lishini ta;minlashini ta'kidlovchi nazariya-Выбран неправильный ответ:

boshqaruvga jarayon sifatida yondoshuvПравильный ответ:

xarizmatik nazariyasi


Вопрос № 29

Insonda jismoniy va ruhiy muvozanatdan chiqishning organizmdagi javob reaksiyasi bu ............Выбран неправильный ответ:

qo'rquv


Правильный ответ:

stress
Вопрос № 30

Rahbarga xos kompetensiyalarning eng muhimlari va sohalariga ko'ra ajratilmaydagani bu:

Выбран правильный ответ:

Professional, Uslubiy, Ijtimoiy-psixologik


Вопрос № 31

Pedagogik jamoa, bu?Выбран правильный ответ:

maxsus kasb tayyorgarlikdan o'tib, ta'lim-tarbiya berish vazifasi (majmuriyati)ni o'z zimmasiga olgan


Вопрос № 32

Pedagogik jamoani boshqarishning asosiy funksiyalarini ko'rsatingВыбран правильный ответ:

diagnostik, qayta aloqa o'rnatish, prognozni, stimulni ta'minlash


Вопрос № 33

Nizolarning hayotda uchraydigan turlari.Выбран правильный ответ:

amaliy va vayronaviy.


Вопрос № 34

Nizoni hal qilish usuliga ko‘ra nizoli vaziyatlar qanday ko‘rinishlarda namoyon bo‘Iadi?Выбран неправильный ответ:

ochiq, yashirish, potensial, asosliПравильный ответ:

antogonistik va kompromiss


Вопрос № 35

Liderga xos bo’lgan jihatlar qaysilar?Выбран неправильный ответ:

rahbar xodimlar bilan muloqotda o'ziga haddan tashqari erk berishi,Правильный ответ:

jamoa manfaatlariga yo'nalganlik, kasbga moxirlik, emotsionail xissiy jalb etuvchanlik


Вопрос № 36

Rahbarning avtoriteti - bu?Выбран неправильный ответ:

komunikativ xususiyatiПравильный ответ:

emotsional irodaviy ta’sir qobilyati


Вопрос № 37

Emotsional liderning boshqacha tarifini topingВыбран неправильный ответ:

ishchan va emotsional liderПравильный ответ:

«Guruhning yuragi»


Вопрос № 38

Ishtirokchilar soniga ko‘ra nizoli vaziyatlarning ko‘rinishIarini toping?Выбран неправильный ответ:

ochiq, yashirish, potensial, asosli;Правильный ответ:

shaxsiy, shaxslararo, guruhlararo


Вопрос № 39

Asosiy boshqarish uslublariВыбран правильный ответ:

avtoritar, demokratik, liberal, partisipativ


Вопрос № 40

Nizoli vaziyatlar ta'sir yo'nalishlariga ko‘ra qanday ko‘rinishlarda namoyon bo'ladi?Выбран неправильный ответ:

shaxsiy, shaxslararo, guruhlararoПравильный ответ:

vertikal va gorizontal


Вопрос № 41

Rahbarning lider bilan hamfikr bo’Ia olishiВыбран неправильный ответ:

rag'batlantirish va jazolash tizimiga ega shaxsПравильный ответ:

muvaffaiyatlar garovidir
Download 32.08 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling