Wilayah persekutuan kuala lumpur


Download 93.05 Kb.
Pdf ko'rish
Sana18.05.2017
Hajmi93.05 Kb.

Sungai Bunus@Sungai Klang 

WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR WILAYAH PERSEKUTUAN 

KUALA LUMPUR 

Zon Selatan dipertanggungjawabkan menjaga 6 kawasan Parlimen iaitu  

i)   Parlimen Cheras 

 

ii)  Parlimen Bandar Tun Razak  

ii)  Parlimen Bukit Bintang 

 

iv) Parlimen Lembah Pantai  

v)  Parlimen Seputeh 

 

vi) Parlimen Titiwangsa  

Dipertanggungjawabkan juga menjaga struktur utama iaitu  

i)    Kolam Takungan Banjir Sg. Midah 

 

ii)   Kolam Takungan Banjir Sri Johor  

iii)  Kolam Takungan Banjir Batu 4 ½ Jln. Klang lama 

 

iv)  Rumah Pam Kg. Baru  

v)   Rumah Pam Dato’ Keramat 

 Sungai yang terlibat adalah  

i)   Sungai Klang (35km) 

 

ii)  Sungai Kerayong (20km)  

iii)  Sungai Kuyoh (10km) 

 

iv)  Sungai Midah (4km) 

DAERAH  

ZON SELATAN 

Keluasan 59,952.196 

DAERAH  

ZON UTARA 

WILAYAH PERSEKUTUAN 

KUALA LUMPUR 

JPSWPKL  telah dibahagikan 

kepada  2 Daerah kawasan 

kerja iaitu:- 

1.

Zon Utara 

2.

Zon Selatan WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR WILAYAH PERSEKUTUAN 

KUALA LUMPUR 

BATU 

12, 819.547 

KUALALUMPUR 

14, 531.801 

SETAPAK 

7,210.76   

BANDAR KUALA 

LUMPUR 

11,677.988 

PETALING 

11, 648.90 

CHERAS (KUALA 

LUMPUR) 

281.108 

HULU  KELANG 

682.96   

AMPANG 

1,099.132 Negeri 

Bil Penduduk (Juta) 

Johor 


3.35 

Kedah 


1.95 

Kelantan 

1.54 

Melaka 


0.82 

N. Sembilan 

1.02 

Pahang 


1.50 

Perak 


2.35 

Perlis 


0.23 

P.Pinang 

1.56 

Sabah 


3.21 

Sarawak 


2.47 

Selangor 

5.46 

Terengganu 1.04 

WP KUALA LUMPUR 

1.67 

W P Labuan 

0.09 

W P Putrajaya 0.07 

3.35 


1.95 

1.54 


0.82 

1.02 


1.50 

2.35 


0.23 

1.56 


3.21 

2.47 


5.46 

1.04 


1.67 

0.09 0.07 

0

1

23

4

56

B

il

 Pe

n

d

u

d

u

k

 (

J

u

ta

Nota :  Data tahun 2010 adalah data Banci Penduduk &  

            Perumahan 2010 

ANGGARAN  PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR WILAYAH PERSEKUTUAN 

KUALA LUMPUR 

WPKL MERANGKUMI 

243KM 

2

 DAN   DI 

BAWAH   BIDANG 

KUASA  

DEWAN 

BANDARAYA 

KUALA LUMPUR 

(DBKL) 

 

 

 

 

Sg. Midah WILAYAH PERSEKUTUAN 

KUALA LUMPUR WILAYAH PERSEKUTUAN 

KUALA LUMPUR 

10 

WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 

11 

WILAYAH PERSEKUTUAN 

KUALA LUMPUR 

12 

P119 TITIWANGSA 

ALLAHYARHAMAH  YB. Dr. LO’ LO’ 

DATO HJ. MOHD. GHAZALI  ( PAS) 

 

P120 BUKIT BINTANG DATUK Dr. LEE CHONG MENG (DAP) 

 

P121 LEMBAH PANTAI NURUL IZZAH  ANWAR (PKR) 

 

P122 SEPUTEH Y.B. PUAN TERESA  KOK SUH SIM 

(DAP) 

 

P123 CHERAS Y.B. TUAN TAN KOK WAI (DAP) 

 

P124 BANDAR TUN RAZAK Y.B. TAN SRI ABD. KHALID BIN IBRAHIM 

(PKR) 

 


WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 

13 

WILAYAH PERSEKUTUAN 

KUALA LUMPUR 

Kolam Midah 

Kolam Sri Johor 

Kolam Bt. 4 1/2 

Sg. Bunus @ Sg. Klang 

Sg. Kerayong @ Sg. Klang 

Sg. Kuyoh @ Sg. Klang 

Sg. Midah@Sg. Kuyoh @ 

Sg. Klang 

Kolam Sri Johor@Sg. 

Kerayong@ Sg. Klang 

Kolam Midah @Sg. 

Midah@Sg. Kuyoh @  

Sg. Klang 

Kolam Bt. 41/2 @ Sg. Klang 

14 

WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 

15 

WILAYAH PERSEKUTUAN 

KUALA LUMPUR 

16 

B

ila

n

ga

n

 Ad

u

an

 

02

4

6

8

10

12

14

16

TAHUN 

 

Banjir 

Sumber Air & 

Hidrologi 

Saliran Mesra 

Alam 

Ramalan & 

Amaran Banjir/ 

Kemarau 

Sungai & 

Koridor 

Pengairan & 

Saliran 

Pertanian 

Pantai 

2010 

11 

2011 

14 

WILAYAH PERSEKUTUAN 

KUALA LUMPUR 

17 

KATEGORI 

 

Banjir 

Sumber Air 

& Hidrologi 

Saliran 

Mesra Alam 

Ramalan & 

Amaran 

Banjir/ 

Kemarau 

Sungai & 

Koridor 

Pengairan & 

Saliran 

Pertanian 

Pantai 

Jumlah 

keseluruhan 

10 14 25 

Peratus 

20% 

0% 

29% 

0% 

51% 

0% 

0% 

20% 

29% 

51% 

Aspek Pengairan & Saliran Pertanian dan 

Pantai tidak relevan kepada daerah ini kerana 

Wilayah Persekutuan terletak di kawasan 

bandar. Manakala aspek Sumber Air & 

Hidrologi dan Ramalan & Amaran Banjir/ 

Kemarau tidak relevan kepada daerah ini 

memandangkan  telah banyak stesen ramalan 

banjir dan stesen hujan dibina. Majoriti aduan 

adalah berkenaan Sungai & Koridor iaitu 51% 

daripada kumulatif aduan yang diterima dari 

Jan 2010- Dis 2011. Ini kerana aduan tertumpu 

pada  pencerobohan rizab dan kerosakan 

struktur sungai  

WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 

18 

WILAYAH PERSEKUTUAN 

KUALA LUMPUR 

19 

Banjir

 

Sumber Air & 

Hidrologi

 

Saliran Mesra Alam 

Ramalan & Amaran 

Banjir/ Kemarau

 

Sungai & Koridor 

Pengairan & Saliran 

Pertanian

 

Pantai


 

Kolam Midah 

Kolam Sri Johor 

Kolam Bt. 4 1/2 

WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 

20 

WILAYAH PERSEKUTUAN 

KUALA LUMPUR 

21 

BIL 

NAMA  KAJIAN 

NAMA  PERUNDING 

TAHUN 

KAJIAN 

1. 

Klang  River Basin Integrated Flood 

Mitigation Project  Malaysia 

Kinhill  and Ranhill 

Bersekutu Sdn. Bhd. 

1994 

2. 

Impact  of the construction of the 

PUTRA LRT on flood levels of Sg. 

Klang at Jambatan Lebuh Pasar 

MINCO 

1996 

3. 

Sg. Klang  Flood Mitigation Project  

Review Report 

Dr. Nik and 

Associates 

1996 

4. 

Klang  River  Basin Environmental 

Inprovement  and Flood Mitigation 

Project 

Dr. Nik and 

Associates 

 

2003 5. 

Kerja-kerja Penyiasatan Tanah 

Mendap Di Jajaran Sg. Bunus 

“ By 


Pass” Di Kg. 

Baru, Kuala Lumpur 

Sepanjang 1km Serta Kerja-kerja 

Berkaitan 

Kumpulan IKRAM 

Sdn. Bhd. 

Sept 

2011 


WILAYAH PERSEKUTUAN 

KUALA LUMPUR 

22 

Bil 

Nama Kolam 

Tahun 

Dilaksanakankan 

No. Lot 

Jumlah 

Keluasan 

(Ha) 

No. Warta 

Kos  Projek 

(RM) 

1. 

KOLAM MIDAH 

1995 

37245 

17.53 

PU(B)26/2002 

50  JUTA 

2. 

KOLAM SRI 

JOHOR 

2006 

- 

22.4 

Belum 

Diwartakan 95,150,000.00 

3. 

KOLAM BATU 4 1/2 

2007 

PT 

39596 


 

4.3 

Belum 

Diwartakan 1,048,630.00 

 

WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 

23 

WILAYAH PERSEKUTUAN 

KUALA LUMPUR 

24 

Bil 

Sub-Lembangan 

Panjang 

 (km) 

Lebar 

 ( m) 

Luas Kawasan 

Tadahan (km

2

1. 


Sungai  Kerayong 

20 


30 

40.5 


2. 

Sungai  Kuyoh 

10 

20 


32.8 

3. 


Sungai  Midah 

17 32.8 

4. 


Sungai  Bunus 

15 


12 

17.5 


Lembangan  Utama   

:   Sungai Klang 

Keluasan   Keseluruhan 

:   123.6km2

 

 

  

 

Inventori Lembangan  Sungai Utama   

 

Bil Struktur 

Jumlah 

1. 


Rumah  Pam 

2. Log boom 

35 


3. 

Stesen  Hidrologi 

-Stesen  Hujan 

-Stesen  Siren 

 

21 


16 

4. 


Kolam  Takungan WILAYAH PERSEKUTUAN 

KUALA LUMPUR 

STRUKTUR : RUMAH PAM 

Bil. 

Parlimen 

Lokasi 

  

Tahun Siap 

1. 


Titiwangsa 

Kg. Baru 

1989 

2. 


Titiwangsa 

Dato’ Keramat 

1989 

25 

Rumah Pam Dato

’ 

Keramat 


Rumah Pam Kg. Baru 

WILAYAH PERSEKUTUAN 

KUALA LUMPUR 

STRUKTUR : KOLAM TAKUNGAN 

Bil. 

Parlimen 

Lokasi 

  

Tahun Siap 

Jumlah Keluasan  

(Ha) 

1. 


Cheras 

Kolam Midah 

1997 

17.53 2. 

Cheras 


Kolam Sri Johor 

2008 


22.4 

3. 


Petaling 

Kolam Batu 4 1/2 2008 

4.3 26 

WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 

27 

WILAYAH PERSEKUTUAN 

KUALA LUMPUR 

28 

JAWATAN 

BILANGAN 

Ketua Penolong Pengarah 

1 orang 

Penolong Pengarah 

2 orang 

Penolong Jurutera 

2 orang 

Juruteknik 

5 orang 

Pelukis Pelan 

1 orang 

PRA  Rumah Pam 

6 orang 

PRA  Kolam  Takungan Banjir 

3 orang 

JUMLAH 

20 orang 

WILAYAH PERSEKUTUAN 

KUALA LUMPUR 

Kolam Midah 

Kolam Sri Johor 

Kolam Bt. 4 1/2 

Sg. Kerayong @ Sg. Klang 

29 

Kolam Midah @Sg.Midah 

@Sg. Kuyoh @Sg. Klang  

(MARYATI) 

Kolam Sri Johor@ 

Sg. Kerayong@Sg. Klang  

( ILYAS) 

Kolam Bt. 41/2 @ 

 Sg. Klang 

(ILYAS) 

Sg. Kerayong @ Sg. Klang  

(HIDAYAH) 

Sg. Midah@Sg. Kuyoh @  

Sg. Klang 

(EZMAN) 

Sg. Kuyoh @ Sg. Klang  

(EZMAN) 

Sg. Bunus @ Sg. Klang  

(YUSLI) 

WILAYAH PERSEKUTUAN 

KUALA LUMPUR 

30 

KPP 

PP MOHD. FAHMI 

(Unit Pengurusan Sungai) 

PP NURHAYATI 

(Unit Saliran Mesra Alam) 

Kolam Midah @Sg. Midah@ 

Sg. Kuyoh @ Sg. Klang  

(MARYATI) 

Kolam Sri Johor@ 

Sg. Kerayong@Sg. Klang  

( ILYAS) 

PJ 

THAYALAM  

PJ 

MAZRULL 

Kolam Bt. 41/2 @ Sg. Klang 

(ILYAS) 

Sg. Kerayong @ Sg. Klang  

(HIDAYAH) 

Sg. Midah@Sg. Kuyoh @  

Sg. Klang 

(EZMAN) 

Sg. Kuyoh @ Sg. Klang  

(EZMAN) 

Sg. Bunus @ Sg. Klang  

(YUSLI) 

WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 

31 

WILAYAH PERSEKUTUAN 

KUALA LUMPUR 

SG. BUNUS 

DRAINAGE BASIN 

32 

Sg Peran 

(Setiawangsa Sub-catchment) 

Sg Ayer Panas 

 (Wangsa Maju Sub-catchment) 

Sg Bunus 

Setapak Jaya Pond 

33 

WILAYAH PERSEKUTUAN 

KUALA LUMPUR 

34 

Banjir

 

Sumber Air & 

Hidrologi

 

Saliran Mesra Alam 

Ramalan & Amaran 

Banjir/ Kemarau

 

Sungai & Koridor 

Pengairan & Saliran 

Pertanian

 

Pantai


 

Kolam Midah 

Kolam Sri Johor 

Kolam Bt. 4 1/2 

WILAYAH PERSEKUTUAN 

KUALA LUMPUR 

Pengurusan Banjir Akibat Limpahan Sungai  

Pengurusan Sungai Dan Koridor  

Sumber Air Dan Hidrologi  

Konsep Manual Saliran Mesra Alam  

Ramalan Dan Amaran Banjir   Pengairan Dan Saliran Pertanian 35 

 

Email : jpswp @water.gov.my 

No. Telefon : 03-26981711 

No. Faks : 03-26932285 

 

Disediakan Oleh; 

Bahagian Zon Selatan  

Jabatan Pengairan Dan Saliran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 

 


Download 93.05 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling