X. Z. Ismatullayeva -nizomiy nomidagi tdpu dotsenti


Download 109.82 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/3
Sana10.01.2019
Hajmi109.82 Kb.
  1   2   3

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI 

OLIY  VA  O‘RTA  MAXSUS  TA’LIM  VAZIRLIGI 

 

 

NIZOMIY NOMIDAGI 

TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI 

 

 Ro‘yxatga olindi: 

_____________ 

«___»___________ 2014 - yil 

 

“TASDIQLAYMAN”                                                    O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor 

________   D.U.Ergashev 

“_____” ________2014- yil 

 

  

 

  

 

TIKUVCHILIK ISHLAB CHIQARISH JIHOZLARI 

fanining  ishchi o‘quv dasturi 

 

  

 

  

Bilim sohasi:  

Ta’lim sohasi:  

 

Ta’lim  yo‘nalishi:      

100000 – gumanitar soha 

110000 –pedagogika  

 

514900  –  kasb  ta’limi  (5150900  –dizayn  (liboslar dizayni)) 

 

  

 

  

 

  

Toshkent – 2014 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com


Fanning  ishchi  o‘quv  dasturi  o‘quv,  ishchi  o‘quv  reja  va  o‘quv  dasturiga 

muvofiq ishlab chiqildi 

 

Tuzuvchilar: 

 

X.Z. Ismatullayeva -Nizomiy nomidagi TDPU dotsenti  

N.I. Tursunboyev – katta o‘qituvchi 

F.A.Umarova – o`qituvchi  

 

Tаqrizchilаr: 

 

Sh.Majidova 

Tоshkеnt  to‘qimаchilik  vа  yеngil  sаnоаt  institutiti    dоtsеnti, 

tеxnikа fаnlаri nоmzоdi 

N.Sh.Mirsagatova 

Yakkasaroy yengil sanoat kasb-hunar kolleji direktori  

 

Ushbu  ishchi  o‘quv  fan  dasturi  O‘zbekiston  standartlashtirish,  metrologiya  va 

sertifakatsiyalash  agentligidan  (“O‘zstandart”  Agentligi)  20___-yil  __  __________da 

__________ raqami bilan ro‘yxatdan o‘tgan 5111000 – Kasb ta’limi (5150900 –Dizayn 

(Liboslar dizayni)) ta’lim yo‘nalishining DTS asosida ishlab chiqildi. 

 

Fanning  ishchi  o‘quv  dasturi  “Ishlab  chiqarish  texnologiyalari”  kafedrasining 

2014  yil  “____”  _______  dagi  “____”  –  son  yig‘ilishida  muhokamadan  o‘tgan  va 

fakultet kengashida muhokama qilish uchun tavsiya etilgan.  

 

Kafedra mudiri ______________ A.E.Parmonov 

 

 Fanning  ishchi  o‘quv  dasturi  “Kasb  ta’limi”  fakultet  kengashida  muhokama 

etilgan va foydalanishga tavsiya qilingan (2014 yil ___ iyundagi ___-sonli bayonnoma).  

 

Fakultet kengashi raisi ______________ Y.U.Ismadiyarov 

 

 

Kelishildi: O‘quv uslubiy boshqarma boshlig‘i 

 

______________ F.Piroxunova 

 

Ishchi  o`quv  dasturi  Nizomiy  nomidagi  Toshkent  davlat  pedagogika  universiteti  kengashida ko‘rib chiqilgan va tasdiqlangan.  

 

  

2014 yil “__” _______ dagi __ -sonli majlis bayoni 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

IKirish 

«Tikuvchilik  ishlab  chiqarish  jihozlari»  fani  bo‘yicha  tuzilgan  ushbu  dastur 

talabalarga  tikuv  mashinalarining  yaratilish  tarihi,  mashina  va  mexanizmlar  haqida 

umumiy  ma’lumot,  xavfsizlik  texnikasi  qoidalari,  qo‘l,  oyoq  va  elektr  yuritmali  tikuv 

mashinalari, universal tikuv mashinalari, iplarni taqish va rostlash, tikuv mashinasining 

asosiy  mexanizmlari,  bahya  qator  hosil  bo‘lish  jarayoni,  mashina  ignalari  va  iplari 

tanlash xususiyatlari haqida asosiy tushunchalar beradi. 

 

1.1. O‘quv fanining maqsadi va vazifalari. 

Fanni o‘qitishdan maqsad - talabalarga maishiy servis va tikuv mashinalari, nam - 

issiqlik  ishlovi  jihozlari,  maishiy  xizmat  korxonalarida  qo‘llanadigan  universal  va 

maxsus  jixozlar  to‘g‘risida  asosiy  tushunchalar  berish,  kelajakda  ishlab  chiqarishda, 

servis jixozlaridan mutaxassis sifatida amalda to‘g‘ri foydalanishni o‘rgatishdir. 

  Fanning  vazifasi  talabalarni  yangi  pedagogik  texnologiyalar  asosidao‘qitish, 

ko‘rgazma  va tarqatma  materiallarni qo‘llab bilimlar berish, ularni bilimlarini oshirgan 

xolda ijodkolikka o‘rgatishdan iboratdir. 

 

1.2. Fanni o‘zlashtirishga qo‘yiladigan talablar 

"Tikuvchilik ishlab chiqarish jihozlari" fanini o‘qish natijasida talabalar quyidagi 

bilimlarga ega bo‘lishi kerak: 

-  Maishiy  servis  vositalari;  nam  -  issiqlik  bilan  ishlov  beruvchi  jixozlari,  maishiy 

xizmat korxonalarida qo‘llanadigan universal va maxsus jixozlarni bilishlari kerak;  

tikuvchilik  jixozlarining  mo‘ljallanishi  va  ishlatilish  qoidalari,  tikuvchilik 

jixozlarining tuzilishi va ishlash printsiplari; kichik mexanizatsiya vositalari va ularning 

qo‘llanilishi;  mashina  iplarining  turlari  va  rusumlari,  ularni    mo‘ljallanishiga  qarab 

tanlashni  bilish  va  amalda  qo‘llay  olish;  maishiy  tikuvchilik  jixozlarida  turli  ishlarni 

bajara olish ko‘nikmalarga ega bo‘lishi kerak;  

mashina  iplarini  o‘tkazish,  naychaga  o‘rash  va  ularni  almashtirish,  iplarning 

tarangligini  va  bahyaqator  oralig‘ini  rostlash;  nosozliklarni  aniqlash  va  ularni  bartaraf 

etish bo‘yicha  malakalarga ega bo‘lishi kerak. 

 

1.3. Fanning boshqa fanlar bilan bog‘liqligi 

Mazkur  o‘quv  fanini  o‘rganish  uchun  talabalar  "Chizmachilik",  "Fizika", 

"Tiuvchilik  materialshunosligi",  "Mashina  mexanizmlar  nazariyasi"  fanlaridan  tegishli 

bilimlarga  ega  bo‘lishlari  kerak.  Shuningdek      "Tikuvchilik  ishlab  chiqarish  jihozlari" 

Fani  o‘z  navbatida  "Tikuvchilik  texnologiyasi",    "Servis  texnologik    jarayonlarini 

loyihalash" fanlari uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. 

 

1.4. Fanning hajmi. 

№ 

Mashg‘ulot turi 

Ajratilgan soat 

Semestr 

Nazariy (ma’ruza) 18 

III 


Laboratoriya 

20 

III 


Mustaqil ta’lim 

22 

III 


Kurs ishi (loyixalash)  Jami  

60 

III 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

II Asosiy qism 

2.1.  Nazariy mashg‘ulotlar mavzulari,  maqsadi va ularga ajratilgan soat 

№ 

Nazariy mashg‘ulotlar mavzusi 

Nazariy mashg‘ulotlar maqsadi 

Ajratilgan  

soat 

1.

 Xavfsizlik 

texnikasi 

qoidalari. 

Tikuvchilik 

sanoatining 

jixozlari 

xaqida 

umumiy 


ma’lumot. 

Qo‘l 


ishlarini  bajarganda  tikuv  mashinasi, 

dazmol 


hamda 

presslar 

bilan 

ishlaganda xavfsizlik 

texnikasi 

qoidalari. 

Tikuvchilik 

tsexlari, 

tayyorlov  tsexlari,  bichish  tsexlari  va 

omborlarining  jixoz  turlari  va  ular 

xaqida umumiy ma’lumot. 

Talabalarga 

xavfsizlik 

texnikasi 

qoidalari. 

Tikuvchilik 

sanoatining 

jixozlari  xaqida  umumiy  ma’lumot. 

Qo‘l 


ishlarini 

bajarganda 

tikuv 

mashinasi,  dazmol  hamda  presslar bilan  ishlaganda  xavfsizlik  texnikasi 

qoidalari. 

Tikuvchilik 

tsexlari, 

tayyorlov  tsexlari,  bichish  tsexlari  va 

omborlarining  jixoz  turlari  va  ular 

xaqida umumiy ma’lumot berish. 

2. 

Bichish 


mashinalari 

va 


ularning 

turlari. 

Statsionar 

lentali, 

qo‘zg‘aluvchan 

bichish 


mashinalarining 

texnik 


xarakteristikalari 

va 


ishlash 

printsiplari.  Bichish  mashinalarining 

turlari,  ularning  ishlash  printsiplari, 

struktura 

sxemalari, 

texnik 


xarakteristikalari 

xaqida 


umumiy 

ma’lumot. 

SHuningdek 

bichish 


jarayonida hosil bo‘ladigan  kuchlar  va 

aks  ta’sir  kuchlarining  jarayoniga 

ta’sir etish sxemalari va taxlili.  

Talabalarga  bichish  mashinalari  va 

ularning  turlari.  Statsionar  lentali, 

qo‘zg‘aluvchan 

bichish 

mashinalarining 

texnik 

xarakteristikalari va 

ishlash 


printsiplari.  Bichish  mashinalarining 

turlari,  ularning  ishlash  printsiplari, 

struktura 

sxemalari, 

texnik 

xarakteristikalari xaqida 

umumiy 


ma’lumot. 

SHuningdek 

bichish 

jarayonida  hosil  bo‘ladigan  kuchlar  va 

aks ta’sir kuchlarining jarayoniga ta’sir 

etish sxemalari va taxlilini o‘rgatish.  

3.

 Tikuv 

mashinalarining 

klassifikatsiyasi  detallari  va  ularning 

tavsifi. 

Tikuv 

mashinalarining baxyaqator 

turlariga, 

texnik 

xarakteristikasiga, mashina 

konstruktsiyasiga 

qarab 

klassifikatsiyalanishi.  mashinalarning asosiy  mexanizmlari  va  ularning 

tavsifi. 

Talabalarga 

tikuv 


mashinalarining 

klassifikatsiyasi  detallari  va  ularning 

tavsifi. 

Tikuv 


mashinalarining 

baxyaqator 

turlariga, 

texnik 


xarakteristikasiga, 

mashina 


konstruktsiyasiga 

qarab 


klassifikatsiyalanishi.  mashinalarning 

asosiy 


mexanizmlari 

va 


ularning 

tavsifini tushuntirish. 

4.

 Tikuv 

mashinalarining 

elektr 

yuritmalari.  Elektr  yuritmalar  turlari. Tikuv 

mashinalarining 

boshqaruv 

tizimlari. Tikuv mashina operatorining 

ish o‘rnini tashkil qilish. 

Talabalarga 

tikuv 

mashinalarining elektr  yuritmalari,  elektr  yuritmalar 

turlari, 

tikuv 

mashinalarining boshqaruv  tizimlari  va  tikuv  mashina 

operatorining  ish  o‘rnini  tashkil  qilish 

usullarini o‘rgatish. 

5. 

Tikuv 


mashinalar 

mashina 


mexanizmlarining  moylash  sistemasi 

va  moylash  materiallari.  Tikuvchilik 

jixozlariga  mo‘ljallangan  moylarning 

xarakteristikalari,  tikuv  mashinalarini 

Talabalarga  tikuv  mashinalar  mashina 

mexanizmlarining  moylash  sistemasi 

va  moylash  materiallari.  Tikuvchilik 

jixozlariga  mo‘ljallangan  moylarning 

xarakteristikalari,  tikuv  mashinalarini 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

moylash  tizimi  va  usullari.  Mokili 

tikuv  mashinalari  ishidagi  nuqsonlar 

xavfsizlik  texnikasi  qoidalari.  Ikki  ipli 

mokili 


baxyaqator 

hosil 


bo‘lish 

printsiplari. 

Moki 

mexanizmining tuzilishi. Tikuv mashinalarining asosiy 

ish  o‘rinlari.  Ularning  tuzilishi  va 

sozlanishi,  ishlash  printsipi.  Tikuv 

mashinalarida  mokili  baxyaqator  hosil 

bo‘lish jarayonlari. 

moylash  tizimi  va  usullari.  Mokili 

tikuv  mashinalari  ishidagi  nuqsonlar 

xavfsizlik  texnikasi  qoidalari.  Ikki  ipli 

mokili 

baxyaqator hosil 

bo‘lish 


printsiplarini 

tushuntirish. 

Moki 

mexanizmining tuzilishi. 

Tikuv 


mashinalarining  asosiy  ish  o‘rinlari. 

Ularning tuzilishi va sozlanishi, ishlash 

printsipi.  Tikuv  mashinalarida  mokili 

baxyaqator  hosil  bo‘lish  jarayonlarini 

o‘rgatish. 

6.

 Tikuv 

mashinasining 

asosiy 

mexanizmlari.  Tikuv  mashinasining asosiy  mexanizmlarining  strukturaviy 

sxemalari va ishlash jarayonlari. 

Tikuv 

mashinasining asosiy 

mexanizmlari.  Tikuv  mashinasining 

asosiy  mexanizmlarining  strukturaviy 

sxemalari  va  ishlash  jarayonlarini 

talabalarga tushuntirish. 

7. 

Tikuv 


mashinalarining 

texnologik 

ta’mirlash 

vositalari. 

Tikuv 

mashinalarida qo‘shimcha 

operatsiyalarni 

bajarish 

uchun 


mo‘ljallangan 

yordamchi 

qurilma 

vositalari 

turlari 

va 


ishlatish 

printsiplari. 

Talabalarga 

tikuv 


mashinalarining 

texnologik  ta’mirlash  vositalari,  tikuv 

mashinalarida 

qo‘shimcha 

operatsiyalarni 

bajarish 

uchun 

mo‘ljallangan yordamchi 

qurilma 


vositalari 

turlari 


va 

ishlatish 

printsiplarini o‘rgatish. 

8. 

Tikuv 


mashinasi 

mexanizmlarini 

sozlanishi. 

Tikuv 


mashinasi 

mexanizmlarini 

sozlashning 

umumiy 


printsiplari. 

Mashinalarning 

material 

surish 


mexanizmiga  qarab  turlanishi  va 

xarakteristikalari. 

Talabalarga 

tikuv 


mashinasi 

mexanizmlarini 

sozlanishi, 

tikuv 


mashinasi  mexanizmlarini  sozlashning 

umumiy  printsiplari,  mashinalarning 

material  surish  mexanizmiga  qarab 

turlanishi 

va 

xarakteristikalarini tushuntirish. 

9. 

Bir  ipli  va  ko‘p  ipli  zanjirli  tikuv 

mashinalari.  Bir  ipli  va  ko‘p  ipli 

mashinalari  turlari.  To‘g‘ri  chiziqli 

yashirin  baxyali.  Ularning  texnik 

xarakteristikalari. 

Bir  ipli  va  ko‘p  ipli  zanjirli  tikuv 

mashinalari.  Bir  ipli  va  ko‘p  ipli 

mashinalari  turlari.  To‘g‘ri  chiziqli 

yashirin  baxyali.  Ularning  texnik 

xarakteristikalarini o‘rgatish. 

 Jami  

 

18 

 

2.2. Laboratoriya mashg‘ulotlari mavzulari, maqsadi va ularga ajratilgan soat 

¹ 

Laboratoriya mashg‘ulotlari 

mavzusi 

Laboratoriya mashg‘ulotlari maqsadi 

Ajratilgan  

soat 

1.

 Xavfsizlik  texnikasi  qoidalari. 

Tikuvchilik  sanoatining  jixozlari 

xaqida  umumiy  ma’lumot.  Qo‘l 

ishlarini 

bajarganda 

tikuv 


mashinasi, 

dazmol 


hamda 

presslar 

bilan 

ishlaganda Talabalarga  xavfsizlik  texnikasi  qoidalari. 

Tikuvchilik  sanoatining  jixozlari  xaqida 

umumiy  ma’lumot.  Qo‘l  ishlarini  bajarganda 

tikuv mashinasi, dazmol hamda presslar bilan 

ishlaganda xavfsizlik texnikasi qoidalari.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

xavfsizlik texnikasi qoidalari.  

2.

 Statsionar 

lentali 


bichish 

mashinalari.  

RL-2, 

RL-3, 


RL-4, 

RL-5 


bichish 

mashinalarini  texnik  ta’rifi,  tuzilishi  va 

ishlash  printsiplari  va  sozlash  yullarini 

o‘rganish. 

3.

 Qo‘g‘aluvchan 

bichish 


mashinalari.  

Yassi  pichoqli  EZM-2,  EZM-3  elektr  bichish 

mashinasini  texnik  ta’rifi,  tuzilishi,  ishlash 

printsipi va sozlash yo‘llarini o‘rganish. 

4.

 1022  va  97-A  sinfli  universal 

mokili tikuv mashinalari.  

1022  va  97-A  sinfli  mashinalarning  igna 

mexanizmi,  moki  mexanizmi  va  sozlash 

yo‘llarini o‘rganish. 

5. 

Differantsial  va  ignali  material 

surgichli 

mokili 


tikuv 

mashinalari.  

1022-M, 97-A, 202, 637 sinf mashinalarining 

buyumni  surish  mexanizmini  o‘rganish  va 

ularni sozlanishi o‘rgatish. 

6. 

Tikish va yo‘rmash mashinalari.  

51-A  va  51  mashinalarining  texnik  ta’rifini 

o‘rganish,  ularning  ishlash  printsipi  va 

sozlashnishi bilan tanishish. 

7. 

Yashirin  baxya  hosil  qiluvchi 

tikuv mashinalari.  

85,  285  sinf  mashinalarining  texnik  ta’rifini 

o‘rganish 

va 


ularni 

sozlash 


yo‘llarini 

o‘rgatish. 

8.

 Tugma tikish yarim avtomatlari.  

27,  59-A,  1035  sinf  yarim  avtomatlarini 

qo‘llash  hollari  va  ularni  texnik  ta’rifi  va 

sozlash yo‘llarini o‘rganish. 

9.

 Buyumlarni  namlab,  isitib  ishlov 

berish jihozlari.  

CS-311  va  GP-2,5  presslarini  texnik  ta’rifini 

o‘rganish. CS-311  pressining  tuzilishi ishlash 

printsipi va sozlanishini o‘rganish. 

10. Raqam dastur 

bilan 


boshqariladigan 

tikuv 


mashinalari.. 

Raqam  dastur  bilan  boshqariladigan  tikuv 

mashinalarining 

turlari 


ularni 

ishlatish 

qoidalarini tushuntirish.  Jami 

 

20  

2.3. Kurs ishi (loyixa) tarkibi, ularga qo‘yiladigan talablar. 

Mazkur fandan kurs ishi (loyixa) rejalashtirilmagan.  

2.4. Mustаqil ta’lim topshiriqlari bo‘yicha tavsiyalar 

Tаlаbа  mustаqil  ta’limni  tаyyorlаshdа  mаzkur  fаnning  хususiyatlаrini  hisоbgа 

оlgаn hоldа quyidаgi shаkllаrdаn fоydаlаnish tаvsiya etilаdi: 

§

 

dаrslik vа o‘quv qo‘llаnmаlаr bo‘yichа fаn bоblаri vа mаvzulаrini o‘rgаnish;  §

 

tаrqаtmа mаtеriаllаr bo‘yichа mа’ruzаlаr qismlаrini o‘zlаshtirish;  §

 

аvtоmаtlаshtirilgаn o‘rgаtuvchi vа nаzоrаt qiluvchi tizimlаr bilаn ishlаsh; §

 

mахsus аdаbiyotlаr bo‘yichа fаnlаr bo‘limlаri yoki mаvzulаri ustidа ishlаsh;  §

 

tаlаbаning  o‘quv-ilmiy-tаdqiqоt  ishlаrini  bаjаrish  bilаn  bоg‘liq  bo‘lgаn  fаnlаr 

bo‘limlаri vа mаvzulаrini chuqur o‘rgаnish; 

§

 

fаоl vа muаmmоli o‘qitish uslubidаn fоydаlаnilаdigаn o‘quv mаshg‘ulоtlаri; §

 

mаsоfаviy (distаntsiоn) tа’lim.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com


2.5. Fanni o‘qitish jarayonini tashkil etish va o‘tkazish bo‘yicha tavsiyalar 

“Tikuvchilik ishlab chiqarish jihozlari" fanini o‘qitishda adabiyotlardan ma’ruzalar 

matinidan laboratoriya ishi uchun uslubiy qo‘llanmalardan va turli plakatlar, jixozlar va 

ularning  ayrim  qismlarini  namunalari,  turli  vidio  –  kino  materiallaridan  foydalaniladi. 

Mashg‘ulotlarda  interaktiv  texnologiyalardan  foydalanish  tavsiya  etiladi.  Har  xil 

korxonalariga ekskursiyalar uyushtirish maqsadga muvofiqdir.  

2.6.  Taqvim mavzuiy reja.  

№ 

M

аv

z

u

  

А

jr

аt

il

g

аn

 s

оаM

a

sh

g

‘u

loo

‘t

il

a

d

ig

a

n

  

h

a

ft

a

 

D

аrtu

ri

 

F

аnr

аr

о 

v

а n

 

ic

h

id

аgb

оg

‘l

iq

li

k

 

T

а’

li

m

 m

еt

оdri

 

T

а’

li

m

 v

оs

it

аl

аrF

оy

d

аl

аn

il

g

аn

 

аd

аb


Download 109.82 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling