Xalqaro moliya-kredit


Download 82.53 Kb.
Sana30.04.2020
Hajmi82.53 Kb.
#102376
Bog'liq
2 5274173634229830978
bronst, ответ на казус ГПД 1 Дилшод Худойбердиев, титул (рус), титул (рус), ingliz tili test, KURS ISHI, KURS ISHI, 2 5274173634229830978, 2020 YIL 11 aprel xolatiga ko, 132 Sharipov Shahzod, Fairy tale 132 Sharipov Shahzod, dinshunoslik, ozbekcha - qoraqalpoqcha qoraqalpoqcha ozbekcha lingvistik terminlarning maktab lugati, 17 Q X QAROR

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY VA O‘RTA MAXSUS TALIM VAZIRLIGI

TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI

XALQARO MOLIYA-KREDIT” KAFEDRASI


MOLIYA” FANIDAN
YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

(SIRTQI TA’LIM UCHUN)

TASDIQLAYMAN”

Toshkent moliya instituti

O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor

____________ prof. A.Tuychiev

2019yil “___” ________________
Mazkur yakuniy nazorat variantlari “Xalqaro moliya-kredit” kafedrasining 2019-yil ____-dekabrdagi ____-sonli yig‘ilishida muhokamadan o‘tkazilgan.


“Xalqaro moliya-kredit” kafedrasi

mudiri _________ dots. J.Ataniyazov

2019 yil “___” ________________TTuzuvchi: oqt. E.Boriboyev

TOSHKENT – 2019

MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI1-variant

1. Hozirgi sharoitda moliyaning roli va ahamiyati.

2. Korxonalar va uy xo’jaliklarini qisqa va uzoq muddatli moliyaviy qarorlari.

3. Turli tashkiliy-huquqiy shakllardagi korxonalar faoliyatini moliyaviy aspektlari.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

2-variant

1.Moliyaviy tizimning tarkibi va tuzilishi.

2.Korxonalar moliyaviy oqimlarining mohiyati va tasniflanishi.

3.Hozirgi sharoitda moliyaivy tizim funktsiyalarini amalga oshirish amaliyoti.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

3-variant

1. Moliyaviy yangiliklar va ularning ahamiyati.

2. O’zbekiston Repsublikasida qimatli qog’ozlar bozorining rivojlanishi.

3. Sug’urta kompaniyalari moliyaviy vositachi sifatida


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

4-variant

1. Tijorat banklar moliyaviy vositachi sifatida

2. Rivojlangan mamlakatlarning biri misolida moliyaviy bozorning mohiyati, tuzilishi va rivojlanish ko’rsatichlari.

3. Davlat moliyaviy infratuzilmasining asosiy elementlari


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

5-variant

1. “Zamonaviy moliya”ni o’rganishning ob’ektiv zarurligi nimalarda namoyon bo’ladi?

2. Investitsiyalar bilan bog’liq bo’lgan (investitsion) qarorlar.

3. Xalqaro moliya tashkilotlari va ularning ahamiyati.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

6-variant

1. Uy xo’jaliklari deganda nimani tushunasiz?

2. Moliya bozori va uning sigmentlari.

3. Moliyaviy risklar va ularning klassifikatsiyasi?


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov

MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI7-variant

1. Kapital va uning turlari.

2. Korxonani boshqarida moliyaviy hisobotning roli va ahamiyati

3. Iqtisodiy subyektlar faoliyatini davlat tomonidan moliyaviy tartibga solish instrumentlari


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

8-variant

1. Firmalar qabul qiladigan moliyaviy qarorlar.


2. Moliyaviy tizim qanday qilib iqtisodiyot ishonchliligi va jamiyatning taraqqiyotiga ko’maklashadi?

3. Korporativ menejmentning asosiy vazifasi va uning moliyaviy jihatlari.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

9-variant

 1. Biznesning tashkiliy shakllari va ularning moliyaviy qarorlar qabul qilishga ta’siri.

 2. Bozor intizomi deganda nimani tushunasiz?

 3. Daromadlilik stavkalari darajasiga ta’sir etuvchi asosiy omillar.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

10-variant

1. Bozor indekslari va indekslash strategiyasi.

2. Pensiya fondlari moliyaviy vositachi sifatida.

3. “Zamonaviy moliya” (fani)ni o’rganish sabablari.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

11-variant

1. Bozor iqtisodiyotida xo’jalik sub’ektlari tomonidan qanday moliyaviy qarorlar qabul qilish mumkin?

2. Korporativ menejmentning asosiy vazifasi va uning moliyaviy jihatlari.

3. Moliyaviy tizim orqali risklarni boshqarish.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov

MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI12-variant

1. Moliyaviy tizim yordamida hisob-kitob-to’lovlarni amalga oshirish.

2. Zamonaviy moliyaviy bozor qaysi elementlardan iborat?

3. Venchur kompaniyalariga kapital qo’yuvchi firmalar va aktivlarni boshqaruvchi firmalar moliyaviy vositachilar sifatida.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

13-variant
 1. Moliyaviy infratuzilma tarkibi.

 2. Davlat moliyaviy tashkilotlari.

 3. Korxonalarning qisqa va uzoq muddatli moliyaviy qarorlari.«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

14-variant

 1. Ixtisoslashgan moliyaviy vositachilar.

 2. Hozirgi sharoitda moliyaivy tizim funktsiyalarini amalga oshirish amaliyoti.

 3. Zamonaviy moliyaning mazmun-mohiyati.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

15-variant

 1. “Zamonaviy moliya”ni o’rganishning ob’ektiv zarurligi.

 2. Uy xo’jaliklari va firmalar qabul qiladigan moliyaviy qarorlar.

 3. Bozor intizomi: kompaniyalarning “yutib yuborilishi” va uning moliyaviy natija (oqibat)lari


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

16-variant

 1. Korporatsiyada moliyachining tutgan o’rni.

 2. Firmani boshqarishni uning mulkiga egalik huquqidan ajratish uchun asosiy sabablar nimada?

 3. Moliyaviy tizimda moliyaviy oqimlarning tutgan o’rni.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov

MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI17-variant

1. Moliyaviy tizimning tarkibi.

2. Moliyaviy yangiliklar va bozorning “ko’rinmas qo’li” deganda nimani tushunasiz?

3. Qarz majburiyatlari, aktsiyalar va hosilaviy qimmatli qog’ozlarning asosiy xarakteristikalari qanday?


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

18-variant
 1. Riskli aktivlarning daromadlilik stavkasi.

 2. Daromadlilik stavkalari darajasiga ta’sir etuvchi asosiy omillar

 3. Moliyaviy vositachilar.«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

19-variant
 1. Qimmatbaho qog’ozlar savdosi qoidalari.

 2. Mintaqaviy va butundunyoviy moliyaviy tashkilotlar.

 3. Korporatsiyada moliyaviy menejerning tutgan o’rni.«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.AtaniyazovMOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

20-variant

1. Korporatsiyada moliyaviy rahbarning funktsiyalari nimalardan iborat?

2. Moliyaviy oqimlarva ularning turlari.

3. Uy xo’jaliklarining moliyaviy qarorlari.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

21-variant

1. Moliyaviy tizim tufayli resurslarning birlashishi va kapitaldagi ishtirok ulushining bo’linishi.

2. Innovatsiya – bu nima?

3. Hosilaviy qimmatli qog’ozlar.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov

MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI22-variant
 1. Inflyatsiya va real foiz stavkalari.

 2. Indeksatsiyalash deganda nimani tushunasiz?

 3. Moliyaviy menejerning funktsiya va vazifalari.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

23-variant

1. Hozirgi sharoitda moliyaning roli va ahamiyati.

2. Moliyaviy hisobotlarning uch asosiy funktsiyalari nimalardan iborat?

3. Moliyaviy infratuzilma tarkibi


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

24-variant

1. Moliyaviy tizimning tarkibi va tuzilishi

2. Korxonalar moliyaviy oqimlarining mohiyati va tasniflanishi

3. Moliyaviy yangiliklar va ularning ahamiyati


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

25-variant

1. Davlat ijroiya organlari va moliyaviy soha boshqaruvi.

2. Xalqaro moliya tashkilotlari va ularning ahamiyati.

3. Korxonani boshqarida moliyaviy hisobotning roli va ahamiyati.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

26-variant

1. “Zamonaviy moliya” (fani)ni o’rganish sabablari.

2. Moliyaviy tizim va uning funktsiyalari.

3. Moliya bozorining tarkibi.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

27-variant

1. Bozor iqtisodiyotida daromadlilik stavkasi darajasiga ta’sir etuvchi asosiy omillar.

2. Moliyaviy tizim tarkibi.

3. Risklarni minimallashtirish instrumentlari va metodlari.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

28-variant

1. Moliyaviy yangiliklar va ularning ahamiyati.

2. O’zbekiston Repsublikasida qimatli qog’ozlar bozorining rivojlanishi.

3.Tijorat banklar moliyaviy vositachi sifatida.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

29-variant

1.Sug’urta kompaniyalari moliyaviy vositachi sifatida.

2.Davlat moliyaviy infratuzilmasining asosiy elementlari.

3.Rivojlangan mamlakatlarning biri misolida moliyaviy bozorning mohiyati, tuzilishi va rivojlanish ko’rsatichlari.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

30-variant

1. Inflyatsiya va real foiz stavkalari.


2. Ma’naviy risk muammosi deganda nimani tushunasiz?

3. Korporatsiyada moliyaviy rahbarning funktsiyalari nimalardan iborat?


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

31-variant

1. Zamonaviy moliyaning mazmun-mohiyati.

2. Korxonalar va uy xo’jaliklarini qisqa va uzoq muddatli moliyaviy qarorlari.

3. Davlat va nodavlat moliyaviy tashkilotlari.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

32-variant

1. “Zamonaviy moliya” (fani)ni o’rganish sabablari.

2.Korxonalar moliyaviy oqimlarining mohiyati va tasniflanishi.

3. Moliyaviy vositachilar va ularning tarkibi.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

33-variant

1. Xalqaro moliya tashkilotlari va ularning ahamiyati.

2. Bozor iqtisodiyotida daromadlilik stavkalari darajasiga ta’sir etuvchi asosiy omillar.

3. Sug’urta kompaniyalari moliyaviy vositachi sifatida


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov

MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI34-variant

1. “Zamonaviy moliya”ni o’rganishning ob’ektiv zarurligi.

2. Moliyaviy tizim evolyutsiyasi qonuniyatlari.

3. Davlat moliyaviy infratuzilmasining asosiy elementlari


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

35-variant

1. Uy xo’jaliklari qabul qiladigan moliyaviy qarorlar.

2. Markaziy banklar va ixtisoslashgan moliyaviy vositachilar faoliyati.

3. Moliyaviy infratuzilma tarkibi.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

36-variant

1. Firmalar qabul qiladigan moliyaviy qarorlar.

2. Moliya bozori va uning sigmentlari.

3. Moliyaviy hisobot funktsiyalari.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

37-variant

1. Kapitalning eng umumiy tarkibiy tuzilmasi.

2. Korxonani boshqarida moliyaviy hisobotning roli va ahamiyati

3. Mintaqaviy va butundunyoviy moliyaviy tashkilotlar.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

38-variant

1. Jismoniy va moliyaviy kapital.

2. Moliyaviy hisobot turlari

3. Korporativ menejmentning asosiy vazifasi va uning moliyaviy jihatlari.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

39-variant

 1. Firmalar qabul qilishiga to’g’ri keladigan moliyaviy qarorlarning turlari.

 2. Daromadlilik stavkalari darajasiga ta’sir etuvchi asosiy omillar.

3.Qimmatbaho qog’ozlar savdosi qoidalari.
«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov

MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI40-variant

1. Moliyaviy tizim tomonidan informatsion qo’llab-quvvatlash (axborot ko’magi).

2. Pensiya fondlari moliyaviy vositachi sifatida.

3. Biznesning tashkiliy shakllari.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

41-variant

1. Biznesning tashkiliy shakllarini moliyaviy qarorlar qabul qilishga ta’siri

2. Bozor va balans bahosi (qiymati) o’rtasidagi farq.

3. Moliyaviy tizim orqali risklarni boshqarish.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

42-variant

1. Mulkka egalik huquqi (mulk)ni boshqaruvdan ajratishning moliyaviy sabablari.

2. Zamonaviy moliyaviy bozor elementlari.

3. Foydaning buxgalteriya va iqtisodiy mezonlari.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

43-variant

 1. Moliyaviy infratuzilma tarkibi.

 2. Mulk egalari kompaniya boshqarishni menejment bo’yicha mutaxassislarga topshirishining sabablari.

 3. Korxonalarning qisqa va uzoq muddatli moliyaviy qarorlari.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

44-variant

 1. Korporativ menejmentning asosiy vazifasi.

 2. Moliyaviy tizim yordamida stimullashtirishning psixologik muammolarini yechish.

 3. Zamonaviy moliyaning mazmun-mohiyati.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov

MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI45-variant

 1. “Zamonaviy moliya”ni o’rganishning ob’ektiv zarurligi.

 2. Korporativ menejmentning moliyaviy jihatlari.

 3. Moliyaviy yangiliklar va bozorning “ko’rinmas qo’li”.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

46-variant

 1. Korporatsiyada moliyachining tutgan o’rni.

 2. Bozor intizomi: kompaniyalarning “yutib yuborilishi”.

 3. Zamonaviy moliyaviy bozorning eng umumiy ko’rinishi.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

47-variant

1. Moliyaviy tizimning tarkibi.

2. Riskli aktivlarning daromadlilik stavkasi.

3. Aktsiyadorlik daromadliligi va aktsiyadorlik kapitali daromadligi o’rtasidagi farq.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

48-variant

 1. Daromadlilik stavkalari darajasiga ta’sir etuvchi asosiy omillar.

 2. Korporatsiyada moliyachining tutgan o’rni.

 3. Kompaniyalarning “yutib yuborilishi va uning moliyaviy natija (oqibat)lari


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

49-variant

 1. Moliyaviy tizim tufayli resurslarning birlashishi va kapitaldagi ishtirok ulushining bo’linishi.

 2. Mintaqaviy va butundunyoviy moliyaviy tashkilotlar.

 3. Korporatsiyada moliyaviy rahbarning funktsiyalari.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov

MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI50-variant
1. Yirik korporatsiyaning tashkiliy tuzilmasi.

2. Moliyaviy oqimlar va ularning turlari.

3. Uy xo’jaliklarining moliyaviy qarorlari.
«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

51-variant

1. Moliyaviy tizim tufayli resurslarning birlashishi va kapitaldagi ishtirok ulushining bo’linishi.

2. “Zamonaviy moliya” nazariyasi.

3. Moliyaviy bozorlar.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

52-variant

 1. Foiz stavkalari va unga ta’sir etuvchi omillar.

 2. Moliyaviy tizim: ta’rifi, mazmun-mohiyati.

 3. Moliyaviy menejerning funktsiya va vazifalari.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

53-variant

1. Hozirgi sharoitda moliyaning roli va ahamiyati.

2. Moliyaviy tizimning eng oddiy tasavvuri.

3. Moliyaviy bozor stavkalari.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

54-variant

1. Moliyaviy tizimning tarkibi va tuzilishi

2. Moliyaviy tizimda moliyaviy oqimlarning tutgan o’rni.

3. Moliyaviy yangiliklar va ularning ahamiyati


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov

MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI55-variant

1. Moliyaviy oqimlar.

2. Riskli aktivlarning daromadlilik stavkasi.

3. Korxonani boshqarida moliyaviy hisobotning roli va ahamiyati.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

56-variant

1. Bozor indekslari va indekslash strategiyasi.

2. Moliyaviy tizim va uning funktsiyalari.

3. Moliya bozorining tarkibi.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

57-variant

1. Bozor iqtisodiyotida daromadlilik stavkasi darajasiga ta’sir etuvchi asosiy omillar.

2. Moliyaviy tizim funktsiyalari.

3. Risklarni minimallashtirish instrumentlari va metodlari.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

58-variant

1. Moliyaviy yangiliklar va ularning ahamiyati.

2. Moliyaviy tizim yordamida resurslarning vaqt (zamon) va makonda aylanib yurishi.

3.Tijorat banklar moliyaviy vositachi sifatida.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

59-variant

1. Moliyaviy tizim orqali risklarni boshqarish (riskiy boshqaruv).

2.Davlat moliyaviy infratuzilmasining asosiy elementlari.

3. Inflyatsiya va real foiz stavkalari.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov

MOLIYA”FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI60-variant

1. Inflyatsiya va real foiz stavkalari.

2. Moliyaviy tizim yordamida hisob-kitob- to’lovlarni amalga oshirish.

3. Foizli stavkalarni tenglashtirish.


«Xalqaro moliya-kredit» kafedrasi mudiri _____________ J.Ataniyazov
Download 82.53 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling