Xronologogiya va metrologiya fanidan testlar


Download 75.66 Kb.
bet2/2
Sana24.09.2020
Hajmi75.66 Kb.
1   2

№ 41 Fan bobi - 2; Mavzu-4. Qiyinchilik darajasi-3Qadimgi rim kalendardagi 5-oy kvintilis hozirgi biz foydalanayotgan qaysi oyga to’g’ri keladi?

iyul oyiga

avgust oyiga

yanvar oyiga

mart oyiga

№ 42 Fan bobi - 3; Mavzu-13. Qiyinchilik darajasi-3Rossiyada Grigoriy kalendarlari nechanchi yilda joriy etildi?

1918 yilda

1916 yilda

1917 yilda

1924 yilda

№ 43 Fan bobi - 2; Mavzu-10. Qiyinchilik darajasi-3"Xorazmning qadimiy kalendarlari I. Zulqarnayndan 980 yil ilgari bo’lgan" bu so’zlar qaysi olimga tegishli va qaysi kitobda yozilgan?

Abu Rayhon Beruniyning "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar"

Umar Xayyomning " Navruznoma" kitobida

Narshaxiyning "Buxoro tarixi" kitobi e) Tolstovning "Xorazm tarixi" kitobi

Abu Rayhon Beruniyning "Hindiston" kitobida

№ 44 Fan bobi - 1; Mavzu-1. Qiyinchilik darajasi-3

Tarixiy xranalogiya fanini qaysi olim va qachon davriy jihatdan tartibga keltirgan?

Fransuz olimi J.Skaliger XVIII asrda

Hind olimi Maxnad Saxa, 1957 yilda

Estoniyalik olim Medler, XX asrda

Italiyalik olim L.Lilio, XVI asrda

№ 45 Fan bobi - 2; Mavzu-6. Qiyinchilik darajasi-3"Hikmatlar uyi" ("Baytul hikma") qachon va qayerda kim tomonidan tashkil etilgan?

Bag’dodda halifa al-Ma'mun tomonidan, IX asrda

Eronda sulton Malikshox tomonidan, XII asrda

Xorazmda Abul Abbos Ma'mun II tomonidan X asrda

Rimda Platon Tashkil etgan er. aw II asrda

№ 46 Fan bobi - 2; Mavzu-10. Qiyinchilik darajasi-3Ma'mun akademiyasi nechanchi yillarda faoliyat yuritdi?

1004-1017 yillarda

900-1200 ymllarda

813-1000 yillarda

1017-1217 yillarda

№ 47 Fan bobi – 2: Mavzu-10. Qiyinchilik darajasi-3"Baytul hikma" akademiyasida faoliyat yuritgan o’zbek olimlari?

Al-Xorazmiy, Ahmad al- Fargoniy

Ibn Iroq Mansur, Ibn Sino

Umar Xayyom, Al Motrudiy

M.Ulug’bek, A. Qushchi

№ 48 Fan bobi - 2; Mavzu-4. Qiyinchilik darajasi-313. Qadimgi Rim kalendarida xo‘jalik yili qachondan boshlangan?

1 mart

1 yanvar

21 mart

21 sentyabr

№ 49 Fan bobi - 2; Mavzu-10. Qiyinchilik darajasi-3«Qadimgi yodgorliklar» asarining muallifi?

Abu Rayxon Beruniy

Ptolomey

Kallen

M.T. Varron

№ 50 Fan bobi - 2; Mavzu-4. Qiyinchilik darajasi-3Qadimgi Rim kalendarlari qachon va kim tomonidan isloh etilgan?

Er. aw. 46 yilda Yuliy Sezar tomonidan

Er. boshlarida Aktavian Avgust tomonidan

Er. aw. 152 yilda astronom Sozegen tomonidan

1582 yilda papa Gregoriya tomonidan

№ 51 Fan bobi - 1; Mavzu-3. Ioffe G Qiyinchilik darajasi-3Qaysi tushuncha tarixiy metrologiyada ishlatilmaydi?

«Buyukyil»

Yilning oltin sanasi

Obelisk

Bissektilis

№ 52 Fan bobi - 2; Mavzu-10. Qiyinchilik darajasi-3«Ptolomey» laqabini olgan O’rta Osiyolik olim?

Ali Qushchi

Abu Rayxon Beruniy

M.Ulug’bek

Abu Nasr Farobiy

№ 53 Fan bobi - 2; Mavzu-4. Qiyinchilik darajasi-3Running 24 soatlik hisobi dastlab qaysi davlatda qo’llanilgan?

Rimda

Eronda

Xitoyda

Xindistonda

№ 54 Fan bobi - 2; Mavzu-10. Qiyinchilik darajasi-3Bizda astronomik yoz vaqti qaysi davrga to’g’ri keladi?

22 iyundan-23 sentabrgacha

21 martdan -22 iyungacha

23-sentabrdan - 22 dekabrgacha

22 dekabrdan-21 martgacha

№ 55 Fan bobi - 2; Mavzu-6. Qiyinchilik darajasi-3Hindistonda Fazl erasi kim tomonidan va nechanchi yilda joriy etildi?

Podsho Akbarshox tomonidan, 1542-1606 yilda

A.Makedonskiy tomonidan, er.aw. 329 yilda

Maxad Saxa tomonidan, 1957 yil 22 martda

I.Gandi tomonidan, 1975 yilda

№ 56 Fan bobi - 1; Mavzu-2. Qiyinchilik darajasi-3Yasirak, Yatimak qaysi o’lchov birligiga kiradi?

og’irlik o’lchov birligiga

Uzunlik o’lchov birligiga

Xajm o’lchov birligiga

Burchak o’lchov birligi

№ 57 Fan bobi - 1; Mavzu-1. Qiyinchilik darajasi-3«O’lchamlar haqida» risola kimning qalamiga mansub?

Abu Rayxon Beruniy

Ahmad al- Fargoniy

M.Ulug’bek

Abu Ali ibn Sino

№ 58 Fan bobi - 2; Mavzu-5. Qiyinchilik darajasi-3Misrda o’lchov tizimi qachon paydo bo’lgan?

Er.av. 283-263 yillarda

Eramizning boshlarida.

Er. av.229-224 yillarda

1582yil25oqtyabr

№ 59 Fan bobi - 1; Mavzu-1. Qiyinchilik darajasi-3«Pruss jadvali» kimning qalamiga mansub?

Erazm Reyngolga (151 l-1553y.y)

Sozigin

Siima Szyan

Umar Xayomga

№ 60 Fan bobi - 2; Mavzu-10. Qiyinchilik darajasi-3Muxtasib - amaldorlar nima vazifa bilan shug’ullangan?

Bozorlardagi narx-navo va o’lchov asboblarining to’g’riligini urf-odatlarning bajarilishi ustidan nazorat qilgan

Moliya ishlarini nazorat qilga

Eshik ogasi vazifasini bajargan

Oltin va kumush sofligini nazorat qilgan

№ 61 Fan bobi - 1;;Mavzu-2. Qiyinchilik darajasi-3Iyyor bu...?

O’lchov va o`lchash ishlari bilan shug’ullnuvchi shaxs

Buxoro amirligida narx-navo ustidan nazorat qiluvchi shaxs

Yer o’lchovi bilan shug’ullanuvchi kasb egalari

Tarozilar ustidan nazorat qiluvchi shaxs

№ 62 Fan bobi - 1; Mavzu-1. Qiyinchilik darajasi-3«Tarix risolasi» asarining muallitfi kim?

Al-Xorazmiy

X.Vamberi

Sima Szyan

Ahmad al Fargoniy

№ 63 Fan bobi - 1;;Mavzu-1. Qiyinchilik darajasi-3Bir chaqirim necha metrga teng?

900 metrga

2 kilometrga

500 metrga

1500 kilometrga

№ 64 Fan bobi - 2; Mavzu-4. Qiyinchilik darajasi-3Diolektian erasi qaysi davrdan boshlanadi?

284 yil 24 avgust

Mil. av. 776 yil

Milodning birinchi yili

Iso Paygambar tavalludi bilan

№ 65 Fan bobi - 2; Mavzu-12. Qiyinchilik darajasi-3Mayya xindularida oylar necha kundan iborat?

20 kundan

29 kundan

31 kundan

12 kundan

№ 66 Fan bobi - 1; Mavzu-1. Qiyinchilik darajasi-3Yerning quyosh atrofidan bir marta aylanib chiqishi uchun ketadigan vaqt necha
kunni tashkil etadi?

365 kun 5 soat 48 minut 46 sekund

365 kun 6 soat

366 kunni

354 kun 5 soat

№ 67 Fan bobi - 2; Mavzu-4. Qiyinchilik darajasi-3Rim erasi boshlangan kunni aniqlang?

Mil. av. 753 yil 21 aprel

Mil. av. 776 yil

Mil. av. 747 yil 26 fevral

Mil. av. 30 yil

№ 68 Fan bobi - 1; Mavzu-1. Qiyinchilik darajasi-3Umar Xayyom qalamiga mansub asar?

”Navro’znoma”

«Tarixiy yozishmalar»

«Quyosh soati haqida risola»

«Pruss jadvali»

№ 69 Fan bobi - 2; Mavzu-7. Qiyinchilik darajasi-37-soni muchal hisobi bo’yicha qaysi hayvon nomi bilan ataladi?

Ot

Quy

Tungiz

Yulbars

№ 70 Fan bobi – 3: Mavzu-14. Qiyinchilik darajasi-3Fransiya Respublika kalendarlari nechanchi yillarda amal qildi?

1793 yildan -1806 yil 1 yanvargacha

1883 yil 1 yanvargacha

1780 yildan -1806 yil 1 yanvargacha

1592 yildan -1793 yilgacha

№ 71 Fan bobi - 1; Mavzu-1. Qiyinchilik darajasi-3“Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” asari qaysi allomaga tegishli?

Abu Rayhon Beruniy

Ahmad Fargoniy

Mirzo Ulug’bek

Al-Xorazmiy

№ 72 Fan bobi - 1; Mavzu-12. Qiyinchilik darajasi-3«Botmon» qaysi o’lchov birligiga kiradi?*Og’irlik o’lchov biriligi

Og’irlik o’lchov biriligi

Hajm o’lchov birligi

Uzunlikolchovbiriligi

Yuza o’lchov birligi

№ 73 Fan bobi - 1;;Mavzu-1. Qiyinchilik darajasi-3«Quyosh soat to’g’risida risola» asari kim tomonidan yozilgan?

Al-Farg’oniy

Bobur Z. M

Al Xorazmiy

Mirzo Ulug’bek

№ 74 Fan bobi - 1; Mavzu-15. Qiyinchilik darajasi-3Uzunlik o’lchov birliklarini aniqlang?

Barmoq, qadam, chaqirim

Qadam, chorak

Barmoq, botmon, gaz

Pud, chaqirim, gaz

№ 75 Fan bobi - 1; Mavzu-1. Qiyinchilik darajasi-3Beruniy uzining «Qonuni Ma’sudiy» asarini nechanchi yillarda yozgan?

1036-yilda

1000-yilda

980-yilda

1015-yilda

№ 76 Fan bobi - 1; Mavzu-1. Qiyinchilik darajasi-3Beruniy uzining «Qonuni Ma’sudiy» asarini nechanchi yillarda yozgan?

1036 yilda

1000 yilda

980-yilda

1015-yilda

№ 76 Fan bobi - 1; Mavzu-1. Qiyinchilik darajasi-3Qaysi ma’lumotlar Umar Hayyom kalendariga muvofiq keladi?

Har 33-yilning 8-yili bo’lishi

8-yili turk sikli

Har 4 yilda kabisa yili bo’lishi

30 yilning 2,5,7,10,13,16,18,21,24,26,30 yillarning kabisa bo’lishi

№ 77 Fan bobi – 2; Mavzu-5. Qiyinchilik darajasi-3Xammurapi podsholigi qaysi davrlarga to’g’ri keladi?

Er. av. 1792-1750 yillar

Er.av. 747 yil 21 aprel

Er.av. 983-950 yillar

Er.av. 983-950 yillar

№ 78 Fan bobi - 1; Mavzu-1. Qiyinchilik darajasi-3Ptolomeyning astranomiyaga oid asari?

«Almaista»

«Odessiya»

«Geografiya»

«Hindiston tarixi»

№ 79 Fan bobi - 1;;Mavzu-1. Qiyinchilik darajasi-3Xronologiya fani taraqqiyotiga hissa qo’shgan olimni aniqlang?

Varron Reatinskiy

X.Kolumb

Aristotel

V.Tolstoy

№ 80 Fan bobi - 1; Mavzu-15. Qiyinchilik darajasi-3Qadoq-og`irlik o`lchov birligi necha gramni Tashkil etadi?

409,512 g

1,5 kg.

892,5 g

600g

№ 81 Fan bobi - 2; Mavzu-3. Qiyinchilik darajasi-3Oy kalendarlari qanday belgilanadi?

Oy fazasi o`zgarishi bilan

Tabiat hodisalari bilan

Quyoshning yillik harorati bilan

Fasllar almashuviga qarab

№ 82 Fan bobi - 2; Mavzu-8. Qiyinchilik darajasi-3Musulmonlar kalendarlari qaysi asrga yaratilgan?

VII asrda

VIII asrda

IX asr oxiri

VI asrda

№ 83 Fan bobi - 2; Mavzu-6. Qiyinchilik darajasi-3Qadimgi Yahudiy kalendarlari qachon joriy qilindi?

Er. av. I asr

Er.av.VI-VIIasr

Eramizning I asri

Er. av. 432 yil

№ 84 Fan bobi – 2, :Mavzu-3. Qiyinchilik darajasi-3Afinalik astronom?

Meton

Sozigen

Yulian

Volter

№ 85 Fan bobi - 2; Mavzu-3. Qiyinchilik darajasi-3Tabiat hodisalari bilan bogliq nechta turdagi kalendar mavjud?

3 turdagi

6 turdagi

4 turdagi

2 turdagi

№ 86 Fan bobi - 1; Mavzu-1. Qiyinchilik darajasi-3O’rta Osiyolik olim, astranom, davlat arbobi?

Ulug’bek

Umar Xayyom

Bobur

Ali Qushchi

№ 87 Fan bobi - 2; Mavzu-7. Qiyinchilik darajasi-3Xitoyda oy- quyosh kalendari qachon paydo bo’lgan?

Er.av. Il ming yillik

Eramizning I asrida

XV asrda

Er. av. 432 yilda

№ 88 Fan bobi - 3; Mavzu-14. Qiyinchilik darajasi-3Hozirgi davrda qaysi kalendar xalqaro kalendar hisoblanadi?

Grigoriy kalendarlari

Oy kalendarlari

Yulyan kalendarlari

Hind kalendarlari

№ 89 Fan bobi - 1; Mavzu-1. Qiyinchilik darajasi-3Abu Rayhon Beruniyning "Osor al boqiya" asarini birinchi bo’lib Yevropada tanishtirgan olim?

Eduard Zaxau

M.A. Sali

Yu.Krachkovskiy

S.P. Tolstov

№ 90 Fan bobi - 1; Mavzu-12. Qiyinchilik darajasi-3O’lchovlar haqidagi fan?

Metrologiya

Arxeologiya

Etnografiya

Numizmatika

№ 91 Fan bobi - 1; Mavzu-1. Qiyinchilik darajasi-3Podsholarning xronologik qonuni” ni tuzgan olim?

Klavdiy Ptolamey

Gerodot

Mark Trensiy Varron

Abu – Rayxon Beruniy

№ 92 Fan bobi - 1;;Mavzu-1. Qiyinchilik darajasi-3Xronologiyani fan sifatida vujudga kelishi?

XVI asr

XVIII asr oxiri

XX asr boshlarida

X asr o’rtalarida

№ 93 Fan bobi - 2; Mavzu-7. Qiyinchilik darajasi-3Muchal –so’zining ma’nosi?

Tug’ulgan yilga yetmoq

O’lchov birligi

vaqt hisobi

Uzunlik o’lchovi

№ 94 Fan bobi - 1; Mavzu-14. Qiyinchilik darajasi-3Antraponometrik o’lchov bu…?

Insonning muayyan a’zolariga muvoffiq holda o’lchash

Texnika vositalari yordamida o’lchash

Uzunlik o’lchov birligi

Lineykalar asosida o’lchash

№ 95 Fan bobi - 1; Mavzu-1. Qiyinchilik darajasi-3Samarqanddagi rasadxona nechanchi yillarda qurilgan?

1428 – 1429 yillarda

1400 – 1410 yillarda

1398 – 1405 yillarda

1440 – 1442 yillarda

№ 96 Fan bobi - 1; Mavzu-13. Qiyinchilik darajasi-3Uzunlik o’lchov birliklarini aniqlang?

chaqrim Botmon, quloch

Barmoq, sarjin, ser

Tanob, qadam, tutam

Gaz, yog’och, pud

№ 97 Fan bobi – 2: Mavzu-10. Qiyinchilik darajasi-3“Ma’mun akademiyasi”ning ming yilligi qaysi yilda nishonlandi?

2006-yil

2001 yil oktyabr

2005 yil

2007 yil

№ 98 Fan bobi - 1; Mavzu-1. Qiyinchilik darajasi-3“O’lchashlar haqida” risolani qaysi olim yozgan?

Al – Xorazmiy

Umar Hayyom

Axmad Farg’oniy

Rabg’uziy

№ 99 Fan bobi - 1; Fan bo’limi-1; Mavzu-1. Qiyinchilik darajasi-3Rossiya hukumati qaysi yilda russ o’lchovlarini Turkistonda qo’llash to’g’risida ko’rsatma e’lon qildi?

1894 yil

1924-yil

1918 yil

1873-yil

№ 100 Fan bobi - 3; Mavzu-14. Qiyinchilik darajasi-3Turkiy tilda yozilgan o’lchov birliklariga oid bilimlarni mukammal yoritgan asar?

“Qutadg’u bilig”

“O’lchashlar haqida”

“Mineralogiya

“Qutadg’u bilig”

№ 101 Fan bobi - 2; Mavzu-12. Qiyinchilik darajasi-3Quyidagi o’lchov birliklaridan qaysi biri Qadimgi Rus uzunlik va og’irlik o’lchov birliki sistemasida bo’lmagan?

yard, brodveyt, akr

CHetverik, polubutыlka

shtof, vedro, sajen, arshin

galenok, pud

№ 102 Fan bobi - 1;Mavzu-13. Qiyinchilik darajasi-3Quyidagi o’lchov birliklaridan qaysi biri O’rta Osiyoda qo’llanilmagan?

Xarvar

Farsax

Unsiya

Tanap

№ 103 Fan bobi - 3; Mavzu-13. Qiyinchilik darajasi-3Rossiyaga Yuliy kalendarini kim kiritgan?

PetrI

VladimirMonomax

EkaterinaVtoraya

A.F.Kerenskiy

№ 104 Fan bobi – 3:Mavzu-13. Qiyinchilik darajasi-3Mayya kalendarinda necha fasl bo’lgan?

3

4

7

8

№ 105 Fan bobi - 3; Mavzu-13. Qiyinchilik darajasi-3Nona- bu ?

Har oyning 5 va 7 sanasi oyning to’rtdan bir qismi

13-15 sanasi to’lin oyga to’g’ri keladi

Yangi yilning boshlanishi

Oyning to’lishi

№ 106 Fan bobi - 2; Mavzu-5. Qiyinchilik darajasi-3Qadimgi Misrda sutka necha soatga bo’lingan?

24

21

23

25

№ 107 Fan bobi - 2; Mavzu-6. Qiyinchilik darajasi-3Qadimgi Hindlar juma kunini qanday nomlashgan?

shuk ravar

Shanivar

Virvar

Ravivar

№ 108 Fan bobi – 2: Mavzu-4. Qiyinchilik darajasi-3Qaysi Rim imperotori shanba kunini bayram sifatida nishonlashni man etgan?

Adrian

Neron

Kaligula

Yuliy Sezar

№ 109 Fan bobi - 3; Mavzu-13. Qiyinchilik darajasi-31582-yilda?

Grigorian islohati o’tkazildi

Aleksandr yil hisobi boshlandi

Yulian kalendar islohati o’tkazilgan

Davrlashtirish bekor qilingan

№ 110 Fan bobi - 3;Mavzu-14. Qiyinchilik darajasi-3N. Kopernik qaysi saborda kalendar islohati muommalari haqida nutq so’zladi?

Lyuteran sabori

Latiran sabori

Trident sabori

Nikeya saabori

№ 111 Fan bobi - 3; Mavzu-15. Qiyinchilik darajasi-3Akr- bu maydon o’lchov birligi bo’lib?

Angliya o’lchov birliki

Metrik o’lchov birliki

Qadimgi Rim va Vizantiya o’lchov sistemasida

O’rta Osiyo o’lchov sistemasida

№ 112 Fan bobi - 3;Mavzu-15. Qiyinchilik darajasi-3Quyidagi qaysi o’lchov birliklaridan biri metrik o’lchov birliklariga kirmaydi?

gramm, mikron, sten

yard, akr, unsiya

Ar

Tanap

№ 113 Fan bobi - 1;Mavzu-15. Qiyinchilik darajasi-3Farsax qanday o’lchov birlikiga kiradi?

Uzunlik

Og’irlik

Hajm

Maydon

№ 114 Fan bobi - 2;Mavzu-12. Qiyinchilik darajasi-3Qadimgi Skandinaviya xalqlarida shanba qanday nomlangan?

Laugarsday

Friday

Novsgarday

Sinokday

№ 115 Fan bobi - 2;Mavzu-12. Qiyinchilik darajasi-3Tomar bu?

qadimgi Gruzin kalendari

Qadimgi Arman kalendari

Qadimgi Mayya kalendari

Qadimgi Turkiya kalendari

№ 116 Fan bobi – 3:Mavzu-14. Qiyinchilik darajasi-3Kopt kalendari bugungi kunda?

Efiopiyada

Isroil

Hindiston

Turkiya

№ 117 Fan bobi - 2;Mavzu-12. Qiyinchilik darajasi-3Traven- bu?

Qadimgi Rus Belorus va Ukrain kalendaridagi oy nomi

Hindistondagi Shaka erasi kalendarining nomi

Mayya kalendagi haftalar

Rossiyadagi yanvar oyining nomlanishi

№ 118 Fan bobi - 2;Mavzu-4. Qiyinchilik darajasi-3Qadimgi Rim kalendarida Kvintilis nechanchi oy hisoblanadi?

5

4

6

7

№ 119 Fan bobi - 2;Mavzu-4. Qiyinchilik darajasi-3Fevral so’zi qanday ma’noni bildiradi?

Lotincha – Poklanish

Yunoncha poklanish

Yunoncha eski

Lotincha yangi

№ 120 Fan bobi - 2;Mavzu-7. Qiyinchilik darajasi-3Qadimgi Xitoy quyosh kalendari bu?

Sya

Kun

Xan

Chjou

№ 121 Fan bobi - 3;Mavzu-14. Qiyinchilik darajasi-3Qaysi zamonaviy davlatlarda Xalakim kalendari qo’llaniladi?

Isroil

Misr

Efiopiya

Janubiy Sudan

№ 122 Fan bobi - 2;Mavzu-7. Qiyinchilik darajasi-3Hindistonda qanday kalendar eralari mavjud bo’lgan?

kali viklari

Nabonassara, Olimpiad

DionisSelevkidov. XersonesTavrichesk, Olimpiad, Nabonassar

Diokletiana, FilippaArideya

№ 123 Fan bobi - 3;Mavzu-14. Qiyinchilik darajasi-3Girogiriy kalendari nechanchi yildan boshlab keng yoyildi?

1757-yil

1758-yil

1657-yil

1756-yil

№ 124 Fan bobi - 2; Mavzu-3. Qiyinchilik darajasi-3Yuliy Sezar kalendarini tuzishga kim boshchilik qiladi?

Sozigen

Diogen

Tatsit

Titliviy

№ 125 Fan bobi - 2Mavzu-3. Qiyinchilik darajasi-313-oy oy-quyosh kalendarida qanday nomlanadi?

Embolistik

Sinodik

Oltin oy

Geleaktik

№ 126 Fan bobi -3; Mavzu-15. Qiyinchilik darajasi-3Gileaktik chiqish bu?

Quyoshning chiqishi

Quyosh botgandan keyin yulduzlarning chiqishi

Oyning chiqishi

Quyosh chiqishi oldidan yulduzlarning ko’rinishi

№ 127 Fan bobi -2:Mavzu-4. Qiyinchilik darajasi-3Isoning xotirasiga bag’ishlangan bayram qaysi?

Paxsa

Iyon

Era

Folio

№ 128 Fan bobi - 3; Mavzu-13. Qiyinchilik darajasi-31475-yilda qaysi Papa calendar islohatini o’tkazadi?

sikst IV

Aleksandr III

Grigori XI

Lilio

№ 129 Fan bobi - 2; Mavzu-8. Qiyinchilik darajasi-3Xijriy-qamariy kalendarda 2-oyning nomi?

safar oyi

Shabon

Muharram

Rajap

№ 130 Fan bobi - 1; Mavzu-1. Qiyinchilik darajasi-3S.Fleming-muallifi?

soat mintakasi sistemasi

Medler sistemasi

Butun dunyo kalendar loyihasi

1923-yilgi kalendar islohatining

№ 131 Fan bobi - 3; Mavzu-13. Qiyinchilik darajasi-3Qachon Millatlar Ittifoqida kalendarni isloh qilish bo’yicha qo’mita tuzilgan?

1923-yil

1924-yil

1925-yil

1922-yil

№ 132 Fan bobi - 3; Mavzu-14. Qiyinchilik darajasi-3Qaysi shaharda kalendarni isloh etish bo’yicha xalqaro qo’mita tuzilgan?

Jeneva

London

Parij

Berlin

№ 133 Fan bobi - 2;Mavzu-4. Qiyinchilik darajasi-3Yulian kalendari qaysi cherkovda yagona Xristian kalendari deb e’lon qilindi?

Nikeya

Lyuteran

Lateran

Teadera sabori

№ 134 Fan bobi - 1; Mavzu-13. Qiyinchilik darajasi-3Metrik sistema Ispaniyada qachon qabul qilingan?

1849-yil

1832-yil

1847-yil

1852-yil

№ 135 Fan bobi – 1:Mavzu-14. Qiyinchilik darajasi-31864-yilda qaysi davlatda metrik sistema qabul qilingan?

Angliya

Fransiya

Islandiya

Germaniya

№ 136 Fan bobi – 1:Mavzu-13. Qiyinchilik darajasi-31889-yil qayerda vazn va o’lchovlar xalqaro konferensiyasi ochilgan?

Parij

London

New York

Berlin

№ 137 Fan bobi - 2;Mavzu-7. Qiyinchilik darajasi-3Xitoy kalendarida nechta tabiiy elementga e’tibor beriladi?

5

6

7

8

№ 138 Fan bobi - 2; Mavzu-7. Qiyinchilik darajasi-360 yillik sikl qaysi davlat kalendarida qo’llanilgan?

Xitoy

Hindiston

O’rta Osiyo

Misr

№ 139 Fan bobi - 2; Mavzu-7. Qiyinchilik darajasi-3Hayvon nomlariga asoslangan Mujal sistemasi qaysi davlatlarda mavjud?

dunyoni barcha davlatlarida

Xitoyda

Turk

Misr

№ 140 Fan bobi - 2; Mavzu-5. Qiyinchilik darajasi-3Ur shahrinig kalendari qaysi podsho davrida Bobilning rasmiy kalendariga aylanadi?

Xammurapi

Nobopolosar

Navuxodonasar I

Navuxodonasar II

№ 141 Fan bobi - 2;Mavzu-4. Qiyinchilik darajasi-3Yulian kalendari oyi qaysi oydan boshlanadi?

Yanvarius

Navember

Avgustus

Aprelis

№ 142 Fan bobi - 2; Mavzu-4. Qiyinchilik darajasi-3Eramizgacha VII asrgacha Yulian kalendari qaysi oydan boshlangan?

Martius

Navember

Avgustus

Aprelis

№ 143 Fan bobi - 2; Mavzu-3. Qiyinchilik darajasi-3Yulian kalendarida 10- oy qanday nomlangan?

December

November

Avgustus

Aprelis

№ 144 Fan bobi - 2; Mavzu-4. Qiyinchilik darajasi-3Yulian kalendari bo’yicha Sezarga bag’ishlangan oy qaysi?

Fevral

Mart

Aprel

August

№ 145 Fan bobi - 2; Mavzu-3. Qiyinchilik darajasi-3Imperator Avgustga bag’ishlangan oy qaysi?

August

Iyun

Yanvar

Fevral

№ 146 Fan bobi - 2; Mavzu-3. Qiyinchilik darajasi-3Vizantiya vaqt hisobi bo’yicha dunyoning paydo bo’lishi qachon?

m.a 5508

m.a 2333

m.a 1200

m.a 6000

№ 147 Fan bobi - 1;Mavzu-1. Qiyinchilik darajasi-3Matematik va texnik xronologiya asari muallifi?

Gintsel

Meyr

Marley

Girigoriy

№ 148 Fan bobi - 10; Mavzu-10. Qiyinchilik darajasi-3Xorazmliklar kalendari bo’yicha isfandorojiy qaysi oy?

Dekabr

Noyabr

Sentabr

Yanvar

№ 149 Fan bobi - 2;Mavzu-10. Qiyinchilik darajasi-3Beruniy qaysi asarida turklarning 12 hayvon nomi bilan ataluvchi muchal kalendari haqida yozgan?

qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar

Minerologiya

Geodeziya

Hindiston

№ 150 Fan bobi - 2; Mavzu-10. Qiyinchilik darajasi-3Ulug’bekning Ziji ko’rogoniy asari qachon Oksfordda nashr qilingan?

1648-yil

1647-yil

1649-yil

1650-yil

№ 151 Fan bobi - 2; Mavzu-10. Qiyinchilik darajasi-3Ulug’bek yil hisobini aniqlashda qancha yangilishgan?

1minut 2 sekund

2 minut

30 sekund

1 minut 35 sekund

№ 152 Fan bobi - 2; Mavzu-12. Qiyinchilik darajasi-3Skandinaviya xalqlarida shanba qanday kun?

hammom kuni

Dam olish kuni

Bayram kuni

Tinchlik kuni

№ 153 Fan bobi - 2; Mavzu-12. Qiyinchilik darajasi-3Rusda qachongacha nedeli deb nomlangan?

XVI-asrgacha

XVII-asrgacha

XIV-asrgacha

XVIII-asrgacha

№ 154 Fan bobi -2; Mavzu-4. Qiyinchilik darajasi-3G’arbda 7 kunlik hafta qaysi hukmdor davrida joriy etilgan?

Aktavian August

Yuliy Sezor

Kaligula

Neron

№ 155 Fan bobi - 2; Mavzu-3. Qiyinchilik darajasi-3Neominiya nima?

kichik oy

So’ngi oy

Oy boshi

Oy o’rtasi

№ 156 Fan bobi - 1; Mavzu-1. Qiyinchilik darajasi-3Yerning o’z o’qi atrofida aylanishi qancha?

0.0084sekund

0.0089 sekund

0.0058sekund

0.0098sekund

№ 157 Fan bobi - 2; Mavzu-12. Qiyinchilik darajasi-3Bobilliklar fikricha kutlug‘ son necha?

7

8

3

11

№ 158 Fan bobi - 2; Mavzu-5. Qiyinchilik darajasi-3Misrliklarning toshishini qanday bashorat qiliishgan?

sirius yulduzi

Oy

Teng kunliklar

Hosilsizlik

№ 159 Fan bobi - 2; Mavzu-4. Qiyinchilik darajasi-3Rimliklarning yil hisobi qachon boshlagan?

m.a753-yil

m.a 700-yil

m.a 720-yil

m.a 580-yil

№ 160 Fan bobi - 1; Mavzu-1. Qiyinchilik darajasi-3Xronologiya so’zini ma’nosi?

vaqtlar haqida

Kalendarlar haqida

Soat mintaqalari haqida

Vaqt mintaqalari haqida

№ 161 Fan bobi - 1; Mavzu-1. Qiyinchilik darajasi-3Kalvdiy Ptolomey qalamiga oid asarlar qaysi?

almagest, geografiya

Astronomiya, geografiya

Organ va dialektika

Xronologiya

№ 162 Fan bobi - 3; Mavzu-15. Qiyinchilik darajasi-3Meton sikli necha yildan iborat?

19 yil

22 yil

18 yil

17 yil

№ 163 Fan bobi - 2; Mavzu-7. Qiyinchilik darajasi-3Qadimgi xitoyda yillar qaysi unsurkar bilan nomlangan?

yog’och, olov, temir, suv, yer

Olov suv

Yer

Yog’och olov

№ 164 Fan bobi - 2; Mavzu-10. Qiyinchilik darajasi-3Qachon Xorazmda 1-taqvim paydo bo’lgan?

I asr

II asr

M,a I asr

IV asr

№ 165 Fan bobi - 2; Mavzu-8. Qiyinchilik darajasi-3Qachondan hijriy yil boshlangan?

622-yil

655-yil

632-yil

611-yil

№ 166 Fan bobi - 2; Mavzu-12. Qiyinchilik darajasi-3Mayya kalendari necha oydan tashkil topgan?

18 oy

12 oy

13 oy

11 oy

№ 167 Fan bobi - 2; Mavzu-5. Qiyinchilik darajasi-3Qachon Misrda Aleksandr taqvimi qabul qilingan?

m.a 26-yilda

m.a 28-yilda

m.a 32-yilda

m.a 33-yilda

№ 168 Fan bobi - 2; Mavzu-10. Qiyinchilik darajasi-3Malik erasi qachondan boshlanadi?

1079-yil 15-mart

1070-yil 15-mart

1079-yil 15-may

1080-yil 1 yanvar

№ 169 Fan bobi - 2; Mavzu-4. Qiyinchilik darajasi-3Qadimgi Rim kalendarida Martius oyi necha kundan iborat bo’lgan

31 kun

30

28

29

№ 170 Fan bobi - 2; Mavzu-3. Qiyinchilik darajasi-3Dunyoda kalendarning necha xil turi mavjud?

200 dan ortiq

100dan ortiq

300dan ortiq

5dan ortiq

№ 171 Fan bobi -3; Mavzu-15. Qiyinchilik darajasi-3O’zbekiston qaysi vaqt mintaqasida joylashgan?

5 vaqt mintaqa

6 vaqt mintaqa

23vaqt mintaqa

10 vaqt mintaqa

№ 172 Fan bobi - 3; Mavzu-15. Qiyinchilik darajasi-3Qachon dekret vaqti joriy etilgan?

1930-yil

1923-yil

1931-yil

1938-yil

№ 173 Fan bobi - 3; Mavzu-15. Qiyinchilik darajasi-3Qachon AQShda vaqt mintaqasi qabul qilingan?

1883-yil

1893-yil

1895-yil

1900-yil

№ 174 Fan bobi - 2; Mavzu-7. Qiyinchilik darajasi-3Xitoyda sikl necha yildan iborat?

60 yildan

70 yildan

58 yildan

72 yildan

№ 175 Fan bobi - 2; Mavzu-11. Qiyinchilik darajasi-3Oy kunlarining ko’payishi nima bilan bog’liq?

oyning fazolari bilan

Oyning yer atrofida aylanishi bilan

Yerning quyosh atrofida aylanishi bilan

Yilning oylari bilan

№ 176 Fan bobi - 2; Mavzu-10. Qiyinchilik darajasi-3Minerologiya asarinig muallifi kim?

Beruniy

Al Xorazmiy

Farobiy

Al Farg’oniy

№ 177 Fan bobi - 2; Mavzu-12. Qiyinchilik darajasi-3Mayyalar kalendari qaysi tipdagi kalendar hisoblanadi?

Quyosh

Oy

Oy-quyosh

Astronpmik

№ 178 Fan bobi - 2; Mavzu-4. Qiyinchilik darajasi-3Fevral oyiga kabisa qo’shishni kim joriy qilgan?

Yuliy Sezar

Aktavian

Sitseron

Adrian

№ 179 Fan bobi - 1; Mavzu-12. Qiyinchilik darajasi-3Metrologiya so’zini ma’nosi?

o’lchov birliklari

Ob-havo

O’lchash usullari

O’lchov qoidalari

№ 180 Fan bobi - 1; Fan bo’limi-1; Mavzu-1. Qiyinchilik darajasi-3Shuturvar nima?

bir otga yuk bo’luvchi og’irlik

bir eshakga yuk bo’luvchi og’irlik

150kg og’irlik

90kg og’irlik

№ 181 Fan bobi - 2; Mavzu-6. Qiyinchilik darajasi-3Oy kalendarlari qanday belgilanadi?

Quyoshning yillik harorati bilan

Tabiat hodisalari bilan

Oy fazasi o`zgarishi bilan

Fasllar almashuviga qarab

№ 182 Fan bobi - 2; Mavzu-8. Qiyinchilik darajasi-3Musulmonlar kalendarlari qaysi asrga yaratilgan?

VI asrda

VIII asrda

IX asr oxiri

VII asrda

XI asrda

№ 183 Fan bobi - 2; Mavzu-7. Qiyinchilik darajasi-3Qadimgi Yahudiy kalendarlari qachon joriy qilindi?

Er. av. I asr

Er.av.VI-VIIasr

Eramizning I asri

Er. av. 432 yil

№ 184 Fan bobi – 2: ;Mavzu-6. Qiyinchilik darajasi-3Qamariy so’zini ma’nosi?

Oy

Quyosh

Yer

Vaqt

№ 185 Fan bobi - 2; Mavzu-3. Qiyinchilik darajasi-3Tabiat hodisalari bilan bogliq nechta turdagi kalendar mavjud?

4 turdagi

6 turdagi

3 turdagi

2 turdagi

№ 186 Fan bobi - 1;Mavzu-1. Qiyinchilik darajasi-3O’rta Osiyolik olim, astranom, davlat arbobi?

Ulug’bek

Umar Xayyom

Bobur

Ali Qushchi

№ 187 Fan bobi – 2:Mavzu-7. Qiyinchilik darajasi-3Xitoyda oy- quyosh kalendari qachon paydo bo’lgan?

Er.av. Ill ming yillik

Eramizning I asrida

XV asrda

Er. av. 432 yilda

№ 188 Fan bobi - 3;;Mavzu-14. Qiyinchilik darajasi-3Hozirgi davrda qaysi kalendar xalqaro kalendar hisoblanadi?

Grigoriy kalendarlari

Oy kalendarlari

Yulyan kalendarlari

Hind kalendarlari

№ 189 Fan bobi - 1; Fan bo’limi-1; Mavzu-1. Qiyinchilik darajasi-3Abu Rayhon Beruniyning "Osor al boqiya" asarini birinchi bo’lib Yevropada tanishtirgan olim?

Eduard Zaxau

M.A. Sali

Yu.Krachkovskiy

S.P. Tolstov

№ 190 Fan bobi - 1; Mavzu-12. Qiyinchilik darajasi-3O’lchovlar haqidagi fan?

Metrologiya

Arxeologiya

Etnografiya

Numizmatika

№ 191 Fan bobi - 2; Mavzu-5. Qiyinchilik darajasi-3Podsholarning xronologik qonuni” ni tuzgan yunonistonlik olim?

Klavdiy Ptolamey

Gerodot

Mark Trensiy Varron

Yuliy Sezar

№ 192 Fan bobi - 3;Mavzu-15. Qiyinchilik darajasi-3Flemingoning soat mintaqasi sistemasi bo‘yicha 1992yilgacha O‘zbekistonning Toshkent, Farg‘ona vodiysi va Sirdaryo viloyatlari qaysi soat mintaqasida joylashgan?

5-soat mintaqasida

4-soat mintaqasida

2-soat mintaqasida

6-soat mintaqasida

№ 193 Fan bobi - 3; Mavzu-13. Qiyinchilik darajasi-31873-1911 yillarda Osiyoda birinchi bo‘lib ikkita mamlakat Grigorian kalendarini qabul qildi. Ular qaysilar?

Turkiya, Egipet

Eran, Filippin

Yaponiya, Xitay

Hindiston, Birma

№ 194 Fan bobi - 3; Mavzu-13. Qiyinchilik darajasi-3Yaponiya va Xitoy nechanchi yillardan boshlab Grigorian kalendarini qabul qildi?

1873 g..1911

1776 g.,1919

1927 , 1928

1919,1924

№ 195 Fan bobi - 1; Mavzu-14. Qiyinchilik darajasi-3Turk o‘lchov sistemasida “nul” necha km.ni tashkil etadi?

1 km

5 km

10 km

500 m

№ 196 Fan bobi - 1; Mavzu-15. Qiyinchilik darajasi-3“Kubsajen”, “kubarshin”, “kubfut”, “Dyum” o‘lchov birliklari turkimining qaysi biriga oid?

Xajm

Suyuqlik

Uzunlik

Og‘irlik

№ 197 Fan bobi - 1; Mavzu-1. Qiyinchilik darajasi-3“Almagesta” asarining muallifi kim?

Ptolomey

Erotosfen

Varron

Makrobiy

№ 198 Fan bobi - 1; Mavzu-1. Qiyinchilik darajasi-3Beda Dostopochtenniyning xronologiyaga oid asarini aniqlang?

“Dunyoning olti yoshi”

“Hindiston”

“Geografiya”

“Podshohlarning davriy qonuni”

№ 199 Fan bobi - 1; Mavzu-1. Qiyinchilik darajasi-3Xronologiyaning fan sifatida nechta turi mavjud?

2ta

4ta

1ta

3ta

№ 200 Fan bobi - 3; Mavzu-14. Qiyinchilik darajasi-2Chor Rossiyasi davrida temir yo’l va telegrafda ........................foydalanganlar

Varshava vaqtidan

Moskva vaqtidan

Piterburg vaqtidan

Grinvich vaqtidan

Foydaanilgan adabiyot .

1.Ioffe G. Xronologiya i metrologiya. Toshkent.2000.

2.Z.Raxmonqulova . Xronologiya. Toshkent 2013-yil
Download 75.66 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling