Xujayra d poya Xujayra kanday kismdan iborat? A xujayra kobigi va magizdan b xujayra kobigi va tirik kismdan


Download 33.83 Kb.
Sana22.10.2019
Hajmi33.83 Kb.
#71590
Bog'liq
Olimpiada 11 sinf
23. makroiqtisodiy barqarorlik, 23. makroiqtisodiy barqarorlik, Yuqori darajali algebraik tenglamalar. Bezu teoremasi. Gorner sx

11 Sinf I Variant

1. Organizm asosi bu….?

A) tukima B) ildiz C) xujayra D) poya

2. Xujayra kanday kismdan iborat?

A) xujayra kobigi va magizdan B) xujayra kobigi va tirik kismdan

C) sitoplazma va magizdan D) xloroplast va vakuoldan

3.Qaysi o'simlikning mayda gullari uzun gulpoyada bandsiz joylashadi?

A) jag'-jag' B) sholi C) zubturum D) qurttana

4. Qaysi o'simlikning to'pguli savatcha?

A) qamish B) bo'tako'z C) zirako't D) quyonsuyak

5. Qaysi o'simliklarning mevasi dukkakka o'xshasa-da, lekin orasida to'sig'i borligi bilan farq qiladi?

A) qurttana, turp B) lola, g'o'za C) zarang, shumtol D) rediska, qayrag'och

6. Qaysi o'simlikning to'pguli boshoqqa o'xshaydi, lekin asosiy gulpoyasining osilib turishi bilan farq qiladi?

1) sholi; 2) yong'oq; 3) qamish; 4) otquloq; 5) oq qayin; 6) ukrop; 7) tol

A) 1, 2, 7 B) 2, 4, 7 C) 2, 5, 7 D) 3, 5, 7

7.. Quyidagi hayvonlar tiplaridan qaysilari 3 ta sinfdan iborat.

A) molluskalar B) halqali chuvalchanglar C) yassi chuvalchanglar D) barchasi

8 .Baqachanoqning qaysi a`zosi bo`lmaydi?

A) og`iz teshigi B) oyog`I C) ko`zi D) A,C

9 . Qaysi to`qima suyuq va tig`iz xillarga bo`linadi?

A) Biriktiruvchi B) Epiteliy C) Nerv D) Muskul

10. Hayvonlar klassifikatsiyasining sistematik guruhlari kattadan kichikka tomon to`g`ri berilgan javobni toping.

A) Tur, turkum, oila, sinf, bo`lim B) tur, urug`, oila, tip

11.Bosh muskullarni ко ‘rsating?

A) ensa, orqa diafragma, qovurg ‘alar oralig ‘i. B) chaynash, kuldirgich, xalqa.  1. ildci boshli, uch boshli, kaft oldi, barmoq. D) ensa, to ‘rt boshli.

12.Qonning shaklli elementlari?

A) eritrosit, leykosit, trombosit. B) leykosit, gidrosit, ovosit.  1. leykosit, gidrosit, trombosit. D) trombosit, gidrosit, ovosit.

13.Qaysi modda qon plazmasida uchramaydi?

A) suv. B) nuklein kislotalar. C) oqsillar. D) mineral tuzlar.

C) turkum, oila, urug`, tur D) sinf, oila, turkum, tur

14 Silindirsimon epiteliy to’qim . .. uchraydi.
A) buyrakda B) o’pka plevrasida C) ichakning ichki qavatida D) jigar pardasida

15. Necha yoshdagi odamda ayrisimon bezning eng ko’p massasi 30-40 g ni tashkil etadi?

A) 14-15 B) 50-60 C) 25 D) Chaqaloqlarda

16.Moddalar almashinuvi deganda nimani tushunasiz?

A)Organizm bilan tashqi muhit o`rtasidagi munosabat.

B)Tashqi muhitdan oziq moddalar olishi.

C)Tashqi muhitga keraksiz moddalarni chiqarishi.

D)Organizmdagi hujayralarning tiklanishi.

17..Biogeotsinoz nima?

A) Tiriklikning yuqori darajasi.

B) Har-xil organizmlarning yashash muhiti bilan bog`lanishi.

C)Anorganik va organik moddalar birligi.

D)Avtotrof va geterotroflar.

18. Poykiloterm organizmlarga misol keltiring?

19. O’simlik bargining buralgan bo’lishiga misol keltiring?

20. Evalyutsiya jarayonida o’simliklarda haroratga nisbatan qanday moslanishlar paydo bo’ldi?

21. Nima uchun qumli tuproqda o’sadigan qarag’ay ildizi yerga chuqur kirib boradi, botqoqda o’sadigan qarag’ay esa yerning yuqori qatlamida joylashgan ildiz tizimiga ega?

22.( + -) ( + o) ( - -) ( - o ) misollar yozing

23.Yorug’lik o’simlik uchun qay darajada kerak?

24. Meramarfozlarga misol keltiring

25.Tuproq hosil bolishining 5 ta asosiy omilini yozing.

11 sinf 2 variant

1) Bargda po`sti qalin, pishiq, juda uzun hujayralar bo`lib, ular qaysi to`qimani hosil qiladi?

A) Asosiy B) Qoplovchi C) O`tkazuvchi D) Mexanik

2) Bir tup o`simlikda ham changchi, ham urug`chi gullar yetilsa, bunday o`simliklar … deyiladi.

A) ikki jinsli B) ikki uyli C) ayrim jinsli D) bir uyli

3) Terak, olma, bug`doy uchun umumiy bo`lgan javobni belgilang.

A)Ikki jinsli o`simliklar B) Tik o`suvchi C) barglari yonbargli D) poyasi kambiyli

4) Barglai patsimon va panjasimon tomirlangan o`simliklarni aniqlang.

A) nok, arpa B) arpa, bug`doy C) arpa, tut D) olma, o`rik

5. Go`sht yo`nalishida boqiladigan tovuq zotlarini aniqlang.

A) Lekgorn, rus oq tovug`i B) Pervomaysk, Zagorsk, Plimutrok C) Kornuel, Plimutrok D) Pervomaysk, Zagorsk, Nyugempshir

6. To`g`riqanotlilar nima bilan oziqlanadi?

A) o`simlik shirasi B) o`simliklar C) qon D) qon so`ruvchi va zararkunanda hasharotlar bilan

7.O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining nechanchi moddasida “Har bir inson malakali tibbiy xizmatdan foydalanish foydalanish huquqiga ega.” deyilgan?

8. Moyli o‘simliklarni aniqlang.

1) kungaboqar; 2) makkajo‘xori; 3) zig‘ir; 4) g‘o‘za; 5) soya; 6) loviya; 7) kunjut; 8) maxsar; 9) bug‘doy;

A. 1,2,4,6,8,9. B. 1,3,4,5,7,8. C. 2,3,5,7,8,9. D. 1,3,5,6,8,9.

9. Glyukozaning parchalanish reaksiyalarida ajralgan energiya nimaga sarf bo‘ladi ?

A. Oqsil biosinteziga. B. ATF sinteziga. C. Fotosintezga. D. Xemosintezga.

10. Prokariot organizmlarni toping.

1. Bakteriyalar. 4. Infuzoriya tufelka. 7. Nostok.

2. Archa. 5. Achitqi zamburug‘i. 8. Ossilatoriya.

3. Lishayniklar. 6. Hayvonlar.

A. 1,7,8. B. 1,4,5. C. 3,5,8. D. 1,3,7.

11. Eukariot hujayraga xos belgilarni toping.

1. Yadrosi shakllanmagan.

2. Yadrosi shakllangan.

3. DNKsi halqasimon shaklda.

4. DNKsi oqsillar bilan kompleks hosil qilmaydi.

5. Jinsiy yo‘l bilan ko‘payadi.

6. Jinsiy yo‘l bilan ko‘paymayadi.

7. Mitoxondriya, plastidalari bor.

8. Ribosomalari mavjud.

A. 1,3,4,6,8. B. 2,5,7,8. C. 2,3,5,7,8. D. 2,3,4,5,7.

A) 40-modda B) 41-modda C) 17-modda D) 18-modda

12.Yerda hayot borligini asosiy sharti nimada?  1. Koinotdan yetib kelayotgan quyosh energiyasi.

  2. Yerda kislarotning mavjudligi.

  3. Yerda hayotning mavjudligi.

D) Yerda tuproq va suvning mavjudligi.

13.Bakteriyalarni nobut qiladigan nurlar qaysilar?

A)Infraqizil B) Ko’rinadigan C) Ultrabinafsha D) Barchanurlar.

14.O’simlik organlarining yorug’lik tomonga o’sish orqali amalga oshadigan harakat nima deb ataladi?

A)Fototropizm B)Fotonastiya C)Fototaksis D)Fotoperiod.

15. Qanday o’simliklar bir- biriga soya solmasdan o’sadi?

A)Barcha bir yillik o’simliklar B) yorug’sevaro’simliklar

C) Soyaga chidamli o’simliklar D) Barcha ikki yillik o’simliklar.16 Kundizgi yirtqich qushlarni aniqlang

A) Ukki, kalxat B) Miqqiy,qirg’iy C) Burgut D) Burgut, boyo’g‘li

17.Hujayralarni bo’linishini nima boshqaradi?

A) hujayrani o’zi B) Organizmga C) Uzun kunga D) biologic soat

18.Xlorellaning tuzilishi ya ko'payishi

19.Daslabki qaysi organizmda qon aylanish doirasi pay do bo'lgan.

20.Katta va kichik qon aynanish doirasi haqida ma’lumot bering

21. prokariot organizmlar haqida ma’lumot bering.

22. oqsil va yog’lar haqida ma’lumot bering

23. hayotning malekula darajasi deganda nimani tushinasiz.

24. Qurug’likga organizmlar qande moslashgan.

25.Issiqqonli organizmga nimalar kiradi.

11 sinf 3 variant

1.Quyonsuyak qaysi oilaga mansub o`simlik hisoblanadi?

A)Burchoqdoshlar oilasi B)Ra`nodoshlar oilasi

C)Tokdoshlar oilasi D)Ituzumdoshlar oilasi

2. Parxesh yo`li bilan ko`payadigan o`simliklarni ko`rsating.

A) Tok,atirgul,qoraqat B) Tok,begoniya,terak

C) Ituzum,binafsha,qoraqat D) Piyoz,qizilmiya,gladiolus

3.Jingalaklari orqali ko`payish qaysi o`simlik uchun xos?

A) Qulupnay B) Ituzum

C) No`xat D) Burchoq

4.O`rgimchaksimonlarning turkumlari berilgan qatorni aniqlang:1.o`rgimchaklar 2.qoraqurtlar 3.falangalar 4.chayonlar 5.kanalar 6.qandalalar

A)1.2.3.4. B)1.3.4.5. C)1.4.5.6. D)1.2.4.5.65.Lantsetnik qaysi kenja tip vakili hisoblanadi?

A) boshskeletsizlar B) xordalilar C) umurtqalilar D) tuban suyaklilar6.Ilik suyagiga ega organizmlarni aniqlang?

1.suqsun 2.gavial 3.agama 4.emu 5.sterlyad 6.beluga

A)2.3. B)1.4. C)5.6. D)1.5.6.

7.Regeneratsiya nima?

A) tanadagi yo’qotilgan qismning tiklanishi

B) urug’langan tuxum hujayra

C) suv tubidagi narsalarga yopishib hayot kechirish

D) ta’sirlarga javob qaytarishdir.

8. Odam askaridasi qanday yuqadi?

A) Zararlangan go`sht orqali B) finna orqali

C) meva-sabzavot, iflos qo`lorqali D) yaxshi qovurilmagan baliq orqali.

9.Zotiljam qanday kasallik?

A)tashqi plevra pardasining yalliglanishi

B)O’pka to’qimalarining yalliglanishi

C)plevra pardalari orasida suv yigilishi

D)ko’krak muskullarining shamollashi

10.Yurak qorinchasidan chiqib tananing barcha qismlariga qon olib boruvchi qon tomirlari qanday ataladi?

A) kapillar qon tomirlari C) arteriya qon tomirlari

B) vena qon tomirlari D) limfa qon tomirlari

11.Yarim oysimon klapanlar yurakning qaysi qismida joylashgan?

A) chap bo’lmacha bilan chap qorincha o’rtasida

B) o’ng bo’lmacha bilan o’ng qorincha o’rtasida

C) chap qorincha bilan aorta qon tomiri o’rtasida

D) chap qorincha bilan o’pka arteriyasi o’rtasida

12.Organizm himoyalanishining ikkinchi bosqichinimadan iborat?

A)ichki a’zolarning shilliq pardali bo’lishida

B)leykositlar ishlab chiqarilishidan

C)antitana va antitoksinlar ishlab chiqarilishidan

D)yahshi ovqatlanishdan

13. Jinsiy bezlarda hosil bo‘lgan maxsus jinsiy hujayrlar hisobiga nasllar gallanishi va rivojlanishi nima deb ataladi?

A. Jinsiy ko‘payish. B. Jinsiz ko‘payish. C. Vegetativ ko‘payish.

D. Gametogenez.

14. Organizmlar genotipini xilma-xil bo‘lishida katta ahamiyatga ega jarayonni belgilang.

A. Jinsiy ko‘payish. B. Jinsiz ko‘payish. C. Vegetativ ko‘payish.

D. Partenogenez.

15. Sariq kasalligini qo’zg’atuvchi qaysi viruslar faqat jigar hujayralariga kirishi mumkin va ularda ko’paya oladi?

A)D va V B).A va B C).S va D D). A va D

16. Tirik mavjudodlar yerda necha mlrd yil avval kelib chiqqan?

A.3.5 mlrd B.7.8 mlrd C. 5 mlrd D. 4.5 mlrd

17. Nechanchi yil va qaysi olim tamaki o’simligida uchraydigan tamaki mozaikasi deb ataluvchi kasallik qo’g’atuvchisining o’ziga xos xususiyatini aniqladi?

A.1892-D.I.Ivanovskiy B.1917-F.Laffer C. 1665 yil. Robert Guk D.1831yil Tensli

18. Suv hujayrada qanday ahamiyatga ega?

19. Gidrofil moddalar qaysilar?

20. Oqsillar qanday tarkibiy qismga ega?

21.Suv muhitidagi organizmlar qanday guruhlarga bo’linadi?

22.Simbioz organizmlarga misol keltiring.

23.Ekosistema nima……

24.Biogeosenoz nima……

25. Insonni tabiatga ta’siri qanday?

Yozma ish 1 variant

1.Ekologiyani fan sifatida shakillanishi tarixi?

2. Biotsenoz tarkibidagi barcha tirik organizmlar necha guruhga bo’linadi.

3. Haroratni tirik organizmga ra’siri..

4. Tuproq hosil qiluvchi beshta asosiy omillarini ayting.

2-Variant

1.Ekologiya bo’limlari haqida ma’lumot bering…..

2.O’simlik va hayvonlarning suv muhitiga moslanishi nimada namayon bo’ladi?

3. Inson organizmi uchun nurlarning qanday ahamiyati bor?

4.Hayvonlarda namlikka nisbatan moslanishga ko’ra ekologik guruhlari haqida ma’lumot bering?

3-Variant

1.Ekologiya faning metodlari.

2.Muhit omillari nechiga bo’linadi

3.O’simlik namlikka nisbatan moslanishiga ko’ra qanday ekologik turlarga bo’linadi?

4. Ekologik munosabat turlariga misollar keltiring?

Laboratoriya ishi

1-Variant

O’simlik va hayvon Hujayralarini o’rganish

2 – Variant

Bargni turgorlik holatini tekshirish kuzatish

3-variantSodda hayvonlar harakatini mikraskop ostida kuzatish.
Download 33.83 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling