Yakuniy nazorat savollari


Download 33.22 Kb.
Pdf ko'rish
Sana01.03.2018
Hajmi33.22 Kb.

Yakuniy nazorat savollari. 

 

1.

 

“Mehnat ta`limini o’qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalar” fanining 

predmeti, maqsadi va vazifalari.  

2.

 

“Mehnat ta`limini o’qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalar” fanining 

predmeti, maqsadi va vazifalari.  

3.

 Innovatsion texnologiyalar yordamida ta`lim samaradorligini oshirish 

yo’llari. 

4.

 

Zamonaviy o’qitish metodlari – interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalarning o’rni, mohiyati. 

5.

 Pedagogik texnologiya tushunchasi va asosiy tamoyillari.  

 

6. 

“Pedagogik texnologiya”, “ta`lim texnologiyasi”, “o’qitish texnologiyasi”  

tushunchalarning nisbati.  

7.

 M.Klark pedagogik texnologiyaga bergan ta`rifi. P.D.Mitchell, 

R.M.Tomaslarning pedagogik texnologiyaga bergan ta`rifi. Rossiyalik 

pedagog olimlarning PT ga bergan ta`rifi. 

8.

 O’zbekiston pedagog  olimlarning PT ga bergan ta`rifi.    

9.

 Mehnat ta`limi darslarida  muammoli ta`lim. 

10.


 

Muammoli talim  va uning  o’ziga  xosliklari:  muammoli  vaziyatlarni   

11.

 

Muammoli o’qitishning mohiyati. 12.

 

Muammoli vaziyat belgilari va o’quv  muammosi. 13.

 

O’quvchilar  faoliyati  faolligini  jadallashtirish  asosidagi  ta`lim  texnalogiyalari. 

14.


 

Oyin  texnalogiyalari  va ularning   o’ziga  xosliklari. 

15.

 

Oyinli faoliyat. Oyin tuzilmasi. Oyin modifikatsiyasi 16.

 

Imitatsion oyinlar. 17.

 

Ta`limning shaxsga yo’naltirilgan  texnologiyasi.  18.

 

Hamkorlik  pedagogikasi texnalogiyasi  va uning  mazmuni  va metodikasining  o’ziga  xosliklari. 

19.


 

Ta`lim oluvchilarga  shaxs  nuktai  nazaridan  yondashuv; bilim,  ko’nikma  

va  malakalarni  umumlashtiruvchi  talim.    

20.


 

Frene  maktabidagi  talim  texnalogiyasi. 

21.

 

O’quv jarayonini  tashkil etish  va samarali boshqarish  asosidagi    texnalogiyalar.     

22.


 

Ta`lim oluvchilarning individual  o’ziga  xosliklari, yoshi,  qiziqishlari,  

aqliy  rivojlanish  darajasi. 

23.


 

sog`lomlik  darajasiga qarab tabaqalashtirilgan  darajadagi  texnalogiY. 

24.

 

Axborot texnalogiyalari: talimiy  va  nazorat  qiluvchi  dasturlar.  

25.


 

Ta`limning  interfaol  strategiyalari .  

26.

 

Ta`lim jarayonida  yangi ta`lim texnologiyalarni qo’llashning ahamiyati va zarurati. 

27.


 

Muammoli ma`ruza, Integral texnologiya, Modulli o’qitish texnologiyasi, 

28.

 

Ijodiyy masalalarni hal qilish texnologiyasi. “Qora quti” uslubi. “Kundaliklar” uslubi. “6x6x6” uslubi. Sintetik (filmoteka) texnologiY. 

29.

 

Tanqidiy jarayonning tahlili. Chaqiriq, fikrlash, tafakkur yuritish bosqichlari.Debatlar texnologiyasi. 

30.


 

Rivojlantiruvchi talim texnologiyalari. 

 

 

31. 

Ta`lim oluvchining  intellektual  qobiliyatini  rivojlantirish-barcha  

rivojlantiruvchi  talim  texnalogiyalarining  asosi. 

32.


 

L.V. Zankovning  rivojlantiruvchi  ta`lim  texnalogiyasi  va uning  nazariy  

bilimlarning  hal  qiluvchilik  roli  tamoyili. 

33.


 

D.B.Elkonina  va V.V.Davidovlarning  rivojlantiruvchi  ta`lim texnalogiyasi  

va ularning  mashg`ulotlardagi  o’quvchilarning  maqsadga  yunaltirilgan  

faol o’quv  faoliyati  tamoyili. 

34.

 

Interfaol metodlar.  Texnologik  karta. 35.

 

Tarbiya jarayonini  texnologiyalashtirish. 36.

 

Insonparvarlik  pedagogikasi. Tarbiya  sanati  va  texnalogiyasi.   37.

 

Tarbiyaviy ishlar mazmuni va mohiyati.Tarbiyaviy ishlarni tashkil etishning  shakllari va vositalari. 

38.


 

Ta`lim vositalari – ta`lim texnologiyasining tarkibiy qismi: ta`limning texnik 

vositalari; yordamchi ta`lim vositalari; o’quv uslubiy materiallar. Grafik 

organayzerlar. 

39.

 

O’qitishning interaktiv strategiyasi. Mualliflik texnologiyalar. O’qitishni intensivlash texnologiyalari. 

40.


 

Ta`lim texnologiyasi, uning  ilmiy, nazariy asoslari. 

41.

 

“Texnologiya” tushunchasi, ta`limni texnologiyalashtirish.  42.

 

Pedagogik hamkorlikning  xususiyatlari. 43.

 

An`anaviy o’qitishning zamonaviy texnologiyalarga asoslangan o’qitishdan  farqlari. 

44.


 

Umumiy o’rta ta`lim maktablardagi ta`lim jarayonining  o’ziga xos 

xususiyatlari. 

45.


 

Mehnat ta’limi darslarida innatsion texnologiyalarni qo’llash. 

46.

 

Mehnat ta’limi seriv xizmati yo’nalishi darslarida  innatsion texnologiyalarni qo’llash. 

47.


 

Mehnat ta’limi texnologiya va dizayn yo’nalishi darslarida innatsion 

texnologiyalarni qo’llash. 

48.


 

Mehnat ta`limi darslarida  muammoli ta`limni tashkil etish. 49.

 

Shartli muammoli o’qitish. 50.

 

Muammoli amaliy mashg`ulotlar.  51.

 

An`anaviy, rivojlantiruvchi va evristik  ta`lim. 52.

 

Mehnat ta`limi darslarida  O’quvchilar  faoliyati  faolligini  jadallashtirish  

asosidagi  ta`lim  texnalogiyalari. 

53.

 

Rolli oyinlar. Ishbilarmonlik oyinlari 54.

 

Bahs-munozara turlari; evristik, mantiqiy, avtoritar, tanqidiy, demagogik, 

pragmatik. 

55.

 

Psixodrama va  sotsiodrama (ijtimoiydrama) oyinlari. Bahs oyinlari. 56.

 

Mehnat ta`limi darslarida   fanga yo’naltirilgan texnologiyasi. 

57.

 

Individual  talim  texnalogiyasi:  talim  har bir    o’quvchining    qobiliyatlari   bilan  bog`lik holda   olib   borish.   

58.

 

Axborot texnalogiyalari: talimiy  va  nazorat  qiluvchi  dasturlar.  

59.


 

Talimning  jamoaviy  va  guruxiy texnalogiyasi. 

60.

 

Mehnat ta`limi darslarida  ta`limning shaxsga yo’naltirilgan  texnologiyasi.  61.

 

Shaxsga yo’naltirilgan ta`lim texnologiyasi (Bespalko V. P.). 62.

 

O’quv materialining belgili modellari asosida ta`limni jadallashtirish texnologiyasi (V. F. Shatalov), o’quv maqsadlari taksonomiyasi (B. Blum). 

63.


 

Mehnat ta’limi darslarini  tashkil etish  va samarali boshqarish  asosidagi    

texnalogiyalar. 

64.


 

Axborot texnologiyalari: talimiy va nazorat qiluvchi dasturlar.  

65.

 

Talimning jamoaviy va guruxiy texnologiyasi. 66.

 

Mehnat  ta`limning interfaol strategiyalari. 67.

 

Ijodiyy masalalarni hal qilish texnologiyasi. “Qora quti” uslubi. “ 68.

 

Kundaliklar” uslubi. “6x6x6” uslubi. Sintetik (filmoteka) texnologiY. 69.

 

Mehnat ta’limi darslarida rivojlantiruvchi talim texnologiyalari. 70.

 

Rivojlantiruvchi  ta`lim texnalogiyasi  va ularning  mashg`ulotlardagi  o’quvchilarning  maqsadga  yunaltirish. 

71.


 

Interfaol metodlar.  Texnologik  karta. 72.

 

Mehnat ta’limi darslarida tanqidiy fikrlashni  shakllantiruvchi texnalogiyalar. 

 


Download 33.22 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling