Yakuniy nazorat test fe’lning noaniq shakli qaysi qatorda joylashgan?


Download 48.5 Kb.
Sana09.10.2020
Hajmi48.5 Kb.

YAKUNIY NAZORAT

TEST
1. Fe’lning noaniq shakli qaysi qatorda joylashgan?

A)کردن، سیاهتن، معدن

B) حرف زدن، برگشتن، رفتن

C)سوزش، میهن، وزن

D)حرف زدن، برگشت، رفت
2. “Men”, “sen”, “u” olmoshlari qaysi qatorda joylashgan?

A)هستم، هستی، است

B)کیستم، کیستی، کیست

C)من، تو، او

D)منم، تویی، او است
3. Gapda shart-istak maylini aniqlang?

A) همه ما فیلم "علی شیر نوایی" را تماشا کردیم

B) سنجر، فردا ساعت 5 پیش تو بیایم؟

C) این "بوستان" و "گلستان" را از کتابخانه گرفتی؟

D) به نمایشگاه از تهران هم دانشجویان می آیند
4. Qaysi qatordagi so‘zlarda یای مصدری imlosiga rioya qilinmagan?

A) راستگوئی، بدی، پاکیزگی، دانائی

B) جوانیی، زنده ای، تنهای، دوستیی

C) هفته ای، دانای، پاکیزه ای، زیبای

D) دانشجوی، دانای، بدی
5. “Sarvinoz darsdan so‘ng biz bilan kinoga bormoqchi” jumlasi qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

A) سروناز بعد از درس می خواهد با ما به سینما برود

B) سروناز با ما به سینما بعد از درس می رود

C) بعد از درس با ما سروناز به سینما رفت

D) سروناز میخواهد بعد از درس به سینما می رفت
6. Qaysi qatorda to‘ldiruvchi ergash gap berilgan?

A) آینده ازبکستان ما می دانیم درخشان است

B) ما می دانیم، آینده ازبکستان بسیار درخشان است

C) آینده ازبکستان درخشان است، ما می دانیم

D) همه ما می دانیم که آینده ازبکستان ما درخشان است
7. Ko‘plikda keltirilgan so‘zlarning qaysi qatordagisi siniq ko‘plik shaklida berilgan?

A) ملل، جماهیر، اشخاص، دول

B) ادارات، میوجات، مالکین، اطلاعات

C) دهات، کارخانجات، حکایت، حیوانات

D) کتب، کتابها، دفترها
8. Hozirgi zamon sifatdoshlarini toping.

A) گل ها، چمنزار، نمودن، سفید، نوشتن

B) شرکت کردن، نوشتن، سبزه، پرسیدن

C) گوینده، فروشنده، خواننده، نویسنده

D) نمودن، مدینه، فصل، عوض، خواندن، دادن

namudan, madina, fasl, avaz, xondan, dodan


9. Qaysi qatordagi so‘zlarga mavhum ma’no bildiruvchi یi (یای مصدری) qo‘shilgan?

A) پیری، نیکی، بزرگی، بدی

B) چرمی، قدیمی، خانه ای، شخصی

C) دیگری، شهری، پسری، فارسی

D) زیبایی، شهری، قشنگی
10. Gapda shart-istak maylini aniqlang?

A) ما فردا به دانشگاه نمی رویم

B) من دیروز به موزه رفتم

C) دوستم می تواند به فارسی حرف زندD) هر ماه ما از سمرفند نامه می گیریم
11.گزینه درست را انتخاب کنید

... به مهمانی تشریف آوردند

بانوانA)

بانویانB)

بانوگانC)

بانویونD)
در کدام گزینه واژه ها با "ow" و "ey" خوانده می شود؟12.

روشن، دولت، پیدا، حیوانA)

دور، دارو، دیدنی، میهنB)

پیاز، ماهی، آرزو، طوطیC)

تولد، خیلی، چایی، توتونD)
اسم های جمع را پیدا کنید13.

شاگردان به آموزگار خود انواع دسته گل ها می آورند و تقدیم می کنند.

شاگردان، آموزگار، دستهA)

می آورند، تقدیم می کنندB)

خود، انواع، دسته گل هاC)

شاگردان، انواع، دسته گل هاD)
در کدام گزینه از "یای نکره" استفاده شده است؟14.

طلایی، خانگی، درسیA)

دانایی، خانه ای، دختریB)

دیدنی، نوشیدنی، خوردنیC)

زیبایی، آشنایی، نادانیD)
از گزینه های زیر صفت های نسبی را مشخص کنید 15.

دنیاوی، هفتگی، دیواریA)

دویدنی، رفتنی، بستنیB)

نویسنده ای، خانه ای، شخصیC)

بزرگی، کثیفی، پاکیD)

16. در کدام گزینه عدد ٢٥٣٤١٤ درست نوشته شده است؟

سیصد و پنجاه و دو هزار و چهاردهA)

دویست و پنجاه و چهار هزار و سیصد و شانزدهB)

دویست و پنجاه و سه هزار و چهارصد و چهاردهC)

ششصد و سه هزار و چهارصد و چهاردهD)

متن را بخوانید و به سوالات زیر جواب بدهید.

در کشورهای زیاد جهان شمارش سال نو از اول ژانویه آغاز می شود. مردم این کشورها این روزرا به عنوان جشن سال نو جشن می گیرند. همه با اهل خانواده از صبح سی و یکم دسامبر آمادگی می گیرند. در خانه ها درخت کاج تزیین می شود. برای شبنشینی غذاهای لذیذ و مختلف می پزند. میز جشن را با انواع میوه ها و شیرینی ها پر می کنند. در این روز رفقا، دوستان، نزدیکان، قوم و خویشان به یک دیگر تبریک می گویند. ساعت دوازده نصف شب همه دور میز جشن جمع می شوند و از سال نو استقبال می کنند.

17. در کشورهای زیاد جهان حساب سال کی تمام می شود؟

سی و یکم دسامبرA)

بیست و یکم مارسB)

اول ژانویهC)

سی و یکم ژانویهD)

18. سال نو چه ساعتی آغاز می شود؟

شش صبحA)

دوازده نصف شبB)

شش شبC)

دوازده ظهرD)
اهل خانواده غیر از غذاها و میوه ها و شیرینی ها از سال نو با چه چیز استقبال می کنند؟19.

دوستان و نزدیکانA)

تزیین میزB)

تبریک به یک دیگرC)

درخت کاجD)
اهل خانواده برای شبنشینی از کی آمادگی می گیرد؟20.

از ظهرA)

از شبB)

از صبحC)

از نصف شبD)
Download 48.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling