«Yangiyo‘l Poligraf Servis» Toshkent – 2013 A. S. Sagdullayev, V. A. Kostetskiy t a r I x qadimgi dunyo


Download 5.4 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/16
Sana25.02.2017
Hajmi5.4 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

«Yangiyo‘l  Poligraf  Servis»
Toshkent – 2013
A.S. Sagdullayev,  V.A. Kostetskiy
T A R I X
QADIMGI  DUNYO
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 6-sinf o‘quvchilari uchun darslik
Tuzatilgan va to‘ldirilgan to‘rtinchi nashr
O‘zbekiston Respublikasi 
Xalq ta’limi vazirligi tomonidan 
tavsiya etilgan

T a q r i z c h i l a r :
tarix fanlari doktori, akademik Y. F. Buryakov
tarix fanlari doktori O‘. M. Mavlonov,
tarix fanlari nomzodi 
N. T. Polvonov,
O‘zbekistonning eng yangi tarixi masalalari bo‘yicha 
qlashtiruvchi metodik markazi sektor boshlig‘i, A. Zamonov,
Ijtimoiy-iqtisodiy bilim asoslari va 
disti, M.Xolboyeva
Darslik materiallari 
Umumiy 
o‘rta 
 ta‘lim
 maktablari
 tarix
 fani
 bo‘yicha 
optimal
   lashtirilgan   o‘quv  dasturlari asosida  qayta ishlangan. Davlat ta’lim 
stand
q
o‘qituvchilarining ish tajribalari asosida yaratilgan.
                         
  
UO‘K: 94(075)
KBK: 63.3(0)3
          S 16
            
Sagdullayev A.S. 
         S 16 
Tarix: Qadimgi dunyo: 6-sinf o‘quvchilari uchun darslik /
 
 
A. S. Sagdullayev, V.A. Kostetskiy. - Tuzatilgan va to‘ldirilgan
 
 
4-nashr. - Toshkent: Yangiyo‘l Poligraf Servis, 2013. - 192 b. 
UO‘K: 94(075)
KBK: 63.3(0)3
         
© «Yangiyo‘l Poligraf Servis», 2009, 2013
© A. S. Sagdullayev, V.A. Kostetskiy, 2009, 2013
         
ISBN 978-9943-366-87-9
         
ISBN 978-9943-366-87-9
         
Respublika maqsadli kitob jamg‘armasi mablag‘lari
hisobidan ijara uchun chop etildi.

3
M U N D A R I J A
0XDOOLÀDUdan .......................................................................................5
B O ‘ L I M   I 
Eng qadimgi tuzumdan sivilizatsiya sari
1 - §. QadLPJL WDUL[ ± VLYLOL]DWVL\DQLQJ ERVKODQLVKL ............................ 8
2 - §. Eng qadimgi odamlar rivojining ilk bosqichlari ....................... 13
3 - §. Urug‘chilik jamiyati.................................................................. 18
  † (QHROLW YD EURQ]D DVUL ]LURDWFKLODUL.......................................... 22
5 - §. Temir davriga o‘tishdD 2µUWD 2VL\RQLQJ ULYRMODQLVKL................. 25
B O ‘ L I M   I I 
Qadimgi Sharq va O‘rta Osiyo
6 - §. Nil vodiysi va uning aholisi ......................................................28
7 - §. Misr va qo‘shni xalqlar ............................................................32
8 - §. Qadimgi Misr dini ....................................................................34
9 - §. Piramidalar va maqbaralar ......................................................37
10 – 11 - §§. Qadimgi Misr madaniyati.............................................40
12 - §. MesopRWDPL\D VLYLOL]DWVL\DODUL ...............................................43
13 - §. Bobil podsholigi .....................................................................49
  † 2Od 2VL\R davlatlari va ularning qo‘shnilari ...........................53
15 - §. Ahamoniylar davlati ...............................................................57
16 - §. HindLVWRQ VLYLOL]DWVL\DVL ..........................................................61
17 - §. Mil. avv. I mingyillikda Hindiston............................................65
18 - §. Xitoyning qadLPJL VLYLOL]DWVL\DODUL ..........................................68
19 - §. Mil. avv. III–mil. II asrlarda Xitoy ............................................72
  † 2µ]EHNLVWRQ KXdudidagi ilk davlatlar .....................................75
21 – 22 - §§. Zardushtiylik ................................................................80

4
B O ‘ L I M   I I I
Qadimgi Yunoniston
23 - §. Antik tarixning boshlanishi .........................................................84
24 – 25 - §§. Qadimgi Yunoniston ravnaqi ...........................................86
  † $¿QDda demokratiya .................................................................93
27 - §. Yunon-fors urushlari ..................................................................98
28 - §. Yunonistonning Makedoniya tomonidan bosib olinishi ............102
29 – 30 - §§. Qadimgi Yunoniston madaniyati ...................................105
 ±   †† 2OLPODU YD PXWDIDNNLUODU................................................. 111
33 – 34 - §§. Qadimgi Yunoniston afsonalari ..................................... 115
B O ‘ L I M   I V 
Miloddan avvalgi VI – milodiy III asrlarda O‘rta Osiyo
 ±   †† 2µUWD 2VL\RJD $KDPRQL\ODUQLQJ ERVqinchilik yurishlari .. 118
 ±   †† 2µUWD 2VL\R DKROLVLQLQJ \XQRQPDNHdon istilochilariga 
                   qarshi kurashi ..................................................................123
39 – 40 - §§. Salavkiylar davlati va Yunon-Baqtriya podsholigi .........128
41 - §. QadLPJL ;RUD]P Qang‘ va Dovon davlati .............................132
42 – 43 - §§. Kushon podsholigi .........................................................137
44 - §. Buyuk Ipak yo‘li .......................................................................141
B O ‘ L I M   V 
Qadimgi Rim
45 - §. Italiya va uning aholisi .............................................................145
46 - §. Rim respublikasi ......................................................................148
47 - §. Rim respublikasining hayoti ....................................................151
  † 2µUWD\HU dHQJL]Lda hukmronlik uchun kurash ..........................155
49 - §. Qullar va gladiatorlar ...............................................................160
50 - §. Rim respublikasining qulashi ..................................................164
51 - §. Rim imperiyasining yemirilishi .................................................168
52 – 53 - §§. Qadimgi Rim madaniyati ...............................................172
54 - §. Ma’naviyat manbalarida ..........................................................178
Tarixiy atamalar lug‘ati ........................................................................181
Yakuniy takrorlash ..............................................................................185
Qadimgi dunyo tarixiga oid WDUL[L\ YD JHRJUD¿N DWDPDODU ..................186
Qadimgi dunyo tarixidagi nomlar .......................................................187
Qadimgi dunyo tarixi sanalarda .........................................................188

5
M U A L L I F L A R D A N
5-sinfda «Tarixdan hikoyalar» bilan tanishgan edLQJL] 6L] HQdilikda 
X]Rq o‘tmish haqida bilimlar qanday qilib jamlanishini bilib oldLQJL]
6-sinfdD ROLVROLV ]DPRQODUJD VD\RKDWLPL]QL dDYRP HWWLUDPL] HQJ
qadimgi  davlatlar va xalqlar tarixi, madaniyati va urf-odatlari bilan ta- 
nishib chiqDPL]
MesopRWDPL\D 0LVU mavjud   bo‘lgan davrlardan beri ming yillar o‘tdi. Ammo qadLP ]DPRQ-
larda odamlar yaratgan ko‘pdan ko‘p narsalardan bugun ham kundalik 
hayotda foydalanib kelinmoqda. Bu mehnat qurollari, sopol buyumlar
g‘ildirak, sopol suv qXYXUODUL JD]ODPDODU \R]XY YD ERVKqa ko‘pgina 
narsalardir. QadLPJL ]DPRQ PXDOOLÀDUL \R]LE qoldLUJDQ DVDUODU KDOLKDQX]
kishilarga saboq berib, tarbiyalab kelmoqda.
2OLPODU 


Download 5.4 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling